FAKULTI PENDIDIKAN

PENGHAYATAN NASIONALISME DALAM KALANGAN PELAJAR MELALUI PEMBELAJARAN DI IPTA
INSTRUMEN I

Borang soal selidik ini adalah salah satu instrumentasi yang digunakan bagi mengkaji Penghayatan Nasionalisme dalam Kalangan Pelajar melalui Pembelajaran di IPTA. Soal selidik ini mengandungi LIMA bahagian . Bahagian I adalah maklumat responden, bahagian II menjelaskan kepentingan responden melanjutkan pelajaran di universiti, bahagian III menilai pengetahuan nasionalisme responden terhadap nasionalisme, bahagian IV menilai sikap responden terhadap semangat nasionalisme dan bahagian V menilai tahap amalan responden terhadap nasionalisme. Segala maklumat yang diberi oleh anda adalah SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Segala kerjasama yang diberikan didahulukan dengan ucapan, terima kasih.

Yang Benar,

…………………………………………………….. (FADHILAH BINTI IDERES) MP092178

5 Lain-lain ( ) 4.1 Islam 3. lokasi kampung halaman (luar bandar.2 Cina 2.1 Melayu 2.3 Hindu 3.4 Buddha ( ) ( ) ( ) ( ) 3.2 Perempuan ( ) ( ) 2. Agama : 3.1 Lelaki 1. 1. pinggir bandar.BAHAGIAN I MAKLUMAT RESPONDEN Bahagian ini mengandungi item-item berkaitan faktor demografi iaitu jantina.3 India ( ) ( ) ( ) 2.2 Kristian 3. bandar). Jantina : 1. umur. Tempat lahir . Sila baca setiap soalan dengan teliti.4 Lain-lain ( ) 3. Bangsa : 2. etnik. Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) pada ruang yang disediakan.

4 Luar Bandar ( ) ( ) ( ) ( ) 6.1 Bandaraya 5.2 Sekolah Harian Biasa luar Bandar 6.4.3 Sekolah berasrama Penuh ( ) ( ) ( ) BAHAGIAN II .2 Bandar 4.1 Sekolah Harian Biasa dalam bandar 6.4 Luar Bandar ( ) ( ) ( ) ( ) 5.1 Bandaraya 4. Semasa bersekolah rendah. saya bersekolah di kawasan 5. Semasa sekolah menengah saya bersekolah di 6.3 Pinggir Bandar 5.2 Bandar 5.3 Pinggir Bandar 4.

kedua penting dan ketiga penting bagi responden dengan memilih kod jawapan A.Kepentingan Responden melanjutkan Pelajaran ke peringkat Universiti Dalam bahagian ini. D Saya ingin menjadi insan yang disanjung tinggi. B. responden dikehendaki menjelaskan kepentingan responden melanjutkan pelajaran ke Universiti. Responden dikendaki memilih jawapan berdasarkan apa yang responden fikir sangat penting. E Kos pengajian di IPTA adalah murah Jawapan menambah ilmu pengetahuan Pilihan jawapan: (Sila isikan kod pilihan jawapan anda di ruang yang disediakan) Kod Kepentingan jawapan Paling penting Penting Tidak pasti penting Tidak penting Sangat tidak penting BAHAGIAN III . D atau E di ruang yang disediakan. C. Soalan : Mengapakah saya melanjutkan pelajaran ke universiti ? Saya melanjutkan pelajaran di universiti kerana… Kod Pilihan A Saya ingin B Saya ingin mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi C Saya perlu menyediakan diri sebagai tenaga mahir demi kemajuan negara.

Duli Yang Maha Mulia Al Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Al-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Al-Haj adalah Sultan Yang Di-Pertuan Agong yang keA. 16 Ogos 1957 B. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. Hari Kemerdekaan Malaysia adalah pada A. 12 C. 31 Ogos 1957 D. 1. 11 B. 16 September 1963 C. 31 September 1963 2. 16 September 1963 C. Anda dikehendaki memilih satu (1) jawapan yang anda rasakan betul daripada empat (4) pilihan jawapan yang diberi dengan menandakan (√ ) pada ruang yang disediakan. 16 Ogos 1963 B. 31 Ogos 1957 D. 14 4. Berapakah buah negeri yang ada dalam Malaysia? A. Responden perlu menjawap 10 soalan objektif yang memfokuskan ciri-ciri pengetahuan yang perlu ada dalam penghayatan nasionalisme. 31 September 1957 3.Pengetahuan Nasionalisme Responden Bahagian ini ialah soal selidik yang menilai pengetahuan nasionalisme responden. 13 D. Malaysia ditubuhkan pada A. 12 .

Tun Abdul Razak C. 13 C. Helang 9. Gajah D. Kedaulatan Undang-undang 8. Bahasa Inggeris C. Tun Hussein Onn D. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara D. Berapakah bilangan jalur merah dan putih dalam Jalur Gemilang? A. 11 . Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang digelar “Bapa Pembangunan” ? A. Harimau C. 14 D. Bahasa Rasmi Malaysia adalah A. Bahasa Cina D. Tun Dr Mahathir Mohamed 6. Bahasa Melayu B. Kesopanan dan Kesusilaan B. 15 5. Singa B.B. Haiwan yang manakah menjadi Simbol Malaysia ? A. Keluhuran Perlembagaan C. Prinsip Rukun Negara yang ketiga adalah A. Tunku Abdul Rahman B. Bahasa Tamil 7.

Berapa kalikah rakyat Malaysia akan mengudi pada Piliharaya Umum? A.B. 4 tahun sekali C. 14 10. 13 D. 6 tahun sekali Bahagian IV : Sikap nasionalisme responden . 12 C. 3 tahun sekali B. 5 tahun sekali D.

1 Soalan Saya boleh mengingati kembali pengetahuan yang lepas berkaitan kenegaraan apabila saya mengikuti STS TS TP S SS pembelajaran di universiti. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. 4 5 Saya mengenali rakan sekolej kediaman saya. Saya tidak suka membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah di kampus kediaman saya seperti melepak atau berbual kosong. 6 Saya sedih membaca isu-isu yang bermoral rendah . Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) mengikut skala pemeringkatan pada ruang yang disediakan. Skor 1 2 3 4 5 Status Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju Singkatan STS TS TP S SS No.Bahagian IV ini mengandungi 15 soalan yang memfokuskan sikap responden terhadap penghayatan nasionalisme. 2 Saya akan berasa bangga bila rakan seuniversiti warganegara asing memuji negara Malaysia 3 Saya berasa marah apabila terlihat rakan-rakan sekolej membuang sampah di merata-rata tempat.

Bahagian V : Amalan nasionalisme responden . 12 Saya percaya tempat belajar yang harmoni akan memudahkan proses pengajian saya di universiti ini. 15 Saya suka menambah kenalan dalam kalangan rakanrakan fakulti yang sama mahupun fakulti yang berlainan. 10 Kursus yang saya ikuti di sini mendidik saya menjadi warganegara yang bertanggungjawab 11 Subjek-subjek yang saya pelajari di universiti memupuk semangat cintakan negara. atau kes ragut dalam kalangan remaja. 13 Saya senang bekerjasama dengan rakan sekumpulan yang berlainan bangsa dan agama. 7 8 Saya tidak akan melanggar undang-undang AUKU. Saya berasa bangga dengan kemajuan dan pencapaian negara dalam bidang pendidikan. 14 Saya bangga belajar di institut pengajian tinggi dalam negara. pembuangan bayi.seperti vandalisme. 9 Saya menyokong kempen-kempen serta program- program yang dianjurkan oleh pihak universiti berkaitan kenegaraan. berlumba haram.

Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) mengikut skala pemeringkatan pada ruang yang disediakan.Bahagian ini ialah soal selidik yang menilai amalan responden terhadap penghayatan nasionalisme. 7 Saya akan menelefon pihak berwajib jika terlihat sebarang salahlaku yang tidak bermoral seperti . 1 Soalan Saya akan berdiri tegak apabila lagu Negaraku berkumandang. Skor 1 2 3 4 5 Status Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju Singkatan STS TS TP S SS No. 6 Saya sentiasa mengibarkan Jalur Gemilang di bulan kemerdekaan. Responden perlu menjawap 13 soalan yang memfokuskan ciri-ciri amalan yang telah dikenalpasti terhadap semangat nasionalisme. 5 Saya sentiasa menggunakan produk keluaran Malaysia untuk kegunaan kehidupan saya di universiti. 4 Saya mudah meminta maaf jika saya telah melakukan kesalahan kepada rakan-rakan sekolej saya. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. STS TS TP S SS 2 Saya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya semasa di dalam kawasan universiti. 3 Saya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti gotongroyong di kawasan kampus saya.

vandalisme. 8 Saya akan bertindak memberikan pertolongan yang mampu saya lakukan kepada mangsa kemalangan. 11 Saya sanggup mengikuti kursus kenegaraan apabila dicalonkan oleh pihak universiti. Saya selalu memakai pakaian yang tidak mencemar budaya negara semasa menghadiri kuliah atau beriadah di sekitar kawasan kampus . 9 Saya boleh berkongsi kereta dengan rakan satu kolej saya yang berlainan bangsa untuk ke kuliah. pembuangan bayi. Saya sentiasa menepati masa setiapkali menghadiri kuliah kerana saya percaaya menepati masa adalah salah satu cirri warganegara yang berkualiti. 12. 13. atau kes ragut. 10 Saya berkunjung ke rumah rakan-rakan saya tidak mengira kaum dan agama yang dianuti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful