MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI, PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA

TAJUK 1 BENTUK 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI
 SINOPSIS Tajuk ini meliputi pembelajaran bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Aspek tatabahasa, ciri-ciri dan sifat merupakan komponen penting dalam

pembelajaran geometri. Bentuk-bentuk dua dimensi dan tiga dimensi yang akan dipelajari meliputi segitiga, sisiempat, poligon, bulatan, prisma dan polihedra. Klasifikasi bentuk dua dimensi dan tiga dimensi akan memberi gambaran yang berfokus dalam pembelajaran dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir kursus ini, pelajar boleh: o Menggunakan tatabahasa mudah geometri o Mengenal ciri-ciri dan sifat segitiga, sisiempat, poligon, bulatan, prisma dan polihedra o Mengklasifikasi pelbagai bentuk dua dimensi dan tiga dimensi

KERANGKA TAJUK-TAJUK

BENTUK 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI

TATABAHASA

CIRI CIRI

KLASIFIKASI

1

segiempat dan bulatan dan pelajar harus memahami tatabahasa berkaitan untuk membayangkan bentuk-bentuk ini. Poligon tidak sekata mempunyai sekurang-kurangnya satu sisi yang tidak sama panjang. 1. Bulatan merupakan satu garis yang membentuk satu lengkung tertutup. Dari segi tatabahasa. Anda mungkin mengajar segitiga. setiap titik adalah berjarak tetap dari titik pusat bulatan. Satu poligon sekata mempunyai semua sisi yang sama dan semua sudut yang sama saiz. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA BAHAN BACAAN 1.2 CIRI CIRI Jadual 1 : Ciri-ciri segitiga dan segiempat Prisma Segitiga Bentuk 2D 3 sisi 3 sudut 3 penjuru Prisma segiempat 4 sisi 4 sudut 4 penjuru 2 . Satu bucu poligon ialah titik dimana dua sisi bertemu. anda akan memberitahu pelajar bahawa segiempat mempunyai 4 sisi yang sama.1 DEFINISI Satu poligon adalah rajah tertutup yang dibentuk oleh 3 atau lebih titik yang disambung dengan garis lurus. Poligon boleh diklasifikasi sebagai sekata dan bukan sekata.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Akan tetapi tatabahasa ini harus dihayati oleh para pelajar.

silinder. Atas sisi depan Rajah 1 Lukis permukaan atas dan bawah kuboid itu Rajah 2 Potong rajah permukaan atas dan permukaan bawah dan bandingkan Bawah Rajah 3 Lukis permukaan tepi dari kiri dan dari kanan Atas Permukaan yang sama 3 . kon. Model 3-D boleh dibentuk dari jaringan 2-D . Guru boleh membimbing para pelajar menyiasat ciri-ciri kuboid dengan menggunakan kotak pensil.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Minta pelajar memutar dan lukis bentuk kuboid itu dari orientasi yang berlainan seperti dari atas. kuboid. prisma. Contoh jaringan geometri termasuk kuib. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Satu cara untuk mengkaji ciri-ciri bentuk 2-D ialah melalui jaringan geometri. tetrahedron dan sfera. tepi dan depan.

MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Potong rajah permukaan tepi dari kiri dan permukaan dari kanan dan bandingkan Sisi kiri Sisi kanan Rajah 5 Permukaan yang sama Lukis permukaan depan dan permukaan belakang Rajah 6 Potong rajah permukaan depan dan permukaan belakang dan bandingkan Depan Belakang Rajah 7 Permukaan yang sama Membuat perbandingan Atas Kiri Kanan Bawah Depan Belakang Belakang Rajah 8 Cantumkan kesemua untuk mendapat jaringan kuboid 4 .

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Jaringan kuboid Rajah 9 Seterusnya cuba perhatikan jaringan 2-D untuk kuib dan buatkan model kuib dari jaringan kuib sebagai latihan. Jaringan kuib Rajah 10 Bolehkah anda mengesan jaringan 2-D yang manakah adalah serupa? Kenapa? Jadual 2 : ciri-ciri poligon Bentuk Segitiga sama Segiempat sama pentagon heksagon Ciri-ciri Bulatan 5 Bil sisi 3 4 5 6 Bentuk heptagon oktagon nonagon dekagon Bil sisi 7 8 9 10 .MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI.

Diameter ialah 2 kali jejari Ukurlilit – jarak mengelilingi bulatan Tangen – satu garis yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja 1. Semua titik dalam bulatan adalah sama jarak dari pusat bulatan Jejari – jarak dari pusat bulatan ke mana-mana titik di bulatan itu. meneroka dan menemui ciri-ciri bentuk. Tatabahasa bentuk 2 dimensi juga melibatkan istilah istilah yang mungkin ditemui oleh pelajar sendiri semasa 6 . PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Pusat bulatan – Satu titik dalam bulatan.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Jejari ialah ½ diameter Diameter – Jarak menyeberangi bulatan dan melalui pusat bulatan. Pelajar harus dibimbing untuk mengenal bentuk mengikut ciri-ciri yang sama dan yang tidak sama.3 KLASIFIKASI Satu contoh klasifikasi bentuk 2-D boleh dilihat dalam jadual berikut: Jadual 3 : Klasifikasi bentuk Prisma segitiga Jenis Silinder Prisma segiempat Prisma poligon Bentuk 2-D Bentuk 3-D Mengklasifikasi bentuk 2 dimensi melibatkan proses membina. Menyatakan dan mengklasifikasikan bentuk mengambil masa dan ciri-ciri yang lebih kompleks mungkin ditemui dengan edaran masa.

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA meneroka ciri-ciri dan mengklasifikasikan bentuk 2 dimensi. Cuba anda mengklasifikasikan bentuk 2-D berikut: Segiempat Lelayang Rombus Trapezium Segiempat tepat Segiempat selari Segitiga Segiempat sama Pentagon Heksagon Heptagon Oktagon Nonagon Dekagon Dodekagon 7 .MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Sisiempat dan segitiga merupakan bentuk 2-D yang mudah bagi mengkaji dan mengklasifikasi.

Jadi. Jika kesemua pepejal ini dipotong secara selari dengan tapak mereka. Setiap permukaan rata merupakan poligon. kotak kasut dan pensil. Pepejal merupakan ruang yang dipenuhi oleh bentuk geometri. 1. polihedron tidak boleh mempunyai permukaan yang melengkung. Satu kategori pepejal yang merupakan bentuk 3 dimensi ialah prisma. Prisma ialah pepejal yang ’sama secara keseluruhan’. bucu dan sisi bagi polihedra. bungkusan Tobelerone. Pepejal Kuib Tetrahedron Piramid Ciri-ciri Polihedra: Satu polihedron ialah satu pepejal dengan permukaan yang rata. Contoh prisma ialah silinder. Beliau telah mengkaji perhubungan di antara permukaan. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA 1.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Permukaan 6 4 5 Bucu 8 4 5 Sisi 12 6 8 8 . Euler telah menemui satu pola bagi polihedra.4 TATABAHASA Geometri merupakan pembelajaran ciri-ciri dan perhubungan antara bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi . maka hasilnya ialah sama bentuk dengan permukaan tapaknya. Bucu ialah titik dimana dua sisi suatu poligon bertemu.5 CIRI CIRI Polihedra mempunyai permukaan yang rata.

bucu dan sisi bagi pelbagai polihedra.E = 2 9 .bilangan sisi = 2 Perhubungan ini boleh di wakili dalam satu persamaan seperti berikut: Formula Polihedra : F + V . satu penemuan yang menarik boleh diperolehi : Bilangan permukaan + bilangan bucu .MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Contoh Polyhedra: Prisma Segitiga Kuib Dodecahedron Pepejal Platonik Prisma Piramid Semasa mengira bilangan permukaan.

10 . Ia adalah sebuah oktahedron yang mempunyai 8 sisi.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Setiap permukaan mempunyai 3 sisi dan merupakan segitiga sisisama dan mempunyai 12 sisi dan 6 bucu. nama oktahedra digunakan.E = 6+8-12 = 2 F+V–E=5+6–9=2 Ciri Oktahedron Oktahedron mempunyai 8 permukaan. Adakah rajah di sebelah ini sebuah prisma heksagon? b) Lihat contoh dadu bersisi 8 di sebelah . 4 sisi akan bertemu. (seperti octopus yang mempunyai 8 Rehat a) Cuba perhatikan rajah di sebelah. dadu yang adil boleh dibuat dari kesemua pepejal Platonik. Tetapi ini bukan semestinya selalu benar. Disetiap bucu. Mempunyai peluang yang sama untuk diletakkan diletakkan diatas permukaan yang rata !! Tambahan. Sekiranya ada lebih daripada satu oktahedron. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA REHAT Contoh penggunaan formula ini: Kuib ini mempunyai :    Prisma ini mempunyai:    6 Permukaan 8 Bucu 12 Sisi 5 Permukaan 6 Bucu 9 Sisi F + V . Dalam pepejal ini. Diberi nama oktahedron kerana ia mempunyai 8 (octa) permukaan tentacles). Oktahedron biasanya merujuk kepada ‘oktahedron sekata” (pepejal yang sama saiz dan bentuk). bukan semua permukaan adalah sama.

Setiap pasangan permukaan bertentangan sebuah kuboid merupakan permukaan yang sama. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA 1.M. Pepejal Platonik ini dinamakan oleh ahli Falsafah matematik .) dan setiap pepejal Platonik dinamakan berdasarkan bilangan poligon sekata yang membentuk permukaan mereka : Nama Pepejal Platonik Tetrahedron Kuib Oktahedron Dodecahedron Icosahedron Bilangan permukaan 4 6 8 12 20 11 . bungkusan Tobleron merupakan prisma segitiga oleh kerana pasangan segitiga adalah permukaan sama.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. terdapat hanya 5 polihedra yang sekata. Akan tetapi. Satu cara untuk menyiasat polihedra ialah dengan menggunakan jaringan geometri. Sebagai contoh. Polihedra merupakan kumpulan pepejal yang mempunyai semua permukaan yang rata.6 KLASIFIKASI Kuib dan kuboid adalah prisma manakala kon dan piramid bukan prisma. Plato (430-349 S. Kuib dan piramid merupakan polihedra manakala silinder dan sfera bukan polihedra. Semua piramid dan prisma adalah polihedra.

Satu piramid merupakan pepejal dimana tapaknya ialah poligon manakala permukaan lain ialah segitiga dengan bucu yang sama. Permukaan yang lain merupakan segiempat selari (biasanya segiempat atau segiempat selari).MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Satu sfera merupakan set titik-titik dalam ruang yang sama jarak dari satu titik tetap. prisma dan hemisfera. Titik tetap ini dinamakan pusat. Satu silinder merupakan pepejal yang mempunyai dua permukaan rata dan satu permukaan lengkung dengan sisi tegak. Satu kuib mempunyai 6 permukaan rata di mana kesemua enam permukaan ini berbentuk segiempat yang mempunyai saiz yang sama. piramid. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Perbincangan Pepejal merupakan bentuk 3 dimensi dan terdapat banyak di alam sekeliling kita seperti kuib. Satu kon merupakan pepejal yang mempunyai satu permukaan rata sebagai tapak dan satu permukaan lengkung dengan sisi yang bercondong. Cantuman sfera dengan ruang dalaman dinamakan sfera pepejal. Hemisfera pula merupakan separuh dari sfera. Satu prisma merupakan pepejal yang mempunyai dua tapak yang selari yang bersaiz dan berbentuk sama. Kuboid pula. Jarak tetap dari pusat ini dinamakan jejari. Sekiranya sisi prisma adalah bersudut tepat kepada tapak. kon. 12 . kuboid. silinder. sfera. maka prisma itu dipanggil prisma tegak. merupakan pepejal yang mempunyai 6 permukaan rata tetapi permukaan nya merupakan segiempat atau segiempat tepat.

5th ed. (2001). G. ___________________________________________ 2. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Senarai Semakan Lukis rajah dan catatkan ciri-ciri bentuk berikut dalam satu jadual: (a) kuib (b) kuboid (c) silinder (d) kon (e) prisma (f) prisma tegak (g) piramid (h) sfera (i) hemisfera Bahan rujukan Askew. ___________________________________________ 3. Mathematics for elementary teachers : A contemporary approach.L & Burger.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. London: Hodder Arnold Musser. M.F. New York: John Wiley and Sons LATIHAN Soalan 1: Namakan beberapa objek yang berbentuk bulatan 1. ___________________________________________ Soalan 2 : Lukis gambar objek yang berbentuk bulatan 13 . (2005). Teaching Primary Mathematics – A guide for newly qualified and student teachers. W.

Buat satu rajah dengan 5 sisi dengan 4 sisinya sama panjang 6.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI. Buat satu rajah 4 sisi dimana 2 sisi ada sama panjang 2. yang dibuat daripada lima kuib Berapa carakah anda boleh menyisih koleksi ini ? 14 . Buat satu rajah dengan 3 sisi dimana 2 sisi adalah sama panjang 8. Buat satu rajah dengan 3 sisi dimana semua sisinya adalah sama panjang 4. 2. Buat satu rajah dengan 7 sisi dimana semua sisi tidak sama panjang Soalan 5: Aktiviti – Banglo Bina satu koleksi banglo. Resos pembelajaran: geoboard 10 X 10 1. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Soalan 3 : 1. 3. Kenapa butang berbentuk bulat? Kenapa buku latihan berbentuk sisiempat? Kenapa kebanyakan jubin lantai berbentuk sisiempat? Kenapa piring nasi berbentuk bulatan Soalan 4: Tunjuk SISI ku Objektif: Membuat bentuk dengan sebilangan number sisi yang kongruen. Buat satu rajah dengan 12 sisi dimana semua sisinya adalah sama panjang 3. Buat satu rajah dengan 8 sisi dimana 4 sisi sama panjang dan 4 sisi yang lain juga sama panjang tetapi berbeza dengan kumpulan yang lain itu 5. Buat satu rajah 4 sisi dengan 2 pasangan sisi yang sama panjang dan ia bukan segiempat selari 7. 4.

html www.html www.com/Prism.html www. Buat satu ulasan 4-5 muka surat tentang penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran bentuk 2D dan 3-D.mathsisfun.html math.com/school/subject3/lessons/S3U4L2GL.basic-mathematics.math.com/geometry/prisms.edu/dept/PRISM/handouts/powerpoint.html www.com/mathspowerpoints. Soalan 7 : Latihan melayari Internet: www.MTE 3111 MENGAJAR GEOMETRI.ppt Layari laman sesawang seperti diatas.com/wiki/Prism_(geometry) mathworld.wikia.worldofteaching.wolfram.com/solid-figures. Anda juga boleh melayari url yang lain untuk maklumat tambahan.nwmissouri. Ada sel sel tertentu yang tidak boleh di isi. Bolehkah anda menerangkan kenapa sebegitu? Sila namakan bentuk-bentuk ini. PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN DATA Soalan 6 : Isikan grid berikut: Pasangan sisi sama Pasangan sisi selari Cuba anda bina bentuk 2 dimensi yang bersisi empat untuk mengisi setiap sel dalam grid di atas. 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful