Pencemaran Alam Sekitar Di Kuala Pilah

PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR KUALA PILAH

NAMA: MOHAMMAD DZULKEFLEE BIN ROSLAN KELAS:3AT-TABARI NO.MAKTAB:291/167 GURU MATA PELAJARAN:PUAN HAZANA

1

Rumusan 11.Penghargaan 2.Objektif Kajian 4.ISI KANDUNGAN 1.Kawasan Kajian 5.Dapatan Kajian 9.Rujukan 2 .Peta Lakar Kawasan Kajian 7.Bahan Kajian 10.Pendahuluan 3.Kaedah Kajian 8.Peta Kawasan Kajian 6.Lampiran 12.

Semoga dengan pengorbanan wang ringgit dan masa mereka.Beliau juga turut membantu saya dengan cara memberi dorongan kepada saya dari awal penghasilkan folio ini hingga keakhirnya.PENGHARGAAN Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada guru mata pelajaran geografi saya iaitu Puan Hazana kerana telah banyak membantu saya dalam menjayakan folio ini dengan cara memberi penerangan tentang cara-cara untuk menghasilkan folio ini.Adli dan Irfan kerana telah banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan folio ini.kami sering kali melakukan perbincangan tentang bagaimana untuk menambah baikkan folio tugasan ini.saya akan memperolehi markah yang terbaik daripada pemeriksa.Haziq.saya berharap agar dengan kerjasama yang kami lakukan.Mereka juga sanggup menghantar saya ke tempat kajian supaya dapat menghasilkan folio ini. 3 .Untuk pengatahuan pemeriksa.Roslan Alias dan Hayati Zainal yang telah banyak memberi sokongan sepanjang proses menyiapkan folio ini.kami akan mendapat markah yang bersesuaian dengan usaha kami dalam menyiapkan tugasan ini. Jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya iaitu Akmal. Ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya.

Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan Februari sehingga bulan Julai iaitu kira-kira 6 bulan. Oleh itu. Saya dan rakan-rakan saya dihendaki menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang telah dijalankan mengikut criteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. saya memilih tajuk ini kerana terdapat satu kawasan yang tercemar berdekatan tempat tinggal saya dan ini memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini. berharap agar kerja keras saya dalam menghasilkan folio ini akan membantu saya mendapat kecemerlangan dalam PMR 2011 Khususnya bagi mata pelajaran Gerografi. Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan tempat tinggal saya. Kami semua telah diberikan tajuk iaitu pencemaran alam sekitar. saya telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal atau berhampiran sekolah. 4 .Oleh sebab itu.PENDAHULUAN Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian Menengah Rendah ( PMR ).

Iaitu :• • • • • Mengenal pasti konsep pencemaran alam sekitar di Bandar Kuala Pilah Mengenal pasti jenis pencemaran alam sekitar di Bandar Kuala Pilah Mengenal pasti punca pencemaran alam sekitar di Bandar Kuala Pilah Mengenal pasti kesan pencemaran alam sekitar di Bandar Kuala Pilah Membuat cadangan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Bandar Kuala Pilah • Unsur patriosme dalam dapatan kajian di Bandar Kuala Pilah 5 .OBJEKTIF KAJIAN Terdapat beberapa objektif kajian yang dapat saya kumpul sepanjang menyiapkan Kerja Kursus Geografi.

KAWASAN KAJIAN 6 .

PETA DAERAH KUALA PILAH 7 .

PETA LAKAR KAWASAN KAJIAN 8 .

Rujukan Selain itu. jurnal dan sebagainya di perpustakaan dan saya juga melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai pencemaran alam sekitar di beberapa laman sesawang yang berkaitan.Hal ini kerana.Selain itu pencemaran sungai itu turut berpunca daripada sikap segelintir masyarakat yang telah membuang sampah sarap ke dalam sungai itu. .kawasan sungai ini telah tercemar sejak pembinaan pasar berdekatan kawasan kajian beberapa tahun dahulu.Saya berharap majlis pembandaran akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membaik pulih kawasan tersebut. majalah. .Temu bual Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk sekitar Bandar Kuala Pilah untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka tentang pencemaran alam sekitar yang berlaku di Sungai Kuala Pilah.KAEDAH KAJIAN .Sungguh menyedihkan kerana sungai yang satu ketika dahulu sungguh bersih kini telah tercemar.sisa-sisa pembuangan daripada pasar telah di salurkan ke sungai tersebut. Temu bual dijalankan kepada penduduk sekitar Bandar Kuala Pilah yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan arif tentang keadaan kawasan pencemaran alam sekitar di Bandar Kuala Pilah ini 9 .Pemerhatian Pada pemerhatian saya sepanjang menjalankan tugasan ini. saya juga membuat rujukan daripada pelbagai jenis buku.

hal ini berpunca daripada segelintir masyarakat setempat yang tidak bertanggungjawab yang telah membuang sampah sarap mereka ke dalam sungai.sisa daripada pasar berdekatan telah di salurkan ke dalam sungai lalu menyebabkan sungai ini kotor dan dipenuhi dengan sisa pasar tersebut seperti sisa ikan dan sayur-sayuran. .sisa daripada pasar berdekatan sungai ini turut menjadi salah satu punca berlakunya pencemaran sungai. 10 . 2.Sisa daripada pasar yang berdekatan Selain itu. . bahan kimia dan seumpamanya ke dalam sungai boleh mengakibatkan sungai tercemar.Konsep pencemaran alam sekitar Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Pembuangan sampah seperti plastik.Sampah sarap Antara punca-punca berlakunya pencemaran sungai di Kuala Pilah ialah akibat sampah sarap. kaca.Hal ini kerana terdapat banyak sampah sarap dan sisa pembuangan dapat di lihat di kawasan sungai tersebut.Hal ini kerana.Punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian 1.DAPATAN KAJIAN .Jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian Jenis pencemaran alam sekitar di kawasan yang saya kaji ialah pencemaran air di Sungai Pilah.

Hal ini disebabkan sisa daripada kawasan tersebut turut di salurkan kearah sungai.Kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian 1. Selain itu.Hal ini akan menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam suasana yang tidak selesa kerana terpaksa menghidu bauan yang busuk itu. 2. Hidupan akuatik akan pupus Air yang tercemar oleh pembuangan sampah sarap. bukan sahaja pelbagai jenis hidupan air akan terus pupus tetapi juga pelbagai jenis burung atau unggas yang sumber makanannya bergantung kepada hidupan air akan terancam. 4.Bau busuk Pencemaran sungai juga turut mengeluarkan bau yang busuk daripada sampah-sampah yang dibuang kedalam sungai. sampah-sarap dan najis yang dibuang ke dalam manusia sendiri. pengaliran sisa pembuangan daripada pasar berdekatan akan menyebabkan hidupan akuatik ikan akan mati.3. . Air sungai tidak dapat mengalir dengan lancar 11 . Kesan Terhadap Kesihatan Manusia Manusia boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. 3.Kawasan setinggan yang berdekatan Kawasan setinggan yang berdekatan turut menjadi salah satu punca berlakunya pencemaran sungai. Jika pencemaran sungai tersebut berlarutan.

Apabila air sungai telah tercemar dengan sampah sarap.Hal ini kerana apabila paras air naik.sampah yang berada di sungai itu turut naik ke tebing-tebing sungai dan apabila air surut.Apabila hujan turun dengan lebat.Contohnya. 5.majlis perbandaran haruslah mengenakan denda yang setimpal dengan pembuangan yang dilakukan.Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian 1.Hal ini kerana.kebanyakan kesankesan pencemaran ini ialah bertumpu kepada kesan negatif yang akan memberi kesan yang buruk dalam kehidupan manusia.tanah yang berhampirannya turut tercemar. 12 .Hal ini akn mengotorkan kawasan tanah tersebut. .Tanah berhampiran tempat pencemaran turut tercemar Apabila sungai telah tercemar.air sungai tidak dapat mengalir dengan tenang.Kuat kuasakan undang-undang Cadangan saya yang pertama ialah Majlis Perbandaran Kuala Pilah haruslah menguat kuasakan undang-undang terhadap individu yang membuang sampah sarap kedalam sungai supaya mereka tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai tersebut.sampah itu akan tertinggal di kawasan tanah yang berdekatan.berkemungkinan paras air akan naik dan menyebabkan banjir.Hal ini kerana sampah sarap telah menghalang laluan air untuk mengalir dengan lancar. Nilai atau unsur patriotisme Nilai patriotisme yang saya dapati daripada kesan pencemaran sungai ini ialah masyarakat haruslah peka tentang pencemaran alam sekitar.

Kempen cintai alam sekitar Cadangan saya yang kedua pula ialah pihak kerajaan haruslah memainkan peranan penting dalam membasmi pencemaran alam sekitar.Rawatan air kumbahan Cadangan saya yang ketiga ialah kerajaan haruslah menambah baik kualiti air sungai dengan meningkatkan sistem rawatan air kumbahan.Jika cadangan-cadangan di atas dijalankan oleh pihak kerajaan.Hal ini akan mengurangkan pencemaran sungai kerana sungai itu sering dirawat. 4.Contohnya.tak mustahil Negara Malaysia akan menjadi Negara yang terbersih di dunia.Contohnya.Pendidikan alam sekitar Cadangan saya yang ketiga pula ialah kerajaan haruslah mewujudkan mata pelajaran yang berkaitan dengan alam sekitar sejak di bangku sekolah supaya kesedaran terhadap alam sekitar dapat dipupuk dalam kalangan pelajar lagi.Salah satu caranya ialah mengadakan kempen kesedaran tentang betapa pentingnya alam sekitar dalam kehidupan manusia seharian.pendidikan alam sekitar. 3. 13 .2. Nilai atau unsur patriotisme Nilai patriotime yang saya dapati daripada cadangan-cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di atas ialah sikap bekerjasama antara masyarakat dan kerajaan demi membasmi pencemaran yang berlaku.pihak kerajaan mengadakan kempen tentang kepentingan sungai.

BAHAN KAJIAN 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful