P. 1
Tinjauan Literatur Kelas Bercantum

Tinjauan Literatur Kelas Bercantum

|Views: 720|Likes:

More info:

Published by: Nurul Aiman Bt Jaafar on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Pengenalan Pengajaran kelas bercantum di Malaysia hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja, bahkan juga wujudnya amalan ini

kerana beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Pada pandangan saya pengajaran kelas bercantum adalah salah satu alternatif yang boleh digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Pengajaran kelas bercantum di Malaysia juga sangat berbeza dengan pelaksanaannya di negara luar. Kewujudan kelas- kelas bercantum di Malaysia adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang perbezaan pendidikan di antara kawasan bandar dan luar bandar serta menyamaratakan pendidikan berkualiti kepada semua. Oleh sebab di negara ini terdapat banyak kawasan yang bilangan penduduknya tidak ramai dan murid-murid tidak mencukupi untuk dijadikan kelas tunggal, maka kelas-kelas bercantum amat perlu diwujudkan. Kelas bercantum dianggap salah satu cabaran ynag besar kepada guru kerana beberapa sebab tertentu. Antaranya ialah bebanan tugas kepada guru yang perlu mengajar dua kelas pada satu masa. Selain itu, pengawalan kelas yang baik untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu pengurusan, pengelolaan serta perancangan yang lebih teliti perlu dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasan ini, saya telah menganalisis tiga artikel. Artikel yang pertama adalah tinjauan literatur oleh McClellan, D.E. & Kinsey, S. J. yang berjudul “Children’s Social Behaviour in Relation to Participation in Mixed – Age or Same- Age Classrooms”. Manakala artikel yang kedua pula adalah hasil penulisan Stone, S. J. yang bertajuk “The Multi-Age Classroom: What Research Tells the Practiotioner” dan artikel yang ketiga pula adalah laporan tinjauan pendidikan sekolah rendah di pedalaman Keningau-satu tinjauan di Kampung Salarom, Nabawan oleh Ishak bin Harun. Ketiga-tiga artikel ini membicarakan tentang pelaksanaan kelas bercantum.

S. Teori ini disokong oleh Vygotsky yang percaya bahawa perkembangan kognitif individu berlaku dalam persekitaran sosio budaya yang mempengaruhi tingkahlaku dan pemikiran individu. Pertamanya. Hal ini adalah kerana. menurut Lev Vygotsky yang memberi alternatif kepada idea Piaget tentang perkembangan kognitif kanak-kanak di mana dia menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Menerusi artikel ini. Seterusnya. N. J. kepentingan perkembangan sosial dan juga perkembangan kognitif bahkan juga domain-domain yang terlibat dalam kemahiran sosial dalam penglibatan murid dalam kelas yang terdiri daripada murid yang berbeza umurnya. Dengan menjalankan kaedah kelas bercantum persekitaran sosio budaya yang positif dapat dibentuk. . D.E dan Kinsey.Tinjauan Literatur Melalui artikel pertama saya iaitu “Children’s Social Behaviour in Relation to Participation in Mixed – Age or Same . Saya amat bersetuju bahawa dengan mencampurkan murid yang berbeza umurnya dalam satu kelas akan menggalakkan mereka untuk berkongsi idea dan berlakunya interaksi sosial yang sangat efektif. (Haliza Hamzah & Samuel...J. 1990). artikel ini membicarakan tentang tingkah laku sosial kanak-kanak terhadap kelas bercantum dan kelas biasa. antara kaedah pengelolaan kelas bercantum adalah menerusi kaedah kumpulan.Age Classrooms” hasil penulisan McClellan. 2010). (Kamarudin Hj Husin. 2010). terdapat beberapa kekuatan yang dapat dikenalpasti. Di samping itu juga. Antaranya ialah kebaikan menjalankan kaedah kelas bercantum. Pertamanya. murid dapat menggalakkan perkongsian pengalaman di antara mereka dari segi intelektual. (Haliza Hamzah. persekitaran sosio budayanya memainkan peranan penting. artikel ini turut mengupas sejarah awal penubuhan kelas bercantum. Hal ini jelas menunjukkan bahawa untuk membentuk perkembangan kognitif murid. akademik dan tingkah laku sosial. Selain itu. Murid dapat berkongsi idea dengan murid yang lebih tua daripada mereka dan berlakulah percambahan idea. terdapat banyak isu yang dapat dikupas.

akademik dan tingkah laku sosial. Model pengajaran sosial bertujuan untuk membantu pelajar menajamkan pemikiran melalui interaksi dengan orang lain serta cara bekerjasama dengan individu lain secara produktif dan bagaimana dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan atau kumpulan. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. nescaya secara tidak langsung pemikiran murid akan lebih terbuka kepada idea-idea orang lain. Rashid. jelas menyatakan guru memainkan peranan penting dalam konteks ini. . Semasa proses pengajaran berlaku individu yang lebih berkemahiran (ibubapa. Jelaslah bahawa. 2007).. Dalam artikel ini. amalan kelas bercantum dapat menggalakkan murid untuk berkongsi pengalaman seterusnya dapat mengembangkan diri dari segi intelek. (Noriati A. Saya amat bersetuju dengan penyataan ini kerana. 2010). Melalui kaedah ini. Perbualan dan interaksi adalah alat penting semasa proses perencah (scaffolding). pembelajaran secara interaksi silang usia dapat membentuk semangat kepimpinan yang tinggi dalam diri murid dan juga dapat membimbing rakan sebaya. N. murid dapat memupuk semangat kepimpinan dan dapat membimbing rakan sebaya. J. guru atau rakan sebaya) akan mengubahsuai tahap bantuan/bimbingan yang diberikan mengikut keupayaan pelajar (Haliza Hamzah & Samuel.Dalam konteks ini model pengajaran yang digunakan dalam melaksanakan kelas bercantum adalah model sosial. 2009). Dengan melaksanakan model sosial ini dalam pengelolaan kelas bercantum. Murid-murid dalam kelas bercantum digalakkan untuk melakukan aktiviti dalam interaksi bersilang usia. Perbualan akan membantu murid menyusun konsep-konsep baru secara lebih sistematik dan bermakna. Artikel ini turut menyatakan tentang pengelolaan kelas bercantum yang dijalankan. guru memberi bimbingan penuh apabila seseorang pelajar mempelajari kemahiran baru atau kemahiran yang sukar seterusnya apabila pelajar sudah mula memahami bimbingan yang diberikan dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai kemahiran tersebut (Santrock. Dalam situasi ini.

S.. 2005) Saya amat bersetuju bahawa hubungan baik di antara guru dan murid merupakan salah satu kekuatan dalam pendekatan kelas bercantum. S. Konsep kelas sebagai satu keluarga digalakkan dalam membina hubungan baik di antara guru dan murid di dalam kelas bercantum. dapat disimpulkan bahawa guru membantu pelajar mengarah diri masing-masing demi pencapaian matlamat kendiri. tempoh masa selama dua atau tiga tahun dengan guru yang sama dapat membentuk hubungan yang sangat rapat di antara guru dan murid. academic and intellectual development”. J. (McClellan. sepanjang .E. saya amat bersetuju bahawasanya guru memainkan peranan penting dalam mengelolakan kelas bercantum untuk berjalan secara efektif. children and parents is viewed as one of the most significant strengths of the mixed-age approach because it encourages greater depth in children’s social. Guru hendaklah berusaha supaya murid-murid dapat membiasakan diri mereka dengan rutin atau peraturan harian yang dilaksanakan. Masalah disiplin mungkin timbul bagi seorang guru yang kurang berpengalaman mengajar kelas bercantum (EE Ah Meng.“The teacher is actively involved in helping each student follow an individual study plan. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam bukunya yang berjudul Pedagogi 2 jelas menunjukkan bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting dalam mengelolakan kelas bercantum.. & Kinsey. Hasil analisis artikel ini. D. (McClellan. J. Yang penting ialah membimbing dan membantu mereka penyelesaian tugas dan masalah Selain itu. Pada pendapat saya. & Kinsey. minimizing the possibility of a student receiving inappropriate instruction because of lack of attention”.E. 1987). 2005) Secara keselruhannya. artikel ini juga turut menyatakan. murid-murid itu mungkin diajar oleh guru tersebut selama dua atau tiga tahun sebelum mereka dapat diserahkan kepada guru lain yang mengajar tahun seterusnya. “Consistency over time in relationships among teachers. D. Justeru itu.

Oleh itu. J. Menerusi analisis yang dijalankan pada artikel ini. J. kelas-kelas bercantum biasanya terdapat di sekolah-sekolah rendah di kawasan luar bandar atau di ladangladang. pejabat guru besar. 1990). 2009). perkembangan kognitif individu berlaku dalam dua peringkat iaitu peringkat individu dan peringkat sosial. Sebagai contoh guru menggunakan strategi pengajaran koperatif. Oleh itu. dikatakan bahawa peningkatan dari segi akedemik bagi murid-murid yang mengikuti kelas bercantum adalah lebih baik berbanding dengan kelas biasa. Selain itu.. pencapaian akademik murid masih lagi jauh ketinggalan. pelaksanaan kelas bercantum banyak terdapat di kawasan yang bilangan penduduknya adalah kecil. peruntukan kewangan dan kemudahan asas di sekolah-sekolah kelas bercantum adalah agak kekurangan dari segi bangunan sekolah. hubungan baik di antara guru dan murid amat penting dalam melicinkan perjalanan kelas bercantum yang terdiri daripada murid-murid yang mempunyai peringkat umur yang berbeza.Guru-guru yang memahami perkembangan sosioemosi kanak-kanak akan dapat membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dalam alam persekolahan seterusnya dapat membantu mereka berkembang menjadi individu yang berkeupayaan dan harmonis.N. Selain itu. Justeru itu. Strategi pengajaran koperatif yang dipelopori Slavin (2005) merupakan pembelajaran aktif yang berupaya untuk mengubah sesuatu situasi pembelajaran kepada yang lebih dinamis serta berpusatkan pelajar (Noriati A. kelas dan sebagainya (Kamarudin Hj Husin. Seterusnya. Rashid. 2010). Saya kurang bersetuju dengan penyataan ini kerana beberapa faktor. Justeru. saya bersetuju dengan penyataan yang menyatakan bahawa kelas bercantum memberikan persekitaran sosial yang kaya dan kompleks dan menggalakkan perkembangan kognitif dan juga sosial. padang permainan. keputusan akademik murid yang berada di kawasan luar bandar masih lagi jauh ketinggalan dengan keputusan akademik murid yang bersekolah di bandar. Di Malaysia. Pada peringkat sosial maklumat atau pengetahuan individu diperolehi melalui interaksi individu dengan individu lain yang ada di persekitaran (Haliza Hamzah & Samuel. perpustakaan. kelas bercantum juga wujud kerana kekurangan tenaga pengajar di sesebuah sekolah itu. menerusi artikel ini. 2010). (Haliza Hamzah & Samuel. Menurut Vygotsky. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.. Justeru .N.

Penubuhan kelas bercantum di luar negara merupakan salah satu reformasi pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan. dengan pelaksanaan strategi ini akan mewujudkan suasana yang kondusif bagi murid-murid untuk membantu mereka memperoleh kemahiran dalam aspek sosial dan perhubungan manusia. pergerakan yang tidak berfaedah. Mereka harus bekerjasama dan bertanggungjawab mengurangkan kesibukan. Jelaslah bahawa persekitaran sosial yang kaya mampu membentuk kemahiran dalam aspek sosial dan kognitif. 1987). Hasil daripada analisis yang dijalankan terdapat sedikit perbezaan wujudnya kelas bercantum di Malaysia dan di luar negara.itu. Menurut Kamarudin Hj Husin murid-murid dalam kelas bercantum harus dapat mengawal disiplin diri. bunyi bising. pelaksanaan kelas bercantum juga membentuk kelakuan positif murid berbanding murid daripada kelas biasa. ekonomi. bilangan murid – murid dalam kelas bercantum biasanya disyaratkan tidak melebihi atau kurang daripada lima belas orang (EE Ah Meng. politik ataupun perbezaan geografi. Menurut Wan Mohd. Menerusi artikel ini dikatakan bahawa penubuhan kelas bercantum adalah untuk merubah sistem pendidikan biasa yang dilihat hanya melihat keperluan murid mengikut kumpulan sahaja atau menyeluruh tetapi dan tidak melihat keperluan murid secara individu. Selain itu. Hal ini jelas terbukti melalui pendekatan dan pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia sememangnya diwujudkan untuk semua iaitu merangkumi segenap golongan masyarakat tanpa mengira batas sosial. Zahid bin Mohd. Noordin (1993): . Manakala di Malaysia pula wujudnya kelas bercantum adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk menyamaratakan peluang pendidikan kepada semua manakala sejarah terbentuknya pendidikan kelas bercantum di luar negara menerusi artikel ini adalah kerana membuat perubahan daripada sistem persekolahan mengikut umur kepada sistem persekolahan kelas bercantum. Hal ini dapat membantu para guru untuk memantau murid dengan lebih baik. Menurut artikel ini lagi.

Selain daripada pendidikan percuma atau tidak dikenakan apa-apa bayaran. Seterusnya. Maka. Kaedah yang digunakan hanya menjurus kepada satu kaedah sahaja iaitu kaedah kumpulan. menerusi pembacaan yang dijalankan secara analitikal antara kelemahan artikel ini adalah kurangnya penekanan terhadap perancangan pengelolaan dan pengurusan kelas bercantum. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan pemberian biasiswa oleh Kementerian Pendidikan atau lain-lain agensi bagi mereka yang layak diadakan bertujuan agar kemiskinan tidak dijadikan alasan untuk seseorang itu tidak bersekolah (Ahmad Fauzi bin Mohamed. . bantuan buku-buku teks melalui Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). 1997). pendemokrasian pendidikan memerlukan pengagihan peruntukan kewangan dan sumber secara adil dengan memberi tumpuan khusus kepada kawasan luar bandar di Semenanjung. 2) Berdasarkan pernyataan tersebut jelas sekali bahawa dari segi pendekatan dan pelaksanaannya dalam aspek pendidikan untuk semua. memperolehi pendidikan berkualiti.” (Pendidikan Profesional. Antaranya adalah kaedah kelas. kelas bercantum juga merupakan salah satu alternatif yang dilihat sesuai untuk dilaksanakan bagi memastikan kesamarataan peluang pendidikan kepada semua. 1997). anak anak di luar bandar dan pendalaman."……ruang untuk kita melaksanakan pendemokrasian pendidikan dengan makna bahawa setiap anak bangsa kita. sistem pendidikan kita tidak pernah mengabaikan atau meminggirkan mana-mana golongan masyarakat khususnya untuk mendapat pendidikan yang bermutu ( Ahmad Fauzi bin Mohamed. khususnya anak anak daripada keluarga miskin dan berpendapatan rendah. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan dalam pengelolaan kelas-kelas bercantum. Dengan lain perkataan. kawasan pendalaman di Sabah dan di Sarawak serta kawasan-kawasan yang sesak dan miskin di bandar-bandar. 1993 hal. beberapa langkah sokongan yang lain telah diwujudkan bertujuan memantapkan pelaksanaan agenda pendemokrasian pendidikan dalam aspek ini.

seharusnya wujud variasi dalam mengelolakan kelas bercantum untuk melancar dan melicinkan lagi proses pembelajaran. Menurut Ewell (1997). Seterusnya. Terdapat banyak kelebihan kelas bercantum yang dihuraikan dengan jelas dan terperinci pelaksanaan kelas bercantum. J. Menerusi artikel dapat dilihat perbezaan yang ketara antara dua sistem ini. Menerusi artikel yang kedua pula yang bertajuk “The Multi-Age Classroom: What Research Tells the Practitioner” oleh Stone. pembelajaran kelas bercantum juga akan mewujudkan perkembangan sosial iaitu pembelajaran melalui rakan sekelas. Konsep guru yang sama untuk bagi mengajar kelas bercantum dapat mewujudkan hubungan sosial antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar dengan lebih baik. Murid-murid boleh mendapatkan bantuan dan sokongan daripada rakan-rakan yang sudah memahami konsep yang diajar (Haliza Hamzah & Samuel. Antara kelebihan yang jelas dapat dilihat dalam artikel ini adalah penulis berupaya membanding dan membezakan pelaksanaan kelas bercantum dengan kelas biasa. Saya amat bersetuju pelaksanaan kelas bercantum dijalankan secara kaedah kumpulan. Justeru itu. 2010). pembelajaran . Dalam melaksanakan kelas bercantum murid-murid diletakkan dalam kumpulan heteregenous dan dipantau oleh guru yang sama untuk beberapa tahun. 1990). maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar berada dalam persekitaran yang menyeronokkan. Prestasi pembelajaran akan meningkat kerana setiap ahli memahami keperluan masing-masing. 2009). Terdapat dua cara kumpulan itu boleh dibentuk iaitu kumpulan mengikut kebolehan dan kumpulan pelbagai kebolehan (Kamarudin Hj Husin. S. Setiap kaedah memberikan impak yang berbeza dalam menjalankan proses pembelajaran. kaedah kumpulan dan kaedah individu (Kamarudin Hj Husin.N. J. Rashid. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.. banyak elemen yang dapat dikupas dan dibincangkan menerusi penulisan ini. Kaedah yang digunakan oleh sistem kelas bercantum di luar negara adalah hampir sama yang dijalankan di Malaysia. Justeru itu. 1990). iaitu interaksi peribadi dan sokongan padu daripada guru secara peribadi (Noriati A.kaedah darjah.

akan menjadi lebih berkesan kerana kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menerima bantuan daripada rakan sekumpulan yang berpencapaian tinggi. terdapat empat peringkat dalam perkembangan kognitif iaitu peringkat sensorimotor. kehendak dan minat anak murid merupakan unsur-unsur yang perlu diberi pertimbangan utama pada peringkat perancangan. sesungguhnya kelas bercantum mampu menyediakan suasana pembelajaran secara sosial dengan wujudnya interaksi daripada rakan sekelas. Pada pendapat saya. Pembelajaran berpusatkan pelajar merupakan salah satu prinsip-prinsip konstruktivisme (Noriati A. oleh demikian. setiap murid adalah berbeza mengikut keperluan dan perkembangannya. maka guru hendaklah merancang pengajaran dan pembelajaran dengan teliti serta mengambil kira keupayaan pelajar. 2009). J. 2010). pembelajaran dalam kelas bercantum akan menjadi lebih menarik dan menyeronokkan kerana guru akan mencuba sedaya upaya untuk mewujudkan suasana yang kondusif pembelajaran. Artikel ini juga turut mengkritik pendidikan biasa yang menganggap perkembangan dan keperluan semua murid adalah sama dan diajar dengan cara yang sama. 2010). Setiap peringkat memerlukan pendekatan yang berbeza. Jelaslah bahawa. Pada hemat saya memandangkan pembelajaran adalah lebih berpusatkan kepada pelajar dan pelajar belajar melalui proses membuat atau beraktiviti. Justeru itu. . pelaksanaan kelas bercantum juga dilihat dapat mencetuskan pembelajaran berpusatkan murid. 2010). agak ketara bahawa keperluan. operasi konkrit dan operasi formal (Haliza Hamzah & Samuel. Saya sangat bersetuju dengan penyataan kerana setiap murid mempunyai keperluan dan perkembangan yang berbeza. Selaras dengan matlamat KBSR. Rashid.. pra operasi. pelaksanaan kelas bercantum merupakan salah satu langkah yang terbaik untuk membentuk pembelajaran berpusatkan murid. jelaslah bahawa. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.N. dengan melibatkan semua murid dalam menjalankan proses Tambahan pula. Oleh itu. strategi pengajaran dan pembelajaran seharusnya berpusatkan murid (Choong Lean Keow. pembentukan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (Choong Lean Keow. Mengikut teori Piaget.

sosial. logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. Antara teori pembelajaran yang boleh digunakan adalah teori pembelajaran konstruktivis dan sosial. antaranya ialah meningkatkan keyakinan diri dan imej diri yang positif. Dalam artikel ini dikatakan bahawa. Melalui pelaksanaan kelas bercantum. estetik dan moral. Antara perbezaan ketara yang dapat dilihat dalam pelaksanaan kelas bercantum di luar negara dan di Malaysia adalah pelaksanaan kelas bercantum di luar negara adalah menggunakan model kurikulum bersepadu. Melalui kurikulum bersepadu ini.N. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. dilihat dapat membantu murid untuk memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalamanpengalaman ini dengan skema-skema yang telah sedia ada (Haliza Hamzah & Samuel.Selain itu. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. J. Teori pembelajaran konstruktivisme mempunyai asas teori kognitif dengan penekanan diberikan bagaimana struktur kognitif membina dan mengorganisasi pengetahuan. Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan. Menurut Vygotsky.. pelaksanaan kelas bercantum akan mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat dan persekitaran yang mencabar bagi muridnya. 2010). Lantaran itu. 2009). konteks sosial memainkan peranan utama dalam pembelajaran. Proses belajar melalui pengalaman langsung ini merupakan cara semula . Rashid. murid-murid yang berbeza umurnya dicantumkan dalam kelas yang sama akan menggalakkan berlakunya integrasi domain seperti kognitif. Pembelajaran yang berkesan akan melibatkan semua domain ini. emosi. murid-murid dilihat memberikan perkembangan yang positif dalam proses pembelajaran. fizikal. Manakala konstruktivisme sosial pula dipelopori oleh Vygotsky. Saya percaya sekiranya pelaksanaan kelas bercantum dirancang dan dijalankan secara terancang dan teratur maka perkembangan positif murid akan berjaya dibentuk. bukannya sebagai penerima pengetahuan (Noriati A. antara kelebihan artikel ini adalah mengutarakan cadangan teori pembelajaran yang sesuai untuk diaplikasikan dalam kelas bercantum. Artikel ini turut menyatakan bahawa kanak-kanak membentuk pengetahuan dengan sendirinya. Menurut artikel ini lagi.

saya amat bersetuju bahawa bermain merupakan satu pendekatan terancang dan berstruktur bagi memberikan peluang kepada murid belajar dalam suasana yang tidak begitu formal. Antara kelebihan artikel ini juga mengutarakan secara terperinci peranan guru dalam melaksanakan kelas bercantum. Selain itu. Pelbagai perkara yang dapat dipelajari oleh murid-murid melalui aktiviti yang dialaminya. menyeronokkan. dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi (MPSS. 2010). mengalami sendiri atau terlibat secara langsung. Rashid. Bagi memastikan objektif pembelajaran kelas bercantum tercapai konsep ini boleh diaplikasikan. Pembelajaran dalam bentuk pengalaman langsung adalah bentuk pembelajaran yang sangat berkesan. Menurut Vygotsky. Main merupakan suatu aktiviti yang menyeronokkan. memerlukan penglibatan aktif secara fizikal dan kognitif serta kesannya juga berlaku secara langsung ke atas individu yang mengalami atau melakukannya (Noriati A. Melalui pelaksanaan kelas bercantum. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Saya percaya murid yang melalui proses bermain akan mendapat pengalaman langsung yang sudah pasti akan memberikan kesan pembelajaran yang mantap dan berkesan. Mereka melakukannya dengan menolong murid membentuk analogi. Terdapat juga pelbagai aktiviti yang dicadangkan untuk pelaksanaan kelas bercantum. saya juga amat tertarik dengan kupasan isi-isi penting teori sosial yang dikupas dalam artikel ini. jelaslah bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting dalam melicinkan lagi proses pelaksanaan kelas bercantum. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. bebas dan selamat.jadi manusia belajar. contoh dan kaedah mengingat murid sendiri. Guru menolong murid membina kefahaman baru dan menolong murid merakamkannya ke dalam struktur kognitif sedia ada. logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. 2009). dapat dilihat dengan jelas bahawa pembelajaran dilaksanakan dalam konteks sosio-budaya. Dalam artikel ada dinyatakan secara jelas guru bertindak sebagai fasilitator semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. . Antaranya ialah proses pembelajaran melalui konsep main. Justeru itu.

Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar.“Dalam konteks sosial inilah individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. Rashid. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Rashid. di dalam kelas bercantum murid yang lebih mahir dapat membantu murid yang kurang mahir semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran (Noriati A. 2001) (Noriati A. Di samping itu juga. murid yang lebih tua akan menjadi contoh kepada murid yang lebih muda. Pembentukan sikap-sikap positif dalam kalangan murid yang mengikuti kelas bercantum juga dilihat sebagai salah satu kekuatan yang dihuraikan dengan terperinci dalam artikel ini. 2009). Pelaksanaan aktiviti yang menjurus kepada aktiviti berkumpulan dilihat salah satu kaedah yang terbaik bagi memupuk sikap positif ini. 2009). Rashid. . Konklusinya. Artikel ini turut memberikan situasi di mana murid yang lebih tua akan menjadi model yang sangat efektif di dalam kelas. Secara keseluruhannya. jelaslah bahawa dengan pelaksanaan kelas bercantum secara tersusun dan terancang adalah tidak mustahil bagi membentuk murid-murid yang bersikap positif. pelaksanaan kelas bercantum harus dilihat sebagai salah satu dimensi baru dalam sistem pendidikan di negara kita. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui penekanan kepada zon perkembangan terdekat (ZPD). Pada hemat saya. berkongsi dan memupuk semangat kepimpinan. Antara sikap-sikap positif yang berjaya dibentuk adalah saling tolongmenolong. 2009). Penglibatan dengan orang lain memberikan peluang kepada pelajar untuk menilai dan meningkatkan pengetahuan diri memandangkan mereka terdedah kepada pemikiran orang lain dan berkongsi membina pemahaman (Gauvin. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. tetapi dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir (Noriati A.

Berdasarkan artikel ini. Sistem pendidikan di Malaysia yang lebih berorientasikan peperiksaan adalah berbeza dengan sistem pendidikan di negara luar yang lebih bersifat terbuka. aspek penilaian tidak ditekankan dalam artikel ini. pelan lantai memainkan peranan yang sangat penting dalam melicinkan lagi proses P&P terutamanya bagi pelaksanaan kelas bercantum. Ciri-ciri kelas bercantum turut memainkan peranan penting dalam melicinkan lagi pelaksanaan kelas bercantum yang dijalankan. pelaksanaan kelas bercantum dilihat sangat sukar untuk di aplikasikan di Malaysia kerana terikat dengan silibus serta sukatan pelajaran yang perlu dihabiskan. ternyata pelaksanaan kelas bercantum di sekolah ini gagal dilaksanakan dengan baik. Rashid. Justeru. Proses penilaian merupakan aspek penting yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Boon Pong Ying. Selain itu. Antara kelemahan-kelemahan yang dapat dilihat dengan jelas pelaksanaan kelas bercantum menerusi artikel ini adalah tumpuan yang diberikan lebih berorientasikan di luar negara sahaja. Justeru itu. Berdasarkan artikel yang ketiga iaitu kajian kes yang dijalankan oleh Ishak bin Harun tentang pendidikan sekolah rendah di pedalaman Keningau iaitu di Sekolah Kebangsaan Salarom yang menggunakan kaedah kelas bercantum. Seseorang guru boleh menyediakan pelan lantai dan memaksimumkan ruang bilik darjah sebaik mungkin. Selain itu. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Zuraidah A. artikel ini juga tidak menyatakan secara jelas tentang salah satu ciriciri kelas bercantum yang dijalankan iaitu bilangan murid dalam sesuatu kelas bercantum yang dijalankan. Pelan bilik darjah amat penting dalam memastikan keberkesanan sesuatu P&P. Hal ini jelas terbukti apabila hasil analisis yang dijalankan keputusan .Pelan lantai bilik darjah bagi mengendalikan kelas bercantum dalam artikel ini juga merupakan salah satu kekuatan yang dapat dilihat semasa menganalisis artikel ini. Selain itu. Majid. Guru perlu merancang susun atur ruang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan proses pembelajaran yang berkesan (Noriati A. 2009). pendidikan di Malaysia juga terikat dengan sukatan pelajaran yang perlu dihabiskan dan mengikut tahap umur murid manakala bagi sistem pendidikan luar negara yang hanya menggunakan kurikulum bersepadu. Terdapat beberapa contoh pelan lantai bilik darjah yang dikemukan.

UPSR pada tahun 1994 menunjukkan masih belum ada pelajar yang lulus keempatempat subjek ini. Di sini jelaslah bahawa asas 3M memainkan peranan yang sangat penting dalam dasar pendidikan kebangsaan. 2010). bagi guru yang baru adalah amat sukar menguruskan pelajaran bagi murid-murid yang mengikut sukatan pelajaran yang berlainan (EE Ah Meng. Selain itu. Justeru. Dengan itu biasanya guru yang terhad latihannya kurang yakin mengajar di kelas bercantum. Seterusnya. guru juga dilihat kurang berpengalaman dalam mengendalikan kelas bercantum. antara faktor kegagalan kelas bercantum yang jelas dapat dilihat adalah faktor guru yang kurang memainkan peranan sebagai fasilitator seperti yang disarankan. Menurut EE Ah Meng dalam bukunya. Antara kekuatan yang dapat dilihat menerusi artikel ini adalah faktor utama murid-murid di sekolah ini gagal menunjukkan prestasi yang baik dihuraikan dengan jelas iaitu kerana kegagalan para guru untuk memastikan muridnya menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca. menulis dan mengira (Choong Lean Keow. Di samping itu juga. Antara kelebihan yang dapat dilihat melalui artikel ini adalah analisis yang jelas dan terperinci tentang bilangan murid yang menguasai kemahiran 3M. berdasarkan Ujian Pengesanan Pencapaian (UPP) hanya seorang calon sahaja yang boleh membaca. Hal ini dapat dibuktikan melalui unsur intelek dalam elemen-elemen FPK iaitu mempunyai kemahiran asas 3M: membaca. Kemahiran 3M memainkan peranan penting dalam memastikan murid-murid dapat menguasai proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. menulis dan mengira. Selain itu juga. Pedagogi Untuk Bakal Guru jelas menyatakan beberapa kelemahan pengajaran kelas bercantum iaitu latihan khusus mengajar kelas bercantum masih belum dikelolakan. Jelaslah bahawa guru memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan kelas bercantum. 1987). . Pada pendapat saya hal ini jelas membuktikan bahawa pelaksanaan kelas bercantum yang dijalankan di sekolah ini adalah gagal. guru seharusnya memastikan pelajarnya dapat menguasai kemahiran asas terlebih dahulu.

Justeru. Rashid. Pada hemat saya. Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. kebanyakan penduduk di kawasan ini sedar akan kepentingan pendidikan. 1990). Antara usaha proaktif Kementerian Pelajaran Malaysia yang perlu di ambil bagi menangani isu kelas bercantum adalah mewujudkan satu sukatan pelajaran yang sesuai untuk diaplikasikan di dalam kelas bercantum. Melalui hasil temu bual yang dijalankan. kebanyakan ibu bapa menyalahkan para guru yang gagal melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Antara implikasi model sosial yang sepatutnya diaplikasikan dalam kelas bercantum adalah peranan guru sebagai rol model harus memastikan dan mempunyai tingkah laku serta perwatakan positif supaya pelajar dapat menirunya (Noriati A. kajian yang dijalankan tidak menjelaskan secara terperinci aktiviti yang dijalankan oleh guru semasa proses P&P dijalankan. Sistem pendidikan di Malaysia yang mempunyai sukatan pelajaran yang sama dengan kelas biasa amat menyukarkan .Antara kekuatan yang dapat dilihat menerusi artikel ini adalah dinyatakan secara terperinci pandangan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Seharusnya. terdapat beberapa kelemahan yang dapat dinyatakan dalam kajian ini. Aspek ini tidak dinyatakan secara terperinci dalam artikel ini yang merupakan salah satu faktor penting yang menyumbang kepada kegagalan pelaksanaan kelas bercantum di sekolah ini. sebagai seorang guru seharusnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada pelajarnya. kupasan yang lebih terperinci tentang pelaksanaan P&P yang dijalankan oleh guru sekolah ini dalam kelas bercantum untuk mengetahui sama ada aktiviti yang dilaksanakan sesuai atau tidak. 2009). Daripada hasil analisis yang dijalankan. Pertamanya. Tidak dinyatakan secara jelas tentang kaedah pengajaran – pembelajaran di kelas bercantum. Peruntukan kewangan dan kemudahan asas di sekolah seperti ini adalah agak kekurangan (Kamarudin Hj Husin. Antara lain punca kepada kegagalan kelas bercantum yang dijalankan di sekolah ini adalah kerana kurangnya kemudahan serta infrastruktur di kawasan luar bandar. tidak dinyatakan secara jelas penyelesaian yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah ini. Selain itu. penyediaan persediaan mengajar untuk kelas bercantum adalah amat penting dan pelu diberi perhatian yang serius. Hasil pembacaan secara analitikal.

kebanyakan kelas bercantum wujud di kawasan pedalaman sewajarnya ibu bapa diberikan pendedahan khusus tentang kepentingan pendidikan. Seharusnya. Oleh sebab di Malaysia. guru perlulah diberikan pendedahan yang lebih jelas dan terperinci dalam melaksanakan kelas bercantum. Hal ini amat penting agar kemajuan dalam bidang pendidikan dapat dicapai dan tidak hanya berada di takok lama sahaja. Perbezaan sukatan pelajaran yang agak ketara mengikut tahap umur mereka menyukarkan guru-guru menjalankan aktiviti yang sesuai sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ibu bapa seharusnya sedar tentang kepentingan pendidikan dalam melahirkan generasi yang celik ilmu. jelas menunjukkan bahawa guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan kelas bercantum. Hasil analisis ketiga-tiga artikel. pengurusan dan pelaksanaan kelas bercantum. Di samping itu. guru yang perlu mengendalikan kelas bercantum perlulah diberi latihan khas tentang pengelolaan.guru-guru yang perlu mengendalikan kelas bercantum. . Selain itu. Di sini kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan program seumpama ini terlaksana. ibu bapa juga turut memainkan peranan penting dalam kelas bercantum.

Diperoleh pada 22 Februari 2012 daripada http://www. (1997).J.sabah.aspx .htm McClellan.ascd.com/pdf/Childrens%20social%20behaviour%20in%20rela tion%20to%20Participation%20in%20Mixed%20Age%20or%20Same%20A ge%20Classrooms.net. Diperoleh pada 22 Februari 2012 daripada http://www. Children’s Social Behaviour in Relation to Participation in Mixed – Age or Same .Bibliografi: Ishak bin Harun. (2005).E. Pendidikan Sekolah Rendah di Pedalaman KeningauSatu Tinjauan di Kampung Salarom. Nabawan.pdf Stone. (2000). S.Age Classrooms. J.my/gordie/mpks/new_page_2. & Kinsey. S. D. The Multi-Age Classroom: What Research Tells the Practitioner.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/The_ Multi-Age_Classroom@_What_Research_Tells_the_Practitioner. Diperoleh pada 22 Februari 2012 daripada http://www.cdrcp.

Pedagogi 2.teachersrock. Majid. Dilayari pada 1 Mac 2012 daripada http://www. (2010). Teori Konstruktivisme. ( 2009). Selangor: Longman Malaysia MPSS.Bhd.Senarai Rujukan: Choong Lean Keow. (1990). Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Rashid. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.net/teori_kon. Noriati A.htm Noriati A. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Zuraidah A. Kamarudin Hj Husin. Budaya dan Pembelajaran. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. . (1987). Bhd EE Ah Meng. Boon Pong Ying. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.( 2009). (2010). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Murid dan Alam Belajar. Rashid.Bhd. Pedagogi Untuk Bakal Guru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->