NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ISLAM & KRISTIAN

ISLAM .

aman dan damai. . selamat. salam bermakna sejahtera.PENGENALAN Agama wahyu yang membentuk pengikut agama kedua terbesar didunia Islam secara etimologinya berasal daripada kata akar bahasa arab.

Naqli (wahyu) NILAI Aqli (akal) .

kepercayaan Nabi dan Rasul dihantar untuk menyampaikan tiga asas kepercayaan iaitu Ketuhanan. . Keakhiratan – peristiwa kehancuran alam. Tauhid – satu-satunya Tuhan yang berhak disembah secara langsung tanpa sekutu dan perantaraan. Kenabian dan Keakhiratan. kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia.

Kristianiti .

mereka percaya bahawa Yesus ( Kristus) yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan bersama perutusan Yesus adalah perjanjian baru Agama yang membentuk pengikut teramai di dunia Diambil sempena nama Yesus Kristus (Jesus Crist) .PENGENALAN Walaupun pandangan mereka kepada ‘baginda’ pelbagai.

NILAI Satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus. Gagasan baik buruk bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran baginda. Bible dibahagikan kepada dua : • Perjanjian baru • Perjanjian lama .

roh kudus) Dosa Warisan Semua manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa.Kepercayaan masyarakat Triniti Tuhan tiga dalam satu (tuhan bapa. . tuhan anak.

Penyaliban Yesus Penyaliban jesus di tiang salib menjadi lambang utama dalam agama kristian Menurutnya yesus mati di atas salib untuk menebus semua dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari api neraka. Penyelamatan Satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan Manusia menerima yesus sebagai tuhan .

.SEKIAN. ..