6.

8 Pola Suku Kata
Ahli kumpulan: 1. Abdul Malik 2. Aida Ilyana 3. Belinda Hii Jen

Pola suku kata • Setiap suku kata yang terdapat dalam bahasa Melayu dilambangkan oleh satu bunyi vokal. terdapat 11 pola suku kata seperti yang ditunjukkan oleh jadual berikut : . • Dari segi ejaan dalam bahasa Melayu. • Vokal itu boleh didahului atau diikuti oleh konsonan.

skrip . so-rak 5 6 7 8 9 10 11 KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK sku-ter. skru struk-tur. ri-uh ti-dur. eks-pres bank-rap. televi-syen eks-port.11 Pola suku kata Bil 1 Pola V Contoh perkataan a-yah. geome-tri pres-tij. ekui-noks komp-pleks stra-tegik. semu-a 2 3 4 VK KV KVK in-tip. ba-ta han-tu.

• Pola 1 hingga 4 ialah pola yang kebanyakannya terdapat pada kata dasar bahasa Melayu. iaitu dipinjam daripada bahasa Inggeris. . • Pola 5 hingga 11 pula merupakan sukukata yang menggunakan huruf konsonan rangkap.

Sekian… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful