Keperluan Pemerintahan merupakan fitrah semula jadi manusia.

Keperluannya

menyamai keperluan manusia terhadap perkara asas yang lain seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kepentingannya dirasai oleh manusia sejak manusia wujud di muka bumi ini. Para ahli falsafah yang menerajui tamadun-tamadun awal dunia terlebih dahulu merasai tentang kepentingan pemerintahan. Contohnya, kenyataan para ahli falsafah Greek seperti Plato dalam karya agungnya Republik dan Aristotle dalam karya unggulnya Politic. Mereka sepakat menegaskan bahawa pemerintahan merupakan fitrah semua jadi dan keperluan asas manusia pada setiap masa dan tempat kerana manusia itu merupakan makhluk yang sentiasa perlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kuasa dan pemerintahan. Ibnu Khaldun sebagai bapa dan pengasas ilmu ketamadunan pertama di atas muka bumi ini pada abad ke-14 dalam karya agungnya iaitu alMuqaddimah Lih Kitab al-Ibar menegaskan bahawa manusia merupakan makhluk yang mempunyai pelbagai ke-istimewaan. Antaranya ialah bakat dan keupayaan berpolitik. Manusia ditegaskan oleh beliau sebagai makhluk yang memerlukan pemusatan kuasa dan pemerintahan untuk menjaga kepentingan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan sejagat. Salah seorang Mujaddid agung dalam karyanya seperti Mabadi’ al-Islami mem-perkukuhkan lagi pendapat Ibnu Khaldun. Manusia menurutnya memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara kerana mereka perlu melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan setelah wujudnya pe-merintahan. Tanpa pemerintahan perkara ini sukar untuk dilaksanakan.Jika manusia gagal untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar nescaya bumi ini sentiasa bermandikan darah akibat seribu satu kejahatan yang dicetuskan oleh manusia sendiri.

tua dan muda. Sehubungan itu. Dengan kedatangan Islam juga. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. Ia merupakan suatu gelaran kepadaorang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung olehorang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam.POLITIK DAN PEMERINTAHAN (Tamadun Islam) Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Contohnya. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Selain itu. 2003:54). Dari segi pentadbiran. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. kitab Undangundang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Raja dan rakyat. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Beberapa jawatan seperti kadi. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. . Dalam konteks sosial. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat sepertidalam pengaruh Hindu-Buddha.

W.a.w menjalankan dua tugas serentak iaitu sebagai rasul dan ketua negara. Ketika itu kekuasaan berada dalam tangan Rasulullah s. Menurut sejarah. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka.a. Namun demikian. Buktinya.w. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu.T merupakan payung yang menaungi semua umat Islam termasuk Rasulullah s.a. Mereka diajak berbincang terlebih dahulu sebelum sesuatu keputusan itu diambil oleh baginda (syura). baginda lebih mengutamakan para sahabat.w membuat keputusan sendiri dalam isu-isu yang tidak dijelaskanoleh al-Quran. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing pada ketika ituseperti Siam.a. Islam telah bertapak di Kelantan.A. Dalam banyak hal Rasulullah s. Di situlah menjadi ibu pejabat kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda yang dikenali sebagai Masjid anNabawi( Masjid Nabi). Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka sertamemberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah AbuYazid. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. . 2003: 3) Pemerintahan Rasulullah S. Hal ini bererti Rasululah s.w dalam negara Islam yang pertama di atas muka bumi yang didirikan oleh baginda adalah muktamad dalamsesuatu perkara yang tidak diputuskan atau dikelaskan oleh al-Quran.w sebaik sahaja baginda sampai di Madinah. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. kerajaan amat maju dan stabil. di zaman pemerintahan Melayu Melaka.Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara.a. Majapahit dan China. Masjid ialah institusi pertama sekali yang dibina oleh Rasulullah s.W Syariah Islamiah atau undang-undang gubalan Allah S.

a.w wafat. Antara tugas berat lain yang dijalankan oleh baginda yang berpusat di masjid tersebut ialah kerja-kerja perhubungan awam. setiausaha dan pembantu juga melaksanakan titah perintah baginda di masjid.a. Dalam hal yang lain segala aduan yang disampaikan oleh rakyat negara Islam didengar oleh baginda di masjid tersebut dan mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah. baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat untuk menjadi penggantinya atau khalifah.w seumur hidup. Baginda menjadi imam dalam sembahyang dan melaksanakan segala tugas pemerintahan negara Islam di masjid tersebut. Dari situlah baginda menulis surat-surat dan memilih pendakwah-pendakwah untuk dihantarkan kepada raja-raja luar negeri yang sezaman dengan baginda dan juga kepada ketuaketua-ketua kabilah Arab di Semenanjung Tanah Arab. Pemerintahan Khalifah Ar Rasyidin Rasulullah s. mahkamah dan sebagainya. pusat pengurusan. Sebelum Rasulullah s. Dalam jangka masa itu telah wujud organisasi negara Islam yang boleh dibahagikan kepada empat. arahan kepada gabenorgabenor di wilayah Islam berkaitan dengan pungutan cukai dan sebagainya dikeluarkan serta menjadi tempat melaksanakan hukuman kepada penjenayah-penjenayah. Walaupun bainda tidak menetapkan . Pelantikan khalifah selepas itu terserah kepd umat Islam untuk melaksanakannya melalui Syura. Ia telah diperkemaskan oleh Khalifah ar-Rasyidin. Pendek kata.a.w mendirikan negara Islam dan melaksanakan dasr-dasar pemerintahan Islam. Malah. pusat pemerintahan.a.Fungsi masjid terlalu luas merangkumi ibadat khusus seperti sembahyang. Kekhalifahan Kekhalifahan atau al-khalifah.w menyambut ketibaan wakil-wakil kerajaan asing dan ketua-ketua kabilah. masjid merupakan skretariat Rasulullah s. Di situlah juga merupakan tempat Rasulullah s.

pentadbiran. 5. Saad bin Abi Waqas. Pencalonan khalifah tidak pernah dicalonkan oleh Khalifah ar-Rasyidin 3. harta dan kehormatan peribadi. malah meliputi sosial. dan permesyuaratan 2. persamaan. Pemeliharaan menunaikan amanah 4. Rasulullah s. Zubir al Awam dan Takhan bin Ubaidillah.penggantinya tetapi dasar-dasar pemerintahan Islam telah diasaskan oleh baginda seperti yang berikut: 1. Pemeliharaan riba dalam kegiatan ekonomi. Umar bin al-Khattab dicalonkan oleh Abu bakar as-Siddiq sebelum kematiannya setelah mengadakan mesyuarat dengan para sahabat. tidak terbatas dalam bidang politik. Ali bin Abi Talib. Uthman bin Affan dipilih melalaui Majlis Syura yang terdiri daripada enam orang iaitu diri sendirinya. Abu Bakar as-Siddiq dipilih oleh para sahabat yang terkemuka secara Syura dan dipersetujui oleh umat Islam melalui ‘baiah’. Menjamin keselamatan jiwa. rumah tangga. 2. Abdul Rahman bin Auf. Dari keterangna tersebut di atas jelas menunjukkan bahawa Khalifah ar Rasyidin dilantik melalaui proses berikut: 1. Ali pula dilantik sebagai umat Islam di mAsjid Madinah secara mesyaurat. dan sebagainya. Mesyuarat diutamakan ketika seseorang khalifah itu hendaklah dilantik. Dasar-dsar ini menjadi asas kepada semua bidang kehidupan umat Islam. Pemerintahan Bani Umayyah Kerajaan Bami Umayyah mengambil teraju pemerintahan umat Islam mulai tahun 661 hingga 750 masihi (41-132 Hijrah) . Menetapkan hak serta tanggungjawab antra suami isteri. 3.a. Mengutamakan persaudaraan. ekonomi. Pada zaman Khalifah pemilihan khalifah mengikut hunas Syura dan demokrasi tulen.w tanpa wasiat tentang mereka yang bakal menajdi khalifah.

Namun demikian. lebih dewasa dan sebagainya tidak berpeluang menjawt khalifah. pada zaman Walis II di mana beliau sendiri mati dibunuh. Marwan menamakan dua orang puteranya iaitu Umar II dan Yazid II sebagai raja muda. kerajaan Bani Umayyah dkenali sebagai Sufianiah yang merupakan cucu cicit Abu Sufian bapa kepada Muawiyah. Muawiyah merupakan pengasas Bami Umayyah dan khalifah pertama daripada kerajaan tersebut yang telah mewariskan jawatan khalifah kepada puterannya iaitu Yazid yang diisytiharkan sebelum kematiannya. Akan tetapi di bawah pemerintahan Marwaniah. Ramai anggota keluarga khalifah yang berkebolehan. Umar bin Abdul Aziz telah cuba . berkelayakan. Majlis Syura Majlis Syura yang diutamakan oleh khalifah ar-Rasyidin dihapuskan oleh kerajaan Bani Umayyah. dua orang calon dilantik serentak sebagai raja muda untuk menjadi khalifah. Sekali gus Bani Umayyah berpecah menjadi dua kumpulan yang merupakan salah satu faktor utama membawa kepada keruntuhan kerajaan Bani Umayyah. Pada peringkat awal.Sistem Perlantikan Khalifah Insitusi khalifah mula dimonopolikan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berlainan sekali perlantikannya daripada zaman Khalifah ar-Rasyidin yang menjadi hak milik keluarga Bani Umayyh dan tidak lagi menjadi hak milik umat Islam sejagat. Contohya. Demikian juga Yazid II menamakan adiknya iaitu Hashim dan puteranya al-Walid UU sebagai raja muda. Kesan buruk daripada sistem ini ialah timbulnya kekacauaan dan perebutan jawatan khalifah. iaitu cucu cicit Marwan bin alHakam yang merupakan keluarga kedua menamakan waris pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Sistem penamaan bakal khalifah hanya ditetapkan seorang sahaja. Sistem pelntikan cara kedua ini membawa padah yang amat buruk kepada pemerintahan Bani Umayyah. Contohnya.

Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak iaitu sebuah negara unggul merupakan negara yang mempunyai ketua yang bijaksana dan bersifat mulia.M. Sesebuah dinasti akan berpegang pada satu ajaran falsafah yang lazimnya berbeza dengan falsafah dinasti yang lain(Osman Bakar. 2006: 65-66) iii. Zaman pemerintahannya adalah pendek (717-720 Masihi/ 96-99 Hijrah). Konfusianis menegaskan bahawa bukan bangsawan sahaja yang patut diperintah melalui II.menghidupkannya kembali sejak menjadi Gabenor Hijaz dengan melantik beberapa tokoh ulama yang berkaliber. Aliran-aliran falsafah ini masih berpengaruh sehingga kini. dan Maisme.M. Dalam permikiran Legalis. Bagi Mois. pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah Konfusianisme. manakala rakyat biasa diperintah berdasarkan hukuman. Legalisme Fa. 2006: 197). beliau cuba mengasaskan semula majlis Syura dengan menghubungi ramai ulama. dan berkehendakkan semua manusia mencintai antara satu sama lain (Fung Yu Lan. Konfusianis turut menegaskan bahawa rakyat harus diperintah dengan II (kesopanan.. Tuhan mencintai. Legalisme Fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan. kesusilaan) dan moral. bukannya undang-undang dan hukuman. Dalam feudalistik Cina. sebaliknya rakyat umum juga patut diperintah melalui li (Fung Yu Lan. 2009: 104). orang bangsawan diperintah melalui li. hantu (mahluk halus) dan manusia. INSTITUSI POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN (Tamadun Cina) Asas pemikiran politik tradisional asasnya telah terbentuk sejak tempoh semelum Dinasti Ch’in (221 S. Pada umumnya sistem politik dan pemerintahan di China adalah berteraskan dinasti yang bersifat feudal. Daoisme.). Sebab itulah majlis tu begitu berjaya ditegakkan kembali. Apabila menjadi khalifah. i.207S. setiap orang adalah sama dari segi undangundang dan cara terbaik adalah adalah menghapuskankonsep li (kesusilaan) oleh Konfusius dan meletakkan piawaian bahawa . ii. Antaranya ialah. Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan serta menekankan kepentingan Langit.

bukan disebabkan oleh terlalu banyak kerja yang dilakukan (Fung Yu Lan. beliau seharusnya melakukan pelbagai perkara untuk rakyat. Golongan Daois turut sependapat dengan Konfusianis mengenai negara memerlukan seorang ketua yang bijaksana. Daoisme menekankan pmerintahan dan berdasarkan tabii (wu-wei). sebaliknya menurut Daois. 2006: 121-123) . iv.ganjaran dan hukuman adalah sama bagi semua orang. 2006: 191-194). apabila orang bijak (pendeta) menjadi pemerintah. tanggungjawab pemerintah pendeta adalah untuk tidak melakukana apa-apa atau tidak bertindak kerana berlakunya huru-hara di dunia. (Fung Yu Lan. Namun menurut Konfusian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful