P. 1
Insentif Dan Elaun

Insentif Dan Elaun

|Views: 2,468|Likes:
Published by Mohd Hazwan

More info:

Published by: Mohd Hazwan on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Sections

  • 6. Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
  • PENUTUP
  • LAMPIRAN

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan
Pemberian Insentif dan Elaun
Bagi Semua Agensi di Bawah
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan
Pemberian Insentif dan Elaun
Bagi Semua Agensi di Bawah
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Kata-Kata Aluan

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera

Alhamdulillah, dengan limpah dan kurniaNya satu panduan bagi menyediakan Penyata Perubahan dalam
perkara berkaitan pemberian insentif dan elaun telah dapat disediakan bagi kegunaan dalam urusan
perkhidmatan di Kementerian ini.

Penyediaan panduan ini adalah sebagai satu dokumen rujukan dalam pemberian elaun kepada semua
anggota perkhidmatan awam yang layak. Dengan ini, urusan penyediaan Penyata Perubahan akan dapat
disediakan dengan cepat, lengkap, seragam dan teratur. Keseragaman Penyata Perubahan ini diharapkan
dapat meminimumkan kesilapan dalam proses penyediaannya dan memudahkan direkod ke dalam Buku
Perkhidmatan Kerajaan.

Harapan saya, panduan ini akan dapat membantu mempercepatkan kerja-kerja dalam urusan perkhidmatan
khususnya dalam pemberian kemudahan dan elaun kepada yang layak. Ini secara tidak langsung akan
meningkatkan kecekapan dan memendekkan masa dalam proses kerja-kerja berkaitan.

Wassalam.

ZAIDAH BINTI MOHD JAMAN

November 2010

SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAWATANKUASA PENYEDIAAN

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

PENAUNG

Cik Zaidah binti Mohd. Jaman

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

PENASIHAT

Puan Faridatul Akmar binti Mat Taib

Timbalan Setiausaha Bahagian
Cawangan Perkhidmatan

Puan Noriah binti Abdullah

Timbalan Setiausaha Bahagian
Cawangan Pengurusan Maklumat

KETUA PENYELARAS

Encik Mahather bin Smoh

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Rekod Perkhidmatan

PENYELARAS

Rosli bin Mohamed

Pegawai Eksekutif Kanan

AHLI JAWATANKUASA

Puan Ashumi binti Abdullah

Penolong Setiausaha

Puan Wan Zaleha Wan Mahayuddin

Pegawai Eksekutif Tinggi

Encik Mohd Sharif bin Yusof

Pegawai Eksekutif Kanan

Puan Che Hawa binti Abu Bakar

Pegawai Eksekutif Kanan

Cik Nora Azwin binti Ahamad

Pegawai Eksekutif Kanan

Puan Rosni binti Ramly

Pembantu Tadbir

SEKALUNG PENGHARGAAN

Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada
semua pihak yang terlibat iaitu wakil-wakil dari Jabatan Pelajaran
Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Kewangan di
atas sumbangan yang diberikan sama ada secara langsung atau
tidak langsung dalam menyempurnakan garis panduan ini.

TUJUAN

6

LATAR BELAKANG

6

STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU

6

IMBUHAN TETAP

8

Imbuhan Tetap Khidmat Awam

8

Imbuhan Tetap Perumahan

8

Imbuhan Tetap Keraian

8

Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas

8

KOMPONEN BERUBAH

11

1.

Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam

11

Bantuan Sara Hidup

11

Bayaran Perumahan Khas

12

2.

Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah

14

Elaun Pengetua/ Guru Besar

14

Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama

14

Elaun Tanggungjawab

14

3.

Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melaksanakan
Pengajaran dan Pembelajaran

19

Bayaran Insentif Subjek Pendidikan

19

Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda

19

Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan

20

KANDUNGAN

Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat

21

Bayaran Insentif Jurulatih Sukan

21

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

22

4.

Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan
Sokongan yang berkhidmat di pedalaman

27

Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang
Menduduki Rumah Sub-Standard di Kawasan Pedalaman

27

Bayaran Insentif Pedalaman

27

Elaun Khas Mengikut Lokasi Dan Tahap Kesusahan Bagi PPP Dan AKS
Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pendalaman

28

Elaun Balik Kampung bagi PPP dan AKS yang Berkhidmat di Sekolah-
Sekolah Pedalaman

28

5.

Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan

32

Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

32

Bayaran Insentif Tugas Kewangan

32

Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor

32

Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid

33

6.

Elaun Kepada Pegawai yang Bertukar Wilayah

36

Elaun Perumahan Wilayah

36

Bayaran Insentif Wilayah

36

Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal

36

Elaun Gangguan

37

Tambang Ehsan bagi Pegawai Bertukar Wilayah

37

PENUTUP

40

LAMPIRAN

41

Kadar Bayaran Bagi Imbuhan Tetap

41

Kadar Bayaran Bagi Komponen Berubah

43

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

6

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PENYATA
PERUBAHAN BAGI PEMBERIAN INSENTIF
DAN ELAUN

TUJUAN

Garis Panduan ini adalah bertujuan memberi panduan dan tatacara penyediaan Penyata Perubahan bagi
pemberian insentif dan elaun.

LATAR BELAKANG

Pembayaran elaun adalah sebagai satu insentif kepada mana-mana pegawai yang telah diarah menjalankan
sesuatu tugas sebagai dorongan anggota berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi. Pelaksanaan pembayaran
elaun adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun1991, Sistem Saraan Baru (SSB) yang
berkuatkuasa mulai 1 Januari 1992, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Sistem Saraan Malaysia
(SSM) yang berkuatkuasa mulai 1 November 2002 dan pindaan Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan
dari semasa ke semasa.

STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU

1.

Struktur Sistem Saraan Baru mengandungi Gaji Pokok, Imbuhan Tetap dan Komponen
Berubah. Gambar rajah Struktur Sistem Saraan Baru adalah seperti di bawah:

Gaji
Pokok

+

Imbuhan
Tetap

+

Komponen
Berubah

=

Jumlah
Pendapatan

Tetap

Tetap

Tidak Tetap

Huraian kepada komponen-komponen tersebut adalah seperti berikut:

i.

Gaji Pokok adalah amaun yang ditetapkan bagi anggota sektor awam berasaskan
konsep gaji yang berpatutan untuk menyara keperluan asas, iaitu:
makanan,
pakaian dan perumahan;

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7

ii.

Imbuhan Tetap meliputi Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan,
Imbuhan Tetap Keraian, Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas; dan

iii.Komponen Berubah merupakan unsur baru yang menepati keperluan feksibiliti
dan galakan dalam SSB. Antara bayaran yang ditetapkan dalam komponen ini
ialah
Imbuhan Tahunan dan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. Imbuhan
Tahunan adalah bayaran yang dibuat tertakluk kepada keadaan ekonomi negara
dan kedudukan kewangan Kerajaan.

2.

Pemberian insentif adalah berasaskan kepada kriteria-kriteria berikut:

i.

Kepakaran

ii.

Kemahiran

iii.

Tanggungjawab tambahan

iv.

Kepentingan sesuatu perkhidmatan

v.

Bayaran balik perbelanjaan

vi.

Kos sara hidup

vii.

Risiko kerja

viii.

Kesusahan

ix.

Galakan; dan

x.

Keanehan tugas atau perkhidmatan.

Walaubagaimanapun, pemberian insentif ini sebagai satu keistimewaan yang boleh ditarik
balik pada bila-bila masa, jika didapati perlu. Ia juga hendaklah diberi dengan
saksama kepada anggota yang layak. Pemberian ini dipertimbangkan berasaskan kepada
kriteria-kriteria kebajikan serta peningkatan kepada perkhidmatan dan status anggota
perkhidmatan awam. Pemberian insentif hendaklah diberhentikan dalam keadaan-keadaan
seperti berikut:

i.

Cuti tanpa gaji

ii.

Cuti belajar tanpa gaji

iii.

Cuti separuh gaji

iv.

Cuti belajar separuh gaji

v.

Cuti belajar bergaji penuh melebihi tiga bulan

vi.

Cuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut

vii.

Cuti haji yang melebihi 28 hari berturut-turut

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

8

viii.

Cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut

ix.

Cuti bersalin

x.

Mulai tempoh pemangkuan pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional
yang memangku jawatan Gred Utama/ Gred Khas.

xi.

Kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (iv), (v), (vi) dan (vii) di atas yang
melebihi 28 hari berturut-turut.

IMBUHAN TETAP

1.

Jenis-jenis Imbuhan Tetap

Imbuhan Tetap bermaksud bayaran yang ditetapkan mengikut kadar bulanan berasaskan
gred jawatan yang disandang meliputi imbuhan seperti berikut:

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Mengikut Pekeliling

Imbuhan Tetap
Khidmat Awam
(ITKA)

Diperuntukan mengikut
syarat ditetapkan bagi;

i. Kumpulan Pengurusan
& Profesional
Gred 41 – 42

ii. Kumpulan sokongan
Gred 1 – 40

Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 7 Tahun 2007

Surat Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 8 Tahun 2006

Imbuhan Tetap
Perumahan (ITP)

Nota:
Dengan syarat
pegawai tidak
menduduki rumah
Kerajaan

Diperuntukan mengikut
syarat ditetapkan bagi;

i. Kumpulan Pengurusan &
Profesional
Gred 41 – 54

ii. Kumpulan sokongan
Gred 1 – 40

Surat Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 16 Tahun 2007

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4
Tahun 2002

Imbuhan Tetap
Keraian (ITK)

Diperuntukan mengikut
syarat ditetapkan bagi
Kumpulan Pengurusan &
Profesional Gred 44 – 54

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4
Tahun 2002

Imbuhan Tetap
Keraian dan
Imbuhan Tetap
Jawatan Utama
dan Gred Khas

Diperuntukan mengikut
syarat ditetapkan bagi
Jawatan Utama Sektor
Awam Gred Utama/ Khas
‘C’ ke atas

Surat Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 4 Tahun 1996

Surat Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 10 Tahun 2008

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

9

2.

Dokumen Sokongan

i.

Surat tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)/
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) bagi pegawai lantikan baru

ii.

Surat Arahan Pertukaran/ Penempatan

iii.

Sijil Gaji Akhir (SGA) jika pegawai bertukar

iv.

Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai

3.

Contoh Penyata Perubahan

Imbuhan Tetap dicatatkan secara bersekali dengan gaji semasa proses penyediaan Penyata
Perubahan (Kew. 8 - Pin. 10/96) bagi semua pegawai dalam perkara-perkara seperti
pelantikan, pertukaran dan kenaikan pangkat.

i.

Lantikan Baru

Nama Pegawai

: Aziz bin Salleh

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dilantik sebagai Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan
Siswazah Gred DG41 dan
dibayar gaji RM.........
mengikut tanggagaji
......... mulai 2.1.2008

Syarat-syarat pengesahan
dalam perkhidmatan:

i. Memenuhi tempoh
percubaan

ii. Hadir dengan jayanya
Kursus Induksi yang
ditetapkan

iii. Lulus Tapisan
Keselamatan Kasar;
dan

iv. Diperakui oleh Ketua
Perkhidmatan

Pegawai melapor diri
di SK/SMK.... mulai
2.1.2008

TPG: 1 Januari

2.1.2008RM..........

RM 300.00
RM 250.00

RM .........

P? T?

ITKA
ITP

BSH

Catatkan No.
Rujukan Surat
Pelantikan
SPP

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

ii.

Pertukaran

Nama Pegawai

: Shamsuddin bin Deraman

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Bertukar dari SMK
Cyberjaya, Sepang ke
Bahagian Pembangunan,
Kementerian Pelajaran
Malaysia, Putrajaya mulai
15.6.2008

TPG: 1 Januari

15.6.2008
P
? T?

ITKA
ITP

BSH

P.Terima

RM..........

RM300.00
RM250.00

RM300.00

T.Terima.

RM.........

RM300.00
RM250.00

RM300.00

Catatkan
No. Rujukan
Surat
Arahan
Pertukaran,
KPM

iii.

Kenaikan Pangkat

Nama Pegawai

: Aziz bin Salleh

Jawatan

: Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dinaikkan pangkat dari
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik Gred M44 ke
Gred M48 mulai 1.6.2008

TPG lama: 1 Januari
TPG Baru: 1 April

1.6.2008

Gaji

ITK
ITP

P. Terima

RM...........
(P
? T?)

RM550.00
RM700.00

T. Terima

RM...........
(P1 T
?)

RM400.00
RM400.00

Catatkan
No.
Rujukan
Surat
Kenaikan
Pangkat,
JPA

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

KOMPONEN BERUBAH

Komponen Berubah adalah bayaran insentif/ elaun yang ditentukan tertakluk kepada keadaan ekonomi negara
dan kedudukan kewangan Kerajaan. Pemberian insentif/ elaun adalah berdasarkan kriteria dan prinsip yang
telah ditetapkan.

1.

Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam

1.1

Jadual Insentif Berbentuk Sara Hidup Dan Perumahan

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan Tarikh
Kuat Kuasa

Rujukan

Bantuan Sara
Hidup (BSH)

Nota :

BSH tidak
layak bagi
pegawai
yang
menerima
Bayaran
Insentif
Wilayah

i. Kumpulan Pengurusan &
Profesional serta
kumpulan sokongan;

ii. Pegawai lantikan tetap,
sementara, sambilan,
kontrak dan guru
sandaran;

iii. Pegawai yang diluluskan
sebarang jenis cuti
bergaji penuh;

iv. Pegawai yang diluluskan
sebarang jenis cuti
separuh gaji dan dibayar
atas kadar separuh;

v. Pegawai yang diluluskan
cuti belajar bergaji penuh
di dalam Negara
mengikut lokasi institusi
pengajian;

vi. Pegawai yang diluluskan
cuti belajar separuh gaji
di dalam negara dibayar
atas kadar separuh
mengikut lokasi institusi
pengajian;

vii. Pegawai yang
diperuntukan rumah
kerajaan dalam
lingkungan 25km dari
tempat kerja atas kadar
50% daripada ITP.

Kaw. A - RM300

Kaw. B - RM200

Kaw. Lain -
RM100

1 Julai 2007

Pekeliling
Perkhidmatan
Bil. 6 Tahun
2007

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan Tarikh
Kuat Kuasa

Rujukan

Bayaran
Perumahan
Khas (BPK)

Pegawai yang diperuntukan
Rumah Khas Jabatan/ Rumah
Khas Jawatan/ Kediaman
Rasmi Penjawat Tinggi
Kerajaan. Jawatan yang
layak menerima BPK di KPM
ialah :

a. Pengarah IPGM/ Kolej
Matrikulasi,

b. Timbalan Pengarah di
Institut Pendidikan Guru
Malaysia (IPGM),

c. Timbalan Pengarah di
Kolej Matrikulasi,

d. Pengetua,

e. Guru Besar, dan

f. Warden Asrama.

50% daripada
kelayakan Kadar
Imbuhan Tetap
Perumahan

Berkuatkuasa
1 Jun 2002

Berkuatkuasa
1 Ogos 2007

Pekeliling
Perkhidmatan
Bil. 11/2002

Surat edaran
KPM KP(PP)
0053/10/
(23) bth 7 Jun
2004.

Surat edaran
KPM KP(PP)
053/10/
Jld.2/(12) bth.
14 Ogos 2007

1.2

Contoh Penyata Perubahan

i.

Bayaran Sara Hidup

a.

Bayaran Sara Hidup bagi pegawai yang ditempatkan di
kawasan B (Jasin, Melaka)

Nama Pegawai

: Zulkefi bin Ahmad

Jawatan

: PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diluluskan Bayaran Bantuan
Sara Hidup mulai

1.1.2009

RM100.00

PP Bil.
6/2007

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

b.

Perubahan kadar Bayaran Sara Hidup bagi pegawai yang bertukar
kawasan/lokasi

Nama Pegawai

: Razali bin Osman

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Layak diberi separuh
kadar Bantuan Sara Hidup
kerana bercuti belajar
separuh gaji di Universiti
Utara Malaysia, Sintok,
Kedah mulai 3.2.2008
hingga 31.12.2011

3.2.2008
hingga
31.12.2011

P. Terima

RM100.00

T. Terima

RM200.00

PP Bil.
6/2007

ii.

Bayaran Perumahan Khas

Nama Pegawai

: Shamsuddin bin Deraman

Jawatan

: PPPS DG 52

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diluluskan Bayaran
Perumahan Khas kerana
menduduki Rumah Khas
Jawatan di Kolej Matrikulasi
Negeri Sembilan mulai

1.6.2002

RM350.00

Kadar:
50%
daripada
kelayakan
ITP
pegawai
(700.00
sebulan)

PP Bil.
11/2002

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

2.

Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah

2.1

Jadual Insentif Yang Layak Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan
Tarikh Kuat
Kuasa

Rujukan

Elaun Pengetua

Elaun Guru
Besar

Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Siswazah (PPPS)
yang menyandang jawatan
Pengetua di Sekolah
Menengah tanpa mengira
gred penyandang dan gred
sekolah.

Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Lepasan
Diploma (PPPLD) yang
dilantik sebagai Guru
Besar sama ada di Sekolah
Rendah gred B, gred
A dan Sekolah Rendah
Kekurangan Murid.

RM 150.00
sebulan
(Pengetua)

1 Januari 2001

RM 100.00
sebulan
(Guru Besar)

1 Januari 2001

Surat Pekeliling
Perkhid.KPM
Bil.4/2000
bertarikh 20
Disember
2000

Elaun Ketua
Warden dan
Warden Asrama

Dibayar kepada guru-guru
yang dilantik sebagai Ketua
Warden dan Warden
Asrama.

Ketua Warden
Asrama
@RM 280.00

Warden Asrama
@RM 240.00

1 April 1997

Surat Pekeliling
Kewangan
dan Akaun Bil.
1/1982
& Bil. 6/95
dan
Bil. 3/1997

Elaun
Tanggungjawab
(ETJ)

Dibayar kepada PPP yang
menyandang jawatan.
Penolong Kanan, Penyelia
Petang dan Guru Kanan
Mata Pelajaran di Sekolah
Menengah Gred A dan
Guru Kanan Pentadbiran,
Ko-Kurikulum, Hal Ehwal
Murid dan Penyelia Petang
di Sekolah Menengah
Gred B.

PPP yang menyandang
jawatan.Guru Kanan
Pentadbiran, Ko- Kurikulum,
Hal Ehwal Murid dan
Penyelia Petang di Sekolah
Rendah Gred B serta
Penolong Kanan & Penyelia
Petang Sekolah Rendah
Gred A.

RM 120.00
sebulan

RM 60.00
sebulan

1 November
2002

Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil.
3/1990 & Bil.
3/1993

Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil.
3/2002

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

2.2

Dokumen Sokongan

i.

Surat pelantikan jawatan

ii.

Surat arahan pertukaran

iii.

Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai

2.3

Contoh Penyata Perubahan

i.

Elaun Pengetua / Guru Besar

a.

Pembayaran Elaun Guru Besar yang bertugas di SK Bandar
Baru Bangi Selangor

Nama Pegawai

: Rosilawati binti Yusoff

Jawatan

: PPPLD DGA 34

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar Elaun Guru Besar
kerana menyandang
jawatan Guru Besar di SK
Bandar Baru Bangi, Seksyen
3 mulai 1.1.2008

1.1.2008

RM100.00

Catatkan
no. Rujukan
Surat
Pelantikan

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

16

b.

Pemberhentian Elaun Pengetua kerana bertukar keluar dari
SMK Kundang, Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

Nama Pegawai

: Yassin bin Hussin

Jawatan

: PPPS DG 48

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Elaun
Pengetua kerana ditukarkan
dari SMK Kundang,
Selangor ke Jabatan
Pelajaran Negeri, Selangor
mulai 1.10.2008.

1.10.2008

P. Terima

-

T. Terima

RM150.00

Catatkan
No. Rujukan
Surat
Pertukaran

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

ii.

Elaun Warden Asrama

a.

Pembayaran Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di
SMK Bukit Rambai, Melaka

Nama Pegawai

: Suhaimi bin Mohd Kassim

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer

: 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar elaun Warden
kerana menjalankan tugas
sebagai Warden Asrama
dan diperuntukkan Rumah
Khas Jabatan di SMK Bukit
Rambai, Melaka mulai
1.1.2008

Dibayar Bayaran
Perumahan Khas sebanyak
50% daripada Imbuhan
Tetap Perumahan kerana
menduduki Rumah Khas
Jabatan mulai 1.1.2008.

Diberhentikan Imbuhan
Tetap Perumahan mulai
1.1.2008.

Dibayar Bantuan Sara
Hidup sebanyak 50% mulai
1.1.2008

1.1.2008

BPK

ITP

BSH

P. Terima

RM 240.00

RM90.00

RM0.00

RM100.00

T. Terima

RM0.00

RM180.00

RM180.00

RM200.00

Catatkan
No. Rujukan
Surat
Kelulusan

b.

Pemberhentian Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di
SMK Bukit Rambai, Melaka

Nama Pegawai

: Mohd Shukur bin Jumian

Jawatan

: PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Elaun Warden
Asrama mulai....

1.2.2010

RM240.00

Catatkan
No. Rujukan
Surat
Kelulusan

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

iii.

Elaun Tanggungjawab

a.

Pembayaran Elaun Tanggungjawab

Nama Pegawai

: Mohd Shukur bin Jumian

Jawatan

: PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar Elaun
Tanggungjawab kerana
menjalankan tugas sebagai
Penolong Kanan mulai
1.7.2009

1.7.2009

RM120.00

Catatkan
No. Rujukan
Surat
Kelulusan

b.

Pemberhentian Elaun Tanggungjawab

Nama Pegawai

: Mohd Shukur bin Jumian

Jawatan

: PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Elaun
Tanggungjawab mulai....

1.7.2010

RM120.00

Catatkan
No. Rujukan
Surat
Kelulusan

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

3.

Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan
Pembelajaran

3.1

Jadual Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran
dan Pembelajaran di Sekolah mengikut Kelayakan/Syarat

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan
Tarikh Kuat
Kuasa

Rujukan

Bayaran
Insentif Subjek
Pendidikan
(BISP)

Dibayar kepada PPP yang
memenuhi syarat berikut:

a. syarat beropsyen;
b. syarat mengajar; dan
c. syarat penguasaan
Bahasa Inggeris.

Pegawai Yang Layak:

i. PPP yang mengajar
subjek Sains,Matematik
dalam Bahasa Inggeris

ii. PPP yang mengajar
subjek Bahasa Inggeris

iii. PPP yang menjalankan
tugas secara langsung
dalam bidang Sains,
Matematik dan Bahasa
Inggeris.

5% daripada
gaji pokok bagi
PPPS

10% daripada
gaji pokok bagi
PPPLD

1 Januari 2003

Pekeliling
Perkhidmatan Bil.
15/2002

Surat Pekeliling

Perkhidmatan
KPM Bil. 3 Tahun
2003

Elaun Guru
Kelas Bahasa
Ibunda
(POL)

Nota:

Bayaran dibuat
secara Baucar
Kewangan
berasingan dan
dicatat dalam
Kenyataan
Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan (PPP) yang
mengajar Kelas Bahasa
Tamil dan Bahasa Cina di
SJKC dan SJKT.

Pembayaran tertakluk
kepada tempoh tidak
melebihi 8 jam seminggu.

Bayaran hanya boleh
dibuat jika sesuatu kelas
mengandungi 15 orang
murid atau lebih.

RM 60.00
sejam (PPPS)

RM 50.00
sejam (PPPLD)

1 Julai 2001

Surat Pekeliling

Kewangan Bil.
2/1987 & Bil.
4/2001

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

20

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan
Tarikh Kuat
Kuasa

Rujukan

Bayaran Insentif
Mengajar
Bahasa
Cina (BCSK)
dan Bahasa
Tamil (BTSK)
di Sekolah
Kebangsaan

Nota:

Bayaran dibuat
secara Baucar
Kewangan
berasingan dan
dicatat dalam
Kenyataan
Perkhidmatan

PPP yang mengajar BCSK
atau BTSK hendaklah
memiliki kelayakan berikut:

a. Mempunyai sekurang-
kurangnya Sijil Ikhtisas
atau setaraf.

b. Kepujian / lulus
dalam Bahasa Cina/
Tamil di peringkat
SPM/ STPM atau
menghadiri Kursus
Orientasi Bahasa
Cina/ Tamil yang
diiktiraf oleh Bahagian
Pembangunan
Kurikulum, KPM.

c. Mengajar lima waktu
BCSK/ BTSK yang
diadakan pada setiap
hari Sabtu bagi semua
pelajar di sekolah satu
sesi atau dua sesi, dan

d. Pembukaan kelas BCSK
dan BTSK tidak
menggangu jadual
waktu persekolahan
biasa bagi PPP dan
pelajar.

RM 60 sejam
bagi PPPS

RM 50 sejam
bagi PPPLD

1 Julai 2007

Surat Pek. Perkh.
KPM Bil. 4 Tahun
2007

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan
Tarikh Kuat
Kuasa

Rujukan

Bayaran Insentif
Mengajar
Kanak-kanak
Cacat (BIMKC)

a. Pengetua / Guru Besar
di Sekolah Pendidikan
Khas;

b. Guru-guru yang
mengajar di Sekolah
Pendidikan Khas;

c. Guru-guru bersijil khas
yang mengajar di kelas
percantuman di sekolah
biasa; dan

d. Guru-guru bersijil khas
yang mengajar murid-
murid berkeperluan
khas di SMT / SMV
dan Politeknik.

RM 100.00
sebulan
1 April 2003

RM 250.00
sebulan

1 Januari 2008

JPA(S)63/17/Klt.
3(15) Bth
13 Mac 1989

Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil.1/2008

SPP KPM bil. 1
tahun 2001

SPP KPM Bil 2
Tahun 2003

Bayaran Insentif
Jurulatih Sukan

a. PPP yang menjadi
jurulatih kepada
pelajar-pelajar Program
Bakat Muda (PBM) di
Pusat Kecemerlangan
Sukan yang
melaksanakan sekurang-
kurangnya satu jenis
sukan prestasi tinggi
mengikut syarat dan
peraturan Persekutuan
Sukan Antarabangsa
dan Jawatankuasa
Olimpik di peringkat
Kebangsaan dan
Antarabangsa;

b. PPP yang mempunyai
Sijil Kejurulatihan yang
diiktiraf oleh
Jawatankuasa Lembaga
Kejurulatihan
Kebangsaan dan
mempunyai keahlian
yang aktif dalam
Pendaftaran Jurulatih
Peringkat Kebangsaan
di bawah Majlis Sukan
Negara; dan

c. PPP melaksanakan
sesi latihan sekurang-
kurangnyanya tiga kali
seminggu selama dua
jam sehari kecuali pada
musim cuti persekolahan
dan bulan Ramadhan.

Kadar BIJS
mengikut tahap
kemahiran
jurulatih.

Tahap I
- RM225.00
sebulan

Tahap II –
RM300.00
sebulan

Tahap III –
RM375.00
sebulan

1 Januari 2008

Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil. 2 Tahun
2008.

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

22

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan
Tarikh Kuat
Kuasa

Rujukan

Bayaran Insentif
Perkhidmatan
Kritikal (BIPK)

a. PPP mempunyai
kelayakan/kelulusan
bidang Kejuruteraan &
Ketukangan.

b. Pegawai tetap /
sementara / kontrak.

c. Menggunakan kelayakan
yang dimilikinya untuk
menjalankan skop kerja.

d. Memenuhi syarat
peruntukan waktu minima
mengajar di sekolah
sekurang-kurangnya
mengajar 15 waktu
seminggu.

e. PPP yang menerima BISP
tidak layak BIPK.

5% daripada gaji
pokok sebulan
PPPS.

10% daripada
gaji pokok
sebulan PPPLD.

1 Januari 2008

Surat Pek. Perkh.
Bil. 17 Tahun
2007

Surat Pek. Perkh.
KPM Bil. 4 Tahun
2009

3.2

Dokumen Sokongan

i.

Borang pemohonan pegawai yang telah diluluskan

ii.

Jadual mengajar

iii.

Sijil Akademik/ Ikhtisas

iv.

Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

23

3.3

Contoh Penyata Perubahan

i.

Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP)

a.

Pembayaran BISP kepada PPPS yang mengajar subjek Sains
dalam Bahasa Inggeris

Nama Pegawai

: Suriyati binti Saad

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diluluskan Bayaran Insentif
Subjek Pendidikan kerana
mengajar Subjek Sains
dalam Bahasa Inggeris
mulai 3.1.2009

TPG:1 Julai

3.1.2009

RM102.88

(RM2057.60
X 5%)

SPP KPM bil.
3/2003

b.

Pemberhentian BISP kepada PPPS kerana cuti bersalin

Nama Pegawai

: Rogayah binti Mohd Khalid

Jawatan

: PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir
Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan
Bayaran Insentif
Subjek Pendidikan
kerana cuti bersalin
mulai
15.5.2009
Sehingga 12.7.2009
(60 Hari)

15.5.2009
Sehingga
30.6.2009

1.7.2009
Sehingga
12.7.2009

RM 156.66

RM 164.18

(RM3133.27x 5%)

(RM3283.55x 5%)

SPP
KPM bil.
3/2003

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

24

c.

Pelarasan BISP kerana dilantik dari PPPLD DGA34 ke PPPS DG41

Nama Pegawai

: Siti Hasmah binti Abu Bakar

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Pelarasan Bayaran
Insentif Subjek
Pendidikan (BISP)
setelah dilantik sebagai
PPP Siswazah Gred
DG41 mulai 1.8.2008

TPG: 1 Julai

1.8.2008

1.7.2009

P. Terima
(DG41)

RM172.18
(RM 3443.61
x 5%)

RM179.70
(RM 3593.89
x 5%)

T. Terima
(DGA34)

RM330.09
(RM 3300.87
x 10%)

RM 339.92
(RM 3399.18
x 10%)

SPP KPM bil.
3/2003

ii.

Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat

a.

Pembayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat

Nama Pegawai

: Mohd Suffan bin Abdullah

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diluluskan Bayaran Insentif
Mengajar Kanak-Kanak
Cacat mulai 1.7.2009

1.7.2009

RM250.00

SPP KPM Bil.
2/2003

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

25

b.

Pemberhentian Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat

Nama Pegawai

: Mohd Suffan bin Abdullah

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Bayaran Insentif
Mengajar Kanak-Kanak
Cacat mulai....

1.7.2010

RM250.00

SPP KPM Bil.
2/2003

iii.

Bayaran Insentif Jurulatih Sukan

a.

Pembayaran Insentif Jurulatih Sukan

Nama Pegawai

: Rohayati binti Mohd Nasir

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diluluskan Bayaran Insentif
Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai
2.1.2009

2.1.2009

RM225.00

SPP KPM Bil.
2/2008

b.

Pemberhentian Bayaran Insentif Jurulatih Sukan

Nama Pegawai

: Rohayati binti Mohd Nasir

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Bayaran Insentif
Jurulatih Sukan Tahap 1
mulai...

2.1.2010

RM225.00

SPP KPM Bil.
2/2008

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26

iv.

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

a.

Pembayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

Nama Pegawai

: Nor Hisham bin Mohd Dali

Jawatan

: PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diluluskan Bayaran Insentif
Perkhidmatan Kritikal kerana
menggunakan kelayakannya
dalam bidang tugas
kejuruteraan mulai 1.7.2009.

1.7.2009

RM313.33

(RM3133.27x
10%)

SPP KPM Bil.
4/2009

b.

Pemberhentian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

Nama Pegawai

: Nor Hisham bin Mohd Dali

Jawatan

: PPPS DG 44

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Bayaran Insentif
Perkhidmatan Kritikal mulai...

1.7.2010

RM313.33

(RM3133.27x
10%)

SPP KPM Bil.
4/2009

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

27

4.

Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang
Berkhidmat di Pedalaman

4.1

Jadual Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota
Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan Tarikh
Kuat Kuasa

Rujukan

Bayaran Imbuhan
Tetap Perumahan
kepada PPP
dan AKS yang
menduduki rumah
Sub-Standard
di kawasan
pedalaman.

Guru dan AKS yang
berkhidmat di kawasan
pedalaman dibayar ITP
jika rumah yang didiami
mereka tidak memenuhi
kriteria yang ditetapkan
oleh Bahagian
Pengurusan Hartanah,
Jabatan Perdana Menteri
(rumah sub-standard)

Kadar ITP mengikut
kumpulan / gred
jawatan

1 Januari 1995

Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil.
3/2000

Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil.
6/2009

Bayaran Insentif
Pedalaman (BIP)

Pegawai perkhidmatan
awam yang berkhidmat
di kawasan pedalaman
dan memenuhi syarat-
syarat seperti berikut:

a. Diarah secara
bertulis untuk
berkhidmat di
kawasan
pedalaman;

b. Tinggal / menetap
di kawasan
pedalaman; dan

c. Berkhidmat selama
tempoh sebulan
kalendar atau lebih
di kawasan
pedalaman.

10% daripada gaji
bulanan

Pekeliling
Perkhidmatan
Bil. 5/2000
bertarikh

17 April 2000

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

28

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan Tarikh
Kuat Kuasa

Rujukan

Elaun Khas
Mengikut Lokasi
dan Tahap
Kesusahan
Bagi PPP dan
AKS Yang
Berkhidmat Di
Sekolah-Sekolah
Pedalaman
(EKMLTK)

Nota :

Tidak layak
bagi pegawai
yang menerima
Bayaran Insentif
Pedalaman (BIP)

Pegawai yang diarah
berkhidmat di sekolah-
sekolah pedalaman
yang dikategorikan
sebagai Sekolah
Pedalaman 1, 2 atau
3 oleh Jawatankuasa
Induk Pemantauan
yang dipengerusikan
oleh Ketua Setiausaha
Kementerian.

• Pedalaman 1
RM 500

• Pedalaman 2
RM 1,000

• Pedalaman 3
RM 1,500

1 Mei 2007

Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil. 2 Tahun
2007

Surat edaran
KPM bil.
KP(PP)0137/
43/Jld.4/(35)
bth. 26 Jun 2009

Elaun Balik
Kampung (EBK)
Bagi PPP dan
AKS Yang
Berkhidmat Di
Sekolah-Sekolah
Pedalaman.

Nota:

Bayaran dibuat
secara Baucar
Kewangan
berasingan dan
dicatat dalam
Kenyataan
Perkhidmatan

Diberi kepada pegawai
yang diarah berkhidmat
di sekolah-sekolah
pedalaman yang
dikategorikan sebagai
Sekolah Pedalaman
1, 2 atau 3 oleh
Jawatankuasa Induk
Pemantauan.

Kadar adalah
berdasarkan tuntutan
perjalanan sebenar
sekali dalam sesuatu
tahun.

1 Mei 2007

Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil. 3 Tahun
2007

4.2

Dokumen Sokongan

i.

Surat arahan pertukaran/ penempatan pegawai

ii.

Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

29

4.3

Contoh Penyata Perubahan

i.

Bayaran ITP kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah ‘sub-standard’
di pedalaman.

a.

Pembayaran Imbuhan Tetap Perumahan

Nama Pegawai

: Haslina binti Awang

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Bayaran Imbuhan Tetap
Perumahan kerana menduduki
Rumah ‘Sub-standard’ di
kawasan pendalaman mulai
1.1.1995

• Pegawai bertugas di SMK
Belaga Sarawak.

1.1.1995

RM180.00

SPP KPM Bil.
3/2000

b.

Pemberhentian Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan

Nama Pegawai

: Haslina binti Awang

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Bayaran
Imbuhan Tetap Perumahan
kerana menduduki Rumah
‘Sub-standard’ di kawasan
pendalaman.

• Pegawai bertugas di
Kuching, Sarawak.

1.1.1997

RM180.00

SPP KPM Bil.
3/2000

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30

ii.

Bayaran Insentif Pedalaman (BIP)

a.

Pembayaran Insentif Pedalaman (BIP)

Nama Pegawai

: Mohd Daud bin Nusi

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diluluskan Bayaran
Insentif Pedalaman
kerana bertugas dan
menetap di kawasan
pedalaman mulai
1.6.2004

• Bertugas di SK
Sungai Rasau, Dalat,
Sarawak

1.6.2004

RM250.99

Kadar: 10%
daripada
kelayakan
gaji pegawai
(RM2509.90
sebulan)

PP Bil.
5/2000

a.

Pemberhentian Bayaran Insentif Pedalaman (BIP)

Nama Pegawai

: Mohd Daud bin Nusi

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Bayaran
Insentif Pedalaman
kerana bertugas dan
menetap di kawasan
pedalaman mulai
1.6.2006

• Bertugas di Kuching,
Sarawak

1.6.2006

RM250.99

Kadar: 10%
daripada
kelayakan
gaji pegawai
(RM2509.90
sebulan)

PP Bil.
5/2000

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

31

iii.

Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan

a.

Pembayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan

Nama Pegawai

: Wan Sai Hong

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar Elaun Khas mengikut
Lokasi dan Tahap Kesusahan
kerana ditempatkan di SK
Golong, Beluran, Sabah
kategori Pedalaman 3 mulai
1.1.2009.

1.1.2009

RM1500.00

SPP KPM bil.
2/2007

b.

Pemberhentian Bayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap
Kesusahan

Nama Pegawai

: Wan Sai Hong

Jawatan

: PPPS DG 41

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Diberhentikan Elaun Khas
mengikut Lokasi dan Tahap
Kesusahan kerana ditempatkan
di Kuching, Sarawak mulai
1.1.2010.

1.1.2010

RM1500.00

SPP KPM bil.
2/2007

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

32

5.

Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan

5.1

Jadual Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan Mengikut Kelayakan/Syarat

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan
Tarikh Kuat
Kuasa

Rujukan

Elaun
Tanggungjawab
Khas Pemandu

Pemandu kenderaan gred
R3 dan R6 (sama ada yang
dinaikkan pangkat secara
biasa atau KUP) yang
dikhususkan memandu
kenderaan berikut:

a. Kereta rasmi pegawai
dalam Kumpulan
Pengurusan Tertinggi
gred Utama ‘B’ dan ke
atas serta Gred Khas
‘A’ atau

b. Kenderaan /jentera
yang beratnya melebihi
5000kg.

Bagi pemandu yang tidak
dikhususkan memandu
tetapi diarah memandu
layak dibayar ETKP
secara
proportionate berdasarkan
bilangan hari menjalankan
tugas tersebut dengan
syarat setiap hari tersebut
pegawai bertugas tidak
kurang daripada empat
jam sehari.

Pemandu yang
dikhususkan
memandu layak
RM 150.00
sebulan

Berkuatkuasa
1 Jun 2010

Pekeliling
Perkhidmatan KPM
Bil. 5 Tahun 2008
dan surat edaran
JPA JPA.63/17/4.
Klt.7 (36) bertarikh
18 Mei 2010

Bayaran Insentif
Tugas Kewangan

PT(P/O) yang menjalankan
tugas kewangan sepenuh
masa

RM 40.00 yang
tidak bersijil

RM 80.00 yang
bersijil

Pek. Perkhid. Bil. 3
Tahun 1999 Dan
Pek. Perkh. Bil. 5
Tahun 2001

Bayaran Insentif
Tugas Pengurusan
Stor

PT(P/O) yang menjalankan
tugas pengurusan stor
sepenuh masa dalam
bidang kawalan stok dan
penstoran

RM 40.00 yang
tidak bersijil

RM 80.00 yang
bersijil

Pek. Perkhid. Bil. 8
Tahun 1999

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

33

Perkara

Kelayakan/ Syarat

Kadar Dan
Tarikh Kuat
Kuasa

Rujukan

Bayaran Insentif
Pembantu
Pengurusan Murid
(BIPPM)

Dibayar kepada pegawai
seperti berikut:

a. Pembantu Pengurusan
Murid (PPM) bertaraf
tetap dan kontrak;

b. PPM yang terlibat
secara langsung
bertugas di Sekolah
Kebangsaan
Pendidikan Khas dan
Sekolah Menengah
Pendidikan Khas; dan

c. PPM yang bertugas
di Program Pendidikan
Khas Integrasi di
Sekolah Kebangsaan
dan Sekolah Menengah
Kebangsaan.

RM 200.00
sebulan

1 Januari 2009

Surat Pekeliling

Perkhidmatan KPM
Bil. 3 Tahun 2009

5.2

Dokumen Sokongan

i.

Senarai tugas pegawai

ii.

Surat arahan tugas

iii.

Buku Perkhidmatan Kerajaan

5.3

Contoh Penyata Perubahan

i.

Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

Nama Pegawai

: Ahmad Basri bin Jantan

Jawatan

: Pemandu Gred R3

Nombor Gaji Berkomputer :1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar Elaun Tanggungjawab
Khas Pemandu secara bulanan
kerana dikhususkan memandu
kenderaan berat melebihi
5000 kg mulai 1.2.2009

1.2.2009

RM 150.00

PP KPM Bil.
5/2008

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

34

ii

Bayaran Insentif Tugas Kewangan

a.

Pembayaran BITK

Nama Pegawai

: Siti Farhan binti Junus

Jawatan

: PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar Bayaran Insentif
Tugas Kewangan (BITK)
kerana menjalankan tugas
bidang kewangan sepenuh
masa mulai 1.6.2008.

1.6.2008

RM 40.00

PP Bil.
5/2001

b.

Pelarasan BITK setelah pegawai mendapat sijil

Nama Pegawai

: Samsuri bin Mat Salim

Jawatan

: PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dipinda Kadar Bayaran
Insentif Tugas Kewangan
kerana telah lulus Peperiksaan
Kewangan Jabatan Akauntan
Negara mulai 16.3.2009

16.3.2009

P. Terima

RM 80.00

T. Terima

RM 40.00

PP Bil.
5/2001

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

35

iii.

Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor

a.

Pembayaran BITPS

Nama Pegawai

: Zahari bin Mat Hassan

Jawatan

: PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar Bayaran Insentif
Tugas Pengurusan Stor
(BITPS) kerana menjalankan
tugas bidang pengurusan
stor sepenuh masa mulai
1.6.2008.

1.6.2008

RM 40.00

PP Bil.
8/1999

b.

Pelarasan BITPS setelah pegawai mendapat sijil

Nama Pegawai

: Shamsuddin bin Deraman

Jawatan

: PT(P/O) N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dipinda Kadar Bayaran
Insentif Tugas Pengurusan Stor
kerana telah lulus Peperiksaan
Kewangan Jabatan Akauntan
Negara mulai 16.3.2009

16.3.2009

P. Terima

RM 80.00

T. Terima

RM 40.00

PP Bil.
8/1999

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan

bagi Pemberian Insentif dan Elaun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

36

iv.

Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid

Nama Pegawai

: Sarimah binti Shamsuddin

Jawatan

: PPM Gred N17

Nombor Gaji Berkomputer : 1234567

Butir-butir Perubahan

Tarikh

Gaji
Bulanan

Catatan

No. Surat
Kebenaran

Dibayar Bayaran Insentif
Pembantu Pengurusan Murid
kerana bertugas di SK
Pendidikan Khas, Setapak
Kuala Lumpur mulai 2.2.2010.

2.2.2010

RM200.00

SPP KPM Bil.
3/2009

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->