KERTAS KERJA Pertandingan Melukis Corak Batik Dan Sajak Peringkat Maktab

TEMPAT TEMA TARIKH HARI MASA : : : : : D12 Memartabatkan Seni Batik Dan Pendeklamasian Sajak 9 Julai 2012 Isnin 2 petang – 4 petang

ANJURAN : Persatuan Seni Dan Budaya

1. Penaung Persatuan Seni dan Budaya 3. Diharapkan tradisi khazanah bangsa terpelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi yang akan datang Program deklamasi sajak yang diadakan pada kali ini bertujuan bagimeningkatkan membolehkan minat pelajar pelajar terhadap bidang kebahasaan bahasa di sampingmeningkatkan semangat jati diri pelajar . DIKEMUKAKAN KEPADA Pengarah Institut Perguruan Kampus Razali Ismail. Generasi muda akan datang menghayati dan berbangga akan budaya tempatan yang dikekalkan untuk sekian lamanya. En. KUMPULAN SASARAN Semua Pelajar PISMP Sains Semester 6 5. Mubarak Ali. TAJUK Pertandingan Melukis Corak Batik Dan Pendeklamasian Sajak Peringkat Maktab 2. tak lapuk dek hujan. ia memahami bidang yang berunsurkankesusasteraan dan di samping memahami makna yang tersurat dan tersirat didalam sajak yang dideklamasikan. . PENGANJUR Ahli Persatuan Seni Dan Budaya 4. PENGENALAN Program ini adalah dijalankan untuk memartabatkan seni batik supaya tak lekang dek panas. Sarver B. Selain itu.

Mubarak Ali (Pengarah IPG KDRI) PENASIHAT : Puan Rosnah Binti Mustaffa (Pensyarah penasihat Persatuan Seni Dan Budaya) JAWATANKUASA : 1. Abd Manaf 3. Muhamad Naim B. ia bertujuan mencungkil bakat murid dalam kemahiran berbahasa dan menanam rasa cinta pelajar terhadap kebudayaan negara ini 7. Abd Rahman 8. OBJEKTIF Objektif majlis ini diadakan adalah untuk membolehkan guru pelatih mendekati dan menjiwai sendiri seni lukisan batik agar dapat memahami kepentingan untuk mempertahankan warisan ini untuk diterapkan kepada generasi mendatang. Thaniah 2. ATURCARA Tempat : Tarikh Hari Masa : : : Kelas D12 9 Julai Isnin 2 petang – 5 petang . Muhamad Amiruddin B.6. Mohamad Hafizi B. STRUKTUR ORGANISASI PENAUNG : Tuan Haji Ghulam Sarver B. Bagi aktiviti pendeklamasian sajak.

Jemputan : Puan Rosnah Binti Mustaffa 9.00 11. Segala aktiviti yang dijalankan diharapkan dapat memberi manfaat dan dorongan kepada perserta untuk memartabatkan seni membuat batik.PENUTUP Diharapkan program yang dirancang ini akan dapat mendatangkan faedah kepada semua peserta dan menerapkan pengalaman baru didalam diri mereka. SUMBER KEWANGAN • Sumber kewangan adalah disumbangkan ahli persatuan Jumlah wang : RM 40.00 JUMLAH BESAR : RM 40. Pengalaman yang diperolehi kami pula dapat digunakan dan dipraktikkan kepada masyarakat kelak.BELANJAWAN a) Hamper : RM 40. .00 10.

........Disediakan oleh : Penyelaras program Pertandingan Melukis Batik Dan Pendeklamasian Sajak .................................................................................. ......................... Permohonan diluluskan oleh : Pengarah Institut Perguruan Kampus Razali Haji Ismail ........................... Disokong oleh : Pensyarah penasihat Persatuan Seni Dan Budaya ......................... Disemak oleh : Pengerusi Persatuan Persatuan Seni Dan Budaya .............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.