BEBERAPA pegawai kesihatan membuat pemeriksaan di

pusat asuhan yang dipercayai lokasi kejadian dua bayi
lelaki maut di Taman Permata, Ampang,

Pada hujung sesi ini anda dapat:
1. Menerangkan definisi penyiasatan.
2. Menerangkan jenis penyiasatan
jenayah.
3. Menerangkan tujuan siasatan.
4. Menerangkan prinsip siasatan.
5. Menerangkan proses siasatan.
6. Menerangkan dokumen yang perlu
disediakan.
7. Menerangkan cara siasatan yang
dijalankan.
Siasatan - proses memungut maklumat - mencapai
beberapa matlamat.
Penyiasatan jenayah cari petunjuk dan bukti
menentukan samada jenayah berlaku
Sekira berlaku, penyiasatan jenayah meneliti latar
belakang tertuduh dan cuba mendedahkan siapa
yang melakukan jenayah
Pegawai penyiasat mungkin menjalankan tugas
seorang diri atau meminta agensi penguatkuasaan
lain, pakar perubatan atau pegawai-pegawai lain
Agensi polis dan penguatkuasa undang-undang
terikat kepada pelbagai penyiasatan jenayah
Ramai individu mula melakukan penyiasatan
jenayah dengan bantuan penyiasat profesional

Lengkap, rapi dan adil
Cukup keterangan untuk

mensabitkan pesalah

Bagi menghasilkan satu Kertas Siasatan
yang lengkap, rapi dan adil, seseorang
pegawai penyiasat perlu:
• SIKAP

yang positif

• Jujur, adil, disiplin, inisiatif, minat,

inquisitive, imaginative, observant,
meticulous
• Pengetahuan undang-undang
• Undang-undang jenayah – ingredients
• Keterangan – admissibility, relevancy
• Kuasa – semua tindakan mestilah berpandukan

peruntukan undang-undang/prosedur

 Pengetahuan lain
 Saintifik, Human behaviour, Criminology,
Pengetahuan am, Perakaunan, Perniagaan, etc.
 Common sense
 Resourceful
 Perhubungan awam
 Orang ramai
 Rakan sekerja/anggota bawahan
 Jabatan/organisasi lain – networking
 Banyak sumber maklumat – informants
 Teknik soal-siasat
 Teknologi moden, cth. ICT

Penyiasatan jenayah - proses memungut

1.
2.
3.
4.

maklumat atau bukti tentang sesuatu
jenayah supaya dapat:
Menentukan sekiranya sesuatu jenayah
telah berlaku;
Mengenalpasti orang yang melakukan;
Menangkap orang yang melakukan; dan
Memberi bukti untuk menyokong
mensabitkan orang yang dituduh di
mahkamah.

 Penyiasatan jenayah juga ibarat sesuatu

‘jigsaw puzzle’, di mana pegawai
penyiasat mempunyai bebarapa keping
‘jigsaw’ dan tiada gambar untuk menunjuk
kepada mereka di mana sesuatu kepingan itu
dimiliki
 Pegawai penyiasatan dikehendaki

punca

mencari

untuk mengumpul seberapa banyak
kepingan yang boleh supaya dapat
meletakkannya untuk membentuk
‘gambar’ jenayah yang lengkap.

 Penyiasatan jenayah biasanya dilakukan oleh


pihak polis.
Terdapat agensi lain yang mempunyai kuasa
untuk menjalankan penyiasatan dan
melancarkan pertuduhan jenayah.
Di negara kita, ini termasuk jabatan kesihatan,
jabatan kastam, jabatan imigrsen dan lain-lain.
Polis dan pegawai lain mungkin menggunakan
pelbagai cara untuk menjalankan penyiasatan
jenayah.
Teknik saintifik mungkin digunakan semasa
penyiasatan jenayah.

Pengetahuan undang-undang

prosedur
Kanun Prosedur Jenayah
Sebarang tindakan yang tidak sah di
sisi undang-undang mungkin “backfire”, keterangan yang diperolehi
mungkin juga tidak boleh diterima
Mahkamah.

Jenis penyiasatan jenayah termasuk
;
1.Penyiasatan penipuan,
2.Penyiasatan merogol,
3.Penyiasatan jenayah seksual,
4.Penyiasatan pencurian,
5.Penyiasatan menculik,
6.Penyiasatan serangan,
7.Penyiasatan pembunuhan dan lain-lain.

Penyiasatan boleh diklasifikasi kepada;
‘Proactive’ (intelligence-driven) atau
‘reactive’ (complaint-driven) dan
Sebagai rahsia (covert) atau
Terbuka (overt). 

Penyiasatan ‘proactive’

adalah operasi rahsia
dan satu umpan (polis bertindak sebagai mangsa)
atau ‘sting’ (polis bertindak sebagai pembeli atau
penjual). 

Penyiasatan ‘reactive’

biasanya berdasarkan
pengaduan seseorang penduduk, dan melibatkan
penyiasatan pendahuluan dan susulan (atau latent).

Untuk menentukan sekiranya sesuatu

jenayah telah dilakukan
(committed)
Mendapat maklumat dan bukti secara
sah untuk mengenalpasti orang yang
tanggungjawab.
Tangkap suspek
Mempersembahkan kes paling baik
kepada pendakwa (Present the best
possible case to the prosecutor)

rantaian
keterangan tidak terputus

Siasatan menentukan

sepanjang proses pembicaraan
semasa pendakwaan.
Bahan bukti relevan akan

dikemukakan ke mahkamah
melalui saksi-saksi semasa
perbicaraan.

Semua undang-undang jenayah, samada negeri atau
persekutuan mengandungi elemen-elemen tertentu yang mesti
dibuktikan dan dikemukakan di mahkamah supaya menyabitkan
seseorang atau sesuatu entiti keatas sesuatu kesalahan.
Contoh, untuk menuduh pembunuhan darjah pertama (first
degree murder), mesti buktikan orang yang melakukannya
menyebabkan kematian seseorang (elemen pertama)
samada dengan niat atau pengetahuan bahawa tindakan beliau
boleh menyebabkan kematian (elemen kedua).

Menurut satu turutan yang logik
Semua bukti fizikal diperolehi secara sah
Saksi ditemuramah dengan efektif
Semua suspek disoal secara sah dan

efektif
Semua penunjuk (leads) dibentuk secara
mendalam (are thoroughly developed)
Semua perincian (details) direkod dan
dilapurkan dengan tepat

1. Membentuk rancangan penyiasatan.
a) Tugas asas pegawai penyiasat
- mengumpul bukti dan membuat
keputusan tentang fakta dan cadangan
sesuai kepada pihak atasan. Sebelum
mendapat maklumat - harus membentuk
rancangan penyiasatan yang mengandungi;
(1) Kefahaman fakta yang diperlukan
untuk mencapai kesimpulan,
(2) Suatu strategi untuk mendapat bukti.

b. Pegawai penyiasat harus
bermula penyiasatan dengan

mengenalpasti maklumat
yang sudah ada dan
menentukan maklumat
tambahan yang diperlukan

sebelum keputusan dan
cadangan boleh dibuat kepada
pihak atasan.

Sumber maklumat mungkin dari ;
Dokumen,
 Barang kes atau
 Manusia.
Sumber dokumen termasuk apa jua jenis kertas
atau sumber elektronik seperti lesen, rekod,
dokumen kewangan dan sebagainya.
Sumber barang kes adalah barangan yang
terdapat di tempat kejadian atau tempat lain.
Sumber manusia adalah sumber maklumat yang
berharga untuk pegawai penyiasat.
Biasanya maklumat yang diberi adalah maklumat
latar belakang.
Perkara terpenting yang dipertimbangkan tentang
maklumat sumber manusia ialah boleh dipercayai.

Bab V :

Akta Keterangan menyebut tentang
keterangan dokumen.
Nota
Gambar
Lakaran
Pemerhatian dan huraian
Barang kes atau eksibit

Seksyen IX Akta Keterangan
menyebut tentang saksi.
Temuramah
Menyoal (Interogate)
Pemeriksaan poligraf

S. 111/112 KPJ
Sebarang orang yang dirasai tahu

tentang fakta / keadaan kes
Dikesan dan ditemubual,
Jika perlu, rakamkan percakapan.
“Speed is the essence of war” – Sun
Tzu

 Persediaan keputusan dan cadangan.
 Selepas semua keterangan telah diambil,

pegawai penyiasat akan mengkaji semula
dan membuat keputusan.
 Pegawai penyiasat mesti
mempertimbangkan
 Bukti secara mendalam dan adil,
 Membuat keputusan tentang fakta,
 Cadangan yang disokong oleh fakta,
 Mematuhi arahan pihak atasan.

 Tanggungjawab pegawai penyiasat utama

untuk memastikan segala tindakan berjagajaga diambil untuk memelihara keterangan
dalam keadaan asal sehingga ia
disusunkan.
 Melindungi keterangan dan kurangkan
potensi untuk menukar.
 Penting untuk memakai sarung tangan dan

memegang keterangan dengan cermat,
menggunakan bekas bersih dan pastikan tidak
berlaku pencemaran silang atau tertukar.
 Apabila keterangan telah diambil dengan teliti,
pegawai penyiasat hendaklah menjaga rantaian
bukti dan simpan keterangan dengan teliti di
persekitaran yang sesuai.

1. Diari siasatan
Satu dokumen yang merekodkan aktiviti

harian yang dijalankan oleh seorang
pegawai yang terlibat dalam kes yang
disiasat.
Ia merangkumi perkara-perkara berikut:
Pegawai yang terlibat termasuk:
Nama, No. kad pengenalan, nama jawatan

dan pejabat bertugas
Masa dan tarikh siasatan dijalankan
No. butir siasatan
Butir-butir siasatan yang dijalankan
Tandatangan pegawai yang mencatat

 

Perkara-perkara yang perlu dicatitkan dalam

ID:

Tarikh dan masa arahan / siasatan
Tempat dilawati
Butir-butir siasatan
Pendapat / hasil siasatan
Keterangan mengenai perkara / barang yang

dijumpai dan butir-butirnya
Pergerakan / serah-menyerah barang kes
Pengendalian barang kes - bungkus, label, hantar,
daftar, simpan dsb
Arahan yang diberi - eg ambil gambar, kesan cap
jari
Jika pegawai / anggota lain jalan siasatan,

misalnya jumpa barang kes,  dapatkan ID

s. 119 KPJ – butir-butir penyiasatan.
Refreshing memory – kadang-kadang

perbicaraan diadakan bertahun-tahun
selepas penyiasatan – butir-butir telah
dilupa.

S.119 KPJ - ID ditulis setiap hari 
maka ditandatangani setiap hari.
Buku catitan

Fakta ringkas kes (Brief facts of the case)

dikemukakan setelah pengakuan salah tertuduh
direkodkan oleh Mahkamah.
Fakta kes ini perlulah

diakui oleh tertuduh yang

mana kemudiannya Maahkamah akan merekodkan
pengakuan terhadap fakta tersebut.
Adalah menjadi tanggungjawab pegawai pendakwa
untuk memastikan bahawa fakta kes yang
dikemukakan olehnya dan kemudiannya diakui oleh
tertuduh menyokong dan membuktikan setiap

intipati pertuduhan yang dihadapi oleh
tertuduh.

Sekiranya tertuduh mengaku salah, pihak pendakwa
hendaklah mengemukakan fakta-fakta kes.
 Tertuduh mesti ditanya sama ada dia mengaku akan fakta–
fakta kes.
Sekiranya tertuduh mengaku terhadap fakta kes tersebut
dan juga barang kes yang dikemukakan; Mahkamah
seterusnya akan merekod sabitan terhadap tertuduh (finding
of guilt) tertuduh dan kemudiannya akan mendengar rayuan
tertuduh terhadap hukuman.
Sekiranya tertuduh tidak mengakui atau

mempersoalkan fakta tersebut samada keseluruhannya
atau sebahagiannya; Mahkamah akan menolak
pengakuan salah tertuduh dan menetapkan kes
tersebut untuk dibicarakan.
 Begitu juga sekiranya Mahkamah berpendapat bahawa fakta
kes tersebut tidak membuktikan kesalahan yang dituduh.

1.
Sekiranya kesalahan yang dilakukan oleh
tertuduh adalah suatu kesalahan yang mudah
dan jelas, fakta adalah seperti di dalam
pertuduhan.
2.
Fakta kes tersebut perlulah mengandungi
kesemua intipati kesalahan yang perlu
dibuktikan oleh pegawai pendakwa.
3.
Fakta kes tidak semestinya panjang akan
tetapi ianya perlulah ringkas dan padat.

Fakta kes hendaklah

menunjukkan

kesalahan seperti dalam pertuduhan
Fakta kes mesti mengandungi semua intipati

kesalahan
Hendaklah megandungi fakta yang boleh
dibuktikan oleh pendakwaan dan yang
diperlukan dalam pertuduhan
Tidak perlu suatu cerita yang panjang lebar
Panjang sesuatu fakta kes

bergantung

kepada jenis kes, intipati kes dan pertuduhan

1. Penyiasatan permulaan.
 Tiba tempat kejadian – tentukan jenis kesalahan,
tarikh dan masa kejadian
 Mencari bukti/keterangan mengenai suspek
 Mengukur, mengambil gambar, merakam video dan
melukis empat kejadian jenayah
 Mengenalpasti dan mengutip, memeriksa dan
memproses bukti fisikal
 Menyoal mangsa
 Merakamkan semua pernyataan dan pemerhatian
dalam nota
 Membuat penyelidikan rapi
 Membuat kesimpulan cara mana prosedur dilakukan

2.Penyiastan peringkat

pertengahan dan akhir
Kaji semula siasatan 5W 1H
Dapatkan satu kesimpulan

bagaimana kejadian berlaku:
Jenis kesalahan
Bagaimana berlaku
Bila berlaku
Dimana dilakukan
Siapa yang melakukan
Kenapa berlaku

 Kaji keterangan daripada pendapat

pakar, ahli kimia dll
Dapat rekod polis untuk mencari suspek
Dapat nasihat pegawai atasan
Kaji senarai suspek
Tangkap dan buat soal periksa
Siapkan dokumen, kertas siasatan
Siapkan kes untuk dibawa ke
mahkamah

Ciri intelektual
Kebolehan mendapat dan
menyimpan maklumat
Kebolehan untuk menggunakan
pengetahuan teknik
Berterusan minda terbuka
Berterusan objektif

Pengimbangan emosi baik
Ingin tahu
Mensyaki
Tidak sombong
Disiplin diri

Ciri fizikal
Sihat
Sesuai secara fizikal
Mempunyai penglihatan dan

pendengaran baik

Kesimpulannya ?

Kesimpulan…
Kejayaan sesuatu penyiasatan

tidak

bergantung semata-mata kepada
kecerdikan otak seorang pegawai
penyiasat atau nasib.
Hasil kerja tungkus rumus
(painstaking and labourious hard
work), kadang kala juga sedikit nasib
Memerlukan sikap positif dan
kejujuran

Kelemahan / kekurangan dalam
penyiasatan boleh membawa
kepada ketidak-adilan.
Pendakwaan tidak dapat dilakukan

atau jika dilakukan kes tidak dapat
dibuktikan
Kesan, Ketidak-adilan kepada
mangsa / masyarakat / negara