BAB 1 PENGENALAN

Dalam tugasan saya kali ini akan menbincangkan bagaimana saya sebagai pengurus sebuah restoran yang dimiliki oleh saya sendiri mengamalkan amalan-amalan yang beretika ditempat kerja saya. Dalam tugasan saya ini juga, saya akan membincangkan bagaimana saya menjaga hubungan saya denagan pekerja, pembekal dan alam sekitar. Saya berharap dengan perbincangan ini dapat memberi panduan kepada orang lain dan sebagai pengajaran kepada diri saya sendiri. 1.1 Latarbelakang Tempat Kerja

Restoran Ujang Conner di buka hampir 18 tahun yang lalu, ia diusahakan oleh kedua orang tua saya iaitu En. Mohd Saidi Bin Tawin dan Puan Robiah Bt Rais. Lokasi restoran ini adalah di kawasan perumahan di Felda Bukit Damar, Lanchnag, Pahang. Hampir keseluruhan penduduk di sini beragama islam dan berketurunan melayu. Lokasinya strategik, memudahkan pelanggan datang untuk menikmati makanan yang disediakan. Kedua ibubapa saya amat berbangga dengan perncapaian mereka ini. Restoran ini menyediakan makanan untuk sarapan pagi sahaja. Antara menu utama restoran ini ialah nasi lemak yang disertakan dengan beberapa jenis lauk pauk. Di samping itu, pelbagai jenis kuih muih di sediakan untuk tatapan pelanggan kami. Selaian dari itu, restoran ini juga sering mendapat tempahan makanan untuk jamuan atau majlis-majlis tertentu.

1

BAB 2 APA ITU ETIKA

2.1

Pengenalan Dalam bab ini kita akan membincangkan pelbagai kajian mengenai amalan etika di

tempat kerja saya. Bab ini akan merangkumi difinasi apakah itu etika dari pelbagai pandangan. dengan ini kita akan dapat memahami erti etika itu sendiri. 2.2 Definisi Etika Pengertian Etika ( Etimologi ), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang bererti kesusilaan atau adat kebiasaan ( custom). Etika biasanya berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah Latin iaitu “Mos”, yang bererti adat atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Istilah – istilah lain bagi etika ialah:  Susila (Sanskerta), lebih menunjukakan kepada dasar-dasar , prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su).  Aklak (Arab), bererti ilmu akhlak, Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomachheia, ia menjelaskan tentang pembahasan Etika.

2

Terminius Techicus, pengertian etika adalah etika yang dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia itu sendiri.

Manner dan Custom pula berpendapat etika adalah berkait rapat dengan tata cara dan adat yang melekat dalam kodrat manusia (Inherent in human nature) yang bermaksud “baik dan buruk” sesuatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Pergertian dan definasi dari para filsuf pula berpendapat: 1. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak. 2. Pedoman perilaku, yang berkaitan dari kegiatan manusia. (The rules of conduct, recognize in respect to particular class of human action) 3. Ilmu watak yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individu.(The science of human character in its ideal state, and moral as of an individual) 4. Merupakan ilmu mengenai sesuatu kewajiban (The science of duty)

I.

Menurut K. Bertens, dalam bukunya yang bertajuk Etika, 1994. Secara umumnya berpendapat seperti berikut: 1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dilakukan. 2. Etika adalah nurani (bathiniah) bagaimana untuk bersikap etis adalah dari sikap kita sendiri. 3. Etika bersifat absolute, ertinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat hukuman

3

Terdapat juga sikap-sikap yang tidak berertika dari segi penghasilan produk sehingga kepada pengagihan dalam pemasaran.gelagat yang tidak beretika semasa pengilangan atau pembuatan beroperasi seperti laporan penyelidikan yang lain (Lancniak & Murphy. 1985) . Wujudnya gelagat. Contohnya pengeluar yang mengekalkan harga seunit produknya sedangkan saiz atau kandungan produknya telah dikurangkan adalah antara amalan yang tidak beretika tentang harga. 4 .2. Terdapat juga mereka yang mengeksport produk ke negara yang sedang membangun atau negara miskin. untuk menukarkan bahan-bahan dan bahagian kepada produk yang boleh dijual (Straub & Attner. Menurut laporan itu terdapat juga pengusaha yang mengeluarkan produk yang tidak selamat mengikut piawan ynag ditetapkan oleh kerajaan.3 Etika Dalam Perniagaan a) Etika dan pengeluaran Merupakan aktiviti perniagaan yang melibatkan manusia dan mesin.1994). b) Etika pemasaran Pemasaran merupakan proses yang sentiasa berlaku bagi memenuhi kehendak dan keperluan setiap individu. Ia dianggap sebagai pengurusan keadaan di mana setiap individu dan kumpulan memperolehi yang mereka perlu dan mahu melalui pertukaran antara produk dan nilai dengan orang lain (Kotler & Armstrong. 1991). Lambakan barangan yang tidak selamat sebegini di negara-negara ini adalah tindakkan yang amat tidak berperikemanusiaan.

Friedman (1970) berpendapat bahawa pengurus-pengurus kewangan sepatutnya mengutamakan objektif tugas mereka iaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham di atas dasar bahawa mereka sebenarnya hanyalah pekerja biasa. Dalam promosi juga terdapat sikap yang tidak beretika berlaku. China dan India. Isu-isu pengambilan kenaikan pangkat dan latihan memerlukan keadilan kepada perkerja dan masyarakat. Pengurusan sumber manusia merupakan prinsip asas majikan dan pekerja (Pastin. beliau mempersoalkan tindakan syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang menggunakan buruh yang murah dengan membuka kilang-kilang di Mexico. c) Etika dan sumber manusia Dalam hubungan majikan dengan pekerja banyak nilai-nilai murni perlu disemai dan dijaga. d) Etika dan kewangan Objektif sesebuah organisasi adalah keuntungan yang maksimum. 5 . Keadaan ini mewujudkan peraturan dan akta syarikat bagi mengelakkan penipuan dalam syarikat tersebut.Promosi boleh didefinisikan sebagai kaedah sesebuah organisasi berkomunikasi dengan orang ramai untuk menyampaikan mesejnya (Kotler & Armstrong. Salah satu kajian kes yang melibatkan etika pengurusan sumber manusia yang boleh dipersoalkan boleh dilihat dalam tulisan Zachary(1995). 1986). 1991).

3.2 Definisi Perniagaan Perniagaan saya ini adalah melibatkan pengeluaran (operasi) dan jualan produk yang dikehendaki oleh pengguna dengan keuntungan. Pernigaan adalah suatu bentuk kaedah pemusingan modal untuk tujuan keuntungan (al-Alisi. sebelum memulakan perniagaan. Jenis-jenis definasi perniagaan: a. Keadaan ini akan dapat membantu saya dalam memajukan pernigaan saya. 1987) b. 1979) 6 .BAB 3 KONSEP NILAI DALAM PERNIAGAAN 3. saya perlu mempunyai memahami konsep dan nilai dalam perniagaan. Sebagai individu yang menguruskan perniaan saya perlu memastikan saya dan semua pekerja saya memahami apa yang dibincangkan di sini. 1978) dan perniagaan itu sebagai satu cara memperluaskan modal (Ibn Khaldun. Semua nilai ini perlu saya terapkan ke dalam diri saya dan pekerja.1 Pengenalan Dalam menjalankan perniagaan makanan. Pernigaan dianggap satu proses apabila perniagaan itu berfungsi sebagai pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan penjual dan pembeli mengikut cara-cara yang diizinkan oleh syarak (Syed Sabiq.

Sebelum mengambil alih perniagaan ini kedua ibubapa saya telah menerapkan beberapa etika yang bermoral untuk menjaga perniagan dan pelanggan kami. dalam tempoh berkenaan pelbagai telah saya pelajari tentenag bagaimana untuk mengurus penigaan yang berasaskan makanan. Keadaan ini menjadi kekuatan kepada perniagaan saya yang berasaskan makanan. Keuntungan yang diterima adalah berpatutkan dengan kos yang dikeluarkan. Asalkan ia tidak memudaratkan perniagaan kami.3 Etika Perniagaan dan Peribadi Perniagan saya ini saya warisi dari kedua ibubapa saya sejak 3 tahun lalu.c. d. 1991) 3. pernigaan meraka ini bukan hanya untuk mengaut keuntungan semata-mata tapi ia diliahat sebagai salah satu cara meraka beramal. Kedudukan dan kekukuhan perniagaan ini mestilah diperolehi melalui cara yang halal dan diredhai agar cirri-ciri keberkatan rezeki dapat dipelihara. Hughes & Kapoor. Bagi kedua ibubapa saya. Definasi ini tertumpu kepada pengurusan. 1993). Tidak terlalu berkira dalam penetapan harga makanan. Pernigaan adalah suatu usaha yang teratur oleh individu atau beberapa individu bagi mengeluar dan menjual barangan dan perkhidmatan yang boleh memuaskan keperluaan masyarakat untuk tujuaan keuntungan (Pride. 7 . Perniagaan adalah organisasi yang berusaha untuk memperolehi keuntungan dengan menyediakan barangan dan juga perkhidmantan (Griffin & Ebert.

Rajah di bawah menunjukkan bagaimana proses membuat keputusan dibuat. Keadaan ini perlu untuk memastikan kita membuat keputusan yang betul dan tepat. 4. Difinasikan Masalah/Peluang Mengenali Faktor-faktor Penghalang Bina Beberapa Pilihan Laksanakan Pilihan-Pilihan Pilih Alternatif Terbaik Analisiskan Penyelesaian Wujudkan Sistem Kawalan Dan penilaian Rajah di atas menunjukkan bagaimana proses membuat keputusan dilakukan 8 .2 Proses Membuat Keputusan Segala keputusan yang diambil biasanya perlu dilakukan dengan rasional dan melalui beberapa langkah yang dirasakan boleh membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut.1 Pengenalan Di sini saya sertakan bagaimana kita boleh membuat keputusan mengikut cara yang rasional.BAB 4 MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BERMORAL 4.

Di samping itu saya perlu mewujudkan sistem kawalan dan penilaian di mana dengan adanya sistem ini masalah ynag sama tidak akan berlaku lagi di masa hadapan. Pertama sekali saya akan mengkaji apakah masalah yang sedang dihadapi dalam perniagaan saya ini. Di sini saya akan mencari alternatif dan pilihan yang terbaik unuk menyelesaikan masalah itu. saya merasakan perlu untuk saya membuat keputusan dengan cepat bagi mengelakkan keadaaan akan menjadi lebih teruk. apa yang perlu dilakukan oleh saya ialah saya perlu mengenal pasti masalah dan peluang yang saya ada di dalam masalah yang dihadapi di dalam perniagaan saya. Masalah ini saya atasi dengan mencari pembekal baru bagi bahan mentah saya. saya akan mengenali faktor-faktor penghalang bagi masalah berkenaan. Adakah ia berpunca dari faktor luaran atau dalaman. Dalam masalah kekurangan bahan mentah ini. Jadi segala pilihan akan dianlisis dan saya akan memilih alternitif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. kekurangan bahan mentah untuk memasak masakan di restoran saya. Masalah adalah halangan yang perlu dikaji oleh saya.3 Bagaimana ia dilaksanakan Mengikut rajah di atas.4. di sini saya perlu mengikut proses seperti di atas. Setelah masalah dikaji dengan teliti. 9 . Segala masalah dan perlulah dikaji dengan teliti dan tepat. Setelah masalah ini di atasi. Contohnya. saya akan memwujudkan sistem kawalan dan penialaian unutk memastikan masalah yang berkaitan dengan bahan mentah tidak akan berulang di masa akan datang. Pilihanan akan disenaraikan dan hanya pilihan yang dirasakan bersesuaian akan dipilih.

jika saya mahu perniagaan ini terus maju dan sentiasa dikunjungi oleh orang ramai amalan etika yang baik perlu saya perniagaan perlu saya terapkan di dalam diri dan semua pekerja . di sini hak dan kewajiban harus seimbang sehingga menghasilkan kejujuran di dalam melakukan kewajiban sebagai pekerja.1 Pendahuluan Perniagaan saya ini telah diusahakan hampir 18 tahun. untuk mengekalkan perniagaan ini ia perlu dirancangan dengan teratur dan beretika. Apabila terdapat penyimpangan di dalam menjalankan sesuatu kerja itu. sikap dan tanggungjawab di dalam menjalankan kewaijiban sebagai seorang pekerja. pihak jabatan berhak diberikan skorsing atau bentuk pemecatan untuk memberi peringatan kepada pekerja yang lain. Kedua ibubapa saya sentiasa berpesan. 5. Perniagaan restoran ini saya warisi dari kedua ibupada saya.BAB 5 ETIKA YANG DI AMALKAN DI TEMPAT KERJA 5.2 Etika Kerja Difinasi Etika kerja bererti norma yang mengatur sikap perilaku seseorang di lingkup kerja. banyak yang saya pelajari daripada mereka bagi mengekalkan pernigaan ini. Keadaan ini akan membuatkan pekerja yang lain menjalankan kewajibannya sebagai 10 . Menjauhi etika yang tidak beretika akan terus saya amalkan. Di mana pada dasarnya demi penyumbangan perusahaan yang telah melakukan kewajibannya yang memberi upah dan gaji yang bersesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan.

ini tidak akan saya lakukan dengan membeli barangan seperti ini. kemungkinan besar para pelanggan saya akan mendapat penyakit akibat dari pengambilan bahan makanan itu. Biasanya barangan yang tamat tempoh . 5. Jika keadaan ini berlaku. Di dalam perusahaan harus memiliki divisi-divisi yang mengawasi antara satu dengan yang lain agar melahirkan satu perusahaan yang sihat di mana terciptanya etika kerja yang baik. Bagi saya.3 Beberapa jenis etika yang saya amalkan di restoran 1) Etika dalam penggunaan bahan dalam penyediaan makanan a. Tempoh hayat barangan Penggunaan bahan yang tamat tempoh juga salah satu sikap yang tidak beretika dalam penyediaan makanan. Oleh sebab itu saya sebagai pengurus restoran ini akan cuba mengelakkan dari penggunaan bahan makanan yang tamat tempoh. Namun.pekerja dengan baik. 11 . Kemungkinan besar jika terdapat pelanggan yang mengambil tindakkan makamah atas masalah kesihatan akibat pengambilan makanan di restoran saya ini. keadaan ini sebenarnya hanya memberi keuntungan bagi jangka masa yang pendek sahaja. Pembelian barangan makanan yang tamat tempoh juga merupakan salah satu amalan yang tidak beretika bagi pengusaha makanan. boleh didapati dengan murah. Ini hanya akan mendatangkan kerugian yang berlipat kali ganda kerana terpaksa membayar tuntutan mereka.

b. Ini bertujuaan untuk mengurangkan kos dan mengelakkan kerugian disebabkan oleh makanan yang tidak habis dijual. contohnya tidak mencampurkan lebihan makanan semalam ke dalam masakan yang baru dimasak. Oleh itu saya perlu jujur dalam penyediaan makanan iaitu tidak menipu. Jujur dalam penyedian makanan Bagi pelanggan yang datang ke restoran saya. Untuk memastikan restoran saya menghidangkan makanan yang berkualiti dan sedap. semestinya mahu menikmati makanan yang sedap dan berbaloi dengan apa yang mereka akan bayar nanti. Selain dari itu. Keadaan ini sebenarnya membuatkan pelanggan tertipu tanpa mereka sedari. saya juga boleh menghentikan perjanjian jual beli dengan pembekal yang menghantar barang dioder oleh saya dengan serta merta.Sebagai langkah untuk mengelakkan penggunaan bahan yang tamat tempohnya seperti memastikan pekerja saya atau saya sendiri memastikan bekalan bahan masakan kami boleh digunakan dalam tempoh ditetapkan. Dengan mencampurkan makanan tersebut akan membuatkan makanan yang baru dimasak berkemungkinan akan basi sebelum tempohnya. Keadaan ini saya akan lakukan sebagai langkah berjaga-jaga. 12 .

layanan yang mesra dan baik juga merupakan faktor utama kemasukkan pelanggan ke sesebuah restoran itu. oleh itu pelangganpelanggan inilah yang perlu saya jaga untuk mengekalkan kesetiaan mereka. Keadaan ini untuk memastikan pelanggan tidak menunggu lama untuk mendapatkan tempahan makanan mereka. Ini bermakna restoran saya ini telah mempunyai pelanggan tetap. Pelangganlah yang menentukan perniagaan saya ini memberi keuntungan atau sebaliknya. restoran ini telah saya warisi dari kedua ibubapa saya. Adil di sini bermaksud saya perlu peka memastikan pelanggan yang datang awal mestilah mendapat layanan yang terawal. saya akan sentiasa berhati-hati dalam melanyan pelangganpelanggan saya. Etika dalam melayan pelanggan ini merupakan tunjak dalam memastikan sesebuah restoran itu maju dan sering di kunjungi oleh pelanggan. Namun pelanggan-pelanggan baru juga tidak dilupakan. 13 . Ini akan membuatkan pelanggan akan kembali semula untuk menikmati makanan yang dihidangkan di restoran saya. Seperti yang telah saya katakan.2) Etika dalam melayan pelanggan Pelanggan adalah individu yang penting amat penting yang perlu di ambil perhatian. Keadaan ini akan membuatkan pelanggan merasa selesa apabila mereka mengunjungi restoran saya. Layanan yang diberi mestilah adil dan saksama. Selain masakan yang sedap. Senyuman sentiasa dibibir juga perlu dalam melayan pelanggan-pelanggan yang datng. Oleh itu. saya akan pastikan semua pelanggan saya dilayan dengan baik dan sempurna.

. jadi sebelum membuat penetapan harga saya perlu mengkaji harga yang dirasakan bersesuaian dengan pendapatan atau taraf ekonomi penduduk di kawasan restoran saya. Dengan ini restoran saya ini.Setiap pelanggan mempunyai pelbagai kerenah yang berbeza dan bermacam ragam. saya akan memastikan harga makanan yang dijual di restoran saya ini berpatutan dan mampu dibeli oleh semua golongan masyrakat. Ada yang ingin dilayan dengan cepat sedangkan masih ada pelanggan yang awal dari mereka. Dengan keadaan seperti inilah membuatkan saya haruslah peka dalam melayan segala kerenah pelanggan-pelanggan saya ini. Pengamalan segala etika yang baik dalam melayan pelanggan saya adalah cara yang terbaik untuk menarik pelanggan-pelanggan saya. 3) Etika dalam penetapan harga makanan yang dijual Setiap pengusaha restoran mempunyai satu objaktif yang sama apabila restoran mereka dibuka iaitu keuntungan begitu juga dengan saya. namun sebagai seorang muslim saya menjalankan pernigaan ini bukan hanya untuk keuntungan namun juga untuk beramal kepada masyrakat. Harga makanan perlu tidak terlalu mahal sehingga dirasakan membebankan orang ramai. Ini bermaksud. akan 14 . Lokasi restoran saya ini terletak di kawasan yang penduduknya berpendapatan sederhana. Di sini saya perlu pandai mengawal keadaan. seperti bercakap dengan lembut dan memohon maaf terlebih dahulu dari mereka dan menerangkan keadaan sebenar.

Jika restoran itu tidak bersih. kebersihan amat dititik beratkan ini kerana kebersihan juga merupakan salah satu yang tidak harus dilepas pandang. Tidak pilih kasih dalam menetapkan harga makanan kepada pelanggan adalah satu sifat yang beretika dalam perniagaan makanan. Jadi saya tidak mempunyai masalah untuk menetapkan harga yang berpatutkan tersebut. tidak eloklah kita mengenakan harga yang rendah kepada pelanggan yang kita suka atau yang kita kenali dan sebaliknya kita mengenakan harga ynag tinggi kepada pelanggan yang kita tidak senangi.dikunjungi oleh semua golongan samaada yang berpendapatan tinggi ataupun sederhana. orang ramai akan berpendapat pemilik restoran itu seorang yang kurang mengambil berat tentang keadaan 15 . Tahap kebersihan sesuatu restoran itu adalah melambangkan keperibadian pemilik restoran itu sendiri. Sebagai seorang peniaga semmestinya. Kebersihan juga merupakan faktor utama dalam pernigaan makanan. saya akan dapat bahan mentah yang murah dari pembekal tetap saya. Keadaan ini perlu untuk memastikan tidak terjadi riba iaitu keadaan di mana keuntungan yang berlipat kali ganda sedangkan kos bahan mentah yang dibeli hanya berkadar minimum. Harga yang ditetapkan haruslah melebihi satu kali ganda dari kos bahan mentah yang digunakan bukannya harganya dikenakan berlipat kali ganda. Contohnya di sini ialah. 4) Etika dalam menjaga kebersihan Dalam perniagaan makanan.

Saya akan pastikan tempat penyediaan makanan dalam keadaan yang bersih. orang ramai akan berpendapat pemilik restoran itu seorang ynag berkeyakinan dan peka dengan keadaan permis mereka. Tempat penyediaan makanan adalah merupakan tempat pertama bermulanya aktiviti perniagaan makanan ini. 16 . Menjaga kebersihan adalah sifat yang beretika yang perlu ada dalam perniagaan makanan seperti saya ini.restoran mereka. Kerajaan juga memandang serius pekara ini. Di sini saya sertakan amalan etika yang diamalkan bagi menjaga kebersihan di tempat kerja saya: a. oleh itu dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia kesemua restoran yang terdapat di Malaysia tidak akan terlepas dari diperiksa tahap kebersihan restoran mereka. maka makanan yang disediakan tidak bersih dan semestinya ia berkemungkinan telah dijangkti dengan pelbagai jenis wabak penyakit contohnya pelanggan akan mendapat keracunan makanan. Namun jika ia bersih. Restoran saya juga tidak terkecuali dari segala isu berkaitan dengan kebersihan ini. Dapur perlu di dalam keadaan bersih dan teratur. Tempat penyediakan masakan atau dapur Tempat yang paling utama yang perlu diambil kira adalah tempat memasak. Ia perlulah sentiasa dicuci dan kemas. Keadaan ini adalah bertujuan untuk melindungi pelanggan termakan makanan yang memudaratkan mereka. Jika tempat tersebut kotor dan tidak teratur.

Kesemua amalan ini saya jadikan salah satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh pekerja-pekerja saya. saya pastikan ia dibersihkan dan dalam keadaan kemas dan cantik. 17 . Pekakasan yang telah lama dan berkarat akan digantikan dengan yang baru. Meja pelanggan Meja tempat pelanggan adalah temapt pertama yang dilihat oleh pelanggan dari sinilah penilaian pertama tentang tahap kebersihan sesebuah restoran itu. Ini adalah untuk mendapatkan padangan yang baik oleh pelanggan-pelanggan saya. selain dari itu saya akan pastikan tiada lalat yang berterbangan di kawasan permis perniagaan saya ini. b. c. Sebelum memulakan perniagaan. Di samping itu. Penampilan diri Sebagai peniaga makanan. saya perlu menjaga penampilan saya. Ini akan menarik hati pelanggan untuk makan di restoran saya. berpakaian dan memakai apron yang bersih dan kemas. Pemakaian penutup kepala atau tudung dan saya akan memastikan kuku saya dan pekerja saya sentiasa pendek dan rapi.Kesemua jenis pekakasan yang digunakan juga bersih dan dibasuh dengan sempurna.

saya akan pastikan kerja lebih masa mereka itu dibayar dengan kiraan yang betul. gembira untuk bekerja di restoran saya ini. saya tidak akan memberi dua atau tiga kerja kepada pekerja yang kurang bercakap dengan saya. Jika mereka berkerja lebih masa.5) Etika dalam melayan pekerja Pekerja merupakan sumber yang penting dalam menjayakan perniagaan restoran saya ini. Sebagai pemilik restoran ini saya perlulah bersifat mesra dengan kesemua pekerja saya. Maksudnya di sini. etika melibatkan pekerja juga tidak saya abaikan. Jika terdapat pekerja yang mempunyai masalah. Sentiasa tersenyum dan tidak berat mulut akan membuatkan pekerja rasa di hargai oleh majikan. Jika terdapat pekerja yang saya kurang senangi saya juga tidak akan menunjukkan yang saya tidak menyukai pekerja tersebut. Memilik pekerja yang berdidikasi adalah merupakan satu bonos bagi saya sebagai pemilik restoran ini. Gaji yang diberikan juga adalah berpatutan dengan kerja yang dilakukan oleh mereka. Oleh sebab itu. Dalam pembahagian tugasan kerja. Dengan adanya pekerja seperti ini perniagaan saya akan maju dan bertahan lama. Motif utama individu itu berkerja mestilah unutk mendapatkan gaji atau ganjaran. saya sebagai majikan mereka akan cuba menyelesaikan masalah mereka dengan memanggil mereka 18 . saya tidak akan bersifat pilih kasih terhadap mereka. Ini akan membuatkan mereka berasa puas hati. saya akan memastikan pekerja-pekerja saya mendapat gaji mengikut kelayakkan dan kebolehan mereka. Dalam menguruskan restoran ini.

Di samping itu pemberiaan ganjaran seperti bonos dan hadiah hari lahir juga dapat menaikkan semangat pekerja-pekerja ini. Pemberian cuti juga perlu untuk pekerja-pekerja saya setelah penat bekerja beberapa hari berturut-turut. Saya akan pastikan saya mendengar masalah dari kedua-dua pekerja saya ini. saya sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menerima tempahan ini akan memastikan perjanjian tersebut tidak dilanggari. Tidak meluluskan cuti adalah satu amalan yang tidak beretika terhadap pekerja bagi seorang majikan seperti saya. Masakan yang disediakan biasanya bersesuaian dengan majlis-majlis tersebut.berjumpa dengan saya bersendirian. Hal berkaitan dengan cuti para pekerja seperti cuti am. saya akan mengambil tindakkan yang adil dan saksama ke atas kedua-dua pekerja ini. cuti bersalin perlu diambil berat oleh saya. Dengan ini. kami juga menerima tempahan untuk majlis-majlis sekitar perumahan yang berhampiran. Keadaan ini akan membolehkan mereka bekerja dengan lebih semangat dan berdidikasi. Setiap tempahan biasanya dibuat dengan bersertakan perjanjian yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Oleh yang demikian. Jika ia melibatkan pekerja lain saya akan cuba tidak menyebelahi mana-mana pihak. Pekerja perlu diberi cuti untuk merehatkan badan dan minda mereka. 6) Etika dalam menerima tempahan Di samping menjalankan pernigaan restoran ini. Keadaan ini akan membolehkan pekerja ini meluahkan masalah mereka. 19 .

Persaingan adalah penting dalam meningkatkan peniagaan saya. Selain itu sebagai seorang muslim. Pembayaran bagi tempahan juga perlu mengikut perjanjian sebelum tempahan dibuat. Contohnya. Selain dari itu. saya perlu memastikan bahan yang digunakan di dalam masakan saya itu mengikut dan memenuhi kehendak pelanggan saya tersebut. Kelewatan penghantaran adalah perlu dielakkan oleh saya. perasan iri 20 . 7) Etika dengan peniaga-peniaga lain Dalam menjalankan apa saja jenis peniagaan. Meminta harga yang lebih setelah penghantaran tempahan tersebut dan tidak mengikut harga yang terdapat dalam perjanjian adalah amalan yang tidak beretika bagi situasi ini. dalam persaingan ini saya perlu menghormati peniagapeniaga yang lain. dengan mengatakan atau memberitahu orang lain bahawa pesaingan saya itu menjual denagn harga yang mahal atau pun makanan yang dijual tidak bersih. persaingan pasti akan terjadi tidak kira ia pesaingan yang sihat atau pun tidak sihat. Dengan adanya persaingan ini saya akan berusaha untuk memastikan saya sentiasa memberi perkhidamatn yang terbaik kepada semua pelanggan saya. Jika ini terjadi ia akan merosakkan reputasi saya sebagai pengusaha makanan.Setiap tempahan akan dihantar mengikut masa dan tempat yang yang dijanjikan. Saya juga tidak seharusnya memburuk-burukkan peniaga-peniaga lain untuk menarik pelanggan baru. Namun begitu. Persaingan mestilah secara sihat seperti menambah menu baru yang perlu dicuba oleh orang ramai.

Tanpa pembekal-pembekal ini. Dalam berurusan dengan pembekal saya memerlukan saya mengamalkan beberapa amalan yang beretika demi menjaga hubungan baik antara saya dan pihak pembekal. keadaan ini akan menyenangkan hati diantara peniaga-peniaga yang lain. Kesemua pembekal ini mempunyai kerenah yang 21 . 8) Etika berurusan dengan pembekal Pembekal adalah pihak yang bertanggungjawab membekal bahan-bahan mentah dan bahan keperluaan kepada restoran saya. Mengadakan promosi adalah salah satu cara yang beretika untuk menarik pelanggan baru datang ke restoran saya ini. Dengan berpegangkan kata-kata inilah saya yakin dengan rezeki yang Allah swt berikan kepada saya salama ini. semestinya restoran saya tidak dapat menjalankan perniagaan dengan lancar. Selain dari itu promosi yang digembar-gemburkan mestilah pekara yang benar kerana tidak mahu memperdaya atau mengelirukan pelanggan.hati atau busuk hati haruslah dijauhi. Promosi haruslah hanya berkaitan dengan restoran dan menu dan harga yang ditawarkan. Segala amalan ini merupakan amalan etika yang tidak baik dan yang tidak sihat. satu persaingan yang sihat akan terjadi. Saya tidak sahaja berurusan dengan satu pembekal sahaja tetapi dengan beberapa pembekal yang lain. Kedua ibubapa saya sering bekata bahawa segala rezeki itu datangnya dari Allah SWT dan setiap manusia itu telah tertulis rezeki masing-masing itu. Dengan ini.

terdapat pembekal cuba memberi hadiah kepada saya supaya saya terus berurusan dengannya. Keadaan ini akan menjadi rasuah jika saya menerima hadiah dan barangan dari pembekal tersebut. Perjanjian dibuat meliputi penetapkan harga. saya tidak boleh berdolak dalih dalam membuat pembayaran tersebut. jenis barangan. Bagi mengelakkan perbalahan dengan pembekal saya telah membuat perjanjian dengan mereka. Di samping itu. Jadi saya perlu bijak mengambil hati semua pembekal ini. Memburuk-buruk pembekal kepada pembekal yang lain adalah pekara yang perlu dielakkan. Kerana jika ini diamalkan. waktu dan hari penghataran. namun saya menolak pemberian tersebut dengan cara yang baik. Pembayaran yang dibuat juga perlulah dalam kuantiti yang ditetapkan. Kesemua ini perlulah dipersetujuan oleh kedua-dua pihak. konflik antara pembekal yang lain akan terjadi.pelbagai dan peraturan mereka sendiri. Tidak menerima sebarang hadiah atau apa saja bentuk barangan dari pihak pembekal adalah amalan yang beretika yang saya amalkan hingga kini. Saya akan memestikan setiap pembayaran ke atas pembekal dibuat pada tarikh yang ditetapkan. 22 . Contohnya.

kami mengamalkan dengan kenaikan pangkat secara tertutup dan sistem kenaikan pangkat secara terbuka. 23 . Ini perlu untuk memastikan pekerja yang dinaikan pangkat benar-benar layak dengan kenaikkan pangkat yang ditawarkan. Pelbagai isu yang berkaitan dengan pemgambilan pekerja ini perlu saya lakukan secara beretika dalam proses pengambilan pekerja tersebut. tanpa pekerja perniagaan restoran saya ini tidak akan dapat dilaksanakan atau matlamat perniagaan ini tidak akan tercapai. Bagi yang menjalankan perniagaan seperti saya. pemilihan boleh dilakukan dengan menampalkan iklan yang menyatakan restoran saya memerlukan pekerja.  Memilih pekerja Kebiasaannya saya akan pastikan pemilihan pekerja melibatkan penilaian terhadap calon yang memohon. kemudian melalui proses pemilihan. Antaranya ialah :  Merancang dan merekut pekerja Proses pengambilan pekerja boleh dibuat semuala dengan merekrut mereka.9) Etika dalam pemilihan pekerja Pekerja adalah satu asset penting bagi saya. Bagi untuk penstafan semula.

Temuduga perlu dilakukan untuk hanya pekara yang berkaitan dengan kerja sahaja. jika saya memerlukan seorang tukang masak bagi restoran saya maka saya perlu mencari individu yang memiliki kepakaran memasak. Di sini juga saya perlu berlaku adil kepada semua pemohon. Ini akan membuatkan pemohon berasa selesa dengan temuduga tersebut. Soalan yang disoal mestilah tidak menyentuh soal yang berkaitan peribadi .  Keputusan perjawatan Keputusan yang diperolehi adalah digunakan untuk membuat keputusan berkaitan latihan. Amalan yang tidak beretika yang perlu dielakkan oleh saya ialah 24 . ganjaran dan dibuang kerja. Secara amalan yang beretika sebagai seorang pengurus atau pemilik restoran ini. pergaduhan dan hasad dengki. Oleh itu. Isu kenaikan pangkat adalah sesuatu yang kontroversail yang boleh mencetuskan perkelahian. kenaikan pangkat. saya perlu menimbangkan kesan pengambilan pekerja dari luar ke atas moral pekerja yang sedang berkerja. Contohnya . Saya perlu tulus dan jujur dengan mewujudkan soalan yang sama untuk semua pemohon. Sebagai pemilik restoran ini saya perlu mencari orang yang layak sahaja apabila bercadang mengisi kekosongan jawatan. keadaan ini juga dapat membantu saya mencapai matlamat. saya perlu membuat keputusan yang betul dalam pemilihan kerja ini.

Penyediaan tempat pembuangan sampah yang konsisten adalah salah satu langkah yang diambil oleh saya unutk memastikan atau apabila 25 .  Pencemaran udara saya dibuang denagn cara yang betul dan selamat. berkait rapat dengan alam sekitar. pencemaran udara dan pencemaran bunyi. pencemaran yang berkaitan seperti pencemaran air. ia akan mengakibatkan sumber air tercemar. Sampah dan sisa Antara lain amalan yang beretika yang berkaitan dengan kebersihan ialah cara pembuangan sampah dan sisa makanan. 10) Etika dengan Alam Sekitar Pencemaran alan sekitar berlaku apabila terdapat lebihan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalamnya dan boleh membahayakan kesihatan manusia itu sendiri.Nespotism yang bermaksud amalan yang memberi keutamaan terhadap saudara mara dan kawan-kawan yang rapat membuat pilihan pekerja dan amalan kenaikan pangkat. Bukan itu sahaja ia akan memusnahkan hidupan di dalam sungai berkenaan. Seperti perniagaan makanan saya ini.  Pencemaran air Saya akan pastikan. Jika saya membuang sampah seperti ini. Keadaan ini akan memberi kesan kepada penduduk sekitar. semua bahan buangan dari restoran saya tidak membuang sampah ke dalam sumber air seperti sungai.

kebanyakan pemilik restoran akan menyediakan televisyen dan tempat berkaroke untuk meberi hiburan kepada pelanggan dan menarik pelanggan datang ke restoran mereka. Keadaan ini boleh menyebabkan penduduk di sekeliling berasa terganggu dengan peniaga tidak menghiraukan keadaan sekliling. Jika semua ini tidak saya amalkan pencemaran udara akan terjadi. Namun keadaan ini akan mengeluarkan bunyi yang bising dan kuat. Di sini saya akan pastikan diri dan pekerja saya membuang bahan berkenaan di tempat yang sepatutnya. Penduduk setempat akan menghidu bau yang tidak menyenangkan dari tempat pembuangan sampah di restoran saya. Oleh itu saya akan pastikan saya menjaga kesejahteraan penduduk setempat dengan tidak melakukan pekara yang tidak beretika ini.kesemua bahan buangan dari restoran makanan akan dibuang mengikut kotogeri yang ditetapkan. saya perlu memastikan kami bukan saja mengejar keuntungan tetapi dapat menjaga alam sekitar dan keharmonian penduduk setempat. ini membawa kepada pencemaran bunyi. Ini adalah kerana jika ia di buang di tempat yang tidak sepatutnya pencemaran akan berlaku.  Pencemaran bunyi Sudah menjadi tren sekarang. 26 . Dalam menjalankan perniagaan ini.

27 .11) Mematuhi undang-undang dan peraturan Sebagai seorang peniaga semestinya saya tidak terlepas dari untuk memastikan saya sentiasa mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. saya akan dapat menjalankan aktiviti perniagaan dengan selesa dan teratur. Dengan mematuhi segala undang-undang dan peraturan ini. Misalnya. saya tidak akan melanggari undang-undang yang memlibatkan tentang pengambilan pekerja. pengguaan bahan dalam masakan dan sebagainya.

Keputusan yang dibuat perlulah keputusan yang mempunyai moralnya yang tersendiri. apa yang dapat dirumuskan di sini ialah untuk berjaya dalam pernigaan walau apapun jenis perniagaan itu. saya akan membincangakan kesimpulan yang dapat dirumuskan dan cadangan yang boleh saya lakukan untuk memajukan perniagaan saya dengan mengamalkan amalan yang beretika. Oleh itu. saya telah membincangkan tentang amalan etika dalam menjalankan perniagaan saya.BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN 6. apa yang dibincangkan di dalam bab ini dapat membantu kita memperolehi keputusan yang kita inginkan itu. Kita sering mengharapkan keputusan yang dibuat akan mendatangkan hasil yang positif. Samaada etika yang diamalkan itu beretika ataupun tidak. Jika kita mahu berjaya dan perniagaan kita itu mendatangkan keuntungan yang membanggakan 28 .1 PENGENALAN Dalam bab-bab yang sebelumnya. kita dapat pelajari bagaimana untuk mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam bab 6 ini pula.2 KESIMPULAN Dalam bab 4. Kita dapat lihat betapa sesuatu keputusan itu akan memberi kesan baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. etika yang diamalkan ditempat kerja memainkan peranan yang penting. Manakala pula dalam bab 5 pula. kita berpeluang untuk mengenal pasti masalah dan peluang yang ada sebelum membuat perkara-perkara yang hendak terputus. Di sini. 6.

Antaranya. 6. Berdasarkan rumusan yang telah dibuat.amalan yang sesuai bagi memuaskan hati pelanggan mereka. peniaga-peniaga boleh meluangkan sedikit masa untuk bila 29 . Mereka perlu tahu amalan. Oleh itu pelbagai langkah perlu diambil bagi menanam sifat yang murni di dalam diri peniaga itu sendiri. pembekal dan kawasan tempat kerja.1 Cadangan untuk peniaga-peniaga menghadiri kelas cara mengamalkan etika yang baik di tempat kerja Peniaga-peniaga perlulah tahu menilai etika-etika yang perlu diamalkan dan yang tidak elok untuk diamalkan semasa menjalankan perniagaan mereka. perniagaan makanan yang dijalankan oleh saya ini memerlukan saya mengamalkan amalan yang beretika berhadapan dengan pelanggan.3. adalah datangnya dari diri kita sendiri. Di sini saya. Sama ada kita sebagai seorang pekerja ataupun seorang pengurus etika-etika yang baik adalah amat digalakkan dan dituntut oleh kita sebagai seorang muslim. pekerja. 6.segala amalan yang beretika perlu diamalkan. Seperti yang dibincangkan.3 CADANGAN Daripada apa yang dibincangkan tentang etika-etika yang diamalkan di tempat kerja`saya. Etika yang tidak beretika haruslah dielakkan untuk menjadikan kita berjaya dalam berkerjaan yang kita lakukan. berharap agar dapat memberi panduan kepada peniaga-peniaga lain tidak kira apa jenis perniagaan yang dilakukannya. saya telah mengenal pasti beberapa bentuk cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh peniagapeniaga. Kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah segala amalan beretika atau tidak beretika yang diamalkan di tempat kerja.

para pekerja perlu tidak memendamkan perasaan jika berlakunya konflik di tempat kerja . Pihak kerajaan juga. Para pekerja perlu sentiasa menjalinkan hubungan yang baik dengan majikan mereka. 6. perlulah sentiasa menerapkan di dalam diri bahawa setiap pekerjaan itu adalah kerana Allah S. Secara tidak langsung amalan yang beretika akan dapat ditonjolkan oleh para pekerja.3.W. mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mengamalkan amalan yang beretika di tempat kerja kita.3. Kerajaan juga boleh menawarkan pinjaman kepada para peniaga bagi tujuan baik pulih kedai atau pun restoran. Semoga dengan cadangancadangan ini dapat melahirkan pekerja yang berwibawa dan berakhlak mulia. boleh menguat kuasa dan membuat undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengamalan etika ini. Cadangan untuk pihak kerajaan Pihak kerajaan juga boleh mengambil bahagian dalam menerapkan amalan-amalan yang beretika di tempat kerja. 30 . Selain dari itu juga. Misalnya dengan. keadaan ini akan membuatkan pekerja menjadi selesa untuk bekerja.2 Cadangan untuk pihak pekerja Para pekerja perlu ikhlas melakukan kerja. Jika ini dapat dilakukan para peniaga akan mempunyai permis yang bersih dan kemas.menghadiri kelas ilmiah yang memberi panduan yang berguna bagaimana amalan yang beretika itu menjadi pekara yang utama untuk diamalkan di tempat kerja.T. Ini akan membantu para peniaga mengemas kinikan permis mereka. 6.

info www. Etika Perniagaan (Diploma Pengurusan. Universiti Malaya) Bahan-bahan yang lain yang terdapat dalam tugasan ini adalah dari saya sendiri sebagai pemilik restoran UJANG CONNER 31 .com/2010/01/definisi-etika-html www.my/webhp?source Buku Rujukan model 8.pengurusan.RUJUKAN Miritonga123.com.google.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful