PENYEMBRAMA USTAWA DHARMA GITA

Om Swastyastu, Purwa panagstungkara ring ajeng anggen titiang atur pangastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi sane maraga sarining sastra miwah sarining tutur sane dahat mautama ring jagate. Majeng ring para diaksa mahadiaksa, taler ida dane para sutresna miwah sang maraga wagmi ring basa lan sastra sane wangiang titiang, sane mangkin jagi iring titiang ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, santukan sampun asung kerta ngicenin kaslametan mawinan prasida masadu ajeng jangkep sakadi mangkin. Taler titiang nenten lali ngaturang suksmaning manah santukan ida dane para pamilet sinamian sampun parame ledang ngrahuin uleman titiang sajeroning jagi maosang utsaha darma gitane jagi rauh. Masarana antuk pangastuti Om Awignam Astu, titiang matetegar jagi ngaturang pidarta basa Bali sane dagingipun indik ‘USTAWA DHARMA GITA’ Para pamilet utsaha dharma gita sane kasumayang titiang, sadurunge titiang ngelantur matur, lugrayang titiang nguningayang amatra indik dharma gita punika. Sane mawasta gita punika suara suci manut daging-daging agama (dharma). Suara suci punika kambil saking pustaka suci utawi Weda, wenten sane marupa kekawin kidung, miwah geguritan. Punika pinaka sarana anggen ngeningang kayun anggen ngrereh ‘santi’ utawi kedegdegan kayun, utamannyane ring sang sane seneng magita utawi seni magegitan. Seni punika nenten ja seni tari utawi seni sasolahan kawenten, taler kekawin, kidung, geguritan lan mamutru punika ngranjing bacakan seni sane mawasta seni suara sane lumrah kabaos dharma gita. Inggih ida dane para pamilet peparuman sane wangiang titiang, wantah kadi punika amatra indik atur piuning titiang, satmaka titiang nasikin segara, manawi wenten makakirang langkung atur titiang miwah kekaringan sane soisan sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng pangampura. Dumogi utsawa dharma gita punika mamargi becik tur rahajeng.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om