P. 1
Sistem Politik

Sistem Politik

|Views: 28|Likes:
Published by Tang Ellynii

More info:

Published by: Tang Ellynii on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2012

pdf

text

original

Keperluan Pemerintahan merupakan fitrah semula jadi manusia.

Keperluannya

menyamai keperluan manusia terhadap perkara asas yang lain seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kepentingannya dirasai oleh manusia sejak manusia wujud di muka bumi ini. Para ahli falsafah yang menerajui tamadun-tamadun awal dunia terlebih dahulu merasai tentang kepentingan pemerintahan. Contohnya, kenyataan para ahli falsafah Greek seperti Plato dalam karya agungnya Republik dan Aristotle dalam karya unggulnya Politic. Mereka sepakat menegaskan bahawa pemerintahan merupakan fitrah semua jadi dan keperluan asas manusia pada setiap masa dan tempat kerana manusia itu merupakan makhluk yang sentiasa perlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kuasa dan pemerintahan. Ibnu Khaldun sebagai bapa dan pengasas ilmu ketamadunan pertama di atas muka bumi ini pada abad ke-14 dalam karya agungnya iaitu alMuqaddimah Lih Kitab al-Ibar menegaskan bahawa manusia merupakan makhluk yang mempunyai pelbagai ke-istimewaan. Antaranya ialah bakat dan keupayaan berpolitik. Manusia ditegaskan oleh beliau sebagai makhluk yang memerlukan pemusatan kuasa dan pemerintahan untuk menjaga kepentingan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan sejagat. Salah seorang Mujaddid agung dalam karyanya seperti Mabadi’ al-Islami mem-perkukuhkan lagi pendapat Ibnu Khaldun. Manusia menurutnya memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara kerana mereka perlu melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan setelah wujudnya pe-merintahan. Tanpa pemerintahan perkara ini sukar untuk dilaksanakan.Jika manusia gagal untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar nescaya bumi ini sentiasa bermandikan darah akibat seribu satu kejahatan yang dicetuskan oleh manusia sendiri.

. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Selain itu. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. Contohnya. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung olehorang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. Dalam konteks sosial. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. 2003:54). imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat sepertidalam pengaruh Hindu-Buddha. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Dari segi pentadbiran. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Raja dan rakyat. kitab Undangundang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Ia merupakan suatu gelaran kepadaorang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Beberapa jawatan seperti kadi. Sehubungan itu. Dengan kedatangan Islam juga. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. tua dan muda.POLITIK DAN PEMERINTAHAN (Tamadun Islam) Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik.

Masjid ialah institusi pertama sekali yang dibina oleh Rasulullah s.a. Menurut sejarah. kerajaan amat maju dan stabil. . Di situlah menjadi ibu pejabat kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda yang dikenali sebagai Masjid anNabawi( Masjid Nabi). Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M.w. Hal ini bererti Rasululah s. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan.w menjalankan dua tugas serentak iaitu sebagai rasul dan ketua negara. Mereka diajak berbincang terlebih dahulu sebelum sesuatu keputusan itu diambil oleh baginda (syura). Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu.W. Dalam banyak hal Rasulullah s.a. Islam telah bertapak di Kelantan.W Syariah Islamiah atau undang-undang gubalan Allah S.a.Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara.a.w dalam negara Islam yang pertama di atas muka bumi yang didirikan oleh baginda adalah muktamad dalamsesuatu perkara yang tidak diputuskan atau dikelaskan oleh al-Quran.a.T merupakan payung yang menaungi semua umat Islam termasuk Rasulullah s. di zaman pemerintahan Melayu Melaka. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing pada ketika ituseperti Siam. Namun demikian. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka sertamemberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah AbuYazid. 2003: 3) Pemerintahan Rasulullah S. Buktinya. Majapahit dan China.A.w membuat keputusan sendiri dalam isu-isu yang tidak dijelaskanoleh al-Quran.w sebaik sahaja baginda sampai di Madinah. baginda lebih mengutamakan para sahabat. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. Ketika itu kekuasaan berada dalam tangan Rasulullah s.

w wafat.a. arahan kepada gabenorgabenor di wilayah Islam berkaitan dengan pungutan cukai dan sebagainya dikeluarkan serta menjadi tempat melaksanakan hukuman kepada penjenayah-penjenayah. pusat pemerintahan. baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat untuk menjadi penggantinya atau khalifah. Di situlah juga merupakan tempat Rasulullah s.Fungsi masjid terlalu luas merangkumi ibadat khusus seperti sembahyang. Pendek kata. mahkamah dan sebagainya.w menyambut ketibaan wakil-wakil kerajaan asing dan ketua-ketua kabilah.a. Dalam jangka masa itu telah wujud organisasi negara Islam yang boleh dibahagikan kepada empat. Ia telah diperkemaskan oleh Khalifah ar-Rasyidin.w mendirikan negara Islam dan melaksanakan dasr-dasar pemerintahan Islam. masjid merupakan skretariat Rasulullah s. Sebelum Rasulullah s.a.w seumur hidup. Antara tugas berat lain yang dijalankan oleh baginda yang berpusat di masjid tersebut ialah kerja-kerja perhubungan awam. Pelantikan khalifah selepas itu terserah kepd umat Islam untuk melaksanakannya melalui Syura. Kekhalifahan Kekhalifahan atau al-khalifah.a. Pemerintahan Khalifah Ar Rasyidin Rasulullah s. Dalam hal yang lain segala aduan yang disampaikan oleh rakyat negara Islam didengar oleh baginda di masjid tersebut dan mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah. pusat pengurusan. Walaupun bainda tidak menetapkan . Malah. Dari situlah baginda menulis surat-surat dan memilih pendakwah-pendakwah untuk dihantarkan kepada raja-raja luar negeri yang sezaman dengan baginda dan juga kepada ketuaketua-ketua kabilah Arab di Semenanjung Tanah Arab. Baginda menjadi imam dalam sembahyang dan melaksanakan segala tugas pemerintahan negara Islam di masjid tersebut. setiausaha dan pembantu juga melaksanakan titah perintah baginda di masjid.

w tanpa wasiat tentang mereka yang bakal menajdi khalifah. Pemeliharaan riba dalam kegiatan ekonomi. Mengutamakan persaudaraan. Mesyuarat diutamakan ketika seseorang khalifah itu hendaklah dilantik. 2. Pemeliharaan menunaikan amanah 4. Ali pula dilantik sebagai umat Islam di mAsjid Madinah secara mesyaurat. Abdul Rahman bin Auf.penggantinya tetapi dasar-dasar pemerintahan Islam telah diasaskan oleh baginda seperti yang berikut: 1. Pemerintahan Bani Umayyah Kerajaan Bami Umayyah mengambil teraju pemerintahan umat Islam mulai tahun 661 hingga 750 masihi (41-132 Hijrah) . dan permesyuaratan 2. Dari keterangna tersebut di atas jelas menunjukkan bahawa Khalifah ar Rasyidin dilantik melalaui proses berikut: 1. Uthman bin Affan dipilih melalaui Majlis Syura yang terdiri daripada enam orang iaitu diri sendirinya. Pencalonan khalifah tidak pernah dicalonkan oleh Khalifah ar-Rasyidin 3. Dasar-dsar ini menjadi asas kepada semua bidang kehidupan umat Islam. Rasulullah s. Ali bin Abi Talib. dan sebagainya. Umar bin al-Khattab dicalonkan oleh Abu bakar as-Siddiq sebelum kematiannya setelah mengadakan mesyuarat dengan para sahabat. tidak terbatas dalam bidang politik. rumah tangga. harta dan kehormatan peribadi. persamaan. 5. Menetapkan hak serta tanggungjawab antra suami isteri. Abu Bakar as-Siddiq dipilih oleh para sahabat yang terkemuka secara Syura dan dipersetujui oleh umat Islam melalui ‘baiah’. Zubir al Awam dan Takhan bin Ubaidillah. Pada zaman Khalifah pemilihan khalifah mengikut hunas Syura dan demokrasi tulen.a. Saad bin Abi Waqas. Menjamin keselamatan jiwa. ekonomi. 3. malah meliputi sosial. pentadbiran.

Sistem Perlantikan Khalifah Insitusi khalifah mula dimonopolikan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berlainan sekali perlantikannya daripada zaman Khalifah ar-Rasyidin yang menjadi hak milik keluarga Bani Umayyh dan tidak lagi menjadi hak milik umat Islam sejagat. Kesan buruk daripada sistem ini ialah timbulnya kekacauaan dan perebutan jawatan khalifah. Umar bin Abdul Aziz telah cuba . iaitu cucu cicit Marwan bin alHakam yang merupakan keluarga kedua menamakan waris pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. kerajaan Bani Umayyah dkenali sebagai Sufianiah yang merupakan cucu cicit Abu Sufian bapa kepada Muawiyah. Akan tetapi di bawah pemerintahan Marwaniah. Namun demikian. Sistem pelntikan cara kedua ini membawa padah yang amat buruk kepada pemerintahan Bani Umayyah. Sekali gus Bani Umayyah berpecah menjadi dua kumpulan yang merupakan salah satu faktor utama membawa kepada keruntuhan kerajaan Bani Umayyah. Contohya. Ramai anggota keluarga khalifah yang berkebolehan. Muawiyah merupakan pengasas Bami Umayyah dan khalifah pertama daripada kerajaan tersebut yang telah mewariskan jawatan khalifah kepada puterannya iaitu Yazid yang diisytiharkan sebelum kematiannya. berkelayakan. Demikian juga Yazid II menamakan adiknya iaitu Hashim dan puteranya al-Walid UU sebagai raja muda. Majlis Syura Majlis Syura yang diutamakan oleh khalifah ar-Rasyidin dihapuskan oleh kerajaan Bani Umayyah. lebih dewasa dan sebagainya tidak berpeluang menjawt khalifah. Marwan menamakan dua orang puteranya iaitu Umar II dan Yazid II sebagai raja muda. Sistem penamaan bakal khalifah hanya ditetapkan seorang sahaja. Contohnya. dua orang calon dilantik serentak sebagai raja muda untuk menjadi khalifah. pada zaman Walis II di mana beliau sendiri mati dibunuh. Pada peringkat awal.

Dalam permikiran Legalis. Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak iaitu sebuah negara unggul merupakan negara yang mempunyai ketua yang bijaksana dan bersifat mulia. Antaranya ialah. Legalisme Fa. sebaliknya rakyat umum juga patut diperintah melalui li (Fung Yu Lan. dan Maisme. Aliran-aliran falsafah ini masih berpengaruh sehingga kini. dan berkehendakkan semua manusia mencintai antara satu sama lain (Fung Yu Lan.menghidupkannya kembali sejak menjadi Gabenor Hijaz dengan melantik beberapa tokoh ulama yang berkaliber. Bagi Mois.M. Konfusianis menegaskan bahawa bukan bangsawan sahaja yang patut diperintah melalui II. bukannya undang-undang dan hukuman. Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan serta menekankan kepentingan Langit. Legalisme Fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan. Pada umumnya sistem politik dan pemerintahan di China adalah berteraskan dinasti yang bersifat feudal. beliau cuba mengasaskan semula majlis Syura dengan menghubungi ramai ulama. orang bangsawan diperintah melalui li. ii. Sebab itulah majlis tu begitu berjaya ditegakkan kembali. setiap orang adalah sama dari segi undangundang dan cara terbaik adalah adalah menghapuskankonsep li (kesusilaan) oleh Konfusius dan meletakkan piawaian bahawa . pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah Konfusianisme. Tuhan mencintai. hantu (mahluk halus) dan manusia. Dalam feudalistik Cina. Konfusianis turut menegaskan bahawa rakyat harus diperintah dengan II (kesopanan. 2009: 104). kesusilaan) dan moral. Sesebuah dinasti akan berpegang pada satu ajaran falsafah yang lazimnya berbeza dengan falsafah dinasti yang lain(Osman Bakar. Apabila menjadi khalifah. Daoisme..207S.M. Zaman pemerintahannya adalah pendek (717-720 Masihi/ 96-99 Hijrah). manakala rakyat biasa diperintah berdasarkan hukuman. 2006: 197).). INSTITUSI POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN (Tamadun Cina) Asas pemikiran politik tradisional asasnya telah terbentuk sejak tempoh semelum Dinasti Ch’in (221 S. i. 2006: 65-66) iii.

Golongan Daois turut sependapat dengan Konfusianis mengenai negara memerlukan seorang ketua yang bijaksana. iv. beliau seharusnya melakukan pelbagai perkara untuk rakyat. Namun menurut Konfusian. Daoisme menekankan pmerintahan dan berdasarkan tabii (wu-wei). tanggungjawab pemerintah pendeta adalah untuk tidak melakukana apa-apa atau tidak bertindak kerana berlakunya huru-hara di dunia. bukan disebabkan oleh terlalu banyak kerja yang dilakukan (Fung Yu Lan. sebaliknya menurut Daois. 2006: 191-194). 2006: 121-123) .ganjaran dan hukuman adalah sama bagi semua orang. (Fung Yu Lan. apabila orang bijak (pendeta) menjadi pemerintah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->