Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Kata-Kata Aluan
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, dengan limpah dan kurniaNya satu panduan bagi menyediakan Penyata Perubahan dalam perkara berkaitan pemberian insentif dan elaun telah dapat disediakan bagi kegunaan dalam urusan perkhidmatan di Kementerian ini. Penyediaan panduan ini adalah sebagai satu dokumen rujukan dalam pemberian elaun kepada semua anggota perkhidmatan awam yang layak. Dengan ini, urusan penyediaan Penyata Perubahan akan dapat disediakan dengan cepat, lengkap, seragam dan teratur. Keseragaman Penyata Perubahan ini diharapkan dapat meminimumkan kesilapan dalam proses penyediaannya dan memudahkan direkod ke dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan. Harapan saya, panduan ini akan dapat membantu mempercepatkan kerja-kerja dalam urusan perkhidmatan khususnya dalam pemberian kemudahan dan elaun kepada yang layak. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan kecekapan dan memendekkan masa dalam proses kerja-kerja berkaitan.

Wassalam.

ZAIDAH BINTI MOHD JAMAN November 2010

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

SETIAUSAHA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAWATANKUASA PENYEDIAAN
PENAUNG Cik Zaidah binti Mohd. Jaman Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia PENASIHAT Puan Faridatul Akmar binti Mat Taib Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Perkhidmatan Puan Noriah binti Abdullah Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pengurusan Maklumat KETUA PENYELARAS Encik Mahather bin Smoh Ketua Penolong Setiausaha Unit Rekod Perkhidmatan PENYELARAS Rosli bin Mohamed Pegawai Eksekutif Kanan AHLI JAWATANKUASA Puan Ashumi binti Abdullah Penolong Setiausaha Puan Wan Zaleha Wan Mahayuddin Pegawai Eksekutif Tinggi Encik Mohd Sharif bin Yusof Pegawai Eksekutif Kanan Puan Che Hawa binti Abu Bakar Pegawai Eksekutif Kanan Cik Nora Azwin binti Ahamad Pegawai Eksekutif Kanan Puan Rosni binti Ramly Pembantu Tadbir

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

.SEKALUNG PENGHARGAAN Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat iaitu wakil-wakil dari Jabatan Pelajaran Negeri. Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Kewangan di atas sumbangan yang diberikan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyempurnakan garis panduan ini.

Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran • • • Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan . Bantuan Sara Hidup Bayaran Perumahan Khas 11 11 11 12 14 14 14 14 19 19 19 20 Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah • • • Elaun Pengetua/ Guru Besar Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama Elaun Tanggungjawab 3.KANDUNGAN TUJUAN 6 LATAR BELAKANG 6 STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU 6 IMBUHAN TETAP • • • • Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas 8 8 8 8 8 KOMPONEN BERUBAH 1. Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam • • 2.

• • • 4. Elaun Kepada Pegawai yang Bertukar Wilayah • • • • • Elaun Perumahan Wilayah Bayaran Insentif Wilayah Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Elaun Gangguan Tambang Ehsan bagi Pegawai Bertukar Wilayah PENUTUP LAMPIRAN • • Kadar Bayaran Bagi Imbuhan Tetap Kadar Bayaran Bagi Komponen Berubah 40 41 41 43 . Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal 21 21 22 27 27 27 28 28 32 32 32 32 33 36 36 36 36 37 37 Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang berkhidmat di pedalaman • • • • Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang Menduduki Rumah Sub-Standard di Kawasan Pedalaman Bayaran Insentif Pedalaman Elaun Khas Mengikut Lokasi Dan Tahap Kesusahan Bagi PPP Dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pendalaman Elaun Balik Kampung bagi PPP dan AKS yang Berkhidmat di SekolahSekolah Pedalaman 5. Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan • • • • Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid 6.

4 Tahun 2002 Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa mulai 1 November 2002 dan pindaan Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Pelaksanaan pembayaran elaun adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Sistem Saraan Baru (SSB) yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 1992. . Gaji Pokok adalah amaun yang ditetapkan bagi anggota sektor awam berasaskan konsep gaji yang berpatutan untuk menyara keperluan asas. Gambar rajah Struktur Sistem Saraan Baru adalah seperti di bawah: Gaji Pokok Tetap + Imbuhan Tetap Tetap + Komponen Berubah Tidak Tetap = Jumlah Pendapatan Huraian kepada komponen-komponen tersebut adalah seperti berikut: i. iaitu: makanan. pakaian dan perumahan. 6 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun LATAR BELAKANG Pembayaran elaun adalah sebagai satu insentif kepada mana-mana pegawai yang telah diarah menjalankan sesuatu tugas sebagai dorongan anggota berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PENYATA PERUBAHAN BAGI PEMBERIAN INSENTIF DAN ELAUN TUJUAN Garis Panduan ini adalah bertujuan memberi panduan dan tatacara penyediaan Penyata Perubahan bagi pemberian insentif dan elaun. Imbuhan Tetap dan Komponen Berubah. STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU 1. 9 Tahun1991. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Struktur Sistem Saraan Baru mengandungi Gaji Pokok.

ii. Pemberian insentif adalah berasaskan kepada kriteria-kriteria berikut: i. iv. ii. v. dan Keanehan tugas atau perkhidmatan. x. v. iii. vii. Imbuhan Tetap Keraian. Kepakaran Kemahiran Tanggungjawab tambahan Kepentingan sesuatu perkhidmatan Bayaran balik perbelanjaan Kos sara hidup Risiko kerja Kesusahan Galakan. pemberian insentif ini sebagai satu keistimewaan yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa. Antara bayaran yang ditetapkan dalam komponen ini ialah Imbuhan Tahunan dan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. vi. Pemberian ini dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria kebajikan serta peningkatan kepada perkhidmatan dan status anggota perkhidmatan awam. jika didapati perlu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iii. Imbuhan Tetap meliputi Imbuhan Tetap Khidmat Awam. ii. Imbuhan Tahunan adalah bayaran yang dibuat tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan. 2. Ia juga hendaklah diberi dengan saksama kepada anggota yang layak. Imbuhan Tetap Perumahan. 7 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Walaubagaimanapun. vii. dan Komponen Berubah merupakan unsur baru yang menepati keperluan fleksibiliti dan galakan dalam SSB. Pemberian insentif hendaklah diberhentikan dalam keadaan-keadaan seperti berikut: i. Cuti tanpa gaji Cuti belajar tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti belajar separuh gaji Cuti belajar bergaji penuh melebihi tiga bulan Cuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut Cuti haji yang melebihi 28 hari berturut-turut . vi. iv. ix. Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas. viii. iii.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut Cuti bersalin Mulai tempoh pemangkuan pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama/ Gred Khas. Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 – 42 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun IMBUHAN TETAP 1. Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 – 54 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16 Tahun 2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (iv). i. ix.viii. x. 4 Tahun 1996 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Jenis-jenis Imbuhan Tetap Imbuhan Tetap bermaksud bayaran yang ditetapkan mengikut kadar bulanan berasaskan gred jawatan yang disandang meliputi imbuhan seperti berikut: Perkara Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) Kelayakan/ Syarat Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi. 4 Tahun 2002 ii. xi. 8 Tahun 2006 Kadar Mengikut Pekeliling ii. (vi) dan (vii) di atas yang melebihi 28 hari berturut-turut. Kumpulan sokongan Gred 1 – 40 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 44 – 54 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Jawatan Utama Sektor Awam Gred Utama/ Khas ‘C’ ke atas Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. i. 10 Tahun 2008 . (v). Kumpulan sokongan Gred 1 – 40 Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Nota: Dengan syarat pegawai tidak menduduki rumah Kerajaan Imbuhan Tetap Keraian (ITK) Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi.

... mengikut tanggagaji ... pertukaran dan kenaikan pangkat........ Lulus Tapisan Keselamatan Kasar.... RM 300. Surat tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)/ Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) bagi pegawai lantikan baru Surat Arahan Pertukaran/ Penempatan Sijil Gaji Akhir (SGA) jika pegawai bertukar Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai Contoh Penyata Perubahan Imbuhan Tetap dicatatkan secara bersekali dengan gaji semasa proses penyediaan Penyata Perubahan (Kew. iii. iv.. ii. Rujukan Surat Pelantikan SPP ii.2008 TPG: 1 Januari .2..2008 Gaji Bulanan RM. 10/96) bagi semua pegawai dalam perkara-perkara seperti pelantikan..1.. mulai 2. Dokumen Sokongan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i... dan iv.Pin... Lantikan Baru Nama Pegawai Jawatan : Aziz bin Salleh : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dan dibayar gaji RM..1.... Hadir dengan jayanya Kursus Induksi yang ditetapkan iii. 8 . 9 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun i...2008 Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan: i. Surat Kebenaran Catatkan No. Memenuhi tempoh percubaan Tarikh 2..... Diperakui oleh Ketua Perkhidmatan Pegawai melapor diri di SK/SMK.00 RM 250. 3.1... mulai 2.00 RM . Catatan P? T? ITKA ITP BSH No..

00 No..00 RM700.. Terima RM.2008 TPG: 1 Januari 15.. Rujukan Surat Kenaikan Pangkat.00 No..00 RM300...KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ii.00 RM250.2008 Gaji ITK ITP Gaji Bulanan P. KPM 10 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun iii.. Pertukaran Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P..6..00 Catatan T..00 RM300. Surat Kebenaran Catatkan No....6...Terima.. (P? T?) RM550... Surat Kebenaran Catatkan No.. Rujukan Surat Arahan Pertukaran...2008 TPG lama: 1 Januari TPG Baru: 1 April Tarikh 1.Terima Bertukar dari SMK Cyberjaya.6... Kenaikan Pangkat Nama Pegawai Jawatan : Aziz bin Salleh : Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dinaikkan pangkat dari Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 ke Gred M48 mulai 1. Putrajaya mulai 15.00 RM250....00 Catatan T... RM300.2008 P? T? ITKA ITP BSH RM. Terima RM....6.00 RM400.. RM... Sepang ke Bahagian Pembangunan.. RM300. Kementerian Pelajaran Malaysia. JPA ... (P1 T?) RM400.

Pemberian insentif/ elaun adalah berdasarkan kriteria dan prinsip yang telah ditetapkan. B . . sambilan. A . iv.RM200 Kaw.KOMPONEN BERUBAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Komponen Berubah adalah bayaran insentif/ elaun yang ditentukan tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan. Pegawai yang diluluskan cuti belajar separuh gaji di dalam negara dibayar atas kadar separuh mengikut lokasi institusi pengajian. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti bergaji penuh. Kelayakan/ Syarat Kumpulan Pengurusan & Profesional serta kumpulan sokongan.1 Jadual Insentif Berbentuk Sara Hidup Dan Perumahan Perkara Bantuan Sara Hidup (BSH) Nota : BSH tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Wilayah i. Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam 1. Pegawai yang diluluskan cuti belajar bergaji penuh di dalam Negara mengikut lokasi institusi pengajian. sementara. 1 Julai 2007 vi. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Kaw. 1. v. vii. Lain RM100 Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2007 11 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti separuh gaji dan dibayar atas kadar separuh. iii. kontrak dan guru sandaran. Pegawai yang diperuntukan rumah kerajaan dalam lingkungan 25km dari tempat kerja atas kadar 50% daripada ITP. Pegawai lantikan tetap.RM300 Kaw.

Bayaran Sara Hidup a. Bayaran Sara Hidup bagi kawasan B (Jasin. Melaka) pegawai yang ditempatkan di Nama Pegawai Jawatan : Zulkefli bin Ahmad : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Bantuan Sara Hidup mulai Tarikh 1. b. c. d. e.1. Jawatan yang layak menerima BPK di KPM ialah : a. Warden Asrama.2/(12) bth. dan f. Guru Besar. 11/2002 Bayaran Perumahan Khas (BPK) 12 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Berkuatkuasa 1 Jun 2002 Surat edaran KPM KP(PP) 0053/10/ (23) bth 7 Jun 2004. Timbalan Pengarah di Kolej Matrikulasi. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 50% daripada kelayakan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Contoh Penyata Perubahan i. Surat Kebenaran PP Bil. Pengetua. 6/2007 . Pengarah IPGM/ Kolej Matrikulasi.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat Pegawai yang diperuntukan Rumah Khas Jabatan/ Rumah Khas Jawatan/ Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan.00 Catatan No.2009 Gaji Bulanan RM100. Surat edaran KPM KP(PP) 053/10/ Jld. Timbalan Pengarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). 14 Ogos 2007 Berkuatkuasa 1 Ogos 2007 1.

6. Bayaran Perumahan Khas Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 52 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Perumahan Khas kerana menduduki Rumah Khas Jawatan di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan mulai Tarikh 1.12. Perubahan kadar Bayaran Sara Hidup bagi pegawai yang bertukar kawasan/lokasi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Pegawai Jawatan : Razali bin Osman : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. 6/2007 13 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. Terima RM200.2011 3.2. 11/2002 . Terima Layak diberi separuh kadar Bantuan Sara Hidup kerana bercuti belajar separuh gaji di Universiti Utara Malaysia.2008 hingga 31.b. Kedah mulai 3. Sintok.00 sebulan) No.12.2.2002 Gaji Bulanan RM350.2008 hingga 31.00 Catatan T. Surat Kebenaran PP Bil.2011 RM100. Surat Kebenaran PP Bil.00 No.00 Catatan Kadar: 50% daripada kelayakan ITP pegawai (700.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah 2. Ko-Kurikulum. 1/1982 & Bil. 3/1993 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.00 1 April 1997 Surat Pekeliling Kewangan dan Akaun Bil. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred B serta Penolong Kanan & Penyelia Petang Sekolah Rendah Gred A. 3/1997 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.KPM Bil. Penyelia Petang dan Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred A dan Guru Kanan Pentadbiran. Rujukan Surat Pekeliling Perkhid. gred A dan Sekolah Rendah Kekurangan Murid. Ko. 3/1990 & Bil.00 sebulan (Guru Besar) 1 Januari 2001 Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama Ketua Warden Asrama @RM 280. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred B. 6/95 dan Bil.Kurikulum. RM 120.00 sebulan (Pengetua) 1 Januari 2001 Perkara Elaun Pengetua Kelayakan/ Syarat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang menyandang jawatan Pengetua di Sekolah Menengah tanpa mengira gred penyandang dan gred sekolah.00 Warden Asrama @RM 240.00 sebulan 1 November 2002 . 3/2002 Elaun Tanggungjawab (ETJ) Dibayar kepada PPP yang menyandang jawatan.4/2000 bertarikh 20 Disember 2000 14 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Elaun Guru Besar RM 100.1 Jadual Insentif Yang Layak Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 150. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dilantik sebagai Guru Besar sama ada di Sekolah Rendah gred B.2. Dibayar kepada guru-guru yang dilantik sebagai Ketua Warden dan Warden Asrama.Guru Kanan Pentadbiran. PPP yang menyandang jawatan. Penolong Kanan.00 sebulan RM 60.

Seksyen 3 mulai 1.2 Dokumen Sokongan i. iii. Rujukan Surat Pelantikan . Surat Kebenaran Catatkan no. ii.1.1.00 Catatan No. Elaun Pengetua / Guru Besar a.2008 Tarikh 1.2008 Gaji Bulanan RM100.3 Contoh Penyata Perubahan i. Surat pelantikan jawatan Surat arahan pertukaran Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2. Pembayaran Elaun Guru Besar yang bertugas di SK Bandar Baru Bangi Selangor 15 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Nama Pegawai Jawatan : Rosilawati binti Yusoff : PPPLD DGA 34 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Guru Besar kerana menyandang jawatan Guru Besar di SK Bandar Baru Bangi.2.

10.00 No. Selangor mulai 1. 1. Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dari Nama Pegawai Jawatan : Yassin bin Hussin : PPPS DG 48 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri. Rujukan Surat Pertukaran 16 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun . Terima RM150.2008.2008 Catatan T. Surat Kebenaran Catatkan No.b. Terima Diberhentikan Elaun Pengetua kerana ditukarkan dari SMK Kundang. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pemberhentian Elaun Pengetua kerana bertukar keluar SMK Kundang.10.

.00 RM0. Surat Kebenaran Catatkan No.00 No. 1. Terima Catatan T.ii. Diberhentikan Imbuhan Tetap Perumahan mulai 1.00 BPK ITP BSH RM90.2010 Gaji Bulanan RM240. Melaka Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Warden Asrama mulai.2.1. Tarikh 1.00 RM180. Melaka Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer Butir-butir Perubahan : Suhaimi bin Mohd Kassim : PPPS DG 41 : 1234567 Tarikh Gaji Bulanan P.2008 RM 240..2008. Rujukan Surat Kelulusan 17 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Dibayar elaun Warden kerana menjalankan tugas sebagai Warden Asrama dan diperuntukkan Rumah Khas Jabatan di SMK Bukit Rambai.2008 Dibayar Bayaran Perumahan Khas sebanyak 50% daripada Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah Khas Jabatan mulai 1.1.1. Terima RM0.00 Catatan No..00 Pemberhentian Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai.00 RM180.2008 b. Rujukan Surat Kelulusan . Elaun Warden Asrama KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a.00 RM100. Dibayar Bantuan Sara Hidup sebanyak 50% mulai 1.00 RM200. Melaka mulai 1.2008.1. Pembayaran Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai.1. Surat Kebenaran Catatkan No.

Pemberhentian Elaun Tanggungjawab Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Tanggungjawab mulai.2009 Gaji Bulanan RM120.7.7. Pembayaran Elaun Tanggungjawab Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Tanggungjawab kerana menjalankan tugas sebagai Penolong Kanan mulai 1.2010 Gaji Bulanan RM120. Surat Kebenaran Catatkan No.00 Catatan No.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iii. Rujukan Surat Kelulusan b....00 Catatan No. Rujukan Surat Kelulusan .7. Elaun Tanggungjawab a.2009 18 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Tarikh 1. Surat Kebenaran Catatkan No. Tarikh 1.

dan c. 15/2002 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.00 sejam (PPPLD) 1 Julai 2001 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2/1987 & Bil. PPP yang mengajar subjek Bahasa Inggeris iii. Bayaran hanya boleh dibuat jika sesuatu kelas mengandungi 15 orang murid atau lebih.3.1 Jadual Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah mengikut Kelayakan/Syarat Perkara Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Kelayakan/ Syarat Dibayar kepada PPP yang memenuhi syarat berikut: a. Matematik dan Bahasa Inggeris. 3 Tahun 2003 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran 3. syarat mengajar. syarat penguasaan Bahasa Inggeris. PPP yang menjalankan tugas secara langsung dalam bidang Sains. PPP yang mengajar subjek Sains. b. Pegawai Yang Layak: i. 4/2001 . Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda (POL) Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mengajar Kelas Bahasa Tamil dan Bahasa Cina di SJKC dan SJKT. syarat beropsyen.00 sejam (PPPS) RM 50.Matematik dalam Bahasa Inggeris 1 Januari 2003 Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 5% daripada gaji pokok bagi PPPS 10% daripada gaji pokok bagi PPPLD Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pembayaran tertakluk kepada tempoh tidak melebihi 8 jam seminggu. RM 60.

c. Kepujian / lulus dalam Bahasa Cina/ Tamil di peringkat SPM/ STPM atau menghadiri Kursus Orientasi Bahasa Cina/ Tamil yang diiktiraf oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. Perkh. KPM Bil. Pembukaan kelas BCSK dan BTSK tidak menggangu jadual waktu persekolahan biasa bagi PPP dan pelajar. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 60 sejam bagi PPPS RM 50 sejam bagi PPPLD 1 Julai 2007 Rujukan Surat Pek. Mengajar lima waktu BCSK/ BTSK yang diadakan pada setiap hari Sabtu bagi semua pelajar di sekolah satu sesi atau dua sesi. Mempunyai sekurangkurangnya Sijil Ikhtisas atau setaraf. KPM.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat PPP yang mengajar BCSK atau BTSK hendaklah memiliki kelayakan berikut: a. b. 4 Tahun 2007 Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina (BCSK) dan Bahasa Tamil (BTSK) di Sekolah Kebangsaan Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan 20 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun . dan d.

Guru-guru bersijil khas yang mengajar di kelas percantuman di sekolah biasa. dan d. c.RM225.00 sebulan Tahap III – RM375. 2 Tahun 2008. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas. RM 100.00 sebulan 1 Januari 2008 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.1/2008 SPP KPM bil.00 sebulan 1 April 2003 RM 250. PPP yang menjadi jurulatih kepada pelajar-pelajar Program Bakat Muda (PBM) di Pusat Kecemerlangan Sukan yang melaksanakan sekurangkurangnya satu jenis sukan prestasi tinggi mengikut syarat dan peraturan Persekutuan Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. b. b. PPP yang mempunyai Sijil Kejurulatihan yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan dan mempunyai keahlian yang aktif dalam Pendaftaran Jurulatih Peringkat Kebangsaan di bawah Majlis Sukan Negara.Perkara Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC) Kelayakan/ Syarat a. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Rujukan .00 sebulan 1 Januari 2008 JPA(S)63/17/Klt. Tahap I . Pengetua / Guru Besar di Sekolah Pendidikan Khas. Kadar BIJS mengikut tahap kemahiran jurulatih.00 sebulan Tahap II – RM300. dan c. 1 tahun 2001 SPP KPM Bil 2 Tahun 2003 21 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Jurulatih Sukan a. Guru-guru bersijil khas yang mengajar muridmurid berkeperluan khas di SMT / SMV dan Politeknik. 3(15) Bth 13 Mac 1989 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. PPP melaksanakan sesi latihan sekurangkurangnyanya tiga kali seminggu selama dua jam sehari kecuali pada musim cuti persekolahan dan bulan Ramadhan.

Menggunakan kelayakan yang dimilikinya untuk menjalankan skop kerja. 4 Tahun 2009 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 22 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 3. PPP mempunyai kelayakan/kelulusan bidang Kejuruteraan & Ketukangan. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 5% daripada gaji pokok sebulan PPPS. PPP yang menerima BISP tidak layak BIPK. 1 Januari 2008 Rujukan Surat Pek. KPM Bil. Bil. c. Perkh. Memenuhi syarat peruntukan waktu minima mengajar di sekolah sekurang-kurangnya mengajar 15 waktu seminggu. d.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat a. 17 Tahun 2007 Surat Pek. 10% daripada gaji pokok sebulan PPPLD.2 Dokumen Sokongan i. e. Perkh. b. Borang pemohonan pegawai yang telah diluluskan Jadual mengajar Sijil Akademik/ Ikhtisas Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai . iii. ii. Pegawai tetap / sementara / kontrak. iv.

27x 5%) No.2009 TPG:1 Julai 3.2009 RM102. Pembayaran BISP kepada PPPS yang mengajar subjek Sains dalam Bahasa Inggeris Nama Pegawai Jawatan : Suriyati binti Saad : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana mengajar Subjek Sains dalam Bahasa Inggeris mulai 3.5.1.1.6. Surat Kebenaran 23 .88 (RM2057.66 Catatan (RM3133.2009 Sehingga 30.18 (RM3283.5.60 X 5%) SPP KPM bil. Pemberhentian BISP kepada PPPS kerana cuti bersalin Nama Pegawai Jawatan : Rogayah binti Mohd Khalid : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana cuti bersalin mulai 15. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) a.7. 3/2003 RM 164.7.3.2009 Sehingga 12.2009 (60 Hari) Tarikh 15.2009 Sehingga 12.2009 1.7.2009 Gaji Bulanan RM 156. Surat Kebenaran SPP KPM bil.3 Contoh Penyata Perubahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i. 3/2003 b.55x 5%) Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Tarikh Gaji Bulanan Catatan No.

7.87 x 10%) RM 339.2009 ii.2008 RM172. Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat a.2009 Gaji Bulanan RM250.2009 Tarikh 1. Surat Kebenaran 24 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun SPP KPM bil.89 x 5%) Catatan T. Terima (DGA34) RM330.92 (RM 3399.00 Catatan No. 2/2003 .7.61 x 5%) RM179.8.2008 TPG: 1 Julai 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pelarasan BISP kerana dilantik dari PPPLD DGA34 ke PPPS DG41 Nama Pegawai Jawatan : Siti Hasmah binti Abu Bakar : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.70 (RM 3593.18 (RM 3443.c. Pembayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Nama Pegawai Jawatan : Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai 1. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Terima (DG41) Pelarasan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) setelah dilantik sebagai PPP Siswazah Gred DG41 mulai 1.7.8. 3/2003 1.09 (RM 3300.18 x 10%) No.

. Pemberhentian Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Pegawai Jawatan : Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai.7.1. Pemberhentian Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Nama Pegawai Jawatan : Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. 2/2008 b...2010 Gaji Bulanan RM250.1.00 Catatan No. 2/2008 . Tarikh 2. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Bayaran Insentif Jurulatih Sukan a.1.b..2009 Tarikh 2. Tarikh 1.2010 Gaji Bulanan RM225..2009 Gaji Bulanan RM225. 2/2003 25 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun iii.00 Catatan No. Pembayaran Insentif Jurulatih Sukan Nama Pegawai Jawatan : Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai 2. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.00 Catatan No.

4/2009 .2009.. Pemberhentian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Nama Pegawai Jawatan : Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal mulai. 4/2009 26 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.7.7.iv. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.33 Catatan (RM3133. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a.27x 10%) No.2010 Gaji Bulanan RM313.27x 10%) No.2009 Gaji Bulanan RM313.7..33 Catatan (RM3133. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Tarikh 1. Pembayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Nama Pegawai Jawatan : Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal kerana menggunakan kelayakannya dalam bidang tugas kejuruteraan mulai 1. Tarikh 1.

b.1 Jadual Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman Perkara Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah Sub-Standard di kawasan pedalaman. 6/2009 27 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) 10% daripada gaji bulanan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2000 bertarikh 17 April 2000 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar ITP mengikut kumpulan / gred jawatan 1 Januari 1995 Rujukan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Berkhidmat selama tempoh sebulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman. Pendidikan dan Anggota Kelayakan/ Syarat Guru dan AKS yang berkhidmat di kawasan pedalaman dibayar ITP jika rumah yang didiami mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Hartanah. Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman. dan c. Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman 4. 3/2000 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Jabatan Perdana Menteri (rumah sub-standard) Pegawai perkhidmatan awam yang berkhidmat di kawasan pedalaman dan memenuhi syaratsyarat seperti berikut: a. Tinggal / menetap di kawasan pedalaman.4.

Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan • • 1 Mei 2007 Diberi kepada pegawai yang diarah berkhidmat di sekolah-sekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1. 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan. 1 Mei 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 2 Tahun 2007 Surat edaran KPM bil. KP(PP)0137/ 43/Jld. ii. 26 Jun 2009 28 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman (EKMLTK) Nota : Tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Elaun Balik Kampung (EBK) Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman. Kadar adalah berdasarkan tuntutan perjalanan sebenar sekali dalam sesuatu tahun. Surat arahan pertukaran/ penempatan pegawai Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai .4/(35) bth.2 Dokumen Sokongan i. • Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Pedalaman 1 RM 500 Pedalaman 2 RM 1. 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. 3 Tahun 2007 4.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat Pegawai yang diarah berkhidmat di sekolahsekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1.500 Rujukan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.000 Pedalaman 3 RM 1.

00 SPP KPM Bil.00 Catatan No. Tarikh 1.1.1995 • Pegawai bertugas di SMK Belaga Sarawak. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Surat Kebenaran 29 . Bayaran ITP kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah ‘sub-standard’ di pedalaman. Tarikh 1.3 Contoh Penyata Perubahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i.1.1997 Gaji Bulanan RM180.1. a.1995 RM180. 3/2000 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Gaji Bulanan Catatan No. Pemberhentian Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Nama Pegawai Jawatan : Haslina binti Awang : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah ‘Sub-standard’ di kawasan pendalaman. • Pegawai bertugas di Kuching. Pembayaran Imbuhan Tetap Perumahan Nama Pegawai Jawatan : Haslina binti Awang : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah ‘Sub-standard’ di kawasan pendalaman mulai 1. Sarawak. 3/2000 b.4.

Surat Kebenaran PP Bil.2006 Gaji Bulanan RM250.6.2004 30 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Gaji Bulanan RM250.99 Catatan Kadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509. 5/2000 . Surat Kebenaran PP Bil.6. Sarawak Tarikh 1.90 sebulan) No. Dalat.ii. 5/2000 a. Pemberhentian Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Nama Pegawai Jawatan : Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1.2006 • Bertugas di Kuching. Pembayaran Insentif Pedalaman (BIP) Nama Pegawai Jawatan : Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1.2004 • Bertugas di SK Sungai Rasau.6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) a. Sarawak Tarikh 1.99 Catatan Kadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509.6.90 sebulan) No.

1. Pemberhentian Bayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Nama Pegawai Jawatan : Wan Sai Hong : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di Kuching.iii.2010. Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a. 2/2007 31 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.2009 Gaji Bulanan RM1500.1.1.2010 Gaji Bulanan RM1500.00 Catatan No. Sarawak mulai 1.2009.1. Sabah kategori Pedalaman 3 mulai 1. Tarikh 1.00 Catatan No. 2/2007 . Tarikh 1. Surat Kebenaran SPP KPM bil. Surat Kebenaran SPP KPM bil. Pembayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Nama Pegawai Jawatan : Wan Sai Hong : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di SK Golong. Beluran.

63/17/4. 3 Tahun 1999 Dan Pek.00 yang bersijil RM 40. 5 Tahun 2001 Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor PT(P/O) yang menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa dalam bidang kawalan stok dan penstoran Pek.00 yang tidak bersijil RM 80. Bagi pemandu yang tidak dikhususkan memandu tetapi diarah memandu layak dibayar ETKP secara proportionate berdasarkan bilangan hari menjalankan tugas tersebut dengan syarat setiap hari tersebut pegawai bertugas tidak kurang daripada empat jam sehari. Klt. 8 Tahun 1999 . Kereta rasmi pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi gred Utama ‘B’ dan ke atas serta Gred Khas ‘A’ atau b.5.00 sebulan Berkuatkuasa 1 Jun 2010 Rujukan Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Kenderaan /jentera yang beratnya melebihi 5000kg. Perkhid.00 yang tidak bersijil RM 80.1 Jadual Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan Mengikut Kelayakan/Syarat Perkara Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Kelayakan/ Syarat Pemandu kenderaan gred R3 dan R6 (sama ada yang dinaikkan pangkat secara biasa atau KUP) yang dikhususkan memandu kenderaan berikut: a. Perkhid.7 (36) bertarikh 18 Mei 2010 32 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Tugas Kewangan PT(P/O) yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa RM 40. 5 Tahun 2008 dan surat edaran JPA JPA. Perkh. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Pemandu yang dikhususkan memandu layak RM 150. Bil. Bil. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan 5.00 yang bersijil Pek. Bil.

2009 Tarikh 1. b.3 Contoh Penyata Perubahan i. ii.2009 Gaji Bulanan RM 150.00 Catatan No.Perkara Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid (BIPPM) Kelayakan/ Syarat Dibayar kepada pegawai seperti berikut: a.00 sebulan 1 Januari 2009 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. PPM yang terlibat secara langsung bertugas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas.2. Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Nama Pegawai Jawatan : Ahmad Basri bin Jantan : Pemandu Gred R3 Nombor Gaji Berkomputer :1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu secara bulanan kerana dikhususkan memandu kenderaan berat melebihi 5000 kg mulai 1. 3 Tahun 2009 33 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 5. dan c.2 Dokumen Sokongan i. iii. RM 200. PPM yang bertugas di Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan. 5/2008 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Rujukan . Pembantu Pengurusan Murid (PPM) bertaraf tetap dan kontrak. Surat Kebenaran PP KPM Bil. Senarai tugas pegawai Surat arahan tugas Buku Perkhidmatan Kerajaan 5.2.

00 Catatan T.2008 Gaji Bulanan RM 40.3. Tarikh 1.6.2009 RM 80.2009 16. Pembayaran BITK Nama Pegawai Jawatan : Siti Farhan binti Junus : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) kerana menjalankan tugas bidang kewangan sepenuh masa mulai 1.ii KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Tugas Kewangan a. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Kewangan kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16.3. Terima RM 40.00 No.2008. Pelarasan BITK setelah pegawai mendapat sijil Nama Pegawai Jawatan : Samsuri bin Mat Salim : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.6. 5/2001 . Surat Kebenaran PP Bil.00 Catatan No. Surat Kebenaran PP Bil. 5/2001 34 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.

2009 RM 80.iii.6.2009 16.2008 Gaji Bulanan RM 40.2008. Terima RM 40. Tarikh 1.3.6. Pembayaran BITPS Nama Pegawai Jawatan : Zahari bin Mat Hassan : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) kerana menjalankan tugas bidang pengurusan stor sepenuh masa mulai 1. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a. Surat Kebenaran PP Bil.00 No.00 Catatan No. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16. Surat Kebenaran PP Bil.00 Catatan T. 8/1999 35 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.3. Pelarasan BITPS setelah pegawai mendapat sijil Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. 8/1999 .

Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah 6.00 Catatan No.2. Tarikh 2. Bil. Setapak Kuala Lumpur mulai 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Nama Pegawai Jawatan : Sarimah binti Shamsuddin : PPM Gred N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid kerana bertugas di SK Pendidikan Khas.2010 Gaji Bulanan RM200. 4/1988 (01. GST/GSTT tidak layak TMWA. Kadar ikut tuntutan sebenar perjalanan rasmi.01. Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil.2. b.1988) . Pekeliling Perkhid.2010. 22 Tahun 2008 Pek. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 / 2007 Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Pegawai yang bertukar Wilayah Kadar mengikut para 1 Lampiran G 1 Julai 2007. Bil. Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) Sekali Setahun Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Dibayar kepada pegawaipegawai seperti berikut: a. 11/2001 & Bil. Pegawai yang bertukar Wilayah. dan c.1 Jadual Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah Jenis Elaun Dan Kemudahan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Kelayakan / Syarat Pegawai yang bertukar Wilayah Kadar dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar adalah seperti di para 15 Lampiran C8 berkuatkuasa pada 1 November 2002. Pegawai Tempatan Sabah/ Sarawak / Labuan yang berkhidmat di negeri masing-masing. Perkhid.iv. Sekali dalam tempoh satu tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan. 3/2009 36 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6.

ibu mertua dan bapa mertua. Bil. rujuk kepada BPSM. 1 Julai 1978 Pek. Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di wilayah yang berbeza.JPA. Perkhid. dan Sekiranya terdapat kes selain di atas. c. Wilayah kelahiran ibu bapa pegawai sekiranya ibu dan bapa pegawai lahir di wilayah yang sama. 4 Tahun 1988 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Tambang Ehsan Bagi Pegawai Bertukar Wilayah Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Diberi kepada Pegawai yang bertukar Wilayah seperti berikut: a. Bagi tujuan pemilihan pegawai perlu mengemukakan Surat Akuan Berkanun memilih wilayah asal untuk dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan. Pegawai hanya layak diberi kemudahan sekali sahaja bagi ibu bapa. Rujukan Pek. GST/GSTT tidak layak Elaun Gangguan Kadar dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar sebulan gaji terakhir yang diterima pegawai sejurus sebelum ia bertukar semula ke wilayah asalnya. Takrifan ‘Wilayah Asal’ mengambil kira tempat lahir ibu bapa pegawai seperti berikut : a. Perkhid. Bil. masing-masing layak dipertimbangkan kemudahan ini atas kelayakan individu pegawai. Pegawai yang bertukar Wilayah b. d. b. Kemudahan hanya diberi sekali bagi tujuan sakit tenat. b. wilayah asal mereka adalah merujuk kepada wilayah tempat tinggal ibu bapa pegawai berkenaan ketika mereka memperolehi Kad Pengenalan bertaraf penduduk tetap atau Sijil Warganegara Malaysia. .Jenis Elaun Dan Kemudahan Elaun Gangguan Kelayakan / Syarat Dibayar kepada: a. Bagi pegawai suami isteri yang bertukar Wilayah. pegawai boleh memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya.1.1 Pegawai Bertukar Wilayah – bermaksud Pegawai yang berkhidmat di luar ‘Wilayah Asal’ nya. 5 Tahun1978 37 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6. c. walau pun mereka berkhidmat di jabatan yang sama. Bagi pegawai yang ibu bapanya memperolehi taraf penduduk tetap atau warganegara Malaysia.

7. Terima - No.2009. Surat Kebenaran PP Bil.7.2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ‘Pegawai Yang Bertukar Wilayah’ layak menerima elaun dan kemudahan berikut tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan yang berkuatkuasa.2009 - RM250. 1. 4/2002 1. Borang JPA (EPW) Lampiran A – Borang Permohonan TMWA Sijil Lahir ibu dan bapa Surat pertukaran/ penempatan pegawai Keratan tiket kapal terbang Buku Perkhidmatan Kerajaan 6. ii.2009 RM880.6. iv. Elaun Perumahan Wilayah Nama Pegawai Jawatan : Mohd Dhani bin Sumaidin :PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.3 Contoh Penyata Perubahan i. e.00 . c.1. b. v. Terima Diluluskan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) mulai 1.7.00 Catatan T.7. a. d. vi. iii. Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Kemudahan Tambang Sekali Setahun Elaun Gangguan Tambang Ehsan Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) 38 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6.2 Dokumen Sokongan i.2009 Diberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) kerana memilih EPW mulai 1.

2009 TPG: 1 Januari 1. 7/2007 .2009 RM319. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pembayaran Bayaran Insnetif Wilayah bagi pegawai yang pertama kali bertukar wilayah : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29 Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Wilayah mulai 1. 7/2007 39 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.17 (RM1823.83 x 17.1.2008 Gaji Bulanan RM 356. Perubahan Bayaran Insentif Wilayah kerana kenaikan gaji pegawai : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29 Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.83 x 20%) No.77 (RM1783.77 Catatan (RM1783. Surat Kebenaran PP Bil.2008 TPG: 1 Januari Tarikh 1.1.83 x 20%) No. Surat Kebenaran PP Bil. Terima RM356.ii. Bayaran Insentif Wilayah a.1.1. Terima Pelarasan kadar Bayaran Insentif Wilayah berikutan pergerakan gaji Tahunan 2009 mulai 1.5%) Catatan T.

4/1988 PENUTUP Garis panduan ini diharapkan dapat digunakan oleh Pembantu Tadbir yang menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia bagi urusan penyediaan Penyata Perubahan berkaitan elaun akan lebih cepat.iii. Semoga kehadiran buku ini dapat dimanfaatkan sepanjang kerjaya di Kementerian Pelajaran Malaysia.2010 Gaji Bulanan RM3104. . Ini sekaligus memberi impak yang positif ke arah meningkatkan lagi keberkesanan sistem penyampaian Kerajaan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Surat Kebenaran PP Bil.23 P1 T8 Catatan No. Tarikh 15.7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Elaun Gangguan (Dibayar sejurus sebelum pegawai bertukar semula ke wilayah asal) Tarikh mula bertukar wilayah Tarikh kembali ke wilayah asal : : 20 Mac 2006 15 Julai 2010 Nama Pegawai Jawatan : Dasimin bin Julaihi : PPPLD DGA 32 40 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar elaun gangguan atas kadar gaji terakhir kerana bertukar semula ke wilayah asal. mudah dan berkesan.

00 GRED 53 & 54 51 & 52 45 – 50 43 & 44 41 & 42 1 – 40 1 Januari 2008 900.00 140. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2005 900. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) KADAR SEBULAN (RM) 1 November 2002 170.00 700.00 700.00 180.00 160.00 115.00 210.00 400.00 700.00 250.00 210.00 170.00 700.00 220.00 100.00 95.LAMPIRAN KADAR BAYARAN BAGI IMBUHAN TETAP 1.00 115.00 41 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2.00 180.00 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GRED 41 & 42 35 – 40 27 – 34 25 & 26 17 – 24 1 – 16 1 Januari 2007 300.00 .00 65.00 80.

000. Imbuhan Tetap Keraian Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 1996 5.00 2.00 4.050.00 400.500. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Imbuhan Tetap Keraian (ITK) GRED 53 & 54 51 & 52 47 – 50 43 & 44 KADAR SEBULAN (RM) 800.00 5.00 5.00 KSN Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Utama ‘A’ Gred Khas ‘A’ Utama ‘B’ Gred Khas ‘B’ Utama ‘C’ Gred Khas ‘C’ .00 JAWATAN 1 Julai 2008 5.050.00 3.00 5.00 5.300.00 5.00 600.100.000.00 4.200.00 2.000.050.300.00 42 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 4.650.00 2.000.3.200.00 5.00 2.00 550.00 3.00 2.000.500.00 3.300.00 4.100.150.500.00 3.

Bandar Melaka dan Jasin Kedah Kelantan Melaka . Sepang. Kulai dan Muar Alor Star. KAWASAN A Negeri Wilayah Persekutuan Pulau Pinang Selangor Johor Dewan Bandaraya/ Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran/ Perbadanan Kuala Lumpur dan Putrajaya Pulau Pinang dan Seberang Perai Ampang Jaya. Shah Alam dan Subang Jaya Johor Bahru KAWASAN B Negeri Johor Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Batu Pahat. Kajang. Kluang. Selayang.00 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KAWASAN 1 Julai 2007 300. Bayaran Sara Hidup (BSH) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2006 150. Kulim.00 100. Petaling Jaya. Klang.KADAR BAYARAN BAGI KOMPONEN BERUBAH 1.00 50.00 100.00 200. Langkawi dan Sungai Petani Kota Bharu Alor Gajah. Johor Bahru Tengah.00 A B LAIN-LAIN 43 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Kawasan A dan B adalah berdasarkan kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan seperti berikut.

00 3.00 100. Port Dickson dan Seremban Ipoh. Manjung.00 JAWATAN Ketua Warden Asrama Warden Asrama 1 April 1997 280. Kuantan dan Temerloh Kangar Kemaman dan Kuala Terengganu 44 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2.00 . Kuala Kangsar. Elaun Ketua Warden/ Warden Asrama KADAR SEBULAN (RM) 16 Mac 1995 140.00 60.00 120. Taiping dan Telok Intan Bentong. Elaun Pengetua / Guru Besar KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990 100.00 JAWATAN Pengetua Guru Besar 1 Januari 2001 150.00 240.KAWASAN B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Negeri Negeri Sembilan Perak Pahang Perlis Terengganu Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Nilai.

00 .00 120. Hal Ehwal Murid.00 45 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 40.00 40. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) PERATUSAN DARIPADA GAJI POKOK 5 10 JAWATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 6.00 60. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred ‘B’ Guru DGA6 yang menyandang jawatan Penolong Kanan Gred DGA5 secara Khas Untuk Penyandang di Sekolah Rendah Gred ‘A’. Ko-kurikulum dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred ‘B’ Guru Kanan Pentadbiran.00 5. Elaun Kelas Bahasa Ibunda KELAYAKAN Guru Siswazah Guru Bukan Siswazah KADAR SEJAM (RM) 60. Penyelia Petang.00 60.00 50. KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990 1 Nov 2002 80. Ko-kurikulum.4. Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred ‘A’ dan guru yang menjalankan tugastugas tambahan sebagai Guru Kanan Pentadbiran. Elaun Tanggungjawab (ETJ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan.

00 375.00 8. Bayaran Insentif Jurulatih Sukan (BIJS) TAHAP KEMAHIRAN Tahap I Tahap II Tahap III KADAR SEBULAN (RM) 225.00 300. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) PERATUSAN DARIPADA GAJI YANG DITERIMA 5 10 JAWATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 11.00 . Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) KELAYAKAN Mempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil KADAR SEBULAN RM80.00 50.7.00 RM40. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Tamil KELAYAKAN Guru Siswazah Guru Bukan Siswazah KADAR SEJAM (RM) 60.00 10.00 9. Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC) KADAR SEBULAN (RM) 1 April 2003 100.00 46 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 1 Januari 2008 250.

KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR K.12.L/ Putrajaya Semua Kawasan Selangor Petaling Jaya Subang Jaya Shah Alam Kawasan lain Pulau Pinang Pulau Pinang Seberang Perai Johor Johor Bahru Kawasan lain Perak Ipoh Kawasan lain Negeri Sembilan Bandar Seremban Kawasan lain Elaun Perumahan Wilayah Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V .00 RM40.VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 47 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun RM(Sebulan) 2500 2000 1600 1300 1100 700 600 550 500 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 900 700 700 700 700 600 600 600 500 550 550 550 450 500 500 500 400 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 1100 900 700 700 600 500 550 450 500 400 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 500 300 450 280 400 230 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 300 250 250 220 200 180 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 400 300 350 280 300 250 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .00 13. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) KELAYAKAN Mempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil KADAR SEBULAN RM80.

VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Melaka Bandar Melaka Kawasan lain Kedah Langkawi Alor Setar Sg. Petani Kawasan lain Perlis Kangar Kawasan lain Pahang Kuantan Kawasan lain Terengganu Kuala Terengganu Dungun Kawasan lain Kelantan Kota Bharu Kawasan lain Sabah Kota Kinabalu Sandakan Kawasan lain RM(Sebulan) 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 400 300 350 250 300 230 48 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 900 900 900 900 700 700 700 700 500 450 450 300 450 400 400 270 400 350 350 230 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 280 260 250 230 220 200 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 350 280 300 250 250 220 2500 2500 2500 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1300 1300 1300 900 900 900 700 700 700 350 350 270 300 300 230 250 250 180 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 300 250 250 200 200 170 2500 2500 2500 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1500 1500 1500 1300 1250 1200 1130 1080 1030 930 880 830 830 780 730 730 680 630 .KUMPULAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V .

Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) (RM) 1 November 2002 4.427.05 – 5565.65 – 2.62 dan ke bawah Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 12.566.176.427.83 – 1.VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA RM(Sebulan) 2000 1600 1500 1300 1130 930 830 730 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 900 900 900 900 700 700 700 700 600 600 600 500 550 550 550 450 500 500 500 400 49 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 14.60 1.5 25 1 Julai 2007 5.84 2.852.KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Labuan Labuan Sarawak Kuching Miri Bintulu Kawasan lain 2500 2500 2500 2500 2500 Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V .783.783.839.84 – 3.566.90 – 1.67 – 623.76 – 1.565.63 623.06 – 871.839.83 841.5 15 17.07 1.5 20 22.04 1176.68 871.75 841.89 dan ke bawah .66 dan ke atas 4.61 dan ke atas 3.852.

.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. MALAYSIA .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E12. PUTRAJAYA. 62604. Kompleks E.