RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN SATU BIDANG AKIDAH

Mata pelajaran Tarikh Kelas Masa Tempoh Bilangan murid Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: : : : : : : :

Pendidikan Islam ( aqidah ) 1 Mac 2012 Tahun 1 Cemerlang 8.30-9.30 pagi 60 Minit 25 orang- 13 lelaki, 12 perempuan 2.1 – Rukun Iman 2.1.3 – Menyebut kesan beriman kepada rukun iman 2.1.4 – Menyebut akibat tidak mempercayai rukun iman.

Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pembelajaran

: :

Murid pernah mendengar lagu rukun iman di rumah. Di akhir pengajaran ini, a. Murid dapat menyebut rukun iman satu persatu dengan tepat. b. Murid dapat menyebut sekurang- kurangnya 2 kesan beriman kepada rukun iman dengan betul dengan bimbingan guru c. Murid dapat menulis sekurang – kurangnya 2 akibat tidak mempercayai rukun iman dengan selepas sessi perbincangan. 1. Set induksi : Mendngar lagu nasyid “ Rukun Iman” nyanyian Hijaz dan bersoaljawab. 2. Menyenaraikan rukun iman 3. Membaca petikan teks dan bersoal jawab. 4. Penerangan akibat tidak mempercayai rukun iman 5. Kuiz. 6. Penutup – sumbangsaran refleksi isi pembelajaran hari ini.

Aktiviti

:

Nilai murni

:

a. Menyedari kepentingan berwuduk supaya sentiasa bersih kerana kebersihan separuh daripada iman. b. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan

Keperluan Khas

:

Sebuah komputer dan satu projektor LCD untuk keperluan guru.

: Mewarnakan akibat tidak beriman . Penilaian P&P dengan rukun iman.Gabungjalin KBKK : Asas akhlak Islamiah : Membanding beza kesan beriman dengan rukun iman dan akibat tidak mempercayai rukun iman.

Siapakah antara kamu yang pernah dengar lagu ini? 2. Ada berapakah rukun iman?    Murid diperdengarkan lagu nasyid ’’Rukun iman’’. Beriman kepada hari akhirat 6.Lagu nasyid ”Rukun Iman” Soalan : 1. Beriman Allah 2.Langkah Muqaddimah ( 2 minit ) Standard pembelajaran  Aktiviti Catatan Nilai: . Beriman malaikat 3. Beriman kepada  .Kalimah syahadah Murid membaca doa dan kalimah syahadah bersama – sama. Kaedah: Bersoaljawab Menyenaraikan rukun iman  Guru Langkah 1 ( 15 minit ) satu persatu melalui tayangan slaid: 1.Doa sebelum belajar .Petikan Teks ( lihat lampiran ). Murid disoal tentang lagu yang didengar. Bermuafakat Set induksi ( 3 minit ) . Guru mengaitkan dengan isi pelajaran pada hari ini. Beriman kepada kitab 4. meminta rukun murid iman BBM : Komputer riba. Beriman kepada rasul 5.  Guru menayangkan slaid rukun iman Murid diedarkan petikan teks Kaedah: oleh guru. Apa tajuk lagu ini? 3.  qada’ dan qadar Langkah 2 ( 15 minit ) kepada kepada menyenaraikan terlebih dahulu berdasarkan pelajaran lepas. Guru memilih murid Bersoaljawab untuk Gabungjalin: .

( lampiran A )  Langkah 3 ( 10 min ) Slaid akibat tidak percaya kepada rukun iman.  Akhlak Guru dan murid bersoaljawab BBM: tentang isi petikan teks tersebut. Petikan teks .  Guru .Kerja lanjutan ( Lihat lampiran ) : BBM: soalan tentang Kad jawapan Pen marker Penutup ( 5 minit ) membimbing murid Kaedah : membuat refleksi.membaca petikan teks.  Guru membaca rukun iman. Hasil kumpulan Perbincangan diberikan Teknik : Berkumpulan perbincangan BBM : Kertas manila kad Nilai : Bekerjasama dibentangkan di hadapan kelas.  Kumpulan yang banyak berjaya menjawab dikira pemenang.beriman   Murid dibahagikan kepada 2 Kaedah : kumpulan.  Murid diminta berbincang dalam kumpulan jawapan yang tepat Kaedah dan tulis jawapan di kad yang Kuiz disediakan guru.Rumusan isi pelajaran . Langkah 4 ( 10 minit ) Permainan kuiz Soalan kuiz ( Lihat lampiran )  Murid berada dalam kumpulan masing –masing. Setiap tugasan. -Nyanyian .  Murid diedarkan lembaran kerja -soaljawab sebagai latihan kerja rumah.

 Murid dan guru menyanyikan nasyid ” rukun Iman ’’ bersamasama. Pengajaran dalam bidang ini memerlukan kaedah yang tepat kerana isi – isi pelajaran ini kebayakannya berbentuk abstrak. Dalam permainan ini akan menimbulkan murid lebih seronok untuk menjawab kerana kumpulan yang banyak menjawab dengan betul dikira pemenang dan akan mendapat ganjaran. Pada akhir aktiviti pengajaran.saya juga menggunakan yang dibaca oleh murid. sessi soaljawab akan dilakukan dengan meminta murid menyenarai kembali rukun iman yang pernah dipelajari mereka. Antara soalan yang akan digunakan ialah seperti “siapa di antara kamu yang pernah mendengar lagu ini?.Begitu juga dalam langkah kedua sesi soaljawab berdasarkan petikan ketiga. Secara tidak langsung cara ini dapat memberi fokus murid kepada tajuk ini. Seperti juga pada langkah kaedah soal jawab berdasarkan permainan kuiz. Dalam langkah pertama. apakah nama tajuk lagu ini? dan ada berapakah rukun iman?”. rukun islam dan sifat – sifat Allah. kaedah soaljawab turut digunakan sebelum nyanyian. 2. . kaedah bersoaljawab akan saya gunakan semasa set induksi. Contohnya seperti rukun iman. Ini adalah untuk membantu murid – murid membuat refleksi kembali tentang isi pembelajaran yang telah berlaku pada hari ini. Dalam bidang akidah ini.1 KAEDAH SOAL JAWAB BIDANG AKIDAH TAJUK : RUKUN IMAN Antara objektif pengajaran dalam bidang akidah ialah membentuk akidah Islam yang betul di kalangan murid. Sebelum itu. Antara kaedah yang sesuai ialah seperti bersoaljawab. menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa murid dan membentuk peribadi mulia berlandaskan tuntutan akidah Islam. Tujuan soaljawab ini adalah untuk menggalakkan atau menarik minat mereka terhadap isi kandungan tajuk pada hari ini. murid diperdengarkan lagu nasyid bertajuk rukun iman daripada kumpulan Hijaz melalui komputer riba. membekalkan pelajar dengan ilmu.

Apabila soalan dibacakan. Sebelum perbincangan dimulakan saya telah menyediakan alat bantu mengajar yang secukupnya iaitu pen “marker”dan potongan kertas manila kad agar tidak mengganggu kelancaran aktiviti yang akan dijalankan.murid yang sederhana dan cerdas.Sekiranya betul akan diberi markah. murid diminta berbincang bersama rakan dan menulis jawapan dalam kad tersebut kemudian menunjukkan kepada guru. Semasa perbincangan sedang berjalan saya perlu memberi panduan atau sumbangsaran tentang tugasan tersebut agar objektif perbincangan ini tercapai. Kaedah perbincangan merupakan salah satu pendekatan pengajaran berpusatkan murid. Sebagai motivasi dan peransang murid saya turut menyediakan hadiah kecil iaitu coklat. Oleh kerana soalan tugasan perbincangan berkumpulan ini adalah sama. . sekiranya salah tidak diberi sebarang markah. Cara yang akan saya laksanakan dalam pengajaran ini ialah murid – murid dikehendaki berada dalam kumpulan masing masing. Ini supaya bersesuaian dengan tahap dan aras objektif yang ingin dicapai. saya telah mengenalpasti dahulu latar belakang kelas ini yang mana mempunyai murid . saya menjadikannya dalam bentuk pertandingan agar menjadi lebih menarik.2. Kaedah perbincangan dalam tajuk ini dilakukan dengan teknik berkumpulan iaitu menjawab soalan kuiz dengan berbincang bersama rakan kumpulan. Kaedah ini dapat mewujudkan nilai bekerjasama berpasukan dan hormat – mrnghormati. Maksudnya di sini kumpulan yang lebih banyak dapat markah akan dikira sebagai pemenang.2 KAEDAH PERBINCANGAN Sebelum memilih kaedah ini. Cara ini lebih berkesan untuk menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan serta sebagai kawalan kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful