Nama

:

Tahun

:

A. Baca dan fahami teks di bawah.

Tarian canggung Tarian canggung berasal dari negeri Perlis. Tarian ini diasakan oleh Cik Intan dan Cik Lian. Pada mulanya, tarian dan nyanyian ini diiringi dengan paluan tin buruk. Kini, alat muzik yang digunakan ialah gendang ibu, gendang peningkah, gong dan biola. Lagu-lagu dalam tarian canggung mengandungi pantun yang menarik. Lagu ini disampaikan dalam bahasa Melayu, longhat utara. Penari-penari wanita yang dikenali sebagai “puteri” berbaju kebaya dan berkain batik. Penari-penari lelaki pula dikenali sebagai “asuk” dan berbaju Melayu lengkap. Persembahan dimulakan dengan puteri menjual pantun kepada asuk. Asuk biasanya pandia berjenaka, menari dan menyanyi. Tarian canggung masih popular di negara kita. Tarian ini sering dipersembahkan dalam majlis-majlis keramaian.

c.Nama : Tahun : B. Senaraikan maklumat berdasarkan tajuk. Dari manakah tarian canggung berasal ? …………………………………………………………………………………………………. Apakah alat-alat muzik yang digunakan dalam tarian ini? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. KEBUDAYAAN KITA Tarian Nyanyian Alat Muzik . Jawab soalan-soalan berikut a. C.. b. Siapakah “puteri” dan “asuk”? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….