Keperluan Pemerintahan merupakan fitrah semula jadi manusia.

Keperluannya

menyamai keperluan manusia terhadap perkara asas yang lain seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kepentingannya dirasai oleh manusia sejak manusia wujud di muka bumi ini. Para ahli falsafah yang menerajui tamadun-tamadun awal dunia terlebih dahulu merasai tentang kepentingan pemerintahan. Contohnya, kenyataan para ahli falsafah Greek seperti Plato dalam karya agungnya Republik dan Aristotle dalam karya unggulnya Politic. Mereka sepakat menegaskan bahawa pemerintahan merupakan fitrah semua jadi dan keperluan asas manusia pada setiap masa dan tempat kerana manusia itu merupakan makhluk yang sentiasa perlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kuasa dan pemerintahan. Ibnu Khaldun sebagai bapa dan pengasas ilmu ketamadunan pertama di atas muka bumi ini pada abad ke-14 dalam karya agungnya iaitu alMuqaddimah Lih Kitab al-Ibar menegaskan bahawa manusia merupakan makhluk yang mempunyai pelbagai ke-istimewaan. Antaranya ialah bakat dan keupayaan berpolitik. Manusia ditegaskan oleh beliau sebagai makhluk yang memerlukan pemusatan kuasa dan pemerintahan untuk menjaga kepentingan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan sejagat. Salah seorang Mujaddid agung dalam karyanya seperti Mabadi’ al-Islami mem-perkukuhkan lagi pendapat Ibnu Khaldun. Manusia menurutnya memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara kerana mereka perlu melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan setelah wujudnya pe-merintahan. Tanpa pemerintahan perkara ini sukar untuk dilaksanakan.Jika manusia gagal untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar nescaya bumi ini sentiasa bermandikan darah akibat seribu satu kejahatan yang dicetuskan oleh manusia sendiri.

Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung olehorang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Raja dan rakyat. Sehubungan itu. Dengan kedatangan Islam juga. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. Dari segi pentadbiran.POLITIK DAN PEMERINTAHAN (Tamadun Islam) Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. Dalam konteks sosial. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. kitab Undangundang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. tua dan muda. Beberapa jawatan seperti kadi. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat sepertidalam pengaruh Hindu-Buddha. . Contohnya. Selain itu. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. 2003:54). kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. Ia merupakan suatu gelaran kepadaorang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara.

Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka sertamemberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah AbuYazid. . Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing pada ketika ituseperti Siam. Namun demikian.w membuat keputusan sendiri dalam isu-isu yang tidak dijelaskanoleh al-Quran. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. Hal ini bererti Rasululah s.a.a.w menjalankan dua tugas serentak iaitu sebagai rasul dan ketua negara. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu.W Syariah Islamiah atau undang-undang gubalan Allah S. Majapahit dan China. Ketika itu kekuasaan berada dalam tangan Rasulullah s. Menurut sejarah. 2003: 3) Pemerintahan Rasulullah S. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka.A. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. Islam telah bertapak di Kelantan.a. Masjid ialah institusi pertama sekali yang dibina oleh Rasulullah s.w. baginda lebih mengutamakan para sahabat. kerajaan amat maju dan stabil.a.a. Dalam banyak hal Rasulullah s.T merupakan payung yang menaungi semua umat Islam termasuk Rasulullah s.Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara.W. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Di situlah menjadi ibu pejabat kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda yang dikenali sebagai Masjid anNabawi( Masjid Nabi). Buktinya.w dalam negara Islam yang pertama di atas muka bumi yang didirikan oleh baginda adalah muktamad dalamsesuatu perkara yang tidak diputuskan atau dikelaskan oleh al-Quran. Mereka diajak berbincang terlebih dahulu sebelum sesuatu keputusan itu diambil oleh baginda (syura).w sebaik sahaja baginda sampai di Madinah.

Kekhalifahan Kekhalifahan atau al-khalifah.Fungsi masjid terlalu luas merangkumi ibadat khusus seperti sembahyang. pusat pengurusan.a.a. Antara tugas berat lain yang dijalankan oleh baginda yang berpusat di masjid tersebut ialah kerja-kerja perhubungan awam.w menyambut ketibaan wakil-wakil kerajaan asing dan ketua-ketua kabilah. masjid merupakan skretariat Rasulullah s. pusat pemerintahan. Walaupun bainda tidak menetapkan .a. Dalam hal yang lain segala aduan yang disampaikan oleh rakyat negara Islam didengar oleh baginda di masjid tersebut dan mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah. mahkamah dan sebagainya.w seumur hidup. Ia telah diperkemaskan oleh Khalifah ar-Rasyidin.w mendirikan negara Islam dan melaksanakan dasr-dasar pemerintahan Islam. Dalam jangka masa itu telah wujud organisasi negara Islam yang boleh dibahagikan kepada empat. arahan kepada gabenorgabenor di wilayah Islam berkaitan dengan pungutan cukai dan sebagainya dikeluarkan serta menjadi tempat melaksanakan hukuman kepada penjenayah-penjenayah.w wafat. Malah. Pemerintahan Khalifah Ar Rasyidin Rasulullah s. Di situlah juga merupakan tempat Rasulullah s. Dari situlah baginda menulis surat-surat dan memilih pendakwah-pendakwah untuk dihantarkan kepada raja-raja luar negeri yang sezaman dengan baginda dan juga kepada ketuaketua-ketua kabilah Arab di Semenanjung Tanah Arab. setiausaha dan pembantu juga melaksanakan titah perintah baginda di masjid. Pendek kata. Sebelum Rasulullah s. Pelantikan khalifah selepas itu terserah kepd umat Islam untuk melaksanakannya melalui Syura. Baginda menjadi imam dalam sembahyang dan melaksanakan segala tugas pemerintahan negara Islam di masjid tersebut.a. baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat untuk menjadi penggantinya atau khalifah.

rumah tangga. ekonomi. 3. Ali pula dilantik sebagai umat Islam di mAsjid Madinah secara mesyaurat. Umar bin al-Khattab dicalonkan oleh Abu bakar as-Siddiq sebelum kematiannya setelah mengadakan mesyuarat dengan para sahabat. harta dan kehormatan peribadi. Pemeliharaan riba dalam kegiatan ekonomi.penggantinya tetapi dasar-dasar pemerintahan Islam telah diasaskan oleh baginda seperti yang berikut: 1. Rasulullah s. pentadbiran. Pemerintahan Bani Umayyah Kerajaan Bami Umayyah mengambil teraju pemerintahan umat Islam mulai tahun 661 hingga 750 masihi (41-132 Hijrah) . Uthman bin Affan dipilih melalaui Majlis Syura yang terdiri daripada enam orang iaitu diri sendirinya. Menetapkan hak serta tanggungjawab antra suami isteri. Mesyuarat diutamakan ketika seseorang khalifah itu hendaklah dilantik. Mengutamakan persaudaraan. Abu Bakar as-Siddiq dipilih oleh para sahabat yang terkemuka secara Syura dan dipersetujui oleh umat Islam melalui ‘baiah’. Menjamin keselamatan jiwa. Pada zaman Khalifah pemilihan khalifah mengikut hunas Syura dan demokrasi tulen. Ali bin Abi Talib. Dari keterangna tersebut di atas jelas menunjukkan bahawa Khalifah ar Rasyidin dilantik melalaui proses berikut: 1. dan permesyuaratan 2. Pencalonan khalifah tidak pernah dicalonkan oleh Khalifah ar-Rasyidin 3. persamaan. tidak terbatas dalam bidang politik. malah meliputi sosial. Zubir al Awam dan Takhan bin Ubaidillah. Dasar-dsar ini menjadi asas kepada semua bidang kehidupan umat Islam. Pemeliharaan menunaikan amanah 4. dan sebagainya.w tanpa wasiat tentang mereka yang bakal menajdi khalifah.a. Saad bin Abi Waqas. 5. Abdul Rahman bin Auf. 2.

Sistem pelntikan cara kedua ini membawa padah yang amat buruk kepada pemerintahan Bani Umayyah. Demikian juga Yazid II menamakan adiknya iaitu Hashim dan puteranya al-Walid UU sebagai raja muda. berkelayakan. Majlis Syura Majlis Syura yang diutamakan oleh khalifah ar-Rasyidin dihapuskan oleh kerajaan Bani Umayyah. Contohnya. Contohya. kerajaan Bani Umayyah dkenali sebagai Sufianiah yang merupakan cucu cicit Abu Sufian bapa kepada Muawiyah. Kesan buruk daripada sistem ini ialah timbulnya kekacauaan dan perebutan jawatan khalifah. lebih dewasa dan sebagainya tidak berpeluang menjawt khalifah. Marwan menamakan dua orang puteranya iaitu Umar II dan Yazid II sebagai raja muda. iaitu cucu cicit Marwan bin alHakam yang merupakan keluarga kedua menamakan waris pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. dua orang calon dilantik serentak sebagai raja muda untuk menjadi khalifah. Ramai anggota keluarga khalifah yang berkebolehan. Muawiyah merupakan pengasas Bami Umayyah dan khalifah pertama daripada kerajaan tersebut yang telah mewariskan jawatan khalifah kepada puterannya iaitu Yazid yang diisytiharkan sebelum kematiannya. Umar bin Abdul Aziz telah cuba . Namun demikian. Sistem penamaan bakal khalifah hanya ditetapkan seorang sahaja. Akan tetapi di bawah pemerintahan Marwaniah. Pada peringkat awal. pada zaman Walis II di mana beliau sendiri mati dibunuh. Sekali gus Bani Umayyah berpecah menjadi dua kumpulan yang merupakan salah satu faktor utama membawa kepada keruntuhan kerajaan Bani Umayyah.Sistem Perlantikan Khalifah Insitusi khalifah mula dimonopolikan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berlainan sekali perlantikannya daripada zaman Khalifah ar-Rasyidin yang menjadi hak milik keluarga Bani Umayyh dan tidak lagi menjadi hak milik umat Islam sejagat.

i. Aliran-aliran falsafah ini masih berpengaruh sehingga kini. Apabila menjadi khalifah. beliau cuba mengasaskan semula majlis Syura dengan menghubungi ramai ulama. Tuhan mencintai. Daoisme. 2006: 197). bukannya undang-undang dan hukuman.. 2006: 65-66) iii. manakala rakyat biasa diperintah berdasarkan hukuman. Legalisme Fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan.M. Sebab itulah majlis tu begitu berjaya ditegakkan kembali. ii.207S. dan Maisme. sebaliknya rakyat umum juga patut diperintah melalui li (Fung Yu Lan. Legalisme Fa. Sesebuah dinasti akan berpegang pada satu ajaran falsafah yang lazimnya berbeza dengan falsafah dinasti yang lain(Osman Bakar. Dalam permikiran Legalis.M.menghidupkannya kembali sejak menjadi Gabenor Hijaz dengan melantik beberapa tokoh ulama yang berkaliber. 2009: 104). hantu (mahluk halus) dan manusia. Pada umumnya sistem politik dan pemerintahan di China adalah berteraskan dinasti yang bersifat feudal. Antaranya ialah. Dalam feudalistik Cina. Zaman pemerintahannya adalah pendek (717-720 Masihi/ 96-99 Hijrah). orang bangsawan diperintah melalui li. kesusilaan) dan moral. Konfusianis turut menegaskan bahawa rakyat harus diperintah dengan II (kesopanan. dan berkehendakkan semua manusia mencintai antara satu sama lain (Fung Yu Lan. Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan serta menekankan kepentingan Langit. setiap orang adalah sama dari segi undangundang dan cara terbaik adalah adalah menghapuskankonsep li (kesusilaan) oleh Konfusius dan meletakkan piawaian bahawa . pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah Konfusianisme. Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak iaitu sebuah negara unggul merupakan negara yang mempunyai ketua yang bijaksana dan bersifat mulia. Bagi Mois. INSTITUSI POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN (Tamadun Cina) Asas pemikiran politik tradisional asasnya telah terbentuk sejak tempoh semelum Dinasti Ch’in (221 S.). Konfusianis menegaskan bahawa bukan bangsawan sahaja yang patut diperintah melalui II.

ganjaran dan hukuman adalah sama bagi semua orang. 2006: 191-194). beliau seharusnya melakukan pelbagai perkara untuk rakyat. Namun menurut Konfusian. Daoisme menekankan pmerintahan dan berdasarkan tabii (wu-wei). bukan disebabkan oleh terlalu banyak kerja yang dilakukan (Fung Yu Lan. sebaliknya menurut Daois. iv. 2006: 121-123) . Golongan Daois turut sependapat dengan Konfusianis mengenai negara memerlukan seorang ketua yang bijaksana. tanggungjawab pemerintah pendeta adalah untuk tidak melakukana apa-apa atau tidak bertindak kerana berlakunya huru-hara di dunia. apabila orang bijak (pendeta) menjadi pemerintah. (Fung Yu Lan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful