TEMA 1: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS

Subtopik: 1.1 Memahami Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan Harian Hasil P & P: Menamakan kerjaya dalam sains. Hasil Pentaksiran : B1D1: Menyatakan kerjaya dalam sains. B1D1E1: Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains. Arahan: Lengkapkan jadual kerjaya sains di bawah:
Pilih huraian tugasan yang bersesuaian. i) pembasmian penyakit yang menyerang semua benda hidup ii) basmi kemiskinan, penemuan baka baru, menambah hasil tanaman iii) meningkatkan sistem pengangkutan dari kereta lembu kini keretapi, kapalterbang dan sebagainya iv) memudahkan sistem perhubungan, perkembangan alat-alat komunikasi seperti internet Soalan 1A (Aras Rendah)

v) mereka alat-alat bagi memudahkan kerja dan mempertingkatkan kadar produktiviti Kerjaya Sains Huraian Kerjaya Kerjaya Sains Huraian Kerjaya

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

1

Subtopik: 1.1 Memahami Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan Harian Hasil P & P: Menamakan kerjaya dalam sains. Hasil Pentaksiran : B1D1: Menyatakan kerjaya dalam sains. B1D1E1: Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains. Arahan: Isikan huraian tugasan yang sesuai bagi setiap kerjaya sains yang berikut. Kerjaya Huraian tugasan

Soalan 1A (Aras Tinggi)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

2

Subtopik: 1.1 Memahami Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan Harian Hasil P & P: Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling. Hasil Pentaksiran : B2D1: Menyatakan fenomena alam sains. B2D1E1: Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains

Soalan 1A (Aras Rendah)

Arahan: Sila tandakan ( / ) pada kotak bagi gambar yang menunjukkan fenomena alam berkaitan sains.

Subtopik:

1.1 Memahami Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan Harian

Soalan 1A (Aras Tinggi)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

3

Hasil P & P: Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling. Hasil Pentaksiran : B2D1: Menyatakan fenomena alam sains. B2D1E1: Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains. Arahan:
(a) (b) (c)

Tandakan ( / ) dalam kotak bagi gambar yang menunjukkan fenomena alam berkaitan sains. Namakan fenomena alam yang telah ditanda. Berikan satu alasan bagi setiap gambar yang tidak ditanda sebagai fenomena alam.

Alasan:

Alasan:

Nama fenomena:

Nama fenomena:

Alasan:
Nama fenomena: Nama fenomena:

Alasan:

Alasan:

Alasan:

Nama fenomena:

Nama fenomena:

Alasan:
Nama fenomena: Nama fenomena:

Alasan:

Alasan:
Nama fenomena: Nama fenomena:

Alasan:

TEMA 1: MEMPERKENALKAN SAINS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

4

BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS

Subtopik: 1.2 Memahami Langkah-langkah Dalam Penyiasatan Saintifik Rendah) Hasil P & P: Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik / eksperimen Hasil Pentaksiran : B3D1: Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. B3D1E1: Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan. Arahan:

Soalan 1A (Aras

Nyatakan langkah-langkah penyiasatan saintifik dalam gambar menggunakan perkataan dalam petak yang diberi

Membuat hipotesis Menganalisis dan mentafsirkan data Mengumpulkan data Menulis laporan Membuat kesimpulan Merancang eksperimen Menjalankan eksperimen Mengenal pasti masalah

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

5

TEMA 1: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS

Subtopik: 1.2 Memahami Langkah-langkah Dalam Penyiasatan Saintifik Tinggi) Hasil P & P: Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik / eksperimen Hasil Pentaksiran : B3D1: Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. B3D1E1: Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan. Arahan:

Soalan 1A (Aras

Nyatakan langkah-langkah penyiasatan saintifik mengikut urutan yang betul Urutan langkah Langkah penyiasatan saintifik

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

6

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS
Soalan 1A (Aras Rendah & Sederhana)

Subtopik: 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Hasil P & P: • Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. • Menyatakan unit S.I. dan symbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.

Hasil Pentaksiran: B3D1: Mengenal pasti kuantiti fizik. B3D1E1: Menyatakan kuantiti fizik serta unit S.I. dan simbolnya. Arahan: Nyatakan unit S.I. bagi setiap kuantiti fizik menggunakan senarai yang diberi di dalam petak. Suaikan unit S.I. dengan simbolnya. Ampere saat kilogram meter Kelvin

Kuantiti fizik

Unit S.I.

Simbol

1. Panjang

K

2. Jisim

A

m
3. Masa

s
4. Suhu

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

7

kg
5. Arus elektrik

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

8

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS
Soalan 1A (Aras Tinggi)

Subtopik: 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Hasil P & P: • Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. • Menyatakan unit S.I. dan symbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Hasil Pentaksiran: B6D1: Mengenal pasti kuantiti fizik. B6D1E1: Menyatakan kuantiti fizik serta unit S.I. dan simbolnya. Arahan: Nyatakan kuantiti fizik, unit S.I. dan symbol masing-masing yang berpadanan dengan alat radas yang ditunjukkan.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

9

TEMA 1: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS
Subtopik : Hasil P & P: Hasil Pentaksiran: B4D3 B4D3E1 B4D3E2 Arahan:

1.4: Memahami penggunaan alat pengukuran Mengira luas permukaan bentuk sekata dan menggangar luas permukaan tidak sekata

Soalan 1A (Aras Rendah)

Menentukan luas permukaan Mengira luas permukaan bentuk sekata Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf Hitung luas permukaan bagi gambarajah di setiap soalan. 1. Berapakah luas permukaan segiempat berikut.

Luas = Panjang x Lebar = ……………..cm persegi. 2. Anggarkan luas permukaan daun berikut 1cm
1cm

Anggaran keluasan daun berikut ialah ………………..cm2.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

10

TEMA 1: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS
Subtopik : Hasil P & P: Hasil Pentaksiran: B4D3 B4D3E1 B4D3E2 Arahan : 1.

1.4: Memahami penggunaan alat pengukuran Mengira luas permukaan bentuk sekata dan menggangar luas permukaan tidak sekata

Soalan 1A (Aras Tinggi)

Menentukan luas permukaan Mengira luas permukaan bentuk sekata Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf Hitungkan luas permukaan bagi soalan-soalan berikut

Berapakah luas permukaan segiempat berikut:

Keluasaan segiempat di atas ialah …………….. cm². 2. Surihkan daun yang disediakan oleh guru pada kertas graf dibawah dan anggarkan keluasan permukaan daun tersebut. (Setiap petak mewakili 1cm²)

Anggaran keluasan daun yang disurih ialah ………………cm².

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

11

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS
Soalan 1A (Aras Rendah)

Subtopik: 1.6 Menyedari Kepentingan Unit Piawai Dalam Kehidupan Harian Hasil P & P: Memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan Hasil Pentaksiran : B6D1: Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama B6D1E1: Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi

Arahan: Huraikan tentang kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian dalam bentuk “Peta Konsep” Berikut adalah perkara-perkara yang perlu dibincangkan. a) Apakah itu “ Unit Piawai ” ? b) Bilakah unit piawai mula diperkenalkan? c) Siapakah yang memperkenalkan sistem unit piawai? d) Senaraikan contoh-contoh : (i) unit pengukuran lama yang digunakan dan (ii) unit pengukuran piawai yang digunakan e) Berikan kebaikan unit piawai dan kelemahan unit pengukuran lama yang digunakan. Tugasan ini dilaksana menggunakan bahasa Melayu dan hasil tugasan mesti disiapkan dalam masa 1 minggu dari tarikh yang ditetapkan.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

12

TEMA 1: MEMPERKENALKAN SAINS BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS

Subtopik: 1.6 Menyedari Kepentingan Unit Piawai Dalam Kehidupan Harian Hasil P & P: Memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan Hasil Pentaksiran : B6D1: Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama B6D1E1: Arahan

Soalan 1A (Aras Tinggi)

Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi : 1. Murid perlu mewujudkan 6 kumpulan yang mengandungi ahli tidak lebih daripada 5 orang dan setiap kumpulan perlu melakonkan sketsa berkaitan tematema tertentu. 2. Setiap 2 kumpulan akan melakonkan sketsa berdasarkan permasalahan yang akan berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai dam perbualan situasi berikut : i) Aktiviti membeli barangan di sebuah pasar tani ii) Aktiviti membeli barangan di sebuah kedai runcit iii) Perbualan berkaitan menyatakan jarak antara rumah murid dengan sekolah 3. Setiap kumpulan perlu mencari maklumat tentang masalah-masalah yang akan timbul apabila tidak menggunakan unit piawai dan membuat persediaan lakonan dalam tempoh 1 minggu dan setiap kumpulan diberikan tempoh lakonan selama 5 minit sahaja. 4. Maklumat-maklumat berkaitan boleh diperolehi daripada internet, majalah atau sumber lain. 5. Setiap kumpulan boleh mendapatkan pandangan guru dari aspek lakonan dan idea persembahan

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – SAINS TINGKATAN 1@2012

13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.