Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

k

i

_____________________

s

i

_____________________

g

i

_____________________

c

a

____________________

g e
____________________

b e
____________________

n a
___________________

b u
___________________

b e
___________________

Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

s

e

_____________________

k

e

_____________________

t

u

_____________________

t

e

____________________

k

j

a

___________________

a

____________________

___________________

h u
____________________

p u
___________________