SELAMAT DATANG

TAKLIMAT PENDAFTARAN UPSR 2012

TARIKH PEPERIKSAAN 11 – 13 SEPTEMBER 2012 ( SELASA. RABU DAN KHAMIS ) PENDAFTARAN PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2012 Kaedah : Menggunakan CD aplikasi program pendaftaran .

(Sertakan sijil kelulusan pendaftaran). •Semasa mendaftar murid sedang belajar di Tahun Enam. UPSR 2012 KOHOT UMUR . •Mematuhi kohot umur yang ditetapkan.Sekolah kerajaan/Bantuan Penuh Kerajaan • Semua murid Tahun Enam cukup KOHORT UMUR Sekolah Swasta •Diiktiraf dan diluluskan pendaftarannya oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.WAJIB LAHIR PADA 02/01/2000 – 01/01/2001 .

00 setiap calon • Kiriman Wang Pos / Bank Draft / Cashier Order • Wang Tunai /Cek Sekolah tidak diterima Cara Bayaran • • • Berpalang Dibayar atas nama “PENGARAH PELAJARAN SABAH” Bayaran calon menarik diri/berhenti tidak dikembalikan .Sekolah Kerajaan / Bantuan Penuh Kerajaan • PERCUMA Sekolah Swasta RM10.

. Bersihkan data pendaftaran tahun lepas sebelum “key in “ data tahun semasa.Diisi dalam satu salinan oleh calon dengan bimbingan guru kelas. Maklumat pendaftaran hanya boleh dikemaskinI setelah semua maklumat pendaftaran/calon di “key in” ke dalam program aplikasi pendaftaran. Gunakan Program (CD) aplikasi pendaftaran yang dibekalkan.Guna Borang pendaftaran (LP/UPSR1) untuk mengumpul maklumat . Semua pendaftaran masuk “dikey in” ke dalam komputer/program aplikasi pendaftaran.

1. bangsa. 2. agama. Disket pendaftaran rosak dan tidak boleh dibaca.beberapa orang calon didaftar di dua pusat yang berlainan. 10. Sekolah tidak akur dengan tarikh tutup pendaftaran. . 8. angka giliran. Tidak menyemak dengan teliti print out dan lain-lain dokumen pendaftaran yang dihantar ke PPD. Terlalu ramai mendaftar sebagai calon cicir. 9. keturunan. nama calon dan pilihan mata pelajaran. Borang kawalan LPM/DS 1 Pin. SuP wajib memastikan calon berkenaan masih bersekolah di sekolah berkenaan. 4. UPSR 2011 . Kesilapan kod jantina. Senarai Kemasukan Pendaftaran KESILAPAN YANG DILAKUKAN OLEH SuP UPSR TAHUN 2011 (PENDAFTARAN) 6. 3. 5/05 tidak disertakan. “Print Out” berikut tidak disertakan/Tidak Lengkap : a. Rumusan M/PELAJARAN/ RUMUSAN BAYARAN Guru besar tidak mengesahkan dan menandatangani “print out” yang dikemukakan. 7. b.

16. Menyalahkan LP / SPP jika berlaku sebarang kesilapan pada data calon sedangkan semua data diperolehi dari sekolah. nama SuP & no. wal hal data digunakan oleh LP dan SPP JPN untuk menwujukan rekod di LPM dan SPP JPN adalah datangnya dari data dalam disket yang dihantar ke SPP JPN oleh sekolah. KESILAPAN YANG DILAKUKAN SuP UPSR 2011 (PENDAFTARAN) . Terdapat kekeliruaan jenis sekolah dan nombor sekolah 12. Disket yang dihantar dilabelkan no pusat sahaja. 13. nama dan lain – lain butiran calon. 15. SALAH MENGISI KOD SEKOLAH. Ada sekolah menyalahkan LP dan SPP JPN mengenai kesilapan kod jantina.11. 17. Terdapat sekolah SJKC yang mendaftarkan calonnya mengambil BM SK menukarkan kepada BM SJKC di saat akhir di mana ini menyusahkan pihak LP dan SPP untuk membekalkan kertas soalan dan OMR JOB baru. tidak ada nama sekolah. Disket pendaftaran sesuatu pusat tidak dapat dikumpul kerana tiada data dalam disket untuk pusat berkenaan. 14. tel dan bilangan calon.

Tidak menyertakan Print Out Rumusan Peka/PAFA/Pep. Disket rosak dan tidak boleh dibaca. 4. Maklumat tidak disemak dengan teliti. Ada sekolah menghantar disket sahaja tiada print out atau sebaliknya. ****** 6.1. 3. 7. 5. Ada sekolah yang menghantar borang manual sahaja. . Maklumat tidak disahkan dan ditandatangani oleh guru besar. Ada sekolah yang lewat/tidak menghantar disket dan lain – lain dokumen PEKA Sains/PAFA dan Peperiksaan Percubaan ke PPD. 2. Percubaan.

agama dan bangsa angka giliran serta pilihan Mata pelajaran. Semua pembetulan butiran dan pilihan Mata pelajaran calon hendaklah dibuat dalam borang pendaftaran dan maklumat yang telah dibetulkan di “key in” ke dalam komputer/aplikasi program pendaftaran 1. No. 2. calon menyemak butiran seperti nama. kod jantina. Guru besar bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyemak dan mengesahkan semua maklumat adalah betul sebelum maklumat dihantar ke PPD.Cetak Kenyataan Semakan pendaftaran dan edar kepada calon melalui guru kelas. surat beranak. . Pihak SPP JPN dan LP tidak akan membuat sebarang pembetulan di atas kesilapan yang datangnya dari pihak sekolah. Sekiranya ada kesilapan pembetulan dibuat oleh calon sendiri dengan bimbingan guru kelas sebelum mengesahkan dan menandatangani kenyataan semakan tersebut.

Sabah Print Out Rumusan Mata Pelajaran/Rumusan Bayaran (2 salinan) Rumusan Kemasukan Pendaftaran ( 2 salinan ) PERINGATAN: Semua print out yang dihantar hendaklah disahkan dan ditandatangani oleh Guru Besar/Kandungan disket dan print out hendaklah sama serta dicop dengan cop sekolah. Bil. Semua disket hendaklah dilabel dengan: 1. Calon UPSR 2. 1/2002 ( 1 salinan ) dan borang Pilihan Bahasa UPSR/PB1. UPSR 2012 4. dua untuk dua pusat dan seterusnya atau Bank in Slip bagi sekolah membayar yuran pendaftaran melalui A/C Alliance Bank Bhd.Disket Pendaftaran mengikut bilangan Pusat Borang Kawalan LPM/DMS 1 Pin. SUP 3. Nama Sekolah . No. UPSR/PB2-M dan UPSR/PB2-S ( 2 Salinan ) Yuran pendaftaran dalam bentuk Wang Kiriman Pos/Bank Draft/Cashier Order – jumlah bayaran mengikut bilangan calon berdaftar. Pusat 5. Tel. Satu untuk satu pusat. Nama dan No.Daerah & Negeri .

INGGERIS MATEMATIK 1 MATEMATIK 2 SAINS BC PEMAHAMAN BC PENULISAN 011 012 014 015/1 015/2 018 021 022 024 025/1 025/2 028 026 027 031 032 034 035/1 035/2 038 036 037 .PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DIUJI ADALAH SEPERTI BERIKUT: BIL MATA PELAJARAN SEK KEBANGSAAN (SK) SEK JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC) SEK JENIS KEBANGSAAN TAMIL (SJKT) 1 2 3 4 5 6 7 8 BM PEMAHAMAN BM PENULISAN B.

Murid yang mendaftar untuk BM 011 dan 012 tidak boleh mengambil BM SJKC atau sebaliknya.• • Pendaftaran M/Pelajaran BM Kod 011 dan 012 bagi Calon SJKC Murid dari SJKC berminat mengambil BM 011 dan 012 hendaklah menanda “X” pada ruang yang berkenaan di dalam borang dan aplikasi pendaftaran . Nombor sekolah untuk semua sekolah yang mempunyai pusat sendiri ialah “1” Jenis Calon (a) 1 .Sekolah Kebangsaan (b) 3 .Sekolah Swasta yang bahasa pengantarnya ialah Bahasa Melayu • • • .Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) SJKC [c] 5 .

Cina atau Bahasa Inggeris .Calon Boleh menjawab keseluruhan soalan dalam Bahasa Melayu/B.Cina atau Bahasa Inggeris Calon Boleh menjawab tiap – tiap soalan dalam Bahasa Melayu/B.

TULIS “TIADA” DALAM BORANG JIKA TIDAK ADA CALON YANG MEMILIH UNTUK MENJAWAB DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK MP MATEMATIK DAN SAINS 1. UPSR/PB2 – S . UPSR/PB2 – M 3. UPSR/PB1 2.

05 – 09 MAC 2012 PENDAFTARAN SELEPAS TARIKH TUTUP ATAU PENDAFTARAN LEWAT TIDAK AKAN DILAYAN .

Ujian dikelolakan oleh sekolah masing – masing di bawah penyeliaan SPI JPN Pelaporan pencapaian calon dicatat dalam pernyataan keputusan UPSR Keterangan lanjut mengenai pengelolaan PAFA sila berhubung dengan Sektor Pendidikan Islam (SPI ) JPN •Kaedah Pengujian: Sila gunakan Buku Panduan yang telah dibekalkan •Tarikh Pelaksanaan : Rujuk Jadual Kerja/Tarikh –tarikh penting yang telah ditetapkan .Semua calon beragama Islam wajib diuji.

Penilaian dikelolakan oleh sekolah masing – masing di bawah penyeliaaan SPA JPN Pelaporan pencapaian calon dicatat dalam pernyataan keputusan UPSR Keterangan lanjut mengenai pengelolaan PEKA SAINS sila berhubung dengan Sektor Pengurusan Akademik (SPA) JPN •Kaedah Pengujian: Sila gunakan Buku Panduan yang telah dibekalkan •Tarikh Pelaksanaan : Rujuk Jadual Kerja/Tarikh – tarikh penting yang ditetapkan .Semua calon UPSR wajib menjalani PEKA SAINS.

dua untuk dua pusat dan seterusnya ). Program Aplikasi PAFA/PEKA B. Tarikh pelaksanaan dan tarikh penghantaran disket dan lain – lain dokumen berkenaan sila rujuk ( JADUAL KERJA / TARIKH – TARIKH PENTING ) UPSR tahun 2012 .1. nama pusat/sekolah. bilangan calon dan tahun peperiksaan ( satu untuk satu pusat. 2. Print out (Rumusan) yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Guru Besar ( 2 salinan ) 3. Semua data kemasukan hendaklah menggunakan program aplikasi yang telah dibekalkan: A. Program Aplikasi PEPERIKSAAN PERCUBAAN. 5. pusat. Disket dilabel dengan No.

Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan akan mengemukakannya ke LP .• • Tarikh tutup Pindah Pusat – 15 Mei 2012 Calon Pindah pusat/sekolah selepas 15 Mei akan dianggap sebagai calon menumpang • • • Sekolah asal melengkapkan borang Pindah Pusat (LPM/AM 37) – ( 5 Salinan ) Sekolah menerima calon Pindah Pusat memproses dan menghantarnya kepada SPP JPN ( 3 Salinan ) SPP JPN menghantarnya ke LP • Sekolah asal melengkapkan borang Pindah Pusat (LPM/AM 37) – 5 Salinan dan menghantarnya ke SPP JPN (4 salinan) • • SPP JPN memproses dan menghantarnya ke Jabatan Pelajaran Negeri di mana calon akan berpindah.

Sabah 2. John Tuaran Sabah 3.Contoh SR Swasta Seri Insan Kota Kinabalu Sabah Gunakan No. Pusat yang telah ditetapkan (KOD PUSAT TIDAK BERUBAH) . SRPK Kota Kinabalu Sabah Sekolah Jenis Kebangsaan .Contoh : 1. SRK St.Sekolah Kebangsaan . SK Sri Gaya Kota Kinabalu.Contoh : SJKC Chung Hwa Likas Kota Kinabalu Sabah Sekolah Rendah Swasta .

• Semua calon yang mempunyai surat beranak hendaklah didaftarkan dengan no. Satu salinan dihantar ke PPD dan satu salian disimpan oleh calon dan dibawa oleh calon semasa peperiksaan – sepanjang tempoh peperiksaan. . • Pihak sekolah diminta mengisi borang “Borang Perakuan Calon (Bergambar) dalam 2 salinan. • Program aplikasi pendaftaran akan menjana nombor sementara bagi calon – calon yang tidak mempunyai / belum ada surat beranak. surat beranak masing – masing.

. •Pihak sekolah yang mempunyai calon – calon berkenaan dikehendaki memohon dengan mengisi borang yang dibekalkan mengikut jenis kecacatan. Calon rabun akan menduduki kertas soalan bercetak saiz besar (enlarge). •Sekolah berkenaan akan menyediakan peralatan (mengikut jenis kecacatan) semasa peperiksaan.Calon cacat penglihatan (buta) akan didaftarkan untuk mengambil kertas soalan dalam bentuk “braille”. Calon cacat pendengaran (Pekak) akan didaftarkan untuk mengambil kertas soalan moderasi untuk Mata Pelajaran Sains dan Matematik. •Calon akan didaftarkan seperti calon biasa.

09 Mac 15 Mei SPP JPN menerima dokumen pendaftaran dari PPD Tarikh tutup tukar status calon Pegawai peperiksaan PPD/Pegawai SPP JPN Guru Besar & S/U Pep. Serahkan disket & lain – lain dokumen PEKA Sains dan PAFA ke SPP JPN Guru Penilai SuP Guru Besar/SuP 13 Ogos Pegawai Peperiksaan PPD . 05 .05 Ogos 06 . 02 Feb31 Julai 01 . Guru Besar/ SuP.10 Ogos Tempoh Pelaksanaan PEKA Sains dan PFA peringkat sekolah Kemasukan markah PEKA Sains dan PAFA peringkat sekolah Serahkan disket & lain – lain dokumen PEKA Sains dan PAFA ke PPD.Jadual Kerja / Tarikh – Tarikh Penting UPSR 2012 Tarikh 3 Jan – 29 Feb 01 – 04 Mac Perkara Pendaftaran peringkat sekolah Serah Dokumen Pendaftaran ke PPD Tindakan Guru kelas/SuP.

13 September Peperiksaan Bertulis UPSR Guru Besar/ SuP.Jadual Kerja/Tarikh – Tarikh Penting UPSR 2012 Tarikh Perkara Tindakan PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3-7 September Kemasukan markah Peperiksaan Percubaan UPSR Guru Kelas /SuP. 17 September Pegawai peperiksaan PPD Pegawai SPP JPN 11 . . 10 – 14 September Tarikh serahkan disket dan lain –lain dokumen peperiksaan percubaan ke PPD SPP JPN mengutip dokumen peperiksaan percubaan dari PPD Guru Besar / SuP.

.

PEJABAT - 0198518553 0198725540 0168058166 088-225960 088-257648 088-252401 088-244625 • NO. PG. DURAMAN EN. JIAR HJ. ZULKIFLI SUHAILI • TEL. FAKS - . ZAKARIA YUSOP EN.EN. AK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful