P. 1
KONSEP PENDIDIKAN ppt

KONSEP PENDIDIKAN ppt

|Views: 163|Likes:
Published by Yewjun Chai

More info:

Published by: Yewjun Chai on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

KONSEP PENDIDIKAN

Click to edit Master subtitle style CHAI YEW JUN HO SII SII NGU TIEN TIEN YONG LI YAN

7/17/12

Merupakan usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia .
7/17/12

DEFINISI PENDIDIKAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Pendidikan bermaksud Perihal mendidik

1.

2. Didikan, ajaran, latihan

7/17/12

Menurut Kant…
Pendidikan boleh digunakan untuk membentuk keperibadian manusia melalui petunjukpetunjuk atau pun prinsipprinsip untuk aktiviti manusia.

7/17/12

Menurut Langford… Pendididkan adalah satu aktiviti yang mempunyai matlamat praktikal dan berbeza daripada yang lain yang mempunyai matlamat teoritikal 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan Islam 7/17/12 .

Falsafah Pendidikan Timur Click to edit Master subtitle style 7/17/12 .

7/17/12 .

• Kepentingan: mengubah tingkahlaku 7/17/12 manusia- menjadi warga yang memiliki . menegakkan kebenaran.dan mempercayai kebaikan(jen). • Prinsip utama: Pendidikan adalah pemikiran berfokus.Konfusianisme • Pengasas: Konfusious/ KungFu‘Tze(551– 479SM).

• Bentuk ajarannya: LaoTze dan YangChu. • • Menaruh perhatian besar terhadap persoalan metafisika dan persatuan mistikal antara manusia dengan alam.Taoisme • Aliran falsafah penting di Cina selepas Konfusianisme. • 7/17/12 Merupakan sistem falsafah yang mengajarkan . Menolak hedonisme material yang bermaharajalela pada zamannya.

7/17/12 .Nasionalisme dan Internasionalisme Rabindranath Tagore(1861–1941) • Proses untuk menghasilkan individu dengan penaakulan sempurna yang berupaya mencapai semua aspek. moral dan rohani serta yang ada hubung kait dengan pengalaman hidup amali. termasuk fizikal. intelek.

kegagalan dan kejayaan). persaudaraan. . situasi sebenar dan tuntutan negara pada masa itu (masalah nasional. pencapaian. • Harus berdasarkan pengetahuan sejarah. kesusasteraan.• Bermatlamat untuk menyemai ideal dan tradisi sesebuah negara. • Pendidikan internasionalisme harus cuba 7/17/12 memupuk hubungan baik. geografi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 7/17/12 .

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • Perenialisme Realisme Idealisme Esensialisme 7/17/12 • • • .

Bermaksud tidak berubah Ahli perenialisme berpendapat bahawa ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial 7/17/12 • • .PERENIALISME • Berasal daripada perkataan realisme.

PANDANGAN TOKOH • ROBERT MAYNARD : “ Pendidikan mengandungi pengajaran.” 7/17/12 . Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun. Pengetahuan ialah kebenaran. Sepatutnya pendidikan adalah sama di mana-mana. Pengajaran mengandungi pengetahuan.

REALISME • Mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. • 7/17/12 . Berpecah kepada dua kumpulan iaitu realisme rational dan realisme natural.

FAHAMAN REALISME RATIONAL • Realisme klasik • Realisme agama 7/17/12 .

• Dalam realisme rational. pengaruh agama masih terkandung di dalamnya dan antara tokoh-tokohnya ialah Robert Hutchins dan Mortimer Adler. 7/17/12 • . Fahaman realisme natural pula berkembang di Eropah sejak bidang sains di negara ini berkembang iaitu dalam kurun ke-15 dan kurun ke-16 dahulu.

PANDANGAN TOKOH • John Amos Comenius . 7/17/12 .Dasar pendidikannya dikemukakan dalam bukunya yang berjudul “Didactica Magna”.

aktiviti murid-murid hendaklah menyelidiki dan mengalami sesuatu perkara itu dengan sendirinya. • 7/17/12 .Dasar Pendidikannya : • menarik perhatian kanak-kanak supaya meminati dan suka kepada pelajaran yang diberikan.

terdiri 7/17/12 daripada seorang ketua yang dipilih • • . menjalankan pengajaran secara klasikal -murid membaca secara bergilir-gilir sementara murid-murid lain menyemak memperbetulkan kesilapan jika ada mengkehendaki supaya kelas berbentuk demonstrasi .• merasakan atau mengamalkan apa yang dipelajari.

akal. roh. keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata. Banyak mengkaji tentang idea.IDEALISME •  sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat. • 7/17/12 .

M) . 7/17/12 .Mengikut beliau manusia mempunyai pengetahuan yang sifatnya harus dibezakan iaitu pengetahuan yang berlaku khas dan pengetahuan yang berlaku umum.PANDANGAN TOKOH • PLATO ( 427 – 347 S.

7/17/12 • . segi tiga yang sempurna dengan sifat kesegitigaannya.• Dunia idea ialah dunia yang sempurna dengan ideaideanya. sebab itulah sifat-sifatnya tidak sempurna.Contoh. Dunia pengamatan hanya bayangan dari yang sempurna.

Perubahan dari semasa ke semasa boleh berlaku terhadapperkaraperkara asas itu. 7/17/12 • .ESENSIALISME • Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif.

pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan. 7/17/12 .PANDANGAN TOKOH THOMAS BRIGGS • Falsafah essensialisme mengamalkan 3 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 .

7/17/12 . Prinsip 3 .Prinsip 2 .pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.daya usaha dalam pendidikan adalah bergantungkepada guru daripada bergantung kepada murid.

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT • Progresivisme Eksistentialisme Pragmatisme Rekonstruktivisme 7/17/12 • • • .

PROGRESIVISME • Ahli falsafah progresivisme berpendapat bahawa ilmu itu bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja dan tidak dianggap benar buat selamalamanya. Berdasarkan itu. individu yang berpendidikan ditakrifkan sebagai 7/17/12 seorang yang celik akal bagi • .

kita harus melaksanakan pendidikan bercorak naturalisme.Untuk membentuk manusia yang ideal.PANDANGAN TOKOH • JEAN J. ROUSSEAU . .menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya. 7/17/12 .

Oleh itu. 7/17/12 . di dalam aspek pendidikan. kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan..Kedudukan orang dewasa dengan kanak-kanak adalah berlainan.

Ahli ekstentialisme melihat realiti sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan hanya boleh 7/17/12 • • .EKSISTENTIALISME • Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Manusia dianggap sebagai lahir tanpa sebarang tujuan.

• Seseorang individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat. Seseorang individu sepatutnya membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang auditori luar. 7/17/12 • .

PRAGMATISME • satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Mengikut teori pragmatisme. aktiviti intelek dan cara kita berfalsafah adalah bertujuan untuk menghapuskan kesusahan yang timbul dalam mencuba pengalaman. 7/17/12 kita akan membuat tindakan Jadi • .

PANDANGAN TOKOH • Ferdinand C.Seorang ahli falsafah Inggeris yang terkenal.Falsafah pragmatisme ialah humanisme dan menegaskan bahawa manusia ialah ukuran semua benda. Schilier . .S. 7/17/12 .

REKONSTRUKTIVISME • Menurut ahli rekonstruktivisme. 7/17/12 • . sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untukmeningkatkankeadaan hidup manusia. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.

Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan 7/17/12 daripada matlamat yang hendak .Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran. .PANDANGAN TOKOH • George Counts .

bertanggungjawab. Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis – intelek.Definisi Falsafah Pendidikan Negara Kementerian Pendidikan. 1987: • Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. berakhlak • • 7/17/12 mulia. Melahirkan rakyat – berilmu. jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. berketerampilan. berkeupayaan mencapai . emosi. rohani.

7/17/12 Matlamat Pendidik an .

Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciriciri berikut : 7/17/12 .

. agama dan Negara.Percaya dan patuh kepada Tuhan Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum MATLAMAT Berilmu pengetahuan berakhlak mulia Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu 7/17/12 Bertanggungjawa b kepada diri. masyarakat.

emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.Matlamat Pendidikan Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 7/17/12 .

masyarakat dan negara.Matlamat Pendidikan Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 7/17/12 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan. berakhlak mulia.

Matlamat Pendidikan Melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. 7/17/12 .

Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat.Dimaksudkan Kepada Individu Matlamat 1. Memberi sumbangan kepada pembinaan semula masyarakat. 2. 7/17/12 Mendapatkan penguasaan persekitarannya. Memperkaya serta halusi kebudayaan. Menyatakan sesuatu secara objektif. Menentukan matlamat objektifnya sendiri. Memahami asas hidup bermasyarakat. . Kebudayaan 1. 3. Memelihara tradisi. 2. Masyarakat 1. 2. 3.

Connell. 7/17/12 • . suntingan W.scribd.BIBLIOGRAFI • http://www.com/doc/47306896/FA Asas Pendidikan.scribd.com/doc/18034019/-KO • http://www.F. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1981.

TERIMA KASIH 7/17/12 .SEKIAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->