FAKULTI PENDIDIKAN

PENGHAYATAN NASIONALISME DALAM KALANGAN PELAJAR MELALUI PEMBELAJARAN DI IPTA
INSTRUMEN I

Borang soal selidik ini adalah salah satu instrumentasi yang digunakan bagi mengkaji Penghayatan Nasionalisme dalam Kalangan Pelajar melalui Pembelajaran di IPTA. Soal selidik ini mengandungi LIMA bahagian . Bahagian I adalah maklumat responden, bahagian II menjelaskan kepentingan responden melanjutkan pelajaran di universiti, bahagian III menilai pengetahuan nasionalisme responden terhadap nasionalisme, bahagian IV menilai sikap responden terhadap semangat nasionalisme dan bahagian V menilai tahap amalan responden terhadap nasionalisme. Segala maklumat yang diberi oleh anda adalah SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Segala kerjasama yang diberikan didahulukan dengan ucapan, terima kasih.

Yang Benar,

…………………………………………………….. (FADHILAH BINTI IDERES) MP092178

5 Lain-lain ( ) 4.1 Islam 3. etnik. Agama : 3. 1.2 Perempuan ( ) ( ) 2. Jantina : 1. Tempat lahir .2 Kristian 3.4 Buddha ( ) ( ) ( ) ( ) 3. umur.2 Cina 2. bandar). Bangsa : 2.1 Melayu 2. Sila baca setiap soalan dengan teliti.BAHAGIAN I MAKLUMAT RESPONDEN Bahagian ini mengandungi item-item berkaitan faktor demografi iaitu jantina.1 Lelaki 1. Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) pada ruang yang disediakan. pinggir bandar.4 Lain-lain ( ) 3. lokasi kampung halaman (luar bandar.3 Hindu 3.3 India ( ) ( ) ( ) 2.

3 Pinggir Bandar 5.4 Luar Bandar ( ) ( ) ( ) ( ) 6. saya bersekolah di kawasan 5.4 Luar Bandar ( ) ( ) ( ) ( ) 5.2 Bandar 5.1 Bandaraya 5. Semasa sekolah menengah saya bersekolah di 6.1 Bandaraya 4.2 Bandar 4.4.1 Sekolah Harian Biasa dalam bandar 6.3 Sekolah berasrama Penuh ( ) ( ) ( ) BAHAGIAN II .2 Sekolah Harian Biasa luar Bandar 6.3 Pinggir Bandar 4. Semasa bersekolah rendah.

D atau E di ruang yang disediakan.Kepentingan Responden melanjutkan Pelajaran ke peringkat Universiti Dalam bahagian ini. D Saya ingin menjadi insan yang disanjung tinggi. B. responden dikehendaki menjelaskan kepentingan responden melanjutkan pelajaran ke Universiti. Responden dikendaki memilih jawapan berdasarkan apa yang responden fikir sangat penting. kedua penting dan ketiga penting bagi responden dengan memilih kod jawapan A. C. E Kos pengajian di IPTA adalah murah Jawapan menambah ilmu pengetahuan Pilihan jawapan: (Sila isikan kod pilihan jawapan anda di ruang yang disediakan) Kod Kepentingan jawapan Paling penting Penting Tidak pasti penting Tidak penting Sangat tidak penting BAHAGIAN III . Soalan : Mengapakah saya melanjutkan pelajaran ke universiti ? Saya melanjutkan pelajaran di universiti kerana… Kod Pilihan A Saya ingin B Saya ingin mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi C Saya perlu menyediakan diri sebagai tenaga mahir demi kemajuan negara.

16 Ogos 1963 B. 16 September 1963 C. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. 11 B. Malaysia ditubuhkan pada A. 31 September 1957 3. Duli Yang Maha Mulia Al Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Al-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Al-Haj adalah Sultan Yang Di-Pertuan Agong yang keA. 14 4. 12 C. Berapakah buah negeri yang ada dalam Malaysia? A. 31 Ogos 1957 D. Anda dikehendaki memilih satu (1) jawapan yang anda rasakan betul daripada empat (4) pilihan jawapan yang diberi dengan menandakan (√ ) pada ruang yang disediakan. 1. Hari Kemerdekaan Malaysia adalah pada A. 16 Ogos 1957 B. 31 September 1963 2.Pengetahuan Nasionalisme Responden Bahagian ini ialah soal selidik yang menilai pengetahuan nasionalisme responden. 16 September 1963 C. 12 . 31 Ogos 1957 D. Responden perlu menjawap 10 soalan objektif yang memfokuskan ciri-ciri pengetahuan yang perlu ada dalam penghayatan nasionalisme. 13 D.

11 . Bahasa Rasmi Malaysia adalah A. Keluhuran Perlembagaan C. 15 5. Bahasa Tamil 7. Tun Abdul Razak C. Tun Hussein Onn D. Kedaulatan Undang-undang 8. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang digelar “Bapa Pembangunan” ? A. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara D. Haiwan yang manakah menjadi Simbol Malaysia ? A. Tunku Abdul Rahman B. Singa B.B. Prinsip Rukun Negara yang ketiga adalah A. Kesopanan dan Kesusilaan B. 13 C. Bahasa Inggeris C. 14 D. Helang 9. Bahasa Cina D. Harimau C. Gajah D. Tun Dr Mahathir Mohamed 6. Berapakah bilangan jalur merah dan putih dalam Jalur Gemilang? A. Bahasa Melayu B.

12 C.B. 6 tahun sekali Bahagian IV : Sikap nasionalisme responden . 3 tahun sekali B. Berapa kalikah rakyat Malaysia akan mengudi pada Piliharaya Umum? A. 14 10. 13 D. 5 tahun sekali D. 4 tahun sekali C.

Saya tidak suka membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah di kampus kediaman saya seperti melepak atau berbual kosong.Bahagian IV ini mengandungi 15 soalan yang memfokuskan sikap responden terhadap penghayatan nasionalisme. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. 1 Soalan Saya boleh mengingati kembali pengetahuan yang lepas berkaitan kenegaraan apabila saya mengikuti STS TS TP S SS pembelajaran di universiti. 2 Saya akan berasa bangga bila rakan seuniversiti warganegara asing memuji negara Malaysia 3 Saya berasa marah apabila terlihat rakan-rakan sekolej membuang sampah di merata-rata tempat. 4 5 Saya mengenali rakan sekolej kediaman saya. Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) mengikut skala pemeringkatan pada ruang yang disediakan. 6 Saya sedih membaca isu-isu yang bermoral rendah . Skor 1 2 3 4 5 Status Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju Singkatan STS TS TP S SS No.

7 8 Saya tidak akan melanggar undang-undang AUKU. Saya berasa bangga dengan kemajuan dan pencapaian negara dalam bidang pendidikan. 9 Saya menyokong kempen-kempen serta program- program yang dianjurkan oleh pihak universiti berkaitan kenegaraan. atau kes ragut dalam kalangan remaja. 12 Saya percaya tempat belajar yang harmoni akan memudahkan proses pengajian saya di universiti ini. pembuangan bayi.seperti vandalisme. Bahagian V : Amalan nasionalisme responden . 10 Kursus yang saya ikuti di sini mendidik saya menjadi warganegara yang bertanggungjawab 11 Subjek-subjek yang saya pelajari di universiti memupuk semangat cintakan negara. 15 Saya suka menambah kenalan dalam kalangan rakanrakan fakulti yang sama mahupun fakulti yang berlainan. berlumba haram. 13 Saya senang bekerjasama dengan rakan sekumpulan yang berlainan bangsa dan agama. 14 Saya bangga belajar di institut pengajian tinggi dalam negara.

7 Saya akan menelefon pihak berwajib jika terlihat sebarang salahlaku yang tidak bermoral seperti . 6 Saya sentiasa mengibarkan Jalur Gemilang di bulan kemerdekaan. STS TS TP S SS 2 Saya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya semasa di dalam kawasan universiti. Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) mengikut skala pemeringkatan pada ruang yang disediakan. Skor 1 2 3 4 5 Status Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju Singkatan STS TS TP S SS No. 5 Saya sentiasa menggunakan produk keluaran Malaysia untuk kegunaan kehidupan saya di universiti.Bahagian ini ialah soal selidik yang menilai amalan responden terhadap penghayatan nasionalisme. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. 1 Soalan Saya akan berdiri tegak apabila lagu Negaraku berkumandang. 4 Saya mudah meminta maaf jika saya telah melakukan kesalahan kepada rakan-rakan sekolej saya. Responden perlu menjawap 13 soalan yang memfokuskan ciri-ciri amalan yang telah dikenalpasti terhadap semangat nasionalisme. 3 Saya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti gotongroyong di kawasan kampus saya.

10 Saya berkunjung ke rumah rakan-rakan saya tidak mengira kaum dan agama yang dianuti. 8 Saya akan bertindak memberikan pertolongan yang mampu saya lakukan kepada mangsa kemalangan. pembuangan bayi. Saya selalu memakai pakaian yang tidak mencemar budaya negara semasa menghadiri kuliah atau beriadah di sekitar kawasan kampus . 12. atau kes ragut. 9 Saya boleh berkongsi kereta dengan rakan satu kolej saya yang berlainan bangsa untuk ke kuliah.vandalisme. 13. Saya sentiasa menepati masa setiapkali menghadiri kuliah kerana saya percaaya menepati masa adalah salah satu cirri warganegara yang berkualiti. 11 Saya sanggup mengikuti kursus kenegaraan apabila dicalonkan oleh pihak universiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful