P. 1
KONSEP PENDIDIKAN ppt

KONSEP PENDIDIKAN ppt

|Views: 163|Likes:
Published by Yewjun Chai

More info:

Published by: Yewjun Chai on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

KONSEP PENDIDIKAN

Click to edit Master subtitle style CHAI YEW JUN HO SII SII NGU TIEN TIEN YONG LI YAN

7/17/12

Merupakan usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia .
7/17/12

DEFINISI PENDIDIKAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Pendidikan bermaksud Perihal mendidik

1.

2. Didikan, ajaran, latihan

7/17/12

Menurut Kant…
Pendidikan boleh digunakan untuk membentuk keperibadian manusia melalui petunjukpetunjuk atau pun prinsipprinsip untuk aktiviti manusia.

7/17/12

Menurut Langford… Pendididkan adalah satu aktiviti yang mempunyai matlamat praktikal dan berbeza daripada yang lain yang mempunyai matlamat teoritikal 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan Islam 7/17/12 .

Falsafah Pendidikan Timur Click to edit Master subtitle style 7/17/12 .

7/17/12 .

• Kepentingan: mengubah tingkahlaku 7/17/12 manusia- menjadi warga yang memiliki . menegakkan kebenaran. • Prinsip utama: Pendidikan adalah pemikiran berfokus.Konfusianisme • Pengasas: Konfusious/ KungFu‘Tze(551– 479SM).dan mempercayai kebaikan(jen).

• Bentuk ajarannya: LaoTze dan YangChu.Taoisme • Aliran falsafah penting di Cina selepas Konfusianisme. • 7/17/12 Merupakan sistem falsafah yang mengajarkan . Menolak hedonisme material yang bermaharajalela pada zamannya. • • Menaruh perhatian besar terhadap persoalan metafisika dan persatuan mistikal antara manusia dengan alam.

7/17/12 . termasuk fizikal. moral dan rohani serta yang ada hubung kait dengan pengalaman hidup amali.Nasionalisme dan Internasionalisme Rabindranath Tagore(1861–1941) • Proses untuk menghasilkan individu dengan penaakulan sempurna yang berupaya mencapai semua aspek. intelek.

• Pendidikan internasionalisme harus cuba 7/17/12 memupuk hubungan baik. kegagalan dan kejayaan). . pencapaian.• Bermatlamat untuk menyemai ideal dan tradisi sesebuah negara. persaudaraan. • Harus berdasarkan pengetahuan sejarah. geografi. situasi sebenar dan tuntutan negara pada masa itu (masalah nasional. kesusasteraan.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 7/17/12 .

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • Perenialisme Realisme Idealisme Esensialisme 7/17/12 • • • .

PERENIALISME • Berasal daripada perkataan realisme. Bermaksud tidak berubah Ahli perenialisme berpendapat bahawa ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial 7/17/12 • • .

Pengajaran mengandungi pengetahuan.” 7/17/12 . Sepatutnya pendidikan adalah sama di mana-mana.PANDANGAN TOKOH • ROBERT MAYNARD : “ Pendidikan mengandungi pengajaran. Pengetahuan ialah kebenaran. Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun.

Berpecah kepada dua kumpulan iaitu realisme rational dan realisme natural. • 7/17/12 .REALISME • Mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain.

FAHAMAN REALISME RATIONAL • Realisme klasik • Realisme agama 7/17/12 .

Fahaman realisme natural pula berkembang di Eropah sejak bidang sains di negara ini berkembang iaitu dalam kurun ke-15 dan kurun ke-16 dahulu.• Dalam realisme rational. pengaruh agama masih terkandung di dalamnya dan antara tokoh-tokohnya ialah Robert Hutchins dan Mortimer Adler. 7/17/12 • .

Dasar pendidikannya dikemukakan dalam bukunya yang berjudul “Didactica Magna”. 7/17/12 .PANDANGAN TOKOH • John Amos Comenius .

Dasar Pendidikannya : • menarik perhatian kanak-kanak supaya meminati dan suka kepada pelajaran yang diberikan. aktiviti murid-murid hendaklah menyelidiki dan mengalami sesuatu perkara itu dengan sendirinya. • 7/17/12 .

menjalankan pengajaran secara klasikal -murid membaca secara bergilir-gilir sementara murid-murid lain menyemak memperbetulkan kesilapan jika ada mengkehendaki supaya kelas berbentuk demonstrasi .terdiri 7/17/12 daripada seorang ketua yang dipilih • • .• merasakan atau mengamalkan apa yang dipelajari.

keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata. akal. roh.IDEALISME •  sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat. • 7/17/12 . Banyak mengkaji tentang idea.

PANDANGAN TOKOH • PLATO ( 427 – 347 S.Mengikut beliau manusia mempunyai pengetahuan yang sifatnya harus dibezakan iaitu pengetahuan yang berlaku khas dan pengetahuan yang berlaku umum.M) . 7/17/12 .

7/17/12 • .Contoh. segi tiga yang sempurna dengan sifat kesegitigaannya.• Dunia idea ialah dunia yang sempurna dengan ideaideanya. sebab itulah sifat-sifatnya tidak sempurna. Dunia pengamatan hanya bayangan dari yang sempurna.

Perubahan dari semasa ke semasa boleh berlaku terhadapperkaraperkara asas itu.ESENSIALISME • Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. 7/17/12 • .

pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan.PANDANGAN TOKOH THOMAS BRIGGS • Falsafah essensialisme mengamalkan 3 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 . 7/17/12 .

pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.daya usaha dalam pendidikan adalah bergantungkepada guru daripada bergantung kepada murid. 7/17/12 . Prinsip 3 .Prinsip 2 .

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT • Progresivisme Eksistentialisme Pragmatisme Rekonstruktivisme 7/17/12 • • • .

individu yang berpendidikan ditakrifkan sebagai 7/17/12 seorang yang celik akal bagi • . Berdasarkan itu.PROGRESIVISME • Ahli falsafah progresivisme berpendapat bahawa ilmu itu bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja dan tidak dianggap benar buat selamalamanya.

PANDANGAN TOKOH • JEAN J.menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya. 7/17/12 . . ROUSSEAU .Untuk membentuk manusia yang ideal. kita harus melaksanakan pendidikan bercorak naturalisme.

kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan.Kedudukan orang dewasa dengan kanak-kanak adalah berlainan. di dalam aspek pendidikan..Oleh itu. 7/17/12 .

EKSISTENTIALISME • Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Manusia dianggap sebagai lahir tanpa sebarang tujuan. Ahli ekstentialisme melihat realiti sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan hanya boleh 7/17/12 • • .

Seseorang individu sepatutnya membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang auditori luar.• Seseorang individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat. 7/17/12 • .

Mengikut teori pragmatisme. 7/17/12 kita akan membuat tindakan Jadi • . aktiviti intelek dan cara kita berfalsafah adalah bertujuan untuk menghapuskan kesusahan yang timbul dalam mencuba pengalaman.PRAGMATISME • satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek.

PANDANGAN TOKOH • Ferdinand C. Schilier .S. .Falsafah pragmatisme ialah humanisme dan menegaskan bahawa manusia ialah ukuran semua benda. 7/17/12 .Seorang ahli falsafah Inggeris yang terkenal.

7/17/12 • . sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untukmeningkatkankeadaan hidup manusia.REKONSTRUKTIVISME • Menurut ahli rekonstruktivisme. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.

Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan 7/17/12 daripada matlamat yang hendak .PANDANGAN TOKOH • George Counts . .Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.

Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis – intelek. bertanggungjawab. rohani. berketerampilan. berkeupayaan mencapai . berakhlak • • 7/17/12 mulia. emosi. jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. 1987: • Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Melahirkan rakyat – berilmu.Definisi Falsafah Pendidikan Negara Kementerian Pendidikan.

7/17/12 Matlamat Pendidik an .

Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciriciri berikut : 7/17/12 .

agama dan Negara.Percaya dan patuh kepada Tuhan Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum MATLAMAT Berilmu pengetahuan berakhlak mulia Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu 7/17/12 Bertanggungjawa b kepada diri. . masyarakat.

Matlamat Pendidikan Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 7/17/12 .

berakhlak mulia. 7/17/12 .Matlamat Pendidikan Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

7/17/12 .Matlamat Pendidikan Melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar.

Masyarakat 1. 3. Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Memperkaya serta halusi kebudayaan. Menyatakan sesuatu secara objektif. 2. . 3. 2. Menentukan matlamat objektifnya sendiri. Memahami asas hidup bermasyarakat.Dimaksudkan Kepada Individu Matlamat 1. Memelihara tradisi. Kebudayaan 1. 7/17/12 Mendapatkan penguasaan persekitarannya. Memberi sumbangan kepada pembinaan semula masyarakat. 2.

scribd.Connell. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1981.BIBLIOGRAFI • http://www. 7/17/12 • .scribd.com/doc/18034019/-KO • http://www.com/doc/47306896/FA Asas Pendidikan. suntingan W.F.

SEKIAN. TERIMA KASIH 7/17/12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->