Murid dapat menggunakan kemahiran bahasa dan matematik untuk berfikir dan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah Murid

dapat berfikir secara logik serta memahami isu-isu kemasyarakatan dan negara Murid-murid dapat menguasai bahasa melayu selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita.

Kekuatan dan kelebihan KBSR

Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal

Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah berkenaan.

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian

fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. berkemahiran dan mempunyai jati diri ciri modal insan kesepaduan pengetahuan. kemahirandan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah .berda ya saing. kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilikdarjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan Kelemahan dan keburukan KBSR mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. berketrampilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful