PERKARA

Bab pada menyatakan apa yang perlu dibaca ketika hendak mengerjakan solat Bab bacaan ketika takbir ihram (menyebut ‫الله أكبر‬ ) •

PENERANGAN
Rasulullah bersabda1:
1

RUJUKAN
Kitab Ibnu alSini: Hadis Hasan

‫"يا ام رافع, إذا قمت الى الصلة فسبحي الله عشرا, وهلليه‬ "‫عشرا واحمديه عشرا و كبريه عشرا واستغفريه عشرا‬
• • • Lafaz ketika bacaan takbir ihram;

‫الله أكبر‬
Takbir ihram wajid (tiada khilaf). Solat tidak sah sekiranya takbir ihram tidak dilafazkan dengan lidah sehingga didengari oleh telinganya. Solat tidak sah sekiranya takbir ihram dilafazkan dalam bahasa selain bahasa Arab. Sunat bagi imam menguatkan bacaan takbir ihram. Solat tidak sah sekiranya bacaan ‫ أككبر‬dibaca dengan memanjangkan alif menjadi ‫.أكبار‬ Setiap rakaat terdapat 5 takbir; satu takbir ruku’ dan 4 takbir sujud tidak termasuk takbir ihram dan takbir qiyam. Takbir sujud hukumnya sunat. Hukum doa iftitah adalah sunat, jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Sunat dibacakan perlahan. Makruh imam membaca kuat, tetapi tidak batal solat. Dalam solat jenazah, tidak digalakkan membaca doa iftitah. Terdapat 2 lafaz bacaan:

• • • •

Bab doa iftitah

• • • • •

Kitab Sifat Nabi S.A.W. karangan Imam Nasaruddin Al-Albani.

Bab bacaan atTa’uuz (‫)التعوذ‬

1. ‫أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‬ 2. ‫أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان‬ ‫الرجيم‬
• • • • • Hukumnya harus, tidak wajib. Berlandaskan dalil surah an-Nahl ayat 97. Di baca selepas doa iftitah. Jumhur ulama mengatakan apabila membaca al-Quran, maka bacalah at-Ta’uuz. Adakah bacaannya secara kuat atau perlahan? Terdapat 2 pendapat: 1. Abu Hurairah membaca secara kuat. 2. Ibnu Umar membaca secara perlahan. Hukum membaca surah al-Fatihah adalah
1

Bab al-Fatihah

Riwayat Ibnu

AL-AZKAR IMAM NAWAWI Mutalib

disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul

wajib berdasarkan hadis Nabi:

"‫1"ل تجزئ الصلة ل يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‬ "‫2"ل الصلة إل بفاتحة الكتاب‬
• • • • Wajib membaca Basmalah. Wajib membaca dengan 14 tanda tasydid. Selepas membaca surah al-Fatihah, sunat membaca surah yang lain. Terdapat 4 tempat imam perlu diam seketika iaitu: 1. Selepas takbir ihram 2. Antara surah al-Fatihah dengan Amin. 3. Selepas Amin (memberi ruang kepada makmum untuk membaca surah alFatihah) 4. Selepas membaca surah sebelum takbir untuk ruku’.

Hubban (5/91); hadis sahih
2

Riwayat Bukhari (756) dan Muslim (394); hadis sahih.

Bab membaca Amin

Lafaznya; (‫)آمين‬

Bab membaca surah-surah

• •

Kedudukan menyebut amin ketika solat bersendirian atau berjemaah iaitu: 1. Solat bersendirian dan berjemaah; ketika menunaikan solat Jahriyyah, imam dan makmum sunat menyebut amin secara kuat. 2. Makmum tidak boleh mendahului atau melambatkan menyebut amin imam (sunat menyebut amin bersama-sama). 3. Bacaan secara kuat yang makmum boleh mengikuti imam hanya ketika menyebut amin sahaja. 4. Solat bersendirian; ketika menunaikan solat Sihriyyah, menyebut amin secara perlahan. Sunat membaca surah-surah selepas membaca surah al-Fatihah. Terdapat 4 ayat yang mana ketika imam membacanya sunat bagi makmum menjawabnya iaitu: 1. Surah at-Tiin: 8 (‫وانا‬ ‫)أشهد‬ 2. Surah al-Qiyamah: 40 (‫)بل أشهد‬ 3. Surah al-A’raaf: 185 (‫آمنت‬

‫)بالله‬
AL-AZKAR IMAM NAWAWI Mutalib disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul

4. Surah al-A’la: 1 Bab bacaan ketika ruku’

(‫سبحان‬
1

‫)ربى العلى‬ Bacaan ketika ruku’; (1(‫سبحان ربى العظيم‬

Sahih Muslim; hadis sahih
2

Di dalam Sunan Turmuzi dan Sunan Ibnu Majah menyebut bahawa ketika ruku’ hendaklah dibaca 3 kali2. Bacaan ketika ruku’ dan sujud;

(‫3)سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفرلى‬ (‫4)سبوح قدوس رب الملئكة و الروح‬
• Makruh membaca surah ketika ruku’ dan sujud melainkan surah al-Fatihah (tiada khilaf). Membaca surah al-Fatihah ketika ruku’ dan sujud terdapat 2 pendapat: 1. Solat terbatal. 2. Tidak batal solat-pendapat lebih kuat5.

Riwayat Turmuzi (271) dan Ibnu Majah (890); hadis dhoif. Imam Nasaruddin alAlbani mentakhrijkan hadis ini sebagai dhoif.
3

Riwayat Bukhari (794) dan Muslim (484); hadis sahih.
4

Riwayat Muslim (487); hadis sahih.
5

Riwayat Muslim (480) dan (126); hadis sahih.

Bab bacaan ketika i’tidal


Bacaan ketika I’tidal1: ‫سمع الله لمن حمده‬ ‫ ربنا لك الحمد‬atau ‫ولك الحمد‬ Bacaan ketika sujud: (1(‫سبحان ربى العلى‬

1

Riwayat Bukhari (795) dan Muslim (675); hadis sahih.
1

Bab bacaan ketika sujud

Riwayat Muslim (772); hadis sahih.
2

Ulama’ berselisih pendapat mengenai yang manakah lebih afdhal untuk dipanjangkan bacaan ketika berdiri (qiyam) atau sujud. Terdapat 2 pendapat: 1. Berdiri (qiyam) • Berdasarkan hadis riwayat Muslim:

"‫"أفضل الصلة طول القنوت‬
AL-AZKAR IMAM NAWAWI Mutalib

Riwayat Turmuzi (3425), Daud (1414) dan anNasaei (1129); Turmuzi mentakhrijkan hadis ini sebagai sahih.

disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul

Bacaan ketika qiyam adalah alQuran manakala ketika sujud adalah tasbih. AlQuran lebih afdhal. Sujud. Berdasarkan sebuah hadis:

3

Riwayat Bukhari (794) dan Muslim (484); hadis sahih.
4

"‫"أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد‬
• Bacaan sujud tilawah;

(‫سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه و بصره بحوله‬ 2 (‫وقوته‬
Hakim menambah;

Riwayat Muslim (487); hadis sahih.

(‫)فتبارك الله أحسن الخالقين‬
• Bacaan ketika ruku’ dan sujud;

(‫3)سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفرلى‬ (‫4)سبوح قدوس رب الملئكة و الروح‬
Bab bacaan antara dua sujud •

Di dalam hadis riwayat Imam Daud, Ibnu Majah dan an-Nasaei, Rasulullah membaca; (1(‫رب اغفرلي, رب اغفرلي‬

1

Riwayat Daud (874), Ibnu Majah (897) dan anNasaei (1145)
2

Di dalam riwayat yang lain, baginda juga membaca;

Riwayat Turmuzi (284) dan Ibnu Majah (898)

(2(‫رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني‬
Manakala dalam riwayat Daud menambah ( ‫-)وعافني‬hadis ini sanadnya hasan. Lafaz qunut1; Harus dibaca selawat keatas nabi;

Bab bacaan qunut

• • •

1

(‫)اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وسلم‬
Dalam riwayat an-Nasaei dengan sanadnya hasan;

Riwayat Daud (1425), Turmuzi (464) dan anNasaei (1745); hadis sahih.

(‫)صلى الله على النبى‬
• • Imam Malik berkata bahawa qunut dilakukan sebelum ruku’. Disisi Imam Syafie, qunut dilakukan selepas ruku’. Jika sengaja meninggalkan qunut atau terlupa kena sujud sahwi. Imam harus membaca qunut dengan lafaz jama’, tidak boleh khusus hanya kepada dirinya. Hukumnya makruh. Qunut boleh dibaca dengan menambah ayatdisediakan oleh Muhammad Hanis Abdul

AL-AZKAR IMAM NAWAWI Mutalib

• •

• Bab bacaan ketika at-Tasyahhud •

ayat al-Quran, tatapi afdhalnya memadai dengan sunah nabi. Bacaan qunut ketika kuat dan perlahan iaitu: 1. Imam perlu membaca dengan kuat. 2. Sekiranya imam membaca perlahan, makmum juga perlu membaca dengan perlahan. Makmum hendaklah mengaminkan doa qunut yang dibacakan oleh imam. Qunut dalam solat selain subuh: 1. Bacaaan kuat ketika solat maghrib dan isyak. 2. Bacaan perlahan ketika zohor dan asar. Sesetengah berpendapat bacaan qunut seperti subuh. Di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah membaca kuat ketika qunut nazilah. Terdapat 3 lafaz iaitu; ‫1.)التحيات المباركات الصككككككككلوات‬

1

‫الطيبات لله, السككلم عليككك ايهككا‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫النكبى ورحمكة الله وبركاتكه, السكلم‬ ‫علينككككككككككككككككككككا وعلى عباد الله‬ ‫الصكالحين,أشهكد أن ل إله إل الله و‬ 1 (‫أشهد أن محمدا رسول الله‬ ‫2.)التحيات لله والصككككلوات الطيبات‬ ‫لله, السكككلم عليكككك ايهكككا النكككبى‬ ‫ورحمكة الله وبركاتكه, السكلم علينكا‬ ‫وعلى عباد الله الصالحين,أشهد أن‬ ‫ل إله إل الله و أشه كككككد أن محمدا‬ ‫ك‬ 2 (‫عبده ورسوله‬ ,‫3.)التحيات الطيبات الصككككلوات لله‬ ‫ك‬ ‫السلم عليك ايها النبى ورحمة الله‬ ‫وبركاتكه, الس كلم علينكا وعلى عباد‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫الله الصككالحين, أشه كد أن ل إله إل‬ ‫ك‬ ‫الله و أشهككككككككككد أن محمدا عبده‬ 3 (‫ورسوله‬
• Di sisi mazhab Syafie, Maliki dan Abu Hanifah tahiyyat awal hukumnya sunat. Manakala di sisi Imam Ahmad Hanbali hukumnya wajib. Bacaan hendaklah perlahan berdasarkan hadis:

Riwayat Muslim (403); hadis sahih.
2

Riwayat Bukhari (831) dan Muslim (402); hadis sahih.
3

Riwayat Muslim (404); hadis sahih.
4

Riwayat Daud (986) dan Turmuzi (291); hadis hasan. Kata Hakim hadis ini sahih.

"4"‫من السنة أن يخفى التشهد‬
• Jumhur ulama berpendapat, membaca disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul

AL-AZKAR IMAM NAWAWI Mutalib

Bab bacaan selawat ke atas nabi selepas atTasyahhud.

tahiyyat dengan bacaan kuat adalah makruh, tidak batal solat dan tidak perlu sujud sahwi. Imam Nawawi mengatakan bahawa terdapat 3 bacaan selawat yang paling baik iaitu:

1. (‫)اللهم صلى على محمد‬ 2. (‫)وصلى الله على احمد‬ 3. (‫)صلى الله عليه‬
• • Di sisi Imam Syafie hukumnya wajib. Jika meninggalkan selawat maka terbatal solat. Manakala di sisi mazhab lain, hukumnya harus dan tidak membatalkan solat sekiranya meninggalkan selawat. Pada tahiyyat awal, tidak wajib membaca selawat ke atas nabi. (tiada khilaf) Daripada Abu Hurairah1;

• Bab doa sebelum salam •

1

(‫اللهم إنى أعوذبك من عذاب جهنم, ومن عذاب‬ ‫القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة‬ ‫)المسيح الدجال‬
• • Lafaz salam;

Riwayat Muslim (588); hadis sahih.

Bab bacaan ketika memberi salam

(‫)السلم عليكم ورحمة الله‬
Lafaz yang paling sempurna ketika memberi salam sebelah kanan;

(‫)السلم عليكم ورحمة الله‬
• • Merupakan rukun dalam solat. Tidak sah sekiranya tidak memberi salam (tiada khilaf). Tidak harus menambah ‫ وبركاته‬kerana terdapat perselisihan yang amat ketara di kalangan ulama’. Hukum memberi salam pertama adalah wajib manakala salam kedua adalah sunat. Salam yang diwajibkan memadai dengan ‫. السلم عليكم‬ Rasulullah bersabda1:

• • Bab bacaan ketika imam terlupa •

1

"‫"من نابه شئ فى صلته فليقل: سبحان الله‬ "‫"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء‬

Riwayat Bukhari (1218)dan Muslim (421); hadis sahih.

BIBLIOGRAFI Al-Azkar Imam Nawawi, 2001, Kaherah: Maktabah As-Shafaa.

AL-AZKAR IMAM NAWAWI Mutalib

disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul