ISU-ISU KETAKSAMA AN PELUANG PENDIDIKAN  Click to edit Master subtitle style

Disediakan oleh: NORAKMA BT ISMAIL
7/18/12

Dua Isu Berkaitan Dengan Ketidaksamaan Peluang Pendidikan Iaitu

7/18/12

tumpuan diberi kepada 7/18/12  “culturally  Contohnya.BUDAYA TERSEKAT  merujuk kepada pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah di sekolah kerana latar belakang keluarga. . di kebanyakan kawasan luar bandar di Malaysia. disadvantage” kerana dipercayai bahawa masalah utama ialah kekurangan relatif antara pengalaman rumah dengan corak budaya yang diperlukan untuk pembelajaran di sekolah. pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa adalah rendah. Tambahan pula.

 Selain itu. belakang seseorang kanak-kanak itu boleh menjadi satu kekangan atau halangan terhadap pencapaiannya di sekolah. yang dikuasai dan nilai yang telah diterap semasa di rumah tidak dapat digunakan di 7/18/12  Latar  Kemahiran . tempatan digunakan  Suasana persekitaran rumah seumpama ini tidak membantu seseorang kanak-kanak untuk memenuhi kehendak pembelajaran di sekolah yang memerlukannya menulis. loghat bahasa dalam kehidupan seharian. membaca dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa formal.

 Jika dibandingkan dengan kanak-kanak kelas menengah di bandar. seumpama ini banyak memberi seorang kanak-kanak kelebihan dari segi peluang untuk lebih berjaya di sekolah. dengan golongan kanak-kanak ini. dan tumpuan diberi kepada pendidikan di sekolah. tidak mustahil mengapa kanak-kanak daripada kalangan 7/18/12  Ibu  Latarbelakang  Berbanding . pendapatan keluarga dan pendididkan formal ibu bapa mereka adalah lebih tinggi. bapa membeli bahan-bahan untuk anak mereka dan menggalakkannya membaca serta menggunakan bahasa yang lebih kompleks untuk berkomunikasi.

1973). Hasil daripada itu. peluang pendidikan melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menegah. kolej dan universiti amatlah terhad untuk kanak-kanak kelas sosio-ekonomi yang rendah berbanding dengan mereka daripada golongan memengah dan atasan. pendidikan wajib diperkenalkan. 7/18/12  Sebelum . satu pergerakan dimulakan untuk menuntut hak peluang pendidikan yang sama. khasnya untuk kalangan rakyat kelas bawahan (Chazen.

dapat dinafikan bahawa orang miskin di kawasan luar bandar dan orang kaya di bandar mempunyai peluang pendidikan yang berbeza.Pendidikan Imbuhan:  Satu lagi faktor berkaitan dengan ketidaksamaan pendidikan yang disebabkan oleh ketidaksamaan status sosio-ekonomi. maka pendidikan imbuhan diperkenalkan untuk mengatasi keadaan yang tidak seimbang itu. imbuhan sebenarnya adalah satu konsep baru dalam pendidikan yang wujud 7/18/12  Tidak  Atas  Pendidikan . sebab ini.

maka beberapa negara Barat telah mengambil tindakan tegas untuk memperbaharui sistem pendidikan mereka. satu negara Barat tersebut ialah Amerika Syarikat. Apabila berlakunya 7/18/12  Akibat  Salah . kesedaran tentang kesan buruk masalah tersebut dan desakan rakyat. Kesulitan peluang pendidikan sedemikian kemudian mengakibatkan masalah keciciran yang serius dan pengangguran yang boleh menjejaskan kestabilan dan keamanan sesebuah negara.

lanjutan daripada Laporan Keciciran (1973). bawah projek ini. pelajar-pelajar luar bandar dibekalkan dengan bahan-bahan pembelajaran khas serta guru-guru berkelayakan yang telah melalui latihan khas untuk mengajar. Di Malaysia pula. Kementerian Pendidikan talah melaksanakan dan melancarkan Projek Pendidikan Wajib pada tahun 1975.  Di 7/18/12 .

ISU-ISU KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN 7/18/12 .

Orang Asli 7/18/12 .

 kadar keciciran tinggi terpinggir bijak pandai masih kurang  -masih  -golongan  -latar  Tahap belakang akademik rendah pendidikan isi rumah juga rendah 7/18/12 .

Asli masih terpinggir dalam arus pendidikan kerana infrastruktur dan prasarana yang kurang legkap di tempat tinggal. 7/18/12 . Orang  Orang Asli banyak lagi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri.

 Minat  Ini belajar dalam kalangan anak Orang Asli juga adalah rendah. membantu ladang ubi dan padi bukit. hidup mereka masih tertumpu kepada hutan telah mendorong ramai anak Orang Asli berhenti sekolah lebih awal untuk mengikut bapa mereka mencari rotan. turut didorong oleh faktor persekitaran seperti ibu bapa yang kurang mengambil berat mengenai pelajaran anak-anak mereka. 7/18/12  Cara .

Ind 7/18/12 .

dari segi kawasan tempat tinggal. Murut. penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak. peluang pendidikan tetap berlaku. Penan. Kelabit. merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar. sosial dan budaya Sabah terdapat 23 suku kaum Kadazan. ekonomi. 7/18/12  Indigenous  Taksub  Ketaksamaan  Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia . Melanau. Bidayuh. Bajau.Iban. kepada kehidupan yang dibina sejak dulu. Suluk dan orang Brunei  Dibezakan  Di  Terbesar  di Sarawak : Melayu.

MASYA 7/18/12 .

persekitaran Fizikal dan Sosio-Budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang meransang. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. kaum.  Suasana  Selain 7/18/12 . jantina. Tidak ada akses untuk ICT. taraf sosio-ekonomi dan tahap keupayaan murid. Faktor-faktor kurangnya ketaksamaan peluang pendidikan bagi masyarakat pedalaman kerana kurangnya guru pakar pengalaman dalam satu-satu bidang. lokasi.

ataupun kaedah yang digunakan oleh guru-guru juga tidak menarik. Ibu bapa di kawasan mementingkan pelajaran.  Ibu  Pendekatan 7/18/12 . pedalaman tidak  Segala kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid. bapa itu sendiri turut tidak berpendidikan ataupun tidak berpelajaran. secara tidak langsung menjadi satu halangan kepada mereka untuk memajukan diri.

kegagalan mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir dalam Sistem Pendidikan. kita bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat kerajaan tersebut melalui dasar-dasar yang terdapat dalam Kementerian Pelajaran. Sebagai guru.KESIMPULANNYA  Kesulitan menguasai 3M. antara bandar dan luar bandar merujuk kepada penyediaan infrastruktur. penempatan guru terutamanya di ‘Sekolah Kurang Murid’ (SKM). ‘Sekolah Orang Asli’ dan ‘Sekolah di Pedalaman 7/18/12  Sudah  Jurang . menjadi tanggungjawab semua untuk merapatkan jurang perbezaan tersebut.