Keperluan Pemerintahan merupakan fitrah semula jadi manusia.

Keperluannya

menyamai keperluan manusia terhadap perkara asas yang lain seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kepentingannya dirasai oleh manusia sejak manusia wujud di muka bumi ini. Para ahli falsafah yang menerajui tamadun-tamadun awal dunia terlebih dahulu merasai tentang kepentingan pemerintahan. Contohnya, kenyataan para ahli falsafah Greek seperti Plato dalam karya agungnya Republik dan Aristotle dalam karya unggulnya Politic. Mereka sepakat menegaskan bahawa pemerintahan merupakan fitrah semua jadi dan keperluan asas manusia pada setiap masa dan tempat kerana manusia itu merupakan makhluk yang sentiasa perlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kuasa dan pemerintahan. Ibnu Khaldun sebagai bapa dan pengasas ilmu ketamadunan pertama di atas muka bumi ini pada abad ke-14 dalam karya agungnya iaitu alMuqaddimah Lih Kitab al-Ibar menegaskan bahawa manusia merupakan makhluk yang mempunyai pelbagai ke-istimewaan. Antaranya ialah bakat dan keupayaan berpolitik. Manusia ditegaskan oleh beliau sebagai makhluk yang memerlukan pemusatan kuasa dan pemerintahan untuk menjaga kepentingan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan sejagat. Salah seorang Mujaddid agung dalam karyanya seperti Mabadi’ al-Islami mem-perkukuhkan lagi pendapat Ibnu Khaldun. Manusia menurutnya memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara kerana mereka perlu melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan setelah wujudnya pe-merintahan. Tanpa pemerintahan perkara ini sukar untuk dilaksanakan.Jika manusia gagal untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar nescaya bumi ini sentiasa bermandikan darah akibat seribu satu kejahatan yang dicetuskan oleh manusia sendiri.

Ia merupakan suatu gelaran kepadaorang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Raja dan rakyat. Beberapa jawatan seperti kadi. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Dengan kedatangan Islam juga. . Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Selain itu. 2003:54). Dari segi pentadbiran. imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Dalam konteks sosial. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Sehubungan itu. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid.POLITIK DAN PEMERINTAHAN (Tamadun Islam) Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung olehorang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. Contohnya. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. kitab Undangundang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat sepertidalam pengaruh Hindu-Buddha. tua dan muda. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat.

A.w. Di situlah menjadi ibu pejabat kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda yang dikenali sebagai Masjid anNabawi( Masjid Nabi). Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. Buktinya.a.a.Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. kerajaan amat maju dan stabil.W.a. Ketika itu kekuasaan berada dalam tangan Rasulullah s. Namun demikian. Islam telah bertapak di Kelantan.a. baginda lebih mengutamakan para sahabat. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing pada ketika ituseperti Siam. Hal ini bererti Rasululah s. Mereka diajak berbincang terlebih dahulu sebelum sesuatu keputusan itu diambil oleh baginda (syura). Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka sertamemberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah AbuYazid.T merupakan payung yang menaungi semua umat Islam termasuk Rasulullah s.w membuat keputusan sendiri dalam isu-isu yang tidak dijelaskanoleh al-Quran.w menjalankan dua tugas serentak iaitu sebagai rasul dan ketua negara. Dalam banyak hal Rasulullah s. di zaman pemerintahan Melayu Melaka.w dalam negara Islam yang pertama di atas muka bumi yang didirikan oleh baginda adalah muktamad dalamsesuatu perkara yang tidak diputuskan atau dikelaskan oleh al-Quran.W Syariah Islamiah atau undang-undang gubalan Allah S. Majapahit dan China. Masjid ialah institusi pertama sekali yang dibina oleh Rasulullah s. Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. Menurut sejarah. .w sebaik sahaja baginda sampai di Madinah.a. 2003: 3) Pemerintahan Rasulullah S.

mahkamah dan sebagainya.w menyambut ketibaan wakil-wakil kerajaan asing dan ketua-ketua kabilah. pusat pemerintahan. Pendek kata. baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat untuk menjadi penggantinya atau khalifah.a.Fungsi masjid terlalu luas merangkumi ibadat khusus seperti sembahyang. Pelantikan khalifah selepas itu terserah kepd umat Islam untuk melaksanakannya melalui Syura. Sebelum Rasulullah s. Dari situlah baginda menulis surat-surat dan memilih pendakwah-pendakwah untuk dihantarkan kepada raja-raja luar negeri yang sezaman dengan baginda dan juga kepada ketuaketua-ketua kabilah Arab di Semenanjung Tanah Arab. Baginda menjadi imam dalam sembahyang dan melaksanakan segala tugas pemerintahan negara Islam di masjid tersebut. arahan kepada gabenorgabenor di wilayah Islam berkaitan dengan pungutan cukai dan sebagainya dikeluarkan serta menjadi tempat melaksanakan hukuman kepada penjenayah-penjenayah. Antara tugas berat lain yang dijalankan oleh baginda yang berpusat di masjid tersebut ialah kerja-kerja perhubungan awam. pusat pengurusan. Kekhalifahan Kekhalifahan atau al-khalifah.w wafat. Dalam hal yang lain segala aduan yang disampaikan oleh rakyat negara Islam didengar oleh baginda di masjid tersebut dan mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah. Walaupun bainda tidak menetapkan .w seumur hidup.a. masjid merupakan skretariat Rasulullah s.w mendirikan negara Islam dan melaksanakan dasr-dasar pemerintahan Islam.a. Malah. Ia telah diperkemaskan oleh Khalifah ar-Rasyidin. Dalam jangka masa itu telah wujud organisasi negara Islam yang boleh dibahagikan kepada empat. setiausaha dan pembantu juga melaksanakan titah perintah baginda di masjid. Di situlah juga merupakan tempat Rasulullah s.a. Pemerintahan Khalifah Ar Rasyidin Rasulullah s.

harta dan kehormatan peribadi. Menjamin keselamatan jiwa. Pemeliharaan menunaikan amanah 4. Dasar-dsar ini menjadi asas kepada semua bidang kehidupan umat Islam. malah meliputi sosial. rumah tangga. pentadbiran.w tanpa wasiat tentang mereka yang bakal menajdi khalifah. Pada zaman Khalifah pemilihan khalifah mengikut hunas Syura dan demokrasi tulen. dan sebagainya. Pemerintahan Bani Umayyah Kerajaan Bami Umayyah mengambil teraju pemerintahan umat Islam mulai tahun 661 hingga 750 masihi (41-132 Hijrah) . Rasulullah s. Ali bin Abi Talib.penggantinya tetapi dasar-dasar pemerintahan Islam telah diasaskan oleh baginda seperti yang berikut: 1. dan permesyuaratan 2. Mesyuarat diutamakan ketika seseorang khalifah itu hendaklah dilantik. Pemeliharaan riba dalam kegiatan ekonomi. 5. tidak terbatas dalam bidang politik. 2. Menetapkan hak serta tanggungjawab antra suami isteri. Ali pula dilantik sebagai umat Islam di mAsjid Madinah secara mesyaurat. ekonomi. Uthman bin Affan dipilih melalaui Majlis Syura yang terdiri daripada enam orang iaitu diri sendirinya.a. Zubir al Awam dan Takhan bin Ubaidillah. Saad bin Abi Waqas. Abu Bakar as-Siddiq dipilih oleh para sahabat yang terkemuka secara Syura dan dipersetujui oleh umat Islam melalui ‘baiah’. persamaan. Mengutamakan persaudaraan. Pencalonan khalifah tidak pernah dicalonkan oleh Khalifah ar-Rasyidin 3. 3. Umar bin al-Khattab dicalonkan oleh Abu bakar as-Siddiq sebelum kematiannya setelah mengadakan mesyuarat dengan para sahabat. Dari keterangna tersebut di atas jelas menunjukkan bahawa Khalifah ar Rasyidin dilantik melalaui proses berikut: 1. Abdul Rahman bin Auf.

Sistem Perlantikan Khalifah Insitusi khalifah mula dimonopolikan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berlainan sekali perlantikannya daripada zaman Khalifah ar-Rasyidin yang menjadi hak milik keluarga Bani Umayyh dan tidak lagi menjadi hak milik umat Islam sejagat. kerajaan Bani Umayyah dkenali sebagai Sufianiah yang merupakan cucu cicit Abu Sufian bapa kepada Muawiyah. Majlis Syura Majlis Syura yang diutamakan oleh khalifah ar-Rasyidin dihapuskan oleh kerajaan Bani Umayyah. Muawiyah merupakan pengasas Bami Umayyah dan khalifah pertama daripada kerajaan tersebut yang telah mewariskan jawatan khalifah kepada puterannya iaitu Yazid yang diisytiharkan sebelum kematiannya. iaitu cucu cicit Marwan bin alHakam yang merupakan keluarga kedua menamakan waris pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Marwan menamakan dua orang puteranya iaitu Umar II dan Yazid II sebagai raja muda. Sistem pelntikan cara kedua ini membawa padah yang amat buruk kepada pemerintahan Bani Umayyah. lebih dewasa dan sebagainya tidak berpeluang menjawt khalifah. Pada peringkat awal. Umar bin Abdul Aziz telah cuba . Demikian juga Yazid II menamakan adiknya iaitu Hashim dan puteranya al-Walid UU sebagai raja muda. dua orang calon dilantik serentak sebagai raja muda untuk menjadi khalifah. Kesan buruk daripada sistem ini ialah timbulnya kekacauaan dan perebutan jawatan khalifah. pada zaman Walis II di mana beliau sendiri mati dibunuh. Contohya. berkelayakan. Sekali gus Bani Umayyah berpecah menjadi dua kumpulan yang merupakan salah satu faktor utama membawa kepada keruntuhan kerajaan Bani Umayyah. Contohnya. Akan tetapi di bawah pemerintahan Marwaniah. Ramai anggota keluarga khalifah yang berkebolehan. Sistem penamaan bakal khalifah hanya ditetapkan seorang sahaja. Namun demikian.

Sebab itulah majlis tu begitu berjaya ditegakkan kembali. Antaranya ialah.menghidupkannya kembali sejak menjadi Gabenor Hijaz dengan melantik beberapa tokoh ulama yang berkaliber. 2006: 65-66) iii. Apabila menjadi khalifah. Dalam permikiran Legalis. dan Maisme. beliau cuba mengasaskan semula majlis Syura dengan menghubungi ramai ulama. 2009: 104). bukannya undang-undang dan hukuman.M. dan berkehendakkan semua manusia mencintai antara satu sama lain (Fung Yu Lan. Zaman pemerintahannya adalah pendek (717-720 Masihi/ 96-99 Hijrah). Konfusianis menegaskan bahawa bukan bangsawan sahaja yang patut diperintah melalui II. hantu (mahluk halus) dan manusia. Legalisme Fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan. Konfusianis turut menegaskan bahawa rakyat harus diperintah dengan II (kesopanan. manakala rakyat biasa diperintah berdasarkan hukuman. Dalam feudalistik Cina. setiap orang adalah sama dari segi undangundang dan cara terbaik adalah adalah menghapuskankonsep li (kesusilaan) oleh Konfusius dan meletakkan piawaian bahawa . Bagi Mois. Legalisme Fa. Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak iaitu sebuah negara unggul merupakan negara yang mempunyai ketua yang bijaksana dan bersifat mulia. INSTITUSI POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN (Tamadun Cina) Asas pemikiran politik tradisional asasnya telah terbentuk sejak tempoh semelum Dinasti Ch’in (221 S.. Sesebuah dinasti akan berpegang pada satu ajaran falsafah yang lazimnya berbeza dengan falsafah dinasti yang lain(Osman Bakar. Aliran-aliran falsafah ini masih berpengaruh sehingga kini. sebaliknya rakyat umum juga patut diperintah melalui li (Fung Yu Lan.). Pada umumnya sistem politik dan pemerintahan di China adalah berteraskan dinasti yang bersifat feudal. pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah Konfusianisme. ii. Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan serta menekankan kepentingan Langit. kesusilaan) dan moral. 2006: 197).207S. Tuhan mencintai. i.M. Daoisme. orang bangsawan diperintah melalui li.

beliau seharusnya melakukan pelbagai perkara untuk rakyat. apabila orang bijak (pendeta) menjadi pemerintah. Daoisme menekankan pmerintahan dan berdasarkan tabii (wu-wei). (Fung Yu Lan.ganjaran dan hukuman adalah sama bagi semua orang. Golongan Daois turut sependapat dengan Konfusianis mengenai negara memerlukan seorang ketua yang bijaksana. Namun menurut Konfusian. iv. bukan disebabkan oleh terlalu banyak kerja yang dilakukan (Fung Yu Lan. 2006: 121-123) . sebaliknya menurut Daois. tanggungjawab pemerintah pendeta adalah untuk tidak melakukana apa-apa atau tidak bertindak kerana berlakunya huru-hara di dunia. 2006: 191-194).