BAB 1 PENGENALAN

Dalam tugasan saya kali ini akan menbincangkan bagaimana saya sebagai pengurus sebuah restoran yang dimiliki oleh saya sendiri mengamalkan amalan-amalan yang beretika ditempat kerja saya. Dalam tugasan saya ini juga, saya akan membincangkan bagaimana saya menjaga hubungan saya denagan pekerja, pembekal dan alam sekitar. Saya berharap dengan perbincangan ini dapat memberi panduan kepada orang lain dan sebagai pengajaran kepada diri saya sendiri. 1.1 Latarbelakang Tempat Kerja

Restoran Ujang Conner di buka hampir 18 tahun yang lalu, ia diusahakan oleh kedua orang tua saya iaitu En. Mohd Saidi Bin Tawin dan Puan Robiah Bt Rais. Lokasi restoran ini adalah di kawasan perumahan di Felda Bukit Damar, Lanchnag, Pahang. Hampir keseluruhan penduduk di sini beragama islam dan berketurunan melayu. Lokasinya strategik, memudahkan pelanggan datang untuk menikmati makanan yang disediakan. Kedua ibubapa saya amat berbangga dengan perncapaian mereka ini. Restoran ini menyediakan makanan untuk sarapan pagi sahaja. Antara menu utama restoran ini ialah nasi lemak yang disertakan dengan beberapa jenis lauk pauk. Di samping itu, pelbagai jenis kuih muih di sediakan untuk tatapan pelanggan kami. Selaian dari itu, restoran ini juga sering mendapat tempahan makanan untuk jamuan atau majlis-majlis tertentu.

1

BAB 2 APA ITU ETIKA

2.1

Pengenalan Dalam bab ini kita akan membincangkan pelbagai kajian mengenai amalan etika di

tempat kerja saya. Bab ini akan merangkumi difinasi apakah itu etika dari pelbagai pandangan. dengan ini kita akan dapat memahami erti etika itu sendiri. 2.2 Definisi Etika Pengertian Etika ( Etimologi ), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang bererti kesusilaan atau adat kebiasaan ( custom). Etika biasanya berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah Latin iaitu “Mos”, yang bererti adat atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Istilah – istilah lain bagi etika ialah:  Susila (Sanskerta), lebih menunjukakan kepada dasar-dasar , prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su).  Aklak (Arab), bererti ilmu akhlak, Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomachheia, ia menjelaskan tentang pembahasan Etika.

2

Terminius Techicus, pengertian etika adalah etika yang dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia itu sendiri.

Manner dan Custom pula berpendapat etika adalah berkait rapat dengan tata cara dan adat yang melekat dalam kodrat manusia (Inherent in human nature) yang bermaksud “baik dan buruk” sesuatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Pergertian dan definasi dari para filsuf pula berpendapat: 1. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak. 2. Pedoman perilaku, yang berkaitan dari kegiatan manusia. (The rules of conduct, recognize in respect to particular class of human action) 3. Ilmu watak yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individu.(The science of human character in its ideal state, and moral as of an individual) 4. Merupakan ilmu mengenai sesuatu kewajiban (The science of duty)

I.

Menurut K. Bertens, dalam bukunya yang bertajuk Etika, 1994. Secara umumnya berpendapat seperti berikut: 1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dilakukan. 2. Etika adalah nurani (bathiniah) bagaimana untuk bersikap etis adalah dari sikap kita sendiri. 3. Etika bersifat absolute, ertinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat hukuman

3

4 . b) Etika pemasaran Pemasaran merupakan proses yang sentiasa berlaku bagi memenuhi kehendak dan keperluan setiap individu. Ia dianggap sebagai pengurusan keadaan di mana setiap individu dan kumpulan memperolehi yang mereka perlu dan mahu melalui pertukaran antara produk dan nilai dengan orang lain (Kotler & Armstrong.gelagat yang tidak beretika semasa pengilangan atau pembuatan beroperasi seperti laporan penyelidikan yang lain (Lancniak & Murphy. Lambakan barangan yang tidak selamat sebegini di negara-negara ini adalah tindakkan yang amat tidak berperikemanusiaan.1994). Menurut laporan itu terdapat juga pengusaha yang mengeluarkan produk yang tidak selamat mengikut piawan ynag ditetapkan oleh kerajaan. 1991).3 Etika Dalam Perniagaan a) Etika dan pengeluaran Merupakan aktiviti perniagaan yang melibatkan manusia dan mesin. untuk menukarkan bahan-bahan dan bahagian kepada produk yang boleh dijual (Straub & Attner.2. Terdapat juga sikap-sikap yang tidak berertika dari segi penghasilan produk sehingga kepada pengagihan dalam pemasaran. Contohnya pengeluar yang mengekalkan harga seunit produknya sedangkan saiz atau kandungan produknya telah dikurangkan adalah antara amalan yang tidak beretika tentang harga. 1985) . Wujudnya gelagat. Terdapat juga mereka yang mengeksport produk ke negara yang sedang membangun atau negara miskin.

Dalam promosi juga terdapat sikap yang tidak beretika berlaku. 5 . 1991). Isu-isu pengambilan kenaikan pangkat dan latihan memerlukan keadilan kepada perkerja dan masyarakat. Pengurusan sumber manusia merupakan prinsip asas majikan dan pekerja (Pastin. Salah satu kajian kes yang melibatkan etika pengurusan sumber manusia yang boleh dipersoalkan boleh dilihat dalam tulisan Zachary(1995). beliau mempersoalkan tindakan syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang menggunakan buruh yang murah dengan membuka kilang-kilang di Mexico. Keadaan ini mewujudkan peraturan dan akta syarikat bagi mengelakkan penipuan dalam syarikat tersebut. China dan India. Friedman (1970) berpendapat bahawa pengurus-pengurus kewangan sepatutnya mengutamakan objektif tugas mereka iaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham di atas dasar bahawa mereka sebenarnya hanyalah pekerja biasa. d) Etika dan kewangan Objektif sesebuah organisasi adalah keuntungan yang maksimum. 1986). c) Etika dan sumber manusia Dalam hubungan majikan dengan pekerja banyak nilai-nilai murni perlu disemai dan dijaga.Promosi boleh didefinisikan sebagai kaedah sesebuah organisasi berkomunikasi dengan orang ramai untuk menyampaikan mesejnya (Kotler & Armstrong.

Pernigaan dianggap satu proses apabila perniagaan itu berfungsi sebagai pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan penjual dan pembeli mengikut cara-cara yang diizinkan oleh syarak (Syed Sabiq. sebelum memulakan perniagaan. Keadaan ini akan dapat membantu saya dalam memajukan pernigaan saya. 3. saya perlu mempunyai memahami konsep dan nilai dalam perniagaan.2 Definisi Perniagaan Perniagaan saya ini adalah melibatkan pengeluaran (operasi) dan jualan produk yang dikehendaki oleh pengguna dengan keuntungan. 1979) 6 .BAB 3 KONSEP NILAI DALAM PERNIAGAAN 3. 1987) b. 1978) dan perniagaan itu sebagai satu cara memperluaskan modal (Ibn Khaldun.1 Pengenalan Dalam menjalankan perniagaan makanan. Pernigaan adalah suatu bentuk kaedah pemusingan modal untuk tujuan keuntungan (al-Alisi. Sebagai individu yang menguruskan perniaan saya perlu memastikan saya dan semua pekerja saya memahami apa yang dibincangkan di sini. Jenis-jenis definasi perniagaan: a. Semua nilai ini perlu saya terapkan ke dalam diri saya dan pekerja.

Definasi ini tertumpu kepada pengurusan. Tidak terlalu berkira dalam penetapan harga makanan. d.3 Etika Perniagaan dan Peribadi Perniagan saya ini saya warisi dari kedua ibubapa saya sejak 3 tahun lalu. Asalkan ia tidak memudaratkan perniagaan kami. pernigaan meraka ini bukan hanya untuk mengaut keuntungan semata-mata tapi ia diliahat sebagai salah satu cara meraka beramal. Bagi kedua ibubapa saya.c. 1991) 3. Kedudukan dan kekukuhan perniagaan ini mestilah diperolehi melalui cara yang halal dan diredhai agar cirri-ciri keberkatan rezeki dapat dipelihara. dalam tempoh berkenaan pelbagai telah saya pelajari tentenag bagaimana untuk mengurus penigaan yang berasaskan makanan. Hughes & Kapoor. Pernigaan adalah suatu usaha yang teratur oleh individu atau beberapa individu bagi mengeluar dan menjual barangan dan perkhidmatan yang boleh memuaskan keperluaan masyarakat untuk tujuaan keuntungan (Pride. 1993). Keadaan ini menjadi kekuatan kepada perniagaan saya yang berasaskan makanan. Sebelum mengambil alih perniagaan ini kedua ibubapa saya telah menerapkan beberapa etika yang bermoral untuk menjaga perniagan dan pelanggan kami. Keuntungan yang diterima adalah berpatutkan dengan kos yang dikeluarkan. 7 . Perniagaan adalah organisasi yang berusaha untuk memperolehi keuntungan dengan menyediakan barangan dan juga perkhidmantan (Griffin & Ebert.

4.2 Proses Membuat Keputusan Segala keputusan yang diambil biasanya perlu dilakukan dengan rasional dan melalui beberapa langkah yang dirasakan boleh membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Rajah di bawah menunjukkan bagaimana proses membuat keputusan dibuat.BAB 4 MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BERMORAL 4. Keadaan ini perlu untuk memastikan kita membuat keputusan yang betul dan tepat.1 Pengenalan Di sini saya sertakan bagaimana kita boleh membuat keputusan mengikut cara yang rasional. Difinasikan Masalah/Peluang Mengenali Faktor-faktor Penghalang Bina Beberapa Pilihan Laksanakan Pilihan-Pilihan Pilih Alternatif Terbaik Analisiskan Penyelesaian Wujudkan Sistem Kawalan Dan penilaian Rajah di atas menunjukkan bagaimana proses membuat keputusan dilakukan 8 .

saya akan memwujudkan sistem kawalan dan penialaian unutk memastikan masalah yang berkaitan dengan bahan mentah tidak akan berulang di masa akan datang. Di samping itu saya perlu mewujudkan sistem kawalan dan penilaian di mana dengan adanya sistem ini masalah ynag sama tidak akan berlaku lagi di masa hadapan. Dalam masalah kekurangan bahan mentah ini. Setelah masalah dikaji dengan teliti. Masalah ini saya atasi dengan mencari pembekal baru bagi bahan mentah saya. saya merasakan perlu untuk saya membuat keputusan dengan cepat bagi mengelakkan keadaaan akan menjadi lebih teruk.4. apa yang perlu dilakukan oleh saya ialah saya perlu mengenal pasti masalah dan peluang yang saya ada di dalam masalah yang dihadapi di dalam perniagaan saya. kekurangan bahan mentah untuk memasak masakan di restoran saya. 9 . Jadi segala pilihan akan dianlisis dan saya akan memilih alternitif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Adakah ia berpunca dari faktor luaran atau dalaman. Setelah masalah ini di atasi.3 Bagaimana ia dilaksanakan Mengikut rajah di atas. di sini saya perlu mengikut proses seperti di atas. Contohnya. Pilihanan akan disenaraikan dan hanya pilihan yang dirasakan bersesuaian akan dipilih. Di sini saya akan mencari alternatif dan pilihan yang terbaik unuk menyelesaikan masalah itu. saya akan mengenali faktor-faktor penghalang bagi masalah berkenaan. Segala masalah dan perlulah dikaji dengan teliti dan tepat. Masalah adalah halangan yang perlu dikaji oleh saya. Pertama sekali saya akan mengkaji apakah masalah yang sedang dihadapi dalam perniagaan saya ini.

Di mana pada dasarnya demi penyumbangan perusahaan yang telah melakukan kewajibannya yang memberi upah dan gaji yang bersesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan.BAB 5 ETIKA YANG DI AMALKAN DI TEMPAT KERJA 5. Keadaan ini akan membuatkan pekerja yang lain menjalankan kewajibannya sebagai 10 . untuk mengekalkan perniagaan ini ia perlu dirancangan dengan teratur dan beretika. Perniagaan restoran ini saya warisi dari kedua ibupada saya. Menjauhi etika yang tidak beretika akan terus saya amalkan. Kedua ibubapa saya sentiasa berpesan. banyak yang saya pelajari daripada mereka bagi mengekalkan pernigaan ini. 5. sikap dan tanggungjawab di dalam menjalankan kewaijiban sebagai seorang pekerja. di sini hak dan kewajiban harus seimbang sehingga menghasilkan kejujuran di dalam melakukan kewajiban sebagai pekerja. pihak jabatan berhak diberikan skorsing atau bentuk pemecatan untuk memberi peringatan kepada pekerja yang lain.2 Etika Kerja Difinasi Etika kerja bererti norma yang mengatur sikap perilaku seseorang di lingkup kerja. Apabila terdapat penyimpangan di dalam menjalankan sesuatu kerja itu.1 Pendahuluan Perniagaan saya ini telah diusahakan hampir 18 tahun. jika saya mahu perniagaan ini terus maju dan sentiasa dikunjungi oleh orang ramai amalan etika yang baik perlu saya perniagaan perlu saya terapkan di dalam diri dan semua pekerja .

3 Beberapa jenis etika yang saya amalkan di restoran 1) Etika dalam penggunaan bahan dalam penyediaan makanan a. boleh didapati dengan murah.pekerja dengan baik. Jika keadaan ini berlaku. keadaan ini sebenarnya hanya memberi keuntungan bagi jangka masa yang pendek sahaja. Kemungkinan besar jika terdapat pelanggan yang mengambil tindakkan makamah atas masalah kesihatan akibat pengambilan makanan di restoran saya ini. Tempoh hayat barangan Penggunaan bahan yang tamat tempoh juga salah satu sikap yang tidak beretika dalam penyediaan makanan. Bagi saya. Pembelian barangan makanan yang tamat tempoh juga merupakan salah satu amalan yang tidak beretika bagi pengusaha makanan. ini tidak akan saya lakukan dengan membeli barangan seperti ini. 11 . Ini hanya akan mendatangkan kerugian yang berlipat kali ganda kerana terpaksa membayar tuntutan mereka. Namun. Oleh sebab itu saya sebagai pengurus restoran ini akan cuba mengelakkan dari penggunaan bahan makanan yang tamat tempoh. 5. kemungkinan besar para pelanggan saya akan mendapat penyakit akibat dari pengambilan bahan makanan itu. Di dalam perusahaan harus memiliki divisi-divisi yang mengawasi antara satu dengan yang lain agar melahirkan satu perusahaan yang sihat di mana terciptanya etika kerja yang baik. Biasanya barangan yang tamat tempoh .

Oleh itu saya perlu jujur dalam penyediaan makanan iaitu tidak menipu. Dengan mencampurkan makanan tersebut akan membuatkan makanan yang baru dimasak berkemungkinan akan basi sebelum tempohnya.Sebagai langkah untuk mengelakkan penggunaan bahan yang tamat tempohnya seperti memastikan pekerja saya atau saya sendiri memastikan bekalan bahan masakan kami boleh digunakan dalam tempoh ditetapkan. Jujur dalam penyedian makanan Bagi pelanggan yang datang ke restoran saya. Ini bertujuaan untuk mengurangkan kos dan mengelakkan kerugian disebabkan oleh makanan yang tidak habis dijual. Keadaan ini sebenarnya membuatkan pelanggan tertipu tanpa mereka sedari. semestinya mahu menikmati makanan yang sedap dan berbaloi dengan apa yang mereka akan bayar nanti. Untuk memastikan restoran saya menghidangkan makanan yang berkualiti dan sedap. Selain dari itu. saya juga boleh menghentikan perjanjian jual beli dengan pembekal yang menghantar barang dioder oleh saya dengan serta merta. contohnya tidak mencampurkan lebihan makanan semalam ke dalam masakan yang baru dimasak. b. 12 . Keadaan ini saya akan lakukan sebagai langkah berjaga-jaga.

Keadaan ini akan membuatkan pelanggan merasa selesa apabila mereka mengunjungi restoran saya. Oleh itu. Senyuman sentiasa dibibir juga perlu dalam melayan pelanggan-pelanggan yang datng. 13 . restoran ini telah saya warisi dari kedua ibubapa saya.2) Etika dalam melayan pelanggan Pelanggan adalah individu yang penting amat penting yang perlu di ambil perhatian. Adil di sini bermaksud saya perlu peka memastikan pelanggan yang datang awal mestilah mendapat layanan yang terawal. saya akan pastikan semua pelanggan saya dilayan dengan baik dan sempurna. Layanan yang diberi mestilah adil dan saksama. oleh itu pelangganpelanggan inilah yang perlu saya jaga untuk mengekalkan kesetiaan mereka. saya akan sentiasa berhati-hati dalam melanyan pelangganpelanggan saya. Pelangganlah yang menentukan perniagaan saya ini memberi keuntungan atau sebaliknya. Selain masakan yang sedap. Keadaan ini untuk memastikan pelanggan tidak menunggu lama untuk mendapatkan tempahan makanan mereka. Namun pelanggan-pelanggan baru juga tidak dilupakan. Etika dalam melayan pelanggan ini merupakan tunjak dalam memastikan sesebuah restoran itu maju dan sering di kunjungi oleh pelanggan. Seperti yang telah saya katakan. layanan yang mesra dan baik juga merupakan faktor utama kemasukkan pelanggan ke sesebuah restoran itu. Ini bermakna restoran saya ini telah mempunyai pelanggan tetap. Ini akan membuatkan pelanggan akan kembali semula untuk menikmati makanan yang dihidangkan di restoran saya.

Setiap pelanggan mempunyai pelbagai kerenah yang berbeza dan bermacam ragam. . Pengamalan segala etika yang baik dalam melayan pelanggan saya adalah cara yang terbaik untuk menarik pelanggan-pelanggan saya. Ini bermaksud. Harga makanan perlu tidak terlalu mahal sehingga dirasakan membebankan orang ramai. Dengan keadaan seperti inilah membuatkan saya haruslah peka dalam melayan segala kerenah pelanggan-pelanggan saya ini. namun sebagai seorang muslim saya menjalankan pernigaan ini bukan hanya untuk keuntungan namun juga untuk beramal kepada masyrakat. Di sini saya perlu pandai mengawal keadaan. saya akan memastikan harga makanan yang dijual di restoran saya ini berpatutan dan mampu dibeli oleh semua golongan masyrakat. Dengan ini restoran saya ini. seperti bercakap dengan lembut dan memohon maaf terlebih dahulu dari mereka dan menerangkan keadaan sebenar. akan 14 . 3) Etika dalam penetapan harga makanan yang dijual Setiap pengusaha restoran mempunyai satu objaktif yang sama apabila restoran mereka dibuka iaitu keuntungan begitu juga dengan saya. Ada yang ingin dilayan dengan cepat sedangkan masih ada pelanggan yang awal dari mereka. Lokasi restoran saya ini terletak di kawasan yang penduduknya berpendapatan sederhana. jadi sebelum membuat penetapan harga saya perlu mengkaji harga yang dirasakan bersesuaian dengan pendapatan atau taraf ekonomi penduduk di kawasan restoran saya.

Harga yang ditetapkan haruslah melebihi satu kali ganda dari kos bahan mentah yang digunakan bukannya harganya dikenakan berlipat kali ganda. Tahap kebersihan sesuatu restoran itu adalah melambangkan keperibadian pemilik restoran itu sendiri. orang ramai akan berpendapat pemilik restoran itu seorang yang kurang mengambil berat tentang keadaan 15 . saya akan dapat bahan mentah yang murah dari pembekal tetap saya. Keadaan ini perlu untuk memastikan tidak terjadi riba iaitu keadaan di mana keuntungan yang berlipat kali ganda sedangkan kos bahan mentah yang dibeli hanya berkadar minimum. Jadi saya tidak mempunyai masalah untuk menetapkan harga yang berpatutkan tersebut. Jika restoran itu tidak bersih. Kebersihan juga merupakan faktor utama dalam pernigaan makanan.dikunjungi oleh semua golongan samaada yang berpendapatan tinggi ataupun sederhana. 4) Etika dalam menjaga kebersihan Dalam perniagaan makanan. kebersihan amat dititik beratkan ini kerana kebersihan juga merupakan salah satu yang tidak harus dilepas pandang. tidak eloklah kita mengenakan harga yang rendah kepada pelanggan yang kita suka atau yang kita kenali dan sebaliknya kita mengenakan harga ynag tinggi kepada pelanggan yang kita tidak senangi. Sebagai seorang peniaga semmestinya. Contohnya di sini ialah. Tidak pilih kasih dalam menetapkan harga makanan kepada pelanggan adalah satu sifat yang beretika dalam perniagaan makanan.

Tempat penyediaan makanan adalah merupakan tempat pertama bermulanya aktiviti perniagaan makanan ini. Kerajaan juga memandang serius pekara ini. maka makanan yang disediakan tidak bersih dan semestinya ia berkemungkinan telah dijangkti dengan pelbagai jenis wabak penyakit contohnya pelanggan akan mendapat keracunan makanan. Keadaan ini adalah bertujuan untuk melindungi pelanggan termakan makanan yang memudaratkan mereka. Menjaga kebersihan adalah sifat yang beretika yang perlu ada dalam perniagaan makanan seperti saya ini. Tempat penyediakan masakan atau dapur Tempat yang paling utama yang perlu diambil kira adalah tempat memasak. orang ramai akan berpendapat pemilik restoran itu seorang ynag berkeyakinan dan peka dengan keadaan permis mereka.restoran mereka. Namun jika ia bersih. Di sini saya sertakan amalan etika yang diamalkan bagi menjaga kebersihan di tempat kerja saya: a. Ia perlulah sentiasa dicuci dan kemas. Dapur perlu di dalam keadaan bersih dan teratur. 16 . Restoran saya juga tidak terkecuali dari segala isu berkaitan dengan kebersihan ini. oleh itu dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia kesemua restoran yang terdapat di Malaysia tidak akan terlepas dari diperiksa tahap kebersihan restoran mereka. Saya akan pastikan tempat penyediaan makanan dalam keadaan yang bersih. Jika tempat tersebut kotor dan tidak teratur.

Meja pelanggan Meja tempat pelanggan adalah temapt pertama yang dilihat oleh pelanggan dari sinilah penilaian pertama tentang tahap kebersihan sesebuah restoran itu. saya perlu menjaga penampilan saya. berpakaian dan memakai apron yang bersih dan kemas.Kesemua jenis pekakasan yang digunakan juga bersih dan dibasuh dengan sempurna. Pemakaian penutup kepala atau tudung dan saya akan memastikan kuku saya dan pekerja saya sentiasa pendek dan rapi. Pekakasan yang telah lama dan berkarat akan digantikan dengan yang baru. Ini akan menarik hati pelanggan untuk makan di restoran saya. 17 . b. Ini adalah untuk mendapatkan padangan yang baik oleh pelanggan-pelanggan saya. selain dari itu saya akan pastikan tiada lalat yang berterbangan di kawasan permis perniagaan saya ini. Sebelum memulakan perniagaan. Kesemua amalan ini saya jadikan salah satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh pekerja-pekerja saya. c. Penampilan diri Sebagai peniaga makanan. saya pastikan ia dibersihkan dan dalam keadaan kemas dan cantik. Di samping itu.

Dengan adanya pekerja seperti ini perniagaan saya akan maju dan bertahan lama. Jika mereka berkerja lebih masa. saya akan memastikan pekerja-pekerja saya mendapat gaji mengikut kelayakkan dan kebolehan mereka. saya akan pastikan kerja lebih masa mereka itu dibayar dengan kiraan yang betul. saya tidak akan memberi dua atau tiga kerja kepada pekerja yang kurang bercakap dengan saya. saya sebagai majikan mereka akan cuba menyelesaikan masalah mereka dengan memanggil mereka 18 . Sebagai pemilik restoran ini saya perlulah bersifat mesra dengan kesemua pekerja saya. Dalam pembahagian tugasan kerja. Oleh sebab itu.5) Etika dalam melayan pekerja Pekerja merupakan sumber yang penting dalam menjayakan perniagaan restoran saya ini. Dalam menguruskan restoran ini. etika melibatkan pekerja juga tidak saya abaikan. Gaji yang diberikan juga adalah berpatutan dengan kerja yang dilakukan oleh mereka. Sentiasa tersenyum dan tidak berat mulut akan membuatkan pekerja rasa di hargai oleh majikan. Memilik pekerja yang berdidikasi adalah merupakan satu bonos bagi saya sebagai pemilik restoran ini. Jika terdapat pekerja yang mempunyai masalah. saya tidak akan bersifat pilih kasih terhadap mereka. gembira untuk bekerja di restoran saya ini. Motif utama individu itu berkerja mestilah unutk mendapatkan gaji atau ganjaran. Jika terdapat pekerja yang saya kurang senangi saya juga tidak akan menunjukkan yang saya tidak menyukai pekerja tersebut. Ini akan membuatkan mereka berasa puas hati. Maksudnya di sini.

Dengan ini. Jika ia melibatkan pekerja lain saya akan cuba tidak menyebelahi mana-mana pihak. Tidak meluluskan cuti adalah satu amalan yang tidak beretika terhadap pekerja bagi seorang majikan seperti saya. cuti bersalin perlu diambil berat oleh saya. saya sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menerima tempahan ini akan memastikan perjanjian tersebut tidak dilanggari. Pekerja perlu diberi cuti untuk merehatkan badan dan minda mereka. Pemberian cuti juga perlu untuk pekerja-pekerja saya setelah penat bekerja beberapa hari berturut-turut. Keadaan ini akan membolehkan pekerja ini meluahkan masalah mereka. 19 . Di samping itu pemberiaan ganjaran seperti bonos dan hadiah hari lahir juga dapat menaikkan semangat pekerja-pekerja ini. 6) Etika dalam menerima tempahan Di samping menjalankan pernigaan restoran ini.berjumpa dengan saya bersendirian. Oleh yang demikian. Saya akan pastikan saya mendengar masalah dari kedua-dua pekerja saya ini. kami juga menerima tempahan untuk majlis-majlis sekitar perumahan yang berhampiran. saya akan mengambil tindakkan yang adil dan saksama ke atas kedua-dua pekerja ini. Masakan yang disediakan biasanya bersesuaian dengan majlis-majlis tersebut. Hal berkaitan dengan cuti para pekerja seperti cuti am. Setiap tempahan biasanya dibuat dengan bersertakan perjanjian yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Keadaan ini akan membolehkan mereka bekerja dengan lebih semangat dan berdidikasi.

Persaingan mestilah secara sihat seperti menambah menu baru yang perlu dicuba oleh orang ramai. Selain dari itu. dalam persaingan ini saya perlu menghormati peniagapeniaga yang lain. perasan iri 20 . persaingan pasti akan terjadi tidak kira ia pesaingan yang sihat atau pun tidak sihat. Dengan adanya persaingan ini saya akan berusaha untuk memastikan saya sentiasa memberi perkhidamatn yang terbaik kepada semua pelanggan saya. 7) Etika dengan peniaga-peniaga lain Dalam menjalankan apa saja jenis peniagaan. dengan mengatakan atau memberitahu orang lain bahawa pesaingan saya itu menjual denagn harga yang mahal atau pun makanan yang dijual tidak bersih. Kelewatan penghantaran adalah perlu dielakkan oleh saya. Meminta harga yang lebih setelah penghantaran tempahan tersebut dan tidak mengikut harga yang terdapat dalam perjanjian adalah amalan yang tidak beretika bagi situasi ini. saya perlu memastikan bahan yang digunakan di dalam masakan saya itu mengikut dan memenuhi kehendak pelanggan saya tersebut.Setiap tempahan akan dihantar mengikut masa dan tempat yang yang dijanjikan. Pembayaran bagi tempahan juga perlu mengikut perjanjian sebelum tempahan dibuat. Selain itu sebagai seorang muslim. Namun begitu. Saya juga tidak seharusnya memburuk-burukkan peniaga-peniaga lain untuk menarik pelanggan baru. Contohnya. Persaingan adalah penting dalam meningkatkan peniagaan saya. Jika ini terjadi ia akan merosakkan reputasi saya sebagai pengusaha makanan.

Dengan berpegangkan kata-kata inilah saya yakin dengan rezeki yang Allah swt berikan kepada saya salama ini. keadaan ini akan menyenangkan hati diantara peniaga-peniaga yang lain. Dalam berurusan dengan pembekal saya memerlukan saya mengamalkan beberapa amalan yang beretika demi menjaga hubungan baik antara saya dan pihak pembekal. satu persaingan yang sihat akan terjadi. semestinya restoran saya tidak dapat menjalankan perniagaan dengan lancar. Saya tidak sahaja berurusan dengan satu pembekal sahaja tetapi dengan beberapa pembekal yang lain. Kesemua pembekal ini mempunyai kerenah yang 21 . Mengadakan promosi adalah salah satu cara yang beretika untuk menarik pelanggan baru datang ke restoran saya ini. Segala amalan ini merupakan amalan etika yang tidak baik dan yang tidak sihat. Dengan ini. Selain dari itu promosi yang digembar-gemburkan mestilah pekara yang benar kerana tidak mahu memperdaya atau mengelirukan pelanggan. 8) Etika berurusan dengan pembekal Pembekal adalah pihak yang bertanggungjawab membekal bahan-bahan mentah dan bahan keperluaan kepada restoran saya. Kedua ibubapa saya sering bekata bahawa segala rezeki itu datangnya dari Allah SWT dan setiap manusia itu telah tertulis rezeki masing-masing itu. Promosi haruslah hanya berkaitan dengan restoran dan menu dan harga yang ditawarkan. Tanpa pembekal-pembekal ini.hati atau busuk hati haruslah dijauhi.

Bagi mengelakkan perbalahan dengan pembekal saya telah membuat perjanjian dengan mereka. saya tidak boleh berdolak dalih dalam membuat pembayaran tersebut. Kesemua ini perlulah dipersetujuan oleh kedua-dua pihak.pelbagai dan peraturan mereka sendiri. Di samping itu. 22 . Perjanjian dibuat meliputi penetapkan harga. namun saya menolak pemberian tersebut dengan cara yang baik. Keadaan ini akan menjadi rasuah jika saya menerima hadiah dan barangan dari pembekal tersebut. Saya akan memestikan setiap pembayaran ke atas pembekal dibuat pada tarikh yang ditetapkan. Tidak menerima sebarang hadiah atau apa saja bentuk barangan dari pihak pembekal adalah amalan yang beretika yang saya amalkan hingga kini. konflik antara pembekal yang lain akan terjadi. Contohnya. Jadi saya perlu bijak mengambil hati semua pembekal ini. waktu dan hari penghataran. Memburuk-buruk pembekal kepada pembekal yang lain adalah pekara yang perlu dielakkan. Kerana jika ini diamalkan. jenis barangan. Pembayaran yang dibuat juga perlulah dalam kuantiti yang ditetapkan. terdapat pembekal cuba memberi hadiah kepada saya supaya saya terus berurusan dengannya.

 Memilih pekerja Kebiasaannya saya akan pastikan pemilihan pekerja melibatkan penilaian terhadap calon yang memohon. tanpa pekerja perniagaan restoran saya ini tidak akan dapat dilaksanakan atau matlamat perniagaan ini tidak akan tercapai. pemilihan boleh dilakukan dengan menampalkan iklan yang menyatakan restoran saya memerlukan pekerja. Antaranya ialah :  Merancang dan merekut pekerja Proses pengambilan pekerja boleh dibuat semuala dengan merekrut mereka. kami mengamalkan dengan kenaikan pangkat secara tertutup dan sistem kenaikan pangkat secara terbuka. Ini perlu untuk memastikan pekerja yang dinaikan pangkat benar-benar layak dengan kenaikkan pangkat yang ditawarkan. Pelbagai isu yang berkaitan dengan pemgambilan pekerja ini perlu saya lakukan secara beretika dalam proses pengambilan pekerja tersebut.9) Etika dalam pemilihan pekerja Pekerja adalah satu asset penting bagi saya. Bagi untuk penstafan semula. 23 . Bagi yang menjalankan perniagaan seperti saya. kemudian melalui proses pemilihan.

kenaikan pangkat. Amalan yang tidak beretika yang perlu dielakkan oleh saya ialah 24 . Contohnya . Isu kenaikan pangkat adalah sesuatu yang kontroversail yang boleh mencetuskan perkelahian. Di sini juga saya perlu berlaku adil kepada semua pemohon. Saya perlu tulus dan jujur dengan mewujudkan soalan yang sama untuk semua pemohon. saya perlu menimbangkan kesan pengambilan pekerja dari luar ke atas moral pekerja yang sedang berkerja. saya perlu membuat keputusan yang betul dalam pemilihan kerja ini. Secara amalan yang beretika sebagai seorang pengurus atau pemilik restoran ini. Soalan yang disoal mestilah tidak menyentuh soal yang berkaitan peribadi . ganjaran dan dibuang kerja.  Keputusan perjawatan Keputusan yang diperolehi adalah digunakan untuk membuat keputusan berkaitan latihan. jika saya memerlukan seorang tukang masak bagi restoran saya maka saya perlu mencari individu yang memiliki kepakaran memasak. Oleh itu.Temuduga perlu dilakukan untuk hanya pekara yang berkaitan dengan kerja sahaja. pergaduhan dan hasad dengki. keadaan ini juga dapat membantu saya mencapai matlamat. Sebagai pemilik restoran ini saya perlu mencari orang yang layak sahaja apabila bercadang mengisi kekosongan jawatan. Ini akan membuatkan pemohon berasa selesa dengan temuduga tersebut.

Jika saya membuang sampah seperti ini. Penyediaan tempat pembuangan sampah yang konsisten adalah salah satu langkah yang diambil oleh saya unutk memastikan atau apabila 25 . ia akan mengakibatkan sumber air tercemar.  Pencemaran udara saya dibuang denagn cara yang betul dan selamat. Seperti perniagaan makanan saya ini. berkait rapat dengan alam sekitar. pencemaran udara dan pencemaran bunyi. 10) Etika dengan Alam Sekitar Pencemaran alan sekitar berlaku apabila terdapat lebihan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalamnya dan boleh membahayakan kesihatan manusia itu sendiri.  Pencemaran air Saya akan pastikan. semua bahan buangan dari restoran saya tidak membuang sampah ke dalam sumber air seperti sungai. pencemaran yang berkaitan seperti pencemaran air. Sampah dan sisa Antara lain amalan yang beretika yang berkaitan dengan kebersihan ialah cara pembuangan sampah dan sisa makanan. Keadaan ini akan memberi kesan kepada penduduk sekitar. Bukan itu sahaja ia akan memusnahkan hidupan di dalam sungai berkenaan.Nespotism yang bermaksud amalan yang memberi keutamaan terhadap saudara mara dan kawan-kawan yang rapat membuat pilihan pekerja dan amalan kenaikan pangkat.

Di sini saya akan pastikan diri dan pekerja saya membuang bahan berkenaan di tempat yang sepatutnya. Jika semua ini tidak saya amalkan pencemaran udara akan terjadi. Oleh itu saya akan pastikan saya menjaga kesejahteraan penduduk setempat dengan tidak melakukan pekara yang tidak beretika ini. 26 . saya perlu memastikan kami bukan saja mengejar keuntungan tetapi dapat menjaga alam sekitar dan keharmonian penduduk setempat. Keadaan ini boleh menyebabkan penduduk di sekeliling berasa terganggu dengan peniaga tidak menghiraukan keadaan sekliling.kesemua bahan buangan dari restoran makanan akan dibuang mengikut kotogeri yang ditetapkan. Namun keadaan ini akan mengeluarkan bunyi yang bising dan kuat. Dalam menjalankan perniagaan ini. ini membawa kepada pencemaran bunyi.  Pencemaran bunyi Sudah menjadi tren sekarang. kebanyakan pemilik restoran akan menyediakan televisyen dan tempat berkaroke untuk meberi hiburan kepada pelanggan dan menarik pelanggan datang ke restoran mereka. Ini adalah kerana jika ia di buang di tempat yang tidak sepatutnya pencemaran akan berlaku. Penduduk setempat akan menghidu bau yang tidak menyenangkan dari tempat pembuangan sampah di restoran saya.

saya akan dapat menjalankan aktiviti perniagaan dengan selesa dan teratur. pengguaan bahan dalam masakan dan sebagainya. Misalnya. Dengan mematuhi segala undang-undang dan peraturan ini.11) Mematuhi undang-undang dan peraturan Sebagai seorang peniaga semestinya saya tidak terlepas dari untuk memastikan saya sentiasa mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. saya tidak akan melanggari undang-undang yang memlibatkan tentang pengambilan pekerja. 27 .

Samaada etika yang diamalkan itu beretika ataupun tidak. apa yang dibincangkan di dalam bab ini dapat membantu kita memperolehi keputusan yang kita inginkan itu. Kita dapat lihat betapa sesuatu keputusan itu akan memberi kesan baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. apa yang dapat dirumuskan di sini ialah untuk berjaya dalam pernigaan walau apapun jenis perniagaan itu. Manakala pula dalam bab 5 pula. kita berpeluang untuk mengenal pasti masalah dan peluang yang ada sebelum membuat perkara-perkara yang hendak terputus. Keputusan yang dibuat perlulah keputusan yang mempunyai moralnya yang tersendiri.2 KESIMPULAN Dalam bab 4. Dalam bab 6 ini pula. saya telah membincangkan tentang amalan etika dalam menjalankan perniagaan saya. kita dapat pelajari bagaimana untuk mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 6. saya akan membincangakan kesimpulan yang dapat dirumuskan dan cadangan yang boleh saya lakukan untuk memajukan perniagaan saya dengan mengamalkan amalan yang beretika. Di sini. Oleh itu. etika yang diamalkan ditempat kerja memainkan peranan yang penting.BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN 6.1 PENGENALAN Dalam bab-bab yang sebelumnya. Kita sering mengharapkan keputusan yang dibuat akan mendatangkan hasil yang positif. Jika kita mahu berjaya dan perniagaan kita itu mendatangkan keuntungan yang membanggakan 28 .

pembekal dan kawasan tempat kerja.1 Cadangan untuk peniaga-peniaga menghadiri kelas cara mengamalkan etika yang baik di tempat kerja Peniaga-peniaga perlulah tahu menilai etika-etika yang perlu diamalkan dan yang tidak elok untuk diamalkan semasa menjalankan perniagaan mereka. Berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Etika yang tidak beretika haruslah dielakkan untuk menjadikan kita berjaya dalam berkerjaan yang kita lakukan. peniaga-peniaga boleh meluangkan sedikit masa untuk bila 29 . perniagaan makanan yang dijalankan oleh saya ini memerlukan saya mengamalkan amalan yang beretika berhadapan dengan pelanggan. Sama ada kita sebagai seorang pekerja ataupun seorang pengurus etika-etika yang baik adalah amat digalakkan dan dituntut oleh kita sebagai seorang muslim. berharap agar dapat memberi panduan kepada peniaga-peniaga lain tidak kira apa jenis perniagaan yang dilakukannya.segala amalan yang beretika perlu diamalkan. Di sini saya.3. Mereka perlu tahu amalan. Kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah segala amalan beretika atau tidak beretika yang diamalkan di tempat kerja. Seperti yang dibincangkan. Oleh itu pelbagai langkah perlu diambil bagi menanam sifat yang murni di dalam diri peniaga itu sendiri. adalah datangnya dari diri kita sendiri. 6. Antaranya.3 CADANGAN Daripada apa yang dibincangkan tentang etika-etika yang diamalkan di tempat kerja`saya. saya telah mengenal pasti beberapa bentuk cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh peniagapeniaga.amalan yang sesuai bagi memuaskan hati pelanggan mereka. 6. pekerja.

para pekerja perlu tidak memendamkan perasaan jika berlakunya konflik di tempat kerja . Cadangan untuk pihak kerajaan Pihak kerajaan juga boleh mengambil bahagian dalam menerapkan amalan-amalan yang beretika di tempat kerja. 30 . Pihak kerajaan juga.T. Selain dari itu juga. Ini akan membantu para peniaga mengemas kinikan permis mereka. 6. Semoga dengan cadangancadangan ini dapat melahirkan pekerja yang berwibawa dan berakhlak mulia.W.3. Jika ini dapat dilakukan para peniaga akan mempunyai permis yang bersih dan kemas.3. Misalnya dengan. perlulah sentiasa menerapkan di dalam diri bahawa setiap pekerjaan itu adalah kerana Allah S. boleh menguat kuasa dan membuat undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengamalan etika ini.menghadiri kelas ilmiah yang memberi panduan yang berguna bagaimana amalan yang beretika itu menjadi pekara yang utama untuk diamalkan di tempat kerja. keadaan ini akan membuatkan pekerja menjadi selesa untuk bekerja.2 Cadangan untuk pihak pekerja Para pekerja perlu ikhlas melakukan kerja. Secara tidak langsung amalan yang beretika akan dapat ditonjolkan oleh para pekerja. mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mengamalkan amalan yang beretika di tempat kerja kita. Para pekerja perlu sentiasa menjalinkan hubungan yang baik dengan majikan mereka. 6. Kerajaan juga boleh menawarkan pinjaman kepada para peniaga bagi tujuan baik pulih kedai atau pun restoran.

com/2010/01/definisi-etika-html www.my/webhp?source Buku Rujukan model 8. Etika Perniagaan (Diploma Pengurusan.pengurusan.com.info www.blogspot. Universiti Malaya) Bahan-bahan yang lain yang terdapat dalam tugasan ini adalah dari saya sendiri sebagai pemilik restoran UJANG CONNER 31 .RUJUKAN Miritonga123.google.