Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS

)
Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 1

NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B1D30E1
Boleh menyatakan
keperluan kebebesan
bersuara

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
Kertas soalan
Kertas Jawapan

INSTRUMEN
*Ujian bertulis

Nyatakan 3 kepentingan kebebasan bersuara

1.

2.

3.

Dilaksanakan oleh:

Disahkan oleh:

...............................................
(
)

...............................................
)

(

..................... Dilaksanakan oleh: . ( ) Disahkan oleh: ( ......Jelaskan 2 kesan jika kita menggunakan bahasa yang kasar dan kesat dalam pergaulan 1.......Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 2 NAMA : ________________________ EVIDENCE (MURID) B2D30E1 TARIKH:________________ EVIDENCE (BAHAN) Kertas soalan Kertas Jawapan INSTRUMEN *Ujian bertulis Boleh menjelaskan sebab adanya batasan tertentu dalam kebebasan bersuara 1....................... 2..... ) ...................................

... ( ) Disahkan oleh: ( .......... Berdasarkan gambar di atas.............................Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 2............................. jelaskan mengapakah kesopanan itu penting semasa berinteraksi dengan orang lain? a) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Dilaksanakan oleh: ......................... ) .

1 2 3 Tidak setuju Kurang setuju setuju bil Amalan nilai kebebasan bersuara 1 2 3 4 5 6 Adakah pelajar ini menyentuh isu perkauman semasa menyuarakan pandangan Adakan pelajar ini pernah membangkitkan isu sensitif semasa p&p Adakah pelajar ini memberi pendapat sesuka hati tanpa memikirkan orang lain Adakah pelajar ini pernah dimarahi kerana menggunakan bahasa yang tidak sopan Adakah anda pernah berasa hati dengan kata-kata pelajar ini Adakah pelajar ini pernah mencetuskan perbalahan dan pertelingkahan kerana tidak menjaga adab pertuturan 1 2 3 .Tandakan (/) bagi pernyataan yang sesuai dengan pelajar ini.Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 3 NAMA : ________________________ EVIDENCE (MURID) B3D30E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan TARIKH:________________ EVIDENCE (BAHAN) *Borang soal selidik *Laporan soal selidik INSTRUMEN *Ujian soal selidik ( guru & rakan sekelas) Borang soal selidik diisi oleh guru.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 7 Adakah pelajar ini pernah dikenakan tindakan disiplin kerana tidak menjaga pertuturan dan tingkah laku 8 Adakah pelajar ini menggunakan bahasa kasar semasa berinteraksi dengan orang lain 9 Adakah pelajar ini mengetahui batas terhadap isu yang sensitif untuk dibicarakan di khalayak umum 10 Adakah pelajar ini pernah berinteraksi secara terbuka tentang perkara yang sensitif Jumlah skor PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 .

Pelajar ini mempunyai skor 20 dan keatas. Pelajar ini mempunyai jumlah skor 16-20. Syabas kerana boleh menunjukkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan. Pelajar juga seharusnya mengelakkan menyentuh perkara-perkara yang sensitif serta menjaga tingkah laku dan pertuturan semasa berinteraksi .Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 3 NAMA : ________________________ EVIDENCE (MURID) B3D30E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan TARIKH:________________ EVIDENCE (BAHAN) *Borang soal selidik *kertas laporan hasil soal selidik INSTRUMEN *Ujian soal selidik oleh guru & rakan kelas EVIDENCE MURID Pelajar ini mempunyai jumlah skor 10-15. Pelajar perlu berusaha bersungguh-sungguh menghormati amalan nilai hak bersuara. Kekalkan dan teruskan amalan murni ini. Anda masih lagi boleh memperbaiki pertuturan dan perlakuan dalam memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan.

mencerca orang atau menghasut orang ramai sesuka hati .Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 4 NAMA : ________________________ EVIDENCE (MURID) B4D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan TARIKH:________________ EVIDENCE (BAHAN) * kertas soalan *kertas jawapan INSTRUMEN * Ujian bertulis EVIDENCE MURID Kebebasan akhbar adalah salah satu saluran kebebasan bersuara. tetapi kebebasan ini terikat dengan undang-undang negara. Hal ini bermakna akbar ini tidak boleh menyiarkan berita-berita yang sensitif. Kebebasan akhbar bemakna akhbar bebas menerbit dan menyiarkan sebarang berita.

.................... ) .............. Cadangkan berita-berita yang anda fikir tidak patut disiarkan oleh akhbar-akhbar tempatan............... _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Dilaksanakan oleh: ......Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 1............... ( ) Disahkan oleh: ( ........................... Berikan sebab-sebab berita seperti ini tidak patut disiarkan.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 5 NAMA : ________________________ EVIDENCE (MURID) B5D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat TARIKH:________________ EVIDENCE (BAHAN) *kertas laporan INSTRUMEN * Ujian pemerhatian Bincangkan secara berkumpulan tajuk ” Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya semua orang bebas mengeluarkan pendapat dan perasaan mereka sesuka hati” .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 5 NAMA : ________________________ TARIKH:________________ Evidence murid :Laporan pemerhatian EVIDENCE (MURID) B5D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat EVIDENCE (BAHAN) *kertas laporan INSTRUMEN * Ujian pemerhatian EVIDENCE MURID Laporan guru berdasarkan pemerhatian _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 6 NAMA : ________________________ EVIDENCE (MURID) B5D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam pelbagai situasi serta boleh diteladani TARIKH:________________ EVIDENCE (BAHAN) * surat/artikel INSTRUMEN * ruangan akhbar/internet Pelajar dapat menulis surat/artikel dengan menyuarakan pendapat dan perasaan mengikut batasan hak bersuara. Surat yang ditulis hendaklah dihantar menggunakan saluran yang betul ( surat khabar/internet) .