KERTAS KERJA Pertandingan Melukis Corak Batik Dan Sajak Peringkat Maktab

TEMPAT TEMA TARIKH HARI MASA : : : : : D12 Memartabatkan Seni Batik Dan Pendeklamasian Sajak 9 Julai 2012 Isnin 2 petang – 4 petang

ANJURAN : Persatuan Seni Dan Budaya

Mubarak Ali. . En. PENGANJUR Ahli Persatuan Seni Dan Budaya 4. DIKEMUKAKAN KEPADA Pengarah Institut Perguruan Kampus Razali Ismail.1. Selain itu. Diharapkan tradisi khazanah bangsa terpelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi yang akan datang Program deklamasi sajak yang diadakan pada kali ini bertujuan bagimeningkatkan membolehkan minat pelajar pelajar terhadap bidang kebahasaan bahasa di sampingmeningkatkan semangat jati diri pelajar . KUMPULAN SASARAN Semua Pelajar PISMP Sains Semester 6 5. TAJUK Pertandingan Melukis Corak Batik Dan Pendeklamasian Sajak Peringkat Maktab 2. Sarver B. ia memahami bidang yang berunsurkankesusasteraan dan di samping memahami makna yang tersurat dan tersirat didalam sajak yang dideklamasikan. tak lapuk dek hujan. PENGENALAN Program ini adalah dijalankan untuk memartabatkan seni batik supaya tak lekang dek panas. Generasi muda akan datang menghayati dan berbangga akan budaya tempatan yang dikekalkan untuk sekian lamanya. Penaung Persatuan Seni dan Budaya 3.

ATURCARA Tempat : Tarikh Hari Masa : : : Kelas D12 9 Julai Isnin 2 petang – 5 petang . Bagi aktiviti pendeklamasian sajak. Muhamad Amiruddin B.6. Muhamad Naim B. Abd Manaf 3. OBJEKTIF Objektif majlis ini diadakan adalah untuk membolehkan guru pelatih mendekati dan menjiwai sendiri seni lukisan batik agar dapat memahami kepentingan untuk mempertahankan warisan ini untuk diterapkan kepada generasi mendatang. Abd Rahman 8. Mohamad Hafizi B. Thaniah 2. ia bertujuan mencungkil bakat murid dalam kemahiran berbahasa dan menanam rasa cinta pelajar terhadap kebudayaan negara ini 7.Mubarak Ali (Pengarah IPG KDRI) PENASIHAT : Puan Rosnah Binti Mustaffa (Pensyarah penasihat Persatuan Seni Dan Budaya) JAWATANKUASA : 1. STRUKTUR ORGANISASI PENAUNG : Tuan Haji Ghulam Sarver B.

00 11. SUMBER KEWANGAN • Sumber kewangan adalah disumbangkan ahli persatuan Jumlah wang : RM 40.PENUTUP Diharapkan program yang dirancang ini akan dapat mendatangkan faedah kepada semua peserta dan menerapkan pengalaman baru didalam diri mereka. Segala aktiviti yang dijalankan diharapkan dapat memberi manfaat dan dorongan kepada perserta untuk memartabatkan seni membuat batik.00 10. Pengalaman yang diperolehi kami pula dapat digunakan dan dipraktikkan kepada masyarakat kelak.Jemputan : Puan Rosnah Binti Mustaffa 9.00 JUMLAH BESAR : RM 40.BELANJAWAN a) Hamper : RM 40. .

...... Disokong oleh : Pensyarah penasihat Persatuan Seni Dan Budaya ............................ Disemak oleh : Pengerusi Persatuan Persatuan Seni Dan Budaya ............................................ ................................Disediakan oleh : Penyelaras program Pertandingan Melukis Batik Dan Pendeklamasian Sajak .................................................................... Permohonan diluluskan oleh : Pengarah Institut Perguruan Kampus Razali Haji Ismail ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.