BAHAYA SYIRIK

َ َ ‫ِ ّ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ ُ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُ ِ َ َ ِ ْ َّ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ل‬ ‫إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا ُ فل‬ ِ ُ ُ ْ َ ً ّ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ِ َ َ َ ْ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ِ ُ ‫مضل له ومن يضلل فل هادي له. وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده‬ .‫ورسوله‬ ُ ُْ ُ َ َ .‫يا أيها الذين ءامنوا اتقوا ال حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون‬ َ ْ ُ ِْ ّ ْ ُ ََ ّ ِ ّ ُ ْ ُ َ َ َ ِ ِ َ ُ ّ َ َ ُ ّ َُ َ َ ْ ِ ّ َ َّ َ ً َ ِ َ ً ْ ِ َ ً َ ِ َ ُ ْ ِ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ََ َ ٍ َ ِ َ ٍ ْ َ ْ ّ ْ ُ َ ََ ْ ِ ّ ُ ُ ّ َ ْ ُ ّ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونسآء‬ .‫واتقوا ال الذي تسآءلون به والرحام إن ال كان عليكم رقيبا‬ ً ْ ِ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ّ ِ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َُ َ َ ْ ِ ّ َ ُّ َ ‫يا أيها الذين ءامنوا اتقوا ال وقولوا قول سديدا. يصلح لكم أعْمالكم ويغفر لكم ذنوبكم و َن يطع ال ور ُوله‬ ُ َْ ‫َ َ ُ ُْ ْ َ ْ ً َ ِ ْ ً ُ ِْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َم ْ ُ ِ ِ َ َ َس‬ ُ ّ َُ َ َ ْ ِ ّ َ َّ َ .‫فقد فاز فوزا عظيما‬ ً ِْ َ ً ْ َ َ َ ْ ََ ‫أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب ال، وخير الهدي هدي محمد صلى ال عليه وسلم و ّر المور محدثاتها‬ َ ُ َ َ ْ ُ ِ ُ ُ َ ‫ََ ْ ِ َ َّ َ َش‬ َّ ٍ ّ َ ُ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ َ ّ َ .‫وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة في النار‬ ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ٌ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ّ ُ َ .‫اللهم َل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‬ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ٍ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ََ ّ ‫َ ّ ُ ّ ص‬
Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah… Rasanya tak habis-habisnya kita mesti bersyukur kepada Allah, karena dari limpahan rahmat dan karuniaNya, hingga kini kita tetap bertahan menjaga keimanan kita sebagai tingkat nikmat yang paling tinggi. Syahadatpun harus selalu kita benahi, biar lebih mendekati makna yang hakiki. Sanjungan shalawat kita sampaikan kepada Baginda Rasul, ujung tombak pembawa pelita kehidupan. Selanjutnya… jamaah Jum’at yang berbahagia. Dari mimbar ini pula saya serukan kepada diri saya pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu menjaga, mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan nilai-nilai taqwa, hanya dengan taqwalah kita selamat di hari pengadilanNya. Jamaah Jum’at yang berbahagia! Pada asalnya manusia adalah bertauhid dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah  kepada manusia. Allah  berfirman :

 ‫ فأقم وجهك الدين حنيفا فطرت ال التي فطر الناس عليها لتبديللخلق ال‬ 30
Rasulullah  bersabda :

: ‫الروم‬

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah” (Ar-Ruum:30).

 ‫كل مولوديولد على الفطرة فأبواهي هودانه أوبنصرانه أويمحسانه‬

‫في الصححين من حديث ابي هريرة‬

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapaknyalah yang membuatnya Yahudi atau Nasrani atau Majusi” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Karena syirik itu adalah unsur luar yang menyusup ke dalam fitrah tersebut. Sebab itu perlu mengetahui arti dan bahaya syirik agar kita dapat menjauhinya. Barangsiapa yang tidak mengetahui terhadap bahaya syirik tersebut, dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya sedangkan dia tidak menyadarinya.
‫رواه ابن حبان‬

 ‫ الشرك في هذه المة أخفى من دبيب النملة‬
(HR. Ibnu Hibban)

“Syirik yang terjadi pada ummat ini lebih tersembunyi dari pada seekor semut yang merayap”

DEFENISI SYIRIK Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah  dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, seperti berdoa kepada selain Allah disamping juga berdoa kepada Allah , atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih (korban), bernadzar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah . Karena barangsiapa menyembah kepada selain Allah  berarti ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kedzaliman yang paling besar. Allah  berfirman :
13 : ‫ا لقمان‬

 ‫ ان الشرك لظلم عظيم‬
(QS. Lukman : 13).

“Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar”

dan akan dihapuskan darinya amalan-amalannya. berarti telah keluar dari Islam dan beralih memasuki wilayah kekufuran dan kesesatan disebabakan ia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah .  ‫أخوف ما أخاف عليكم الشرك الصغر. Beliau menyatakan syirik dalam hal ibadah maka ia lebih mudah (gampang terjadi) dan lebih ringan dibanding dengan syirik di atas. Sebab penyembelihan kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah  ‫رواه مسلم‬  ‫ لعن ال من ذبح لغير ال‬ Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah (HR. Ini merupakan keadaan kebanyakan manusia. Ada yang ditujukan buat diri dan hawa nafsunya. maka itu merupakan syirik akbar yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Syirik ini datang dari orang yang meyakini bahwa tiada Ilah selain Allah  dan meyakini pula bahwa tiada yang dapat memberikan madharat. mereka bertanya wahai Rasulullah. Annisa’ : 48) 88 : ‫النعام‬  ‫ ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون‬ (QS. sebagaimana firman Allah  :  ‫ إن ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‬ 48 : ‫النساء‬ “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain dari (syirik) itu. Muslim) Siapa saja yang menyembelih untuk para wali.” (HR. Diantara jenis syirik kecil adalah bersumpah kepada selain Allah  dengan tidak bermaksud mengagungkannya. و من نذر أن يعصى ال فل يعصه‬ “Barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah. Diantara bentuk syirik akbar adalah penyembelihan (korban)untuk selain Allah . 221) Contoh lainnya adalah “Riya” yaitu melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah . sebagaimana Rasulullah  bersabda : ‫من نذر أن يطيع ال فليطعه. yaitu terhadap orang yang sedikit ilmunya dan lemah imannya. SYIRIK ASHGHAR Syirik ashghar adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara’. tidak ada yang dapat memberi serta tidak ada yang dapat menghalangi kecuali Allah . Al Bukhari juz. dan tidak ada yang memberi manfaat. الترميذي و صححه الحاكم‬ “Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah. yaitu “Riya” (HR. maka hal itu berubah menjadi syirik besar. Ahmad. 7 dalam kitab Al Iman wa An Nudzur hal. Sesungguhnya Allah  hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya dengan ibadah yang murni (ikhlas) yang merupakan dasar pokok suatu amal ibadah. maka ia telah kafir atau syirik” (HR. sebagaimana Rasulullah  bersabda : ‫رواه البخاري الجزء )7( كتاب اليمان و النذور ص‬  ‫ إن ال ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. apakah syirik kecil itu ? Beliau menjawab. Ahmad. maka barang siapa yang bersumpah maka hendaklah ia bersumpah demi Allah atau hendaklah ia diam. maka tentunya terhadap selain mereka jauh lebih dikhawatirkan oleh beliau. قالويارسول ال: وما الشرك الصغر. ابو داود. Rasulullah  bersabda :  ‫من حلف بغير ال فقد كفرأوأشرك‬  ‫رواه أحمد. para penyembah api dan lain-lainnya. Ath-Thabrani dan Al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah) Jika syirik ashgar itu dikhawatirkan oleh beliau  kalau-kalau menimpa para Sahabat yang hidup bersamanya dan mereka mendapati turunnya wahyu. Ketika Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim ‫ رحمه ال‬mengutarakan tentang syiriknya para penyembah matahari dan bulan. ada yang ditujukan untuk Syaithan dan ada pula yang diperuntukkan buat manusia lainnya. Allah  berfirman : . seperti perkataan “demi Rasulullah” atau “demi ka’bah”. bagi siapa yang dikehendaki-Nya “(QS. Abu Daud. Attirmidzi dan di shahihkan oleh Hakim) Namun jika terpaksa harus bersumpah maka bersumpahlah kepada Allah  atau sifat-sifat-Nya. hingga wajib diwaspadai. maka tunaikanlah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat” maka barangsiapa yang bernadzar untuk seorang wali dengan menyalakan lilin atau mempersembahkan sembelihan dan barang apapun. karena nadzar itu hanya dibolehkan untuk Allah . berhala atau jin. tetapi juga ia ingin mendapatkan pujian manusia misalnya dengan membaikkan shalatnya atau bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya. namun jika bertujuan mengagungkannya. ini merupakan syirik besar karena nadzar adalah ibadah .Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik. “Seandainya mereka mempersekutukan Allah niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan” Al An’am : 88) JENIS SYIRIK Imam Ibnu Qayyim ‫ رحمه ال‬membagi syirik menjadi dua macam yaitu syirik akbar (besar) dan syirik asghar (kecil). Akan tetapi dalam melakukan mu’amalah maupun ubudiyahnya. Memalingkan nadzar untuk selain Allah  berarti menjadi pembatal keislaman yang diwahyukan oleh Allah  kepada Muhammad . Syirik Akbar (Besar) Syirik akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah . A. Pelakunya kelak akan diadzab di Neraka namun tidak menjadikan pelakunya kekal di dalamnya dan kembalinya tetap ke Jannah akan tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. contoh lain dari syirik akbar adalah benadzar untuk bermaksiat kepada Allah . berarti ia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Nadzar yang dilakukan oleh para penyembah kubur untuk seseorang yang mereka yakini dapat memberikan manfaat (keuntungan dan mudharat). Ia juga meyakini bahwa tiada Ilah dan tiada Rabb selain-Nya. A. ia tidak mengkhususkannya hanya untuk Allah. من كان حالفا فليحلف بال أو ليصمت‬ 221 “Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. قال: الرياء‬ ‫في شرح السنة‬  ‫رواه أحمد والطبراني والبغوي‬ “Yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil.

ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ً ّ ِ َ ََ ُ َّ ‫َ َ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ً َ ِ ً َ ِ ْ ً َ ّ ً َ َ َ ً ُ َ َ ّ ً و‬ ‫وال نسْأله أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبل، َصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‬ . وبارك على محمد وعلى آل‬ .Ali. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبل. ‫ وما أمرو ال ليعبدو ال محلصين له الدين حنفاء‬ 5 : ‫البينة‬ “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” (Al-Bayyinah : 5). Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah. maka amalannya itu buat yang dia persekutukan itu. Rasulullah  mengajarkan sebuah doa kepada ummatnya agar berlindung dari bahaya syirik. Kita memohon kepada Allah  untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. . ربنا آتنا في الدنيا حسنة َفي الخرة ح َنة‬ ِ ‫ْ َ ِ ِ ْ َ َ ّ ُ ّ ِ ّ َ ْ َُ َ ِ ْ ً َ ِ ً َ ِ ْ ً َ ّ ً َ َ َ ً ُ َ َ ّ ً َ ّ َ ِ َ ِ ّ ْ َ َ َ َ ً و‬ . dan Aku berlepas diri darinya” (HR. Ahmad). ربنا اغفر لنا ولخواننا الذي َ سب ُونا باليمان ول‬ ‫تجعل في قلوبنا غل للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم.” (HSR. Syarah Nawaqidh Al-Islam. sangat menolah perbuatan syirik. Barang siapa mengerjakan suatu amalan dengan dicampuri tindakan mempersekutukan-Ku dengan selain-Ku. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi: ‫رواه مسلم‬  ‫ أنا اغنى الشركاء عن الشرك فمن امل عمل عمل أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك و أنا منه بريئ‬ ‫و ابن ماجه‬ “Aku adalah Sekutu Yang Maha Cukup (Kaya).‫وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‬ ِ ْ ّ ِ ْ ِ َِ ٍ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ّ ِ َ ََ ُ َّ َ ْ ُ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ َ َ ِ ‫عباد ال، إن ال يأمركم بالعدل والحسان وإيتآئ ذي القربى وينهى عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم‬ َ ِْ َ ْ َ ‫لعلكم تذكرون. Syirik dalam ibadah ini dapat membatalkan (menggugurkan) pahala amal. الل ُم صل على ُحمد‬ ِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ََ ْ ِ َ َ ٌ ْ ِ َ ٌ ْ ِ َ َ ّ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ََ َ ْ َّ َ َ ٍ ّ َ ُ ‫َ ََ ل‬ ‫وعلى آ ِ محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. Syekh Al-Islam Muhammad Bin Abdul Wahab. sedang kami mengetahuinya dan kami memohon ampun kepada-Mu (atas dosa syirik yang kami lakukan) sedang kami tidak mengetahuinya .‫محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد‬ ٌ ْ ِ َ ٌ ْ ِ َ َ ّ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ََ َ ْ َ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ‫َ ّ ُ ّ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ّ ِ ْن َ َق‬ ‫اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الحياء منهم والموات. At-Tauhid Lish Shafis Tsalis Al. Muslim dan Ibnu Majah) Orang yang melakukan amalan dengan riya itu disamakan kedudukannya dengan orang yang belum mengerjakan amalan sehingga ia dapat dijatuhi hukuman atas tindakan meninggalkan perintah.  ‫ اللهم إنا نعوذبك من أن نشرك بك شيأ نعلمه ونستغفرك لما نعلم‬ ‫رواه أحمد‬ “Ya Allah. أما بعد؛‬ ُ ْ َ ّ َ ً ْ ِْ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ َّ ٍ ّ َ ‫ِ ّ َ َ َ َ ِ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ََ ّ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َّ ْ ََ ْ ِ َ َّ ُ ْ َ ِْ ْ ً َ ّه ّ َ ّ ََ م‬ ‫إن ال وملئكته يصلون على النبي، يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. orang yang melakukan. Al-Fauzan. فاذكروا ال العظيم‬ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ َّ َ Abu Abdirrahman Maraji’ : Terjemah kitab : At-Tibyan. kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu.‫وقنا عذاب النار‬ ِ ّ َ َ َ َِ َ .‫أجمعين‬ َ ِْ َ ْ َ Khutbah kedua َ َ ‫ِ ّ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ُ ُ ََ َْ ِ ُْ ُ ََ َْ ْ ِ ُ ْ ََ ُ ُ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُ َِ َ ِ ْ َ َْ ِ َ ْ َ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ل‬ ‫إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا ُ فل‬ ِ ‫ُ ِ ّ َ ُ َ َ ْ ُ ِْ ْ َ َ َ ِ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َِ َ ِ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ ْ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُه‬ ُ ‫مضل له ومن يضلل فل هادي له. وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوْل‬ ‫صلى ال عليه وسلم تسليما. الل ُم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير‬ ُ ْ َ َ ْ ََ ّ َ ْ ِ ّ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ّ ‫َ ْ َ ْ ِ ْ ُُ ْ ِ َ ِ ّ ّّ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ّ َ َ ُ ْ ٌ ّ ِ ْ ٌ َ ّه‬ ً َ ‫ِ َ ِ َس‬ ‫الفاتحين.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful