BAHAYA SYIRIK

َ َ ‫ِ ّ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ ُ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُ ِ َ َ ِ ْ َّ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ل‬ ‫إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا ُ فل‬ ِ ُ ُ ْ َ ً ّ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ِ َ َ َ ْ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ِ ُ ‫مضل له ومن يضلل فل هادي له. وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده‬ .‫ورسوله‬ ُ ُْ ُ َ َ .‫يا أيها الذين ءامنوا اتقوا ال حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون‬ َ ْ ُ ِْ ّ ْ ُ ََ ّ ِ ّ ُ ْ ُ َ َ َ ِ ِ َ ُ ّ َ َ ُ ّ َُ َ َ ْ ِ ّ َ َّ َ ً َ ِ َ ً ْ ِ َ ً َ ِ َ ُ ْ ِ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ََ َ ٍ َ ِ َ ٍ ْ َ ْ ّ ْ ُ َ ََ ْ ِ ّ ُ ُ ّ َ ْ ُ ّ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونسآء‬ .‫واتقوا ال الذي تسآءلون به والرحام إن ال كان عليكم رقيبا‬ ً ْ ِ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ّ ِ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َُ َ َ ْ ِ ّ َ ُّ َ ‫يا أيها الذين ءامنوا اتقوا ال وقولوا قول سديدا. يصلح لكم أعْمالكم ويغفر لكم ذنوبكم و َن يطع ال ور ُوله‬ ُ َْ ‫َ َ ُ ُْ ْ َ ْ ً َ ِ ْ ً ُ ِْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َم ْ ُ ِ ِ َ َ َس‬ ُ ّ َُ َ َ ْ ِ ّ َ َّ َ .‫فقد فاز فوزا عظيما‬ ً ِْ َ ً ْ َ َ َ ْ ََ ‫أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب ال، وخير الهدي هدي محمد صلى ال عليه وسلم و ّر المور محدثاتها‬ َ ُ َ َ ْ ُ ِ ُ ُ َ ‫ََ ْ ِ َ َّ َ َش‬ َّ ٍ ّ َ ُ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ َ ّ َ .‫وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة في النار‬ ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ٌ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ّ ُ َ .‫اللهم َل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‬ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ٍ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ََ ّ ‫َ ّ ُ ّ ص‬
Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah… Rasanya tak habis-habisnya kita mesti bersyukur kepada Allah, karena dari limpahan rahmat dan karuniaNya, hingga kini kita tetap bertahan menjaga keimanan kita sebagai tingkat nikmat yang paling tinggi. Syahadatpun harus selalu kita benahi, biar lebih mendekati makna yang hakiki. Sanjungan shalawat kita sampaikan kepada Baginda Rasul, ujung tombak pembawa pelita kehidupan. Selanjutnya… jamaah Jum’at yang berbahagia. Dari mimbar ini pula saya serukan kepada diri saya pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu menjaga, mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan nilai-nilai taqwa, hanya dengan taqwalah kita selamat di hari pengadilanNya. Jamaah Jum’at yang berbahagia! Pada asalnya manusia adalah bertauhid dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah  kepada manusia. Allah  berfirman :

 ‫ فأقم وجهك الدين حنيفا فطرت ال التي فطر الناس عليها لتبديللخلق ال‬ 30
Rasulullah  bersabda :

: ‫الروم‬

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah” (Ar-Ruum:30).

 ‫كل مولوديولد على الفطرة فأبواهي هودانه أوبنصرانه أويمحسانه‬

‫في الصححين من حديث ابي هريرة‬

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapaknyalah yang membuatnya Yahudi atau Nasrani atau Majusi” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Karena syirik itu adalah unsur luar yang menyusup ke dalam fitrah tersebut. Sebab itu perlu mengetahui arti dan bahaya syirik agar kita dapat menjauhinya. Barangsiapa yang tidak mengetahui terhadap bahaya syirik tersebut, dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya sedangkan dia tidak menyadarinya.
‫رواه ابن حبان‬

 ‫ الشرك في هذه المة أخفى من دبيب النملة‬
(HR. Ibnu Hibban)

“Syirik yang terjadi pada ummat ini lebih tersembunyi dari pada seekor semut yang merayap”

DEFENISI SYIRIK Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah  dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, seperti berdoa kepada selain Allah disamping juga berdoa kepada Allah , atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih (korban), bernadzar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah . Karena barangsiapa menyembah kepada selain Allah  berarti ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kedzaliman yang paling besar. Allah  berfirman :
13 : ‫ا لقمان‬

 ‫ ان الشرك لظلم عظيم‬
(QS. Lukman : 13).

“Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar”

A. Ahmad. hingga wajib diwaspadai. قالويارسول ال: وما الشرك الصغر. tidak ada yang dapat memberi serta tidak ada yang dapat menghalangi kecuali Allah . berarti telah keluar dari Islam dan beralih memasuki wilayah kekufuran dan kesesatan disebabakan ia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah . Akan tetapi dalam melakukan mu’amalah maupun ubudiyahnya. Beliau menyatakan syirik dalam hal ibadah maka ia lebih mudah (gampang terjadi) dan lebih ringan dibanding dengan syirik di atas. maka itu merupakan syirik akbar yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Nadzar yang dilakukan oleh para penyembah kubur untuk seseorang yang mereka yakini dapat memberikan manfaat (keuntungan dan mudharat). “Seandainya mereka mempersekutukan Allah niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan” Al An’am : 88) JENIS SYIRIK Imam Ibnu Qayyim ‫ رحمه ال‬membagi syirik menjadi dua macam yaitu syirik akbar (besar) dan syirik asghar (kecil). maka barang siapa yang bersumpah maka hendaklah ia bersumpah demi Allah atau hendaklah ia diam. sebagaimana Rasulullah  bersabda : ‫رواه البخاري الجزء )7( كتاب اليمان و النذور ص‬  ‫ إن ال ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. namun jika bertujuan mengagungkannya. maka tentunya terhadap selain mereka jauh lebih dikhawatirkan oleh beliau. dan tidak ada yang memberi manfaat. sebagaimana firman Allah  :  ‫ إن ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‬ 48 : ‫النساء‬ “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain dari (syirik) itu.Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik. Diantara bentuk syirik akbar adalah penyembelihan (korban)untuk selain Allah . dan akan dihapuskan darinya amalan-amalannya. Al Bukhari juz. tetapi juga ia ingin mendapatkan pujian manusia misalnya dengan membaikkan shalatnya atau bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya. Sesungguhnya Allah  hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya dengan ibadah yang murni (ikhlas) yang merupakan dasar pokok suatu amal ibadah.” (HR. Allah  berfirman : . Syirik Akbar (Besar) Syirik akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah . A. Memalingkan nadzar untuk selain Allah  berarti menjadi pembatal keislaman yang diwahyukan oleh Allah  kepada Muhammad . Muslim) Siapa saja yang menyembelih untuk para wali.  ‫أخوف ما أخاف عليكم الشرك الصغر. ابو داود. apakah syirik kecil itu ? Beliau menjawab. maka hal itu berubah menjadi syirik besar. karena nadzar itu hanya dibolehkan untuk Allah . 221) Contoh lainnya adalah “Riya” yaitu melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah . berarti ia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Abu Daud. mereka bertanya wahai Rasulullah. Syirik ini datang dari orang yang meyakini bahwa tiada Ilah selain Allah  dan meyakini pula bahwa tiada yang dapat memberikan madharat. Ia juga meyakini bahwa tiada Ilah dan tiada Rabb selain-Nya. Ath-Thabrani dan Al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah) Jika syirik ashgar itu dikhawatirkan oleh beliau  kalau-kalau menimpa para Sahabat yang hidup bersamanya dan mereka mendapati turunnya wahyu. و من نذر أن يعصى ال فل يعصه‬ “Barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah. yaitu “Riya” (HR. bagi siapa yang dikehendaki-Nya “(QS. Diantara jenis syirik kecil adalah bersumpah kepada selain Allah  dengan tidak bermaksud mengagungkannya. Ada yang ditujukan buat diri dan hawa nafsunya. Pelakunya kelak akan diadzab di Neraka namun tidak menjadikan pelakunya kekal di dalamnya dan kembalinya tetap ke Jannah akan tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. maka tunaikanlah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat” maka barangsiapa yang bernadzar untuk seorang wali dengan menyalakan lilin atau mempersembahkan sembelihan dan barang apapun. Ketika Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim ‫ رحمه ال‬mengutarakan tentang syiriknya para penyembah matahari dan bulan. yaitu terhadap orang yang sedikit ilmunya dan lemah imannya. SYIRIK ASHGHAR Syirik ashghar adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara’. berhala atau jin. ini merupakan syirik besar karena nadzar adalah ibadah . Ini merupakan keadaan kebanyakan manusia. قال: الرياء‬ ‫في شرح السنة‬  ‫رواه أحمد والطبراني والبغوي‬ “Yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Sebab penyembelihan kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah  ‫رواه مسلم‬  ‫ لعن ال من ذبح لغير ال‬ Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah (HR. Rasulullah  bersabda :  ‫من حلف بغير ال فقد كفرأوأشرك‬  ‫رواه أحمد. ia tidak mengkhususkannya hanya untuk Allah. contoh lain dari syirik akbar adalah benadzar untuk bermaksiat kepada Allah . maka ia telah kafir atau syirik” (HR. para penyembah api dan lain-lainnya. seperti perkataan “demi Rasulullah” atau “demi ka’bah”. Ahmad. الترميذي و صححه الحاكم‬ “Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah. 7 dalam kitab Al Iman wa An Nudzur hal. sebagaimana Rasulullah  bersabda : ‫من نذر أن يطيع ال فليطعه. Attirmidzi dan di shahihkan oleh Hakim) Namun jika terpaksa harus bersumpah maka bersumpahlah kepada Allah  atau sifat-sifat-Nya. Annisa’ : 48) 88 : ‫النعام‬  ‫ ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون‬ (QS. من كان حالفا فليحلف بال أو ليصمت‬ 221 “Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. ada yang ditujukan untuk Syaithan dan ada pula yang diperuntukkan buat manusia lainnya.

Barang siapa mengerjakan suatu amalan dengan dicampuri tindakan mempersekutukan-Ku dengan selain-Ku. sedang kami mengetahuinya dan kami memohon ampun kepada-Mu (atas dosa syirik yang kami lakukan) sedang kami tidak mengetahuinya . Syekh Al-Islam Muhammad Bin Abdul Wahab.‫وقنا عذاب النار‬ ِ ّ َ َ َ َِ َ . . Ahmad). maka amalannya itu buat yang dia persekutukan itu. وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوْل‬ ‫صلى ال عليه وسلم تسليما. At-Tauhid Lish Shafis Tsalis Al.‫محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد‬ ٌ ْ ِ َ ٌ ْ ِ َ َ ّ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ََ َ ْ َ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ‫َ ّ ُ ّ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ّ ِ ْن َ َق‬ ‫اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الحياء منهم والموات. Syirik dalam ibadah ini dapat membatalkan (menggugurkan) pahala amal. Syarah Nawaqidh Al-Islam.  ‫ اللهم إنا نعوذبك من أن نشرك بك شيأ نعلمه ونستغفرك لما نعلم‬ ‫رواه أحمد‬ “Ya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi: ‫رواه مسلم‬  ‫ أنا اغنى الشركاء عن الشرك فمن امل عمل عمل أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك و أنا منه بريئ‬ ‫و ابن ماجه‬ “Aku adalah Sekutu Yang Maha Cukup (Kaya).” (HSR. الل ُم صل على ُحمد‬ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ََ ْ ِ َ َ ٌ ْ ِ َ ٌ ْ ِ َ َ ّ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ََ َ ْ َّ َ َ ٍ ّ َ ُ ‫َ ََ ل‬ ‫وعلى آ ِ محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah.‫وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‬ ِ ْ ّ ِ ْ ِ َِ ٍ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ّ ِ َ ََ ُ َّ َ ْ ُ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ َ َ ِ ‫عباد ال، إن ال يأمركم بالعدل والحسان وإيتآئ ذي القربى وينهى عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم‬ َ ِْ َ ْ َ ‫لعلكم تذكرون.Ali. Al-Fauzan. Rasulullah  mengajarkan sebuah doa kepada ummatnya agar berlindung dari bahaya syirik. kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة َفي الخرة ح َنة‬ ِ ‫ْ َ ِ ِ ْ َ َ ّ ُ ّ ِ ّ َ ْ َُ َ ِ ْ ً َ ِ ً َ ِ ْ ً َ ّ ً َ َ َ ً ُ َ َ ّ ً َ ّ َ ِ َ ِ ّ ْ َ َ َ َ ً و‬ . فاذكروا ال العظيم‬ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ َّ َ Abu Abdirrahman Maraji’ : Terjemah kitab : At-Tibyan. Kita memohon kepada Allah  untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. ‫ وما أمرو ال ليعبدو ال محلصين له الدين حنفاء‬ 5 : ‫البينة‬ “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” (Al-Bayyinah : 5).‫أجمعين‬ َ ِْ َ ْ َ Khutbah kedua َ َ ‫ِ ّ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ُ ُ ََ َْ ِ ُْ ُ ََ َْ ْ ِ ُ ْ ََ ُ ُ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُ َِ َ ِ ْ َ َْ ِ َ ْ َ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ل‬ ‫إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا ُ فل‬ ِ ‫ُ ِ ّ َ ُ َ َ ْ ُ ِْ ْ َ َ َ ِ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َِ َ ِ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ ْ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُه‬ ُ ‫مضل له ومن يضلل فل هادي له. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبل. sangat menolah perbuatan syirik. dan Aku berlepas diri darinya” (HR. ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ً ّ ِ َ ََ ُ َّ ‫َ َ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ً َ ِ ً َ ِ ْ ً َ ّ ً َ َ َ ً ُ َ َ ّ ً و‬ ‫وال نسْأله أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبل، َصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‬ . أما بعد؛‬ ُ ْ َ ّ َ ً ْ ِْ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ َّ ٍ ّ َ ‫ِ ّ َ َ َ َ ِ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ََ ّ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َّ ْ ََ ْ ِ َ َّ ُ ْ َ ِْ ْ ً َ ّه ّ َ ّ ََ م‬ ‫إن ال وملئكته يصلون على النبي، يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك على محمد وعلى آل‬ . الل ُم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير‬ ُ ْ َ َ ْ ََ ّ َ ْ ِ ّ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ّ ‫َ ْ َ ْ ِ ْ ُُ ْ ِ َ ِ ّ ّّ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ّ َ َ ُ ْ ٌ ّ ِ ْ ٌ َ ّه‬ ً َ ‫ِ َ ِ َس‬ ‫الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولخواننا الذي َ سب ُونا باليمان ول‬ ‫تجعل في قلوبنا غل للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم. orang yang melakukan. Muslim dan Ibnu Majah) Orang yang melakukan amalan dengan riya itu disamakan kedudukannya dengan orang yang belum mengerjakan amalan sehingga ia dapat dijatuhi hukuman atas tindakan meninggalkan perintah.