JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA ( KEMENTERIAN DALAM NEGERI

)

PEMARKAHAN PERTANDINGAN KAWAD KAKI DAN KAWAD FORMASI

Nama IPT : ..........................................................
BIL 1. PERKARA
Persediaan  Pakaian Lengkap ( 5 MARKAH )       Uniform penuh no.4 Kasut kawad / spike boot Tag nama dan tag negeri / IPT Getah kasut Pangkat bagi yang berkenaan 1 1 1 1 1 JUMLAH

/ 100
MARKAH JUMLAH MARKAH CATATAN

Kekemasan dan keseragaman ( 8 MARKAH )  Uniform bergosok.  Baju berlengan pendek ( lelaki ) dan ‘Tuck in’. Baju berlengan panjang (wanita)  Peserta wanita bertudung hitam dan dimasukkan ke dalam kolar baju tanpa keronsang/ Peserta wanita yang tidak bertudung hendaklah bersanggul kemas dan bersarung bewarna hitam.  Kasut berkilat.  Platun dalam keadaan paraskan skuad. 1 2

/20
2 1 2 JUMLAH

Aksesori ( 7 Aksesori asas ) (7 MARKAH )        Jambul Mafla Sarung Tangan Putih Klip Pin Tali Pinggang Putih Selempang Putih Anklet Kaki 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH

 Hentak padat.  Lantang dan jelas .  Berhenti sama. Pergerakan Kawad Kaki  Kecergasan Berkawad ( 10 MARKAH )  Berjalan dalam keadaan segak dan lenggang paras. Bahasa Hukuman ( 10 MARKAH )  Bahasa hukuman yang betul. Kawad Formasi ( 35 markah )    Kekemasan dan Keseragaman. Ketua Platun  Kawad persendirian dan nada suara (5 MARKAH)  Berjalan dalam keadaan segak dan lenggang paras. 2 1 2 JUMLAH  5 5 JUMLAH /20  Kawalan platun ( 5 MARKAH )  Arahan jelas kepada skuad.  Memahami bahasa hukuman. 3 2 JUMLAH 4. o Bunga 1 o Bunga 2 10 15 5 5 JUMLAH /35 JUMLAH MARKAH 100 MARKAH /100 .2. 5 5 JUMLAH  Keseragaman ( 15 MARKAH )  Langkah semasa cepat jalan dan perlahan jalan sama. paha paras & hentak padat.  Hentak padat. 2 bunga mengikut kreativiti pasukan. 3 3 3 3 3 JUMLAH /25 3.  Nada suara lantang dan jelas. 1 bunga wajib .  Tidak melebihi masa yang ditetapkan.  Semua pergerakan sama.  Angkat kaki.

Kekurangan disebabkan anggota terjatuh    Setiap seorang Dua orang Tiga Orang 1 2 3 JUMLAH /5 ULASAN PENGADIL . Kekurangan anggota dalam platun. Bersuara ketika kawad formasi. 4. Lebih dari tiga orang anggota yang membuat kesalahan . 1. TANDATANGAN PENGADIL _________________________ Nama : TANDATANGAN KETUA PENGADIL _______________________________ Nama : ****** Keputusan pengadil adalah muktamad. 2. 2 3 3 4 3 JUMLAH /15 6. . 3. Menambah atau mengurangkan bahasa hukuman kawad seperti yang telah ditetapkan. Markah akan dipotong pada setiap kesalahan yang dilakukan      Seorang atau dua anggota yang membuat kesalahan.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful