PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MEI 2012

ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK
• • • • • • • • Boleh diuji Mengalakkan penyertaan murid Julat penskoran yang lebih luwes Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bah. Sukan dan Bah.Kokurikulum Mudah untuk direkod Mudah difahami Mudah ditaksir Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan Ekstra kurikulum sama Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti luar waktu persekolahan (Ekstra Kurikulum)
2

FORMAT PAJSK
Terbahagi kepada lima (5) komponen:• SEGAK (Jasmani)
- BMI (Rekod Kesihatan)

• Sukan • Kokurikulum - Ekstra Kurikulum

KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

SEGAK
BMI
•Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan

SUKAN
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

KOKURIKULUM
Ekstra Kurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

• Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan.

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara

KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

SEGAK
BMI
• Pelaporan • Pelaporan

SUKAN
SUKAN DAN PERMAINAN (110 markah) • Kelab Sukan dan Permainan • Semua permainan anjuran KPM

KOKURIKULUM
Ekstra Kurikulum
• KELAB DAN PERSATUAN • (110 markah) • UNIT BERUNIFORM (110 markah )

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara (10 markah)

=160.84 .4(purata) +8 =88.8% 61.8/2 =80.95% 79% 81.8% Pilih 2 yang tertinggi dan markah terkumpul dibahagikan 2 dan markah puratanya dicampurkan dengan Ekstra Kurikulum untuk dijadikan 10% ke IPTA. KAEDAH PENGIRAAN PELAPORAN • Tukar ke % 87/110 x 100 = 79% • 5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3.09% 10 markah 8 drp 10 EKSTRA KURIKULUM 8 6 10% ke IPTA 8.4 KOKURIKULUM Kelab/ Persatuan (110 markah) 90 drp 110 Unit Uniform (110 markah) 68 drp 110 4.CARA PENGIRAAN SUKAN DAN KOKURIKULUIM KOMPONEN SEGAK SUKAN/ PERMAINAN Kelab Sukan (110 markah) 87 markah drp 110.09% 3.

SEGAK 7 .

• • • SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 8 .

Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu : • Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit • Ujian Tekan Tubi • Ujian Ringkuk Tubi Separa • Ujian Jangkauan Melunjur 9 .

Skor SEGAK berdasarkan kepada National Physical Fitness Standard For Malaysian School Childrens Skor BMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000 Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan 10 .

PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI tentang penskoran murid bagi aktiviti SEGAK dan BMI hendaklah • Setelah murid dan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran. perekodan dan pelaporan • Hanya guru kelas yang akan mencetak pelaporan pelajar daripada aplikasi untuk diserahkan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tindakan susulan dan juga penjaga (jika perlu) 11 .

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI Guru Pendidikan Jasmani menjalankan Ujian SEGAK dan Pelaporan BMI serta melengkapkan Borang (LAMPIRAN A) Guru Pendidikan Jasmani menyerahkan Borang (LAMPIRAN A) kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 12 .

SUKAN DAN KOKURIKULUM 13 .

• Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah • Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan dan tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka • Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK 14 .

Walau bagaimana pun semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi: • Menggalakkan insentif kepada semua murid mendapat imbuhan yang setimpal dengan penglibatan dalam aktiviti berkenaan.KAEDAH PEMBERIAN NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM Hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti sukan dan kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. 15 . • Mendorong semua murid terlibat dalam aktiviti bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah dan pertubuhan yang berkaitan.

Prestasi (Performance) • tahap pencapaian 16 . Penglibatan (Involvement) • jawatan • peringkat • komitmen • khidmat sumbangan ii.ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM i. Penyertaan (Participation) • kehadiran iii.

daerah dan sekolah • Mewakili pasukan. dan sokongan 17 . sekolah. permainan. dan pertandingan • Sumbangan murid daripada aspek teknikal. semasa dan selepas acara atau aktiviti • Pencapaian dalam sukan. pengurusan.APA YANG AKAN DITAKSIR ? • Kehadiran dalam latihan. rumah sukan. negeri. pada hari acara atau aktiviti • Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah. daerah. negeri atau negara • Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum. kebangsaan. daerah atau negeri • Penglibatan dalam peringkat antarabangsa.

NILAI SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM ASPEK (110 Markah) Penglibatan (50 markah) Khidmat Sumbangan Penyertaan (40 markah) Pretasi (20 markah) Jawatan Peringkat Komitmen Kehadiran Pencapaian 10 20 10 10 40 20 18 .

CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM Penglibatan (50) Penyertaan (40) Prestasi (20) Jawatan (10) Peringkat (20) Komitmen (10) Sumbangan (10) Kehadiran (40) Pencapaian (20) J/kuasa Tahap Pewakilan Nilai Murni Khidmat Sumbangan Bil. Hadir Tahap Kejayaan Contoh Cara Mengira Skor 1.95% 19 . 3. 2. 10 (jaw) + 9 (prkt) + 10 (Kom) + 6 (Sumb) + 40 (Kehdrn) + 12 (Pencp) = 87 Tukar ke % 87/110 x 100 = 79% 5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3.

NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN JAWATAN Jawatan Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK Ahli Aktif Ahli Markah 10 8 6 4 2 Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya adalah sama 20 .

kumpulan sorak perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program atau peserta majlis ceramah 21 .TAFSIRAN PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT PENGLIBATAN TAFSIRAN Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti seperti persembahan selingan yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama disepanjang aktiviti/ perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3 Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong.

NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT Pasukan Badan Beruniform Peringkat Sekolah Daerah/Zon Negeri Kebangsaan Antarabangsa Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3 8 11 14 17 20 6 8 10 12 15 3 4 6 8 10 22 .

NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan Peringkat Sekolah Daerah/Zon Negeri Kebangsaan Antarabangsa Penglibatan 1 8 11 14 17 20 Penglibatan 2 6 7 8 9 10 Penglibatan 3 3 4 5 6 7 23 .

24 .Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Komitmen Komitmen Menunjukkan Kepimpinan Menguruskan Aktiviti Membantu Guru / Rakan Menyediakan Peralatan Mengemas Peralatan Membersih Kawasan Menepati Waktu Menunjukkan Minat Menunjukkan Kesungguhan Mengikut Arahan Mencuba Memberi Kerjasama Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan Markah 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%.

kumpulan sorak/penyokong. jurulatih pasukan. urusetia. Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan. mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah. menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan.Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Khidmat Sumbangan Sumbangan Teknikal Perkara Melibatkan perkara kursus – referi/pengadil. Markah 10 Pengurusan 6 Sokongan 3 25 . jurulatih kadet. dll yang berkaitan dengan aspek teknikal. konduktor pancaragam. mengurus pasukan dan menyediakan laporan Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan.

Nilai Skor Bagi Aspek Penyertaan Dalam Elemen Kehadiran Julat Peratus Kehadiran bagi Sukan dan Kokurikulum Penuh 100 90 – 99 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 40 – 49 30 – 39 20 – 29 10 – 19 1–9 26 Markah 40 36 32 28 24 22 18 16 12 8 4 .

KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI SUKAN DAN KOKURIKULUM Contoh: Aktiviti Pasukan Badan Beruniform mengadakan 12 kali perjumpaan setahun Pengiraan skor kehadiran untuk pasukan/badan beruniform: Jika jumlah kehadiran pelajar = 8 (a) Jumlah perjumpaan setahun = 12 (b) Ketidakhadiran yang diluluskan = 2 (c) Skor Kehadiran x 100 = 80% 27 .

Skor Kehadiran x 100 = 66.6% • Skor kehadiran bagi murid yang tidak hadir tanpa sebab adalah 24% berdasarkan pada jadual di atas. • Kehadiran dalam latihan yang dibiayai sendiri boleh diambil kira sebagai kehadiran sebenar sekiranya mempunyai dokumen sokongan atau rekod yang sah dan boleh dipercayai 28 . jumlah kehadiran adalah kekal sebanyak 12 kali.KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI SUKAN DAN KOKURIKULUM • Sekiranya murid tersebut tidak hadir tanpa sebab.

NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN Aspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbangkan kepada 20% markah untuk aktiviti sukan dan kokurikulum Berikut adalah jadual kaedah pemberian nilai skor Sukan dan Korikulum . 29 .

NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA MARKAH KEEMPAT KELIMA PENYERTAAN Sekolah Daerah/Zon 08 11 07 10 06 9 05 TIADA TIADA TIADA TIADA 04 TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA 4 8 16 Negeri Kebangsaan Antarabangsa 14 17 20 13 16 19 12 15 18 30 .

EKSTRA KURIKULUM 31 .

ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. 2010) 32 .DEFINISI EKSTRA KURIKULUM Ekstra kurikulum Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan. (Lembaga Peperiksaan.

Pustakawan.• Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah. AADK dsb. 33 . emosi. program NILAM. rohani dan sosial • Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukkan jasmani. Koperasi sekolah. Misalnya Pengawas.

• Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira walaupun murid tersebut terlibat dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum • Ekstra kurikulum mendorong murid terlibat dalam aktiviti secara sukarela bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah. 34 . masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan.

  Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan. anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur dan ditandatangani serta cap institusi/ badan berkanun/ penganjur 35 .

o Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau. tarian bagra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain 36 . ahli rumah ibadat kaum masingmasing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat o Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya kompang. tarian naga.

• Perkhidmatan • Anugerah daripada badan-badan lain • Khidmat masyarakat • Program NILAM 37 .FORMAT EKSTRA KURIKULUM Format pelaporan Ekstra Kurikulum terbahagi kepada empat aspek.

• • • • Perkhidmatan (10) Anugerah daripada badan-badan lain (10) Khidmat masyarakat (10) Program NILAM (10) 38 .Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan empat aspek berikut.

CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK EKSTRA KURIKULUM Perkhidmatan (10) Anugerah (10) Khidmat Masyarakat (10) Komitmen NILAM (10) Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Rujuk Dokumen NILAM Markah Ekstra Kurikulum akan diambil kira dari markah yang tertinggi dari mana-mana elemen. 39 .

Jawatan Ketua Murid Sekolah Timbalan/Penolong Ketua Murid Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pegawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah Penolong Ketua Asrama / Pegawas Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro . 2 40 . Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan . 5.Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi Markah Bonus 10 8 7 4. 6 5 6.NILAI SKOR ASPEK PERKHIDMATAN BAGI ELEMEN JAWATAN Bil 1. 3.AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik 3 7. 2.

Olahragawan/Olahragawati Daerah Lain-lain anugerah/penghargaan khas yang setara 5. Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 10 7 5 10 10 10 7 5 2 3 4 5 4.2 Olahragawan/Olahragawati Negeri 4.1.1 Peringkat Kebangsaan 5.4 Peringkat Sekolah Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktirafan /kebenaran KPM/JPN) 10 7 5 2 2 (5) 6 41 .2 Peringkat Negeri 5.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5.3.NILAI SKOR ELEMEN ANUGERAH KHAS Bil Anugerah/Penghargaan Markah Bonus 1 Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan Emas Perak Gangsa Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja Anugerah Khas Sukan 4.

NILAI SKOR ASPEK PENGLIBATAN BAGI PROGRAM NILAM MARKAH PROGRAM NILAM NILAM EMAS PERAK GANGSA Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan 7 8 9 10 6 7 8 9 5 6 7 8 4 5 6 7 42 .

anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur.NILAI SKOR ASPEK PENGLIBATAN BAGI ELEMEN KHIDMAT MASYARAKAT Sumbangan Perkara AKTIVITI KEMASYARAKATAN AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN AKTIVITI PASUKAN SUKARELA AKTIVITI PERSATUAN AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADAT AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELA AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI Pilih Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan. 43 .

44 . misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak memperoleh skor 05.SKALA SKOR MENGIKUT BILANGAN PENYERTAAN Bilangan Penyertaan Ekstra Kurikulum 9 hingga 10 6 hingga 8 Skor Yang Ditetapkan 10 07 1 hingga 5 05 Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara.

APLIKASI PAJSK 45 .

menyerahkan kepada Guru Kelas Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK 46 .CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK Murid bawa borang kehadiran aktiviti Guru Penasihat tandatangan pengesahan kehadiran Ketua Guru Penasihat mengumpul borang di akhir program aktiviti .

PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM menggunakan format borang yang sama tentang keterlibatan murid dalam aktiviti sukan / kokurikulum hendaklah di akhir program aktiviti/perjumpaan dalam Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum (Lampiran B) • Setelah oleh murid dan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani • Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah di oleh dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran. perekodan dan pelaporan 47 .

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN C) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 48 .

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang dan menyerahkan kepada Guru Kelas (LAMPIRAN C) Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 49 .

50 .PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM • Ketua Guru Penasihat hendaklah mengira penyertaan berdasarkan kepada dan merekodkan ke dalam • Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja • Setelah borang rumusan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Ketua Guru Penasihat dan Penganjur / pihak yang berkenaan • Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada guru kelas untuk tujuan key-in dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran.

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN D) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu 51 .

gov.my 52 .mahmud@moe. EN MUHAMMAD NASIR B MAHMUD Penolong Pengarah Talian Emel : 03 8884 3254 / 019 298 5251 : nasir.my 2. DATIN HAJJAH RASHIDAH BINTI MD YUSOF Ketua Sektor Sektor Percetakan.yusof@moe. Pengedaran dan Keselamatan (SPPK) Talian Emel : 03 8884 3203 / 019 277 8715 : rashidah.gov.PEGAWAI LEMBAGA PEPERIKSAAN DIHUBUNGI BERKAITAN PAJSK 1.

SEKIAN TERIMA KASIH 53 .