BAHASA PERPADUAN • • • • Fungsi Bahasa Cabang Perpaduan Kesimpulan Langkah Pupuk Perpaduan FUNGSI BAHASA PERPADU AN mAKSUD BAHASA

PERPADUAN Bahasa yang digunakan untuk memupuk, meningkatkan semangat perpaduan antara kaum, ketururan dan juga perpaduan politik PERPADUAN PERPADUAN TERBAHAGI KEPADA: • • • • • Segregasi Akomodasi Akulturasi Asimilasi Amalgamasi

SEGREGASI Maksud dalam kamus dewan : Pengasingan (antara kelompok dengan kelompok lainnya), pemisahan, pemencilan ~ sosial. Pemisahan atau pengasingan kumpulan etnik dengan etnik lain dalam sesebuah negara sama ada disebabkan oleh kawasan kediaman, sistem sekolah, pengangkutan dan kemudahan awam AKOMODASI Maksud dalam kamus dewan: Penyesuaian

Terima perbezaan dan bersetuju bahawa kebudayaan itu adalah hak masingmasing. Contoh : Menerima semua jenis perayaan AKULTURASI Maksud dalam kamus dewan : Penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya lain. Terima unsur budaya dari budaya lain. Contoh : Baba dan Nyonya, makanan, pakaian dan sebagainya. ASIMILASI Maksud dalam kamus dewan : Pemaduan bermacam-macam jenis unsur menjadi satu. Pemaduan unsur-unsur daripada kebud AMALGAMASI Satu budaya atau kaum bercampur membentuk budaya baru ayaan yang berlainan menjadi satu budaya

LANGKAH-LANGKAH PUPUK PERPADUAN • Dengan menukarkan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Malaysia dilihat lebih positif dan efektif dalam membangunkan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Perpaduan. Media tidak menerbitkan isu-isu yang boleh memecahbelahkan perpaduan kaum di negara ini sebaliknya menerbitkan isu yang boleh mengukuhkan perpaduan. Kerjasama antara kaum sebagai tunjang kepada perpaduan. Melihat konteks perpaduan secara menyeluruh dan bukannya selapis. Tidak hanya mengutamakan kepentingan masing-masing. Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai alat bukan sahaja untuk mendapatkan ilmu dan memenuhi kepentingan ekonomi tapi juga tapi juga berfungsi sebagai alat perpaduan.

• • • •

• • • • • •

Menjadikan negara seperti Jepun dan Belanda sebagai role-model. Perhalusi erti perpaduan. UKM bakal menubuhkan IKE (Institut Kajian Etnik) TUJUAN PENUBUHAN : Bertanggungjawab menangani hal yang berkaitan dengan soal memupuk semangat perpaduan iaitu mengurangkan konsep segregasi dan meningkatkan empat konsep lain.