BAB 12 PEPEJAL DAN ISIPADU

BID6E1 1. Di antara yang berikut mana satu adalah sebuah kubus?

A.

B.

C.

D.

2. Di antara objek-objek berikut, yang mana merupakan sebuah kuboid?

A.

B.

C.

D.

B2D12E1

1. Nyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid.

i)___________________ ii)__________________ iii)__________________

B3D9E1 1. Lukis bentangan bagi kubus di bawah.

4 cm 4 cm

2. Lukis bentangan bagi kuboid di bawah.

4 cm 2 cm 8 cm

B4D9E1 A. Membina model kubus

7 cm

1. 2. 3. 4.

Menggunakan bentangan kubus yang disediakan Lukis semula mengikut skala sebenar Gunting dan lipatkan bentangan untuk membina kubus Gunakan pita pelekat untuk menetapkan bentuk kubus

B. Membina model kuboid 3 cm 6 cm

6 cm 3cm cm

8 cm

1. 2. 3. 4.

Menggunakan bentangan kubus yang disediakan Lukis semula mengikut skala sebenar Gunting dan lipatkan bentangan untuk membina kuboid Gunakan pita pelekat untuk menetapkan bentuk kuboid

B4D10E1 1. Anggarkan isipadu kuboid a) Diberi isipadu setiap kubus adalah 3 cm2

b) Diberi sisi setiap kubus kecil ialah 2 cm

2. Cari isipadu kuboid a)

5 cm

4 cm 10 cm

b) 5 cm

10 cm

5 cm

B5D4E1 (Menyelasaikan masalah melibatkan isipadu Kuboid.) 1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bekas yang berbentuk Kuboid.

6 cm

4 cm

8 cm 20 cm

Tinggi paras pasir dalam bekas itu ialah 4cm. Hitungkan isipadu dalam yang diperlukan lagi untuk memenuhi bekas itu? Jawapan :

pasir