NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ISLAM & KRISTIAN

ISLAM .

PENGENALAN Agama wahyu yang membentuk pengikut agama kedua terbesar didunia Islam secara etimologinya berasal daripada kata akar bahasa arab. . aman dan damai. salam bermakna sejahtera. selamat.

Naqli (wahyu) NILAI Aqli (akal) .

kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia. Keakhiratan – peristiwa kehancuran alam.kepercayaan Nabi dan Rasul dihantar untuk menyampaikan tiga asas kepercayaan iaitu Ketuhanan. . Kenabian dan Keakhiratan. Tauhid – satu-satunya Tuhan yang berhak disembah secara langsung tanpa sekutu dan perantaraan.

Kristianiti .

PENGENALAN Walaupun pandangan mereka kepada ‘baginda’ pelbagai. mereka percaya bahawa Yesus ( Kristus) yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan bersama perutusan Yesus adalah perjanjian baru Agama yang membentuk pengikut teramai di dunia Diambil sempena nama Yesus Kristus (Jesus Crist) .

NILAI Satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus. Gagasan baik buruk bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran baginda. Bible dibahagikan kepada dua : • Perjanjian baru • Perjanjian lama .

tuhan anak.Kepercayaan masyarakat Triniti Tuhan tiga dalam satu (tuhan bapa. . roh kudus) Dosa Warisan Semua manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa.

Penyelamatan Satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan Manusia menerima yesus sebagai tuhan .Penyaliban Yesus Penyaliban jesus di tiang salib menjadi lambang utama dalam agama kristian Menurutnya yesus mati di atas salib untuk menebus semua dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari api neraka.

. ..SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful