Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Kata-Kata Aluan
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, dengan limpah dan kurniaNya satu panduan bagi menyediakan Penyata Perubahan dalam perkara berkaitan pemberian insentif dan elaun telah dapat disediakan bagi kegunaan dalam urusan perkhidmatan di Kementerian ini. Penyediaan panduan ini adalah sebagai satu dokumen rujukan dalam pemberian elaun kepada semua anggota perkhidmatan awam yang layak. Dengan ini, urusan penyediaan Penyata Perubahan akan dapat disediakan dengan cepat, lengkap, seragam dan teratur. Keseragaman Penyata Perubahan ini diharapkan dapat meminimumkan kesilapan dalam proses penyediaannya dan memudahkan direkod ke dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan. Harapan saya, panduan ini akan dapat membantu mempercepatkan kerja-kerja dalam urusan perkhidmatan khususnya dalam pemberian kemudahan dan elaun kepada yang layak. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan kecekapan dan memendekkan masa dalam proses kerja-kerja berkaitan.

Wassalam.

ZAIDAH BINTI MOHD JAMAN November 2010

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

SETIAUSAHA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAWATANKUASA PENYEDIAAN
PENAUNG Cik Zaidah binti Mohd. Jaman Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia PENASIHAT Puan Faridatul Akmar binti Mat Taib Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Perkhidmatan Puan Noriah binti Abdullah Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pengurusan Maklumat KETUA PENYELARAS Encik Mahather bin Smoh Ketua Penolong Setiausaha Unit Rekod Perkhidmatan PENYELARAS Rosli bin Mohamed Pegawai Eksekutif Kanan AHLI JAWATANKUASA Puan Ashumi binti Abdullah Penolong Setiausaha Puan Wan Zaleha Wan Mahayuddin Pegawai Eksekutif Tinggi Encik Mohd Sharif bin Yusof Pegawai Eksekutif Kanan Puan Che Hawa binti Abu Bakar Pegawai Eksekutif Kanan Cik Nora Azwin binti Ahamad Pegawai Eksekutif Kanan Puan Rosni binti Ramly Pembantu Tadbir

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

SEKALUNG PENGHARGAAN Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat iaitu wakil-wakil dari Jabatan Pelajaran Negeri. Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Kewangan di atas sumbangan yang diberikan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyempurnakan garis panduan ini. .

Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam • • 2. Bantuan Sara Hidup Bayaran Perumahan Khas 11 11 11 12 14 14 14 14 19 19 19 20 Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah • • • Elaun Pengetua/ Guru Besar Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama Elaun Tanggungjawab 3.KANDUNGAN TUJUAN 6 LATAR BELAKANG 6 STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU 6 IMBUHAN TETAP • • • • Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas 8 8 8 8 8 KOMPONEN BERUBAH 1. Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran • • • Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan .

Elaun Kepada Pegawai yang Bertukar Wilayah • • • • • Elaun Perumahan Wilayah Bayaran Insentif Wilayah Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Elaun Gangguan Tambang Ehsan bagi Pegawai Bertukar Wilayah PENUTUP LAMPIRAN • • Kadar Bayaran Bagi Imbuhan Tetap Kadar Bayaran Bagi Komponen Berubah 40 41 41 43 . Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal 21 21 22 27 27 27 28 28 32 32 32 32 33 36 36 36 36 37 37 Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang berkhidmat di pedalaman • • • • Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang Menduduki Rumah Sub-Standard di Kawasan Pedalaman Bayaran Insentif Pedalaman Elaun Khas Mengikut Lokasi Dan Tahap Kesusahan Bagi PPP Dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pendalaman Elaun Balik Kampung bagi PPP dan AKS yang Berkhidmat di SekolahSekolah Pedalaman 5.• • • 4. Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan • • • • Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid 6.

6 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun LATAR BELAKANG Pembayaran elaun adalah sebagai satu insentif kepada mana-mana pegawai yang telah diarah menjalankan sesuatu tugas sebagai dorongan anggota berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi. Pekeliling Perkhidmatan Bil. pakaian dan perumahan. Gaji Pokok adalah amaun yang ditetapkan bagi anggota sektor awam berasaskan konsep gaji yang berpatutan untuk menyara keperluan asas. 9 Tahun1991. . Pelaksanaan pembayaran elaun adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Struktur Sistem Saraan Baru mengandungi Gaji Pokok. Sistem Saraan Baru (SSB) yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 1992.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PENYATA PERUBAHAN BAGI PEMBERIAN INSENTIF DAN ELAUN TUJUAN Garis Panduan ini adalah bertujuan memberi panduan dan tatacara penyediaan Penyata Perubahan bagi pemberian insentif dan elaun. STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU 1. Gambar rajah Struktur Sistem Saraan Baru adalah seperti di bawah: Gaji Pokok Tetap + Imbuhan Tetap Tetap + Komponen Berubah Tidak Tetap = Jumlah Pendapatan Huraian kepada komponen-komponen tersebut adalah seperti berikut: i. 4 Tahun 2002 Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa mulai 1 November 2002 dan pindaan Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. iaitu: makanan. Imbuhan Tetap dan Komponen Berubah.

dan Komponen Berubah merupakan unsur baru yang menepati keperluan fleksibiliti dan galakan dalam SSB. vi. ii. Kepakaran Kemahiran Tanggungjawab tambahan Kepentingan sesuatu perkhidmatan Bayaran balik perbelanjaan Kos sara hidup Risiko kerja Kesusahan Galakan. iv. Cuti tanpa gaji Cuti belajar tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti belajar separuh gaji Cuti belajar bergaji penuh melebihi tiga bulan Cuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut Cuti haji yang melebihi 28 hari berturut-turut . Pemberian insentif adalah berasaskan kepada kriteria-kriteria berikut: i. Ia juga hendaklah diberi dengan saksama kepada anggota yang layak. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iii. 2. Imbuhan Tahunan adalah bayaran yang dibuat tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan. pemberian insentif ini sebagai satu keistimewaan yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa. ii. iii. Pemberian insentif hendaklah diberhentikan dalam keadaan-keadaan seperti berikut: i. dan Keanehan tugas atau perkhidmatan. v. iv. viii. 7 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Walaubagaimanapun. vii. Imbuhan Tetap Keraian. jika didapati perlu.ii. v. Pemberian ini dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria kebajikan serta peningkatan kepada perkhidmatan dan status anggota perkhidmatan awam. iii. vii. ix. Antara bayaran yang ditetapkan dalam komponen ini ialah Imbuhan Tahunan dan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas. Imbuhan Tetap Perumahan. vi. x. Imbuhan Tetap meliputi Imbuhan Tetap Khidmat Awam.

i. 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (iv).viii. Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 – 54 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1996 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Jenis-jenis Imbuhan Tetap Imbuhan Tetap bermaksud bayaran yang ditetapkan mengikut kadar bulanan berasaskan gred jawatan yang disandang meliputi imbuhan seperti berikut: Perkara Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) Kelayakan/ Syarat Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi. 10 Tahun 2008 . Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 – 42 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2006 Kadar Mengikut Pekeliling ii. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut Cuti bersalin Mulai tempoh pemangkuan pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama/ Gred Khas. Kumpulan sokongan Gred 1 – 40 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 44 – 54 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Jawatan Utama Sektor Awam Gred Utama/ Khas ‘C’ ke atas Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kumpulan sokongan Gred 1 – 40 Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Nota: Dengan syarat pegawai tidak menduduki rumah Kerajaan Imbuhan Tetap Keraian (ITK) Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi. 8 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun IMBUHAN TETAP 1. x. ix. (vi) dan (vii) di atas yang melebihi 28 hari berturut-turut. 4 Tahun 2002 ii. 16 Tahun 2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. i. xi. (v).

Rujukan Surat Pelantikan SPP ii......... ii.1. iv.... dan iv. 8 . Memenuhi tempoh percubaan Tarikh 2. Lantikan Baru Nama Pegawai Jawatan : Aziz bin Salleh : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dan dibayar gaji RM.2008 Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan: i... iii..1.2.. mulai 2.. Lulus Tapisan Keselamatan Kasar. RM 300. Dokumen Sokongan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i... Surat Kebenaran Catatkan No.00 RM 250.. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi yang ditetapkan iii.... Surat tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)/ Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) bagi pegawai lantikan baru Surat Arahan Pertukaran/ Penempatan Sijil Gaji Akhir (SGA) jika pegawai bertukar Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai Contoh Penyata Perubahan Imbuhan Tetap dicatatkan secara bersekali dengan gaji semasa proses penyediaan Penyata Perubahan (Kew. mengikut tanggagaji ... pertukaran dan kenaikan pangkat.... Catatan P? T? ITKA ITP BSH No..2008 TPG: 1 Januari .... 3.Pin.. mulai 2. Diperakui oleh Ketua Perkhidmatan Pegawai melapor diri di SK/SMK.00 RM .. 9 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun i....1.2008 Gaji Bulanan RM. 10/96) bagi semua pegawai dalam perkara-perkara seperti pelantikan.

..2008 TPG lama: 1 Januari TPG Baru: 1 April Tarikh 1. Rujukan Surat Arahan Pertukaran.00 No...KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ii.00 RM250. RM.00 Catatan T..00 No..00 RM250. Pertukaran Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.00 RM300.2008 TPG: 1 Januari 15.Terima.. Rujukan Surat Kenaikan Pangkat..2008 P? T? ITKA ITP BSH RM... (P1 T?) RM400..00 RM700.....6.. Terima RM..6.. Kenaikan Pangkat Nama Pegawai Jawatan : Aziz bin Salleh : Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dinaikkan pangkat dari Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 ke Gred M48 mulai 1.00 RM300. Surat Kebenaran Catatkan No....00 Catatan T..... Terima RM.6..6. Kementerian Pelajaran Malaysia. JPA .Terima Bertukar dari SMK Cyberjaya.. RM300.. Sepang ke Bahagian Pembangunan..... (P? T?) RM550. Surat Kebenaran Catatkan No. Putrajaya mulai 15...2008 Gaji ITK ITP Gaji Bulanan P. RM300.. KPM 10 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun iii..00 RM400..

sambilan. iii. Pegawai yang diluluskan cuti belajar separuh gaji di dalam negara dibayar atas kadar separuh mengikut lokasi institusi pengajian.1 Jadual Insentif Berbentuk Sara Hidup Dan Perumahan Perkara Bantuan Sara Hidup (BSH) Nota : BSH tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Wilayah i. 1 Julai 2007 vi. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti bergaji penuh.RM300 Kaw. v. 6 Tahun 2007 11 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. A . .RM200 Kaw. iv. kontrak dan guru sandaran. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti separuh gaji dan dibayar atas kadar separuh. Pegawai yang diluluskan cuti belajar bergaji penuh di dalam Negara mengikut lokasi institusi pengajian. Pegawai lantikan tetap.KOMPONEN BERUBAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Komponen Berubah adalah bayaran insentif/ elaun yang ditentukan tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan. Lain RM100 Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. B . Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam 1. sementara. Pemberian insentif/ elaun adalah berdasarkan kriteria dan prinsip yang telah ditetapkan. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Kaw. Pegawai yang diperuntukan rumah kerajaan dalam lingkungan 25km dari tempat kerja atas kadar 50% daripada ITP. 1. vii. Kelayakan/ Syarat Kumpulan Pengurusan & Profesional serta kumpulan sokongan.

Pengetua. 14 Ogos 2007 Berkuatkuasa 1 Ogos 2007 1.1.2 Contoh Penyata Perubahan i. Warden Asrama. 11/2002 Bayaran Perumahan Khas (BPK) 12 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Berkuatkuasa 1 Jun 2002 Surat edaran KPM KP(PP) 0053/10/ (23) bth 7 Jun 2004. Bayaran Sara Hidup bagi kawasan B (Jasin. Surat edaran KPM KP(PP) 053/10/ Jld. d. dan f.2/(12) bth. 6/2007 .Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat Pegawai yang diperuntukan Rumah Khas Jabatan/ Rumah Khas Jawatan/ Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan. e. Pengarah IPGM/ Kolej Matrikulasi. Timbalan Pengarah di Kolej Matrikulasi. Melaka) pegawai yang ditempatkan di Nama Pegawai Jawatan : Zulkefli bin Ahmad : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Bantuan Sara Hidup mulai Tarikh 1. Guru Besar.00 Catatan No. Bayaran Sara Hidup a. Surat Kebenaran PP Bil. Timbalan Pengarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 50% daripada kelayakan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. b.2009 Gaji Bulanan RM100. c. Jawatan yang layak menerima BPK di KPM ialah : a.

12.00 Catatan T. 11/2002 .b. Surat Kebenaran PP Bil. Sintok. Bayaran Perumahan Khas Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 52 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Perumahan Khas kerana menduduki Rumah Khas Jawatan di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan mulai Tarikh 1.2002 Gaji Bulanan RM350.12.2011 RM100.6. Terima RM200.2. Surat Kebenaran PP Bil.00 sebulan) No.2.2008 hingga 31. 6/2007 13 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. Kedah mulai 3. Terima Layak diberi separuh kadar Bantuan Sara Hidup kerana bercuti belajar separuh gaji di Universiti Utara Malaysia.00 Catatan Kadar: 50% daripada kelayakan ITP pegawai (700.2011 3.00 No. Perubahan kadar Bayaran Sara Hidup bagi pegawai yang bertukar kawasan/lokasi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Pegawai Jawatan : Razali bin Osman : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.2008 hingga 31.

1 Jadual Insentif Yang Layak Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 150. 3/1993 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3/1997 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Ko.00 1 April 1997 Surat Pekeliling Kewangan dan Akaun Bil.KPM Bil. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred B. 6/95 dan Bil. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred B serta Penolong Kanan & Penyelia Petang Sekolah Rendah Gred A. gred A dan Sekolah Rendah Kekurangan Murid. Penyelia Petang dan Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred A dan Guru Kanan Pentadbiran. 1/1982 & Bil. Dibayar kepada guru-guru yang dilantik sebagai Ketua Warden dan Warden Asrama. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dilantik sebagai Guru Besar sama ada di Sekolah Rendah gred B. 3/2002 Elaun Tanggungjawab (ETJ) Dibayar kepada PPP yang menyandang jawatan.00 sebulan (Guru Besar) 1 Januari 2001 Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama Ketua Warden Asrama @RM 280. 3/1990 & Bil. Rujukan Surat Pekeliling Perkhid. RM 120.00 Warden Asrama @RM 240.00 sebulan 1 November 2002 .00 sebulan RM 60. Penolong Kanan.Kurikulum. PPP yang menyandang jawatan.00 sebulan (Pengetua) 1 Januari 2001 Perkara Elaun Pengetua Kelayakan/ Syarat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang menyandang jawatan Pengetua di Sekolah Menengah tanpa mengira gred penyandang dan gred sekolah.2.4/2000 bertarikh 20 Disember 2000 14 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Elaun Guru Besar RM 100. Ko-Kurikulum. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah 2.Guru Kanan Pentadbiran.

Surat pelantikan jawatan Surat arahan pertukaran Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.2 Dokumen Sokongan i.1.3 Contoh Penyata Perubahan i. ii.2008 Tarikh 1.00 Catatan No. Seksyen 3 mulai 1.2008 Gaji Bulanan RM100.1. Pembayaran Elaun Guru Besar yang bertugas di SK Bandar Baru Bangi Selangor 15 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Nama Pegawai Jawatan : Rosilawati binti Yusoff : PPPLD DGA 34 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Guru Besar kerana menyandang jawatan Guru Besar di SK Bandar Baru Bangi. Rujukan Surat Pelantikan . Surat Kebenaran Catatkan no.2. iii. Elaun Pengetua / Guru Besar a.

Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dari Nama Pegawai Jawatan : Yassin bin Hussin : PPPS DG 48 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.10.b.2008 Catatan T. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pemberhentian Elaun Pengetua kerana bertukar keluar SMK Kundang. 1. Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri.2008. Rujukan Surat Pertukaran 16 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun . Surat Kebenaran Catatkan No. Terima Diberhentikan Elaun Pengetua kerana ditukarkan dari SMK Kundang. Terima RM150.00 No. Selangor mulai 1.10.

2008 b.. Melaka mulai 1. Rujukan Surat Kelulusan 17 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Dibayar elaun Warden kerana menjalankan tugas sebagai Warden Asrama dan diperuntukkan Rumah Khas Jabatan di SMK Bukit Rambai. Terima RM0. Rujukan Surat Kelulusan . Terima Catatan T.00 RM180.2008.1. Surat Kebenaran Catatkan No.2008. Melaka Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Warden Asrama mulai.ii.00 RM0. Pembayaran Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai..1.00 Catatan No. Elaun Warden Asrama KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a.2.00 RM100.1.1..2010 Gaji Bulanan RM240.00 BPK ITP BSH RM90. Diberhentikan Imbuhan Tetap Perumahan mulai 1.00 RM180. Tarikh 1.2008 RM 240. Dibayar Bantuan Sara Hidup sebanyak 50% mulai 1.00 Pemberhentian Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai. 1. Melaka Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer Butir-butir Perubahan : Suhaimi bin Mohd Kassim : PPPS DG 41 : 1234567 Tarikh Gaji Bulanan P.2008 Dibayar Bayaran Perumahan Khas sebanyak 50% daripada Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah Khas Jabatan mulai 1.00 No.00 RM200.1. Surat Kebenaran Catatkan No.

Surat Kebenaran Catatkan No. Elaun Tanggungjawab a.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iii. Surat Kebenaran Catatkan No.. Pemberhentian Elaun Tanggungjawab Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Tanggungjawab mulai. Pembayaran Elaun Tanggungjawab Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Tanggungjawab kerana menjalankan tugas sebagai Penolong Kanan mulai 1.7.2009 Gaji Bulanan RM120.00 Catatan No. Rujukan Surat Kelulusan .7.7.2010 Gaji Bulanan RM120.. Tarikh 1.00 Catatan No.2009 18 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Tarikh 1.. Rujukan Surat Kelulusan b.

1 Jadual Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah mengikut Kelayakan/Syarat Perkara Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Kelayakan/ Syarat Dibayar kepada PPP yang memenuhi syarat berikut: a. 15/2002 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Pegawai Yang Layak: i.Matematik dalam Bahasa Inggeris 1 Januari 2003 Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 5% daripada gaji pokok bagi PPPS 10% daripada gaji pokok bagi PPPLD Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. PPP yang mengajar subjek Bahasa Inggeris iii. 3 Tahun 2003 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran 3. b. syarat beropsyen.00 sejam (PPPS) RM 50. dan c. 2/1987 & Bil. PPP yang mengajar subjek Sains. syarat penguasaan Bahasa Inggeris.00 sejam (PPPLD) 1 Julai 2001 Surat Pekeliling Kewangan Bil. PPP yang menjalankan tugas secara langsung dalam bidang Sains. 4/2001 . Pembayaran tertakluk kepada tempoh tidak melebihi 8 jam seminggu. syarat mengajar. Bayaran hanya boleh dibuat jika sesuatu kelas mengandungi 15 orang murid atau lebih.3. Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda (POL) Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mengajar Kelas Bahasa Tamil dan Bahasa Cina di SJKC dan SJKT. RM 60. Matematik dan Bahasa Inggeris.

dan d. Kepujian / lulus dalam Bahasa Cina/ Tamil di peringkat SPM/ STPM atau menghadiri Kursus Orientasi Bahasa Cina/ Tamil yang diiktiraf oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. c. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 60 sejam bagi PPPS RM 50 sejam bagi PPPLD 1 Julai 2007 Rujukan Surat Pek. Perkh. Mengajar lima waktu BCSK/ BTSK yang diadakan pada setiap hari Sabtu bagi semua pelajar di sekolah satu sesi atau dua sesi. KPM. b. 4 Tahun 2007 Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina (BCSK) dan Bahasa Tamil (BTSK) di Sekolah Kebangsaan Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan 20 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun .Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat PPP yang mengajar BCSK atau BTSK hendaklah memiliki kelayakan berikut: a. Mempunyai sekurangkurangnya Sijil Ikhtisas atau setaraf. Pembukaan kelas BCSK dan BTSK tidak menggangu jadual waktu persekolahan biasa bagi PPP dan pelajar. KPM Bil.

PPP yang menjadi jurulatih kepada pelajar-pelajar Program Bakat Muda (PBM) di Pusat Kecemerlangan Sukan yang melaksanakan sekurangkurangnya satu jenis sukan prestasi tinggi mengikut syarat dan peraturan Persekutuan Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.00 sebulan Tahap II – RM300.1/2008 SPP KPM bil.00 sebulan 1 Januari 2008 JPA(S)63/17/Klt. b. Kadar BIJS mengikut tahap kemahiran jurulatih. dan d. c. PPP melaksanakan sesi latihan sekurangkurangnyanya tiga kali seminggu selama dua jam sehari kecuali pada musim cuti persekolahan dan bulan Ramadhan. Pengetua / Guru Besar di Sekolah Pendidikan Khas. 3(15) Bth 13 Mac 1989 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 tahun 2001 SPP KPM Bil 2 Tahun 2003 21 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Jurulatih Sukan a.RM225. 2 Tahun 2008.Perkara Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC) Kelayakan/ Syarat a. Tahap I . dan c. Guru-guru bersijil khas yang mengajar di kelas percantuman di sekolah biasa.00 sebulan 1 Januari 2008 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.00 sebulan 1 April 2003 RM 250. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Rujukan .00 sebulan Tahap III – RM375. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas. PPP yang mempunyai Sijil Kejurulatihan yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan dan mempunyai keahlian yang aktif dalam Pendaftaran Jurulatih Peringkat Kebangsaan di bawah Majlis Sukan Negara. Guru-guru bersijil khas yang mengajar muridmurid berkeperluan khas di SMT / SMV dan Politeknik. RM 100. b.

Memenuhi syarat peruntukan waktu minima mengajar di sekolah sekurang-kurangnya mengajar 15 waktu seminggu. PPP yang menerima BISP tidak layak BIPK. 17 Tahun 2007 Surat Pek. 10% daripada gaji pokok sebulan PPPLD. KPM Bil. Perkh. 1 Januari 2008 Rujukan Surat Pek. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 5% daripada gaji pokok sebulan PPPS. iii. ii. Borang pemohonan pegawai yang telah diluluskan Jadual mengajar Sijil Akademik/ Ikhtisas Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai . c. Perkh. 4 Tahun 2009 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 22 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 3. d. Pegawai tetap / sementara / kontrak.2 Dokumen Sokongan i.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat a. e. iv. Bil. b. Menggunakan kelayakan yang dimilikinya untuk menjalankan skop kerja. PPP mempunyai kelayakan/kelulusan bidang Kejuruteraan & Ketukangan.

Pemberhentian BISP kepada PPPS kerana cuti bersalin Nama Pegawai Jawatan : Rogayah binti Mohd Khalid : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana cuti bersalin mulai 15.66 Catatan (RM3133.1.55x 5%) Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Tarikh Gaji Bulanan Catatan No.3 Contoh Penyata Perubahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i.2009 Sehingga 12.2009 RM102.2009 Gaji Bulanan RM 156.7.3. 3/2003 b.2009 (60 Hari) Tarikh 15.7.2009 Sehingga 12. Pembayaran BISP kepada PPPS yang mengajar subjek Sains dalam Bahasa Inggeris Nama Pegawai Jawatan : Suriyati binti Saad : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana mengajar Subjek Sains dalam Bahasa Inggeris mulai 3.2009 TPG:1 Julai 3.88 (RM2057. Surat Kebenaran SPP KPM bil.7.2009 1.6. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) a.5. 3/2003 RM 164. Surat Kebenaran 23 .5.18 (RM3283.1.60 X 5%) SPP KPM bil.2009 Sehingga 30.27x 5%) No.

87 x 10%) RM 339. 2/2003 .7.8.7.2009 Gaji Bulanan RM250. 3/2003 1.18 (RM 3443. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pelarasan BISP kerana dilantik dari PPPLD DGA34 ke PPPS DG41 Nama Pegawai Jawatan : Siti Hasmah binti Abu Bakar : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. Terima (DG41) Pelarasan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) setelah dilantik sebagai PPP Siswazah Gred DG41 mulai 1.18 x 10%) No.2008 TPG: 1 Julai 1. Terima (DGA34) RM330. Pembayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Nama Pegawai Jawatan : Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai 1. Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat a.09 (RM 3300.7.00 Catatan No.c.8.89 x 5%) Catatan T.92 (RM 3399. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.61 x 5%) RM179.2008 RM172. Surat Kebenaran 24 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun SPP KPM bil.70 (RM 3593.2009 ii.2009 Tarikh 1.

00 Catatan No.b.1.. 2/2008 .00 Catatan No. Bayaran Insentif Jurulatih Sukan a. Pemberhentian Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Nama Pegawai Jawatan : Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai... 2/2008 b. Pembayaran Insentif Jurulatih Sukan Nama Pegawai Jawatan : Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai 2.1.. Tarikh 1.. Tarikh 2. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.2010 Gaji Bulanan RM250. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.2009 Gaji Bulanan RM225.2010 Gaji Bulanan RM225.7. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.2009 Tarikh 2. Pemberhentian Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Pegawai Jawatan : Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai.00 Catatan No. 2/2003 25 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun iii.1.

27x 10%) No.. Tarikh 1.2009. Pembayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Nama Pegawai Jawatan : Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal kerana menggunakan kelayakannya dalam bidang tugas kejuruteraan mulai 1.33 Catatan (RM3133.27x 10%) No. 4/2009 .2010 Gaji Bulanan RM313. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. 4/2009 26 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b. Tarikh 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a.iv.2009 Gaji Bulanan RM313.33 Catatan (RM3133.7.7.7. Pemberhentian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Nama Pegawai Jawatan : Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal mulai. Surat Kebenaran SPP KPM Bil..

Pendidikan dan Anggota Kelayakan/ Syarat Guru dan AKS yang berkhidmat di kawasan pedalaman dibayar ITP jika rumah yang didiami mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Hartanah.4. Berkhidmat selama tempoh sebulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman. 3/2000 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. b. Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman 4. Jabatan Perdana Menteri (rumah sub-standard) Pegawai perkhidmatan awam yang berkhidmat di kawasan pedalaman dan memenuhi syaratsyarat seperti berikut: a. 6/2009 27 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) 10% daripada gaji bulanan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2000 bertarikh 17 April 2000 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . dan c.1 Jadual Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman Perkara Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah Sub-Standard di kawasan pedalaman. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar ITP mengikut kumpulan / gred jawatan 1 Januari 1995 Rujukan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Tinggal / menetap di kawasan pedalaman. Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman.

Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat Pegawai yang diarah berkhidmat di sekolahsekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1. KP(PP)0137/ 43/Jld. • Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Pedalaman 1 RM 500 Pedalaman 2 RM 1.2 Dokumen Sokongan i.4/(35) bth. Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan • • 1 Mei 2007 Diberi kepada pegawai yang diarah berkhidmat di sekolah-sekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1. 1 Mei 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Surat arahan pertukaran/ penempatan pegawai Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai . 26 Jun 2009 28 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman (EKMLTK) Nota : Tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Elaun Balik Kampung (EBK) Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman. ii.000 Pedalaman 3 RM 1. 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan. 3 Tahun 2007 4. 2 Tahun 2007 Surat edaran KPM bil.500 Rujukan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Kadar adalah berdasarkan tuntutan perjalanan sebenar sekali dalam sesuatu tahun.

Tarikh 1.1.3 Contoh Penyata Perubahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i. Surat Kebenaran 29 . • Pegawai bertugas di Kuching. Sarawak.1. Bayaran ITP kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah ‘sub-standard’ di pedalaman. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. 3/2000 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Gaji Bulanan Catatan No.00 SPP KPM Bil.00 Catatan No. a.1. 3/2000 b.1995 • Pegawai bertugas di SMK Belaga Sarawak. Pembayaran Imbuhan Tetap Perumahan Nama Pegawai Jawatan : Haslina binti Awang : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah ‘Sub-standard’ di kawasan pendalaman mulai 1. Tarikh 1. Pemberhentian Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Nama Pegawai Jawatan : Haslina binti Awang : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah ‘Sub-standard’ di kawasan pendalaman.4.1995 RM180.1997 Gaji Bulanan RM180.

6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) a.ii. Surat Kebenaran PP Bil.6.99 Catatan Kadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509. 5/2000 a.6. Surat Kebenaran PP Bil. Dalat. Sarawak Tarikh 1.2006 • Bertugas di Kuching.99 Catatan Kadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509.6. Pembayaran Insentif Pedalaman (BIP) Nama Pegawai Jawatan : Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1. Pemberhentian Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Nama Pegawai Jawatan : Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1.90 sebulan) No. 5/2000 .2006 Gaji Bulanan RM250.90 sebulan) No.2004 30 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Gaji Bulanan RM250.2004 • Bertugas di SK Sungai Rasau. Sarawak Tarikh 1.

Sarawak mulai 1.1. Tarikh 1.00 Catatan No.1.1. Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a. Pemberhentian Bayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Nama Pegawai Jawatan : Wan Sai Hong : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di Kuching.00 Catatan No.2009 Gaji Bulanan RM1500. Pembayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Nama Pegawai Jawatan : Wan Sai Hong : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di SK Golong. Beluran. Surat Kebenaran SPP KPM bil. 2/2007 31 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.iii. 2/2007 .2010 Gaji Bulanan RM1500.1.2010. Surat Kebenaran SPP KPM bil.2009. Tarikh 1. Sabah kategori Pedalaman 3 mulai 1.

Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Pemandu yang dikhususkan memandu layak RM 150.5. Bil.00 sebulan Berkuatkuasa 1 Jun 2010 Rujukan Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.00 yang tidak bersijil RM 80. Klt.00 yang bersijil Pek.00 yang bersijil RM 40.1 Jadual Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan Mengikut Kelayakan/Syarat Perkara Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Kelayakan/ Syarat Pemandu kenderaan gred R3 dan R6 (sama ada yang dinaikkan pangkat secara biasa atau KUP) yang dikhususkan memandu kenderaan berikut: a. Bil.00 yang tidak bersijil RM 80. Bagi pemandu yang tidak dikhususkan memandu tetapi diarah memandu layak dibayar ETKP secara proportionate berdasarkan bilangan hari menjalankan tugas tersebut dengan syarat setiap hari tersebut pegawai bertugas tidak kurang daripada empat jam sehari. 5 Tahun 2008 dan surat edaran JPA JPA. Kereta rasmi pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi gred Utama ‘B’ dan ke atas serta Gred Khas ‘A’ atau b. Kenderaan /jentera yang beratnya melebihi 5000kg. 8 Tahun 1999 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan 5.7 (36) bertarikh 18 Mei 2010 32 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Tugas Kewangan PT(P/O) yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa RM 40. Perkh. Perkhid. Perkhid. 3 Tahun 1999 Dan Pek.63/17/4. Bil. 5 Tahun 2001 Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor PT(P/O) yang menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa dalam bidang kawalan stok dan penstoran Pek.

2009 Tarikh 1.2009 Gaji Bulanan RM 150. PPM yang terlibat secara langsung bertugas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas. 5/2008 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Rujukan .2 Dokumen Sokongan i. PPM yang bertugas di Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan. Pembantu Pengurusan Murid (PPM) bertaraf tetap dan kontrak. dan c. RM 200. Senarai tugas pegawai Surat arahan tugas Buku Perkhidmatan Kerajaan 5. 3 Tahun 2009 33 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 5.2.Perkara Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid (BIPPM) Kelayakan/ Syarat Dibayar kepada pegawai seperti berikut: a.00 sebulan 1 Januari 2009 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. iii.3 Contoh Penyata Perubahan i.2. Surat Kebenaran PP KPM Bil. b. ii. Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Nama Pegawai Jawatan : Ahmad Basri bin Jantan : Pemandu Gred R3 Nombor Gaji Berkomputer :1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu secara bulanan kerana dikhususkan memandu kenderaan berat melebihi 5000 kg mulai 1.00 Catatan No.

6.6.2008 Gaji Bulanan RM 40.00 Catatan No. Surat Kebenaran PP Bil.2009 RM 80.00 Catatan T.3. Tarikh 1. Surat Kebenaran PP Bil.3.2008. Terima RM 40. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Kewangan kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16. 5/2001 .00 No.2009 16. Pelarasan BITK setelah pegawai mendapat sijil Nama Pegawai Jawatan : Samsuri bin Mat Salim : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. Pembayaran BITK Nama Pegawai Jawatan : Siti Farhan binti Junus : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) kerana menjalankan tugas bidang kewangan sepenuh masa mulai 1.ii KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Tugas Kewangan a. 5/2001 34 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.

6. 8/1999 35 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.2009 16.3.6.00 Catatan No. 8/1999 .2008 Gaji Bulanan RM 40. Surat Kebenaran PP Bil. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16. Pelarasan BITPS setelah pegawai mendapat sijil Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. Tarikh 1.iii. Terima RM 40.2009 RM 80.00 No. Pembayaran BITPS Nama Pegawai Jawatan : Zahari bin Mat Hassan : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) kerana menjalankan tugas bidang pengurusan stor sepenuh masa mulai 1.00 Catatan T.2008. Surat Kebenaran PP Bil.3.

GST/GSTT tidak layak TMWA. Pegawai yang bertukar Wilayah. Pekeliling Perkhid. Setapak Kuala Lumpur mulai 2. Perkhid. 22 Tahun 2008 Pek.2010. Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) Sekali Setahun Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Dibayar kepada pegawaipegawai seperti berikut: a. b.01.2.00 Catatan No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Nama Pegawai Jawatan : Sarimah binti Shamsuddin : PPM Gred N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid kerana bertugas di SK Pendidikan Khas.iv.2. Bil. Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah 6. Sekali dalam tempoh satu tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan. Kadar ikut tuntutan sebenar perjalanan rasmi. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 / 2007 Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Pegawai yang bertukar Wilayah Kadar mengikut para 1 Lampiran G 1 Julai 2007. Tarikh 2.2010 Gaji Bulanan RM200.1988) . 11/2001 & Bil. Bil. dan c.1 Jadual Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah Jenis Elaun Dan Kemudahan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Kelayakan / Syarat Pegawai yang bertukar Wilayah Kadar dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar adalah seperti di para 15 Lampiran C8 berkuatkuasa pada 1 November 2002. 3/2009 36 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6. Pegawai Tempatan Sabah/ Sarawak / Labuan yang berkhidmat di negeri masing-masing. 4/1988 (01.

Perkhid. Pegawai hanya layak diberi kemudahan sekali sahaja bagi ibu bapa.JPA. Wilayah kelahiran ibu bapa pegawai sekiranya ibu dan bapa pegawai lahir di wilayah yang sama. Pegawai yang bertukar Wilayah b. b. rujuk kepada BPSM. 1 Julai 1978 Pek. Bagi pegawai yang ibu bapanya memperolehi taraf penduduk tetap atau warganegara Malaysia. Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di wilayah yang berbeza.Jenis Elaun Dan Kemudahan Elaun Gangguan Kelayakan / Syarat Dibayar kepada: a. d. Bil. 5 Tahun1978 37 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6. Kemudahan hanya diberi sekali bagi tujuan sakit tenat. GST/GSTT tidak layak Elaun Gangguan Kadar dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar sebulan gaji terakhir yang diterima pegawai sejurus sebelum ia bertukar semula ke wilayah asalnya. 4 Tahun 1988 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Tambang Ehsan Bagi Pegawai Bertukar Wilayah Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Diberi kepada Pegawai yang bertukar Wilayah seperti berikut: a. c.1 Pegawai Bertukar Wilayah – bermaksud Pegawai yang berkhidmat di luar ‘Wilayah Asal’ nya. Bil.1. masing-masing layak dipertimbangkan kemudahan ini atas kelayakan individu pegawai. Takrifan ‘Wilayah Asal’ mengambil kira tempat lahir ibu bapa pegawai seperti berikut : a. Bagi pegawai suami isteri yang bertukar Wilayah. ibu mertua dan bapa mertua. walau pun mereka berkhidmat di jabatan yang sama. Perkhid. c. wilayah asal mereka adalah merujuk kepada wilayah tempat tinggal ibu bapa pegawai berkenaan ketika mereka memperolehi Kad Pengenalan bertaraf penduduk tetap atau Sijil Warganegara Malaysia. dan Sekiranya terdapat kes selain di atas. . Bagi tujuan pemilihan pegawai perlu mengemukakan Surat Akuan Berkanun memilih wilayah asal untuk dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan. pegawai boleh memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya. Rujukan Pek. b.

b. d.2009 - RM250. ii.7. 4/2002 1.00 Catatan T. iii. a.1.2009. Terima - No.00 . Surat Kebenaran PP Bil.7. Borang JPA (EPW) Lampiran A – Borang Permohonan TMWA Sijil Lahir ibu dan bapa Surat pertukaran/ penempatan pegawai Keratan tiket kapal terbang Buku Perkhidmatan Kerajaan 6.2 Dokumen Sokongan i. Elaun Perumahan Wilayah Nama Pegawai Jawatan : Mohd Dhani bin Sumaidin :PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.2009 RM880. Terima Diluluskan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) mulai 1. c. v. 1.7.3 Contoh Penyata Perubahan i.2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ‘Pegawai Yang Bertukar Wilayah’ layak menerima elaun dan kemudahan berikut tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan yang berkuatkuasa.2009 Diberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) kerana memilih EPW mulai 1. e.7. iv. vi. Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Kemudahan Tambang Sekali Setahun Elaun Gangguan Tambang Ehsan Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) 38 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6.6.

5%) Catatan T. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pembayaran Bayaran Insnetif Wilayah bagi pegawai yang pertama kali bertukar wilayah : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29 Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Wilayah mulai 1.2009 TPG: 1 Januari 1. 7/2007 .83 x 17.ii.2009 RM319.2008 Gaji Bulanan RM 356. Surat Kebenaran PP Bil.1. Perubahan Bayaran Insentif Wilayah kerana kenaikan gaji pegawai : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29 Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.17 (RM1823. Bayaran Insentif Wilayah a. Surat Kebenaran PP Bil.1.77 Catatan (RM1783.83 x 20%) No. Terima RM356. 7/2007 39 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.2008 TPG: 1 Januari Tarikh 1.1.77 (RM1783.1.83 x 20%) No. Terima Pelarasan kadar Bayaran Insentif Wilayah berikutan pergerakan gaji Tahunan 2009 mulai 1.

23 P1 T8 Catatan No. Ini sekaligus memberi impak yang positif ke arah meningkatkan lagi keberkesanan sistem penyampaian Kerajaan. 4/1988 PENUTUP Garis panduan ini diharapkan dapat digunakan oleh Pembantu Tadbir yang menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia bagi urusan penyediaan Penyata Perubahan berkaitan elaun akan lebih cepat. . Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat dimanfaatkan sepanjang kerjaya di Kementerian Pelajaran Malaysia. Tarikh 15.2010 Gaji Bulanan RM3104. mudah dan berkesan. Surat Kebenaran PP Bil.iii. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Elaun Gangguan (Dibayar sejurus sebelum pegawai bertukar semula ke wilayah asal) Tarikh mula bertukar wilayah Tarikh kembali ke wilayah asal : : 20 Mac 2006 15 Julai 2010 Nama Pegawai Jawatan : Dasimin bin Julaihi : PPPLD DGA 32 40 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar elaun gangguan atas kadar gaji terakhir kerana bertukar semula ke wilayah asal.7.

00 115.00 170.00 220.00 95.00 700.00 100.00 65. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2005 900.00 700.00 700.00 115.00 250.00 180.00 210.00 210.00 80.00 160.00 700.00 .00 GRED 53 & 54 51 & 52 45 – 50 43 & 44 41 & 42 1 – 40 1 Januari 2008 900.00 41 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2.LAMPIRAN KADAR BAYARAN BAGI IMBUHAN TETAP 1. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) KADAR SEBULAN (RM) 1 November 2002 170.00 140.00 400.00 180.00 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GRED 41 & 42 35 – 40 27 – 34 25 & 26 17 – 24 1 – 16 1 Januari 2007 300.

00 5.650.00 5.000.300.00 3.00 2.150.000.00 5.3.00 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Imbuhan Tetap Keraian (ITK) GRED 53 & 54 51 & 52 47 – 50 43 & 44 KADAR SEBULAN (RM) 800.100.000.00 2.00 5.00 2.500.200.00 550.300.00 JAWATAN 1 Julai 2008 5.00 2.100.000.00 600.050.200.00 5.050.00 42 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 4.00 KSN Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Utama ‘A’ Gred Khas ‘A’ Utama ‘B’ Gred Khas ‘B’ Utama ‘C’ Gred Khas ‘C’ .050.00 3.00 3.00 5.300.500.500.00 400.00 3. Imbuhan Tetap Keraian Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 1996 5.00 4.00 2.000.00 4.

KADAR BAYARAN BAGI KOMPONEN BERUBAH 1. KAWASAN A Negeri Wilayah Persekutuan Pulau Pinang Selangor Johor Dewan Bandaraya/ Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran/ Perbadanan Kuala Lumpur dan Putrajaya Pulau Pinang dan Seberang Perai Ampang Jaya. Bayaran Sara Hidup (BSH) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2006 150. Petaling Jaya.00 50. Kulai dan Muar Alor Star. Kajang. Selayang. Sepang.00 A B LAIN-LAIN 43 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Kawasan A dan B adalah berdasarkan kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan seperti berikut.00 200. Shah Alam dan Subang Jaya Johor Bahru KAWASAN B Negeri Johor Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Batu Pahat. Kluang. Langkawi dan Sungai Petani Kota Bharu Alor Gajah. Bandar Melaka dan Jasin Kedah Kelantan Melaka .00 100. Kulim. Johor Bahru Tengah.00 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KAWASAN 1 Julai 2007 300. Klang.00 100.

00 JAWATAN Ketua Warden Asrama Warden Asrama 1 April 1997 280.00 100.00 240. Kuala Kangsar. Elaun Ketua Warden/ Warden Asrama KADAR SEBULAN (RM) 16 Mac 1995 140. Manjung. Elaun Pengetua / Guru Besar KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990 100. Port Dickson dan Seremban Ipoh.00 .00 3. Taiping dan Telok Intan Bentong.00 120.00 60.KAWASAN B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Negeri Negeri Sembilan Perak Pahang Perlis Terengganu Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Nilai. Kuantan dan Temerloh Kangar Kemaman dan Kuala Terengganu 44 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2.00 JAWATAN Pengetua Guru Besar 1 Januari 2001 150.

Penyelia Petang. KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990 1 Nov 2002 80.00 120. Ko-kurikulum.00 5. Elaun Kelas Bahasa Ibunda KELAYAKAN Guru Siswazah Guru Bukan Siswazah KADAR SEJAM (RM) 60.4.00 60. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) PERATUSAN DARIPADA GAJI POKOK 5 10 JAWATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 6.00 50. Ko-kurikulum dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred ‘B’ Guru Kanan Pentadbiran. Elaun Tanggungjawab (ETJ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan. Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred ‘A’ dan guru yang menjalankan tugastugas tambahan sebagai Guru Kanan Pentadbiran.00 60.00 45 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 40. Hal Ehwal Murid.00 40. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred ‘B’ Guru DGA6 yang menyandang jawatan Penolong Kanan Gred DGA5 secara Khas Untuk Penyandang di Sekolah Rendah Gred ‘A’.00 .

7. Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC) KADAR SEBULAN (RM) 1 April 2003 100.00 . Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) KELAYAKAN Mempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil KADAR SEBULAN RM80.00 8.00 RM40.00 10.00 46 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 1 Januari 2008 250. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) PERATUSAN DARIPADA GAJI YANG DITERIMA 5 10 JAWATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 11. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Tamil KELAYAKAN Guru Siswazah Guru Bukan Siswazah KADAR SEJAM (RM) 60. Bayaran Insentif Jurulatih Sukan (BIJS) TAHAP KEMAHIRAN Tahap I Tahap II Tahap III KADAR SEBULAN (RM) 225.00 9.00 50.00 375.00 300.

00 RM40.L/ Putrajaya Semua Kawasan Selangor Petaling Jaya Subang Jaya Shah Alam Kawasan lain Pulau Pinang Pulau Pinang Seberang Perai Johor Johor Bahru Kawasan lain Perak Ipoh Kawasan lain Negeri Sembilan Bandar Seremban Kawasan lain Elaun Perumahan Wilayah Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V .12. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) KELAYAKAN Mempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil KADAR SEBULAN RM80.00 13.VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 47 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun RM(Sebulan) 2500 2000 1600 1300 1100 700 600 550 500 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 900 700 700 700 700 600 600 600 500 550 550 550 450 500 500 500 400 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 1100 900 700 700 600 500 550 450 500 400 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 500 300 450 280 400 230 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 300 250 250 220 200 180 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 400 300 350 280 300 250 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR K.

KUMPULAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V . Petani Kawasan lain Perlis Kangar Kawasan lain Pahang Kuantan Kawasan lain Terengganu Kuala Terengganu Dungun Kawasan lain Kelantan Kota Bharu Kawasan lain Sabah Kota Kinabalu Sandakan Kawasan lain RM(Sebulan) 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 400 300 350 250 300 230 48 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 900 900 900 900 700 700 700 700 500 450 450 300 450 400 400 270 400 350 350 230 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 280 260 250 230 220 200 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 350 280 300 250 250 220 2500 2500 2500 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1300 1300 1300 900 900 900 700 700 700 350 350 270 300 300 230 250 250 180 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 300 250 250 200 200 170 2500 2500 2500 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1500 1500 1500 1300 1250 1200 1130 1080 1030 930 880 830 830 780 730 730 680 630 .VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Melaka Bandar Melaka Kawasan lain Kedah Langkawi Alor Setar Sg.

565.90 – 1.5 20 22.84 – 3.5 15 17.66 dan ke atas 4.06 – 871.KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Labuan Labuan Sarawak Kuching Miri Bintulu Kawasan lain 2500 2500 2500 2500 2500 Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V .75 841.76 – 1. Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) (RM) 1 November 2002 4.05 – 5565.83 – 1.04 1176.65 – 2.61 dan ke atas 3.176.566.852.566.852.07 1.427.63 623.68 871.783.783.84 2.67 – 623.89 dan ke bawah .83 841.427.839.839.62 dan ke bawah Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 12.VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA RM(Sebulan) 2000 1600 1500 1300 1130 930 830 730 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 900 900 900 900 700 700 700 700 600 600 600 500 550 550 550 450 500 500 500 400 49 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 14.60 1.5 25 1 Julai 2007 5.

.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E12. 62604. Kompleks E. MALAYSIA . PUTRAJAYA. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful