SELAMAT DATANG

TAKLIMAT PENDAFTARAN UPSR 2012

TARIKH PEPERIKSAAN 11 – 13 SEPTEMBER 2012 ( SELASA. RABU DAN KHAMIS ) PENDAFTARAN PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2012 Kaedah : Menggunakan CD aplikasi program pendaftaran .

•Semasa mendaftar murid sedang belajar di Tahun Enam.WAJIB LAHIR PADA 02/01/2000 – 01/01/2001 . (Sertakan sijil kelulusan pendaftaran).Sekolah kerajaan/Bantuan Penuh Kerajaan • Semua murid Tahun Enam cukup KOHORT UMUR Sekolah Swasta •Diiktiraf dan diluluskan pendaftarannya oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. UPSR 2012 KOHOT UMUR . •Mematuhi kohot umur yang ditetapkan.

00 setiap calon • Kiriman Wang Pos / Bank Draft / Cashier Order • Wang Tunai /Cek Sekolah tidak diterima Cara Bayaran • • • Berpalang Dibayar atas nama “PENGARAH PELAJARAN SABAH” Bayaran calon menarik diri/berhenti tidak dikembalikan .Sekolah Kerajaan / Bantuan Penuh Kerajaan • PERCUMA Sekolah Swasta RM10.

Guna Borang pendaftaran (LP/UPSR1) untuk mengumpul maklumat . Bersihkan data pendaftaran tahun lepas sebelum “key in “ data tahun semasa.Diisi dalam satu salinan oleh calon dengan bimbingan guru kelas. Maklumat pendaftaran hanya boleh dikemaskinI setelah semua maklumat pendaftaran/calon di “key in” ke dalam program aplikasi pendaftaran. Gunakan Program (CD) aplikasi pendaftaran yang dibekalkan. . Semua pendaftaran masuk “dikey in” ke dalam komputer/program aplikasi pendaftaran.

7. angka giliran. Kesilapan kod jantina. Borang kawalan LPM/DS 1 Pin. 3. Disket pendaftaran rosak dan tidak boleh dibaca. Sekolah tidak akur dengan tarikh tutup pendaftaran. 5/05 tidak disertakan. Tidak menyemak dengan teliti print out dan lain-lain dokumen pendaftaran yang dihantar ke PPD. Rumusan M/PELAJARAN/ RUMUSAN BAYARAN Guru besar tidak mengesahkan dan menandatangani “print out” yang dikemukakan. Terlalu ramai mendaftar sebagai calon cicir. b.1. bangsa. agama. Senarai Kemasukan Pendaftaran KESILAPAN YANG DILAKUKAN OLEH SuP UPSR TAHUN 2011 (PENDAFTARAN) 6.beberapa orang calon didaftar di dua pusat yang berlainan. keturunan. 2. . UPSR 2011 . 4. “Print Out” berikut tidak disertakan/Tidak Lengkap : a. nama calon dan pilihan mata pelajaran. 10. 9. SuP wajib memastikan calon berkenaan masih bersekolah di sekolah berkenaan. 8.

Terdapat sekolah SJKC yang mendaftarkan calonnya mengambil BM SK menukarkan kepada BM SJKC di saat akhir di mana ini menyusahkan pihak LP dan SPP untuk membekalkan kertas soalan dan OMR JOB baru. 15.11. Disket yang dihantar dilabelkan no pusat sahaja. wal hal data digunakan oleh LP dan SPP JPN untuk menwujukan rekod di LPM dan SPP JPN adalah datangnya dari data dalam disket yang dihantar ke SPP JPN oleh sekolah. tel dan bilangan calon. Terdapat kekeliruaan jenis sekolah dan nombor sekolah 12. KESILAPAN YANG DILAKUKAN SuP UPSR 2011 (PENDAFTARAN) . SALAH MENGISI KOD SEKOLAH. tidak ada nama sekolah. 16. nama dan lain – lain butiran calon. nama SuP & no. Disket pendaftaran sesuatu pusat tidak dapat dikumpul kerana tiada data dalam disket untuk pusat berkenaan. 17. Menyalahkan LP / SPP jika berlaku sebarang kesilapan pada data calon sedangkan semua data diperolehi dari sekolah. 14. Ada sekolah menyalahkan LP dan SPP JPN mengenai kesilapan kod jantina. 13.

****** 6. 5. 2. Maklumat tidak disemak dengan teliti.1. Ada sekolah yang menghantar borang manual sahaja. Percubaan. 7. 4. Disket rosak dan tidak boleh dibaca. Ada sekolah yang lewat/tidak menghantar disket dan lain – lain dokumen PEKA Sains/PAFA dan Peperiksaan Percubaan ke PPD. Tidak menyertakan Print Out Rumusan Peka/PAFA/Pep. 3. Maklumat tidak disahkan dan ditandatangani oleh guru besar. . Ada sekolah menghantar disket sahaja tiada print out atau sebaliknya.

.Cetak Kenyataan Semakan pendaftaran dan edar kepada calon melalui guru kelas. Pihak SPP JPN dan LP tidak akan membuat sebarang pembetulan di atas kesilapan yang datangnya dari pihak sekolah. calon menyemak butiran seperti nama. No. agama dan bangsa angka giliran serta pilihan Mata pelajaran. 2. Sekiranya ada kesilapan pembetulan dibuat oleh calon sendiri dengan bimbingan guru kelas sebelum mengesahkan dan menandatangani kenyataan semakan tersebut. Guru besar bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyemak dan mengesahkan semua maklumat adalah betul sebelum maklumat dihantar ke PPD. kod jantina. Semua pembetulan butiran dan pilihan Mata pelajaran calon hendaklah dibuat dalam borang pendaftaran dan maklumat yang telah dibetulkan di “key in” ke dalam komputer/aplikasi program pendaftaran 1. surat beranak.

Disket Pendaftaran mengikut bilangan Pusat Borang Kawalan LPM/DMS 1 Pin. Bil. Calon UPSR 2. Semua disket hendaklah dilabel dengan: 1.Daerah & Negeri . 1/2002 ( 1 salinan ) dan borang Pilihan Bahasa UPSR/PB1. No. SUP 3. Nama Sekolah . Satu untuk satu pusat. UPSR/PB2-M dan UPSR/PB2-S ( 2 Salinan ) Yuran pendaftaran dalam bentuk Wang Kiriman Pos/Bank Draft/Cashier Order – jumlah bayaran mengikut bilangan calon berdaftar. Tel. dua untuk dua pusat dan seterusnya atau Bank in Slip bagi sekolah membayar yuran pendaftaran melalui A/C Alliance Bank Bhd. Sabah Print Out Rumusan Mata Pelajaran/Rumusan Bayaran (2 salinan) Rumusan Kemasukan Pendaftaran ( 2 salinan ) PERINGATAN: Semua print out yang dihantar hendaklah disahkan dan ditandatangani oleh Guru Besar/Kandungan disket dan print out hendaklah sama serta dicop dengan cop sekolah. Pusat 5. UPSR 2012 4. Nama dan No.

PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DIUJI ADALAH SEPERTI BERIKUT: BIL MATA PELAJARAN SEK KEBANGSAAN (SK) SEK JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC) SEK JENIS KEBANGSAAN TAMIL (SJKT) 1 2 3 4 5 6 7 8 BM PEMAHAMAN BM PENULISAN B. INGGERIS MATEMATIK 1 MATEMATIK 2 SAINS BC PEMAHAMAN BC PENULISAN 011 012 014 015/1 015/2 018 021 022 024 025/1 025/2 028 026 027 031 032 034 035/1 035/2 038 036 037 .

Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) SJKC [c] 5 . Murid yang mendaftar untuk BM 011 dan 012 tidak boleh mengambil BM SJKC atau sebaliknya. Nombor sekolah untuk semua sekolah yang mempunyai pusat sendiri ialah “1” Jenis Calon (a) 1 .• • Pendaftaran M/Pelajaran BM Kod 011 dan 012 bagi Calon SJKC Murid dari SJKC berminat mengambil BM 011 dan 012 hendaklah menanda “X” pada ruang yang berkenaan di dalam borang dan aplikasi pendaftaran .Sekolah Swasta yang bahasa pengantarnya ialah Bahasa Melayu • • • .Sekolah Kebangsaan (b) 3 .

Cina atau Bahasa Inggeris Calon Boleh menjawab tiap – tiap soalan dalam Bahasa Melayu/B.Cina atau Bahasa Inggeris .Calon Boleh menjawab keseluruhan soalan dalam Bahasa Melayu/B.

UPSR/PB1 2. UPSR/PB2 – M 3.TULIS “TIADA” DALAM BORANG JIKA TIDAK ADA CALON YANG MEMILIH UNTUK MENJAWAB DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK MP MATEMATIK DAN SAINS 1. UPSR/PB2 – S .

05 – 09 MAC 2012 PENDAFTARAN SELEPAS TARIKH TUTUP ATAU PENDAFTARAN LEWAT TIDAK AKAN DILAYAN .

Semua calon beragama Islam wajib diuji. Ujian dikelolakan oleh sekolah masing – masing di bawah penyeliaan SPI JPN Pelaporan pencapaian calon dicatat dalam pernyataan keputusan UPSR Keterangan lanjut mengenai pengelolaan PAFA sila berhubung dengan Sektor Pendidikan Islam (SPI ) JPN •Kaedah Pengujian: Sila gunakan Buku Panduan yang telah dibekalkan •Tarikh Pelaksanaan : Rujuk Jadual Kerja/Tarikh –tarikh penting yang telah ditetapkan .

Semua calon UPSR wajib menjalani PEKA SAINS. Penilaian dikelolakan oleh sekolah masing – masing di bawah penyeliaaan SPA JPN Pelaporan pencapaian calon dicatat dalam pernyataan keputusan UPSR Keterangan lanjut mengenai pengelolaan PEKA SAINS sila berhubung dengan Sektor Pengurusan Akademik (SPA) JPN •Kaedah Pengujian: Sila gunakan Buku Panduan yang telah dibekalkan •Tarikh Pelaksanaan : Rujuk Jadual Kerja/Tarikh – tarikh penting yang ditetapkan .

Tarikh pelaksanaan dan tarikh penghantaran disket dan lain – lain dokumen berkenaan sila rujuk ( JADUAL KERJA / TARIKH – TARIKH PENTING ) UPSR tahun 2012 . Semua data kemasukan hendaklah menggunakan program aplikasi yang telah dibekalkan: A. pusat. Print out (Rumusan) yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Guru Besar ( 2 salinan ) 3. 2. 5. nama pusat/sekolah. dua untuk dua pusat dan seterusnya ). bilangan calon dan tahun peperiksaan ( satu untuk satu pusat.1. Program Aplikasi PAFA/PEKA B. Disket dilabel dengan No. Program Aplikasi PEPERIKSAAN PERCUBAAN.

• • Tarikh tutup Pindah Pusat – 15 Mei 2012 Calon Pindah pusat/sekolah selepas 15 Mei akan dianggap sebagai calon menumpang • • • Sekolah asal melengkapkan borang Pindah Pusat (LPM/AM 37) – ( 5 Salinan ) Sekolah menerima calon Pindah Pusat memproses dan menghantarnya kepada SPP JPN ( 3 Salinan ) SPP JPN menghantarnya ke LP • Sekolah asal melengkapkan borang Pindah Pusat (LPM/AM 37) – 5 Salinan dan menghantarnya ke SPP JPN (4 salinan) • • SPP JPN memproses dan menghantarnya ke Jabatan Pelajaran Negeri di mana calon akan berpindah. Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan akan mengemukakannya ke LP .

Contoh : SJKC Chung Hwa Likas Kota Kinabalu Sabah Sekolah Rendah Swasta .Contoh : 1. Pusat yang telah ditetapkan (KOD PUSAT TIDAK BERUBAH) . SRPK Kota Kinabalu Sabah Sekolah Jenis Kebangsaan .Sekolah Kebangsaan . SRK St. Sabah 2. SK Sri Gaya Kota Kinabalu. John Tuaran Sabah 3.Contoh SR Swasta Seri Insan Kota Kinabalu Sabah Gunakan No.

. Satu salinan dihantar ke PPD dan satu salian disimpan oleh calon dan dibawa oleh calon semasa peperiksaan – sepanjang tempoh peperiksaan.• Semua calon yang mempunyai surat beranak hendaklah didaftarkan dengan no. • Pihak sekolah diminta mengisi borang “Borang Perakuan Calon (Bergambar) dalam 2 salinan. surat beranak masing – masing. • Program aplikasi pendaftaran akan menjana nombor sementara bagi calon – calon yang tidak mempunyai / belum ada surat beranak.

Calon cacat pendengaran (Pekak) akan didaftarkan untuk mengambil kertas soalan moderasi untuk Mata Pelajaran Sains dan Matematik.Calon cacat penglihatan (buta) akan didaftarkan untuk mengambil kertas soalan dalam bentuk “braille”. Calon rabun akan menduduki kertas soalan bercetak saiz besar (enlarge). . •Calon akan didaftarkan seperti calon biasa. •Pihak sekolah yang mempunyai calon – calon berkenaan dikehendaki memohon dengan mengisi borang yang dibekalkan mengikut jenis kecacatan. •Sekolah berkenaan akan menyediakan peralatan (mengikut jenis kecacatan) semasa peperiksaan.

10 Ogos Tempoh Pelaksanaan PEKA Sains dan PFA peringkat sekolah Kemasukan markah PEKA Sains dan PAFA peringkat sekolah Serahkan disket & lain – lain dokumen PEKA Sains dan PAFA ke PPD.05 Ogos 06 . 02 Feb31 Julai 01 . 05 . Guru Besar/ SuP.09 Mac 15 Mei SPP JPN menerima dokumen pendaftaran dari PPD Tarikh tutup tukar status calon Pegawai peperiksaan PPD/Pegawai SPP JPN Guru Besar & S/U Pep. Serahkan disket & lain – lain dokumen PEKA Sains dan PAFA ke SPP JPN Guru Penilai SuP Guru Besar/SuP 13 Ogos Pegawai Peperiksaan PPD .Jadual Kerja / Tarikh – Tarikh Penting UPSR 2012 Tarikh 3 Jan – 29 Feb 01 – 04 Mac Perkara Pendaftaran peringkat sekolah Serah Dokumen Pendaftaran ke PPD Tindakan Guru kelas/SuP.

17 September Pegawai peperiksaan PPD Pegawai SPP JPN 11 . 10 – 14 September Tarikh serahkan disket dan lain –lain dokumen peperiksaan percubaan ke PPD SPP JPN mengutip dokumen peperiksaan percubaan dari PPD Guru Besar / SuP.13 September Peperiksaan Bertulis UPSR Guru Besar/ SuP. .Jadual Kerja/Tarikh – Tarikh Penting UPSR 2012 Tarikh Perkara Tindakan PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3-7 September Kemasukan markah Peperiksaan Percubaan UPSR Guru Kelas /SuP.

.

EN. AK. PG. FAKS - . ZAKARIA YUSOP EN. PEJABAT - 0198518553 0198725540 0168058166 088-225960 088-257648 088-252401 088-244625 • NO. JIAR HJ. DURAMAN EN. ZULKIFLI SUHAILI • TEL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful