ISU-ISU KETAKSAMA AN PELUANG PENDIDIKAN  Click to edit Master subtitle style

Disediakan oleh: NORAKMA BT ISMAIL
7/18/12

Dua Isu Berkaitan Dengan Ketidaksamaan Peluang Pendidikan Iaitu

7/18/12

BUDAYA TERSEKAT  merujuk kepada pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah di sekolah kerana latar belakang keluarga. di kebanyakan kawasan luar bandar di Malaysia. Tambahan pula. disadvantage” kerana dipercayai bahawa masalah utama ialah kekurangan relatif antara pengalaman rumah dengan corak budaya yang diperlukan untuk pembelajaran di sekolah. tumpuan diberi kepada 7/18/12  “culturally  Contohnya. . pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa adalah rendah.

tempatan digunakan  Suasana persekitaran rumah seumpama ini tidak membantu seseorang kanak-kanak untuk memenuhi kehendak pembelajaran di sekolah yang memerlukannya menulis. Selain itu. membaca dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa formal. loghat bahasa dalam kehidupan seharian. belakang seseorang kanak-kanak itu boleh menjadi satu kekangan atau halangan terhadap pencapaiannya di sekolah. yang dikuasai dan nilai yang telah diterap semasa di rumah tidak dapat digunakan di 7/18/12  Latar  Kemahiran .

tidak mustahil mengapa kanak-kanak daripada kalangan 7/18/12  Ibu  Latarbelakang  Berbanding . dan tumpuan diberi kepada pendidikan di sekolah. seumpama ini banyak memberi seorang kanak-kanak kelebihan dari segi peluang untuk lebih berjaya di sekolah. pendapatan keluarga dan pendididkan formal ibu bapa mereka adalah lebih tinggi. dengan golongan kanak-kanak ini. Jika dibandingkan dengan kanak-kanak kelas menengah di bandar. bapa membeli bahan-bahan untuk anak mereka dan menggalakkannya membaca serta menggunakan bahasa yang lebih kompleks untuk berkomunikasi.

kolej dan universiti amatlah terhad untuk kanak-kanak kelas sosio-ekonomi yang rendah berbanding dengan mereka daripada golongan memengah dan atasan. khasnya untuk kalangan rakyat kelas bawahan (Chazen. satu pergerakan dimulakan untuk menuntut hak peluang pendidikan yang sama. pendidikan wajib diperkenalkan. 7/18/12  Sebelum . Hasil daripada itu. 1973). peluang pendidikan melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menegah.

maka pendidikan imbuhan diperkenalkan untuk mengatasi keadaan yang tidak seimbang itu. dapat dinafikan bahawa orang miskin di kawasan luar bandar dan orang kaya di bandar mempunyai peluang pendidikan yang berbeza. imbuhan sebenarnya adalah satu konsep baru dalam pendidikan yang wujud 7/18/12  Tidak  Atas  Pendidikan . sebab ini.Pendidikan Imbuhan:  Satu lagi faktor berkaitan dengan ketidaksamaan pendidikan yang disebabkan oleh ketidaksamaan status sosio-ekonomi.

kesedaran tentang kesan buruk masalah tersebut dan desakan rakyat. maka beberapa negara Barat telah mengambil tindakan tegas untuk memperbaharui sistem pendidikan mereka. Kesulitan peluang pendidikan sedemikian kemudian mengakibatkan masalah keciciran yang serius dan pengangguran yang boleh menjejaskan kestabilan dan keamanan sesebuah negara. Apabila berlakunya 7/18/12  Akibat  Salah . satu negara Barat tersebut ialah Amerika Syarikat.

 Di Malaysia pula. bawah projek ini. pelajar-pelajar luar bandar dibekalkan dengan bahan-bahan pembelajaran khas serta guru-guru berkelayakan yang telah melalui latihan khas untuk mengajar. Kementerian Pendidikan talah melaksanakan dan melancarkan Projek Pendidikan Wajib pada tahun 1975. lanjutan daripada Laporan Keciciran (1973).  Di 7/18/12 .

ISU-ISU KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN 7/18/12 .

Orang Asli 7/18/12 .

 kadar keciciran tinggi terpinggir bijak pandai masih kurang  -masih  -golongan  -latar  Tahap belakang akademik rendah pendidikan isi rumah juga rendah 7/18/12 .

 Orang  Orang Asli banyak lagi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri. 7/18/12 . Asli masih terpinggir dalam arus pendidikan kerana infrastruktur dan prasarana yang kurang legkap di tempat tinggal.

7/18/12  Cara . membantu ladang ubi dan padi bukit. Minat  Ini belajar dalam kalangan anak Orang Asli juga adalah rendah. turut didorong oleh faktor persekitaran seperti ibu bapa yang kurang mengambil berat mengenai pelajaran anak-anak mereka. hidup mereka masih tertumpu kepada hutan telah mendorong ramai anak Orang Asli berhenti sekolah lebih awal untuk mengikut bapa mereka mencari rotan.

Ind 7/18/12 .

Kelabit. kepada kehidupan yang dibina sejak dulu. Suluk dan orang Brunei  Dibezakan  Di  Terbesar  di Sarawak : Melayu. Bajau. penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak. merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar.Iban. Murut. ekonomi. dari segi kawasan tempat tinggal. sosial dan budaya Sabah terdapat 23 suku kaum Kadazan. Penan. Bidayuh. 7/18/12  Indigenous  Taksub  Ketaksamaan  Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia . peluang pendidikan tetap berlaku. Melanau.

MASYA 7/18/12 .

jantina. kaum. lokasi. Tidak ada akses untuk ICT. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. persekitaran Fizikal dan Sosio-Budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang meransang. taraf sosio-ekonomi dan tahap keupayaan murid. Faktor-faktor kurangnya ketaksamaan peluang pendidikan bagi masyarakat pedalaman kerana kurangnya guru pakar pengalaman dalam satu-satu bidang.  Suasana  Selain 7/18/12 .

secara tidak langsung menjadi satu halangan kepada mereka untuk memajukan diri. bapa itu sendiri turut tidak berpendidikan ataupun tidak berpelajaran. Ibu bapa di kawasan mementingkan pelajaran. ataupun kaedah yang digunakan oleh guru-guru juga tidak menarik.  Ibu  Pendekatan 7/18/12 . pedalaman tidak  Segala kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid.

‘Sekolah Orang Asli’ dan ‘Sekolah di Pedalaman 7/18/12  Sudah  Jurang .KESIMPULANNYA  Kesulitan menguasai 3M. menjadi tanggungjawab semua untuk merapatkan jurang perbezaan tersebut. penempatan guru terutamanya di ‘Sekolah Kurang Murid’ (SKM). kita bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat kerajaan tersebut melalui dasar-dasar yang terdapat dalam Kementerian Pelajaran. kegagalan mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir dalam Sistem Pendidikan. Sebagai guru. antara bandar dan luar bandar merujuk kepada penyediaan infrastruktur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful