Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman

~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~
• • • • • • • •

Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum

Biografi Jalaludin Rumi
Mawlana Jalaludin Rumi Oleh Mawlana Syaikh Nazim Adil al-Haqqani ( Grandson of Mawlana Rumi ) “Dia adalah, orang yang tidak mempunyai ketiadaan, Saya mencintainya dan Saya mengaguminya, Saya memilih jalannya dan Saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih, dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah orang yang Saya cintai, dia begitu indah, oh dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarat. Dia adalah dia dan dia dan mereka adalah dia. Ini adalah sebuah rahasia, jika kalian mempunyai cinta, kalian akan memahaminya. ( Sulthanul Awliya Mawlana Syaikh Nazhim Adil al-Haqqani – Cucu dari Mawlana Rumi, Lefke, Cyprus Turki, September 1998) ————————————– Rumi memang bukan sekadar penyair, tetapi juga seorang tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Rumi adalah guru nomor satu Thariqat Maulawiah, sebuah thariqat

yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya. Thariqat Maulawiah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan Istana Turki Utsmani dan kalangan seniman sekitar tahun l648. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewaan akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Di zamannya, ummat Islam memang sedang dilanda penyakit itu. Bagi mereka kebenaran baru dianggap benar bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal, dengan cepat mereka ingkari dan tidak diakui. Padahal menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat melemahkan Iman kepada sesuatu yang ghaib. Dan karena pengaruh pemikiran seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakekat yang tidak kasat mata, yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi, bisa menjadi goyah. Rumi mengatakan, “Orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakekat keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu’tazilah. Mereka merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka menyangka dirinya termasuk Ahlussunnah. Padahal, sesungguhnya Ahlussunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera, dan tidak mau pula memanjakannya.” Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya karena tidak pernah melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera. Sesungguhnya, batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir, seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat. “Padahal, yang lahir itu senantiasa menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya. Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya?” tegas Rumi. PENGARUH TABRIZ Fariduddin Attar, salah seorang ulama dan tokoh sufi, ketika berjumpa dengan Rumi yang baru berusia 5 tahun pernah meramalkan bahwa si kecil itu kelak akan menjadi tokoh spiritual besar. Sejarah kemudian mencatat, ramalan Fariduddin Attar itu tidak meleset.

Rumi, Lahir di Balkh, Afghanistan pada 604 H atau 30 September 1207. Mawlana Rumi menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-Qunuwi. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya (kini Turki), yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum (Roma). Ayahnya, Bahauddin Walad Muhammad bin Husein, adalah seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Dan karena kharisma dan tingginya penguasaan ilmu agamanya, ia digelari Sulthanul Ulama. Namun rupanya gelar itu menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama lain. Dan mereka pun melancarkan fitnah dan mengadukan Bahauddin ke penguasa. Celakanya sang penguasa terpengaruh hingga Bahauddin harus meninggalkan Balkh, termasuk keluarganya. Ketika itu Rumi baru berusia lima tahun. Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah- pindah dari suatu negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur (Iran timur laut). Dari Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malattya (Turki), Laranda (Iran tenggara) dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Kaiqubad, mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya, dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibukota tersebut. Di kota ini pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhaqqiq at-Turmudzi, sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Rumi juga menimba ilmu di Syam (Suriah) atas saran gurunya itu. Beliau baru kembali ke Konya pada 634 H, dan ikut mengajar di perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agamanya yang luas, di samping sebagai guru, beliau juga menjadi da’i dan ahli hukum Islam. Ketika itu banyak tokoh ulama yang berkumpul di Konya. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika beliau sudah berumur cukup tua, 48 tahun. Sebelumnya, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, 4.000 orang. Sebagaimana

seorang ulama, beliau juga memberi fatwa dan tumpuan ummatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah seratus delapan puluh derajat ketika beliau berjumpa dengan seorang sufi pengelana, Syamsuddin alias Syamsi dari kota Tabriz. Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan khalayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seorang lelaki asing–yakni Syamsi Tabriz–ikut bertanya, “Apa yang dimaksud dengan riyadhah dan ilmu?” Mendengar pertanyaan seperti itu Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Beliau tidak mampu menjawab. Akhirnya Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, beliau mulai kagum kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Sultan Salad, putera Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu, “Sesungguhnya, seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya.” Rumi telah menjadi sufi, berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga beliau menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, beliau tulis syair-syair, yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan Syams Tabriz. Beliau bukukan pula wejangan-wejangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Maqalat Syams Tabriz. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syaikh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, selama 15 tahun terakhir masa hidupnya beliau berhasil menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi. Buku ini terdiri dari enam jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini, terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Bahkan Masnavi sering disebut Qur’an Persia. Karya tulisnya yang lain adalah Ruba’iyyat (sajak empat

baris dengan jumlah 1600 bait), Fiihi Maa fiihi (dalam bentuk prosa; merupakan himpunan ceramahnya tentang metafisika), dan Maktubat (himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya). Bersama Syaikh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan Thariqat Maulawiyah atau Jalaliyah. Thariqat ini di Barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes (para Darwisy yang berputar-putar). Nama itu muncul karena para penganut thariqat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan suling, dalam dzikir mereka untuk mencapai ekstase. WAFATNYA MAWLANA RUMI Semua manusia tentu akan kembali kepada-Nya. Demikianlah yang terjadi pada Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan, karena mendengar kabar bahwa tokoh panutan mereka, Rumi, tengah menderita sakit keras. Meskipun demikian, pikiran Rumi masih menampakkan kejernihannya. Seorang sahabatnya datang menjenguk dan mendo’akan, “Semoga Allah berkenan memberi ketenangan kepadamu dengan kesembuhan.” Rumi sempat menyahut, “Jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan bermakna baik. Tapi kematian ada juga yang kafir dan pahit.” Pada tanggal 5 Jumadil Akhir 672 H atau 17 Desember 1273 dalam usia 68 tahun Rumi dipanggil ke Rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desakan ingin mengantarkan kepulangannya. Malam wafatnya beliau dikenal sebagai Sebul Arus (Malam Penyatuan). Sampai sekarang para pengikut Thariqat Maulawiyah masih memperingati tanggal itu sebagai hari wafatnya beliau. “SAMA”, Tarian Darwis yang Berputar Suatu saat Rumi tengah tenggelam dalam kemabukannya dalam tarian “Sama” ketika itu seorang sahabatnya memainkan biola dan ney (seruling), beliau mengatakan, “Seperti juga ketika salat kita berbicara dengan Tuhan, maka dalam keadaan extase para darwis juga berdialog dengan Tuhannya melalui cinta. Musik Sama

Dalam bab ketiga Matsnawi. Perayaan Sama dari tariqah Mevlevi dilakukan dalam situasi yang sangat sakral dan ditata dalam penataan khusus pada abad ke tujuh belas. Semasa Rumi hidup tarian “Sama” sering dilakukan secara spontan disertai jamuan makanan dan minuman. Tarian Sakral Sama dari tariqah Mevlevi Haqqani atau Tariqah Mawlawiyah ini masih dilakukan saat ini di Lefke. Terdapat beberapa puisi dalam Matsnawi yang memuji Sama dan perasaan harmonis alami yang muncul dari tarian suci ini. Rumi menuliskan puisi tentang kefanaan dalam Sama. Para Anggota Tariqah Mevlevi sekarang belajar menarikan tarian ini dengan bimbingan Mursyidnya.yang merupakan bagian salawat atas baginda Nabi Sallallahu alaihi wasalam adalah merupakan wujud musik cinta demi cinta Nabi saw dan pengetahuanNya. “ketika gendang ditabuh seketika itu perasaan extase merasuk bagai buih-buih yang meleleh dari debur ombak laut”. Rumi bersama teman darwisnya selepas solat Isa sering melakukan tarian sama dijalan-jalan kota Konya. Rumi mengatakan bahwa ada sebuah rahasia tersembunyi dalam Musik dan Sama. dan jubah hitam besar . suatu peristiwa yang Rumi dambakan dan ia lukisakna dalam istilah-istilah yang menyenangkan. Tarian ini dalam bentuknya sekarang dimulai dengan seorang peniup suling yang memainkan Ney. Para penari masuk mengenakan pakaian putih yang sebagai simbol kain kafan. sehingga tarian Whirling Dervishes ini juga dilakukan di banyak kota-kota di Amerika. dimana musik merupakan gerbang menuju keabadian dan Sama adalah seperti electron yang mengelilingi intinya bertawaf menuju sang Maha Pencipta. Ajaran Sufi Mawlana Syaikh Nazim dan mawlana Syaikh Hisyam juga merambah keberbagai kota di Amerika maupun Eropa. Eropa dan Asia di bawah bimbingan Mawlana Syaikh Hisyam Kabbani ar-Rabbani. Perayaan ini untuk menghormati wafatnya Rumi. Tarian Sama ini sebagai tiruan dari keteraturan alam raya yang diungkap melalui perputaran planet-planet. Cyprus Turki dibawah bimbingan Mawlana Syaikh Nazim Adil al-Haqqani. seruling kayu.

Pada akhir penampilan para hadirin diminta untuk tidak bertepuk tangan karena “Sama” adalah sebuah ritual spiritual bukan sebuah pertunjukan seni. gendang. Kedalaman konsentrasi. Peniup seruling dan penabuh gendang memulai musiknya maka para darwis memulai dengan tiga putaran secara perlahan yang merupakaan simbolisasi bagi tiga tahapan yang membawa manusia menemui Tuhannya. Ketika Syaikh duduk dialas karpet merah menyala yang menyimbolkan matahari senja merah tua yang mengacu pada keindahan langit senja sewaktu Rumi wafat. Ketika Syaikh mengijinkan para penari menari. Rombongan Penari Darwis. marawis dan seruling ney. secara teratur menampilkan Sama di auditorium umum di Eropa dan Amerika Serikat. Sekalipun beberapa gerakan tarian ini pelan dan terasa lambat tetapi para pemirsa mengatakan penampilan ini sangat magis dan menawan. Meskipun Tariqah Mawlawiyah kehilangan sebagian besar kebebasannya ketika berada dibawah dominasi Ustmaniyah. Ketika tarian hamper usai maka syaikh berdiri dan alunan musik dipercepat. Tariqah Mevlevi atau Mawlawiyah dikendalikan oleh kerajaan Utsmaniyah. Proses ini diakhiri dengan musik penutup danpembacaan ayat suci Al-Quran. Syaikh mulai bersalawat untuk Rasulullah saw yang ditulis oleh Rumi disertai iringan musik. Akhirnya seorang Syaikh masuk paling akhir dan menghormat para Darwish lainnya. tetapi perlindungan Sang Raja menungkinkan Tariqah Mawlawi menyebar luas keberbagai daerah dan memperkenalkan kepada banyak orang tentang tatanan . Pada puatran ketiga Syaikh kembali duduk dan para penari melepas jubah hitamnya dengan gerakan yang menyimbulkan kuburan untuk mengalami ‘ mati sebelum mati”. kelahiran kedua. atau perasaan dzawq dan ketulusan para darwis menjadikan gerakan mereka begitu menghipnotis. Mereka kemudian balas menghormati. mereka mulai dengan gerakan perlahan memutar seperti putaran tawaf dan putaran planet-planet mengelilingi matahari. Pada abad ke 17.sebagai symbol alam kubur dan topi panjang merah atau abu-abu yang menandakan batu nisan.

musik dan tradisi puisi yang unik dan indah. Qodiriah. Karena perlindungan dari raja mereka. Bagi Ataturk tariqah sufi menjadi ancaman bagi modernisasi Turki. termasuk Mevlevi Haqqani atau Mawlawiyah. Mawlawi menjadi kelompok yang paling berpengarh diseluruh kerajaan dan prestasi cultural mereka dianggap sangat murni. Di Eropa dan Amerika pertunjukkan keliling mereka menyita perhatian public. waktu itu semua agama dilarang di Turki dan karena beliau berada di dalam komunitas orang-orang Turki di Siprus. Tariqah Mawlawi dipaksa membubarkan diri ditanah kelahiran mereka Turki. setelah Kemal Ataturk pendiri modernisasi Turki melarang semua kelompok darwis lengkap dengan upacara serta pertunjukkan mereka. Selama abad ke 19 . . Mawlawiyah merupakan salah satu dari sekitar Sembilan belas aliran sufi di Turtki dan sekitar tigapuluh lima kelompok semacam itu dikerajaan Utsmaniyah. Salim III seorang Sultan Utsmaniyah menjadi anggota Tariqah Mawlawiyah dan kemudian dia menciptakan musik untuk upacara-upacara Mawlawi. Namun sayang. Bahkan mengumandangkan azan pun tak diperbolehkan. Pada Abad ke 18. Selama abad 19. Syadziliyah. Turki.. Selain itu beliau adalah pemegang otoritas Mursyid tujuh Tariqah Sufi besar lainnya. Mawlana Syaikh Nazim Adil al-Haqqani Banyak murid yang mendatangi Mawlana Syaikh Nazim dan menerima Thariqat Naqsybandi Haqqani. Motivasi utama Atatutrk adalah memutuskan hubungan Turki dengan masa pertengahan guna mengintegrasikan Turki dengan dunia modern seperti demokrasi ala barat. Kelompok itu menjadi terkenal di barat. sebuah panggung pertunjukkan yang didirikan di Turki menarik perhatian banyak kelompok wisatawan Eropa yang dating ke Turki. agama pun dilarang di sana. Pada saat itulah Syaikh Nazim ‫ ق‬mulai menyebarkan bimbingan spiritual dan mengajar agama Islam di Siprus. Pada saat itu makam Rumi di Konya diambil alih pemerintah dan diubah menjadi museum Negara. Pada tahun 1925. Chisty.

ada 114 kasus yang menunggu beliau. pada tahun 1953 akhirnya menyetujui tarian “Sama” Tariqah Mawlawi dipeertontonkan lagi di Konya dengan syarat pertunjukan tersebut bersifat cultural untuk para wisatawan. Langkah pertamanya ketika terpilih menjadi Presiden adalah membuka seluruh masjid-masjid dan mengizinkan azan dikumandangkan dalam bahasa Arab. Pengacara menasihati beliau agar berhenti melakukan azan. Inilah keajaiban yang diberikan Allah swt kepada Mawlana Syaikh Nazim. Meskipun demikian pengunjung yang datang kesana yang terbanyak adalah para peziarah dan bukan wisatawan.” Ketika hari persidangan tiba. Syaikh Nazim ‫ ق‬pergi menuju masjid besar di Nikosia dan melakukan azan di menaranya. Sambil menunggu sidang. Sehingga tuntutannya pun terus bertambah. namun Syaikh Nazim ‫ ق‬mengatakan. aku tidak bisa mengehntikannya. Tetapi pada hari yang sama hasil pemilu diumumkan di Turki. Hingga saat ini makam Rumi di Konya tetap terpelihara dan dikelola oleh pemerintah Turki sebagai tempat wisata. Begitu dibebaskan.Langkah Syaikh Nazim yang pertama ketika itu adalah menuju masjid di tempat kelahirannya dan mengumandangkan azan di sana. Syaikh Nazim ‫ ق‬terus mengumandangkan azan di menara-menara masjid di seluruh Nikosia. . “ Tidak. Orang-orang harus mendengar panggilan azan untuk shalat. Mawlana Syaikh Nazim didakwa atas 114 kasus mngumandangkan azan diseluruh Cyprus. Seorang laki-laki bernama Adnan Menderes dicalonkan untuk berkuasa. Hal itu membuat para pejabat marah dan beliau dituntut atas pelanggaran hukum. Jika tuntutan 114 kasus itu terbukti. Rombongan Darwis juga diijinkan untuk berkelana secara Internasional. maka beliau bisa dihukum 100 tahun penjara. Melalui sebuah kesepakatan pemerintah Turki. segera beliau dimasukkan penjara selama seminggu. Meskipun demikian secara keseluruhan berbagai aspek sufisme tetap menjadi praktek yang illegal di Turki dan para sufi banyak diburu sejak Ataturk melarang agama mereka.

saya menundukkan kepala penuh hormat mengenang Rumi. penyair Persia Klasik. aku hidup dari napasnya. pada 1958 menuliskan pesan khusus: “Atas nama dunia Katolik. jutaan peziarah menyemut menuju Konya.” Itulah ucapan Jalaluddin Rumi pada putranya.” kata orientalis Inggris Reynold A Nicholson. yang telah menegakkan sebuah pilar di tengah khazanah keagamaan Islam dan silang sengketa paham? “Dialah penyair mistik terbesar sepanjang zaman. “Ia bukan nabi. Aku mabuk oleh anggurnya. the whirling dervishes. Dari delapan penjuru angin mereka berarak untuk memperingati kematian Rumi. dari tanggal 2-17 Desember. tentang karya Rumi. Kenyataannya memang demikian. para darwis yang menari. kota Anatolia Tengah ini tetap berdiri sebagai saksi kebenaran ucapan Rumi. filsuf dan penyair Pakistan. Konya seakan terlelap dalam debu sejarah. di suatu pagi. tetapi ia mampu menulis kitab suci. “Tetapi. Menari di Depan Tuhan “AKAN tiba saatnya. “Maulana mengubah tanah menjadi madu…. terutama untuk pada pengikutnya. Sultan Walad. Lebih dari 7 abad. Siapakah sesungguhnya makhluk ini. Setiap tahun. Gelombang demi gelombang khalayak menjenguk mousoleum kita. sekali waktu pernah berdendang.” tulis Talat Said Halman. Gandhi pernah mengutip kata-katanya.” Bahkan. peneliti karya-karya mistik Rumi. Rumi bak bayangan yang abadi mengawal Konya. Paus Yohanes XXIII. Muhammad Iqbal. dan makam kita tegak di jantung kota. 727 tahun silam. Dan waktu kemudian berlayar.” Besar dalam kembara .Wa min Allah at Tawfiq ————————————Maulana Jalaluddin Rumi. melintasi tahun dan abad. Rembrandt mengabadikannya dikanvas. ketika Konya menjadi semarak. menggemakan ucapan-ucapan kita.Matsnawi.” seru Jami.

Tak lama kemudian. Keluarga ini kemudian tinggal di Aleppo (Damaskus). Bahaudin Walad meninggal dunia. saya siap menjadi pelayan dan pengikut setia Anda. Sultan Walad. lahir. Dua tahun kemudian. Alauddin. Pengusiran itu buntut perbedaan pendapat antara Sultan dan Walad. Jalaluddin Rumi pun menggembleng diri sendiri. madrasahnya kedatangan tamu. suatu pagi. Dia menggantikan Walad. dan beberapa kali meminta dia ke Damakus untuk menambah lmu. Muhaqiq mewariskan ilmunya pada Jalaluddin. 8 tahun menggembleng. saat berusia 37 tahun. 1226. dan di situ kebeliaan Jalaluddin diisi oleh guru-guru bahasa Arab yang tersohor. yang diusir dari kota Balkh tatkala ia berumur 12 tahun. yang ternyata murid terkasih Walad. Turki. dan mengajarkan ilmu-ilmu ketuhanan tradisional. membuat dia nyaris ensiklopedis. Burhannuddin Muhaqiq.” Di kota ini ibu Jalaluddin. Burhanuddin kembali ke Kayseri.Jalaluddin dilahirkan 30 September 1207 di Balkh. Ia Putra Bahauddin Walad. Era baru pun dialami Jalaluddin. 100 Km dari Laranda. keluarga ini pindah ke Laranda. Yunani dan Ibrani. Gelar Maulana . meninggal dunia. Ilmu yang dia timba dari kitab-kitab Persia. kini wilayah Afganistan. dalam usia 82 tahun. lahir. keluarga ini pindah ke Konya. putra pertama Jalaluddin. atas permintaan Sultan Seljuk Alauddin Kaykobad. Jalaluddin sudah berada di atas semua ulama di Konya. anak kedua Jalaluddin. Setahun kemudian. Di sini. Mu’min Khatum. Cinta adalah menari Tahun 1244. kota di Anatolia Tengah. “Kendati saya tak pernah menundukkan kepala kepada seorang pun. 1240. Dan ketika menyadari sang guru telah tiada. Burhanuddin pun menggembleng muridnya dengan latihan tasawuf yang telah dimatangkan selama 4 abad terakhir oleh para sufi. Konon. Jalaluddin menikah. Bahauddin Walad mengajar di madrasah. Tak lama di Damakus. 1229. Arab. Kaykobad membujuk dalam sebuah surat kepada Walad. ulama dan mistikus termasyhur. tanpa menyentuh mistik. Setahun setelah kematian ayahnya. dalam usia 18 tahun.

tanpa batas. dan menanyakan satu hal.yahoo. menari sambil memadahkan syair-syair cinta Ilahi. khusuk menuju Cinta Ilahiah. Tapi hal ini tak lama. Rumi tak pernah berhenti menari. orang tak dikenal itu bertanya. kehilangan terbesar yang dia gambarkan seperti kehidupan kehilangan mentari. Shalahuddin. penuh gairah. dan menurut riwayat. dan tanpa sadar mengucapkan puisi-puisi mistis.com/group/gedongpuisi .Rumi (Guru bangsa Rum) pun dia raih. Kecemburuan warga Konya. Rumi langsung pingsan! Sebuah riwayat mengatakan. Rumi pun kemudian bersabahat dengan Shalahuddin. Tarian itu juga yang membuat peringkatnya dalam inisiasi sufi berubah dari yang mencintai jadi yang dicintai. “Siapa yang lebih agung. ‘Kami tak mengenal-Mu seperti seharusnya’ atau seorang sufi Persia. Pertanyaan mistikus Syamsuddin Tabriz itu mengubah hidup Rumi. yang berisi ketakjuban pada pengalaman syatahat. Bayazid Bisthami yang berkata. Dan saat Syams kembali. Muhammad Rasulullah yang berdoa. Rumi kehilangan. di sebuah senja Oktober. betapa agungnya kekuasaanku’. kerana dia tak pernah berhenti mencintai Allah. dan kini. Tapi. (Aulia A Muhammad) ~ SUARA MERDEKA Dipetik dari http://groups. ‘Subhani. Tapi. yang kemudian menggantikan posisi Syams. sehabis pulang dari madrasah. membuat dia ekstase. mahasuci diriku. “Tarian para darwis itulah yang kemudian menjadi semacam bentuk ratapan Rumi atas kehilangan Syams.” jelas Talat. suatu pagi. Dan era menari pun dimulai Rumi. Dia kemudian tak lagi terpisahkan dari Syams. Pukulan penempa besi itu. seseorang yang tak dia kenal. menjegat langkahnya. Dan di bawah pengaruh Syams. 17 Desember 1273. Mereka menghabiskan hari bersama-sama. warga membunuhnya. Mendengar pertanyaan itu. Sampai meninggalnya. membuat Syams pergi. ia menjalani periode mistik yang nyala. mulai menyukai musik. seorang pandai besi membuat Jalaluddin menari. selama berbulan-bulan mereka dapat bertahan hidup tanpa kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

senang saya membacanya.org/wiki/Jalal_alDin_Muhammad_Rumi Entri ini dikirim pada hari Khamis.0.Untuk biografi yang lebih lanjut.wikipedia. Anda boleh meninggalkan respons atau menjejak balik daripada tapak web anda. 11:51 pm dan diletakkan dalam kategori Biografi Penyair. bajil berkata: Julai 9. sila klik http://ms. Anda boleh mengikuti sebarang respons bagi entri ini melalui suapan RSS 2. 2007 at 10:57 am > Ketika sahabat datang maka tersenyumlah > Ketika sahabat pulang maka melambailah > Ketika sahabat menatap maka tataplah dengan kehangatan tatapan tanpa atap > > Lalu haruskah aku menolak jabatan tangan yang halus itu > Atau justru lembut tangan itu yang tak dapat kuraih karena tersembunyikan > Aku orang biasa dan bahkan terlalu biasa > Aku adalah sosok rapuh yang butuh nasihat sahabat > Aku adalah penyair tanpa hingar bingar sorak sorai > > Andai saja kau mau jadi sahabatku > . DANI ARI PRIYANTO berkata: Julai 18. 93 Responses to “Biografi Jalaludin Rumi” 1. 2007 at 9:30 pm tulisan yang sangat bagus. Balas 2. 29 Mac 2007.

> ……. > Betapa menyintai dan ingin dicintai manusia . .. – ..`. .**. . .*. / ...**. 2007 at 11:04 am Fitrah insani inginkan bahagia > Ingin dikasihi dan mengasihi > Ingin disayangi dan menyayangi > Ingin dicintai dan menyintai > Hingga kadangnya terlupa. . _ . .-’| …….> _.* *THanKs for being my fRieNds > /......_. > *.. .. .` . . ./’. . ……. DANI ARI PRIYANTO berkata: Julai 18. . || _. . > ……… . Balas 3.**. > Be tHe BeSt iN yOuR liFe:) > ……… ..=` ……… > …………...-’ ………… > …………… `)| … ..**.| ……. > ………….**.**.**. `-.. > ……… ) ` – . . ……. ……. > …….. ‘ `( ……./ . `=( /. |. |. > ……………. ..**._|| _. . ./ ……… > ………. – ./ …….. . .

> Cinta kepada Allah.> Bukanlah kemuncak cinta > Malah bukanlah hakikat bahagia! > > Yang sebenarnya. wr. els berkata: September 7. > Bahagia itu ma’nawi > Jua bersifat rohaniah > Lantaran kebahagiaan haqiqi seorang mu’min > Adalah dengan mencintai Tuhannya.blogspot. > Adalah cinta yang Balas 4. ‘n ketika browsing tentang Rumi trus mampir kesini.mistikus-sufi.. > > Kerana. 2007 at 11:44 pm alhamdulillah…kutemukan artikel rumi disini dan aku akan selalu kembali kesini dan ke tulisan rumi yang lain aku pengagum rumi berat….com Balas 5. Saya selalu pengagum Rumi... wb. saya suka artikelnya tentang biografi rumi ‘n kalo boleh saya posting di blog saya http://www.sulit kudapatkan buku2 rumi ditoko buku. 2007 at 10:03 pm Ass.koleksiku . Koko berkata: Ogos 6..

Taufiq berkata: September 26.telah membumikan roh rumi…. Ahmad Rodhi berkata: Oktober 3. 2007 at 11:48 pm Rumi adalah guru dari para guru sufi. 2007 at 4:48 pm Abadi Tanpa Meraba Alhamdulillah.cuma 2 buku…sekarang kutemukan gairah cinta rumi menembus ruh dan jiwaku… suwun…trims…thanks….amal jariyah abadi… Balas 6. yang keagunganya semua agama menghormatinya. Balas 7. mata buta dapat penerang tangan buta dapat petunjuk kaki buta dapat tuntunan hati buta dapat pencerahan Jalaludin Rumi tak kukenal tak kulihat tak kurasakan tak kudengar tiba -tiba didepanku menatapku berbinar-binar di Lailatul qodar Lihat! pohon-pohon menunduk burung-burung menunduk binatang jalang menunduk angin menunduk langit dan bintang rembulan menunduk bumi menunduk menunduk tunduk .

ketika rumi menyebelahi memandang tajam didepanku tak kupercaya tapi nyata mereka semua tunduk oleh keabadian Rumi kini didepanku menerangi menunjuki. 3 Oktober 2007 Untuk 300 tahun Jalaludin Rumi dalam Tadarus Puisi Balas o liya berkata: Jun 19. mungkin kau salah satu orang terpilih yg dicintainya… Balas o liya berkata: Jun 19. 2010 at 11:28 am benarkah yG engkau rasakan itu… tubuh ku merinding membaca kata-kata mu. menuntun. yG merasuk jiwa…. Pekanbaru. betapa bahagia kau bisa bertemu dengan beliau. yG merasuk jiwa…. betapa bahagia kau bisa bertemu dengan beliau. 2010 at 12:22 pm benarkah yG engkau rasakan itu… tubuh ku merinding membaca kata-kata mu.. .. mencerahkan kebutaanku Alhamdulillah.

mungkin kau salah satu orang terpilih yg dicintainya… Balas 8. 2007 at 2:58 pm Bila Rumi Menari nyanyian bukan sebarang nyanyian tarian bukan sebarang tarian langit dan bumi turut menari tika mendengar puisinya gerakannya menyimpan makna tangan kanan di depa diangkat menuju langit yang maha suci tangan kiri direndahkan ditelungkup ibarat dunia yang fana ini bukanlah dirinya yang berputar Malah alam ini menari mengikut jejaknya penuh rindu dan dendam cinta pada Ilahi Ah. 2007 at 5:11 pm Maaf.. bukan 300 tahun tapi 800 tahun Jalaludin Ar Rumi Balas 9. 2007 at 1:30 pm jalaludin Rumi…make me speechless… Balas 10. Taqi berkata: November 21. Ahmad Rodhi berkata: Oktober 3.jika alam pandai berkata maka akan terbongkar segala rahasia 1 . raheeno berkata: Oktober 9.

eNeN berkata: Januari 10. 2008 at 1:50 am saat mentari pamit kadang semuanyapun hilang entah… satu…dua…sembilanbelas…nol…atau min sekalipun. Sekali kutahu Chairil Anwar yang memegang rokok dan mistis onggowarsito yang kadang menemani malam. ayat-ayat cinta berkesan dalam. tapi itu dulu… . Taqi berkata: November 30. Yah. Rumi memutar tariannya. katakan Tuhan. tak pernah kulalui Gibran yang sayapnya patah..Balas 11.teruslah menari! Balas 12. Gibran kepakkan sayapnya. Tak pernah kubayangkan tentang Rumi yang melantunkan ayat-ayat cintanya. tentu jawabannya sama. Wahai Rumi menarilah. 2007 at 3:04 pm Wahai Rumi menari dan teruslah menari dalam asyik cinta Ilahi walau jasadmu bersemadi Wahai Rumi menari dan teruslah menari hiburkan hati-hati kami basahkan ‘bumi’ yang kering ini Ungkapkan syair cinta suci Getarkan segenap urat dan nadi Biar alam turut menari Biar segalanya menjadi saksi Kumandangkan hakikat cinta agung ini. mengapa kau sinergikan alam.

2008 at 11:52 am Jalaludin Rumi. dengan datang ke blog ini saya jadi tambah mengenal Maulana Jalaludin Rumi yang sangat diterima semua manusia. Mohon ijinnya untuk saya postingkan dibeberapa milis. Kemana rasamu manusia… kemana cintamu manusia… sedang Tuhan yang berhak angkuhpun penuh dengan Cinta. 2008 at 4:55 pm Ya Allah gerakklah mataku biarkan aku menari karenaMu biarkan mulutku berdesis karena biarkan…biarkan hanya Kau tujuanku hanya kau harapanku biarkan oh biarkan jangan hentikan npaslaku keculai kau yang menginginkannya jangan hentikan dendang jantungku keculai kau yang mengingiknanya jangan palingkan mukaku dari Mu Balas 14. hanya tinggal selembar kertas dalam sehelai buku.mengagumkan . deezara berkata: Mei 2. 2008 at 11:53 am Terima kasih. kapan kau hadir kembali? tapi bukan lewat orang yang sok tahu akan dirimu. salam Her B Balas 15. sirna. Balas 13.sekarang? Hampa. Rumi. hujanbiru berkata: Januari 28. Her Budiarto berkata: Februari 22.

asia “You dont Find Him. 2008 at 6:15 pm pls come to : http://www. Balas 18.Ia mengajari untuk lebih mencintai TUHAN dengan seni keindahan dan belajar untuk selalu MENCINTAI bukan untuk dicintai. memberi semangat yang tak pernah lelah. bieba berkata: Mei 4. dengan penuh kasih dan sayang yang tiada akhir sampai maut memisahkan. dian i love u…. He finds you. Ali&dian berkata: Mei 26.haqqanirabbani.. 2008 at 10:15 pm cinta begitu indah dengan di iringi kasih sayang yang ikhlas penuh kasih… memberikan kedamaian kepada jiwa yang akan abadi selalu… cinta selalu memberiku semangat yang tidak pernah padam untuk mencintai seorang kekasih yang berada disebelah kananku….. 2008 at 10:51 am Excited…finally i’m find this blog. zero berkata: Mei 29. O the Nearest!” nice site! Balas .amien….Balas 16. Balas 17. memberi kehangatan dalam jiwa. i love u so much… ali i love u too… cinta akan abadi dihati kami berdua.aku jadi lebih tahu tentang sosok Maulana Jalaludin Rumi yang sudah lama kucari.

ia bisa mengenal Sang Pemcipta.bahkan tidak hanya mengenal namun memahami…. Riza Yuliasti berkata: Jun 9. Wahaiii Rumi-Rumi ajarkan aku mencintai Tuhanku Sungguh aku merindukannya Aku ingin bertemu dengannya Aku ingin memeluknya Duhai Rumi… Aku ingin menari bersamamu… Balas o Me berkata: Jun 10. Riza Yuliasti berkata: Jun 9.. 2008 at 11:15 am pada dasarnya hanya ada 1 cinta hakiki yang bersemayam di hati Balas 20. 2008 at 12:07 pm Sugoiiiii!!!Luar biasa!!!Subhanallah…. indra berkata: Jun 1. Amiin…… Balas 21. 2010 at 1:33 pm Aku berharap semoga tidak ada Rumi-Rumi lain pada zaman sekarang dan yang akan datang karena hanya akan menyesatkan dan menjauhkan kita dari Allah dan Rasul-Nya. Aku berfiir akan adakah Rumi-Rumi lain pada zaman seperti ini??? Aku tak mengerti bagaimana ia dapat begitu bahagia. 2008 at 12:10 pm Aku ingin menari bersama Tuhanku Namun aku tak tahu Bagaimana caranya .19.

2008 at 10:36 am aku hanya seorang pengembara yang tersesat mencari jalan untuk pulang dimanakah jalan itu? atau aku terlalu buta untuk melihat telah aku titipkan hatiku padanya dan aku tak tau dia dimana karena karena tak ada yang memberi tahuku adakah yang tau dia diman? . dan menjalani hidup dengan hati terbuka…. damai. Balas 25. kala melihatmu aku jatuh cinta denganmu dan saat itu pula aku mendengar kata kata dari jiwamu. aku tak tahu apakah jiku yang bersinar atau hanya jasad ku yang bersinar. syams berkata: Julai 3. 2008 at 4:53 pm pada halnya jiwa hanya satu sedangkan jasad yang benyak dimana ia bersemanyam.sangat berguna bagi sejarah perkembangan islam Balas 23. 2008 at 11:59 am syair-syair Rumi begitu mengagumkan…aq merasa hidupq lebih tenang. 2008 at 2:30 pm bagus banget…sangat lengkap….Balas 22. ade_cute berkata: Julai 7. lisno berkata: Jun 19.semoga ini akan terus berlanjut…… Balas 24. kita berbicara dari kening ke kening dan mendengar dari mata kita. nafa berkata: Jun 28.

rifqy berkata: September 16. arya berkata: Julai 24.bisakah kau membimbingku pulang? kesepian ini begitu menyakitkan… Balas 26.. Syin bersujud…. Nun menerangi dan bertasbih ………. kekasih sejati sesungguhnya Balas 28. Tersenyumlah pada langit yang biru dan teduh… Tersenyumlahlah pada matahari yang mengangkatmu menjadi awan Yang beriring Tersenyumlah terhadap nelayan yang mencari kehidupan di tetepian lautmu .. 2008 at 9:57 am Rumi IS The Best……………… Balas 27. 2008 at 11:55 am dia ada dalam cintaNya Dia-pun ada juga dalam cintanya keduanya.dan bertasbih dengan ucap dan perbuatan… Langit bermakna apabila terlihat matahari dan berawan pada siang yang menyelimuti… Langit bermakna apabila terlihat bintang dan bulan pada malam yang menyelimuti Wahai hamparan laut yang tak terbatas…. deddy cantona berkata: Oktober 10. 2008 at 5:21 pm Atas nama Cinta……. Khaf Ha Ya ‘Ain Shod bergerak melingkari … ….

rumi memang seorang penyair yang sangat dasyat.. …sudahkah engkau tersenyum pada unsur bumi dan langit dalam dirimu … …sudahkah engkau bersahabat dengan unsur air dan api dalam dadamu…..bila bersanding denganmu… …. …. 2008 at 8:25 pm rumi adalah penyair yang dasyat setiap syair_syair cintanya hanya di tujukan pada allah azza wa jalla.Wahai jiwa yang kedalamannya tak tertandingi….temukan cinta kesejatian dan kerinduan jiwa kepada Dzat Al Haqq Surabaya..apabila Syahadat dan tonggak Alif selalu menyelimuti bathin jiwamu….setiap syair cintanya. Diufuk barat tertanda kemerahan terbenamnya matahari membuat cahayanya lebih indah …. …. … ya Muqolibal Qolbu wa tsabbit Qulubana ala dinika … ….. shalimow berkata: November 23. 8/12/2007 Elang langit Balas 29. 2008 at 12:04 am salam kenal wah saya sangat surprise dengan blohg anda ini lain kali aku post beberapa karya saya saya undang untuk kunjungu dan kmen di blog saya ya .hanya diri sejati yang akan menemukan makna dalam bermujahadah dan bermusyahadah… …. candu syair berkata: Oktober 17. Balas 30.ketika hati dan jiwa berubah ubah tak tentu arah….keilasannya.ketulusanya dalanm bertibadah haya ditujukan pada allah semata.yang membuat ikan ikan dan mahluk bathinmu akan ikut bersujud…..

2008 at 8:15 am sahutlah panggilan kami ya fakir kami rindukan matsnawimu bersama tari zikr gambus dan serunai bangunkan gema takbir dalam.Dalam pernikahan semesta raya.ketemukan syair-syair Rumi nan syahdu.lupakan kotoran-kotoran di hati .kunyatakan padanya sekali lagi. hasankhir berkata: November 24.Kudendangkan syair Rumi .dalam…dalam semampu kubongkar Balas 32. yang mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dalam kemajemukan insan di dunia. Mari menari dalam tarian indah jagat raya….. ia yang menginspirasikan manusia untuk tidak tersekat oleh doktrin-doktin yang mengekang gerak manusia..Terbang jauh menembus batas wilayah dan budaya Ada setitik cinta makhluk di Turki yang selalu memanggil.Dalam gerak semesta ku pahami bahwa kini cinta memanggil.Mari terbangkan jiwa menuju langit melalui pesawat cinta yang hakiki.Seni seviyorum canim.siir icin benim canim Balas 33. 2008 at 11:21 am Dalam langkahku mencari Tuhan.syahdu…………. ummu kalsum marasabessy berkata: November 27.Mari bersatu dalam gerak ritme Rabbani . .tks Balas 31. seandanya para pemimpin dunia seperti rumi maka tak kan ada darah yang tumpah dan nyawa yang terbang tanpa badan. agus prihartono berkata: Disember 11. 2008 at 6:39 pm rumi adalah profesoor ajaran universal.mistik……….

n. 2008 at 10:51 am Setelah aku baca salah satu kutipan dari buku mu. m. adalah ia sang Pecinta yang mencintaiNYA seperti Rumi menelan hangat kecintaan pula padaNYA. kimeng berkata: Disember 28. Dan yang aku tahu ketika aku membukakan lembaran selanjutnya aku terlupa dengan lembaran yang sebelumnya . 2008 at 11:59 am yes Balas 37. er berkata: Disember 27. mareta berkata: Disember 23. diam dan diam terpaku.Balas 34. Aku tak tahu apa aku bisa seperti dirimu. bagi sesiapa pecinta Rumi. betapa yang aku mencintai sesiapa pula pecinta Rumi… Balas 36. 2008 at 3:07 pm betapa yang aku tak biasa menemui Rumi Rumi Lain di setapakku yang menuju Rumi. sudah ada yg membcanya Rekans Balas 35. 2008 at 3:24 am dan tentang Putri angkatnya Kimya juga banyak memberikan Inspirasi. yang aku bisa sekarang hanyalah diam.dede berkata: Disember 20.

Beliau terus menerus bergumam. dan Plato ikut bergabung. Lalu menyusul dibelakangnya. Balas o Me berkata: Jun 10. Cinta yang begitu murni tanpa hitung-hitungan imbalan… Cinta Kepada Sang halik lebih dari segala sesuatu dan cinta kepada sesama seperti kita mencintai diri sendiri….. rumy musthafa lutfy berkata: Februari 5. tampaklah Sidartha dan Lao Tze ikut mendekat pula. mereka sepakat bahwa tema yang paling indah yang dapat mengilmahi manusia dalam hidup dan berkarya adalah CINTA. Mangunwijaya.Balas 38. ajie berkata: Februari 11. 2009 at 7:03 pm yess…. Cinta merupakan tema puisi terindah di jiwa setiap manusia yang akan abadi menggema di bumi hingga di surga. yang paling pas untuk sebuah puisi yang akan dibacakan secara syahdu ditengah indahnya surga ini?” Lalu datang Anthony de Mello mendekati pohon Ara tersebut. matanya menerawang mencari gugusan ide untuk sajak-sajaknya terbaru. 2010 at 12:20 pm . dan Siti Jenar cuma menguping di kejauhan dan sesekali tertawa ketika muncul komentar2 lucu dari peserta diskusi tersebut… Setelah tidak begitu lama ber-rembug. Mereka terlibat dalam sebuah pembicaraan yang cukup heboh tentang “Tema apa yang paling pas untuk sebuah puisi yang akan dibacakan secara syahdu ditengah indahnya surga ini?” Pembicaran terus berlanjut. 2009 at 5:29 pm Rumi sedang duduk di bawah pohon Ara nan rimbun di pelataran Surga. i love rumi Balas 39. “Tema apa ya…. Kumpulan orang-orang yang sedang asyik ngobrol di bawah pohon Ara itu makin ramai ketika Gibran. Gandhi.

bagai kapas jika dibandinkan dengan syairmu yang maha dahsat.darimana anda dapat sumber yang mengatakan mereka2 yang anda sebut ada di surga ?? apa tidak sebaliknya mereka ada di neraka ?? Balas 40. 2009 at 12:49 pm karyamu membuatku tersadar betapa ringanya pengatahuanku tentang syair. 2009 at 12:53 am kata sangat mudah diucapkan sikap sangat sulit dilakukan…kadang egoisme merasuki pikiran dan sikap.. hati menjadi gelap…terlena dengan sesuatu yang terlihat indah tapi fana Balas 41. Bayu TI UNLA 2000 berkata: Februari 21. aku terlalu dangkal. sugesty berkata: Februari 24. maafkan aku tuan rumi jika aku salah dalam menafsirkan syairmu.. sugesty berkata: Februari 24.. 2009 at 12:30 pm kaulah seni tertinggi yang pernah kumengerti kulihat dengan batas sadarku diantara segala yang ku tau dan tak kumengerti engkalah puncak dari segala syair imajinasi segala pemusik inspirasi segala seniman Balas 42. “aku ingin menguraikan cinta tapi ketika kudatangi dia segala yang ingin kukatakan musnah lidahku kaku hatiku beku .

untuk menguraikan cinta kata-kataku pecah berkeping-keping otak tak berdaya seperti keledai yang jatuh di lumpur cinta tak dapat dijelaskan karena cinta sendirilah yang akan menjelaskan apa itu cinta seperti matahari yang hanya matahari yang akan menjelaskan tentang dirinya Balas 43. hafidz berkata: Mac 23. 2009 at 10:50 am kau cermin dari penyair yang tinggi kau kiblat dari segala seni uraianmu tentang cinta tak pernah mati dari 800 tahun lalu sampai sekarang Balas 44. 2009 at 8:59 am ada yg pinya kumpulan puisi-puisi cinta jalaludin rumi?soalnya bukunya nyari2 blm dpt Balas 46. abinabil berkata: Mac 9. baije berkata: Februari 26. irc berkata: Februari 25. 2009 at 9:49 pm boz klo buku gratis nya dmn sih(jalaludin rumi) Balas 45. 2009 at 4:17 pm .

Jiwa-Mu disatukan dengan jiwaku . Balas 49.trim Maha Suci Diri Yang Sifat kemanusiaan-Nya Membukakan rahasia cahaya ketuhanan-Nya yang gemilang Kemudian kelihatan bagi makhluk-Nya dengan nyata Dalam bentuk manusia yang makan dan minum Duhai Kekasih hatiku. Duhai harapanku. Cinta karena diriku dan cinta karena diri-Mu. Cinta karena diriku Membuat aku lupa yang lain dan senantiasa menyebut nama-Mu. enggan sudah hati ini untuk mencintai selain dirimu.hanya satu kata : Dasyat Balas 47. Kucintai Engkau dengan dua cinta. 2009 at 4:35 pm hanya diri yang mampu memahami kita …. joe berkata: April 6.dia memberi pesona sinar keabadian. rudyhadisuwarno berkata: April 15. 2009 at 12:49 pm ku harap ini semua bukan omongan belaka dalam dunia maya.bukan ibu bukan bapak bukan pula orang yang kita cintai jadi liatlah dirimu dulu sebelum kamu mencitai orang lain dan memeberikan nasihat bagi orang lain Balas 48. kebahagianku dan kesenanganku sungguh.. namun aku kagum akan kreasi anda semua. 2009 at 11:40 am makhluk yang menyinari wajah dunia.yang takkan pernah mati dan redup walau angin berhembus……. iman berkata: April 9. hanya engkaulah yang kucintai kasihanilah kini pendosa yang hadir kehadiratmu.

tp jangan berlebihan lah.Engkau adalah aku Cinta kepada diri-Mu. 2009 at 11:19 pm di pikirkan ya?? hidup wong cilk. Balas 50. ketika itu -dalam tiap hal. wong cilik berkata: April 17. Bagi-Mu-lah puji dan untuk itu semua. hee. cinta. shahru saifuddin berkata: April 15.. wong cilik berkata: April 17. at jangan2 kt pd memaksakan imajinasi kt kp seseoerang agar kt bs membentuk tokoh yg slaras keinginan kt. Membuat aku melihat Engkau. karena Engkau bukakan hijab. aku disentuhnya pula Maka. ap ngak eporia tuch. JAS MERAH = Jangan Lupakan Sejarah (Bung Karno sufi nyata bangsa kita) Balas 53. Tiada puji bagiku untuk ini dan itu. Balas 52. menari N bla2 bla2 smua keromatisan. 2009 at 2:06 pm barokalloh Balas 51. bukan keinginaan kita yg melihat tokoh sbagaimana adanya.sebagaimana anggur disatukan dengan air suci Jika Engkau disentuh. rien@ berkata: April 19. 2009 at 10:00 pm . tunduk. 2009 at 11:16 pm bagus sich bagus.

2009 at 8:27 am sudah lama ku kenal nama ini “RUMI” sudah lama ku tau syair mu namun begitu sulit di negri ini mencari sejarah yg kekal di bumi. . alynie@neni berkata: April 21. wahyu hidayat berkata: Jun 13. 2009 at 5:03 am Subhanallah… Alhamdulillah puji syukurku hny kpd Al Haq Azza Wa Jalla… Karna DIA lah aku tenang n bahagia menjalankan hidupMU… Terima kasih kepada seluruh makhlukNYA yg indah… Jiwa n hati ini akan terus MENCINTAIMU… Dan akan terus MENCINTAIMU… Balas 56.Rumi seorang yang kukagumi untuk syair2 cintanya kepada Dia Sang Khalik… Penyair dengan barisan kata tertuju hanya kepada Dia Sang Pencipta… Sesungguhnya tiada cinta&kasih abadi tiada lain hanyalah untuk Nya… Balas 54. 2009 at 9:30 am Aku berjalan diatas jalan yang biasa dijalani oleh orang-orang Jalanku adalah jalan lurus yang tiada berkelok. Ummu Shohibam Musyarafaz Zaina berkata: Mei 10. jalaludin rumi kekaguman ku pada syair mu melebihi pada tarian yg telah kau ciptaskan namun dengan adanya tarian mu melengkapi syair yang kau tuliskan… sebait kata yang kau tulis di buku2 mu sejuta makna yang kau berikan pada pembaca mu bye nie 2009 Balas 55.

TIDAK PERNAH bukan ???? Lalu mengapa kalian terkagum-kagum pada hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang agung itu???? Bukankah dengan demikain ajaran sufi ini adalah bukan ajaran Islam ?????? Balas o udin berkata: Julai 5. Rumi mengembangkan Thariqat Maulawiyah atau Jalaliyah. Nama itu muncul karena para penganut thariqat ini melakukan tarian berputar-putar. burung yang bermimpi menjadi manusia. … ternyata … Aku adalah seekor burung.Semuanya menuju sumber cahaya Jalan ini juga yang biasa aku jumpai setiap harinya dan Ketika aku berkedip dan ternyata aku mempunyai sayap Lalu ketika aku menengok kebawah Oh…… tuhan. Thariqat ini di Barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes (para Darwisy yang berputar-putar). Santri berkata: Jun 22.Balas 57. 2009 at 10:37 am apa kamu tau siapa yang lebih sholeh? kamu atau jalaludin? Balas . 2009 at 9:26 am Bersama Syaikh Hisamuddin pula. dalam dzikir mereka untuk mencapai ekstase. Nah semua saja !!! Pernahkah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita “ajaran” ini. yang diiringi oleh gendang dan suling.

bukan dengan cara berputar-putar yang jelas-jelas TIDAK PERNAH DIAJARKAN OLEH RASULULLAH SAW INGAT: AMALAN IBADAH YANG TIDAK MENGIKUTI SUNAH RASULULLAH SAW MAKA AMALAN IBADAH ITU DITOLAK OLEH ALLAH SWT (Kutipan hadits Riwayat Muslim) Balas o ikhsandhi berkata: Jun 25. 2010 at 3:42 pm Nt memang benar tetapi sebelum nt menjustifikasi seseorang nt harus tahu itu bukan ibadah tapi cara pendekatan kpd Al-Haq saja seperti dzikr pd Allah dimana saja & kapan saja yg pntng tidak melanggar syariat & jgn bertaqlik dgn satu pendapat saja boleh jadi orang yang kalian olok2 itu lebih baik dari kalian Balas 59. Hamba Allah berkata: . 2009 at 9:31 am Berdzikirlah sesuai dengan dzikir yang diajarakan oleh Rasulullah SAW. Hamba Allah berkata: Jun 22. 2009 at 9:05 pm wong ndi ? Me berkata: Jun 10. 2010 at 12:22 pm menurut anda sholeh. sheva berkata: Ogos 9. tapi belum tentu itu baik bagi dirinya sendiri di hadapan Allah  58.

2009 at 9:39 am AJI BERKATA : Rumi sedang duduk di bawah pohon Ara nan rimbun di pelataran Surga. Mangunwijaya.. dan Siti Jenar cuma menguping di kejauhan dan sesekali tertawa ketika muncul komentar2 lucu dari peserta diskusi tersebut… KOMENTARKU: LUCU ………. “Tema apa ya…. dan Plato ikut bergabung. Beliau terus menerus bergumam. KOQ TAHU KALAU MEREKA ITU DI SURGA ????? . matanya menerawang mencari gugusan ide untuk sajak-sajaknya terbaru. yang paling pas untuk sebuah puisi yang akan dibacakan secara syahdu ditengah indahnya surga ini?” Lalu datang Anthony de Mello mendekati pohon Ara tersebut. Gandhi. Lalu menyusul dibelakangnya..Jun 22. 2009 at 9:35 am aku hanya seorang pengembara yang tersesat mencari jalan untuk pulang dimanakah jalan itu? atau aku terlalu buta untuk melihat telah aku titipkan hatiku padanya dan aku tak tau dia dimana karena karena tak ada yang memberi tahuku adakah yang tau dia diman? bisakah kau membimbingku pulang? kesepian ini begitu menyakitkan… MENGAPA ANDA TIDAK KEMBALI SAJA KEPADA KITABULLAH AL QUR’AN DAN SUNNAH RASULULLAH SAW ?????? MENGAPA HARUS MENCARI-CARI JALAN YANG LAIN YANG JUSTRU AKAN MENYESATKAN ANDA ??????????????? Balas 60. Kumpulan orang-orang yang sedang asyik ngobrol di bawah pohon Ara itu makin ramai ketika Gibran. Mereka terlibat dalam sebuah pembicaraan yang cukup heboh tentang “Tema apa yang paling pas untuk sebuah puisi yang akan dibacakan secara syahdu ditengah indahnya surga ini?” Pembicaran terus berlanjut. Hamba Allah berkata: Jun 22.. tampaklah Sidartha dan Lao Tze ikut mendekat pula.

seperti para darwis Balas 63. 2009 at 9:14 pm rahasia Tuhan… diterjemahkan dalam wujud manusia. 2009 at 2:09 pm “Dia adalah.JANGAN MEMBERIKAN SUATU INFORMASI YANG MENYESATKAN UMAT. bachtiar berkata: Julai 17. dialah kekasih saya. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarat. oh dia adalah yang paling sempurna. 2009 at 1:46 am kayu tlah jadi arang/nasi tlah jadi bubur??????????????? Balas 62. Setiap orang mempunyai kekasih. Dia adalah orang yang Saya cintai.” Hanya Dia Wali… . orang yang tidak mempunyai ketiadaan. Ini adalah sebuah rahasia. Dia adalah dia dan dia dan mereka adalah dia. Ia hilang namun tersa dan ada. DENGAN CARA BERANGAN-ANGAN SEPERTI ITU !!! PANUTAN YANG BENAR-BEANAR HANYALAH RASULULLAH SAW Balas 61. Dhamah Syifflah berkata: Julai 21. dia begitu indah. Saya mencintainya dan Saya mengaguminya. jika kalian mempunyai cinta. mpoed berkata: Julai 20. kalian akan memahaminya. Saya memilih jalannya dan Saya memalingkan muka ke jalannya. kekasih yang abadi.

2009 at 9:06 pm Rumi adalah sebuah manifestasi Cahaya Nya pada salah satu abdi NYa di dunia ini bersama dalam madzhab cintanya kita akan terbuai dalam aroma anggur Sang Pemilik Kebunnya. Balas 65. sheva berkata: Ogos 9.lautan bergelora memukul pantai… mengesat pasir menyuruh pergi… mengajar sesuatu untuk kembali… agar muncul jiwa sufi… sebuah rahsia diberi kini… dia mempunyai cerita tersendiri… tiada sama malah sendiri berdiri… siapa dia adakah wali… jasad sama dari tanah diberi… panggilan manusia juga didegari… sama hidup sama berlari… mencari cahaya disebalik diri… bukan diri yang mati… tapi diri yang hidup hakiki… dia mencintai dia… aku mencintai dia… kau juga mencintai dia… sama-sama mencintai dia… siapa dia sehigga semua mencintai… sehingga sangup menempuh mati… hanya yang mati… dapat merasa erti hidup yang hakiki… hanya dia wali… penolongku untuk terus berlari… Balas 64. dancer berkata: Ogos 18. 2009 at 3:31 pm .

tk sepantasx kita “mendewakan” Rumi sprti i2! Jalaludin Rumi mmg hebat. betapa bsr kekuasanku’ Hahahahahahahahahahahahahahahaha… seorg sufi abal2 yg blm tentu mencium bau surga mw dibandingkan dgn Manusia terbaik spanjang masa. titik! ”siapakah yg lbh agung. 2009 at 8:34 pm stuju. tk ada kata yg lbh sempurna slain yg brsumber dr Kitabullah wa sunnaturRasul! Jgn skali2 anda tergoda dgn ajaran sufi. Bagi rekan2 yg ada dipekalongan dan sekitarnya apabila ingin bergabung silakan. Kekasih Allah yg sbnrx-bnrx. Sang Pemberi syafa’at d yaumil mahsyar? Siapa yg mengikuti ajaran rumi. syair2x sangat memukau.mmg harus cerdas mem-filter dari apa yg qt baca. mahasuci diriku. i2 ajaran yg menyesatkan!!! Suri tauladan yg terbaik adlh Muhammad SAW. 2009 at 8:33 am Sbgai umat Muhammad.monggo. kita malah smakin MEMUJA ALLAH SWT… Balas . saat ini jammaah kami ada sekitar 40 orang. wassalam… Balas o mel berkata: November 1. Syahreifan Garibaldi berkata: Ogos 26. brarti dia bukan umat Muhammad! Sekian. Thx for all Balas 66..Dear all myFriends… Saat ini kami komunitas sama’ kota pekalongan yg dipimpin oleh habib Muh sedang menjalankan latihan rutin tiap malem jumat. tp tk ada syair yg lbh indah.please. smoga ketika membaca karya2 rumi. Muhammad SAW yg berdo’a ‘kami tk mengenal-Mu sperti sharusx’ Atw sufi persia Bayazid bisthami yg brkata ‘subhani.

Jangan sekedar baca buku-buku fiqh. Jazakumullah khoiron….!!!!! Balas 68. tabi’it tabi’in dan para ulama yang berjuang menegakkan Kitabullah dan Assunah. anep berkata: Ogos 29. Syari’at dikatakan tingkatan yang terendah. diantara posting2 sebanyak ini masih ada cahaya terang terpancar yang menyampaikan kebenaran yang hakiki. sahabat. 2009 at 6:22 am to: Syahreifan Garibaldi wong cilik hamba Allah . Lihat ajaran sufi yang membagi-bagi tingkatan dari Syari’at. apalagi sudah jelas bahwa sufi adalah jalan menuju kemurtadan tp sekarang malah dianggap jalan yang suci. 2010 at 12:16 pm Alhamdulillah. Balas 67. 2009 at 1:00 pm To Syahreifan Garibaldi Banyak baca buku. Baca-baca…baca…..o Me berkata: Jun 10. Tidak ada suri tauladan didalam Islam yg pantas diikuti selain Rosulullah. Semoga Allah masih memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada pengikut2 sufi untuk bertaubat dan kembali kepada Islam yang benar sesuai Al Qur’an dan Assunah. Selain yang berpegang pada Al Qur’an dan Al Hadist maka mereka adalah sesat.. tabi’in. Ma’rifat dan lain2. padahal Islam mengajarkan kita kepada Syari’at yang benar. arifin ahmad berkata: September 2.

maaf atas perbedaan persepsi saya Balas 69.kalo gak setuju lebih baik jangan ikut2an nimbrung aja mending buat aja tandingan blog ato yg laen yg setuju dg anda.…. dan susah banget mencari bukunya…...…Jalaludin Ar-rumi hanyalah manusia biasa.…suatu penempatan yang salah. kayaknya yg nulis2 di blog ini gak merugikan anda tho?…… kalo anda orang yg tidak punya dosa silahkan menghakimi….… Wss Balas 71. mario berkata: September 24.karena sulitnya menterjemahkan rasa spritual itu.berkata: Oktober 12.. 2009 at 2:35 pm saya sedikit senang Balas 70.kirimkan Al-fatehah kepada Maulana Jalaludin.oleh setiap insan di dunia ini… dan slalu melahirkan…rumi-rumi yang dirindukan….…Dan Jalaludin selalu Mengiringi shalawat kepada rasulullah pada saat beliau menarikan tarian SAMA.…bahkan kadang ketika itu diucapkan bisa menimbulkan salah faham. Fachry bin Sanir bin Datuk Rajo Alam berkata: Oktober 9..…salah jika Jalaludin dibandingkan dengan Rasulullah. 2009 at 10:20 pm Pengalaman Spritual seseorang memang tidak bisa diucapkan.…dimana orang mengikuti caranya untuk mencintai Tuhan-nya.Semoga Jalaludin terjaga dari Fitnah.…Jalaludin adalah Manusia biasa. 2009 at 6:02 pm rumi adalah sosok yang sangat banyak di kagumi.dimedan Balas . alamsyah.…kadang pengalaman itu bisa mengunci mulut orang2 yang mengalaminya karena tidak cukup kata yang tersusun untuk menterjemahkan rasa itu.…Dia adalah Manusia Pecinta Tuhannya.terminal ent.

72. tapi malu melingkupiku manakala aku sampai pada cinta itu sendiri. 2009 at 3:57 am kala senga mrnerafyudnv Balas 73. barara el bariroh berkata: Disember 27. arief berkata: Mac 20. Dany berkata: Februari 11. 2010 at 11:16 pm “Sang pengembara sejati memfokuskan pencariannya kedalam dirinya sendiri dan membaca isi alam ini” Balas 76. ahmad farid berkata: Oktober 15.” (Maulana Jalaluddin al-Rumi) Balas 75. “Tiada salahnya aku berbicara tentang cinta dan menerangkannya. 2009 at 3:37 pm aku memang tidak tahu apa-apa tapi aku ingin tahu yang sebenarnya maka bukan salah jika aku ingin seperti dia karena aku sudah mengetahuinnya Balas 74. 2010 at 12:09 pm bagiku Rumi adalah Cinta namun dia juga sama pemalu dengan diriku. Aufal berkata: Februari 8. dia berkata. 2010 at 12:20 am .

jangan bicara tentang islam sebelum menjelajahi luasnya semesta islam. ia begitu luas. cintaku bukan sebarang cinta dengan seribu rayu tapai cinta dengan rasa bergelut nafsu.akan tetapi Rumi satu-satunya penyair yang menjadi INSPIRASI bagi penyair lainya… Balas 79.ya Allah berikanlah pencerahan tuk hambaMU ini Balas 77. Plurarisme dan Pemurtadan ?? Di dalam buku tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Tasawuf atau sufi adalah jalan menuju pemurtadan…. 2010 at 12:30 pm Apakah ada yang pernah baca buku karangan Hartono Ahmad Jaiz yang berjudul Tasawuf. Me berkata: Jun 10. hadir padaku gelora pada jiwa yang sempat padam karena asa. 2010 at 8:21 pm buku itu terlalu dangkal. indah dan penuh dengan rahasia. 2010 at 8:26 pm Rumi bukanlah satu-satunya penyair di dunia ini. Ragiel berkata: Mei 31. 2010 at 5:35 pm sungai mengalir dengan iringan angin yang semilir. nafsu untuk menjadi baik dan baik Balas 78. Rifqi Amalia berkata: Mac 25. Balas o AS berkata: Jun 18. tengoklah langit biru di atas kepala anda. kaku dan menyesatkan. rasulullah .

... betapa ku buta terhadap diriku sendiri dan betapa ku ingin mengenal diriku ini. untuk tiga jenis manusia : bahasa umum untuk orang kebanyakan ( aam ).. melebur dengan cinta-Nya.. rumah… betapa ku merindukannya ku benar benar tak tahu tentang rumah sejatiku tapi ku merasa dekat dengannya. Namun ku akan mencari apa salah dan kekurangan ku. dan pecinta yg sejati. hingga ku di izinkan masuk. tapi ku ingin menjadi pecinta sepertimu. sungguh!! ku ingin mengenal-Nya . aku tak akan pasrah! Seperti kata mu..... bahasa khusus untuk orang-orang tertentu ( khos ).. pecinta yg tak pernah yang tak pernah mati. pecinta yg tak pernah sekarat. jika aku tak boleh masuk pada suatu ruangan.. liya berkata: Jun 19. saat membaca aforisme-aforisme sufistik mu. ku ‘kan memperbaikinya.. menyatu dengan rahmat-Nya. sudikah engkau menerimaku menjadi muridmu ajarilah aku!!! aku mohon!!!! karena air mata ini selalu merindukanmu.. ajari aku keluar dari kamar mandi ini agar ku bisa melihat hakikat api.tampil di bumi dengan 3 bahasa.. 2010 at 11:53 am aku bukan penyair seperti mu. bahasa klhususul khusus untuk orang-orang pilihan (khawasil khawas) Balas 80. dan begitu dekat dengan-Nya. ku ingin menjadi pelayan raja yang mengenal-Nya.

” Balas 81. 2010 at 12:15 pm aku bukan penyair seperti mu. dan pecinta yg sejati. dan tergantikan oleh hasrat-Nya. hingga tiada ketakutan lagi di sana.. dan melankolis. Biarkan di sana tidak ada jalan masuk untuk godaan setan dan iblis. sebagaimana Tuhan telah menempatkan meteor di dalam surga untuk menghalangi iblis dari malapetaka.ku ingin dekat dengan-Nya ku ingin hasrat ku lenyap. menyatu dengan rahmat-Nya. pecinta yg tak pernah sekarat.. tempatkanlah pengawal kebaikanMu di atas batin kami untuk menjaga kami dari godaan setan dan tipuan jiwa badaniyah. rumah… betapa ku merindukannya ku benar benar tak tahu tentang rumah sejatiku tapi ku merasa dekat dengannya.. “Ya Tuhan. Hingga rasa aman itu mengejawantah.. saat membaca aforisme-aforisme sufistik mu.. kosongkanlah bagian ‘dalam’ diriku dari godaan dan keasyikanbadaniyah. liya berkata: Jun 19.. sudikah engkau menerimaku menjadi muridmu ajarilah aku!!! aku mohon!!!! karena air mata ini selalu merindukanmu.. Ya Tuhan. ku ingin menjadi pelayan raja yang mengenal-Nya.. pecinta yang tak pernah mati. ajari aku keluar dari kamar mandi ini agar ku bisa melihat hakikat api.. tapi ku ingin menjadi pecinta sepertimu.. dan begitu dekat dengan-Nya... jelek.. . betapa ku buta terhadap diriku sendiri dan betapa ku ingin mengenal diriku ini. melebur dengan cinta-Nya. dan betul-betul jadi tempat wahyu-Mu. Murnikanlah pikiran yang kotor.

aku tak akan pasrah! Seperti kata mu.. hingga ku di izinkan masuk.. cermin keagungan wujud hakiki Balas Tinggalkan Jawapan Nama (wajib) E-mel (tidak akan ditunjukkan) (wajib) Tapak Web . suffe bukan ahli sufi berkata: Jun 22. 2010 at 4:22 pm rumi… ketika aku mmbaca syair2mu.jika aku tak boleh masuk pada suatu ruangan. sungguh!! ku ingin mengenal-Nya ku ingin dekat dengan-Nya ku ingin hasrat ku lenyap.” Balas 82.aku terlihat kita adalah satu tp cerminku tak seindah cerminmu. tempatkanlah pengawal kebaikanMu di atas batin kami untuk menjaga kami dari godaan setan dan tipuan jiwa badaniyah. “Ya Tuhan. Biarkan di sana tidak ada jalan masuk untuk godaan setan dan iblis. sebagaimana Tuhan telah menempatkan meteor di dalam surga untuk menghalangi iblis dari malapetaka. Namun ku akan mencari apa salah dan kekurangan ku. hingga tiada ketakutan lagi di sana.. kosongkanlah bagian ‘dalam’ diriku dari godaan dan keasyikanbadaniyah. Ya Tuhan.. namun segalanya adalah satu. Murnikanlah pikiran yang kotor. Hingga rasa aman itu mengejawantah. dan betul-betul jadi tempat wahyu-Mu. ku ‘kan memperbaikinya. jelek. dan tergantikan oleh hasrat-Nya... dan melankolis.

Turut diselitkan puisi tradisional Melayu seperti pantun. Notify me of new posts via email. sila klik sini.myspace. Twitter http://twitter.Notify me of follow-up comments via email. Puisi-puisi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada semua.com/luvhaniey Myspace http://www.facebook. About Me [Home] [Cinta] [Lirik] [Contact] Webmistress: Haniey . Chairil Anwar serta puisi moden sasterawan negara seperti Usman Awang dan penulis moden masakini. Umar Khayyam. nukilan penyair terkenal seperti Khalil Gibran. nazam dan gurindam. Penyair Terbilang Blog ini memuatkan himpunan puisi klasik dan moden yang segar sepanjang zaman.com/luvhaniey Hantar Karya Berkongsi karya.com/luvhaniey Facebook http://www.

Harap anda juga menyukainya! Recent Posts o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sajak Kepada Kota Di Perkampungan Ini Puisi: Sewaktu Ziarahku Bertandang Puisi : Bumi Pasir Salak Puisi : Sebelum Ku Pergi Puisi: Hawa yang Istimewa Kumpulan Puisi : Perjalanan Ke Langit Puisi : Elegi Esok Pagi Sajak Puisi | Perjumpaan Langit Percikan Warna Jiwa Sajak : Mereka Kata Sajak Melayu : Pengemis Kota Sajak : Kita Mudah Lupa Seluk pekasam Puisi Surat Marni Buat Suaminya Abdullah Darus | Perginya pencipta syair Boria Koleksi Peribahasa Melayu. Simpulan Bahasa Dan Maksud Pantun Pantun Nasihat Pantun Teka-Teki Pantun Jenaka Pantun Perpisahan Pantun Budi Persahabatan ~ Khalil Gibran Pautan Laman Pantun Kanak-Kanak Puisi : Sebelum Ku Pergi Penyair Puisi Popular Buat Duit Dengan Klik .Di blog ini saya himpunkan koleksi puisi dari penyair terpilih.

N (8) Muhammad Haji Salleh (1) Pablo Neruda (6) . Nak tau? Sila klik sini. Tip Pikat Wanita Nak tau? Sila klik sini. Kategori o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o A Aziz Deraman (11) A.Rahsia Tarikh Lahir Rahsia Tarikh Lahir. Samad Said (11) Abdul Rahim Idris (7) Amir Hamzah (2) Artikel (3) Asaari Mohamad (16) Biografi Penyair (14) Chairil Anwar (28) Dharmawijaya (7) English Poems (1) Hamka (2) Hamzah Fansuri (4) Jalaluddin Rumi (43) Kemala (16) Khadijah Hashim (8) Khalil Gibran (52) Koleksi Pantun Melayu (44) Lain-lain (418) Latiff Mohiddin (5) Masuri S.

o o o o o o o o o o o o o o o o Pemimpin Politik (7) Penyair Amerika/Eropah (11) Penyair Timur Tengah (47) Puisi Cinta (1) Puisi Patriotik (18) Puisi Tradisional (25) Rejab FI (4) S.Ku Bermohon Sajak Cinta : Angin.Iwan AF8 Kaedah pencegah kehamilan atau perancang keluarga Melindungi Anak Di Rumah Seri Kasih .Nad AF8 Puisi: Setelah Mengahwinimu Kekasih Perayaan Hari Gawai Sajak Online : Hawa yang Istimewa Lirik lagu Penanggung Sepi . Othman Kelantan (2) Siti Zainon Ismail (13) T.Alias Taib (8) Umar Khayyam (8) Usman Awang (40) WB Rendra (5) WS Rendra (26) Zahari Hasib (3) Zurinah Hassan (17) Archives Koleksi Cinta ( LOVE ) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sajak Cinta : Siapa Dia Puisi : Tesis Sekeping Hati Ayat-ayat penggoda Embun pun takkan mampu Puisi Seorang Kekasih Dengarlah Suara Di Hatimu Perihal Wanita Yang Lelaki Tak Faham Bumi Pasir Salak Puisi Ketuhanan .Ain AF8 RSVP Lirik Maulana AF8 Lirik Lagu VIP . Sampaikan Salam Sayangku Padanya Petua Kecantikan Islam Madah Pujangga Cinta Luka Rancangan SURIA CINTA Lirik Lagu Aku Sudah Merdeka .

Teknik Cari Duit Recent Comments Elinah on Sajak Kepada Kota Di Perkampun… Azreel Azhar on Ilmu Ketuhanan Bukan Ilmu Akal… Alea on Kearifan Cinta ~ Jalaluddin… .o o o o o o o o o o o o o o o o o o Kencing Malam Patuhi jadual imunisasi Jangkitan pneumokokus 4 syor cegah seks bebas Jangan guna konsep 'tarik kereta' Khutbah Online Panduan atasi artritis Kesedaran rasuah rendah Talak kuasa suami Rasa hati seorang anak Derita sakit pinggang Facebook bukti kecurangan Ciuman perokok boleh membawa maut Kewujudan Haikal Sulaiman Utamakan sunah Nabi dalam beribadat Keperluan iodin ketika hamil Suami curang bila duduk berjauhan Pantang Menyerah Sebelum Ajal Doa Pengasih Nak tau? Sila klik sini.

Non Nocere on Pantun Joget Pahang Priyo s on Sajak Kupanggil Namamu –… amelia on Pantun Perpisahan trilogyran on Pantun Teka-Teki • Lulus Temuduga Tip Lulus Temuduga Kerajaan. Samad Said aidura on Koleksi Peribahasa Melayu. Nak tau? Sila klik sini.givo on Pantun Minangkabau salman on Berdoalah ~ Puisi Arab Izzuddin Ali on Ke Makam Bonda ~ Usman Aw… Chuby_gaskins on Pantun Perpisahan idayu adik yana on Biografi A. Sim… ilah on Pantun Budi Primum. Sim… aidura on Koleksi Peribahasa Melayu. Aneka Pautan o o o o o o o o Download Percuma English Lyrics Forum Remaja Info Kesihatan & Perkahwinan Koleksi Cinta ( LOVE ) Lirik Lagu Melayu Cinta Chatroom Forum Remaja Cara Lulus Temuduga Cara Memikat Wanita Myspace RM Panduan Cari Duit Kahwin Panduan Kuruskan Badan Panduan Nikah Kahwin Rahsia Doa Pengasih Rahsia Personaliti Diri Rahsia Personaliti Warna Chatroom Dan Forum Variasi o o o o o o o o o .

gl/fb/zn4R2 2 days ago Fasha terima lamaran cinta Rizal: Teka-teki mengenai hubungan pelakon popular. Fasha Sandha… http://goo. apatah lagi segalanya telah aku ikhlaska.ly/9ahpwE 5 days ago Follow Me On Twitter Email Subscription .o Rahsia Tarikh Lahir Tip Kuruskan Badan Panduan Kuruskan Badan. Kemaskini Twitter o o o o o o o o Sajak Cinta : Siapa Dia: Siapa Dia Siapakah dia. drama terbaru terbitan MIG Production untuk… http://goo. 'Dottie' yang akan bersiaran… http://goo. seolah-olah matahari tersenyum ma.gl/fb/FWzBO 2 days ago Sinopsis Drama Tudung Ekspres: Tudung Ekspres mengisahkan Erin (Lisa Surihani). Dira (Julia… http://goo.ly/cHfRaM 1 day ago Sinopsis Drama bersiri Dottie: Drama bersiri komedi romantik. Nak tau? Sila klik sini...ly/alxtf2 [ad] 4 days ago Puisi: Sewaktu Ziarahku Bertandang: Zikir angin bertalkin disambut wirid daun-daun di juntai dahan kehidupan tanah.. http://bit.ly/bjjoJ3 4 days ago Awesome! Up to 90% off on deals everyday! Check it out here! http://bit. yang sering mewarnai hariku.gl/fb/ENceD 2 days ago Sinopsis Drama Laila Asyikin: 'Laila Asyikin'.gl/fb/neBBA 3 days ago Puisi : Tesis Sekeping Hati: Bukan niatku menuntut kembali sekeping hati..... http://bit. http://bit..

Recent Readers View Entire Community Provided by MyBlogLog Hits Counter .Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

ly/Panduan_Cinta .co… bit.blogspo… koleksicinta.blogspo… koleksicinta.cc/2… lirikami.com Klik Popular o o o o o koleksicinta.blogspot.Meta o o o o o • Daftar Log masuk RSS Entri RSS bagi komen-komen WordPress.co.

cc/2… rajaalihaji.com/luvhani… koleksicinta.com. Blog di WordPress.co.blogspo… bit.o o o o o o o facebook.ly/rahsiatarikhl… koleksicinta.cc/2… koleksicinta.co.co.com/en/w… koleksicinta. .cc/2… Tema Contempt by Vault9.