JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA ( KEMENTERIAN DALAM NEGERI

)

PEMARKAHAN PERTANDINGAN KAWAD KAKI DAN KAWAD FORMASI

Nama IPT : ..........................................................
BIL 1. PERKARA
Persediaan  Pakaian Lengkap ( 5 MARKAH )       Uniform penuh no.4 Kasut kawad / spike boot Tag nama dan tag negeri / IPT Getah kasut Pangkat bagi yang berkenaan 1 1 1 1 1 JUMLAH

/ 100
MARKAH JUMLAH MARKAH CATATAN

Kekemasan dan keseragaman ( 8 MARKAH )  Uniform bergosok.  Baju berlengan pendek ( lelaki ) dan ‘Tuck in’. Baju berlengan panjang (wanita)  Peserta wanita bertudung hitam dan dimasukkan ke dalam kolar baju tanpa keronsang/ Peserta wanita yang tidak bertudung hendaklah bersanggul kemas dan bersarung bewarna hitam.  Kasut berkilat.  Platun dalam keadaan paraskan skuad. 1 2

/20
2 1 2 JUMLAH

Aksesori ( 7 Aksesori asas ) (7 MARKAH )        Jambul Mafla Sarung Tangan Putih Klip Pin Tali Pinggang Putih Selempang Putih Anklet Kaki 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH

 Memahami bahasa hukuman. 5 5 JUMLAH  Keseragaman ( 15 MARKAH )  Langkah semasa cepat jalan dan perlahan jalan sama.  Hentak padat.2.  Berhenti sama.  Lantang dan jelas .  Hentak padat. o Bunga 1 o Bunga 2 10 15 5 5 JUMLAH /35 JUMLAH MARKAH 100 MARKAH /100 .  Angkat kaki. Ketua Platun  Kawad persendirian dan nada suara (5 MARKAH)  Berjalan dalam keadaan segak dan lenggang paras. Pergerakan Kawad Kaki  Kecergasan Berkawad ( 10 MARKAH )  Berjalan dalam keadaan segak dan lenggang paras. 2 1 2 JUMLAH  5 5 JUMLAH /20  Kawalan platun ( 5 MARKAH )  Arahan jelas kepada skuad. 2 bunga mengikut kreativiti pasukan. paha paras & hentak padat.  Tidak melebihi masa yang ditetapkan.  Semua pergerakan sama. Bahasa Hukuman ( 10 MARKAH )  Bahasa hukuman yang betul.  Nada suara lantang dan jelas. Kawad Formasi ( 35 markah )    Kekemasan dan Keseragaman. 3 3 3 3 3 JUMLAH /25 3. 1 bunga wajib . 3 2 JUMLAH 4.

. Lebih dari tiga orang anggota yang membuat kesalahan . TANDATANGAN PENGADIL _________________________ Nama : TANDATANGAN KETUA PENGADIL _______________________________ Nama : ****** Keputusan pengadil adalah muktamad. 1. 2 3 3 4 3 JUMLAH /15 6. Kekurangan disebabkan anggota terjatuh    Setiap seorang Dua orang Tiga Orang 1 2 3 JUMLAH /5 ULASAN PENGADIL .5. Menambah atau mengurangkan bahasa hukuman kawad seperti yang telah ditetapkan. Markah akan dipotong pada setiap kesalahan yang dilakukan      Seorang atau dua anggota yang membuat kesalahan. 3. 4. Bersuara ketika kawad formasi. Kekurangan anggota dalam platun. 2.