ANCAMAN BAGI ORANG ISLAM YANG MENINGGALKAN SHOLAT 5 WAKTU

Barang siapa melalaikan sholat, Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Enam siksaan di dunia, tiga siksaan ketika meninggal, tiga siksaan di alam kubur, tiga siksaan saat bertemu dengan Allah SWT. Ketika Malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia berkata, “Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal saleh seseorang yang meninggalkan sholat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Demi Allah, yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, setiap hari mendapat 1.000 laknat dan murka. Para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga ketujuh. Orang yang meninggalkan sholat tidak memperoleh minuman dari telaga surga, tidak mendapat syafaatmu, dan tidak termasuk dalam umatmu. Ia tidak berhak dijenguk ketika sakit, diantarkan jenazahnya, diberi salam, diajak makan dan minum. Ia juga tidak berhak memperoleh rahmat Allah.Tempatnya kelak di dasar neraka bersama orang-orang munafik, siksanya akan dilipatgandakan, dan di hari kiamat ketika dipanggil untuk diadili akan datang dengan tangan terikat di lehernya. Para malaikat memukulinya, pintu neraka jahanam akandibukakan baginya, dan ia melesat bagai anak panah ke dalamnya, terjun dengan kepala terlebih dulu, menukik ke tempat Qorun dan Haman di dasar neraka. Ketika ia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, makanan itu berkata, „Wahai musuh Allah, semoga Allah melaknatmu, kamu memakan rezeki Allah namun tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari-Nya.‟ Ketahuilah, sesungguhnya bencana yang paling dahsyat, perbuatan yang paling buruk, dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian terhadap sholat lima waktu, sholat Jumat, dan sholat berjemaah. Padahal, semua itu ibadah-ibadah yang oleh Allah SWT ditinggikan derajatnya, dan dihapuskan dosa-dosa maksiat bagi siapa saja yang menjalankannya. Orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyesalannya. Ia dibenci Allah, dan akan mati dalam keadaan tidak Islam, tinggal di neraka Jahim atau kembali ke neraka Hawiyah.”

„Tahukah kamu siapakah mereka itu?‟ Para sahabat menjawab. Sedangkan ukuran satu hari di akhirat adalah 1. doanya tidak diangkat ke langit. Wail adalah tempat orang-orang yang meremehkan dan melalaikan sholat. ”Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda. Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Adapun tiga siksaan yang ditimpakan saat meninggal dunia ialah mati secara hina. tidak memperoleh bagian doa kaum salihin. Rasulullah SAW mendapati suatu kaum yang membenturkan batu ke kepala mereka. namanya akan tertulis di pintu neraka yang ia masuki. kecuali jika mereka bertobat. dan mati dalam keadaan haus. Adapun enam siksaan yang ditimpakan di dunia adalah dicabut keberkahan umurnya. “Barang siapa meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya. pada suatu hari Rasulullah SAW berkata. tidak diberi pahala oleh Allah semua amal yang dilakukannya. “Wahai Jibril..000 tahun di dunia. Sementara dalam kitab Qurratul Uyun. diselamatkan dari siksa kubur. Andaikan semua gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya akan meleleh karena panasnya yang dahsyat. Dalam hadis yang berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu. ia akan disiksa di neraka selama satu huqub (80 tahun). ya Allah. di neraka Jahanam ada suatu lembah bernama Wail. ya Allah. ”Katakanlah. Andai kata diberi minum sebanyak lautan. Dalam Islam mereka tidak akan mendapat bagian apa pun‟.” jawab Rasulullah. “Barang siapa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja walaupun satu sholat. Disebutkan dalam hadis lain. ia tidak akan merasa puas... ya. dikaruniai kemampuan untuk menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan. dan tidak beriman ketika roh dicabut dari tubuhnya. „Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat. Allah memulihkannya seperti sedia kala. beliau bertanya kepada Jibril.Lalu Rasulullah SAW bersabda. janganlah salah seorang dari kami menjadi orang-orang yang sengsara. mati dalam keadaan lapar.‟ Kemudian Rasulullah SAW bertanya. dihindarkan dari kesempitan hidup. Demikianlah mereka melakukannya berulang kali. Diriwayatkan. dan tiga siksaan saat bertemu dengan Allah SAW.” Ibnu Abbas berkata.” Demikian tertulis dalam kitab Majalisul Akbar. Setiap kali kepala mereka pecah. lalu meng-Qodhonya. dapat melewati jembatan shirathal mustaqim secepat kilat. Abu Laits Samarqandi menulis sebuah hadis. Diriwayatkan pula. Enam siksaan di dunia. siapakah mereka itu?” “Mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat untuk mengerjakan sholat. Dan barang siapa meremehkan atau melalaikan sholat. tiga siksaan di alam kubur. tiga siksaan ketika meninggal.”“Tahukah kalian siapakah orang yang celaka. barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan syariat. janganlah Engkau jadikan seorang pun di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan. „Katakanlah. dihapus tanda kesalehan dari wajahnya (pancaran kasih sayang terhadap sesama). Rasulullah?” “Orang yang meninggalkan sholat. Bagi mereka yang memelihara sholat secara baik dan benar. dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. pada hari kiamat Allah SWT tidak akan memedulikannya. Allah SWT akan memuliakannya dengan lima hal.” jawab Jibril. bahkan Allah SWT akan menyiksanya dengan azab yang pedih. dan diharamkan dari kebaikan?”“Siapa. .

dan satu tahun terdiri dari 360 hari. satu huqub sama dengan 80 tahun.Setiap kali ular itu memukul.000 meter.” Abdullah bin Mas‟ud r. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada orang yang bersegera menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang olehNya.“ ( Majalisul Abrar ) Di dalam lughat. bermakna seperti di atas. sesungguhnya Dia melihatmu. maka ia akan disiksa di dalam neraka selama satu huqub. Adapun tiga siksaan yang dilakukan ketika bertemu dengan Allah SWT adalah.” Ibnu Abas berkata. Di hari kiamat. “Barangsiapa meninggalkan shalat hingga terlewat waktunya. Kedua mata ular itu berupa api dan kukunya berupa besi. Ali r. kukunya sepanjang satu hari perjalanan. yaitu 80 tahun. ”Andai kata satu mata rantai itu jatuh ke dunia. Kadang kala ia mengeluarkannya dari bagian depan atau belakang tubuhnya. “Berapa lamakah satu huqub itu?” Ali r. ketika langit terbelah.a.a. kubur mengimpitnya hingga tulang-belulangnya berantakan. Apabila engkau tidak dapat melihat-Nya. mengundurkan sholat Magrib hingga Isya. kuburnya dibakar hingga sepanjang siang dan malam tubuhnya berkelojotan menahan panas. pertama. Ketiga. Malaikat itu berkata. Kemudian memasukkan rantai itu ke dalam mulut dan mengeluarkannya dari duburnya.” (HR Bukhari dan Muslim) Rasulullah SAW.. ke dalam bumi. Allah tidak menyucikannya. pernah ditanya oleh Hilal Hijri r. Allah tidak memandangnya. menjawab. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang sengaja melalaikan sholat. di dunia kau telah mengabaikan hak-hak Allah. membawa rantai sepanjang 70 hasta untuk mengikat lehernya. “Satu huqub adalah 80 tahun.Sedangkan tiga siksaan yang didapat dalam kubur ialah. niscaya cukup untuk membakarnya. mengundurkan sholat Asar hingga Magrib. Rasulullah SAW bersabda. ”Inilah balasan bagi orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah. malaikat menemuinya. karena engkau mengundurkan sholat Subuh hingga terbit matahari. lalu ia mengqadhanya. Tetapi menurut kebanyakan hadist. meriwayatkan dalam riwayat yang shahih bahwa satu huqub sama dengan 80 .a.000 tahun ( di dunia ). mengundurkan sholat Zuhur hingga Asar. maka hari ini berputus asalah kamu dari rahmat-Nya.000 tahun hari di akhirat. Ia disiksa dalam kubur hingga hari kiamat. tubuhnya diserahkan kepada seekor ular bernama Asy-Syujaul Aqra. huqub artinya waktu yang sangat panjang. dan ia memperoleh siksa yang amat pedih. Amin. dan mengundurkan sholat Isya hingga Subuh. ”Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyiksamu.” Kedua. sekitar 3. dan setiap bulan adalah 30 hari dan satu hari sama dengan 1. wahai orang yang dikhususkan untuk menerima siksa Allah.” kata ular itu. Perhitungan demikian tertulis dalam kitab Durrul Mantsur. “Sembahlah Allah seakan engkau melihat-Nya.. Sedangkan ukuran satu hari ( di akhirat ) adalah 1. dan setahun adalah 12 bulan. bersabda.a. tubuh mayat tersebut melesak 70 hasta. di wajahnya akan tertulis kalimat berikut: Wahai orang yang mengabaikan hak-hak Allah.

“Kita jangan merasa cukup bahwa dengan iman yang kita miliki. yaitu bila akan diangkat dari neraka setelah 28. pada akhirnya kita akan diangkat dari neraka. telah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. bahwa satu huqub sama dengan 80 tahun dan satu tahun sama dengan 360 hari dan satu hari di akhirat sama dengan 1.a. Abu Hurairah r. Dan apabila disebabkan oleh dosa lainnya.tahun. berkata.” .a.000 tahun.800.000 tahun perhitunganmu ( di dunia ). maka akan lebih lama lagi mendiami neraka. Kemudian Abdullah bin Umar r.