Keperluan Pemerintahan merupakan fitrah semula jadi manusia.

Keperluannya

menyamai keperluan manusia terhadap perkara asas yang lain seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kepentingannya dirasai oleh manusia sejak manusia wujud di muka bumi ini. Para ahli falsafah yang menerajui tamadun-tamadun awal dunia terlebih dahulu merasai tentang kepentingan pemerintahan. Contohnya, kenyataan para ahli falsafah Greek seperti Plato dalam karya agungnya Republik dan Aristotle dalam karya unggulnya Politic. Mereka sepakat menegaskan bahawa pemerintahan merupakan fitrah semua jadi dan keperluan asas manusia pada setiap masa dan tempat kerana manusia itu merupakan makhluk yang sentiasa perlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kuasa dan pemerintahan. Ibnu Khaldun sebagai bapa dan pengasas ilmu ketamadunan pertama di atas muka bumi ini pada abad ke-14 dalam karya agungnya iaitu alMuqaddimah Lih Kitab al-Ibar menegaskan bahawa manusia merupakan makhluk yang mempunyai pelbagai ke-istimewaan. Antaranya ialah bakat dan keupayaan berpolitik. Manusia ditegaskan oleh beliau sebagai makhluk yang memerlukan pemusatan kuasa dan pemerintahan untuk menjaga kepentingan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan sejagat. Salah seorang Mujaddid agung dalam karyanya seperti Mabadi’ al-Islami mem-perkukuhkan lagi pendapat Ibnu Khaldun. Manusia menurutnya memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara kerana mereka perlu melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan setelah wujudnya pe-merintahan. Tanpa pemerintahan perkara ini sukar untuk dilaksanakan.Jika manusia gagal untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar nescaya bumi ini sentiasa bermandikan darah akibat seribu satu kejahatan yang dicetuskan oleh manusia sendiri.

imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Selain itu. Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat sepertidalam pengaruh Hindu-Buddha. bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja.POLITIK DAN PEMERINTAHAN (Tamadun Islam) Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sehubungan itu. beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. kitab Undangundang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Contohnya. Dari segi pentadbiran. . tua dan muda. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung olehorang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah. terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. 2003:54). kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. Beberapa jawatan seperti kadi. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Dalam konteks sosial. sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid. sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Raja dan rakyat. Ia merupakan suatu gelaran kepadaorang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara. Dengan kedatangan Islam juga. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja.

di zaman pemerintahan Melayu Melaka. kerajaan amat maju dan stabil.Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Masjid ialah institusi pertama sekali yang dibina oleh Rasulullah s.W.a.a. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke-15M. baginda lebih mengutamakan para sahabat. Dalam banyak hal Rasulullah s.w menjalankan dua tugas serentak iaitu sebagai rasul dan ketua negara. . Majapahit dan China. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. Di situlah menjadi ibu pejabat kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda yang dikenali sebagai Masjid anNabawi( Masjid Nabi). Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing pada ketika ituseperti Siam.w. Hal ini bererti Rasululah s. Menurut sejarah.a.W Syariah Islamiah atau undang-undang gubalan Allah S. Namun demikian.w membuat keputusan sendiri dalam isu-isu yang tidak dijelaskanoleh al-Quran. Islam telah bertapak di Kelantan.a.T merupakan payung yang menaungi semua umat Islam termasuk Rasulullah s.a. 2003: 3) Pemerintahan Rasulullah S. Buktinya. Mereka diajak berbincang terlebih dahulu sebelum sesuatu keputusan itu diambil oleh baginda (syura). Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. Ketika itu kekuasaan berada dalam tangan Rasulullah s.w sebaik sahaja baginda sampai di Madinah.A. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka sertamemberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah AbuYazid.w dalam negara Islam yang pertama di atas muka bumi yang didirikan oleh baginda adalah muktamad dalamsesuatu perkara yang tidak diputuskan atau dikelaskan oleh al-Quran.

Di situlah juga merupakan tempat Rasulullah s. baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat untuk menjadi penggantinya atau khalifah. arahan kepada gabenorgabenor di wilayah Islam berkaitan dengan pungutan cukai dan sebagainya dikeluarkan serta menjadi tempat melaksanakan hukuman kepada penjenayah-penjenayah. mahkamah dan sebagainya. Dari situlah baginda menulis surat-surat dan memilih pendakwah-pendakwah untuk dihantarkan kepada raja-raja luar negeri yang sezaman dengan baginda dan juga kepada ketuaketua-ketua kabilah Arab di Semenanjung Tanah Arab. Walaupun bainda tidak menetapkan .w seumur hidup.w wafat. Antara tugas berat lain yang dijalankan oleh baginda yang berpusat di masjid tersebut ialah kerja-kerja perhubungan awam. Dalam jangka masa itu telah wujud organisasi negara Islam yang boleh dibahagikan kepada empat.w menyambut ketibaan wakil-wakil kerajaan asing dan ketua-ketua kabilah.w mendirikan negara Islam dan melaksanakan dasr-dasar pemerintahan Islam. Kekhalifahan Kekhalifahan atau al-khalifah.a. pusat pengurusan.a. Pendek kata. Pelantikan khalifah selepas itu terserah kepd umat Islam untuk melaksanakannya melalui Syura. Ia telah diperkemaskan oleh Khalifah ar-Rasyidin.a. Dalam hal yang lain segala aduan yang disampaikan oleh rakyat negara Islam didengar oleh baginda di masjid tersebut dan mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah. Pemerintahan Khalifah Ar Rasyidin Rasulullah s.a. masjid merupakan skretariat Rasulullah s. Sebelum Rasulullah s. Baginda menjadi imam dalam sembahyang dan melaksanakan segala tugas pemerintahan negara Islam di masjid tersebut. Malah. setiausaha dan pembantu juga melaksanakan titah perintah baginda di masjid.Fungsi masjid terlalu luas merangkumi ibadat khusus seperti sembahyang. pusat pemerintahan.

Uthman bin Affan dipilih melalaui Majlis Syura yang terdiri daripada enam orang iaitu diri sendirinya.w tanpa wasiat tentang mereka yang bakal menajdi khalifah. Ali pula dilantik sebagai umat Islam di mAsjid Madinah secara mesyaurat. Pada zaman Khalifah pemilihan khalifah mengikut hunas Syura dan demokrasi tulen. rumah tangga. malah meliputi sosial. Saad bin Abi Waqas. Pemerintahan Bani Umayyah Kerajaan Bami Umayyah mengambil teraju pemerintahan umat Islam mulai tahun 661 hingga 750 masihi (41-132 Hijrah) . Abu Bakar as-Siddiq dipilih oleh para sahabat yang terkemuka secara Syura dan dipersetujui oleh umat Islam melalui ‘baiah’. pentadbiran. Ali bin Abi Talib. Umar bin al-Khattab dicalonkan oleh Abu bakar as-Siddiq sebelum kematiannya setelah mengadakan mesyuarat dengan para sahabat. Mesyuarat diutamakan ketika seseorang khalifah itu hendaklah dilantik. 5. dan sebagainya. Dari keterangna tersebut di atas jelas menunjukkan bahawa Khalifah ar Rasyidin dilantik melalaui proses berikut: 1. harta dan kehormatan peribadi. Dasar-dsar ini menjadi asas kepada semua bidang kehidupan umat Islam. Mengutamakan persaudaraan. Abdul Rahman bin Auf.a. Zubir al Awam dan Takhan bin Ubaidillah. Menetapkan hak serta tanggungjawab antra suami isteri. persamaan.penggantinya tetapi dasar-dasar pemerintahan Islam telah diasaskan oleh baginda seperti yang berikut: 1. Pemeliharaan riba dalam kegiatan ekonomi. tidak terbatas dalam bidang politik. dan permesyuaratan 2. 3. Pemeliharaan menunaikan amanah 4. Menjamin keselamatan jiwa. 2. Rasulullah s. ekonomi. Pencalonan khalifah tidak pernah dicalonkan oleh Khalifah ar-Rasyidin 3.

iaitu cucu cicit Marwan bin alHakam yang merupakan keluarga kedua menamakan waris pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Muawiyah merupakan pengasas Bami Umayyah dan khalifah pertama daripada kerajaan tersebut yang telah mewariskan jawatan khalifah kepada puterannya iaitu Yazid yang diisytiharkan sebelum kematiannya. Contohnya. kerajaan Bani Umayyah dkenali sebagai Sufianiah yang merupakan cucu cicit Abu Sufian bapa kepada Muawiyah. berkelayakan. Namun demikian. Umar bin Abdul Aziz telah cuba . Contohya. pada zaman Walis II di mana beliau sendiri mati dibunuh. Pada peringkat awal. Demikian juga Yazid II menamakan adiknya iaitu Hashim dan puteranya al-Walid UU sebagai raja muda. Sekali gus Bani Umayyah berpecah menjadi dua kumpulan yang merupakan salah satu faktor utama membawa kepada keruntuhan kerajaan Bani Umayyah. Majlis Syura Majlis Syura yang diutamakan oleh khalifah ar-Rasyidin dihapuskan oleh kerajaan Bani Umayyah. Akan tetapi di bawah pemerintahan Marwaniah. Kesan buruk daripada sistem ini ialah timbulnya kekacauaan dan perebutan jawatan khalifah. Sistem penamaan bakal khalifah hanya ditetapkan seorang sahaja. dua orang calon dilantik serentak sebagai raja muda untuk menjadi khalifah. Sistem pelntikan cara kedua ini membawa padah yang amat buruk kepada pemerintahan Bani Umayyah. Marwan menamakan dua orang puteranya iaitu Umar II dan Yazid II sebagai raja muda.Sistem Perlantikan Khalifah Insitusi khalifah mula dimonopolikan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berlainan sekali perlantikannya daripada zaman Khalifah ar-Rasyidin yang menjadi hak milik keluarga Bani Umayyh dan tidak lagi menjadi hak milik umat Islam sejagat. lebih dewasa dan sebagainya tidak berpeluang menjawt khalifah. Ramai anggota keluarga khalifah yang berkebolehan.

M. 2009: 104). Pada umumnya sistem politik dan pemerintahan di China adalah berteraskan dinasti yang bersifat feudal. sebaliknya rakyat umum juga patut diperintah melalui li (Fung Yu Lan.207S. Aliran-aliran falsafah ini masih berpengaruh sehingga kini. Tuhan mencintai. Konfusianis menegaskan bahawa bukan bangsawan sahaja yang patut diperintah melalui II.). dan berkehendakkan semua manusia mencintai antara satu sama lain (Fung Yu Lan. Sebab itulah majlis tu begitu berjaya ditegakkan kembali. Dalam permikiran Legalis. ii. Apabila menjadi khalifah. Bagi Mois.M.. Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan serta menekankan kepentingan Langit. Legalisme Fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan. orang bangsawan diperintah melalui li. Antaranya ialah. INSTITUSI POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN (Tamadun Cina) Asas pemikiran politik tradisional asasnya telah terbentuk sejak tempoh semelum Dinasti Ch’in (221 S. Legalisme Fa. i. Konfusianis turut menegaskan bahawa rakyat harus diperintah dengan II (kesopanan. bukannya undang-undang dan hukuman. Sesebuah dinasti akan berpegang pada satu ajaran falsafah yang lazimnya berbeza dengan falsafah dinasti yang lain(Osman Bakar.menghidupkannya kembali sejak menjadi Gabenor Hijaz dengan melantik beberapa tokoh ulama yang berkaliber. Zaman pemerintahannya adalah pendek (717-720 Masihi/ 96-99 Hijrah). Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak iaitu sebuah negara unggul merupakan negara yang mempunyai ketua yang bijaksana dan bersifat mulia. Dalam feudalistik Cina. manakala rakyat biasa diperintah berdasarkan hukuman. pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah Konfusianisme. setiap orang adalah sama dari segi undangundang dan cara terbaik adalah adalah menghapuskankonsep li (kesusilaan) oleh Konfusius dan meletakkan piawaian bahawa . 2006: 197). beliau cuba mengasaskan semula majlis Syura dengan menghubungi ramai ulama. kesusilaan) dan moral. 2006: 65-66) iii. hantu (mahluk halus) dan manusia. dan Maisme. Daoisme.

Golongan Daois turut sependapat dengan Konfusianis mengenai negara memerlukan seorang ketua yang bijaksana. iv. (Fung Yu Lan. Daoisme menekankan pmerintahan dan berdasarkan tabii (wu-wei). sebaliknya menurut Daois. Namun menurut Konfusian. beliau seharusnya melakukan pelbagai perkara untuk rakyat. 2006: 121-123) . tanggungjawab pemerintah pendeta adalah untuk tidak melakukana apa-apa atau tidak bertindak kerana berlakunya huru-hara di dunia.ganjaran dan hukuman adalah sama bagi semua orang. apabila orang bijak (pendeta) menjadi pemerintah. 2006: 191-194). bukan disebabkan oleh terlalu banyak kerja yang dilakukan (Fung Yu Lan.