6.

8 Pola Suku Kata
Ahli kumpulan: 1. Abdul Malik 2. Aida Ilyana 3. Belinda Hii Jen

Pola suku kata • Setiap suku kata yang terdapat dalam bahasa Melayu dilambangkan oleh satu bunyi vokal. • Vokal itu boleh didahului atau diikuti oleh konsonan. terdapat 11 pola suku kata seperti yang ditunjukkan oleh jadual berikut : . • Dari segi ejaan dalam bahasa Melayu.

ekui-noks komp-pleks stra-tegik. skrip . eks-pres bank-rap.11 Pola suku kata Bil 1 Pola V Contoh perkataan a-yah. geome-tri pres-tij. semu-a 2 3 4 VK KV KVK in-tip. ri-uh ti-dur. televi-syen eks-port. so-rak 5 6 7 8 9 10 11 KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK sku-ter. skru struk-tur. ba-ta han-tu.

iaitu dipinjam daripada bahasa Inggeris. • Pola 5 hingga 11 pula merupakan sukukata yang menggunakan huruf konsonan rangkap.• Pola 1 hingga 4 ialah pola yang kebanyakannya terdapat pada kata dasar bahasa Melayu. .

Sekian… .