ELEMEN 1

MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

MAJALAH

ORANG SUMBER

ORANG SUMBER
PROFIL KETUA BIDANG BAHASA

Nama : Pn. Roslinda bt. Din Umur : 46 Tahun Tarikh Lahir : 21 April 1965 Alamat : Lot 1253, 7 ½, Bukit Pegoh, Pernu, 75460 Akademik : B.A (Hons) Diploma pendidikan Opsyen : Pengajian Melayu Mula bertugas di SMK Telok Mas : 2003 Kegemaran : Menjahit, membaca, berkebun Melaka

PERBUALAN

Perbualan antara Najiha Atifah (saya) dan Pn. Roslinda (cikgu) :

Saya : Assalamualaikum cikgu, boleh saya menanyakan sesuatu ? Cikgu : Waalaikumussalam Najiha, apa salahnya . Tanyalah sebanyak mana yang awak mahu . Saya : Oh ya cikgu . Bilakah sekolah ini telah dibina ? Serta, apakah visi sekolah kita ? Cikgu : Baiklah, sekolah kita (SMK Telok Mas) mula dibina pada bulan Jun tahun 2000 di atas sebidang tanah seluas 6.32 hektar di kawasan Telok Mas di bawah Dun Alai . Visi sekolah kita ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas Sekolah yang terbilang di Malaysia menjelang tahun 2015 Saya : Oh , terima kasih cikgu . Sampai disini sahajalah perbualan kita pada hari ini . Cikgu : Ya , sama-sama . Assalamualaikum . Saya : Waalaikumussalam .

MELAWAT TEMPAT KAJIAN

MELAWAT TEMPAT KAJIAN

INTERNET

INTERNET
Alamat laman web

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Kebangsaan_Telok_Mas

http://www.facebook.com/media/set/? set=a.164248720295012.46615.100001296566096&l=2402f06b1f

http://spimelaka.bpi.edu.my/index.php? option=com_content&view=article&id=462%3Amtqss-sm-kawasan-airkeroh&Itemid=76

http://www.blogger.com/profile/01098402271214954844

http://smktelokmas12.blogspot.com/

http://www.facebook.com/media/albums/?id=100001296566096

http://directory.yellavia.com/schools/smk-telok-mas-21082/

http://spimelaka.bpi.edu.my/index.php? option=com_docman&task=cat_view&gid=150&Itemid=7

http://smktelokmas12.blogspot.com/2012/05/sambutan-hari-guru2012_26.html

http://foliopmr.blogspot.com/2009/03/contoh-penghargaan-untuk-kerjakursus.html

http://pdfscout.org/pdf/contoh-kerja-kursus-sejarah-tingkatan-2.html

http://pdfscout.org/pdf/contoh-folio-sejarah-tingkatan-2-sekolah-saya.html

http://www.scribd.com/doc/17761323/FOLIO-Sejarah-Tingkatan-2

http://www.scribd.com/doc/53254922/Contoh-Kerja-Kursus-Sejarah-Ting-2

http://sabkranau.bpi.edu.my/index.php? option=com_content&view=article&id=186:kerja-kursus-sejarah-tingkatan2&catid=63:home

http://smktelokmas12.blogspot.com/2012/04/majlis-forum-perdana.html

SUMBERSUMBER LAIN

BUKU PERATURAN SEKOLAH

ELEMEN 2
MEREKOD

FAKTA SEJARAH

SEKOLAH SAYA SMKTM

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa yang saya hormati selama-lamanya. Mereka sentiasa memberi dorongan, sokongan, galakan dan tunjuk ajar sepanjang saya melakukan kerja kursus ini sehinggalah selesai. Di samping itu,penghargaan juga diberikan kepada kepada guru Sejarah saya iaitu Pn. Aishah binti Kamis kerana dia memberi banyak tunjuk ajar kepada saya semasa saya membuat kerja kursus ini. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya, Nazatul, Fatehah dan Athirah yang sudi membantu saya semasa saya mengalami masalah dalam kerja kursus. Akhir sekali , penghargaan juga diberikan kepada semua responden yang sudi menjawab soalan-soalan saya dan memberi banyak maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.

Sekian,

Najiha Atifah binti Abdul Aziz

OBJEKTIF KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN
Kajian yang dibuat oleh saya untuk menyediakan folio sejarah ini mempunyai beberapa objektif seperti yang berikut :

• Mengenali • Mengenali • Memupuk

dan memahami sejarah perkembangan sekolah nama lambang-lambang, misi, visi sekolah rasa bangga dan cinta terhadap sekolah

• Memupuk

nilai murni yang diwarisi dikalangan bersama warga sekolah kamahiran mencari, mengumpul, merekod

• Menguasai

dan menganalisis maklumat tentang sekolah.

KAEDAH KAJIAN

KAEDAH KAJIAN
Dalam menghasilkan folio sejarah ini, pelbagai kaedah kajian yang telah saya gunakan bagi memperoleh maklumat dengan lebih teratur dan sistematik Kaedah Temuramah

Saya telah menemuramah orang sumber yang merupakan guru saya bagi mengetahui dengan lebih lanjut beberapa peristiwa sama ada melalui penglibatan mereka secara langsung dalam peristiwa itu atau sekadar menyaksikannya .

Kaedah Pemerhatian

Saya dengan penuh teliti berusaha melukis pelan sekolah . Pemerhatian pula dijalankan untuk mengenal pasti lokasi atau tempat-tempat yang ingin dikaji.

Kaedah Analisis Dokumen

• Saya mengambil maklumat daripada internet serta majalah sekolah iaitu daripada majalah Adiwarna 2010/2011

HASIL KAJIAN

LATAR BELAKANG SEKOLAH

LATAR BELAKANG SEKOLAH
Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas (SMKTM) mula dibina pada bulan Jun 2000 di atas sebidang tanah seluas 6.32 hektar di kawasan Telok Mas di bawah DUN Alai. Sekolah ini terdiri daripada 4

blok utama iaitu Blok A (pentadbiran), Blok B (bilik darjah), Blok C (makmal sains) dan Blok D (bengkel dan pusat sumber). SMK Telok Mas juga menyediakan kemudahan asrama untuk pelajar-pelajar lelaki dan perempuan dengan kapasiti maksimum 400 orang pelajar. Bermula dengan 8 buah kelas Tingkatan 1 dan 3 buah kelas Tingkatan 2. Pelajar Tingkatan 1 terdiri daripada kumpulan pertama pelajar Rancangan Khas (RK) seramai 160 orang dan selebihnya pelajar Rancangan Biasa. Pelajar Tingkatan 2 pula terdiri daripada pelajar-pelajar yang asalnya bersekolah di SMK Seri Mahkota dan SMK Ayer Molek. Jabatan Pelajaran Negeri Melaka juga telah menempatkan seramai 5 buah kelas bagi pelajar Rancangan Khas (RK). Pelajar Rancangan Khas (RK) terdiri daripada pelajar yang mendapat keputusan UPSR yang cemerlang dan memuaskan tetapi gagal untuk mendapat tempat di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) atau Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI). Pelajar-pelajar ini akan ditempatkan di asrama sekiranya terpilih, manakala pelajar Rancangan Biasa (RB) terdiri daripada pelajar yang tinggal berhampiran dengan sekolah dan mendapat keputusan UPSR sekurang-kurangnya 3A 2C untuk bersekolah di sekolah ini. Atas persetujuan orang ramai, Kerajaan Negeri Melaka telah mempertimbangkan permohonan tersebut untuk membiayai yuran makan dan minum pelajar-pelajar Rancangan Khas yang ditempatkan di asrama sebanyak RM1.00 seorang (sehari) bermula pada tahun 2002 sehinggalah kini. Berdasarkan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka (EXCO) pada 28 Februari 2001 dan disahkan pada 14 Mac 2001 keputusan telah dibuat untuk menjadikan SMK Telok Mas sebagai sekolah berasrama kerajaan negeri Melaka. SMK Telok Mas telah mendapat perhatian yang jitu dari kerajaan negeri, Jabatan Pelajaran Melaka, Pejabat Pelajaran Daerah dan masyarakat setempat atas kecemerlangan yang dicapai bertahun lamanya. Buat kali pertama SMK Telok Mas telah diwarwarkan di akhbar Berita Harian pada 20 Mei 2001.

TEMURAMAH
• Saya juga telah menemuramah beberapa orang guru di sekolah saya,

termasuk Tuan Pengetua, serta beberapa orang tokoh pelajar sekolah. Selain itu, saya juga telah mewawancara bekas pelajar. Selain itu, saya juga mewawancara penduduk kampung yang berdekatan sekolah dan para pekerja sekolah bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci bagi melengkapkan maklumat bagi kajian sejarah ini.

HALA TUJU DAN KEPIMPINAN SEKOLAH
FALSAFAH SEKOLAH

Pelajar yang berada di sekolah ini berpotensi untukmencapai perkembangan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Dengan itu,pelajar di sekolah ini diberi peluang untuk mengembangkan keempat-empat aspek tersebut. Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas mempunyai pendidikan yangmemiliki kebolehan ikhtisas dan keupayaan untukmemberi pendidikan yang lengkap dan berkualiti bagi memajukan pelajar di sekolah ini.

LAGU RASMI SEKOLAH
Berjuang beramal amalanku Ceria mesra selalu prinsip hidupku SMKTM jadikan pusat ilmu Putera puteri SMKTM terus maju SMKTM sekolah kebanggaan kita Menjadi sekolah tercinta Gigih cekal berjuang pasti jaya Kecemerlangan menjadi visi kita Ayuhlah wahai rakan semua Bersatu teguhkan perjuangan kita SMKTM jadikan gedung ilmu SMKTM terus maju jaya

FALSAFAH SEKOLAH

Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas berpotensi untuk berkembang maju segi intelek, rohani, emosi berpotensi untuk berkembang maju dari dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, para guru berkewajipan untuk berusaha dan jasmani.  Oleh itu, para guru berkewajipan untuk berusaha sedaya upaya mencungkil serta mengembangkan potensi para sedaya upaya mencungkil serta mengembangkan potensi para pelajar sebagai insan berilmu, bertaqwa, mengenal diri dan pelajar sebagai insan berilmu, bertaqwa, mengenal diri dan bertanggungjawab bertanggungjawab

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH
Kami, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas dengan penuh rasa sedar dan tanggungjawab berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :
Sentiasa berusaha memberi dan menawarkan perkhidmatan Sentiasa berusaha memberi dan menawarkan perkhidmatan yang yang telus, layanan yang mesra mesra dan kepada setiap cekap, cekap, telus, layanan yang dan segera segera kepada setiap pelanggan tanpa prasangka dan diskriminasi. pelanggan tanpa prasangka dan diskriminasi.

Menjana pelajar berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Menjana pelajar berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melahirkan warga negara yang berdaya saing selaras dengan bagi melahirkan warga negara yang berdaya saing selaras Wawasan 2020. dengan Wawasan 2020. Setiap pelajar diberi peluang yang adil dan saksama bagi Setiap pelajar diberi peluang yang adil dan saksama bagi mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu mengikut minat dan kecenderungan masing – masing. mengikut minat dan kecenderungan masing – masing.

Memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan secara langsung Memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan secara langsung dan tidak langsung sepanjang masa persekolahan. dan tidak langsung sepanjang masa persekolahan.

Bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang Bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah. sekolah.

OBJEKTIF KHUSUS SEKOLAH
• Memastikan 100% pelajar lulus semua mata pelajaran di peringkat PMR dan SPM. • Memastikan 45% pelajar memperoleh 8A di peringkat PMR dan 15% pelajar memperoleh 9A di peringkat SPM. • Memastikan satu pasukan beruniform mewakili peringkat antarabangsa, mencapai johan peringkat daerah dan negeri dalam lima acara olahraga, empat aktiviti koakademik dan tiga pasukan beruniform. • Memastikan data SMM lengkap dan terkini. • Memastikan 100% mendapat biasiswa bagi pelajar yang layak. • Memastikan kes salah laku disiplin sifar. • Memastikan penghuni asrama sebagai penjana kecemerlangan sekolah. • Mempertingkatkan kapasiti pencapaian maklumat di seluruh kawasan sekolah dan ICT sebagai media utama. • Mengadakan program bersama komuniti dan agensi luar sebanyak 7 kali setahun. • Melaksanakan LDP 6 kali setahun dan latihan dalaman selepas guru/staf sokongan menghadiri kursus. • Menyertai kursus/seminar/bengkel yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan agensi- agensi luar.

• Meningkatkan kehijauan di kawasan sekolah dan asrama. • Memastikan pengurusan kewangan sekolah mendapat laporan audit cemerlang. • Membudayakan R&D di sekolah dalam kalangan guru dan pelajar.

MATLAMAT SEKOLAH
• Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta penilaian yang berkesan secara berterusan. • Meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan keperluan pendidikan semasa. • Melengkapkan peralatan dan kemudahan kokurikulum. • Memberi pendedahan dan menggalakkan penyertaan pelajar yang maksimum di dalam aktiviti kokurikulum. • Memupuk nilai-nilai murni, semangat perpaduan dan kecintaan kepada diri, keluarga, sekolah dan negara. • Menyediakan prasarana sekolah yang lengkap, selamat dan ceria. • Mengamalkan etika kerja yang cekap, mesra pelanggan dan semangat kerja berpasukan. • Mewujudkan kerjasama dan permuafakatan dengan komuniti setempat dan agensi-agensi yang lain.

VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH
Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas Sekolah yang terbilang di Malaysia menjelang tahun 2015

MISI SEKOLAH
SMK Telok Mas berhasrat untuk menghasilkan pelajar berkualiti di bidang kurikulum dan kokurikulum dan sahsiah terpuji, di samping menghasilkan jaguh sukan di peringkat zon mahupun negeri. Demi merealisasikan Visi, kami Warga Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Mas akan: Meningkatkan pencapaian akademik pelajar. • Mengoptimumkan penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum.

• • •

Melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi. Mewujudkan persekitaran yang kondusif. Memberikan perkhidmatan yang berkualiti.

MOTO SEKOLAH

‘Beat The Best’

LOGO

SEKOLAH

LOGO SEKOLAH
SMK TELOK MAS

PRESTASI DAN KEJAYAAN AKADEMIK

PENCAPAIAN SEKOLAH KEJAYAAN KOKURIKULUM

KEJAYAAN KOKURIKULUM

Johan Pusat Sumber Sekolah Cemerlang Peringkat Johan Pusat Sumber Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri

Kebangsaan 2008

2008

Johan Anugerah Sekolah Cemerlang Harian Bandar Johan Anugerah Sekolah Cemerlang Harian Bandar Johan Anugerah Seri Asrama Terbilang Peringkat Johan Anugerah Seri Asrama Terbilang Peringkat Negeri Tempat ke-11 Pertandingan F1 In Schools Peringkat Johan Pertandingan F1 In Schools Peringkat Zon Selatan Tempat ke-9 Pertandingan Rimup F1 In Schools Peringkat Saguhati Program Sekolah Selamat - Sekolah Bandar Johan Program Sekolah Selamat - Sekolah Bandar Saguhati Anugerah Sekolah Selamat (ASAT) Peringkat Johan Anugerah Sekolah Selamat (ASAT) Peringkat Negeri Johan Sekolah Bersih Dan Indah Peringkat Negeri 2006 Johan Sekolah Bersih Dan Indah Peringkat Daerah 2006 Johan Pertandingan Ceria Merdeka Peringkat Negeri 2006 Johan Pertandingan Ceria Merdeka Peringkat Daerah 2006 Tempat ke-4 Bilik Operasi Buku Teks (BOSS) Cemerlang

Berasrama Peringkat Kebangsaan 2008

Berasrama Peringkat Negeri 2008

Kebangsaan 2008

2008

Kebangsaan 2007

2007

Kebangsaan 2007

Peringkat Kebangsaan 2006

Peringkat Negeri 2006

Kebangsaan 2006

2006
• • • • •

Peringkat Kebangsaan 2005

Johan Bilik Operasi Buku Teks (BOSS) Cemerlang Peringkat Johan Pusat Sumber Cemerlang - SMK Bandar Peringkat Naib Johan Bengkel ERT Peringkat Negeri 2005 Tempat ke-3 Makmal Sains Tulen Peringkat Negeri 2005 Johan pertandingan bola baling peringkat Negeri Melaka

Negeri 2005

Negeri 2005
• • •

2012

KEJAYAAN KURIKULUM

KEJAYAAN KURIKULUM
Sekali lagi pada tahun ini sekolah telah mencatat sejarah yang menggembirakan. pihak sekolah di mana terdapat dua orang pelajar tingkatan 5, 2011 telah mendapat semua A dalam pelajaran yang diambil iaitu 10 A. Lebih mesra dikenali sebagai Abang Baim dan Kak Suli telah memberikan motivasi kepada semua pelajar. Para pelajar berkumpul di kantin bagi mengetahui result masing-masing pada jam 10 pagi . Keputusan SPM pada tahun ini adalah yang terbaik pernah dicapai sekolah. Tahniah buat pelajar yang berjaya.

Tuan Pengetua bersama pelajar yang mendapat keputusan 10 A

10 A dalam genggaman abang Baim sekarang

Ustazah Halijah serta pelajar kesayangannya

Kak Fara dengan keputusan 9A

Ucapan dari Tuan Pengetua

Sekali lagi tahniah buat semua pelajar tingkatan 5, 2011. Diharapkan para pelajar dapat menjadikan mereka sebagai contoh dan pembakar semangat buat pelajar SMK Telok Mas.

LAMPIRAN

RUMUSAN

RUMUSAN

Setelah bertungkus-lumus , akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan . Banyak yang dapat dipelajari daripada kajian yang telah dilaksanakan . Melalui kajian ini , saya berasa sungghuh bertuah kerana dapat bersekolah di SMK Telok Mas kerana sekolah ini mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi dan berwibawa . Peranan guru sangat

penting bagi memastikan kejayaan sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu dalam kalangan pelajar . Sebagai warga SMKTM , saya akan senantiasa berusaha meningkatkan pencapaian dri dari aspek akademik , kokurikulum dan sebagainya untuk meningkatkan imej sekolah di mata masyarakat.

RUJUKAN

ELEMEN3

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME

Terdapat pelbagai kebaikan saya dapat dengan membuat folio ini. Antaranya ialah saya dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah dari mula ianya ditubuhkan sehinggalah sekarang. Saya juga dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah. Selain itu, saya juga dapat mengenali lambang sekolah, lagu sekolah, misi sekolah, visi sekolah dan sebagainya yang berkaitan dengan sekolah saya. Di samping itu, kebaikan saya membuat folio ini adalah saya dapat menguasai kemahiran mencari, merekod dan menganalisis. Seterusnya, saya dapat merapatkan hubungan silaturrahim bersama warga sekolah, keluarga, guru sejarah saya dan rakanrakan saya di sekolah semasa mencari bahan untuk folio ini. Akhirnya, dengan membuat folio ini saya dapat mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama warga sekolah yang lain.