Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI

)
TO UPHOLD BAHASAMALAYSIA& TO STRENGTHEN THE ENGLISH LANGUAGE Tan Sri Muhyiddin Yassin , Timbalan Perdana Menteri, juga Menteri pelajaran

Berdasarkan keputusan Mesyuarat Kabinet pada 8 Julai 2009 telah diputuskan bahawa dasar PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam B.Inggeris) akan dimansuhkan secara berperingkat-peringkat mulai 2012 bagi Tahun 1, Tahun 4, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Ogos 2009 telah bersetuju melaksanakan mekanisme “soft landing” untuk P&P Sains dan Matematik bagi membantu pelajar-pelajar mengatasi masalah peralihan dasar berkenaan. Mekanisme “soft landing” adalah seperti berikut: (i) P&P Sains dan Matematik boleh dilaksanakan dalam dwibahasa mulai tahun 2010 di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dwibahasa bermaksud penggunaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dalam P&P Sains dan Matematik di sekolah kebangsaaan dan sekolah menengah; dan penggunaan bahasa ibunda dan Bahasa Inggeris bagi SJK(C) dan SJK(T). (ii) Pelaksanaan dasar ini bermula pada tahun 2012 bagi pelajar-pelajar Tahun 1, Tahun 4, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4. Walau bagaimanapun mekanisme “soft landing” akan memberi ruang kepada pelajar-pelajar lain menyesuaikan diri dengan peralihan dasar di mana P&P boleh dilaksanakan dalam dwibahasa.

Dasar MBMMBI KPM Memartabatkan bahasa Malaysia melalui : 1. 2. 3. 4. Pendekatan P&P Guru bahasa Malaysia berkualiti Perluasan ICT dalam P&P Melaksanakan P&P Sains dan Matematik dalam bahasa Malaysia di SK dan bahasa ibunda di SJKT dan SJKC.

Ini bermakna penggunaan Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan bahasa ibunda bagi SJK(C) dan SJK(T) bagi pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik akan dilaksanakan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah menengah akan terlaksana pada tahun 2016. (c) Peperiksaan SPM bagi matapelajaran Sains dan Matematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga 2015. 2. Penambahan waktu P&P bahasa Inggeris di SK.Memperkukuhkan bahasa Inggeris melalui : 1. SJKT dan SJKC Guru bahasa Inggeris yang berkualiti Pendekatan P&P Menambah fungsi makmal komputer kepada makmal bahasa. PENTAKSIRAN (a) Peperiksaan UPSR bagi matepelajaran Sains dan Metematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga 2016. SM. Walau bagaimanapun pengajaran Sains dan Matematik bagi Tingkatan 6 dan Matrikulasi akan kekal dalam Bahasa Inggeris. . (b) Peperiksaan PMR bagi matapelajaran Sains dan Matematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehinggan tahun 2013. “Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris” yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bermula pada tahun 2012 adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan di negara kita. 3. 4.

Rasional • Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut. • Kebanyakkan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu. Pada masa yang sama Bahasa Cina digunakan di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT • Perubahan tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi • Perubahan sepenuhnya mengambil masa selama 3 tahun • Bermula pada tahun 2012 • Peperiksaan SPM Sains dan Matematik dalam dwi bahasa sehingga 2015 Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris • Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara. Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat. Pelaksanaan • Bermula dengan Tahun Satu. • Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak tahun 1970an. guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA . Tahun Empat.

• Menyediakan guru BI di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid) • Menyediakan bahan bacaan Bahasa Inggeris • Memperkenalkan language arts dalam P&P Bahasa Inggeris Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia • P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di Tingkatan Satu hingga Lima di SMK dan SK manakala.com Muhyiddin yang juga menteri pelajaran menegaskan. kerajaan komited tidak akan kembali kepada dasar pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) kerana dasar baru iaitu MBMMBI adalah selaras dengan keperluan negara untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.blogspot. Bahasa Cina di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT • Menambah waktu P&P Bahasa Malaysia di SJKC dan SJKT • Menggunakan ICT dalam P&P Bahasa Malaysia • Menyediakan bahan bacaan Bahasa Malaysia • Memperkenalkan seni bahasa dalam P&P Bahasa Inggeris Sumber : http://suzanalelawatty. Sumber : Kosmo online 21 oktober 2009 .