Rukun Islam ada lima (5) perkara : 1) Mengucap dua kalimah syahadat 2) Shalat lima waktu 3) Menunaikan zakat 4) Berpuasa

sebulan dalam bulan Ramadhan 5) Menunaikan haji ke Baitullah (Mekah)

Rukun Iman ada enam (6) perkara : (1) Beriman kepada ALLAH SWT (2) Beriman kepada Malaikat-malaikat (3) Beriman kepada Kitab-kitab (4) Beriman kepada Rasul-rasul (5) Beriman kepada Hari Kiamat (6) Beriman kepada Qada dan Qadar