Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan

ISU-ISU KETAKSAMA AN PELUANG PENDIDIKAN  Click to edit Master subtitle style

Disediakan oleh: NORAKMA BT ISMAIL
7/18/12

Dua Isu Berkaitan Dengan Ketidaksamaan Peluang Pendidikan Iaitu

7/18/12

BUDAYA TERSEKAT  merujuk kepada pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah di sekolah kerana latar belakang keluarga. di kebanyakan kawasan luar bandar di Malaysia. pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa adalah rendah. . disadvantage” kerana dipercayai bahawa masalah utama ialah kekurangan relatif antara pengalaman rumah dengan corak budaya yang diperlukan untuk pembelajaran di sekolah. tumpuan diberi kepada 7/18/12  “culturally  Contohnya. Tambahan pula.

 Selain itu. belakang seseorang kanak-kanak itu boleh menjadi satu kekangan atau halangan terhadap pencapaiannya di sekolah. loghat bahasa dalam kehidupan seharian. yang dikuasai dan nilai yang telah diterap semasa di rumah tidak dapat digunakan di 7/18/12  Latar  Kemahiran . membaca dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa formal. tempatan digunakan  Suasana persekitaran rumah seumpama ini tidak membantu seseorang kanak-kanak untuk memenuhi kehendak pembelajaran di sekolah yang memerlukannya menulis.

bapa membeli bahan-bahan untuk anak mereka dan menggalakkannya membaca serta menggunakan bahasa yang lebih kompleks untuk berkomunikasi. seumpama ini banyak memberi seorang kanak-kanak kelebihan dari segi peluang untuk lebih berjaya di sekolah. pendapatan keluarga dan pendididkan formal ibu bapa mereka adalah lebih tinggi. dengan golongan kanak-kanak ini. dan tumpuan diberi kepada pendidikan di sekolah. Jika dibandingkan dengan kanak-kanak kelas menengah di bandar. tidak mustahil mengapa kanak-kanak daripada kalangan 7/18/12  Ibu  Latarbelakang  Berbanding .

 Hasil daripada itu. 7/18/12  Sebelum . pendidikan wajib diperkenalkan. khasnya untuk kalangan rakyat kelas bawahan (Chazen. satu pergerakan dimulakan untuk menuntut hak peluang pendidikan yang sama. kolej dan universiti amatlah terhad untuk kanak-kanak kelas sosio-ekonomi yang rendah berbanding dengan mereka daripada golongan memengah dan atasan. 1973). peluang pendidikan melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menegah.

sebab ini. maka pendidikan imbuhan diperkenalkan untuk mengatasi keadaan yang tidak seimbang itu.Pendidikan Imbuhan:  Satu lagi faktor berkaitan dengan ketidaksamaan pendidikan yang disebabkan oleh ketidaksamaan status sosio-ekonomi. imbuhan sebenarnya adalah satu konsep baru dalam pendidikan yang wujud 7/18/12  Tidak  Atas  Pendidikan . dapat dinafikan bahawa orang miskin di kawasan luar bandar dan orang kaya di bandar mempunyai peluang pendidikan yang berbeza.

 Kesulitan peluang pendidikan sedemikian kemudian mengakibatkan masalah keciciran yang serius dan pengangguran yang boleh menjejaskan kestabilan dan keamanan sesebuah negara. kesedaran tentang kesan buruk masalah tersebut dan desakan rakyat. satu negara Barat tersebut ialah Amerika Syarikat. Apabila berlakunya 7/18/12  Akibat  Salah . maka beberapa negara Barat telah mengambil tindakan tegas untuk memperbaharui sistem pendidikan mereka.

lanjutan daripada Laporan Keciciran (1973).  Di 7/18/12 . Kementerian Pendidikan talah melaksanakan dan melancarkan Projek Pendidikan Wajib pada tahun 1975. Di Malaysia pula. bawah projek ini. pelajar-pelajar luar bandar dibekalkan dengan bahan-bahan pembelajaran khas serta guru-guru berkelayakan yang telah melalui latihan khas untuk mengajar.

ISU-ISU KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN 7/18/12 .

Orang Asli 7/18/12 .

 kadar keciciran tinggi terpinggir bijak pandai masih kurang  -masih  -golongan  -latar  Tahap belakang akademik rendah pendidikan isi rumah juga rendah 7/18/12 .

Asli masih terpinggir dalam arus pendidikan kerana infrastruktur dan prasarana yang kurang legkap di tempat tinggal. 7/18/12 . Orang  Orang Asli banyak lagi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri.

turut didorong oleh faktor persekitaran seperti ibu bapa yang kurang mengambil berat mengenai pelajaran anak-anak mereka. hidup mereka masih tertumpu kepada hutan telah mendorong ramai anak Orang Asli berhenti sekolah lebih awal untuk mengikut bapa mereka mencari rotan. Minat  Ini belajar dalam kalangan anak Orang Asli juga adalah rendah. membantu ladang ubi dan padi bukit. 7/18/12  Cara .

Ind 7/18/12 .

peluang pendidikan tetap berlaku. penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak. Kelabit.Iban. Murut. Bajau. ekonomi. 7/18/12  Indigenous  Taksub  Ketaksamaan  Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia . kepada kehidupan yang dibina sejak dulu. dari segi kawasan tempat tinggal. Melanau. Bidayuh. merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar. Suluk dan orang Brunei  Dibezakan  Di  Terbesar  di Sarawak : Melayu. sosial dan budaya Sabah terdapat 23 suku kaum Kadazan. Penan.

MASYA 7/18/12 .

Tidak ada akses untuk ICT. lokasi. jantina.  Suasana  Selain 7/18/12 . kaum. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. taraf sosio-ekonomi dan tahap keupayaan murid. Faktor-faktor kurangnya ketaksamaan peluang pendidikan bagi masyarakat pedalaman kerana kurangnya guru pakar pengalaman dalam satu-satu bidang. persekitaran Fizikal dan Sosio-Budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang meransang.

ataupun kaedah yang digunakan oleh guru-guru juga tidak menarik. Ibu bapa di kawasan mementingkan pelajaran. secara tidak langsung menjadi satu halangan kepada mereka untuk memajukan diri. bapa itu sendiri turut tidak berpendidikan ataupun tidak berpelajaran. pedalaman tidak  Segala kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid.  Ibu  Pendekatan 7/18/12 .

penempatan guru terutamanya di ‘Sekolah Kurang Murid’ (SKM). menjadi tanggungjawab semua untuk merapatkan jurang perbezaan tersebut. kegagalan mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir dalam Sistem Pendidikan. ‘Sekolah Orang Asli’ dan ‘Sekolah di Pedalaman 7/18/12  Sudah  Jurang . Sebagai guru. antara bandar dan luar bandar merujuk kepada penyediaan infrastruktur. kita bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat kerajaan tersebut melalui dasar-dasar yang terdapat dalam Kementerian Pelajaran.KESIMPULANNYA  Kesulitan menguasai 3M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful