PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN SUMBER DI BUMI  Pemeliharaan sumber ialah ______________________________________ ______________________________________________________________  Pemuliharaan sumber ialah ______________________________________

______________________________________________________________

Air

Mineral & Bahan Api Fosil

Cara memelihara dan memulihara
Udara

Tanah & Mineral

 Setiap individu dapat memberikan sumbangan dalam usaha memelihara dan

memulihara sumber alam dengan cara yang berikut:
o o o

________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

PENGASINGAN SUATU CAMPURAN 1. Pengasingan campuran boleh diasingkan kepada juzuk asal mereka tanpa melibatkan sebarang perubahan kimia. 2. Juzuk-juzuk di dalam suatu campuran boleh diasingkan melalui proses fizikal seperti yang diterangkan dalam jadual di bawah. Kaedah pengasingan Penyulingan Penurasan Corong pemisah Pengasingan magnet Contoh campuran bahan yang diasingkan Alkohol dan air; Air dan garam Air dan pasir Minyak dan air Serbuk besi dan pasir

PERBEZAAN ANTARA SEBATIAN DAN CAMPURAN Sebatian Ya Perbezaan Pembentukan bahan baru Campuran Tidak

Haba diserap

Perubahan haba semasa penyediaan

Tiada perubahan haba Komponen boleh diasingkan melalui proses fizikal yang mudah

Unsur hanya boleh diasingkan melalui proses kimia

Kaedah pengasingan

Berbeza daripada bentuk asal Unsur-unsur yang membentuk sebatian berpadu mengikut nisbah yang tetap Beras, gandum, gula, garam, sabun

Ciri berbanding dengan ciri asal Penggabungan komponen

Tiada perubahan ciri bagi setiap komponen Komponen boleh dicampur dalam sebarang nisbah

Contoh bahan dalam kehidupan seharian

Duit syiling, udara, tanah, keluli, Loyang, gangsa