P. 1
Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

|Views: 1,198|Likes:
Published by sispunk

More info:

Published by: sispunk on Jul 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Didorong melalui gagasan ketiga ucapan Dasar oleh Y.A.B.

Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006. Di dalam ucapannya beliau menuntut supaya pendidikan negara memberi penekanan kepada pembangunan modal insan, penghasilan pelajar celik minda, pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat serta program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab. Matlamatnya adalah supaya ianya dapat memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi menerap nilai. Oleh itu, semakan KBSR telah dibuat pada tahun 2003 dan hasilnya pada tahun 2011, KSSR mula dilaksanakan di semua sekolah rendah melibatkan murid Tahun Satu pada awal sesi persekolahan 2011. Penambahbaikan daripada KBSR kepada KSSR KSSR mempunyai beberapa penambahbaikan dengan menjadikan kurikulum negara maju sebagai rujukan. Antara pembaharuan dilaksanakan adalah: 1. Memberi penekanan kepada pendekatan pembelajaran secara langsung, di samping keupayaan berbahasa serta pembelajaran berasaskan projek. 2. Menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)bahkan, KSSR sesuai dengan murid yang kini lebih aktif dan pintar di samping bersemangat untu belajar kerana KSSR merangkumi semua aspek pembelajaran. 3. Fokus 3M iaitu membaca, menulis dan mengira yang dilaksanakan sejak KBSR ditambah dengan satu lagi aspek iaitu menaakul menjadikannya 4M. 4. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio perkembangan dan pameran untuk rujukan guru dan ibu bapa serta membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan dan teratur. 5. Proses penilaian KSSR mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan yang ditonjolkan murid dalam kelas selain memastikan kecemerlangan pelajar dalam pendidikan. 6. Kementerian memutuskan Pendidikan seks yang diajar bermula awal tahun 2011 di sekolah rendah dan menengah akan menggunakan istilah Pendidikan Kesihatan

Reproduktif dan Sosial (PEERS), menerusi transformasi KSSR selain diajar secara berasingan tanpa menumpang mata pelajaran lain. PEERS merangkumi aspek lebih luas termasuk soal nilai, sikap dan proses sepanjang hayat mencakupi 75 peratus daripada kurikulum pendidikan kesihatan.

Tajuk: Kumpulan: Hari: Tarikh: Masa:

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 5 Isnin 28/2/2011 8.00 – 11.00 a.m

ISI-ISI PENTING 1. KSSR merupakan transformasi kurikulum yang terdiri daripada Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. 2. KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Salah satu sebab istilah standard digunakan adalah untuk memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan. 3. Pendidikan seks telah diterapkan dalam subjek pendidikan kesihatan iaitu terdiri daripada perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan & kekeluargaan, kemahiran kendiri dan kesihatan & tingkah laku seksual. 4. KSSR menekankan 4M iaitu membaca, mengira, menulis dan menaakul. Jika dibandingkan KBSR hanya menekankan 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. 5. Penaakulan ialah mengembangkan fikiran, membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal yang logik.

Adakah kelemahan yang ada pada KBSR sudah diatasi sepenuhnya sebelum melaksanakan KSSR? 4. membaca dan menaakul. Adakah dengan penerapan pendidikan seks dalam subjek pendidikan kesihatan dapat mengurangkan masalah sosial dalam kalangan murid terutama masalah pembuangan bayi yang semakin berleluasa sekarang? Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 5 poin: 1. tetapi mereka perlu berfikir secara mendalam terhadap sesuatu konsep tersebut. rakan sebaya dan kumpulan. mengira. 2. Dalam kurikulum baru ini. Terdapat tiga jenis pentaksiran iaitu pentaksiran kendiri. 3. Pentaksiran dijalankan oleh pelbagai pihak dan dari sudut yang berbeza. Trends pendidikan di sekolah pada zaman ini adalah mengaplikasi amalan industri atau perniagaan di sekolah. . Bagaimanakah guru hendak pastikan bahawa KSSR yang dijalankan berjaya dilaksanakan? Adakah dengan melihat prestasi murid dalam ujian? 3. Apakah jaminan KSSR akan berjaya dilaksanakan jika kelemahan KBSR pun tidak berjaya diatasi? 5. Elemen penaakulan ditambah dalam kurikulum baru ini kerana penaakulan penting untuk membantu pelajar membuat pertimbangan dan juga mengembangkan kapasiti pemikiran. KSSR mementingkan 4M iaitu menulis. Apakah kelebihan KSSR dan apakah kelemahan KBSR sehinggakan perlu dilakukan perubahan kurikulum? 2. Penaakulan dalam matematik tidak hanya memerlukan pelajar menguasai konsep matematik.SOALAN 1. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecekapan pengurusan. pentaksiran formatif berasakan sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran.

Jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Perkara yang penting sekali di bilik darjah adalah bagaimana seseorang guru mengajar. . amalan ini tidak sesuai kerana setiap individu beremosi dan mempunyai kemahiran dan tahap pemahaman yang berbeza. kurikulum baru tidak akan dilaksanakan dengan efektif kerana punca masalah tidak diselesaikan. faktor utama yang mempengaruhi kualiti pendidikan ialah guru. Guru yang baik akan terus belajar cara untuk memperbaiki kelemahannya mengajar. 5. Tidak kira bagaiamana sesuatu kurikulum berubah. cara berinteraksi dengan pelajar dan cara memahami mereka. Transformasi pendidikan perlu mengambil kira punca masalah di bilik darjah seperti saiz kelas. Kurikulum bukan faktor terpenting dalam membentuk pendidikan yang berkualiti. 4. Kurikulum baru tidak semestinya lebih baik daripada kurikulum lama.Namun.

Sebab yang diberi untuk pelaksanaan KSSR adalah kerana terdapat banyak kelemahan pada KBSR.5 soalan: 1. Adakah semua pelajar boleh melepasi standard KSSR yang ditetapkan dalam masa yang singkat sedangkan tahap pemahaman dan pembelajaran setiap pelajar adalah berbeza? . Bagaimana menjamin bahawa KSSR boleh dilaksanakan dengan efektif dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaan KBSR tidak akan berulang? 5. Adakah kelemahan yang wujud disebabkan kurikulum tidak baik? 4. Adakah pendidikan lebih berkualiti dan pencapaian pelajar akan meningkat dengan pelaksanaan KSSR? 2. Apakah kelemahan yang ada pada KBSR yang menyebabkan keperluan untuk mengubah kurikulum kepada KSSR? 3.

Kerohanian. kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21. ada beberapa mata pelajaran baru di samping penggabungan semua disiplin ilmu dalam Modul Teras Asas. KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan pembelajaran yang perlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan. Menulis. Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca. manakala Standard Pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.KSSR lengkapi kemahiran hadapi cabaran Nasional 28 Dis 2011. Menulis dan Mengira) Adakah terdapat perubahan mata pelajaran dalam KSSR Tahap Satu? Dalam KSSR Tahap Satu. kemahiran dan nilai. Modul Teras Tema dan Modul Elektif bagi pengurusan kurikulum lebih berkesan. Manusia dan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. Sikap dan Nilai. Kaedah ini menggunakan Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif dengan fokus kepada 3M (Membaca. Mengira dan Menaakul).KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan. Berikut adalah soal jawab KSSR bagi membolehkan kita memahami konsep diperkenalkan Kementerian Pelajaran. Standard Kandungan ialah penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Mengapa Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas? . KBSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang iaitu Komunikasi. Kemanusiaan. Sains dan Teknologi serta Keterampilan Diri. Pelaksanaan KSSR menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bermula sesi persekolahan Januari lalu bertujuan meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Apakah perbezaan KSSR dengan KBSR? KSSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan 6 tunjang iaitu Komunikasi. KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi.

S: Adakah KSSR mampu mendorong kreativiti guru dan murid dalam P&P? J: KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P seperti didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. jazz chants. kesejahteraan diri dan pembangunan rohani. setakat manakah pendidikan seks diajarkan? J: Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi sebagai komponen yang besar (75%) dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas kerana Modul Teras Asas memberi fokus kepada literasi dan numerasi. Guru juga dibekalkan bahan sokongan dan boleh mengakses maklumat daripada laman web di KPM seperti berikut: http://www. muzik dan bahan bantu mengajar lain yang sesuai. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. Manakala Sains pula diperkenalkan dalam Modul Teras Tema bagi memberi pengetahuan asas disiplin ilmu Sains.my/bpk atau menghubungi Bilik Gerakan KSSR di nombor telefon 03-88842283. P&P bahasa yang menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi. Modul Language Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa.moe. Adakah murid akan bosan di dalam kelas dengan penambahan waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bahasa Inggeris? Tidak. S: Dalam tahap 1. Original post: KSSR lengkapi kemahiran hadapi cabaran Share Kata Kunci:  kelebihan kssr berbanding kbsr .gov. Apakah usaha dilakukan bagi menyediakan guru bagi pelaksanaan KSSR? KPM menjalankan kursus penyebaran KSSR kepada semua guru terbabit dalam pelaksanaan KSSR. Guru dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P. choral speaking. drama.

html .org/kssr-lengkapi-kemahiran-hadapi-cabaran-2.         peralihan KBSR kepada KSSR peralihan dari kbsr kepada kssr perubahan kurikulum kbsr kepada kssr kebaikan kssr kelebihan elemen yang ada dalam kssr perbezaan kbsr dan kssr matematik perkaitan kssr dengan kbsr PERUBAHAN KBSR KE KSSR perubahan kurikulum (peralihan daripada kbsr kepada kssr) http://beritaharian.

blogspot. Sikap dan Nilai  Komunikasi  Kemanusiaan  Manusia Dengan Alam Sekelilingnya  Keterampilan Diri  Perkembangan Diri Individu  Perkembangan Fizikal dan Estetika  Sains dan Teknologi  Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif  Tahap II Berasaskan mata pelajaran  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian. Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan  Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran Kandungan  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Penegasan dan penekanan kepada  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam pendekatan berikut: P&P  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Penggunaan TMK  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa  Penggunaan TMK Pedagogi Depan  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar  Belajar Cara Belajar  Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran Peruntukan Masa khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Penekanan yang ketara kepada Kaedah Pentaksiran pentaksiran sumatif  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik  Sukatan Pelajaran  Dokumen Kurikulum  Standard Kandungan  Huraian Sukatan Pelajaran Bahan  Standard Pembelajaran  Kandungan  Hasil Pembelajaran  Buku Teks .html Aspek KBSR KSSR Bentuk Organisasi  Komunikasi  Kerohanian.PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR http://panitiapjksktdh2.com/2011/01/perbezaan-antara-kbsr-dan-kssr.

Aspek KBSR KSSR Pengurusan Kurikulum  Cadangan Aktiviti P&P  Buku Teks  Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. Posted by PANITIA PENDIDIKAN JASMANI SKTDH2 at 7:10 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook .

bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Secara keseluruhannya. menulis. sikap dan nilai. kandungan. Tambahan pula. tetapi kurikulum KSSR member penekanan kepada 6 elemen. Transformas i kurikulum itu pula digubal berasaskan dua standard utama. Kali terakhir Kurikulum Pendidikan Malaysia mengalami perubahan adalah pada tahun 2003. iaitu Komunikasi. adalah diharapkan pelaksanaan KSSR ini dapat membaharui kurikulum sedia ada dan memastikan ianya relevan dengan keperluan pendidikan semasa. Kemanusiaan. fizikal. fizikal. Jadi. Perkembangan Diri Indivdu dan Manusia dengan alam sekelilingnya. perkembangan sosioemosi.BM . kognitif. KSSR lebih melihat kepada kualiti pencapaian murid berdasarkan standard kandungan yang ditetapkan. keturunan. Ketrampilan diri. perkembangan sosioemosi. Kerohanian. Dari segi tumpuan/kandungan kurikulum: KSSR memberi tumpuan kepada penguasaan 4M Tahap satu (tahun 1 – 3) perlu menguasai kemahiran asas 4M (membaca. Kedua: Standard Pembelajaran yang merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. peruntukan masa. sikap dan nilai. kognitif. Perkembangan Fizikal & Estetika. kemahiran dan nilai. KSSR lebih luas berbanding KBSR. sikap & nilai. Tumpuan pembelajaran Prasekolah melibatkan perkembangan sosioemosi. hanya 3 utama aspek diberi penekanan. Jika KBSR. jika merujuk kepada matlamat umum pelaksanaan. Tahap dua (tahun 4 – 6) member tumpuan kepada pengukuhan dan apliasi 4M juga kemahiran asas ICT. kerohanian. iaitu pertama: Standard Kandungan yang merujuk kepada penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.KURIKULUM STANDARD BERTARAF DUNIA 1) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bermula pada tahun 2011. dari segi kandungan dan sistem penilaian: Isi kandungan pembelajaran memiliki standard tertentu yang perlu dicapai oleh setiap pelajar. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. fizikal. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). pedagogi. kerohanian. iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan sejak 1993. Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada masanya. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul. kaedah pentaksiran. organisasi. pelaksanaan KSSR amat bersesuaian dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dimana pendidikan untuk semua tanpa mengira bangsa. kerohanian. Pencapaian itu boleh diukur menggunakan sistem penilaian yang juga disediakan bersama. jantina dan sebagainya bagi membentuk insan atau rakyat Malaysia yang seimbang dari pelbagai aspek yang akan .. iaitu: Komunikasi. KSSR adalah satu transformasi pendidikan. sahsiah. Sains & Teknologi.

sikap dan nilai.sikap dan nilai.perkembangan sosioemosi. 3)Assalamualaikum dan salam sejahtera. kemahiran.Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan arus kemodenan sekarang ini.kerohanian.KSSR yang diperkenalkan ini amat bersesuaian untuk membangunkan modal insan bertaraf dunia. Kurikulum ini dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011.mencorak masa depan negara amnya. Kurikulum Standard ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 dan ia merupakan satu bentuk transformasi yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk organisasi. Bermula tahun 2011.Ia dijalankan . bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.fizikal.kerohanian. Kesimpulannya. kandungan..Ia merupakan nadi kepada sistem pendidikan yang mencorakkan generasi akan datang.kurikulum itu sendiri perlu bersifat dinamik dan relevan dengan kehendak semasa mahupun keperluan pada masa akan datang.. dan nilai-nilai kebudayaan serta kepercayaan untuk membantu perkembangan potensi seseorang murid secara seimbang dari segi JERI.fizikal. 2) Kurikulum merupakan suatu elemen terpenting dalam sistem pendidikan.Kurikulum Standard Sekolah Rendah ini mengalami transformasi mulai tahun ini dengan pelaksanaan kepada murid tahun 1. perkembangan sosioemosi. tahap satu sekolah rendah (1-3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. pedagogi.Bagi menjana suatu sistem pendidikan yang berkualiti. komunikasi dan maklumat (ICT).menaakul) serta kemahiran asas teknologi. Dengan cara ini.mengira. maka lahirlah rakyat Malaysia yang bertaraf dunia dalam bidnag pendidikan khususnya. Kurikulum standard merupakan satu transformasi atau perubahan yang berlaku dalam pendidikan di Malaysia. kaedah pentaksiran.Membangunkan modal insan adalah merupakan teras kedua dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 Melalui KSSR ini.Kali terakhir kurikulum pendidikan mengalami perubahan adalah pada tahun 2003 iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan pada tahun 1993.menulis.Kurikulum di Malaysia ditakrifkan sebagai suatu program pendidikan merangkumi semua pengetahuan.Sementara bagi murid tahap dua(4-6) akan tertumpu kepada pengukuhan 4M.kognitif.semua sekolah menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). peruntukan masa.kemahiran asas ICT.

Ketrampilan modal insan ini dapat ditonjolkan melalui sikap keperihatinan serta bertanggungjawab membangunkan negara untuk kesejahteraan hidup. Murid dilatih sebagai pemimpin dan mereka bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai ketua. Contohnya melalui PJK bakat serta potensi muridmurid dapat dicungkilkan dan dapat dikembangkan agar menjadi satu aset penting dalam melahirkan modal insan yang berdaya saing. kreative serta cemerlang dan membawa negara ke mata dunia. dan sosial.nilai murni dan moral yang tinggi .secara berperingkat-peringkat. Banyak lagi transformasi yang diterapkan dalam kurikulum standard ini bagi membangunkan modal insan yang bertaraf dunia seperti dunia sains teknologi dan nilai komunikasi. Bagi melahirkan modal insan yang bertaraf dunia ini seseorang individu mesti mempunyai nilai-nilai murni dan moral yang tinggi . Melalui transformasi ini.Contohnya kurikulum standard mendidik murid-murid berakhlak mulia serta bersahsiah tinggi dalam membentuk nilai . 4) Bermula tahun 2011. Contohnya melalui aktiviti bersukan dan kemasyarakatan yang lain. Diharap perubahan Kurikulum Standard ini dapat memberi lebih banyak kebaikan kepada tahap pendidikan pelajar-pelajar. berinovasi dan sentiasa berfikiran terbuka serta kritis.norma hidup yang positif. modal insan yang dilahirkan adalah bersifat proaktif. Kurikulum Standard ini bertujuan meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Inilah yang dikatakan kurikulum standard ini mampu membangunkan modal insan yang bertaraf dunia dan seimbang sama ada aspek jasmani. perkembangan potensi individu itu dapat dibangunkan dengan lebih kreative.Disebabkan mereka sudah dilatih menjadi pemimpin di peringkat rendah. Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat-peringkat bermula tahun 1 (2011) . Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan nilai kerohanian ini dijelaskan melalui aspek "Rohani". progresif. beretika. Nilai moral yang tinggi diterapkan melalui aspek kerohanian dan sikap yang mana murid didedahkan dengan nilai keagamaan serta pegangan terhadap norma. Nilai ini diterapkan dalam transformasi keterampilan diri. Oleh itu untuk menjayakan transformasi ini. rohani emosi.Bagaimana kurikulum standard ini dapat membangunkan modal insan yang bertaraf dunia adalah melalui bentuk kurikulum transformasi yang dicadangkan dalam kurikulum standard ini. Kurikulum Standard juga membentuk murid-murid supaya sentiasa beretika dan prograsif . dan sentiasa berdaya saing serta memiliki personaliti yang unggul kerana mereka yang akan menentukan hala tuju negara pada masa hadapan . semua sekolah di negara kita akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ). Melalui transformasi perkembangan fizikal dan nilai estetika.Kurikulum ini diselaras dengan perkembangan dan permintaan globalisasi semasa yang menuntut modal insan yang akan dilahirkan berkualiti dan bertaraf dunia selari dengan arus perdana yang serba maju dan mencabar ini. . semua pihak terutama ibubapa harus memainkan peranan penting dan tidak menyerahkan 100% kepada guru dan pihak sekolah dalam memberi pendidikan dan pelajaran kepada anak-anak mereka. maka hala tuju negara kelak akan dapat dirancang dan tentukan dengan lebih progresif.

Mohd Idris Sulaiman. Tinjauan Berita Harian di beberapa sekolah dan makluman Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) menunjukkan tidak banyak rungutan sama ada daripada guru. Antara elemen baru yang dimasukkan dalam KSSR ialah Pendidikan Kesihatan.Isnin. Ini berikutan perancangan teliti Kementerian Pelajaran ketika menggubal. berkata elemen perkembangan manusia itu bermaksud pendedahan mengenai pengetahuan sistem reproduktif manusia manakala perhubungan (sosial) mendedahkan sifat kasih sayang dan persahabatan. ada penjaga mempersoal tindakan sesetengah sekolah yang hanya menawarkan satu mata pelajaran elektif iaitu Bahasa Arab menyebabkan murid tiada pilihan. Lekir. manakala kebolehan untuk membuat keputusan pula menjadi pengisian kepada tunjang kemahiran kendiri. 31 Januari 2011 Laporan Khas: Murid Tahun Satu tiada masalah pelajari reproduktif manusia Oleh Mohd Feroz Abu Bakar. Pengenalan subjek elektif bahasa juga menggalakkan ibu bapa India dan Cina menghantar anak ke sekolah kebangsaan dan ini baik untuk perpaduan.” katanya. Reproduktif dan Sosial dalam subjek Pendidikan Kesihatan di bawah Modul Teras Asas bagi Tahap Satu (Tahun Satu hingga Tiga).com. murid atau ibu bapa. murid keturunan India atau Cina berhak mempelajari bahasa ibunda mereka. berkata pihaknya juga tidak menerima aduan mengenai pelaksanaan KSSR. . katanya. pendedahan mengenai perkahwinan dan kekeluargaan yang merangkumi tanggungjawab sepanjang hayat sebagai ibu bapa turut diajar kepada murid. “Secara idealnya. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram. setakat ini. Namun. Majlis Permuafakatan PIBG Nasional. Perak. Prof Madya Datuk Mohamad Ali Hassan. melatih guru dan melaksanakan sukatan serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif itu. Sitiawan. Katanya. Hazwan Faisal Mohamad dan Shah Che Ahmad upen@bharian. Rosnaini Hashim. pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berjalan lancar.my 2011/01/30 Perancangan rapi mudahkan pelaksanaan KSSR SELEPAS empat minggu sesi baru persekolahan bermula.

sesuai dengan murid yang kini lebih aktif dan pintar di samping bersemangat untuk belajar. Menyokong dasar pendidikan baru itu.” katanya. Profesor Dr Zakaria Kasa. Guru Besar SK Bukit Damansara. Kurikulum terbaru ini turut melatih kemahiran insaniah murid sejak kecil. baru-baru ini . selain memastikan kecemerlangan murid dalam pendidikan. kemanusiaan.” katanya di Kuala Lumpur. Beliau berkata. “Stigma masyarakat yang menganggap pendidikan seks tidak sesuai untuk golongan bawah umur harus dikikis supaya pemahaman asas itu dapat diserap kanak-kanak seterusnya mendidik mereka dengan betul. “Sesetengah masa mata pelajaran kelas dikurangkan manakala diselitkan dengan subjek berbentuk kemahiran. kehamilan. manakala bahan pengajaran disediakan bagi memudahkan murid. Sains dan Teknologi. Pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. ketrampilan diri dan perkembangan fizikal. katanya. kaedah mengelak hubungan seksual. guru yang terbabit untuk pengajaran subjek berkenaan diberi kursus. berkata topik Pendidikan Kesihatan. Rosnaini berkata.“Kesihatan dan tingkah laku seksual menyentuh amalan seks sepanjang kehidupan. penyakit seksual berjangkit. Zarina Jamil. Hal berkaitan perundangan turut diberi penekanan. kerohanian. murid didedahkan dengan asas teknologi maklumat (IT) dalam mata pelajaran Sains dan Teknologi bagi membuka minda mereka celik IT dan berfikiran lebih saintifik manakala tambahan . fantasi. HIV dan Aids manakala masyarakat dan budaya pula menyentuh isu seks dan masyarakat. pendedahan awal seperti ini perlu bagi perkembangan mental kanak-kanak agar mereka membesar dengan pengetahuan penting yang diperlukan dan seterusnya mampu menghindari mereka daripada gejala sosial. “Ibu bapa diberi persediaan mental bahawa elemen ini bukan mengajar seks tetapi lebih kepada aspek kesihatan diri dan sosial. KSSR. berkata KSSR bersifat lebih menyeluruh daripada sukatan kurikulum sebelum ini kerana KSSR bukan saja cuba menerapkan aspek pendidikan akademik. malah kemahiran dan penaakulan maklumat. Reproduktif dan Sosial dalam KSSR berjaya mengurangkan kegusaran ibu bapa yang sebelum dikatakan menentang pendidikan seks di sekolah. Zarina berkata. “KSSR merangkumi semua aspek pembelajaran. Beliau berkata.” katanya. sukatan kemahiran yang diperkenalkan dalam KSSR termasuk komunikasi.

blogspot.penghayatan amalan agama.” katanya. Zarina berkata. “Murid berpeluang memilih bahasa diminati sama ada Bahasa Cina.html . hampir semua guru Tahun Satu sekolah itu menghadiri kursus KSSR anjuran Kementerian Pelajaran tahun lalu. Berita Harian Online: 31 Januari 2011 Dicatat oleh GURU_CIKGU di 10:05 PTG 3 ulasan Label: Kurikulum.com/2011_01_01_archive. Tamil dan Arab dalam subjek elektif bagi penguasaan bahasa dalam kemahiran berkomunikasi. motivasi/kemajuan/perubahan http://perkhidmatanpelajaran. sikap dan nilai dalam subjek keterampilan diri.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan dan telah disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan seterusnya digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) iaitu merupakan satu bentuk perubahan holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. pedagogi.0 PENGENALAN Menurut Ornstein dan Hunkin (1988). organisasi. kaedah pentaksiran. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni sepertimana yang dituntut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006.1 Komunikasi Komunikasi merupakan suatu medium pengantara yang digunakan dalam perbualan seharian di sekolah sama ada di dalam kelas mahupun luar kelas. 2. rohani. Menurut Akta Pendidikan 1996. kurikulum pula merupakan satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah.0 ASPEK-ASPEK TRANSFORMASI KSSR Faktor kepelbagaian murid merupakan pencetus kepada pengubahsuaian kurikulum dilaksanakan secara berpusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. mental. dan emosi serta untuk menyampaikan pengetahuan.Sunday. kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. nilai. 11 December 2011 ASPEK DAN KELEBIHAN KSSR 1. kandungan. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Antara aspek transformasi KSSR adalah : 2. kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. peruntukan masa. Perbezaan kumpulan umur dan tahap kefahaman muridmurid menyebabkan timbulnya pelbagai variasi bahasa pertuturan di sekolah. Pada tahun 1993. Manakala menurut Mohd Daud (1995). norma. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. Hal ini memerlukan para guru untuk lebih memahami kepelbagaian cara berinteraksi dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai dengan murid-murid mengikut tahap umur mereka supaya aktiviti pembelajaran dapat dijalankan . Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya murid-murid sentiasa bergerak seiring dengan trend pengetahuan semasa. Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. kemahiran.

keluarga dan masyarakat. Maklumat yang pantas dan terkini boleh mempengaruhi keputusan yang dibuat bagi menangani berbagai perkembangan organisasi pembelajaran. Peribahasa ini haruslah lebih ditekankan dalam pengaplikasian kurikulum baru ini bagi memastikan setiap individu menerima pendidikan dan ilmu yang secukupnya sesuai dengan tahap kumpulan umur. Bagi mencapai hasrat ini. Nilai kemanusiaan yang sebati dengan jiwa seseorang individu juga haruslah disemai supaya segala ilmu yang telah dipelajari dan didapati dapat diaplikasikan melalui nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian . Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia bermatlamat untuk menguatkan hubungan sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. Sikap Dan Nilai Aspek ini melibatkan perasaan dalaman atau naluri seseorang pelajar itu sendiri seperti penghayatan dalam melaksanakan amalan-amalan agama.dengan lebih berkesan dan bersifat kondunsif. murid-murid juga dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan seronok dan tidak bosan kerana mereka berlaku satu proses komunikasi yang berkesan antara guru dan murid. kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Ia juga dapat menggalakkan pencarian fakta dan maklumat terkini berhubung perkembangan organisasi. Selain daripada itu.2 Kerohanian. “melentur buluh. Bak kata pepatah. Maklumat yang diperoleh dari luar organisasi dapat digunakan untuk membantu perkembangan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan produktiviti dan kreativiti di kalangan pelajar. Ini juga akan mewujudkan semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan murid sejak dari kecil lagi supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar pada masa akan datang. Penghayatan ini akan haruslah diaplikasikan menerusi Modul Asas Teras melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid yang bukan beragama Islam kerana ianya akan menyedarkan murid-murid tentang kepentingan dan kelebihan mempercayai dan mensyukuri kepada Tuhan.3 Kemanusiaan Aspek ini menekankan tentang penguasaan ilmu dan amalan tentang nilai kemasyarakatan dan alam flora dan fauna setempat. biarlah daripada rebungnya”. 2. 2. kecerdasan emosi dan perkembangan fizikal murid itu sendiri. berakhlak dengan akhlak yang mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti nilai-nilai Islam serta nilai murni bagi masyarakat berbilang kaum supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab. kurikulum telah menitikberatkan aspek kepemimpinan murid-murid melalui ko kurikulum. Komunikasi terbuka membolehkan maklumat diperoleh dengan mudah tanpa banyak halangan birokrasi. saling hormat menghormati dan berjaya mencapai kebahagiaan diri. Maklumat yang diperoleh bukan sahaja mengalir daripada atas ke bawah tetapi juga dari bawah ke atas. kepercayaan kepada Tuhan dan dapat memupuk akhlak yang baik serta nilai-nilai murni di dalam diri setiap individu. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum. negara dan global supaya murid dapat dilatih untuk sentiasa memulihara dan memelihara alam sekitar. Selain itu. Komunikasi terbuka dapat mendorong perkembangan dan kemajuan organisasi pembelajaran.

Jika diambil kata-kata sebegini. Seorang pemimpin haruslah sentiasa menonjolkan kebaikan dan melakukan perkara yang baik pada setiap masa. seorang pelajar ataupun seorang warga masyarakat. Kecergasan tubuh badan juga amat penting kerana ianya akan dapat menyerapkan nilai-nilai positif dalam pemikiran seseorang individu dan ini secara tidak langsung akan dapat menjadikan seseorang murid itu sebagai individu yang sentiasa berfikiran positif dan bepengetahuan luas serta jauh. otak cerdas” . Kesihatan jasmani atau fizikal adalah amat penting untuk dititikberatkan dan diberi penekanan kerana menerusi badan yang cergas. pemupukan daya imaginasi. 2. Kreativiti merupakan sesuatu proses tetapi bukanlah dilihat daripada penghasilannya. 2. setiap hasil karya yang dihasilkan oleh murid adalah berdasarkan tahap perkembangan fizikal dan nilai etestika murid itu sendiri yang meliputi perkembangan jasmani dan kesejahteraan diri.A.seorang murid sama ada tanggungjawab sebagai seorang anak. kreativiti. Penglibatan murid yang aktif dalam bepersatuan dan unit beruniform dapat melatih peribadi murid-murid menjadi lebih matang dan meningkatkan keyakinan diri murid serta dapat menjadi sebagai persediaan kepada mereka untuk menghadapi cabaran dalam proses pengajian ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang. sudah pasti dirinya akan dihormati. Inilah juga yang dikatakan sebagai membina keterampilan diri yang berkesan. “badan cergas. Saidina Ali dan Saidina Umar semuanya mengikuti dan mencontohi gaya kepimpinan Rasulullah.5 Fizikal Dan Etestika Murid-murid di sekolah terbahagi kepada pelbagai peringkat umur yang mempunyai tahap daya kreativiti yang menunjukkan hasil yang berbeza setiap mereka. Pemimpin itu juga haruslah sentiasa memotivasikan dirinya menjadi lebih baik dengan mempamerkan tingkah laku yang baik dan secara tidak langsung. Nabi Muhammad S. kita dapat melahirkan minda yang cerdas. otak dan . Sememangnya memimpin dan juga dipimpin mempunyai kaitan antara satu sama lain. kelembutan dan ketabahan baginda amat sempurna. Kaliber inilah yang perlu ada bagi seseorang pemimpin. Selain itu. Saidina Uthman. Bahkan dirinya akan menjadi contoh serta ikutan untuk generasi yang akan datang. ketegasan. orang di bawah tampuk kepimpinannya juga akan sentiasa bermotivasi menjadi lebih baik. Apabila badan murid cergas dan sihat. Oleh itu. Bagindalah contoh utama yang diikuti oleh setiap sahabat. Memimpin untuk dipimpin dan dipimpin untuk memimpin. bakat dan apresiasi juga amat penting dalam proses berlakunya transformasi di dalam bidang pendidikan ini. Tiada cacat cela dalam segala urusan kepimpinan.W.4 Keterampilan Diri Keterampilan murid yang berkepimpinan dan bersahsiah diri juga dapat dipupuk melalui pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti yang telah termaktub dalam aktiviti sekolah. Pemimpin terunggul yang wajar dicontohi segala cara pelaksanaan dan juga kehidupannya adalah Rasulullah. Apabila seseorang pemimpin itu mempunyai keterampilan diri yang baik. Ini kerana pemimpin adalah contoh teladan kepada setiap orang yang dipimpin. baginda menunjukkan ciri yang terbaik dari segala aspek. semestinya tiada pertelingkahan yang berlaku. Baik Saidina Abu Bakar.

Saya berpendapat bahawa . pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada zaman era globalisasi yang mencabar ini. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. ianya juga dapat membantu meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris apabila mereka didedahkan secara langsung dan biasa dengan penggunaan dua bahasa utama negara ini di dalam proses pembelajaran mereka saban hari. kreatif dalam menghasilkan produk teknologi yang sederhana dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai. Hal ini kerana kerajaan telah menggariskan penekanan untuk memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris selaras dengan pemansuhan dasar PPSMI. mampu mempergunakan produk teknologi dan memeliharanya. maka peranan pendidikan diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan masyarakat untuk memiliki literasi sains dan teknologi.pemikiran mereka juga dapat diasah menjadi lebih kreatif dan berinovasi berbanding sekiranya badan kita lemah dan tidak bermaya.6 Literasi Sains Dan Teknologi Pengetahuan dan penguasaan sains. Secara lebih spesifik. (Poedjiadi. secara tidak langsung kita juga akan dapat mengasah bakat yang sedia ada mahupun tersimpan dalam diri murid melalui pelbagai aktiviti yang diceburi oleh mereka sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Sekiranya otak mereka menjadi lebih kreatif. Berdasarkan hal tersebut. Selain itu. 1996) menjelaskan bahawa literasi sains dan teknologi adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains. PISA (Programme for International Student Assesment) 2006 menyatakan bahawa literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasikan permasalahan dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktiviti manusia. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Dengan berkembangnya sains dan teknologi dalam kalangan masyarakat. menenal teknologi serta kesannya. Melalui pendekatan ini. KSSR tidak akan menggantikan tetapi akan beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). 3. 2. Teknologi pula dapat diertikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan sains dalam rangka membuat perubahan alam untuk memudahkan aktiviti manusia. kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik merupakan pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan kepada perkembangan teknologi yang wajib bagi murid-murid untuk menguasainya bagi mengembangkan pemikiran para murid mengenai ilmu-ilmu yang lebih luas supaya mereka dapat mengaplikasikan penggunaannya dalam kehidupan mereka pada zaman globalisasi yang jauh lebih mencabar.1 Meningkatkan Penguasaan Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Pada pandangan saya. ianya juga dapat meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan yang mana sebelum ini mengamalkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia akan melibatkan penggunaan dua bahasa yang berbeza iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta secara tidak langsung.

kemampuan dan bakat mereka terhadap sesuatu perkara yang semulajadi ada dalam diri mereka. Murid-murid juga akan dapat mengeksploitasikan diri mereka menjadi lebih berdaya kritis dan kreatif kerana mereka dapat melakukan sesuatu yang mereka . Begitu juga dalam KSSR . faham dan boleh buat dengan beradab). Band satu merupakan peringkat paling asas dan menjadi kayu ukur sama ada murid berjaya menguasai sukatan pembelajaran atau tidak sebelum beralih ke band berikutnya. penggunaan bahasa Inggeris juga menjadi suatu bahasa komunikasi yang amat penting dalam setiap urusan seharian. 3. 3. Sesebuah perindustrian biasanya akan ada satu standard yang perlu dicapai. segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji) serta band enam (murid tahu. dalam pembuatan kereta Proton akan ada standard dalam pemasangan bahagian-bahagian kereta yang perlu dicapai. mereka dapat menggunakan teori tersebut sebagai panduan dalam mengerjakan sesuatu amali berdasarkan kebolehan.KSSR adalah lebih baik dijalankan sejajar dengan perubahan arus dan permodenan zaman.2 Penggunaan Portfolio Tambahan pula. Setiap band memiliki penilaian bermula band satu bermaksud murid tahu. Murid-murid juga tidak akan menjadi terlalu tertekan sekiranya mereka kurang menguasai sesuatu teori atau fakta yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas. Mereka akan sentiasa berasa tercabar dengan kehebatan pencapaian rakan-rakan yang lain. faham dan boleh buat). band tiga (tahu. Kita perlu bergerak maju ke hadapan dan tidak hanya bergantung pada kurikulum sedia ada kerana manusia pasti akan berubah dari segi pemikiran dan sosial. Lebih-lebih lagi pada zaman serba canggih ini. ia membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam secara teratur. mengesan kekuatan atau kelemahan murid secara berterusan serta mengenal pasti bakat dan minat murid. proses penilaian KSSR amat mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan bakat yang ditonjolkan murid dalam kelas. murid akan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan rakan lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. akan tetapi. Mereka akan bersaing dengan murid lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. band lima (tahu. Sebagai contoh. Dokumen ini merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa dan turut membolehkan semua pihak termasuk ibu bapa menilai perkembangan pembelajaran anak dengan tepat. Melalui pendekatan baru ini. Hal ini dapat diibaratkan seperti sesuatu perindustrian. faham dan boleh buat dengan beradab mithali. Oleh sebab sebahagian proses penilaian ini dilakukan oleh pihak sekolah. yang mana pihak kementerian ingin mewujudakan satu standard yang perlu pelajar dicapai dalam sesi pembelajaran terutamanya dalam sudut perkembangan murid-murid.3 Mengambil Kira Bakat Dan Kemahiran Murid-Murid Walaupun ujian bertulis masih lagi dilaksanakan seperti dulu. Hal ini juga memudahkan dan memberi ruang kepada para guru untuk menyemak rekod pembelajaran murid serta mengetahui kelemahan setiap mereka dan cara-cara mengatasi kelemahan mereka dengan cara yang berkesan. band empat (tahu. band dua (tahu dan faham).

4 Menerapkan Elemen Kreativiti Dan Inovasi Perdana Menteri. Guru tersebut akan secara tidak langsung menjadi "role model" untuk mendorong pelajar melakukan inovasi dalam aktiviti sehariannya. Setiap individu akan mempunyai minat dan penguasaan yang menyeluruh dan lebih terhadap sesuatu yang mereka sukai dan gemari dan ini akan menjadikan murid lebih bertenaga dalam melaksanakan sesuatu kerja atau tugasan yang diberikan. dan untuk itu Malaysia memerlukan rakyat yang berupaya berfikir secara inovatif dan kreatif". elemen kreativiti dan inovasi perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains supaya proses pengajaran dan pembelajaran sains menjadi lebih dinamik dan menarik kepada pelajar. Hal ini dapat memberikan keupayaan kepada murid untuk melakukan sesuatu yang baru bagi mereka dari segi konsep dan pengetahuan sedia ada yang mana pada masa yang sama. Sekiranya elemen inovasi ini tidak diterapkan atau terjelma dalam amalan pengajaran dan pembelajaran sains. Dengan melalui enjen carian "Google" misalnya. kemahiran dan nilai dalam pelbagai bentuk yang boleh diukur melalui bahan standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika dalam kurikulum tidak ada elemen kreativiti dan inovasi. usaha ini perlulah di mulakan dari peringkat awal bermula dengan sistem pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berfikiran inovatif. maka pelajar juga akhirnya tidak akan terdorong untuk melakukan inovasi. secara tidak langsung. mereka akan jemu untuk belajar. Maka dalam usaha untuk "mengarusperdanakan" inovasi tersebut merentasi semua lapisan masyarakat. Pelajar kini lebih terbuka minda kerana mereka boleh mengakses maklumat tanpa had. Datuk Seri Najib Tun Razak sewaktu melancarkan "Malaysia Inovatif 2010" menyatakan bahawa "kunci kejayaan kepada negara-negara maju adalah inovasi dan kreativiti. Ini akhirnya akan memungkinkan seseorang guru itu meng"hasil"kan sesuatu yang luar dari kebiasaan. ianya juga memberi peluang yang luas buat murid-murid untuk memperoleh ilmu pengetahuan. maka sudah tentu pelajar akan mula hilang minat terhadap matapelajaran tersebut. maka ini akan mendorong pelajar untuk turut melakukan inovasi dalam kehidupannya . Tetapi sekiranya pengajaran guru berbeza dari kebiasaan (ada elemen inovasi) maka pelajar akan melihat bahawa kaedah yang digunaka oleh guru berbeza dari apa yang biasa mereka ikuti. . Apabila seseorang guru itu inovatif. Kenyataan tersebut menunjukkan bahawakeupayaan negara untuk bersaing di peringkat global dalam abad ke 21 kini memerlukan masyarakat yang berupaya berfikir secara kreatif dan inovatif agar dapat menghasilkan idea-idea atau penemuan-penemuan baru supaya berupaya berada dibarisan hadapan dalam perlumbaan mengejar kemajuan. maka produktivitinya juga akan meningkat. Jika guru tidak menerapkan elemen inovasi dalam pengajarannya dan mengekalkan cara pengajaran tradisional yang membosankan sudah tentu akhirnyapelajar akan hilang minat terhadap sains dan melihat sains sebagai subjek yang kurang menarik. mereka boleh mendapat pelbagai maklumat. 3.minati secara menyeluruh dan tidak tersekat dengan apa yang ditetapkan untuk mereka oleh guru sahaja. Sekiranya guru tidak mengamalkan budaya inovasi dalam pengajarannya dan hanya mengamalkan strategi pengajaran tradisional yang sama sepertimana yang biasa terdapat di dalam buku teks atau buku latihan. Pelajar masa kini di lihat sangat terdedah kepada maklumat berikutan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

berkata pendedahan pendidikan seks akan diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan. Konsep 1 Malaysia juga dapat diaplikasikan dan diterapkan di sekolah kerana murid-murid dapat bekerjasama dan menyesuaikan diri sesama mereka meskipun berbeza dari aspek bangsa. Semangat perpaduan dan kekitaan antara kaum juga dapat dipupuk apabila murid-murid diberi pendedahan awal tentang sejarah yang berlaku di negara kita.5 Pengenalan Mata Pelajaran Baru Yang Bermanfaat Kepada Murid-Murid Selain itu. Selain itu. murid dalam Tahap Satu iaitu murid Tahun 1 hingga Tahun 3 juga akan diajar mengenai pendidikan seks. Kementerian Pelajaran. Secara tidak langsung juga.3. Murid akan mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah seperti Microsoft Word. murid-murid akan diberi pendedahan awal mengenai perkembangan manusia. agama dan warna kulit dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Murid-murid akan menjadi lebih berhati-hati dalam setiap pergaulan seharian mereka di sekolah mahupun di luar kerana mereka sudah mengetahui sekiranya berlaku pergaulan bebas. Datu Dr. 3. ianya dapat mendidik jiwa murid-murid dengan semangat patriotik dan kenegaraan yang secara tidak langsung akan melahirkan individu yang sentiasa cinta dan setia akan tanah air. Sains fizikal pula adalah berkaitan dengan semua jenis . haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekeliling kita supaya murid-murid menjadi lebih akrab dan dapat memahami alam persekitaran atau flora dan fauna untuk memupuk semangat cinta kepada alam sekitar flora dan fauna seterusnya dapat melatih murid-murid agar sentiasa memelihara dan memuluhara flora dan fauna. ia akan menyebabkan natijah yang buruk dan akan mencemarkan maruah individu tersebut. kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. sebaliknya didedahkan kepada murid Tahun Satu untuk menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi murid-murid terhadap bidang teknologi moden dan perubahan-perubahan dalam sistem teknologi. melalui mata pelajaran baru yang diperkenalkan kepada murid-murid seperti mata pelajaran sejarah. sains hayat berperanan untuk mendedahkan murid-murid kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia. ianya menjadikan mereka sentiasa berakhlak mulia dan menjaga peribadi mereka untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Julaihi Bujang. Tambahan pula. diikuti Microsoft Power Point dan Painting. Melalui subjek ini. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan. Murid-murid akan menjadi individu yang lebih menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tanah air dulu serta sentiasa berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan negara ini. kemahiran kendiri. ianya akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau `hands-on’ kepada muridmurid.6 Penggabungan Beberapa Mata Pelajaran Melalui penggabungan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. perhubungan. Guru yang terbabit dengan pengajaran subjek berkenaan juga telah diberi kursus yang khusus manakala bahan pengajaran turut disediakan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berlaku. perkahwinan dan kekeluargaan.

tetapi ianya melibatkan perbuatan yang aktif daripada pelajar. 3. Hal ini kerana setiap guru ada pilihan untuk menggunakan modul mengikut kesesuaian kaedah pengajaran mereka yang sepadan dengan tahap pemikiran dan kebolehan murid. Bahkan mereka sentiasa berasa seronok dan tertarik dengan teknik pengajaran guru-guru selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak . Murid-murid juga akan mudah untuk mempelajari dan memahami serta mengingati sesuatu sekiranya pembelajaran mereka disertai dengan aktiviti-aktiviti amali dan praktikal. Sebarang pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul dan secara tidak langsung. Modul-modul ini dapat menarik minat para murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah. Justifikasi Penggunaan Modul adalah bersifat dinamik. KSSR telah menggunakan proses pembelajaran berasaskan modul. Pengaplikasian KSSR ini juga banyak membantu memudahkan perjalanan dalam pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid-murid yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya. Pengajaran ini memberi peluang kepada mereka pendedahan kepada proses pembelajaran menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri. rohani. .deria kurniaan Illahi kepada kita dalam kehidupan. para murid tidak akan merasa tertekan dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. Melalui cara seperti ini. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel juga dapat berlaku. 4. Pelbagai aktiviti yang seronok dan dapat mengembangkan minda serta menajamkan fikiran murid-murid menjadi lebih kreatif dan kritis dilaksanakan seperti melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak hanya tertumpu kepada penggunaan akal. emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.7 Penggunaan Modul Perubahan atau transformasi yang berlaku dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dapat dikesan melalui aspek pembelajaran yang digunakan. iaitu secara dapatan dan penemuan menarik iaitu secara praktikal terus dan ini dapat membantu perkembangan minda murid-murid menjadi lebih kreatif dan sentiasa dapat menghasilkan idea-idea yang bernas dan bijak. Penggunaan modul secara menyeluruh telah dilaksanakan akan menggantikan penggunaan buku teks. dan sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka bentuk bercorak sebuah inovasi baru yang membantu memudahkan segala kerja dan aktiviti seharian kita dalam zaman yang lebih mencabar ini.0 PENUTUP Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek. Ianya juga dapat menarik minat murid untuk terus meminati sesi pembelajaran dan sentiasa berusaha menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dengan cara dan langkah yang terbaik.

Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan. Oleh itu. . khususnya bagi melahirkan contoh modal insan dalam kalangan masyarakat yang beriman. Hal ini kerana. kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. industri pendidikan akan menjanjikan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan di negara ini. pengurus kurikulum. berakhlak dan mempunyai jati diri yang unggul. pelaksana.Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar. peribahasa “melentur buluh biarlah daripada rebungnya” haruslah diberi penekanan dalam bidang pendidikan negara bagi memastikan setiap individu mendapat taraf dan nilai pendidikan yang sama rata dan bersesuaian mengikut tahap umur dan fizikal mereka. Semoga bermula dari tahun 2011 ini. ibu bapa seta pihak berkepentingan. kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Hanya di bahu merekalah kepimpinan negara pada masa depan terpikul dengan penuh tanggungjawab dan bijaksana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->