P. 1
Contoh Jawapan Kerja Projek Matematik Tambahan Soalan 2 SWK

Contoh Jawapan Kerja Projek Matematik Tambahan Soalan 2 SWK

|Views: 3,850|Likes:
Published by Martin Kho

More info:

Published by: Martin Kho on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 1

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN SARAWAK
KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2/2012
CONTOH JAWAPAN
BAHAGIAN A
Kaedah I : (Janjang Geometri )

Bank A

Bank B

Bank C
Jumlah pada akhir bulan
(tempoh bulanan)

a = 50129.17
r =

a = 50125
r =

a = 50125
r =

1
50129.17 50125 50125
2
50258.67 50250.31 50250.31
3
50388.50 50375.94 50375.94
4
50518.67 50501.88 50501.88
5
50649.18 50628.13 50628.13
6
50780.02 50754.7 50754.7
7
50911.20 50881.59 50881.59
8
51042.72 51008.79 51008.79
9
51174.59 51136.32 51136.32
10
51306.79 51264.16 51264.16
11
51439.33 51392.32 51392.32
12
51572.21 51520.8 51520.8


Jumlah pada hujung
bulan
(tempoh 3 bulan)

a = 50393.75

r =

a = 50381.25

r =

a = 50381.25

r =

3
50393.75 50381.25 50381.25
6
50790.60 50765.41 50765.41
9
51190.58 51152.49 51152.49
12
51593.70 51542.53 51542.53

Jumlah pada hujung
bulan
(tempoh enam bulan )
a = 50800
r =

a = 50775
r =

a = 50775
r =

6
50800 50775 50775
12
51612.80 51562.01 51562.01

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 2


Jumlah pada hujung
bulan
(tempoh setahun )
3.25% 3.15% 3.20%
12
51625.00 51575.00 51600.00

Kaedah 2 :
Menggunakan Excel
Jumlah pada hujung
bulan (tempoh sebulan)

Bank A
Bank B Bank C
3.1% 3.00% 3.00%
1
50129.17 50125 50125
2
50258.67 50250.31 50250.31
3
50388.50 50375.94 50375.94
4
50518.67 50501.88 50501.88
5
50649.18 50628.13 50628.13
6
50780.02 50754.7 50754.7
7
50911.20 50881.59 50881.59
8
51042.72 51008.79 51008.79
9
51174.59 51136.32 51136.32
10
51306.79 51264.16 51264.16
11
51439.33 51392.32 51392.32
12
51572.21 51520.8 51520.8


Jumlah pada hujung
bulan (tempoh 3 bulan) Bank A Bank B Bank C
3.15% 3.05% 3.05%


3
50393.75 50381.25 50381.25
6
50790.60 50765.41 50765.41
9
51190.58 51152.49 51152.49
12
51593.70 51542.53 51542.53

Jumlah pada hujung
bulan (tempoh 6 bulan) Bank A Bank B Bank C

3.20% 3.10% 3.10%
6 50800 50775 50775
12 51612.80 51562.01 51562.01
Jumlah pada hujung
bulan ( tempoh setahun) Bank A Bank B Bank C
3.25% 3.15% 3.20%
12
51625.00 51575.00 51600.00

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 3

Kaedah 3 : Pengiraan faedah
Bank A
i. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan satu bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan pertama

= 129.17
50 000 +129.17 =50 129.17
Bulan kedua

=129.50
50 129.17+129.50= 50 258.67
Bulan ketiga

= 129.83
50 388.50
Bulan keempat

= 130.17
50 518.67
Bulan kelima

50 649.18

Bulan keenam

50 780.02
Bulan ketujuh

= 131.18
50 911.20
Bulan kelapan

51 042.72
Bulan kesembilan

51 174.58
Bulan kesepuluh

51 306.78
Bulan kesebelas

51 439.32
Bulan keduabelas

51 572.20

ii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tiga bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan ketiga

= 393.75
50 393.75
Bulan keenam

= 396.85
50 790.60
Bulan kesembilan

= 399.98
51 190.58
Bulan keduabelas

= 403.13
51 593.71


iii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan enam bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan keenam

= 800
50 800
Bulan keduabelas

= 812.8
51 612.80

iv. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tempoh setahun
50 000 +

= 51 625.00

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 4

Bank B
i. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan satu bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan pertama

= 125.00
50 000 + 125.00 =50 125.00
Bulan kedua

= 125.31
50 125.00+125.31 = 50 250.31
Bulan ketiga

= 125.63
50 375.94
Bulan keempat

= 125.94
50 501.88
Bulan kelima

= 126.25
50 628.13
Bulan keenam

= 126.57
50 754.70
Bulan ketujuh

= 126.89
50 881.59
Bulan kelapan

= 127.20
51 008.79
Bulan kesembilan

= 127.52
51 136.31
Bulan kesepuluh

= 127.84
51 264.15
Bulan kesebelas

=128.16
51 392.31
Bulan keduabelas

= 128.48
51 520.79


ii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tiga bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan ketiga

= 381.25
50 381.25
Bulan keenam

= 384.16
50 765.41
Bulan kesembilan

= 387.09
51 152.50
Bulan keduabelas

= 390.04
51 542.54

iii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan enam bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan keenam

= 775
50 775
Bulan keduabelas

= 787.01
51 562.01

iv. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tempoh setahun
50 000 +

= 51 575.00


Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 5

Bank C
i. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan satu bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan pertama

= 125.00
50 000 + 125.00 =50 125.00
Bulan kedua

= 125.31
50 125.00 + 125.31 = 50 250.31
Bulan ketiga

= 125.63
50 375.94
Bulan keempat

= 125.94
50 501.88
Bulan kelima

= 126.25
50 628.13
Bulan keenam

= 126.57
50 754.70
Bulan ketujuh

= 126.89
50 881.59
Bulan kelapan

= 127.20
51 008.79
Bulan kesembilan

= 127.52
51 136.31
Bulan kesepuluh

= 127.84
51 264.15
Bulan kesebelas

=128.16
51 392.31
Bulan keduabelas

= 128.48
51 520.79ii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tiga bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan ketiga

= 381.25
50 381.25
Bulan keenam

= 384.16
50 765.41
Bulan kesembilan

= 387.09
51 152.50
Bulan keduabelas

= 390.04
51 542.54

iii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan enam bulan
Faedah Jumlah pada akhir bulan
Bulan keenam

= 775
50 775
Bulan keduabelas

= 787.01
51 562.01

iv. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tempoh setahun
50 000 +

= 51 600
Pihak koperasi akan memilih bank A untuk tempoh simpanan setahun, kerana faedah yang diperoleh
lebih tinggi berbanding dengan bank lain dan tempoh yang lain.
Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 6

BAHAGIAN B
(a) (i) Kos yang diperlukan
RM480 + RM80 + RM200 (RM10 x 20 rim) = RM760
Kos untuk fotostat sehelai kertas = RM760 ÷ 10 000
= RM 0.076 @ 7.6 sen
(ii) Jika koperasi mengenakan RM0.10 sehelai, jumlah yang diperolehi ialah
RM0.10 × 10 000 = RM1 000.
Maka keuntungan yang akan diperolehi ialah RM 1000 – RM 760 = RM 240


(b) (i) Kaedah 1 : Pengiraan
Kos pada tahun 2013 = RM500 + RM100 + RM240
= RM 840

Peratus kenaikan kos = (RM840 – RM760)/760 × 100
= 110.53
Maka peratus kenaikan kos ialah 10.53%


Kaedah 2
Dengan menggunakan nombor indeks

I sewa =
500
100
480
 = 104.167
I tonner =
100
100
80
 = 125
I kertas =
240
100
200
 = 120
_
(104.167 480) (125 80) (120 200)
480 125 120
I
    

 

= 110.53
Maka kenaikan kos fotostat ialah 10.53%(ii) Untuk mendapat keuntungan yang sama iaitu RM240, hasil fotostat mesti sebanyak
=
240
(0.10 0.084) 

=
240
0.016

= 15 000 helaiSektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 7

(iii) Keuntungan untuk memfotostat sehelai kertas selepas kenaikan harga
= RM0.10 – RM0.084
= RM0.016
Jika 10 000 helai difotostat dalam sebulan, maka
Keuntungan yang diperolehi ialah 10 000 × RM0.016 = RM 160

Bahagian C
Konjektor
Menyimpan RM150 000 dalam akaun simpanan tetap bagi tempoh setahun dengan kadar 6% setahun
dan membuat pinjaman RM150 000 dengan membayar ansuran selama 10 tahun dengan kadar 4.8%
setahun lebih baik bagi koperasi berbanding membuat pembayaran secara tunai sebanyak RM150 000.
ATAU
Membayar RM150 000 secara tunai lebih baik dari membuat pinjaman bank sebanyak RM150 000
dengan bayaran secara ansuran selama 10 tahun pada kadar 4.8% setahun.

BULA
N
BAKI
SIMPANAN
JUMLA
H
BAYAR
AN
YANG
DIBUAT
BULA
N
BAKI
SIMPANA
N
JUMLAH
BAYARA
N YANG
DIBUAT
BULA
N
BAKI
SIMPANA
N
JUMLAH
BAYARA
N YANG
DIBUAT
1 148150 1850 41 99166.80 75850 81 39368.39 149850
2 147040.75 3700 42 97812.63 77700 82 37715.23 151700
3 145925.95 5550 43 96451.70 79550 83 36053.81 153550
4 144805.58 7400 44 95083.95 81400 84 34384.08 155400
5 143679.61 9250 45 93709.37 83250 85 32706.00 157250
6 142548.01 11100 46 92327.92 85100 86 31019.53 159100
7 141410.75 12950 47 90939.56 86950 87 29324.62 160950
8 140267.80 14800 48 89544.26 88800 88 27621.25 162800
9 139119.14 16650 49 88141.98 90650 89 25909.35 164650
10 137964.74 18500 50 86732.69 92500 90 24188.90 166500
11 136804.56 20350 51 85316.35 94350 91 22459.84 168350
12 135638.58 22200 52 83892.93 96200 92 20722.14 170200
13 134466.78 24050 53 82462.40 98050 93 18975.75 172050
14 133289.11 25900 54 81024.71 99900 94 17220.63 173900
15 132105.56 27750 55 79579.83 101750 95 15456.74 175750
16 130916.08 29600 56 78127.73 103600 96 13684.02 177600
17 129720.67 31450 57 76668.37 105450 97 11902.44 179450
18 128519.27 33300 58 75201.71 107300 98 10111.95 181300
19 127311.86 35150 59 73727.72 109150 99 8312.51 183150
20 126098.42 37000 60 72246.36 111000 100 6504.07 185000
21 124878.92 38850 61 70757.59 112850 101 4686.60 186850
22 123653.31 40700 62 69261.38 114700 102 2860.03 188700
23 122421.58 42550 63 67757.69 116550 103 1024.33 190550
24 121183.69 44400 64 66246.48 118400 104 192400
Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 8

25 119939.60 46250 65 64727.71 120250 105 194250
26 118689.30 48100 66 63201.35 122100 106 196100
27 117432.75 49950 67 61667.35 123950 107 197950
28 116169.91 51800 68 60125.69 125800 108 199800
29 114900.76 53650 69 58576.32 127650 109 201650
30 113625.27 55500 70 57019.20 129500 110 203500
31 112343.39 57350 71 55454.30 131350 111 205350
32 111055.11 59200 72 53881.57 133200 112 207200
33 109760.38 61050 73 52300.98 135050 113 209050
34 108459.19 62900 74 50712.48 136900 114 210900
35 107151.48 64750 75 49116.04 138750 115 212750
36 105837.24 66600 76 47511.62 140600 116 214600
37 104516.43 68450 77 45899.18 142450 117 216450
38 103189.01 70300 78 44278.68 144300 118 218300
39 101854.95 72150 79 42650.07 146150 119 220150
40 100514.23 74000 80 41013.32 148000 120 222000
223850Kesimpulan
Bayar secara tunai sebanyak RM 150000 lebih baik jika dibandingkan membuat pinjaman dari bank
dan membayar secara ansuran. Selepas bulan ke 103, baki wang simpanan dalam bank sudah habis.
Ini bermakna bayaran ansuran untuk baki lebih kurang 17 bulan perlu dibayar dari sumber lain.
Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 9


Bahagian D
Faedah Majmuk (compound interest)
Faedah yang dikira bukan hanya pada simpanan permulaan dan juga keatas faedah yang terkumpul
pada faedah sebelumnya. ( Interest which is calculate not only the intial principal but also the
accumulated interest of prior periods. Compound interest differs from simple interest in that sample
interest is calculated solely as a percentage of the principal sum.
Faedah Mudah ( simple interest)
Faedah yang dikira keatas simpanan permulaan tidak di kira untuk faedah bagi bulan yang berikutnya.
(The interest calculate on principle sum, not compounded on earned interest.)

Tahun Faedah Majmuk (compound
interest) 3.5% setahun
Faedah Mudah (simple
interest) 5 %
1 51750 52500
2 53561.25 55000
3 55435.89 57500
4 57376.15 60000
5 59384.31 62500
6 61462.76 65000
7 63613.96 67500
8 65840.44 70000
9 68144.86 72500
10 70529.93 75000
11 72998.48 77000
12 75553.43 80000
13 78197.80 82500
14 809347.00 85000
15 83767.43 87500
16 86699.29 90000
17 89733.76 92500
18 92874.45 95000
19 96125.05 97500
20 99489.40 100000
21 102971.56 102500
22 106575.56 105000

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 10
Terima jawapan pelajar yang menggunakan janjang.


KesimpulanTerima apa sahaja jawapan yang diberi oleh pelajar, berdasarkan kepada alasan dan sebab yang
munasabah.

Untuk faedah mudah menguntungkan bagi jangka masa pendek iaitu 20 tahun dan ke bawah,
manakala faedah majmuk memberi keuntungan jika jangkamasa panjang iaitu 21 tahun dan ke atas.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak KPMT 2012 11

Guna GSP
Soalan Lanjutan.
a = 5000 r = 1.08 ( Janjang Geometri )
T
n
> 50000
5000 (1.08)
n -1
> 50000
(1.08)
n – 1
> 10
(n – 1) log
10
1.08 > log
10
10
n – 1 >
10
10
log 10
log 1.08

n – 1 > 29.92
n > 30.92
maka , n = 31
Iaitu bila dia berumur 30.

Cara alternatif menggunakan jadual excel
dan menggunakan saintifik kalkulator

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->