BAHAGIAN OBJEKTIF Jawab semua soalan 1.

Potensi yang dimiliki oleh setiap individu merujuk kepada kebolehan, bakat dan A. Keluhan yang ada pada diri B. Kekuatan yang ada pada diri C. Kerisauan yang ada pada diri D. Kelemahan yang ada pada diri 2. Daya fikir yang meliputi cirri kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira dikenali sebagai A. Rohani B. Intelek C. Jasmani D. Kecenderungan 3. Yang manakah tidak benar tentang cara untuk membina harga diri ? A. Mengenali kelebihan diri sendiri B. Mengenal pasti masalah yang dihadapi C. Bersaing dalam menjalankan tugas demi kepentingan sendiri semata-mata D. Mengenali kekurangan diri yang dapat membantu dalam mengambil sesuatu tindakan 4. Kita mesti menjaga maruah diri agar kita A. hidup bahagia B. kelihatan muda C. dipuja oleh kawan karib D. dihormati dan dipandang mulia oleh masyarakat 5. Perkara yang penting dalam aspek perubahan sikap ialah A. minat B. emosi C. semangat D. matlamat

6. Yang manakah pernyataan yang tidak benar tentang kecemerlangan diri? A. Kita harus berusaha untuk menanam sikap positif supaya dapat menjadi insan mulia yang mampu mencapai kecemerlangan diri. B. Pelajar yang ingin memperoleh kejayaan harus mempunyai semangat, cirri dan cita rasa yang positif serta sedikit unsur negatif C. Kegagalan seseorang remaja dalam mencapai matlamat kehidupan berpunca daripada kegagalan untuk membezakan antara perkara baik dengan perkara buruk. D. Aktiviti utama bagi seorang pelajar di sekolah ialah menumpukan sepenuh perhatian semasa guru mengajar dalam kelas. 7. Ilham dan bisikan hati merujuk kepada A. risiko B. rohani C. strategi D. inspirasi 8. Menyedari kewujudan Tuhan sebagai pencipta Mensyukuri pemberian Tuhan Berusaha membentuk akhlak yang mulia Sikap positif di atas merujuk kepada aspek A. emosi B. intelek C. rohani D. pemikiran kritis 9. Rakan sebaya merupakan tempat I. Berkongsi minat II. Berkongsi harapan 1

II. kecemerlangan D. Yang manakah situasi yang menunjukkan penyelesaian menangmenang? A. Keadaan yang membolehkan seseorang membuat pilihan dengan mudah. kecemerlangan B.III dan IV I. 14. C. C. Sibah menerima pelawaan rakannya untuk pergi ke kafe siber selepas waktu sekolah. C. D. Ketahanan diri yang __________________ dapat memandu kita ke arah __________ A. B. Memberi wang belanja yang secukupnya D. C. Keadaan yang mewujudkan keyakinan untuk menyelesaikan sesuatu masalah D. B. Keadaan yang mewujudkan kesukaran untuk membuat pilihan antara dua atau lebih perkara. Chong akan diterima sebagai ahli sebuah kumpulan gangster sekiranya dia berjaya menjual dadah kepada rakan sekolahnya. 10. Ayah Siti bersetuju untuk membawa seluruh ahli keluarganya makan angin sekiranya Siti berjaya A. IV. B. B. D. D. kebaikan B. Menghantar mereka ke rumah orang tua B. D. Keadaan yang mendorong seseorang untuk membuat keputusan yang tepat C. I. positif . II dan III. negatif .III dan IV mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan 13. kemerosotan C. Membawa mereka tinggal bersama kita C. Apakah maksud dilema? A. B. 12. Bagaimanakah anggota keluarga dapat membantu membina keluarga bahagia ? Mengharapkan ganjaran kerana membantu keluarga Tidak melibatkan diri dalam aktiviti kekeluargaan Menjaga perasaan anggota kluarga yang lain Menjauhkan diri daripada ahli keluarga A. D. 16. Mengupah pembantu rumah asing untuk menjaga mereka Apakah yang sepatutnya anda lakukan terhadap kedua-dua orang ibu bapa ? Membelikan mereka hadiah yang mahal Memandang rendah jasa-jasa mereka Membalas jasa dan pengorbanan mereka Tidak mengendahkan diri mereka Ibu anda menegur anda kerana lewat pulang ke rumah. positif. Berkongsi pandangan Berkongsi pengalaman I dan II. David menasihati rakannya supaya tidak ponteng sekolah. negatif. Apakah reaksi anda ? Memarahi ibu kerana menengur anda Meminta maaf dan menjelaskan perkara yang sebenar Berpura-pura tidak mendengar percakapan ibu Masuk ke bilik dan menghempas pintu Bagaimanakah cara seseorang anak membalas jasa ibu bapa ? 2 15. A. . A. C. 11.III. 17. Apakah tindakan kita untuk menjaga ibu bapa yang sudah tua ? A.

24. 19. Memberi ibu bapa wang belanja yang banyak D. B. kita seharusnya Membiarkan mereka menghadapi kesusahan seorang diri Mentertawakan nasib dan keadaan mereka Membantu mereka sedaya upaya kita Mengelakkan diri daripada meraka A. D. Sesebuah keluarga dikatakan bahagia apabila Ibu bapa sentiasa mempertikaikan kebolehan anak-anak Anak-anak sering menrima pujian daripada ibu bapa Anak-anak selalu berdampingan dengan ibu bapa Setiap anggota keluarga mempunyai sikap positif dan bersesuain dengan norma masyarakat II III IV Menunjukkan kasih sayang anak terhadap ibu bapa Memberikan peluang untuk ibu bapa berehat Mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa A. Mengapakah gejala sosial dalam kalangan remaja sering diberikan perhatian serius oleh kerajaan ? A. Kerana remaja tidak berpengelaman dan belum matang D. Masuk bilik dengan segera untuk membuat kerja rumah Keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat dibina sekiranya setiap anggota keluarganya Menjaga kebajikan diri masingmasing Menginginkan kemewahan dan kesenangan Menyumbangkan wang untuk keperluan keluarga Menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab Mengapakah Hari Ibu dan Hari Bapa disambut ? Menghargai jasa ibu bapa C. C. 22. I. C. II.III dan IV I. III dan IV Bapa Rustam memintanya kereta pada hari minggu. Kerana remaja tidak mampu membuat keputusan sendiri C. B. Kerana remaja ialah golongan yang paling ramai di Malaysia Sekiranya anggota keluarga kita menghadapi kesusahan. D. D. kemudian membasuh kereta Memarahi bapanya keranan menggangunya menonton televisyen Menolak mentah-mentah perintah bapanya A. A. ibunya memanggilnya untuk membantu di dapur. Semasa Lucy sedang menonton televisyen. Rustam leka menonton rancangan kegemarannya.A.II dan IV I. Bermasam muka dan membantu ibunya D. B. D. C. Melayani ibu bapa dengan sebaikbaiknya B. Membiarkan ibu bapa bersendirian di kampung 18. B. B. Kerana remaja bakal mencorakkan masa depan Negara B. 23 20. Berpura-pura tidak mendengar panggilan itu C. 21. D. Apakah tindakan Rustam ? Membasuh kereta tanpa sebarang rungutan Menonton rancangan itu sehingga habis.II dan III I. Menjawab dengan bersopan dan mengikut permintaan ibunya B. A. Pada masa yang sama. Menghantar ibu bapa k rumah orang tua-tua C. C. Tindakan Lucy ialah A. I 3 .

Menjaga imej dan nama baik sekolah 4 . 27. Kerana ikatan kekeluargaan yang mesra dan erat adalah teras keluarga bahagia B. Apakah tindakan yang sepatutnya anda lakukan? Menarik diri daripada pasukan bola sepak Menyalahkan ahli pasukan kerana tidak bermain bersungguh-sungguh Menilai dan cuba baiki kelemahan pasukan Mempertikai keputusan pengadil perlawanan Bagaimanakah imej sekolah dapat ditingkatkan? Melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti sekolah Menerusi hubungan mesra dengan anggota masyarakat Menerusi kecanggihan infrastruktur sekolah Melalui pertambahan bilangan pelajar. C. Apakah ciri sekolah yang menjadi kebanggaan pelajar? Bilangan guru yang ramai Terkenal antara sekolah-sekolah Cemerlang dalam pelbagai bidang Mempunyai kemudahan yang canggih Dalam satu perlawanan bola sepak. A. D.II dan III I dan II II dan III I sahaja Ibu Siti keluar untuk satu urusan penting. A. Sentiasa mengikuti perkembangan terbaru di sekolah 29. B. 26. Kerana dengan kasih sayang ikatan kekeluargaan bertambah renggang Apakah yang akan terjadi sekiranya amalan hormat-menghormati tidak dipraktikkan dalam sesebuah keluarga ? Rumah tangga akan porak. A. Siti diminta agar menjaga adiknya yang masih kecil. B. D. ahli keluarga mudah menurut arahan kita D. B. I. pasukan anda telah tewas kepada pasukan lawan. A. D. B. C. Bagaimanakah cara menunjukkan rasa bangga terhadap sekolah? A. C. D.poranda Hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan tiada kemesraan Anak-anak akan lebih Berjaya A. Menceritakan keistemewaan sekolah kepada orang lain D. C. Mengapakah sikap kasih sayang terhadap keluarga perlu menjadi amalan setiap individu ? A. 32. C. Apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh Siti ? Menyuruh ibu membawa adiknya bersama-sama Merungut-rungut kerana tidak berpuas hati Menjaga dan melayani adik dengan baik Menghantar adik ke rumah jiran C. Mengapakah setiap warga sekolah bertanggungjawab meningkatkan keceriaan sekolah? Mengurangkan masalah disiplin pelajar Mengelakkan bebanan kerja yang banyak Meningkatkan nama baik dan imej pelajar Menjamin keselesaan dan keselamatan pelajar 30. C. A. D. D. Kerana tanpa kasih sayang hubungan kekeluargaan bertambah rapat C. I II III 31. B. B. Kerana dengan kasih sayang.25. 28. Berada di sekolah pada setiap masa B.

A. B. Mematuhi peraturan sekolah II. Mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar D. Merapatkan jurang antara pelajar dan guru 5 . III dan IV 39. D. B. III dan IV I. II dan IV I.33. B. I. B. C. D.II dan III I. Menjaga nama baik sekolah A. Menumpukan perhatian terhadap sekolah IV. B. Mengurangkan beban kewangan pihak sekolah 38. D. Apakah tujuan undang-undang dan peraturan diwujudkan di sekolah? Menarik kedatangan pelajar ke sekolah Memudahkan tugas guru dan pentadbir sekolah Mempercepatkan proses pembelajaran dan pengajaran Mewujudkan keharmonian dan keselamatan di sekolah Budaya sekolah juga dikenali sebagai Misi sekolah Motto sekolah Identiti sekolah Harapan sekolah Peraturan di sekolah merangkumi aspek berikut. D. Pertambahan longgokan perabot yang rosak III. Apakah kebaikan penglibatan pelajar dalam aktiviti sekolah? A. Kekurangan peralatan sekolah yang selamat IV. II dan IV I. D. Bekerjasama dengan warga sekolah III. C. 36. D. 40. C. A. A. C. C. kecuali Kekemasan diri Kehadiran pelajar Kecemerlangan akademik Keselamatan warga sekolah Apakah tanggungjawab seorang pelajar? I. C. I. 34. Pilih kelakuan yang menunjukkan sikap menghormati warga sekolah? Menerima pendapat rakan sekelas Mengkritik cara penyampaian guru Melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum Mempertikaikan jawatan yang dipegang oleh rakan A. III dan IV Bagaimanakah pelajar dapat memastikan budaya sekolah penyayang terlaksana? Menjaga keindahan persekitaran sekolah Melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum Membantu pelajar yang susah dan kurang bernasib baik Meminimumkan kes salah laku pelajar 35. A. Apakah masalah yang timbul sekiranya perabot yang rosak tidak dibaiki? I. Pelajar sukar menumpukan perhatian di dalam kelas II. 37. Melancarkan perjalanan sesuatu aktiviti B. C. Warga sekolah akan memberontak C. II. dan III II. D. B. III dan IV II. B. A.

6 .