BORANG PENGHAKIMAN (BAHAGIAN PERTAMA) PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN

Nama Peserta : …………………………………………….. Giliran Peserta : ……………… Tajuk Cerita : ……………………………… 1 2 3 4 5 KRITERIA
Lemah TEKNIK PERSEMBAHAN Teknik persembahan menarik dan memikat penonton, tenang, meyakinkan dan gerak-geri bersahaja. BAHASA DAN PERTUTURAN Bahasa gramatis, intonasi yang betul, sebutan jelas dan tepat. PENGHAYATAN CERITA Menghayati dan menyampaikan cerita dengan lancar. INTERAKSI DENGAN AUDIENS Impak hubungan antara pencerita dengan audiens penggunaan pandangan mata MESEJ / NILAI DALAM CERITA Cerita mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat yang sesuai dengan kemampuan dan tahap umur peserta. TEMPO PENCERITAAN / PERKEMBANGAN CERITA Sesuai dengan jalan cerita. (Menentukan klimaks atau antiklimaks sesuatu cerita) KAWALAN SUARA Sesuai mengikut jalan cerita (Tidak menjerit, mendatar sepanjang penceritaan dan tidak beremosi). MARKAH PENALTI ( Maksimum – 10) / Ketua Hakim sahaja Sederhana Baik Amat baik Cemerlang

Ulasan

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

1.

2.

1-4 1-4 0-3

5-8 5-8 4-6

9-12 9-12 7-9

13-16 13-16 10-12

17-20 17-20 13-15

3.

4.

01

02

03

04

05

5.

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

6.

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

7.

TANDATANGAN :…………………………….. 100 NAMA:………………………………………………..

Untuk tindakan Urus Setia Jumlah markah keseluruhan

KEPUTUSAN HAKIM PERTANDINGAN CERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN BAHAGIAN .......... NO PESERTA KEPUTUSAN HAKIM HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 JUMLAH MARKAH

NAMA

HAKIM 1

HAKIM 5

TANDATANGAN KETUA HAKIM _____________________ NAMA : _______________________

PERTANDINGAN CERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN TAHAP SATU / DUA

KEDUDUKAN PERTAMA KEDUA KETIGA

NAMA PESERTA

NOMBOR PESERTA

SEKOLAH / DAERAH / NEGERI

KEEMPAT

KELIMA

Syarat-syarat peraturan Bercerita 1.1 Peserta diberi masa 5 minit sahaja. 1.2 Peserta hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. . 1.3 Loceng akan dibunyikan satu (1) kali pada minit yang keempat sebagai tanda amaran dan sebanyak dua (2) kali pada minit yang kelima menandakan masa telah pun tamat.

PERTANDINGAN CERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN TAHAP SATU / DUA

GILIRAN PESERTA

MARKAH BAHAGIAN PERTAMA

MARKAH BAHAGIAN KEDUA (SPONTAN)

JUMLAH MARKAH

CATATAN

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TANDATANGAN KETUA HAKIM : _____________________ NAMA : ________________________ TARIKH : _______________________

PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN BORANG PENGHAKIMAN BAHAGIAN KEDUA (SPONTAN)

Nama Peserta:…………………………………………….. KRITERIA

Giliran Peserta : ……………… Tajuk : ……………………………………..
1
Lemah

2
Sederhana

3
Baik

4
Amat baik

5
Cemerlang

Ulasan

1. PENGHAYATAN CERITA Menyampaikan dan menghayati cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan lancar.

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

2. BAHASA DAN PERTUTURAN Bahasa gramatis,intonasi yang betul, sebutan jelas dan tepat.

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

3. TEKNIK PERSEMBAHAN Teknik persembahan menarik dan memikat penonton, tenang, meyakinkan dan gerak-geri bersahaja.

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

4. INTERAKSI DENGAN AUDIENS Impak hubungan dan konteks mata antara pencerita dengan audiens

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

5. TEMPO PENCERITAAN Sesuai dengan jalan cerita. (Menentukan klimaks atau antiklimaks sesuatu cerita)

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

MARKAH PENALTI (Maksimum – 10) / Ketua Hakim sahaja

TANDATANGAN : ……………………………..........

Untuk Tindakan Urus Setia

NAMA : ……………………………………………….. 100

Jumlah markah keseluruhan

PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN BORANG PENJAGA MASA

GILIRAN PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MASA BAHAGIAN PERTAMA

CATATAN

GILIRAN PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MASA BAHAGIAN KEDUA

CATATAN

14 15 16

14 15 16