FAKULTI PENDIDIKAN

PENGHAYATAN NASIONALISME DALAM KALANGAN PELAJAR MELALUI PEMBELAJARAN DI IPTA
INSTRUMEN I

Borang soal selidik ini adalah salah satu instrumentasi yang digunakan bagi mengkaji Penghayatan Nasionalisme dalam Kalangan Pelajar melalui Pembelajaran di IPTA. Soal selidik ini mengandungi LIMA bahagian . Bahagian I adalah maklumat responden, bahagian II menjelaskan kepentingan responden melanjutkan pelajaran di universiti, bahagian III menilai pengetahuan nasionalisme responden terhadap nasionalisme, bahagian IV menilai sikap responden terhadap semangat nasionalisme dan bahagian V menilai tahap amalan responden terhadap nasionalisme. Segala maklumat yang diberi oleh anda adalah SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Segala kerjasama yang diberikan didahulukan dengan ucapan, terima kasih.

Yang Benar,

…………………………………………………….. (FADHILAH BINTI IDERES) MP092178

Tempat lahir . lokasi kampung halaman (luar bandar. pinggir bandar.5 Lain-lain ( ) 4.2 Perempuan ( ) ( ) 2.4 Lain-lain ( ) 3. etnik. Agama : 3. bandar).2 Kristian 3.1 Islam 3. Sila baca setiap soalan dengan teliti. Bangsa : 2. Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) pada ruang yang disediakan.1 Melayu 2.4 Buddha ( ) ( ) ( ) ( ) 3. Jantina : 1.BAHAGIAN I MAKLUMAT RESPONDEN Bahagian ini mengandungi item-item berkaitan faktor demografi iaitu jantina. umur.1 Lelaki 1.3 India ( ) ( ) ( ) 2.2 Cina 2. 1.3 Hindu 3.

2 Bandar 5.1 Bandaraya 4.3 Pinggir Bandar 4.3 Pinggir Bandar 5.4 Luar Bandar ( ) ( ) ( ) ( ) 5.1 Bandaraya 5.4 Luar Bandar ( ) ( ) ( ) ( ) 6.4. Semasa bersekolah rendah. Semasa sekolah menengah saya bersekolah di 6.1 Sekolah Harian Biasa dalam bandar 6.2 Sekolah Harian Biasa luar Bandar 6. saya bersekolah di kawasan 5.2 Bandar 4.3 Sekolah berasrama Penuh ( ) ( ) ( ) BAHAGIAN II .

C. responden dikehendaki menjelaskan kepentingan responden melanjutkan pelajaran ke Universiti. kedua penting dan ketiga penting bagi responden dengan memilih kod jawapan A. D Saya ingin menjadi insan yang disanjung tinggi. Soalan : Mengapakah saya melanjutkan pelajaran ke universiti ? Saya melanjutkan pelajaran di universiti kerana… Kod Pilihan A Saya ingin B Saya ingin mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi C Saya perlu menyediakan diri sebagai tenaga mahir demi kemajuan negara.Kepentingan Responden melanjutkan Pelajaran ke peringkat Universiti Dalam bahagian ini. B. Responden dikendaki memilih jawapan berdasarkan apa yang responden fikir sangat penting. E Kos pengajian di IPTA adalah murah Jawapan menambah ilmu pengetahuan Pilihan jawapan: (Sila isikan kod pilihan jawapan anda di ruang yang disediakan) Kod Kepentingan jawapan Paling penting Penting Tidak pasti penting Tidak penting Sangat tidak penting BAHAGIAN III . D atau E di ruang yang disediakan.

14 4. Anda dikehendaki memilih satu (1) jawapan yang anda rasakan betul daripada empat (4) pilihan jawapan yang diberi dengan menandakan (√ ) pada ruang yang disediakan. Responden perlu menjawap 10 soalan objektif yang memfokuskan ciri-ciri pengetahuan yang perlu ada dalam penghayatan nasionalisme. Hari Kemerdekaan Malaysia adalah pada A. 16 September 1963 C. 31 Ogos 1957 D. 16 September 1963 C. 16 Ogos 1957 B.Pengetahuan Nasionalisme Responden Bahagian ini ialah soal selidik yang menilai pengetahuan nasionalisme responden. Duli Yang Maha Mulia Al Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Al-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Al-Haj adalah Sultan Yang Di-Pertuan Agong yang keA. Berapakah buah negeri yang ada dalam Malaysia? A. 31 September 1957 3. Malaysia ditubuhkan pada A. 12 . Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. 1. 16 Ogos 1963 B. 31 September 1963 2. 11 B. 12 C. 13 D. 31 Ogos 1957 D.

Bahasa Rasmi Malaysia adalah A. Kesopanan dan Kesusilaan B. Berapakah bilangan jalur merah dan putih dalam Jalur Gemilang? A. Helang 9. 11 . Singa B. Tun Abdul Razak C. 13 C. Tunku Abdul Rahman B. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang digelar “Bapa Pembangunan” ? A. Bahasa Tamil 7.B. 14 D. Gajah D. Bahasa Inggeris C. Prinsip Rukun Negara yang ketiga adalah A. Bahasa Cina D. Haiwan yang manakah menjadi Simbol Malaysia ? A. Keluhuran Perlembagaan C. Harimau C. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara D. Kedaulatan Undang-undang 8. 15 5. Tun Dr Mahathir Mohamed 6. Bahasa Melayu B. Tun Hussein Onn D.

12 C. Berapa kalikah rakyat Malaysia akan mengudi pada Piliharaya Umum? A. 6 tahun sekali Bahagian IV : Sikap nasionalisme responden . 3 tahun sekali B.B. 5 tahun sekali D. 13 D. 14 10. 4 tahun sekali C.

2 Saya akan berasa bangga bila rakan seuniversiti warganegara asing memuji negara Malaysia 3 Saya berasa marah apabila terlihat rakan-rakan sekolej membuang sampah di merata-rata tempat. 6 Saya sedih membaca isu-isu yang bermoral rendah . Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) mengikut skala pemeringkatan pada ruang yang disediakan. Skor 1 2 3 4 5 Status Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju Singkatan STS TS TP S SS No. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut. 4 5 Saya mengenali rakan sekolej kediaman saya. 1 Soalan Saya boleh mengingati kembali pengetahuan yang lepas berkaitan kenegaraan apabila saya mengikuti STS TS TP S SS pembelajaran di universiti. Saya tidak suka membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah di kampus kediaman saya seperti melepak atau berbual kosong.Bahagian IV ini mengandungi 15 soalan yang memfokuskan sikap responden terhadap penghayatan nasionalisme.

atau kes ragut dalam kalangan remaja. berlumba haram. Bahagian V : Amalan nasionalisme responden . 9 Saya menyokong kempen-kempen serta program- program yang dianjurkan oleh pihak universiti berkaitan kenegaraan. 7 8 Saya tidak akan melanggar undang-undang AUKU. 15 Saya suka menambah kenalan dalam kalangan rakanrakan fakulti yang sama mahupun fakulti yang berlainan. Saya berasa bangga dengan kemajuan dan pencapaian negara dalam bidang pendidikan. 13 Saya senang bekerjasama dengan rakan sekumpulan yang berlainan bangsa dan agama. 10 Kursus yang saya ikuti di sini mendidik saya menjadi warganegara yang bertanggungjawab 11 Subjek-subjek yang saya pelajari di universiti memupuk semangat cintakan negara. 12 Saya percaya tempat belajar yang harmoni akan memudahkan proses pengajian saya di universiti ini. pembuangan bayi. 14 Saya bangga belajar di institut pengajian tinggi dalam negara.seperti vandalisme.

5 Saya sentiasa menggunakan produk keluaran Malaysia untuk kegunaan kehidupan saya di universiti. 7 Saya akan menelefon pihak berwajib jika terlihat sebarang salahlaku yang tidak bermoral seperti . Responden perlu menjawap 13 soalan yang memfokuskan ciri-ciri amalan yang telah dikenalpasti terhadap semangat nasionalisme. Anda dikehendaki memilih jawapan yang sesuai untuk diri anda dan tandakan (√ ) mengikut skala pemeringkatan pada ruang yang disediakan. Skor 1 2 3 4 5 Status Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju Singkatan STS TS TP S SS No. 3 Saya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti gotongroyong di kawasan kampus saya. 4 Saya mudah meminta maaf jika saya telah melakukan kesalahan kepada rakan-rakan sekolej saya. STS TS TP S SS 2 Saya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya semasa di dalam kawasan universiti.Bahagian ini ialah soal selidik yang menilai amalan responden terhadap penghayatan nasionalisme. 6 Saya sentiasa mengibarkan Jalur Gemilang di bulan kemerdekaan. 1 Soalan Saya akan berdiri tegak apabila lagu Negaraku berkumandang. Sila baca dengan teliti setiap arahan berikut.

12.vandalisme. 8 Saya akan bertindak memberikan pertolongan yang mampu saya lakukan kepada mangsa kemalangan. 11 Saya sanggup mengikuti kursus kenegaraan apabila dicalonkan oleh pihak universiti. atau kes ragut. 9 Saya boleh berkongsi kereta dengan rakan satu kolej saya yang berlainan bangsa untuk ke kuliah. Saya selalu memakai pakaian yang tidak mencemar budaya negara semasa menghadiri kuliah atau beriadah di sekitar kawasan kampus . 10 Saya berkunjung ke rumah rakan-rakan saya tidak mengira kaum dan agama yang dianuti. Saya sentiasa menepati masa setiapkali menghadiri kuliah kerana saya percaaya menepati masa adalah salah satu cirri warganegara yang berkualiti. 13. pembuangan bayi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful