P. 1
Pengenalan (Full Work)

Pengenalan (Full Work)

|Views: 3,883|Likes:
Published by pokoknyo

More info:

Published by: pokoknyo on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

Resos merupakan bahan–bahan yang boleh digunakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih berkesan dan menarik. Penggunaan resos merupakan satu strategi yang sangat berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik kerana ia akan memudahkan murid–murid untuk memahami konsep-konsep yang terdapat dalam matematik dengan menggunakan bahan- bahan konkrit. Ia merupakan salah satu daripada resos. Memilih dan menyediakan bahan resos yang sesuai akan dapat mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan selesa. Suasana bilik darjah yang kondusif merupakan aspek yang paling penting perlu dititikberatkan supaya murid-murid dapat belajar dan menerima apa yang disampaikan tanpa sebarang gangguan. Dengan itu, murid-murid yang baik dan cemerlang akan dapat dilahirkan kerana mereka dapat belajar dengan baik. Guru perlu menyedari bahawa penggunaan resos yang baik dan menarik sangat penting bagi meningkatkan kefahaman murid-murid terhadap konsep matematik dan menggalakkan pemikiran matematik dan kreativiti murid-murid. Oleh itu, guru perlulah berusaha untuk menyediakan resos dan bahan supaya dapat menyampaikan pengajaran dengan berkesan. Dengan itu, proses pengajaran dan pembelajaran matematik yang berlaku dalam bilik darjah memberi kebaikan kepada murid-murid dan guru itu sendiri. Antara contoh resos yang boleh didapati ialah bahan bercetak, bahan manipulatif dan pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian komputer serta teknologi maklumat dan komunikasi. Contoh bahan bercetak ialah buku-buku, jurnal-jurnal dan kalender. Contoh bahan manipulatif pula ialah kit manipulatif yang terdiri daripada papan geo, blok Dienes, rod Cruisenaire dan blok asas sepuluh. Selain itu, alat penimbang dan alat mengira seperti kalkulator, abakus, rod dan batang kayu juga merupakan resos. Manakala, komputer, projektor dan perisian komputer yang berkaitan penyelesaian masalah matematik juga boleh digunakan.

efektif dan sesuai untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Resos yang baik akan dapat membantu murid. . Resos ini akan meningkatkan mutu serta kualiti pengajaran dan pembelajaran dan memberikan peluang kepada murid-murid untuk pemahaman yang lebih baik terhadap sukatan matematik. dalam tugasan ini guru pelatih telah ditugaskan untuk menghasilkan resos yang menarik. kreatif.murid dalam proses pembelajaran.Oleh itu.

alat. Pengelasan Alat Bantu Mengajar a) Ruang pengajaran b) Buku teks c) Bahan bertulis d) Alat tayang e) Model. rekaan.0 CARTA PENGURUSAN GRAFIK Alat Bantu Mengajar Definisi : Sebarang objek. bahan.model matematik Contoh Alat Bantu Mengajar a) Penggunaan papan hitam b) Sifat-sifat geometri c) Polihedron-polihedron d) Model trigonometri e) Sifat-sifat algebra Fungsi Alat Bantu Mengajar a) Sebagai cara untuk membantu murid memahami konsep dan prinsip matematik b) Sebagai cara motivasi c) Sebagai cara untuk menggayakan pengajaran d) Sebagai cara untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran e) Sebagai cara untuk mendirikan simulasi mengenai situasi hakikat f) Sebagai cara untuk mencapai perwakilan tiga dimensi g) Sebagai cara untuk menampung perbezaan individu . gambar. model. carta. kelengkapan. penerbitan atau sebarang kemudahan yang menolong menambah atau memudahkan pembelajaran matematik.2.

.

Membina minat murid 2.digunakan untuk menerangkan kepentingan matematik 1. Menggambarkan situasi yang lucu dan memberikan jawapan yang tidak disangkasangka 2. Pelbagai kerjaya boleh diceburi dengan matematik 4. motivasi. Pembelajaran matematik bantu perkembangan fikiran penyelesaian masalah 2. 2. Penyelesaian menjadi hiburan murid-murid Misteri Dalam MatematikTeka. Kaitkan bahan sejarah dengan topik 4. Tunjukkan filem dan ahli matematik terkenal 5. lucu dan menduga akal 1. Pengajaran yang bosan menyebabkan murid berpotensi hilang minat terhadap matematik 3. Contohnya ialah susunkan digit 1. Mengarahkan murid baca nota sejarah yang berkaitan matematik 2. pengembangan sikap positif 1. Mulakan pengajaran dengan guna bahan sejarah matematik sebagai set induksi 3. 3. Pelajar yang lemah dan tidak berminat menjauhi matematik BAHAN PENGAJARAN Jenaka Dalam MatematikMasalah yang menarik.Artikel. 2134. Jawapan yang akan diperolehi . Penghargaan terhadap murid cemerlang matematik Aspek Sejarah Matematikmenjadikan topik lebih mudah difahami. 4213. Cara untuk menyelesaikan Dan rumus untuk digunakan 3. 1234. Lulus matematik syarat kemasukan IPT 5. Bermula dengan permasalahan ditimbulkan dalam soalan 2. 4 supaya menghasilkan satu nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 11 jawapan : 1342. Memberikan projek berkaitan sejarah matematik Matematik Rekreasi– Pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk hiburan 1. Kemahiran fikir dalam matematik bantu dalam subjek lain 3. 4312 Permainan MatematikUntuk pengembangan proses berfikir 1. 2431.teki dan masalah kod merupakan soalan misteri yang mengkagumkan murid 1. 3124.

Selepas Kurikulum Bersepadu sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar mahupun polisi yang mempunyai visi dan misi ke arah mewujudkan permodenan dan penambahbaikan daalm bidang pendidikan Negara. kaedah pentaksiran. Semenjak sebelum merdeka lagi. modifikasi dan inovasi dalam menghadapi serta menangani perubahan dan cabaran masa depan. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. atas dasar penambahbaikan kerajaan telah menggubal kembali silibus pelajaran kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik ini diolah dan disusun semula. kandungan. peruntukan masa. Terdapat tiga elemen nilai yang ditambah di dalam KSSR ialah kreativiti dan inovasi. Penyusunan semula ini mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat seterusnya. serta teknologi maklumat dan komunikasi. Sifat matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. KSSR adalah satu transformasi pendidikan.3. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yang terpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan. . Langkah yang diambil adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. pedagogi. keusahawanan.0 PENGGUNAAN RESOS DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta memastikan kurikulum sentiasa relevan. membuat adaptasi. Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut. organisasi.

Kebiasaannya. Guru sekolah rendah digalakkan mempelbagaikan kaedah mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah. Ini bermaksud resos merujuk kepada set ‘benda’ yang boleh digunakan untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran matematik serta meningkatkan pemikiran matematik pelajar. gambarajah dan benda konkrit telah pun digunakan untuk mengajar idea-idea matematik. Di sinilah pentingnya penggunaan resos dalam pengajaran matematik.Kajian ilmiah pada kali ini akan memberi pengkhususan kepada bahan atau resos dalam pembelajaran dan pengajaran matematik di sekolah. apabila seorang guru gagal menerangkan konsep matematik kepada murid secara berlisan. Penggunaan sumber atau resos bukanlah sesuatu yang masih baru kerana sebelum penciptaan system nombor. Resos mempunyai pelbagai fungsi yang boleh dimanfaatkan oleh guru untuk membuat pengajaran di dalam kelas. gambar. prinsip dan kemahiran matematik. rekaan. carta. Sesuatu makna atau konsep abstrak tidak semuanya dapat ditafsir dan diterangkan melalui pengajaran langsung iaitu dengan menggunakan perkataan sahaja. objek. model. Matematik banyak melibatkan idea-idea abstrak lebih daripada objek. Selain itu. Implikasinya bahan resos jarang digunakan secara optimum seperti yang diharapkan. Umumnya. Resos memain peranan serta banyak membantu dalam proses pengajaran. penerbitan atau sebarang kemudahan yang dapat menolong menambah atau memudahkan pembelajaran matematik. alat. resos boleh dianggap sebagai sebarang bahan-bahan. resos juga berfungsi sebagai kaedah untuk mempelbagaikan strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh memilih pendekatan dan kaedah pengajaran . dia seharusnya mencari jalan inisiatif lain untuk mencapai matlamat tersebut. kelengkapan. Salah satu daripada fungsi resos adalah untuk membantu murid menemui konsep. Resos boleh dirujuk kepada segala benda dalam persekitaran luar pelajaran. Kemahiran metematik merujuk kepada keupayaan seperti menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan mengaplikasikan penaakulan matematik serta menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia fizikal.

Ini akan menyebabkan mereka hilang tumpuan dan minat terhadap pengajaran guru di hadapan. Jika resos yang digunakan terlalu kecil mungkin bagi pelajar yang duduk di bahagian depan kelas dapat melihat dengan jelas tetapi bagi pelajar yang duduk di bahagian belakang sudah tentu fokus padangan mata mereka sudah berkurangan. Oleh yang demikian.warni. murid akan lebih berminat dan seronok untuk lebih memahami matematik. guru perlu bersedia menghadiri kursus yang berkaitan dengan bahan-bahan resos. dalam Suzita Mohd Resad. Untuk menarik perhatian dan menimbulkan minat murid-murid. Contohnya. Faktor jarak antara pelajar dengan bahan resos yang digunakan juga perlu diambil kira. 21). dan berinteraksi. Hasil daripada kajian yang beliau jalankan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. bahan resos yang digunakan harus disediakan ciri fizikal yang sesuai seperti saiz yang tidak terlalu besar dan jelas. penggunaan gambar atau imej yang berwarna dapat meningkatkan pemahaman pelajar dan menyenangkan proses penyimpanan maklumat. Ini bagi memastikan segala bahan resos yang digunakan oleh guru mahupun pelajar dapat membawa manfaat dan kelebihan kepada kedua-dua pihak. Guru haruslah mengendalikan pengajaran Matematik dengan bantuan resos matematik dengan cara yang menarik supaya pelajar mendapat kesan positif dan berguna. Memilih dan menyediakan resos yang sesuai bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif merupakan satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. 2002.dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. para guru haruslah berusaha untuk memperbaiki serta meningkatkan kemahiran diri dan kreativiti dalam menghasilkan serta mengendalikan resos supaya dapat memenuhi ciri-ciri yang sepatutnya. bahan resos yang digunakan harus disediakan dengan menggunakan gambar atau imej yang berwarna. inovatif. Hasilkan resos yang . m. Selain itu. Dengan penggunaan resos yang menarik dan sesuai. berkomunikasi.s. Kajian berkaitan penggunaan warna di dalam penyediaan bahan resos juga telah dijalankan oleh Barry ( 1976.

Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku seharusnya mampu menggalakkan dan meningkatkan minat serta kemampuan murid untuk memahami konsep matematik secara maksimum. menguasai dan mengamalkan sikap dan nilai yang baik serta dapat mengembangkan daya kreativiti dan inovasi murid. Resos merupakan aspek yang sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Memilih dan menyediakan resos yang sesuai adalah sangat penting bagi mewujudkan suasana yang kondusif bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran matematik. murid. Ia akan membantu untuk meningkatkan kefahaman murid-murid dalam matematik.murid akan lebih berminat dan seronok untuk belajar matematik. Bagi kajian ini. Oleh itu. Pembelajaran matematik melibatkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan fakta.berlainan dan unik di mata pelajar. . Resos boleh didapati dalam pelbagi bentuk seperti bahan bercetak. kemahiran dan prosedur yang lebih tinggi. Ia memerlukan struktur konseptual. bahan manipulatif. kaedah penyelesaian. strategi tentang penyelesaian. resos seperti bahan. Matematik merupakan mata pelajaran yang memerlukan murid untuk menguasai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Seorang guru yang baik perlu sedar tentang peranan resos dalam meningkatkan pemahaman konsep serta pemikiran matematik murid-murid. menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan atau keputusan terhadap sesebuah permasalahan. Guru perlu kreatif dan inovatif dalam memainkan peranannya sebagai pencetus idea dan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. Ini serta merta akan meningkatkan daya tarikan pelajar terhadap resos yang digunakan oleh guru tersebut.bahan yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran sangat diperlukan. pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan sikap penghargaan tehadap matematik. Dengan penggunaan resos yang sesuai dan menarik. sebagai seorang bakal guru perlulah mahir untuk memilih resos dan bahanbahan yang mampu merangsang minat dan tumpuan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran matematik. dan juga pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian komputer serta teknologi maklumat dan komunikasi. kami ingin memfokuskan kepada resos bahan pengajaran yang baik. Oleh itu.

Terdapat beberapa resos yang menjadi bahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran seperti artikel. Selain itu. misteri dalam matematik dan permainan matematik. aspek sejarah matematik. jenaka dalam matematik. Antara kaedah. Resos yang kedua adalah aspek sejarah matematik itu sendiri yang untuk kerana membawa makna yang berbeza kepada individu yang berlainan. Matematik melatih kita untuk mengenalpasti data. Guru juga boleh membuat .kaedah yang yang boleh digunakan oleh para guru bagi menyelitkan aspek sejarah matematik ialah dengan mengarahkan murid-murid untuk membaca nota-nota bahan sejarah yang berkaitan matematik. menganalisa data. kemahiran berfikir dalam matematik akan membantu pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. Namun demikian sejarah matematik membekalkan pengayaan yang baik dalam kurikulum matematik. aturan. prinsip dan menjangkakan keputusan. Resos yang pertama untuk dibincangkan ialah artikel. Pengajaran sejarah matematik dalam pengajaran harian juga akan menjadikan topik yang dibincangkan mudah difahami dan dapat memberikan motivasi kepada murid-murid. Matematik juga akan memberikan banyak peluang kerjaya dan pekerjaan untuk diceburi oleh murid. Matematik juga menjadi syarat minimum untuk kemasukan ke Institusi.institusi pendidikan tinggi. Aspek sejarah matematik juga merupakan resos yang sangat bagus untuk digunakan sebagai set induksi di dalam kelas bagi memulakan pengajaran dan pembelajaran. namun dengan adanya pengajaran aspek sejarah matematik yang teratur akan memberikan kesedaran kepada kepentingan dan perkembangan matematik yang membantu kehidupan nenek moyang kita yang terdahulu. matematik rekreasi. Ramai yang berpendapat bahawa mempelajari matematik adalah untuk lulus dalam peperiksaan sahaja. Kebanyakan manusia tidak mengetahui akan kewujudan matematik dan konsep matematik yang berlaku dalam persekitaran mereka. Dengan artikel. akan dapat menerangkan bahawa pembelajaran matematik akan membantu perkembangan pemikiran menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kehidupan. mengenal konsep. Bahan – bahan artikel boleh digunakan untuk menerangkan kepentingan matematik dalam kehidupan seharian manusia.murid yang menceburi bidang matematik.

perkaitan dengan menyebut aspek sejarah matematik semasa dalam proses pengajaran. Filem-filem dan ahli-ahli matematik boleh dijadikan sebagai sumber motivasi untuk memperkembangkan pengetahuan matematik. Penggunaan kaedah yang berbentuk hiburan dan keseronokan ini akan menjadikan pengajaran menjadi lebih menarik. penyelesaiannya akan menjadi hiburan kepada murid-murid. cabang-cabang matematik dan sebagainya. drama dan permainan. Setiap hari monyet memanjat 3 meter tetapi kerana dinding perigi sngat licin. Selain itu. penggunaan resos matematik rekreasi merupakan satu cara untuk merangsang minat dan tumpuan murid. proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi bosan dan meyebabkan murid yang pandai dan berpotensi tidak dapat mengembangkan minat mereka terhadap matematik. Kaedah tersebut boleh digunakan dalam kelas matematik. Resos yang ketiga pula ialah matematik rekreasi yang melibatkan jenaka . Contohnya ialah : 1. Selepas berapa harikah monyet itu dapat keluar daripada perigi trsebut? . Resos yang keempat ialah jenaka dalam matematik iaitu guru itu sendiri menjadikan dirinya sebagai resos iaitu membuat jenaka yang berkaitan matematik. Seekor monyet tejatuh ke dalam perigi yang dalamnya 30 meter. Kegunaannya pula perlulah bersesuaian mengikut umur dan tahap murid tersebut. Oleh itu. Sekiranya ia tidak diselitkan dalam pengajaran. misteri. nombor. Dengan itu. Manakala murid yang lemah dan tidak berminat akan menjauhi diri daripada bidang matematik. lucu dan dapat menduga akal fikiran. murid-murid juga boleh diberikan projek untuk dilaksanakan melibatkan sejarah atau aspek matematik seperti sejaran pengukuran. Jenaka merupakan masalah yang menarik. Minat murid-murid akan dapat dibina dan dipupuk dengan menggunakan beberapa jenis matemati rekreasi. Ia akan menggambarkan situasi yang lucu dan memberikan jawapan yang tidak disangkasangka. ia tergelincir 2 meter.

Soalan dikemukan kepada muridmurid dan mereka akan berfikir untuk memahami permasalahan yang ditimbulkan dalam soalan tersebut. mereka akan menilai jawapan yang telah mereka perolehi dan berfikir bagaimana jawapan yang lebih tepat. jika nombor berkenaan adalah lebih besar daripada satu. Permainan matematik boleh dilaksanakan dalam proses pengajaran matematik ialah : bagi melatih murid-murid supaya dapat memperkembangkan tahap dan keupayaan pemikiran mereka. Resos yang terakhir sekali untuk dibincangkan ialah permainan dalam matematik yang melibatkan proses berfikir dengan kreatif dan kritis. Benar atau Tidak? Jawapan : Benar. Contoh permainan 1. Antara masalah yang boleh diberikan kepada murid-murid ialah : 1. Mereka akan cuba mencari jalan penyelesaian dan memilih rumus yang bersesuaian untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah tersebut. dari rumah Iskandar. Jika anda mendarabkan dua nombor. anda akan mendapati suatu nombor yang lebih besar daripada hasil tambah kedua-dua nimbor tersebut. Selepas mendapat jawapan. Berapakah cara untuk . Kelima ialah misteri yang berlaku dalam matematik seperti masalah ajaib. Ia merupakan soalan. dan dua cara untuk sampai ke rumah Alias. dari rumah Nurul.soalan misteri yang boleh menyebabkan murid berasa kagum terhadap matematik.Jawapannya : Dua puluh lapan hari kerana pada hari yang ke-28 ia akan sampai ke atas dan tidak terjatuh semula. Terdapat tiga cara untuk pergi ke rumah Iskandar. tekateki dan masalah kod.

Dengan penggunaan resos yang menarik dan sesuai. Resos sangat penting dalam proses pengajaran. Memilih dan menyediakan resos yang sesuai bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif merupakan satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Guru perlu sedar tentang peranan resos untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai konsep matematik serta pemikiran matematik murid.0 PENUTUP Setelah selesai melaksanakan tugasan kerja kursus kami pada kali ini. daripada diberitahu oleh guru dan dibina oleh pelajar. . Resos yang digunakan oleh guru berpotensi untuk mengelak kebosanan pelajar di dalam kelas matematik dan menukarkannya kepada suasana yang memupuk minat yang positif terhadap matematik. jika dalam perjalanan dari rumah Nurul.sampai ke rumah Alia . 4. Salah satu kaedahnya ialah dengan penggunaan resos yang pelbagai. kami telah mempelajarikepentingan penggunaan resos dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam subjek matematik. Proses pengajaran dan pembelajaran matematik dalam bilik darjah harus berubah dan lebih kreatif. murid akan lebih berminat dan seronok untuk lebih memahami matematik. singgah sebentar di rumah Iskandar? Jawapan : Terdapat enam cara.

Belajar untuk Mengajar MATEMATIK Sekolah Menengah. Seterusnya kekemasan. Pendidikan di alaf baru hasil daripada perledakan dan perkembangan teknologi maklumat mempunyai cabaran yang harus ditangani dengan bijak oleh para pendidik yang bergelar guru. PEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK. Jika tidak resos yang digunakan tidak mampu mencapai matlamat penggunaan resos tersebut. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan.kejelasan dan menarik perhatian pelajar mesti dipenuhi. PANDUAN MENGAJAR MATEMATIK KBSR.(2004). Kuala Lumpur.0 RUJUKAN Noraini Idris. Guru di bilik darjah harus memahami fenomena perubahan ini dan berusaha menggabungkan pelbagai ilmu. Kesesuaian resos dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru penting bagi memastikan isi pelajaran yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh pelajar.Selain itu. Siri Pendidikan Guru. resos yang baik mestilah memenuhi ciri-cirinya. Mok Soon Sang. kemahiran dan kreativiti ke arah melahirkan satu corak penyampaian yang berkesan dan bermakna kepada pelajar mereka. Khoo Phon Sai. KELANTAN. Siri Pendidikan Berita. 5. Penerbit Kumpulan Budiman Sdn Bhd. HUBUNGAN BAHAN BANTU MENGAJAR DENGAN MINAT PELAJAR TAHUN LIMA DI SEKOLAH KEBANGSAAN KEM. Norma binti Haji Hassan. Kuala Lumpur. PENGKALAN CHEPA. Penerbit Berita Publishing Sdn Bhd. . (1986). Kuala Lumpur. Muka surat 25 dan 33. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. (1988). (2001).

html Diakses pada 27 Mac 2012 daripada http://epkhas.usm.com/strategi.my/lesson-plan/penggunaan-alat-dan-teknologidalam-matematik-0 .ses.Diakses pada 25 Mac 2012 daripada http://mujahid.tripod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->