ANCAMAN BAGI ORANG ISLAM YANG MENINGGALKAN SHOLAT 5 WAKTU

Barang siapa melalaikan sholat, Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Enam siksaan di dunia, tiga siksaan ketika meninggal, tiga siksaan di alam kubur, tiga siksaan saat bertemu dengan Allah SWT. Ketika Malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia berkata, “Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal saleh seseorang yang meninggalkan sholat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Demi Allah, yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, setiap hari mendapat 1.000 laknat dan murka. Para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga ketujuh. Orang yang meninggalkan sholat tidak memperoleh minuman dari telaga surga, tidak mendapat syafaatmu, dan tidak termasuk dalam umatmu. Ia tidak berhak dijenguk ketika sakit, diantarkan jenazahnya, diberi salam, diajak makan dan minum. Ia juga tidak berhak memperoleh rahmat Allah.Tempatnya kelak di dasar neraka bersama orang-orang munafik, siksanya akan dilipatgandakan, dan di hari kiamat ketika dipanggil untuk diadili akan datang dengan tangan terikat di lehernya. Para malaikat memukulinya, pintu neraka jahanam akandibukakan baginya, dan ia melesat bagai anak panah ke dalamnya, terjun dengan kepala terlebih dulu, menukik ke tempat Qorun dan Haman di dasar neraka. Ketika ia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, makanan itu berkata, „Wahai musuh Allah, semoga Allah melaknatmu, kamu memakan rezeki Allah namun tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari-Nya.‟ Ketahuilah, sesungguhnya bencana yang paling dahsyat, perbuatan yang paling buruk, dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian terhadap sholat lima waktu, sholat Jumat, dan sholat berjemaah. Padahal, semua itu ibadah-ibadah yang oleh Allah SWT ditinggikan derajatnya, dan dihapuskan dosa-dosa maksiat bagi siapa saja yang menjalankannya. Orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyesalannya. Ia dibenci Allah, dan akan mati dalam keadaan tidak Islam, tinggal di neraka Jahim atau kembali ke neraka Hawiyah.”

Sedangkan ukuran satu hari di akhirat adalah 1. dan tiga siksaan saat bertemu dengan Allah SAW.” Demikian tertulis dalam kitab Majalisul Akbar.”“Tahukah kalian siapakah orang yang celaka. “Barang siapa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja walaupun satu sholat.000 tahun di dunia. ya Allah. Abu Laits Samarqandi menulis sebuah hadis. kecuali jika mereka bertobat. namanya akan tertulis di pintu neraka yang ia masuki. Dan barang siapa meremehkan atau melalaikan sholat. Setiap kali kepala mereka pecah. “Barang siapa meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya. dikaruniai kemampuan untuk menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan. Rasulullah?” “Orang yang meninggalkan sholat. barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan syariat.. tiga siksaan ketika meninggal. tiga siksaan di alam kubur.. Adapun tiga siksaan yang ditimpakan saat meninggal dunia ialah mati secara hina. Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. ya Allah. Diriwayatkan pula. dihindarkan dari kesempitan hidup. Enam siksaan di dunia.. “Wahai Jibril. siapakah mereka itu?” “Mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat untuk mengerjakan sholat. dapat melewati jembatan shirathal mustaqim secepat kilat.” jawab Rasulullah. Demikianlah mereka melakukannya berulang kali. pada hari kiamat Allah SWT tidak akan memedulikannya. Disebutkan dalam hadis lain. ia akan disiksa di neraka selama satu huqub (80 tahun). Bagi mereka yang memelihara sholat secara baik dan benar. janganlah Engkau jadikan seorang pun di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan. bahkan Allah SWT akan menyiksanya dengan azab yang pedih. diselamatkan dari siksa kubur. tidak memperoleh bagian doa kaum salihin. Allah SWT akan memuliakannya dengan lima hal. janganlah salah seorang dari kami menjadi orang-orang yang sengsara. mati dalam keadaan lapar. Dalam Islam mereka tidak akan mendapat bagian apa pun‟. dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. „Tahukah kamu siapakah mereka itu?‟ Para sahabat menjawab. „Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat. tidak diberi pahala oleh Allah semua amal yang dilakukannya. Diriwayatkan.” jawab Jibril. Andaikan semua gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya akan meleleh karena panasnya yang dahsyat. Allah memulihkannya seperti sedia kala. dihapus tanda kesalehan dari wajahnya (pancaran kasih sayang terhadap sesama).” Ibnu Abbas berkata. beliau bertanya kepada Jibril. Rasulullah SAW mendapati suatu kaum yang membenturkan batu ke kepala mereka. Lalu. Adapun enam siksaan yang ditimpakan di dunia adalah dicabut keberkahan umurnya.‟ Kemudian Rasulullah SAW bertanya. dan diharamkan dari kebaikan?”“Siapa. lalu meng-Qodhonya. Wail adalah tempat orang-orang yang meremehkan dan melalaikan sholat. dan tidak beriman ketika roh dicabut dari tubuhnya. ya. Andai kata diberi minum sebanyak lautan.Lalu Rasulullah SAW bersabda. . „Katakanlah. ia tidak akan merasa puas. Sementara dalam kitab Qurratul Uyun. di neraka Jahanam ada suatu lembah bernama Wail. dan mati dalam keadaan haus. ”Katakanlah. ”Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda. pada suatu hari Rasulullah SAW berkata. doanya tidak diangkat ke langit. Dalam hadis yang berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj.

a. karena engkau mengundurkan sholat Subuh hingga terbit matahari. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang sengaja melalaikan sholat. dan setahun adalah 12 bulan.” Abdullah bin Mas‟ud r. “Satu huqub adalah 80 tahun. ke dalam bumi.a. ”Andai kata satu mata rantai itu jatuh ke dunia. bermakna seperti di atas. Allah tidak memandangnya. Apabila engkau tidak dapat melihat-Nya. Sedangkan ukuran satu hari ( di akhirat ) adalah 1. Tetapi menurut kebanyakan hadist. Kemudian memasukkan rantai itu ke dalam mulut dan mengeluarkannya dari duburnya. tubuhnya diserahkan kepada seekor ular bernama Asy-Syujaul Aqra.” Ibnu Abas berkata. kuburnya dibakar hingga sepanjang siang dan malam tubuhnya berkelojotan menahan panas. bersabda. Di hari kiamat.000 meter.a. dan ia memperoleh siksa yang amat pedih. membawa rantai sepanjang 70 hasta untuk mengikat lehernya. “Barangsiapa meninggalkan shalat hingga terlewat waktunya. dan setiap bulan adalah 30 hari dan satu hari sama dengan 1. mengundurkan sholat Asar hingga Magrib. ”Inilah balasan bagi orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah..Setiap kali ular itu memukul. tubuh mayat tersebut melesak 70 hasta. satu huqub sama dengan 80 tahun. meriwayatkan dalam riwayat yang shahih bahwa satu huqub sama dengan 80 . ”Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyiksamu. dan satu tahun terdiri dari 360 hari. maka ia akan disiksa di dalam neraka selama satu huqub. huqub artinya waktu yang sangat panjang. Rasulullah SAW bersabda. “Sembahlah Allah seakan engkau melihat-Nya.a. di wajahnya akan tertulis kalimat berikut: Wahai orang yang mengabaikan hak-hak Allah. wahai orang yang dikhususkan untuk menerima siksa Allah. Malaikat itu berkata. niscaya cukup untuk membakarnya. pernah ditanya oleh Hilal Hijri r. di dunia kau telah mengabaikan hak-hak Allah. lalu ia mengqadhanya.Sedangkan tiga siksaan yang didapat dalam kubur ialah.000 tahun ( di dunia ).. Amin. menjawab. Kedua mata ular itu berupa api dan kukunya berupa besi. Allah tidak menyucikannya. kubur mengimpitnya hingga tulang-belulangnya berantakan. “Berapa lamakah satu huqub itu?” Ali r. yaitu 80 tahun.” kata ular itu.” (HR Bukhari dan Muslim) Rasulullah SAW. Kadang kala ia mengeluarkannya dari bagian depan atau belakang tubuhnya.“ ( Majalisul Abrar ) Di dalam lughat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada orang yang bersegera menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang olehNya. malaikat menemuinya. mengundurkan sholat Zuhur hingga Asar. kukunya sepanjang satu hari perjalanan. dan mengundurkan sholat Isya hingga Subuh. Adapun tiga siksaan yang dilakukan ketika bertemu dengan Allah SWT adalah. Ia disiksa dalam kubur hingga hari kiamat.” Kedua. pertama. ketika langit terbelah.000 tahun hari di akhirat. Ali r. mengundurkan sholat Magrib hingga Isya. sekitar 3. sesungguhnya Dia melihatmu. maka hari ini berputus asalah kamu dari rahmat-Nya. Perhitungan demikian tertulis dalam kitab Durrul Mantsur. Ketiga.

Abu Hurairah r. “Kita jangan merasa cukup bahwa dengan iman yang kita miliki.000 tahun.000 tahun perhitunganmu ( di dunia ).tahun. Kemudian Abdullah bin Umar r. bahwa satu huqub sama dengan 80 tahun dan satu tahun sama dengan 360 hari dan satu hari di akhirat sama dengan 1. telah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. yaitu bila akan diangkat dari neraka setelah 28. berkata.” . Dan apabila disebabkan oleh dosa lainnya.a.800. pada akhirnya kita akan diangkat dari neraka.a. maka akan lebih lama lagi mendiami neraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful