RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN SATU BIDANG AKIDAH

Mata pelajaran Tarikh Kelas Masa Tempoh Bilangan murid Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: : : : : : : :

Pendidikan Islam ( aqidah ) 1 Mac 2012 Tahun 1 Cemerlang 8.30-9.30 pagi 60 Minit 25 orang- 13 lelaki, 12 perempuan 2.1 – Rukun Iman 2.1.3 – Menyebut kesan beriman kepada rukun iman 2.1.4 – Menyebut akibat tidak mempercayai rukun iman.

Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pembelajaran

: :

Murid pernah mendengar lagu rukun iman di rumah. Di akhir pengajaran ini, a. Murid dapat menyebut rukun iman satu persatu dengan tepat. b. Murid dapat menyebut sekurang- kurangnya 2 kesan beriman kepada rukun iman dengan betul dengan bimbingan guru c. Murid dapat menulis sekurang – kurangnya 2 akibat tidak mempercayai rukun iman dengan selepas sessi perbincangan. 1. Set induksi : Mendngar lagu nasyid “ Rukun Iman” nyanyian Hijaz dan bersoaljawab. 2. Menyenaraikan rukun iman 3. Membaca petikan teks dan bersoal jawab. 4. Penerangan akibat tidak mempercayai rukun iman 5. Kuiz. 6. Penutup – sumbangsaran refleksi isi pembelajaran hari ini.

Aktiviti

:

Nilai murni

:

a. Menyedari kepentingan berwuduk supaya sentiasa bersih kerana kebersihan separuh daripada iman. b. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan

Keperluan Khas

:

Sebuah komputer dan satu projektor LCD untuk keperluan guru.

: Mewarnakan akibat tidak beriman .Gabungjalin KBKK : Asas akhlak Islamiah : Membanding beza kesan beriman dengan rukun iman dan akibat tidak mempercayai rukun iman. Penilaian P&P dengan rukun iman.

 qada’ dan qadar Langkah 2 ( 15 minit ) kepada kepada menyenaraikan terlebih dahulu berdasarkan pelajaran lepas. Beriman malaikat 3.Kalimah syahadah Murid membaca doa dan kalimah syahadah bersama – sama. Guru memilih murid Bersoaljawab untuk Gabungjalin: . Beriman Allah 2. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran pada hari ini. Bermuafakat Set induksi ( 3 minit ) . Beriman kepada kitab 4. meminta rukun murid iman BBM : Komputer riba.Lagu nasyid ”Rukun Iman” Soalan : 1. Apa tajuk lagu ini? 3. Beriman kepada hari akhirat 6. Beriman kepada  .Doa sebelum belajar .Langkah Muqaddimah ( 2 minit ) Standard pembelajaran  Aktiviti Catatan Nilai: .  Guru menayangkan slaid rukun iman Murid diedarkan petikan teks Kaedah: oleh guru. Beriman kepada rasul 5. Siapakah antara kamu yang pernah dengar lagu ini? 2.Petikan Teks ( lihat lampiran ). Murid disoal tentang lagu yang didengar. Ada berapakah rukun iman?    Murid diperdengarkan lagu nasyid ’’Rukun iman’’. Kaedah: Bersoaljawab Menyenaraikan rukun iman  Guru Langkah 1 ( 15 minit ) satu persatu melalui tayangan slaid: 1.

( lampiran A )  Langkah 3 ( 10 min ) Slaid akibat tidak percaya kepada rukun iman. Setiap tugasan.Rumusan isi pelajaran .  Murid diedarkan lembaran kerja -soaljawab sebagai latihan kerja rumah.  Guru . Petikan teks . Langkah 4 ( 10 minit ) Permainan kuiz Soalan kuiz ( Lihat lampiran )  Murid berada dalam kumpulan masing –masing.membaca petikan teks.Kerja lanjutan ( Lihat lampiran ) : BBM: soalan tentang Kad jawapan Pen marker Penutup ( 5 minit ) membimbing murid Kaedah : membuat refleksi.  Akhlak Guru dan murid bersoaljawab BBM: tentang isi petikan teks tersebut.  Kumpulan yang banyak berjaya menjawab dikira pemenang.  Guru membaca rukun iman.  Murid diminta berbincang dalam kumpulan jawapan yang tepat Kaedah dan tulis jawapan di kad yang Kuiz disediakan guru.beriman   Murid dibahagikan kepada 2 Kaedah : kumpulan. -Nyanyian . Hasil kumpulan Perbincangan diberikan Teknik : Berkumpulan perbincangan BBM : Kertas manila kad Nilai : Bekerjasama dibentangkan di hadapan kelas.

kaedah bersoaljawab akan saya gunakan semasa set induksi. Seperti juga pada langkah kaedah soal jawab berdasarkan permainan kuiz. Tujuan soaljawab ini adalah untuk menggalakkan atau menarik minat mereka terhadap isi kandungan tajuk pada hari ini. Contohnya seperti rukun iman. Antara soalan yang akan digunakan ialah seperti “siapa di antara kamu yang pernah mendengar lagu ini?.1 KAEDAH SOAL JAWAB BIDANG AKIDAH TAJUK : RUKUN IMAN Antara objektif pengajaran dalam bidang akidah ialah membentuk akidah Islam yang betul di kalangan murid. Dalam bidang akidah ini. kaedah soaljawab turut digunakan sebelum nyanyian. . Secara tidak langsung cara ini dapat memberi fokus murid kepada tajuk ini. murid diperdengarkan lagu nasyid bertajuk rukun iman daripada kumpulan Hijaz melalui komputer riba. rukun islam dan sifat – sifat Allah. Ini adalah untuk membantu murid – murid membuat refleksi kembali tentang isi pembelajaran yang telah berlaku pada hari ini. Murid dan guru menyanyikan nasyid ” rukun Iman ’’ bersamasama. Dalam permainan ini akan menimbulkan murid lebih seronok untuk menjawab kerana kumpulan yang banyak menjawab dengan betul dikira pemenang dan akan mendapat ganjaran. Antara kaedah yang sesuai ialah seperti bersoaljawab. Pada akhir aktiviti pengajaran. Sebelum itu. menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa murid dan membentuk peribadi mulia berlandaskan tuntutan akidah Islam. membekalkan pelajar dengan ilmu. sessi soaljawab akan dilakukan dengan meminta murid menyenarai kembali rukun iman yang pernah dipelajari mereka. apakah nama tajuk lagu ini? dan ada berapakah rukun iman?”.Begitu juga dalam langkah kedua sesi soaljawab berdasarkan petikan ketiga.saya juga menggunakan yang dibaca oleh murid. Dalam langkah pertama. Pengajaran dalam bidang ini memerlukan kaedah yang tepat kerana isi – isi pelajaran ini kebayakannya berbentuk abstrak. 2.

Oleh kerana soalan tugasan perbincangan berkumpulan ini adalah sama.2 KAEDAH PERBINCANGAN Sebelum memilih kaedah ini. Sebagai motivasi dan peransang murid saya turut menyediakan hadiah kecil iaitu coklat. Ini supaya bersesuaian dengan tahap dan aras objektif yang ingin dicapai. . Semasa perbincangan sedang berjalan saya perlu memberi panduan atau sumbangsaran tentang tugasan tersebut agar objektif perbincangan ini tercapai.murid yang sederhana dan cerdas.Apabila soalan dibacakan. Cara ini lebih berkesan untuk menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan serta sebagai kawalan kelas. Cara yang akan saya laksanakan dalam pengajaran ini ialah murid – murid dikehendaki berada dalam kumpulan masing masing. Maksudnya di sini kumpulan yang lebih banyak dapat markah akan dikira sebagai pemenang. Sebelum perbincangan dimulakan saya telah menyediakan alat bantu mengajar yang secukupnya iaitu pen “marker”dan potongan kertas manila kad agar tidak mengganggu kelancaran aktiviti yang akan dijalankan. Kaedah perbincangan merupakan salah satu pendekatan pengajaran berpusatkan murid. saya telah mengenalpasti dahulu latar belakang kelas ini yang mana mempunyai murid .2. Kaedah perbincangan dalam tajuk ini dilakukan dengan teknik berkumpulan iaitu menjawab soalan kuiz dengan berbincang bersama rakan kumpulan. murid diminta berbincang bersama rakan dan menulis jawapan dalam kad tersebut kemudian menunjukkan kepada guru. sekiranya salah tidak diberi sebarang markah.Sekiranya betul akan diberi markah. saya menjadikannya dalam bentuk pertandingan agar menjadi lebih menarik. Kaedah ini dapat mewujudkan nilai bekerjasama berpasukan dan hormat – mrnghormati.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.