Imbangan

Disediakan oleh : Wong Ping Ping PISMP Amb. Jan 2011 BC-1

Imbangan
• bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan.

Terdapat 2 jenis imbangan iaitu: Imbangan simetri – unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut) Imbangan tidak simetri – unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan

padan dan tidak berat sebelah imbangan dapat dilihat dari beberapa aspek :

imbangan saiz

imbangan jarak/ ruang

Imbangan bentuk

Imbangan ruang

Imbangan warna

Imbangan jalinan

Imbangan tidak simetri

Imbangan simetri

Bibliografi :
• http://rolda73panitiapsv.blogspot.com/2010/07/prinsip-rekaandalam-psv.html

Sekian, terima kasih