Contoh 1

Kedai Buku Wawasan mula beroperasi pada 1 Januari 2006 dengan modal tunai di bank RM 25 000.Maklumat perancangan perniagaannya bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006 adalah seperti berikut:

i)

Anggaran jualan tunai:

RM Januari Februari Mac 10 500 14 000 18 000

ii)

Anggaran belian tunai:

RM Januari Februari Mac 6 000 8 000 7 500

iii)

Pada bulan Februari perniagaan akan membeli lengkapan kedai bernilai 2 500.

RM

Jawapan Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006 Butir Jan RM Baki awal Penerimaan Jualan Komisen Pinjaman 8 000 10 500 14 000 18 000 1 200 Feb RM 1 400 Mac RM 12 200 . vi) Belanja bulanan yang tidak berubah: RM Kadar bayaran Gaji Belanja am 150 450 100 vii) Pada awal bulan Februari perniagaan memperoleh pinjaman bank sebanyak RM 8 000. Sewa kedai untuk 6 bulan pertama berjumlah RM 2 400 akan dibayar pada awal bulan Januari.Pinjaman dibayar balik mulai bulan Mac dengan ansuran RM 400 sebulan. Sediakan Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006.iv) v) Perniagaan menerima komisen jualan buku sebanyak RM 1 200 pada bulan Mac.

v) Pada bulan Jun koperasi menerima 150 orang ahli baru. .Bayaran masuk dikenakan RM 5 seorang. iii) Belian kredit bulan Julai berjumlah RM 6 500 dan akan dibayar pada bulan Ogos. Jualan tunai bagi bulan Jun berjumlah RM 10 000 dan dijangka akan bertambah pada tiap-tiap bulan sebanyak 10% daripada jualan bulan sebelumnya.Anggaran tersebut adalah seperti berikut: i) ii) Baki tunai pada 1 Jun 2006 adalah RM 3 600.Jumlah 10 500 23 400 31 400 Pembayaran Belian Lengkapan kedai Sewa Kadar bayaran Gaji Belanja am Bayaran pinjaman 2 400 150 450 100 150 450 100 150 450 100 400 6 000 8 000 2 500 7 500 Jumlah Baki akhir 9 100 1 400 11 200 12 200 8 600 22 800 Soalan 2 Koperasi SMK Taman Jati telah menyediakan anggaran kewangan bagi tiga bulan berakhir 31 Ogos 2006. iv) Koperasi menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Pembangunan Koperasi sebanyak RM 5 000 pada bulan Julai.

Jawapan Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Ogos 2006 Butir Jun RM Baki awal 3 600 Jul RM 13 800 Ogos RM 29 250 .vi) Belanja bulanan yang tidak berubah: RM Sewa Kadar bayaran Pelbagai belanja 250 120 180 vii) Pada akhir bulan Ogos koperasi dijangka akan membeli sebuah mesin fotostat berharga RM 4 000. Sediakan Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Ogos 2006.

Penerimaan Jualan Bantuan kewangan Bayaran masuk 750 10 000 11 000 5 000 12 100 Jumlah 14 350 29 800 41 350 Pembayaran Pemiutang Sewa Kadar bayaran Pelbagai belanja Mesin fotostat 250 120 180 250 120 180 6 500 250 120 180 4 000 Jumlah 550 550 11 050 Baki akhir 13 800 29 250 30 300 .