MODEL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

FASA 1

PERSEDIAAN

1. CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: Baca sifir 3.FASA (1) CADANGAN AKTIVITI Murid menyatakan sifir yang dipilih secara rawak oleh guru. Soalan: Berikan cara mudah untuk mengingat sifir yang dinyatakan. Murid mengingat semula kaedah menghafal sifir yang telah diajar oleh guru pada pembelajaran yang lepas. 7 dan 9. . Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada. Guru membimbing murid mengingat cara mudah menghafal sifir.

FASA (1) 1. . Persediaan CADANGAN AKTIVITI Contoh: CADANGAN KOMUNIKASI Arahan: Bina petak Sifir 3 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Orientasi idea Langkah 1: berasaskan pengetahuan sedia ada. nombor 3 x 3 dan tulis nombor 1 hingga 9 seperti di atas.

Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan Langkah 2: Arahan: sedia ada. 21 12 03 24 15 06 27 18 09 Seterusnya bulatkan sifir yang ingin dibuat(sifir 3).FASA (1) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 1. . mula mengisi column pertama dengan 0 disebelah kiri nombor. column ke2 dengan nombor 1 dan column ketiga dgn nombor 2.

Persediaan Sifir 9 0 Orientasi idea 1 2 berasaskan 3 pengetahuan 4 sedia ada. . 5 6 7 8 9 Langkah 1: Tulis nombor 0 hingga 9 dari atas ke bawah.FASA (1) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 1.

FASA (1) 1. Persediaan CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 09 18 27 Orientasi idea 36 45 berasaskan 54 pengetahuan 63 sedia ada. 72 81 90 Langkah 2: Tulis nombor 0 hingga 9 dari bawah ke atas. .

FASA 2 IMAGINASI .

Contoh: 3413 x 3 = ______ operasi darab dengan menggunakan bentuk lazim dan sifir yang dinyatakan dalam soalan.FASA (2) CADANGAN AKTIVITI Paparkan kepada murid contoh soalan operasi darab dengan satu digit. CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: Berapakah jumlah digit dalam nombor pertama? Soalan: berapakah jumlah digit dalam nombor kedua? Soalan: Bagaimanakah strategi operasi darab yang biasa ditunjukkan dalam bentuk lazim?(pendaraban biasa) Imaginasi idea Penstrukturan Minta murid menyelesaikan .

Contoh jawapan: Imaginasi Penstrukturan idea 3413 x 3 10239 21 24 27 12 15 18 03 06 09 .FASA (2) CADANGAN AKTIVITI Sifir 3 CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: Apakah sifir yang terlibat dalam operasi darab yang dinyatakan. Selepas murid mendapat jawapan hasil darab.

FASA (2) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: Apakah kaedah operasi darab yang berlaku? Pendaraban dengan mengumpul semula atau Pendaraban tanpa mengumpul semula? (mengingat semula PnP tahun 3) 1 Imaginasi idea 3413 x 3 10239 Penstrukturan Menguji ingatan murid. .

FASA (2) CADANGAN AKTIVITI Paparkan kepada murid contoh soalan operasi darab dengan dua digit. CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: Berapakah jumlah digit dalam nombor pertama? Imaginasi Penstrukturan Soalan: berapakah jumlah digit dalam nombor kedua? Soalan: Bagaimanakah strategi operasi darab yang biasa ditunjukkan dalam bentuk lazim?(pendaraban biasa) 2315 x 39 =_____ idea .

Membimbing murid melakukan operasi darab menggunakan kaedah lattice. CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: Senaraikan cara lain untuk menjalankan operasi darab melibatkan nombor dua digit.FASA (2) CADANGAN AKTIVITI Meminta murid menyenaraikan strategi lain dalam operasi darab satu digit dan dua digit. Imaginasi Konstruk idea baru .

FASA 3 PERKEMBANGAN .

Membimbing pelajar memperoleh jawapan yang betul dan kaedah menggunakan strategi operasi darab dengan betul.FASA (3) CADANGAN AKTIVITI Meminta murid menggunakan kedua-dua strategi operasi darab yang dipelajari untuk menyelesaikan soalan darab yang lain melibatkan nombor satu digit dan dua digit. CADANGAN KOMUNIKASI Perkembangan Aplikasi idea .

FASA 4 TINDAKAN .

Soalan: Strategi operasi darab yang manakah paling mudah? Tindakan Penilaian . CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: selesaikan lembaran kerja bersama ahli kumpulan dalam masa yang diberikan. Murid berbincang dengan ahli kumpulan memilih strategi operasi darab yang mereka rasakan paling mudah semasa menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan.FASA (4) CADANGAN AKTIVITI KERJA KUMPULAN Meminta murid menyelesaikan soalan dalam lembaran kerja yang diberikan dalam kumpulan.

FASA 5 PENUTUP .

.FASA (5) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Membimbing pelajar cara-cara mengingat kembali sifir-sifir. Membimbing pelajar Penutup menyelesaikan masalah operasi darab dengan memberikan jawapan yang betul.

PENTAKSIRAN .

.CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Pentaksiran Berdasarkan keupayaan setiap kumpulan menjawab soalan di lembaran kerja.

NILAI DAN SIKAP .

.FASA (7) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Nilai dan Sikap Terapkan nilai sikap bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti.

LEMBARAN KERJA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful