Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pemberian Insentif dan Elaun Bagi Semua Agensi di Bawah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Kata-Kata Aluan
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, dengan limpah dan kurniaNya satu panduan bagi menyediakan Penyata Perubahan dalam perkara berkaitan pemberian insentif dan elaun telah dapat disediakan bagi kegunaan dalam urusan perkhidmatan di Kementerian ini. Penyediaan panduan ini adalah sebagai satu dokumen rujukan dalam pemberian elaun kepada semua anggota perkhidmatan awam yang layak. Dengan ini, urusan penyediaan Penyata Perubahan akan dapat disediakan dengan cepat, lengkap, seragam dan teratur. Keseragaman Penyata Perubahan ini diharapkan dapat meminimumkan kesilapan dalam proses penyediaannya dan memudahkan direkod ke dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan. Harapan saya, panduan ini akan dapat membantu mempercepatkan kerja-kerja dalam urusan perkhidmatan khususnya dalam pemberian kemudahan dan elaun kepada yang layak. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan kecekapan dan memendekkan masa dalam proses kerja-kerja berkaitan.

Wassalam.

ZAIDAH BINTI MOHD JAMAN November 2010

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

SETIAUSAHA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JAWATANKUASA PENYEDIAAN
PENAUNG Cik Zaidah binti Mohd. Jaman Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia PENASIHAT Puan Faridatul Akmar binti Mat Taib Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Perkhidmatan Puan Noriah binti Abdullah Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pengurusan Maklumat KETUA PENYELARAS Encik Mahather bin Smoh Ketua Penolong Setiausaha Unit Rekod Perkhidmatan PENYELARAS Rosli bin Mohamed Pegawai Eksekutif Kanan AHLI JAWATANKUASA Puan Ashumi binti Abdullah Penolong Setiausaha Puan Wan Zaleha Wan Mahayuddin Pegawai Eksekutif Tinggi Encik Mohd Sharif bin Yusof Pegawai Eksekutif Kanan Puan Che Hawa binti Abu Bakar Pegawai Eksekutif Kanan Cik Nora Azwin binti Ahamad Pegawai Eksekutif Kanan Puan Rosni binti Ramly Pembantu Tadbir

Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun

Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Kewangan di atas sumbangan yang diberikan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyempurnakan garis panduan ini. .SEKALUNG PENGHARGAAN Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat iaitu wakil-wakil dari Jabatan Pelajaran Negeri.

KANDUNGAN TUJUAN 6 LATAR BELAKANG 6 STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU 6 IMBUHAN TETAP • • • • Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas 8 8 8 8 8 KOMPONEN BERUBAH 1. Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam • • 2. Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran • • • Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan . Bantuan Sara Hidup Bayaran Perumahan Khas 11 11 11 12 14 14 14 14 19 19 19 20 Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah • • • Elaun Pengetua/ Guru Besar Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama Elaun Tanggungjawab 3.

• • • 4. Elaun Kepada Pegawai yang Bertukar Wilayah • • • • • Elaun Perumahan Wilayah Bayaran Insentif Wilayah Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Elaun Gangguan Tambang Ehsan bagi Pegawai Bertukar Wilayah PENUTUP LAMPIRAN • • Kadar Bayaran Bagi Imbuhan Tetap Kadar Bayaran Bagi Komponen Berubah 40 41 41 43 . Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal 21 21 22 27 27 27 28 28 32 32 32 32 33 36 36 36 36 37 37 Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang berkhidmat di pedalaman • • • • Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang Menduduki Rumah Sub-Standard di Kawasan Pedalaman Bayaran Insentif Pedalaman Elaun Khas Mengikut Lokasi Dan Tahap Kesusahan Bagi PPP Dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pendalaman Elaun Balik Kampung bagi PPP dan AKS yang Berkhidmat di SekolahSekolah Pedalaman 5. Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan • • • • Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid 6.

Imbuhan Tetap dan Komponen Berubah. 9 Tahun1991. Gaji Pokok adalah amaun yang ditetapkan bagi anggota sektor awam berasaskan konsep gaji yang berpatutan untuk menyara keperluan asas.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PENYATA PERUBAHAN BAGI PEMBERIAN INSENTIF DAN ELAUN TUJUAN Garis Panduan ini adalah bertujuan memberi panduan dan tatacara penyediaan Penyata Perubahan bagi pemberian insentif dan elaun. 6 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun LATAR BELAKANG Pembayaran elaun adalah sebagai satu insentif kepada mana-mana pegawai yang telah diarah menjalankan sesuatu tugas sebagai dorongan anggota berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi. pakaian dan perumahan. Pelaksanaan pembayaran elaun adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. iaitu: makanan. STRUKTUR SISTEM SARAAN BARU 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa mulai 1 November 2002 dan pindaan Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Gambar rajah Struktur Sistem Saraan Baru adalah seperti di bawah: Gaji Pokok Tetap + Imbuhan Tetap Tetap + Komponen Berubah Tidak Tetap = Jumlah Pendapatan Huraian kepada komponen-komponen tersebut adalah seperti berikut: i. . Struktur Sistem Saraan Baru mengandungi Gaji Pokok. Sistem Saraan Baru (SSB) yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 1992.

viii. Kepakaran Kemahiran Tanggungjawab tambahan Kepentingan sesuatu perkhidmatan Bayaran balik perbelanjaan Kos sara hidup Risiko kerja Kesusahan Galakan. x. ii. v. Imbuhan Tahunan adalah bayaran yang dibuat tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan. vi. Ia juga hendaklah diberi dengan saksama kepada anggota yang layak. vii. Imbuhan Tetap meliputi Imbuhan Tetap Khidmat Awam. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iii. Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas. Pemberian insentif hendaklah diberhentikan dalam keadaan-keadaan seperti berikut: i. 2. Pemberian insentif adalah berasaskan kepada kriteria-kriteria berikut: i. Imbuhan Tetap Keraian. Cuti tanpa gaji Cuti belajar tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti belajar separuh gaji Cuti belajar bergaji penuh melebihi tiga bulan Cuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut Cuti haji yang melebihi 28 hari berturut-turut . ii. ix. vii. jika didapati perlu. dan Komponen Berubah merupakan unsur baru yang menepati keperluan fleksibiliti dan galakan dalam SSB. iv. iii. v. Pemberian ini dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria kebajikan serta peningkatan kepada perkhidmatan dan status anggota perkhidmatan awam. Imbuhan Tetap Perumahan. Antara bayaran yang ditetapkan dalam komponen ini ialah Imbuhan Tahunan dan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. iii. 7 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Walaubagaimanapun.ii. pemberian insentif ini sebagai satu keistimewaan yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa. vi. iv. dan Keanehan tugas atau perkhidmatan.

xi. Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 – 42 Pekeliling Perkhidmatan Bil. x. 7 Tahun 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.viii. (vi) dan (vii) di atas yang melebihi 28 hari berturut-turut. i. Jenis-jenis Imbuhan Tetap Imbuhan Tetap bermaksud bayaran yang ditetapkan mengikut kadar bulanan berasaskan gred jawatan yang disandang meliputi imbuhan seperti berikut: Perkara Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) Kelayakan/ Syarat Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi. i. 10 Tahun 2008 . 4 Tahun 2002 ii. ix. Kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (iv). 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16 Tahun 2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kumpulan sokongan Gred 1 – 40 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 44 – 54 Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi Jawatan Utama Sektor Awam Gred Utama/ Khas ‘C’ ke atas Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut Cuti bersalin Mulai tempoh pemangkuan pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama/ Gred Khas. Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 – 54 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2006 Kadar Mengikut Pekeliling ii. 8 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun IMBUHAN TETAP 1. 4 Tahun 1996 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. (v). Kumpulan sokongan Gred 1 – 40 Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Nota: Dengan syarat pegawai tidak menduduki rumah Kerajaan Imbuhan Tetap Keraian (ITK) Diperuntukan mengikut syarat ditetapkan bagi.

Catatan P? T? ITKA ITP BSH No. 8 .. Lulus Tapisan Keselamatan Kasar......... mulai 2... pertukaran dan kenaikan pangkat..1.. Surat Kebenaran Catatkan No.1.. iv.. mengikut tanggagaji ... mulai 2. Surat tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)/ Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) bagi pegawai lantikan baru Surat Arahan Pertukaran/ Penempatan Sijil Gaji Akhir (SGA) jika pegawai bertukar Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai Contoh Penyata Perubahan Imbuhan Tetap dicatatkan secara bersekali dengan gaji semasa proses penyediaan Penyata Perubahan (Kew.2...2008 Gaji Bulanan RM.. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi yang ditetapkan iii... Lantikan Baru Nama Pegawai Jawatan : Aziz bin Salleh : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dan dibayar gaji RM. 9 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun i..1.00 RM 250. Dokumen Sokongan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i.. Memenuhi tempoh percubaan Tarikh 2. iii..... ii. Diperakui oleh Ketua Perkhidmatan Pegawai melapor diri di SK/SMK... dan iv.. Rujukan Surat Pelantikan SPP ii.2008 TPG: 1 Januari .... 10/96) bagi semua pegawai dalam perkara-perkara seperti pelantikan.2008 Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan: i.Pin. 3...00 RM . RM 300.

... Rujukan Surat Kenaikan Pangkat. Kenaikan Pangkat Nama Pegawai Jawatan : Aziz bin Salleh : Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dinaikkan pangkat dari Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 ke Gred M48 mulai 1.00 No.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ii..... Kementerian Pelajaran Malaysia. Sepang ke Bahagian Pembangunan..00 Catatan T.00 RM700. Pertukaran Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P... RM300.00 No......6.. KPM 10 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun iii. RM. Putrajaya mulai 15...00 RM250.2008 TPG: 1 Januari 15. Terima RM... Surat Kebenaran Catatkan No. (P1 T?) RM400..Terima Bertukar dari SMK Cyberjaya... Terima RM.6.00 Catatan T..6.00 RM300.00 RM400. JPA .Terima.. RM300..2008 P? T? ITKA ITP BSH RM.6... (P? T?) RM550.00 RM300.00 RM250.. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Arahan Pertukaran.2008 Gaji ITK ITP Gaji Bulanan P........2008 TPG lama: 1 Januari TPG Baru: 1 April Tarikh 1..

Lain RM100 Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti bergaji penuh. 1 Julai 2007 vi.RM300 Kaw. 6 Tahun 2007 11 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. .KOMPONEN BERUBAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Komponen Berubah adalah bayaran insentif/ elaun yang ditentukan tertakluk kepada keadaan ekonomi negara dan kedudukan kewangan Kerajaan. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Kaw. 1. sementara. Insentif Kepada Semua Anggota Sektor Awam 1. Pegawai yang diluluskan cuti belajar bergaji penuh di dalam Negara mengikut lokasi institusi pengajian. Pegawai yang diluluskan cuti belajar separuh gaji di dalam negara dibayar atas kadar separuh mengikut lokasi institusi pengajian. B . Pegawai lantikan tetap.1 Jadual Insentif Berbentuk Sara Hidup Dan Perumahan Perkara Bantuan Sara Hidup (BSH) Nota : BSH tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Wilayah i. Pegawai yang diperuntukan rumah kerajaan dalam lingkungan 25km dari tempat kerja atas kadar 50% daripada ITP. iv. Pemberian insentif/ elaun adalah berdasarkan kriteria dan prinsip yang telah ditetapkan. vii. Kelayakan/ Syarat Kumpulan Pengurusan & Profesional serta kumpulan sokongan. kontrak dan guru sandaran. Pegawai yang diluluskan sebarang jenis cuti separuh gaji dan dibayar atas kadar separuh. sambilan. iii. A . v.RM200 Kaw.

Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat Pegawai yang diperuntukan Rumah Khas Jabatan/ Rumah Khas Jawatan/ Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan.2009 Gaji Bulanan RM100.2/(12) bth.1. 11/2002 Bayaran Perumahan Khas (BPK) 12 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Berkuatkuasa 1 Jun 2002 Surat edaran KPM KP(PP) 0053/10/ (23) bth 7 Jun 2004. 6/2007 . Surat edaran KPM KP(PP) 053/10/ Jld. Guru Besar. Pengarah IPGM/ Kolej Matrikulasi.2 Contoh Penyata Perubahan i. dan f.00 Catatan No. 14 Ogos 2007 Berkuatkuasa 1 Ogos 2007 1. Warden Asrama. Surat Kebenaran PP Bil. c. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 50% daripada kelayakan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Timbalan Pengarah di Kolej Matrikulasi. Pengetua. Bayaran Sara Hidup bagi kawasan B (Jasin. e. Melaka) pegawai yang ditempatkan di Nama Pegawai Jawatan : Zulkefli bin Ahmad : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Bantuan Sara Hidup mulai Tarikh 1. Timbalan Pengarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Bayaran Sara Hidup a. b. Jawatan yang layak menerima BPK di KPM ialah : a. d.

2008 hingga 31.12.00 Catatan T. Surat Kebenaran PP Bil.2. 11/2002 . Surat Kebenaran PP Bil.00 Catatan Kadar: 50% daripada kelayakan ITP pegawai (700. 6/2007 13 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. Terima RM200. Bayaran Perumahan Khas Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PPPS DG 52 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Perumahan Khas kerana menduduki Rumah Khas Jawatan di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan mulai Tarikh 1.2008 hingga 31.12. Sintok.6. Perubahan kadar Bayaran Sara Hidup bagi pegawai yang bertukar kawasan/lokasi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Pegawai Jawatan : Razali bin Osman : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.00 No.00 sebulan) No.2.2002 Gaji Bulanan RM350.2011 3. Kedah mulai 3.2011 RM100. Terima Layak diberi separuh kadar Bantuan Sara Hidup kerana bercuti belajar separuh gaji di Universiti Utara Malaysia.b.

Kurikulum. 3/1990 & Bil.4/2000 bertarikh 20 Disember 2000 14 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Elaun Guru Besar RM 100. Penyelia Petang dan Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred A dan Guru Kanan Pentadbiran. Ko. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Insentif Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah 2.00 sebulan (Guru Besar) 1 Januari 2001 Elaun Ketua Warden dan Warden Asrama Ketua Warden Asrama @RM 280. 3/1997 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 3/2002 Elaun Tanggungjawab (ETJ) Dibayar kepada PPP yang menyandang jawatan. Dibayar kepada guru-guru yang dilantik sebagai Ketua Warden dan Warden Asrama.00 sebulan RM 60.00 sebulan 1 November 2002 . Ko-Kurikulum. 1/1982 & Bil.KPM Bil. PPP yang menyandang jawatan. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred B serta Penolong Kanan & Penyelia Petang Sekolah Rendah Gred A. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dilantik sebagai Guru Besar sama ada di Sekolah Rendah gred B. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred B.2.1 Jadual Insentif Yang Layak Kepada Kumpulan Pengurusan di Sekolah Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 150.00 Warden Asrama @RM 240.Guru Kanan Pentadbiran. 6/95 dan Bil. RM 120. Penolong Kanan.00 1 April 1997 Surat Pekeliling Kewangan dan Akaun Bil. gred A dan Sekolah Rendah Kekurangan Murid. 3/1993 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.00 sebulan (Pengetua) 1 Januari 2001 Perkara Elaun Pengetua Kelayakan/ Syarat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang menyandang jawatan Pengetua di Sekolah Menengah tanpa mengira gred penyandang dan gred sekolah. Rujukan Surat Pekeliling Perkhid.

iii.2008 Gaji Bulanan RM100.2 Dokumen Sokongan i. Seksyen 3 mulai 1.3 Contoh Penyata Perubahan i. Surat Kebenaran Catatkan no.1.2. Surat pelantikan jawatan Surat arahan pertukaran Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.2008 Tarikh 1.00 Catatan No. Elaun Pengetua / Guru Besar a. Rujukan Surat Pelantikan .1. Pembayaran Elaun Guru Besar yang bertugas di SK Bandar Baru Bangi Selangor 15 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Nama Pegawai Jawatan : Rosilawati binti Yusoff : PPPLD DGA 34 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Guru Besar kerana menyandang jawatan Guru Besar di SK Bandar Baru Bangi. ii.

Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dari Nama Pegawai Jawatan : Yassin bin Hussin : PPPS DG 48 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.00 No. 1. Surat Kebenaran Catatkan No.10. Selangor mulai 1.2008. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pemberhentian Elaun Pengetua kerana bertukar keluar SMK Kundang. Selangor ke Jabatan Pelajaran Negeri.b.10. Rujukan Surat Pertukaran 16 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun . Terima Diberhentikan Elaun Pengetua kerana ditukarkan dari SMK Kundang.2008 Catatan T. Terima RM150.

Terima Catatan T.ii. Elaun Warden Asrama KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a.1.2008 RM 240. Tarikh 1.2008 b.2.2010 Gaji Bulanan RM240.00 RM0.2008 Dibayar Bayaran Perumahan Khas sebanyak 50% daripada Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah Khas Jabatan mulai 1. Surat Kebenaran Catatkan No.00 RM100.1..00 RM180.00 RM180.2008.2008. Rujukan Surat Kelulusan . Melaka mulai 1.00 Catatan No. Melaka Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer Butir-butir Perubahan : Suhaimi bin Mohd Kassim : PPPS DG 41 : 1234567 Tarikh Gaji Bulanan P.1. Dibayar Bantuan Sara Hidup sebanyak 50% mulai 1.1. 1. Terima RM0.00 Pemberhentian Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai. Diberhentikan Imbuhan Tetap Perumahan mulai 1.00 BPK ITP BSH RM90. Rujukan Surat Kelulusan 17 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Dibayar elaun Warden kerana menjalankan tugas sebagai Warden Asrama dan diperuntukkan Rumah Khas Jabatan di SMK Bukit Rambai..1.00 RM200.. Pembayaran Elaun Warden Asrama bagi PPPS Gred DG 41 yang bertugas di SMK Bukit Rambai. Melaka Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Warden Asrama mulai.00 No. Surat Kebenaran Catatkan No.

Rujukan Surat Kelulusan . Elaun Tanggungjawab a.2009 18 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Tarikh 1.. Surat Kebenaran Catatkan No. Pemberhentian Elaun Tanggungjawab Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Tanggungjawab mulai.7. Pembayaran Elaun Tanggungjawab Nama Pegawai Jawatan : Mohd Shukur bin Jumian : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Tanggungjawab kerana menjalankan tugas sebagai Penolong Kanan mulai 1.7.2010 Gaji Bulanan RM120.. Tarikh 1.7. Rujukan Surat Kelulusan b.2009 Gaji Bulanan RM120.00 Catatan No.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iii.. Surat Kebenaran Catatkan No.00 Catatan No.

3 Tahun 2003 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun ii. 4/2001 .00 sejam (PPPLD) 1 Julai 2001 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2/1987 & Bil. Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda (POL) Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mengajar Kelas Bahasa Tamil dan Bahasa Cina di SJKC dan SJKT. Matematik dan Bahasa Inggeris. syarat penguasaan Bahasa Inggeris. Pembayaran tertakluk kepada tempoh tidak melebihi 8 jam seminggu. PPP yang mengajar subjek Sains. dan c. PPP yang mengajar subjek Bahasa Inggeris iii. Pegawai Yang Layak: i. Bayaran hanya boleh dibuat jika sesuatu kelas mengandungi 15 orang murid atau lebih.00 sejam (PPPS) RM 50. b. 15/2002 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. RM 60. Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran 3.1 Jadual Insentif Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah mengikut Kelayakan/Syarat Perkara Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Kelayakan/ Syarat Dibayar kepada PPP yang memenuhi syarat berikut: a. syarat beropsyen. PPP yang menjalankan tugas secara langsung dalam bidang Sains. syarat mengajar.3.Matematik dalam Bahasa Inggeris 1 Januari 2003 Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 5% daripada gaji pokok bagi PPPS 10% daripada gaji pokok bagi PPPLD Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa RM 60 sejam bagi PPPS RM 50 sejam bagi PPPLD 1 Julai 2007 Rujukan Surat Pek. Mengajar lima waktu BCSK/ BTSK yang diadakan pada setiap hari Sabtu bagi semua pelajar di sekolah satu sesi atau dua sesi. Kepujian / lulus dalam Bahasa Cina/ Tamil di peringkat SPM/ STPM atau menghadiri Kursus Orientasi Bahasa Cina/ Tamil yang diiktiraf oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. Pembukaan kelas BCSK dan BTSK tidak menggangu jadual waktu persekolahan biasa bagi PPP dan pelajar.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat PPP yang mengajar BCSK atau BTSK hendaklah memiliki kelayakan berikut: a. KPM. dan d. KPM Bil. c. 4 Tahun 2007 Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina (BCSK) dan Bahasa Tamil (BTSK) di Sekolah Kebangsaan Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan 20 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun . b. Mempunyai sekurangkurangnya Sijil Ikhtisas atau setaraf. Perkh.

00 sebulan 1 April 2003 RM 250. PPP yang mempunyai Sijil Kejurulatihan yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan dan mempunyai keahlian yang aktif dalam Pendaftaran Jurulatih Peringkat Kebangsaan di bawah Majlis Sukan Negara. 2 Tahun 2008.00 sebulan Tahap II – RM300. PPP yang menjadi jurulatih kepada pelajar-pelajar Program Bakat Muda (PBM) di Pusat Kecemerlangan Sukan yang melaksanakan sekurangkurangnya satu jenis sukan prestasi tinggi mengikut syarat dan peraturan Persekutuan Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Pengetua / Guru Besar di Sekolah Pendidikan Khas. dan d. 3(15) Bth 13 Mac 1989 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Kadar BIJS mengikut tahap kemahiran jurulatih. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Rujukan . 1 tahun 2001 SPP KPM Bil 2 Tahun 2003 21 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Jurulatih Sukan a.Perkara Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC) Kelayakan/ Syarat a. Tahap I . c.1/2008 SPP KPM bil. Guru-guru bersijil khas yang mengajar muridmurid berkeperluan khas di SMT / SMV dan Politeknik.00 sebulan 1 Januari 2008 JPA(S)63/17/Klt. b. PPP melaksanakan sesi latihan sekurangkurangnyanya tiga kali seminggu selama dua jam sehari kecuali pada musim cuti persekolahan dan bulan Ramadhan. Guru-guru bersijil khas yang mengajar di kelas percantuman di sekolah biasa. RM 100. b. dan c.00 sebulan Tahap III – RM375.00 sebulan 1 Januari 2008 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.RM225.

2 Dokumen Sokongan i. Pegawai tetap / sementara / kontrak. ii. Menggunakan kelayakan yang dimilikinya untuk menjalankan skop kerja. 17 Tahun 2007 Surat Pek. d. b. Borang pemohonan pegawai yang telah diluluskan Jadual mengajar Sijil Akademik/ Ikhtisas Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai . iii. c. PPP mempunyai kelayakan/kelulusan bidang Kejuruteraan & Ketukangan. iv. 1 Januari 2008 Rujukan Surat Pek. PPP yang menerima BISP tidak layak BIPK. 10% daripada gaji pokok sebulan PPPLD. e. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa 5% daripada gaji pokok sebulan PPPS. Bil. Memenuhi syarat peruntukan waktu minima mengajar di sekolah sekurang-kurangnya mengajar 15 waktu seminggu. Perkh. Perkh. KPM Bil. 4 Tahun 2009 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 22 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 3.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat a.

5.7. Pembayaran BISP kepada PPPS yang mengajar subjek Sains dalam Bahasa Inggeris Nama Pegawai Jawatan : Suriyati binti Saad : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana mengajar Subjek Sains dalam Bahasa Inggeris mulai 3.2009 Sehingga 30. 3/2003 RM 164.2009 (60 Hari) Tarikh 15.5.2009 RM102.3.66 Catatan (RM3133. Surat Kebenaran SPP KPM bil.7.1.2009 1.3 Contoh Penyata Perubahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i.60 X 5%) SPP KPM bil.1.2009 Gaji Bulanan RM 156.2009 Sehingga 12.6.2009 TPG:1 Julai 3. 3/2003 b. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) a.88 (RM2057. Pemberhentian BISP kepada PPPS kerana cuti bersalin Nama Pegawai Jawatan : Rogayah binti Mohd Khalid : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kerana cuti bersalin mulai 15.27x 5%) No.18 (RM3283. Surat Kebenaran 23 .2009 Sehingga 12.55x 5%) Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Tarikh Gaji Bulanan Catatan No.7.

3/2003 1.70 (RM 3593.2009 ii. Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat a.8.18 x 10%) No.87 x 10%) RM 339.2008 TPG: 1 Julai 1.92 (RM 3399. 2/2003 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pelarasan BISP kerana dilantik dari PPPLD DGA34 ke PPPS DG41 Nama Pegawai Jawatan : Siti Hasmah binti Abu Bakar : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.61 x 5%) RM179. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.00 Catatan No.18 (RM 3443.89 x 5%) Catatan T. Terima (DG41) Pelarasan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) setelah dilantik sebagai PPP Siswazah Gred DG41 mulai 1. Terima (DGA34) RM330. Pembayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Nama Pegawai Jawatan : Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai 1.7.c.09 (RM 3300.2009 Gaji Bulanan RM250.2009 Tarikh 1. Surat Kebenaran 24 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun SPP KPM bil.7.8.2008 RM172.7.

Tarikh 2.b.2009 Gaji Bulanan RM225. 2/2008 b...1. 2/2003 25 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun iii.7..2010 Gaji Bulanan RM250. Pemberhentian Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Pegawai Jawatan : Mohd Suffian bin Abdullah : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat mulai.1.2010 Gaji Bulanan RM225. 2/2008 . Bayaran Insentif Jurulatih Sukan a.00 Catatan No. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.1.2009 Tarikh 2. Tarikh 1. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Surat Kebenaran SPP KPM Bil.00 Catatan No. Pemberhentian Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Nama Pegawai Jawatan : Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai.00 Catatan No... Pembayaran Insentif Jurulatih Sukan Nama Pegawai Jawatan : Rohayati binti Mohd Nasir : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Tahap 1 mulai 2.

27x 10%) No.7.7. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Tarikh 1.33 Catatan (RM3133.2009 Gaji Bulanan RM313.27x 10%) No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a..7. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Tarikh 1. 4/2009 26 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.iv.2009.. Pembayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Nama Pegawai Jawatan : Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal kerana menggunakan kelayakannya dalam bidang tugas kejuruteraan mulai 1. Pemberhentian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Nama Pegawai Jawatan : Nor Hisham bin Mohd Dali : PPPS DG 44 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal mulai.2010 Gaji Bulanan RM313. 4/2009 .33 Catatan (RM3133.

Pendidikan dan Anggota Kelayakan/ Syarat Guru dan AKS yang berkhidmat di kawasan pedalaman dibayar ITP jika rumah yang didiami mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Hartanah. Jabatan Perdana Menteri (rumah sub-standard) Pegawai perkhidmatan awam yang berkhidmat di kawasan pedalaman dan memenuhi syaratsyarat seperti berikut: a. Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman 4.1 Jadual Insentif kepada Pegawai Perkhidmatan Kumpulan Sokongan yang Berkhidmat di Pedalaman Perkara Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah Sub-Standard di kawasan pedalaman. 3/2000 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.4. b. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar ITP mengikut kumpulan / gred jawatan 1 Januari 1995 Rujukan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Tinggal / menetap di kawasan pedalaman. 5/2000 bertarikh 17 April 2000 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . dan c. Berkhidmat selama tempoh sebulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman. 6/2009 27 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) 10% daripada gaji bulanan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman.

1 Mei 2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.500 Rujukan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.000 Pedalaman 3 RM 1. • Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Pedalaman 1 RM 500 Pedalaman 2 RM 1. Kadar adalah berdasarkan tuntutan perjalanan sebenar sekali dalam sesuatu tahun.2 Dokumen Sokongan i. 2 Tahun 2007 Surat edaran KPM bil.4/(35) bth. ii. 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan • • 1 Mei 2007 Diberi kepada pegawai yang diarah berkhidmat di sekolah-sekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1. Surat arahan pertukaran/ penempatan pegawai Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai . 26 Jun 2009 28 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman (EKMLTK) Nota : Tidak layak bagi pegawai yang menerima Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Elaun Balik Kampung (EBK) Bagi PPP dan AKS Yang Berkhidmat Di Sekolah-Sekolah Pedalaman.Perkara KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kelayakan/ Syarat Pegawai yang diarah berkhidmat di sekolahsekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Sekolah Pedalaman 1. 3 Tahun 2007 4. 2 atau 3 oleh Jawatankuasa Induk Pemantauan. KP(PP)0137/ 43/Jld.

Bayaran ITP kepada PPP dan AKS yang menduduki rumah ‘sub-standard’ di pedalaman.3 Contoh Penyata Perubahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i. Tarikh 1.1997 Gaji Bulanan RM180.4. • Pegawai bertugas di Kuching.1995 • Pegawai bertugas di SMK Belaga Sarawak. 3/2000 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Gaji Bulanan Catatan No.00 SPP KPM Bil.00 Catatan No. Pemberhentian Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Nama Pegawai Jawatan : Haslina binti Awang : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah ‘Sub-standard’ di kawasan pendalaman.1995 RM180. Pembayaran Imbuhan Tetap Perumahan Nama Pegawai Jawatan : Haslina binti Awang : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan kerana menduduki Rumah ‘Sub-standard’ di kawasan pendalaman mulai 1. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Tarikh 1. a.1.1.1. Sarawak. 3/2000 b. Surat Kebenaran 29 .

Sarawak Tarikh 1. Pembayaran Insentif Pedalaman (BIP) Nama Pegawai Jawatan : Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1.99 Catatan Kadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509.99 Catatan Kadar: 10% daripada kelayakan gaji pegawai (RM2509. Dalat. 5/2000 . Pemberhentian Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Nama Pegawai Jawatan : Mohd Daud bin Nusi : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Bayaran Insentif Pedalaman kerana bertugas dan menetap di kawasan pedalaman mulai 1. Surat Kebenaran PP Bil.2004 • Bertugas di SK Sungai Rasau.6.90 sebulan) No. 5/2000 a. Surat Kebenaran PP Bil.6.2006 • Bertugas di Kuching. Sarawak Tarikh 1.2004 30 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Gaji Bulanan RM250.6.2006 Gaji Bulanan RM250.6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) a.ii.90 sebulan) No.

iii.1. Pemberhentian Bayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Nama Pegawai Jawatan : Wan Sai Hong : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diberhentikan Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di Kuching.2010.00 Catatan No. Tarikh 1.2010 Gaji Bulanan RM1500. Surat Kebenaran SPP KPM bil. Surat Kebenaran SPP KPM bil. 2/2007 31 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b. Sarawak mulai 1. Beluran.1.2009 Gaji Bulanan RM1500.00 Catatan No. Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a. Tarikh 1.1. Sabah kategori Pedalaman 3 mulai 1. Pembayaran Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Nama Pegawai Jawatan : Wan Sai Hong : PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Khas mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan kerana ditempatkan di SK Golong.1. 2/2007 .2009.

1 Jadual Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan Mengikut Kelayakan/Syarat Perkara Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Kelayakan/ Syarat Pemandu kenderaan gred R3 dan R6 (sama ada yang dinaikkan pangkat secara biasa atau KUP) yang dikhususkan memandu kenderaan berikut: a. 8 Tahun 1999 .00 yang bersijil RM 40. Kereta rasmi pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi gred Utama ‘B’ dan ke atas serta Gred Khas ‘A’ atau b. 3 Tahun 1999 Dan Pek. Kenderaan /jentera yang beratnya melebihi 5000kg.00 sebulan Berkuatkuasa 1 Jun 2010 Rujukan Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.5. Bil.63/17/4.00 yang tidak bersijil RM 80. Klt. 5 Tahun 2001 Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor PT(P/O) yang menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa dalam bidang kawalan stok dan penstoran Pek. Perkhid.00 yang bersijil Pek. Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Pemandu yang dikhususkan memandu layak RM 150. Bagi pemandu yang tidak dikhususkan memandu tetapi diarah memandu layak dibayar ETKP secara proportionate berdasarkan bilangan hari menjalankan tugas tersebut dengan syarat setiap hari tersebut pegawai bertugas tidak kurang daripada empat jam sehari. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Elaun Kepada Anggota Kumpulan Sokongan 5. Perkhid.00 yang tidak bersijil RM 80. Perkh. Bil. Bil. 5 Tahun 2008 dan surat edaran JPA JPA.7 (36) bertarikh 18 Mei 2010 32 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Bayaran Insentif Tugas Kewangan PT(P/O) yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa RM 40.

Surat Kebenaran PP KPM Bil. b. dan c.00 Catatan No. PPM yang terlibat secara langsung bertugas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas.3 Contoh Penyata Perubahan i. iii. Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Nama Pegawai Jawatan : Ahmad Basri bin Jantan : Pemandu Gred R3 Nombor Gaji Berkomputer :1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu secara bulanan kerana dikhususkan memandu kenderaan berat melebihi 5000 kg mulai 1. RM 200. ii.2.Perkara Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid (BIPPM) Kelayakan/ Syarat Dibayar kepada pegawai seperti berikut: a.2.00 sebulan 1 Januari 2009 Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. PPM yang bertugas di Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan. 5/2008 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kadar Dan Tarikh Kuat Kuasa Rujukan . Senarai tugas pegawai Surat arahan tugas Buku Perkhidmatan Kerajaan 5.2009 Gaji Bulanan RM 150.2009 Tarikh 1. 3 Tahun 2009 33 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 5.2 Dokumen Sokongan i. Pembantu Pengurusan Murid (PPM) bertaraf tetap dan kontrak.

3.6. Terima RM 40. Surat Kebenaran PP Bil. 5/2001 34 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.2009 RM 80.3.ii KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Tugas Kewangan a. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Kewangan kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16.6.2009 16.2008. 5/2001 . Tarikh 1. Pembayaran BITK Nama Pegawai Jawatan : Siti Farhan binti Junus : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) kerana menjalankan tugas bidang kewangan sepenuh masa mulai 1.00 Catatan T.00 Catatan No.2008 Gaji Bulanan RM 40. Surat Kebenaran PP Bil.00 No. Pelarasan BITK setelah pegawai mendapat sijil Nama Pegawai Jawatan : Samsuri bin Mat Salim : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.

iii. Terima RM 40. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a.3.2008. Pembayaran BITPS Nama Pegawai Jawatan : Zahari bin Mat Hassan : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) kerana menjalankan tugas bidang pengurusan stor sepenuh masa mulai 1. 8/1999 35 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b.3.6.2009 16.00 Catatan T.2009 RM 80. Surat Kebenaran PP Bil.6. Tarikh 1.00 No. Terima Dipinda Kadar Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor kerana telah lulus Peperiksaan Kewangan Jabatan Akauntan Negara mulai 16. Surat Kebenaran PP Bil.2008 Gaji Bulanan RM 40. 8/1999 .00 Catatan No. Pelarasan BITPS setelah pegawai mendapat sijil Nama Pegawai Jawatan : Shamsuddin bin Deraman : PT(P/O) N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P.

1988) .iv.1 Jadual Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah Jenis Elaun Dan Kemudahan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Kelayakan / Syarat Pegawai yang bertukar Wilayah Kadar dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar adalah seperti di para 15 Lampiran C8 berkuatkuasa pada 1 November 2002. Bil. Tarikh 2. dan c. Sekali dalam tempoh satu tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan. 4 Tahun 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 / 2007 Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Pegawai yang bertukar Wilayah Kadar mengikut para 1 Lampiran G 1 Julai 2007.2010. Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Setapak Kuala Lumpur mulai 2. GST/GSTT tidak layak TMWA.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Nama Pegawai Jawatan : Sarimah binti Shamsuddin : PPM Gred N17 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid kerana bertugas di SK Pendidikan Khas. Elaun Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah 6. Bil. Surat Kebenaran SPP KPM Bil. Pegawai Tempatan Sabah/ Sarawak / Labuan yang berkhidmat di negeri masing-masing. Pekeliling Perkhid.00 Catatan No.01. Kadar ikut tuntutan sebenar perjalanan rasmi. 3/2009 36 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6. Perkhid. 11/2001 & Bil.2010 Gaji Bulanan RM200. 4/1988 (01. 22 Tahun 2008 Pek. b. Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) Sekali Setahun Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Dibayar kepada pegawaipegawai seperti berikut: a.2. Pegawai yang bertukar Wilayah.

Rujukan Pek. Kemudahan hanya diberi sekali bagi tujuan sakit tenat. b. dan Sekiranya terdapat kes selain di atas. rujuk kepada BPSM. c. Pegawai hanya layak diberi kemudahan sekali sahaja bagi ibu bapa. Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di wilayah yang berbeza.1. b.JPA. Pegawai yang bertukar Wilayah b. 5 Tahun1978 37 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6. pegawai boleh memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya. Perkhid. ibu mertua dan bapa mertua. d. GST/GSTT tidak layak Elaun Gangguan Kadar dan Tarikh Kuat Kuasa Kadar sebulan gaji terakhir yang diterima pegawai sejurus sebelum ia bertukar semula ke wilayah asalnya. masing-masing layak dipertimbangkan kemudahan ini atas kelayakan individu pegawai. . walau pun mereka berkhidmat di jabatan yang sama. wilayah asal mereka adalah merujuk kepada wilayah tempat tinggal ibu bapa pegawai berkenaan ketika mereka memperolehi Kad Pengenalan bertaraf penduduk tetap atau Sijil Warganegara Malaysia. Bil. Bagi pegawai yang ibu bapanya memperolehi taraf penduduk tetap atau warganegara Malaysia. Takrifan ‘Wilayah Asal’ mengambil kira tempat lahir ibu bapa pegawai seperti berikut : a. Bagi tujuan pemilihan pegawai perlu mengemukakan Surat Akuan Berkanun memilih wilayah asal untuk dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan. Wilayah kelahiran ibu bapa pegawai sekiranya ibu dan bapa pegawai lahir di wilayah yang sama.1 Pegawai Bertukar Wilayah – bermaksud Pegawai yang berkhidmat di luar ‘Wilayah Asal’ nya.Jenis Elaun Dan Kemudahan Elaun Gangguan Kelayakan / Syarat Dibayar kepada: a. 4 Tahun 1988 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Tambang Ehsan Bagi Pegawai Bertukar Wilayah Nota: Bayaran dibuat secara Baucar Kewangan berasingan dan dicatat dalam Kenyataan Perkhidmatan Diberi kepada Pegawai yang bertukar Wilayah seperti berikut: a. Bagi pegawai suami isteri yang bertukar Wilayah. c. 1 Julai 1978 Pek. Bil. Perkhid.

2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ‘Pegawai Yang Bertukar Wilayah’ layak menerima elaun dan kemudahan berikut tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan yang berkuatkuasa. Surat Kebenaran PP Bil.7. iii. Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Kemudahan Tambang Sekali Setahun Elaun Gangguan Tambang Ehsan Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) 38 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 6. Borang JPA (EPW) Lampiran A – Borang Permohonan TMWA Sijil Lahir ibu dan bapa Surat pertukaran/ penempatan pegawai Keratan tiket kapal terbang Buku Perkhidmatan Kerajaan 6. Terima Diluluskan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) mulai 1. a. e. vi.00 .2 Dokumen Sokongan i.7.00 Catatan T.1. iv.7.2009 - RM250. Elaun Perumahan Wilayah Nama Pegawai Jawatan : Mohd Dhani bin Sumaidin :PPPS DG 41 Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. b. d.7.6.2009. 4/2002 1. 1.3 Contoh Penyata Perubahan i. v.2009 RM880.2009 Diberhentikan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) kerana memilih EPW mulai 1. c. Terima - No. ii.

17 (RM1823. Perubahan Bayaran Insentif Wilayah kerana kenaikan gaji pegawai : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29 Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan P. 7/2007 .5%) Catatan T.83 x 17. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pembayaran Bayaran Insnetif Wilayah bagi pegawai yang pertama kali bertukar wilayah : Shamsuddin bin Deraman : PPPLD DGA 29 Nama Pegawai Jawatan Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Diluluskan Bayaran Insentif Wilayah mulai 1.ii.2008 TPG: 1 Januari Tarikh 1.2009 TPG: 1 Januari 1. 7/2007 39 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun b. Terima RM356.83 x 20%) No.77 Catatan (RM1783.2008 Gaji Bulanan RM 356.1.1.2009 RM319. Terima Pelarasan kadar Bayaran Insentif Wilayah berikutan pergerakan gaji Tahunan 2009 mulai 1. Surat Kebenaran PP Bil.1.77 (RM1783. Bayaran Insentif Wilayah a.1. Surat Kebenaran PP Bil.83 x 20%) No.

4/1988 PENUTUP Garis panduan ini diharapkan dapat digunakan oleh Pembantu Tadbir yang menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia bagi urusan penyediaan Penyata Perubahan berkaitan elaun akan lebih cepat. Surat Kebenaran PP Bil. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Elaun Gangguan (Dibayar sejurus sebelum pegawai bertukar semula ke wilayah asal) Tarikh mula bertukar wilayah Tarikh kembali ke wilayah asal : : 20 Mac 2006 15 Julai 2010 Nama Pegawai Jawatan : Dasimin bin Julaihi : PPPLD DGA 32 40 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Nombor Gaji Berkomputer : 1234567 Butir-butir Perubahan Dibayar elaun gangguan atas kadar gaji terakhir kerana bertukar semula ke wilayah asal.2010 Gaji Bulanan RM3104.iii. Semoga kehadiran buku ini dapat dimanfaatkan sepanjang kerjaya di Kementerian Pelajaran Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Ini sekaligus memberi impak yang positif ke arah meningkatkan lagi keberkesanan sistem penyampaian Kerajaan.7. mudah dan berkesan. Tarikh 15. .23 P1 T8 Catatan No.

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2005 900. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) KADAR SEBULAN (RM) 1 November 2002 170.LAMPIRAN KADAR BAYARAN BAGI IMBUHAN TETAP 1.00 100.00 115.00 210.00 65.00 700.00 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GRED 41 & 42 35 – 40 27 – 34 25 & 26 17 – 24 1 – 16 1 Januari 2007 300.00 95.00 160.00 180.00 250.00 41 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2.00 .00 220.00 80.00 700.00 700.00 115.00 400.00 180.00 170.00 210.00 700.00 GRED 53 & 54 51 & 52 45 – 50 43 & 44 41 & 42 1 – 40 1 Januari 2008 900.00 140.

00 42 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 4.00 2.300.100.00 4. Imbuhan Tetap Keraian Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 1996 5.500.500.00 3.00 KSN Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Utama ‘A’ Gred Khas ‘A’ Utama ‘B’ Gred Khas ‘B’ Utama ‘C’ Gred Khas ‘C’ .00 2.00 400.00 2.00 2.100.00 5.00 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Imbuhan Tetap Keraian (ITK) GRED 53 & 54 51 & 52 47 – 50 43 & 44 KADAR SEBULAN (RM) 800.150.200.300.00 JAWATAN 1 Julai 2008 5.00 3.00 3.050.200.300.650.00 4.00 5.00 5.00 5.050.00 3.050.3.00 2.000.000.00 600.00 5.000.000.00 550.00 4.000.500.

Selayang.00 100. Kajang. Bandar Melaka dan Jasin Kedah Kelantan Melaka . Shah Alam dan Subang Jaya Johor Bahru KAWASAN B Negeri Johor Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Batu Pahat. Johor Bahru Tengah.00 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KAWASAN 1 Julai 2007 300. Sepang. Petaling Jaya. Kulim. Kulai dan Muar Alor Star. KAWASAN A Negeri Wilayah Persekutuan Pulau Pinang Selangor Johor Dewan Bandaraya/ Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran/ Perbadanan Kuala Lumpur dan Putrajaya Pulau Pinang dan Seberang Perai Ampang Jaya.00 100.00 200. Klang. Kluang.00 50. Langkawi dan Sungai Petani Kota Bharu Alor Gajah. Bayaran Sara Hidup (BSH) KADAR SEBULAN (RM) 1 Januari 2006 150.KADAR BAYARAN BAGI KOMPONEN BERUBAH 1.00 A B LAIN-LAIN 43 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun Kawasan A dan B adalah berdasarkan kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan seperti berikut.

00 240. Port Dickson dan Seremban Ipoh.00 60. Taiping dan Telok Intan Bentong. Manjung.00 JAWATAN Pengetua Guru Besar 1 Januari 2001 150. Kuantan dan Temerloh Kangar Kemaman dan Kuala Terengganu 44 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2.00 .00 120.00 3. Kuala Kangsar.00 JAWATAN Ketua Warden Asrama Warden Asrama 1 April 1997 280.00 100.KAWASAN B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Negeri Negeri Sembilan Perak Pahang Perlis Terengganu Majlis Bandaraya/ Majlis Perbandaran Nilai. Elaun Ketua Warden/ Warden Asrama KADAR SEBULAN (RM) 16 Mac 1995 140. Elaun Pengetua / Guru Besar KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990 100.

Penyelia Petang. Hal Ehwal Murid. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) PERATUSAN DARIPADA GAJI POKOK 5 10 JAWATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 6.4. Ko-kurikulum dan Penyelia Petang di Sekolah Menengah Gred ‘B’ Guru Kanan Pentadbiran.00 5. Elaun Tanggungjawab (ETJ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan. Hal Ehwal Murid dan Penyelia Petang di Sekolah Rendah Gred ‘B’ Guru DGA6 yang menyandang jawatan Penolong Kanan Gred DGA5 secara Khas Untuk Penyandang di Sekolah Rendah Gred ‘A’.00 120.00 60.00 45 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 40.00 .00 60.00 50. Elaun Kelas Bahasa Ibunda KELAYAKAN Guru Siswazah Guru Bukan Siswazah KADAR SEJAM (RM) 60.00 40. KADAR SEBULAN (RM) 1 Ogos 1990 1 Nov 2002 80. Ko-kurikulum. Guru Kanan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Gred ‘A’ dan guru yang menjalankan tugastugas tambahan sebagai Guru Kanan Pentadbiran.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bayaran Insentif Mengajar Bahasa Cina dan Tamil KELAYAKAN Guru Siswazah Guru Bukan Siswazah KADAR SEJAM (RM) 60.00 9.7. Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) KELAYAKAN Mempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil KADAR SEBULAN RM80.00 50. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) PERATUSAN DARIPADA GAJI YANG DITERIMA 5 10 JAWATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 11.00 46 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 1 Januari 2008 250.00 375. Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat (BIMKC) KADAR SEBULAN (RM) 1 April 2003 100.00 . Bayaran Insentif Jurulatih Sukan (BIJS) TAHAP KEMAHIRAN Tahap I Tahap II Tahap III KADAR SEBULAN (RM) 225.00 RM40.00 300.00 10.00 8.

L/ Putrajaya Semua Kawasan Selangor Petaling Jaya Subang Jaya Shah Alam Kawasan lain Pulau Pinang Pulau Pinang Seberang Perai Johor Johor Bahru Kawasan lain Perak Ipoh Kawasan lain Negeri Sembilan Bandar Seremban Kawasan lain Elaun Perumahan Wilayah Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V .00 RM40. KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR K. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) KELAYAKAN Mempunyai Sijil Tidak Mempunyai Sijil KADAR SEBULAN RM80.12.00 13.VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 47 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun RM(Sebulan) 2500 2000 1600 1300 1100 700 600 550 500 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 900 700 700 700 700 600 600 600 500 550 550 550 450 500 500 500 400 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 1100 900 700 700 600 500 550 450 500 400 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 500 300 450 280 400 230 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 300 250 250 220 200 180 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 400 300 350 280 300 250 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

KUMPULAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V . Petani Kawasan lain Perlis Kangar Kawasan lain Pahang Kuantan Kawasan lain Terengganu Kuala Terengganu Dungun Kawasan lain Kelantan Kota Bharu Kawasan lain Sabah Kota Kinabalu Sandakan Kawasan lain RM(Sebulan) 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 400 300 350 250 300 230 48 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 900 900 900 900 700 700 700 700 500 450 450 300 450 400 400 270 400 350 350 230 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 280 260 250 230 220 200 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 350 280 300 250 250 220 2500 2500 2500 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1300 1300 1300 900 900 900 700 700 700 350 350 270 300 300 230 250 250 180 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1300 1300 900 900 700 700 300 250 250 200 200 170 2500 2500 2500 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1500 1500 1500 1300 1250 1200 1130 1080 1030 930 880 830 830 780 730 730 680 630 .VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Melaka Bandar Melaka Kawasan lain Kedah Langkawi Alor Setar Sg.

75 841.84 – 3.839.83 – 1.04 1176.427.852.783.06 – 871.66 dan ke atas 4.63 623.84 2.76 – 1.783.566.07 1.KUMPULAN SISTEM SARAAN BARU SISTEM SARAAN MALAYSIA NEGERI/BANDAR Labuan Labuan Sarawak Kuching Miri Bintulu Kawasan lain 2500 2500 2500 2500 2500 Pengurusan Tertinggi TURUS TURUS A A B B C C Pengurusan dan Profesional Gred 1 53 – 54 2 45 – 52 3 41 – 44 Sokongan Gred/Kategori V .566.852.565.61 dan ke atas 3.427.90 – 1.839. Bayaran Insentif Wilayah (BIW) Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) (RM) 1 November 2002 4.68 871.83 841.176.5 25 1 Julai 2007 5.65 – 2.05 – 5565.89 dan ke bawah .67 – 623.62 dan ke bawah Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 12.5 20 22.60 1.5 15 17.VII 27 – 40 VII – XI 1 – 26 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA RM(Sebulan) 2000 1600 1500 1300 1130 930 830 730 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1300 900 900 900 900 700 700 700 700 600 600 600 500 550 550 550 450 500 500 500 400 49 Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan bagi Pemberian Insentif dan Elaun 14.

.

PUTRAJAYA. Kompleks E. 62604.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E12. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. MALAYSIA .