P. 1
Pengurusan Dan Perancangan Sumber Manusia

Pengurusan Dan Perancangan Sumber Manusia

|Views: 59|Likes:
Published by Moja Ex

More info:

Published by: Moja Ex on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

ABSTRAK Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dengan sesebuah organisasi. Apabila memperkatakan topik sumber manusia, kita tidak boleh lari dari hakikat bahawa kumpulan manusia ini ditadbir atau dipimpin oleh seorang ketua yang diwakilkan oleh organisasinya dengan menggunakan metodoloji pengurusan sumber manusia. Pemimpin ini biasanya digelar Pengurus Sumber Manusia. Perancangan sumber manusia pula menuntut pengurusan sumber manusia mengenali kehendak kakitangannya hasil daripada kerjanya sekaligus kehendak organisasi ke atas kakitangan berkenaan. Cabaran kepada pengurusan sumber manusia ialah bagaimana menjadi 'orang tengah' bagi merancang dengan teliti cara untuk menemukan kedua-dua kehendak ini secara kualitatif dan kuantitatif. 1.1 Keperluan dan Kehendak Sumber Manusia Persoalannya apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh kakitangan dan pekerja sesebuah organisasinya hasil sumbangan kerja yang telah dicurahkan kepada majikannya (organisasi)? Pakar pemotivasi dan pembinaan pasukan mendefinisikan kehendak ini sebagai 'motivator' atau 'pemotivasi' kerja dan produktiviti. Pakar kualiti pula menggelarkan kakitangan dan pekerja dari satu perspektif sebagai "pelanggan dalaman" yang perlu dipenuhi kehendak dan kepuasannya menerusi spesifikasi yang tepat oleh "pembekal dalamannya" ketika itu iaitu organisasi. Teori asas ekonomi dan perdagangan menekankan perkara ini sebagai sebahagian daripada keperluan asas (prerequisites) kemanusiaan untuk kesinambungan hidup. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mendefinisikan sebahagian keperluan ini sebagai menjaga "kebajikan" pekerja. Walau apapun pendapat dan haipotesis yang diberikan, pada amnya keperluan pekerja dan kakitangan boleh dibahagikan kepada dua kategori :a) Keperluan Nyata (tangible) - berbentuk kewangan seperti bonus, gaji, elaun, pampasan dsb. Selain itu, hadiah berupabentuk material seperti piala, lencana, surat pujian dan sebagainya juga termasuk dalam keperluan yang nyata. b) Keperluan Tidak Nyata (intangible) - berbentuk pujian dari majikan, kepuasan bekerja, status, kuasa membuat keputusan sendiri dalam skop kerja, proses kerja fungsi silang, kesesuaian pergaulan dengan rakan sekerja, rasa pemilikan serta bangga bekerja dengan organisasi dan lain-lain. 1.2 Keperluan Organisasi Terhadap Sumber Manusia Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh wujud tanpa sumber manusia yang membantunya. Walaupun perniagaan individu sekalipun memerlukan kerjasama dari sumber manusia dari luar atau rakan-rakan perniagaan lain untuk wujud. Berasaskan kenyataan ini, maka organisasi perlu mengenalpasti kehendak pekerja dan kakitangannya bagi memuaskan "spesifikasi" yang diletakkan oleh mereka demi mencapai objektif meningkatkan produktiviti, kualiti, keuntungan sekaligus kos yang optima.

penilaian. Pengurus Sumber Manusia juga perlu menjadi 'orang lapangan' dan tidak terhad kepada pejabat yang berhawa dingin.Objektif ini hanya akan dapat dicapai menerusi perancangan yang teliti ke atas sumber manusia. Pengurus Sumber Manusia sesebuah organisasi harus mengenali keperluan-keperluan ini dan mengatur strategi bagi mencapainya menerusi program pengambilan kerja. elemen-elemen asas teknikal dan beraneka sistem serta metodoloji pembangunan pengurusan moden. piawai etika kerja dan lain-lain yang konsisten pula dengan undang-undang negara. teknologi. Anjakan paradigma inilah yang mencetuskan betapa pentingnya sesebuah organisasi menghargai hasil kerja yang berkualiti yang ditunjukkan oleh kakitangan dan pekerja mereka.4 Anjakan Paradigma Dahulu. dokumen. Apa yang perlu difahami oleh organisasi ialah pekerja mereka memerlukan kepuasan daripada kerja yang mereka lakukan supaya masa dan kemahiran mereka dapat dirancang dengan baik. Pengurusan tertinggi organisasi juga semakin sedar kepentingan adalah barisan pengurusan dan perancangan sumber manusia yang trampil. pengurusan dan perancangan menuntut supaya mereka yang terlibat dalam arena ini supaya mengemaskinikan diri dengan pengetahuan-pengetahuan terkini seperti pengurusan pengetahuan (knowledge management) yang melibatkan aspek-aspek terkini dalam bidang kualiti. Sebagai contoh. gaji/pendapatan dan lain-lain. 1. keperluan mereka biasanya disuarakan menerusi satu jawatankuasa dalaman atau secara langsung mengikut prosedur rungutan yang telah ditetapkan. 1. keselamatan dan kesihatan pekerjaan. surat perlantikan. organisasi tidak wajar mengurus dan merancang sumber manusia dengan menyamakan mereka dengan pengurusan dan perancangan sumber-sumber material. Ianya lebih cenderung kepada memahami objektif organisasi dan kakitangannya.3 Menyesuaikan Pengurusan dan Perancangan Sumber Manusia Kepelbagaian skop industri biasanya akan melibatkan pendekatan pengurusan dan perancangan sumber manusia yang agak berbeza walaupun asasnya iaitu keperluan kedua belah pihak perlu dipenuhi adalah sama. mereka dikenali pula sebagai "aset" kepada organisasi. Paradigma ini juga menjadikan pengurusan sumber manusia lebih telus sekaligus pula memudahkan perancangan sumber manusia yang selaras dengan kehendak kedua belah pihak samada kakitangan atau pun organisasi. Manakala kakitangan tanpa kesatuan sekerja memerlukan kefahaman keatas hak mereka mengikut termaterma serta kondisi yang tercatit dalam kontrak perkhidmatan. Namun begitu. duduk pada sofa empuk dan memakai kot. Hari ini juga sedang hangat diperkatakan impak globalisasi moden terhadap pengurusan sumber manusia. Pengurusan dan perancangan sumber manusia bukanlah terikat kepada teknik-teknik tertentu. kaunseling. latihan dan pembangunan. . sumber manusia dikenali sebagai "kos" kepada organisasi. teknologi maklumat. Bagi mencapai kemahiran sumber manusia diatas. Kini. Mereka juga memastikan kakitangan yang menerajui jabatan sumber manusia sesebuah organisasi adalah terdiri dariapda mereka yang mampu memanifestasikan misi. data dan rekod atau kewangan. Pembangunan pesat sumber manusia mengikut trend telah meninggalkan impak yang kuat terhadap evolusinya. perundingan. sektor perkilangan biasanya mempunyai kesatuan sekerja bagi menyuarakan kehendak mereka menerusi perjanjian/perundingan berkumpulan (collective agreement and bargaining) Bagi sektor yang melibatkan hanya kakitangan eksekutif. kerja-kerja berorientasikan personel dan perhubungan awam semata-mata.

2 Falsafah Sumber Manusia Timur dan Barat 2. Maka jabatan sumber manusia memastikan pekerja ini dipindahkan ke jabatan pengeluaran menerusi proses-proses latihan yang ringkas dengan mengambilkira aspek kenaikan gaji serta pangkat pekerja berkenaan. Faktor sumber manusia banyak sekali ditekankan oleh Sun Tzu dari aspek latihan. tetapi ilham yang dicetuskan untuk mengubahnya telah lama diperkenalkan oleh para pemikir barat dan timur. Perkaitan fungsi silang ini akan menyumbang kepada kerja berpasukan diantara jabatan-jabatan dan menjadikan sistem serta falsafah pengurusan menjadi lebih telus pada keseluruhan organisasi. Contohnya.1 Sun-Tzu Antara panduan purba yang paling popular dikalangan negara-negara Asia terutamanya Jepun hari ini ialah "Kesenian Peperangan Sun Tzu" yang diperkenalkan di negara China kira-kira 2. Setelah mendapat maklumbalas latihan dan susulan prestasi hasil dari latihan.0 NILAI-NILAI PENGURUSAN DAN PERANCANGAN 2. Dalam proses pengawasan seseorang penyelia baru. dengan kata lain. 2. perancangan dan kepimpinan. Hal ini pasti menggembirakan pengurusan tertinggi kerana penjimatan kos telah berlaku. jabatan pengeluaran mungkin memerlukan penyelia berkenaan menyertai kursus-kursus dalaman dan luaran yang terdapat dalam senarai program latihan jabatan sumber manusia. pemasaran. 2. Dari sini. pengurusan am. jabatan sumber manusia. maka jabatan sumber manusia dengan kerjasama jabatan pengeluaran akan menyenaraitapis calon yang diperlukan. Jabatan sumber manusia akan mengiklankan kekosongan sesuatu jawatan samada secara dalaman atau luaran. Iklan secara dalaman pula biasanya disahut oleh jabatan yang mempunyai lebihan pekerja. Perkaitan secara fungsi silang (cross-functional)juga telah dikenalpasti iaitu perhubungan erat diantara jabatan sumber manusia dan jabatan-jabatan lain seperti pengeluaran. sebaik sahaja menerima "Borang Keperluan Latihan" akan menganalisis keperluan latihan yang sesuai untuk penyelia berkenaan. kewangan. penyelidikan dan pembangunan dan lain-lain. Sun Tzu berpendapat bahawa :- . penyelia berkenaan akan disahkan perkhidmatannya dan diberikan ganjaran yang sesuai. disiplin dan kesetiaan mereka. Proses diatas walaupun pada dasarnya hanya melibatkan dua jabatan sahaja. Sekiranya pengambilan luar diperlukan."making things happen". Sun Tzu menekankan strategi peperangannya menerusi aturan organisasi.objektif dan sasaran korporat. tetapi ianya juga secara langsung dan tidak langsung melibatkan pula kelulusan dari pengurusan tertinggi dan rujukan daripada jabatan kewangan dalam konteks kos. pengurusnya perlu mengisi "Borang Keperluan Pekerja" dan menghantarnya kepada jabatan sumber manusia untuk proses seterusnya. pentadbiran. kawalan kualiti. jika jabatan pengeluaran berhasrat mengambil seseorang penyelia.2.1 Objektif Walaupun falsafah baru pengurusan dan perancangan sumber manusia hanya popular kebelakangan ini.500 tahun yang lampau. hari ini pelanggan/pembekal/pemborong/pengedar yang biasa berurusan dengan jabatan pengeluaran kadangkala perlu diperkenalkan kepada kakitangan yang baru dalam sesebuah organisasi. malah tidak keterlaluan jika dikatakan.

3 Kesimpulan Jelas kepada kita bahawa contoh kedua-dua elemen dari Timur dan Barat ini telah memainkan peranan yang begitu signifikan dalam evolusi pembangunan dan perancangan sumber manusia. Akhirnya dua orang intelek kualiti AS iaitu Juran dan Deming cuba memperkenalkan konsep kemanusiaan kepada usahawan Amerika Syarikat tetapi gagal.2. Ianya juga menjadi pemangkin kepada standard kualiti popular ISO 9000:1994 yang berasal daripada Eropah menerusi versi terkini iaitu ISO 9001:2000 yang begitu banyak menekankan elemen-elemen TQM. Ronald Reagan telah mengambil kembali ilham Deming dan Juran untuk memperkenalkan anugerah industri 'Malcolm Balridge' bagi memulihkan kegemilangannya. Jika seseorang anggota tentera dihukum sebelum menguji kesetiaan mereka. sanggup berkorban demi pembangunan begitu kuat dalam jiwa orang-orang Jepun. TQM akhirnya melahirkan banyak idea berhubung pengurusan dan perancangan sumber manusia secara kualitatif dan kuantitatif seperti '5 Turus TQM' (Jeneral (B) Bill Creech . Konsep pengurusan berpusat (centralised management) begitu kuat sekali yang jelas membezakan pengurusan tertinggi dan kakitangan bawahan. . Amerika Syarikat sebagai negara yang dikira agak maju dari segi barangan berasaskan kejenteraan (termasuk ketenteraan) dan automotif begitu angkuh menguasai pasaran dunia. keturunan dan ugama. Ketika itu. Pemindahan ini telah menyebabkan ramai industri automotif AS terpaksa gulung tikar kerana limusin yang dibangga-banggakan itu akhirnya telah dipinggirkan oleh orang mereka sendiri. 7+7 Perkakasan QCC.2 Pengurusan Kualiti Menyeluruh Tamat Perang Dunia Kedua. kualiti tidak begitu dipentingkan walaupun telah mempelajari impak daripada Revolusi Perusahaan. 2. mereka telah mencuba nasib dengan memasuki Jepun yang baharu sahaja mengalami ledakan bom atom AS keatas Hiroshima dan Nagasaki. Kitaran PDCA dan lain-lain. kesetiaan. mereka akan menjadi tidak setia dan ini menyebabkan kesukaran dalam mengambil mereka berkhidmat. Kira-kira tahun 1982. harga minyak sedang melambung tinggi disebabkan Peperangan Arab-Israel yang menyebabkan pengguna dan pekerja AS sendiri menukar selera samada menggunakan kereta Honda atau berkhidmat dengan Honda. Presiden Amerika Syarikat ketika itu. Juran dan Deming mendapati nilai-nilai ketimuran seperti rajin bekerja.peningkatan berterusan) sehinggalah AS dikalahkan pula dari segi perdagangan automotif apabila Honda menguasai pasaran Amerika Syarikat.USAF)."tentera yang menekankan undang-undang yang ketat dan mentadbir ganjaran serta hukuman dengan cara yang tidak membebankan akan menyemarakkan semangat peperangan positif. Akhirnya. 'Total Quality Advantage'. ianya juga tidak mendatangkan sebarang faedah" 2. Kini pengurusan yang 'revolutionary' ini dikenali sebagai 'Pengurusan Kualiti Menyeluruh' atau TQM.2. 6 Sigma. Confucius. Ketika ini. Han Fei Tzu dan lain-lain. Kakitangan dan pekerja mereka mengalami tekanan yang hebat terutamanya diskriminasi warna kulit. Namun jika seseorang tentera menunjukkan rasa kesetiaan tanpa sebarang hukuman dikenakan atas sesuatu kesalahan. Banyak lagi falsafahfalsafah lain yang telah diperkenalkan seperti "Teori X dan Y MacGregor" . "T dan T Hofstede".Tentera Udara Amerika Syarikat . Juran dan Deming telah berjaya mempengaruhi budaya kerja Jepun (kai-zen . Dalam jangkamasa yang pendek.

Ini menjadikan organisasi-organisasi ini lebih mementingkan keuntungan daripada kebajikan sumber manusia mereka. Portugis dan Jepun . banyak negara Asia Tenggara masih terpengaruh dengan sistem sejarah. adat resam serta kebudayaan. semasa sistem sosialis dan komunis memainkan peranan.Kini kedua-dua contoh pengurusan diatas telah menjadi sebahagian daripada modul akademik pengurusan sumber manusia untuk kebanyakan IPT termasuk Malaysia. Belanda. Malaysia adalah negara yang paling unik dalam konteks pengurusan dan perancangan sumber manusianya. 3. 3. Dari fahaman British. Walaupun kejayaan diperolehi secara sistem laissez-faire. Korea dan Amerika Syarikat tanpa membelakangkan nilai-nilai murni keagamaan.ternyata pengabaian kebajikan kakitangan dan pekerja telah menyebabkanturnover yang begitu tinggi dalam organisasi masing-masing. Di Hong Kong dan Singapura.1 Objektif Pengamalan pengurusan dan perancangan sumber manusia di Asia Tenggara banyak melibatkan jenis dan skop industri serta perniagaan itu sendiri. Kini. ramai pekerja dan kakitangan menderita psikologi disebabkan paksaan dan tekanan yang diletakkan keatas mereka. Di China pula. politik dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh penjajah terutamanya British. Mengikut tinjauan Sarachek dan Aziz (1986). China telah mengamalkan konsep 'pintu terbuka' untuk memberi laluan kepada sistem-sistem baru daripada Barat dan ASEAN dan mengembalikan nilai-nilai purba seperti Sun-Tzu dan Confucius.2 Asia Tenggara dan Malaysia Disebabkan pengaruh penjajahan dan faktor peperangan. organisasi di Malaysia cenderung kepada pengurusan dan perancangan sumber manusia berasaskan :-     Ketrampilan dan Kemahiran Manusia Pengetahuan Tugasan/Fungsi Pentadbiran Kesetiaan terhadap organisasi . menerusi era Teknologi Maklumat dan kemasukan kembali Hong Kong. Filipina dan Indonesia yang dahulunya banyak dipengaruhi Belanda dan Portugis kini mempunyai pengaruh yang kuat daripada Amerika Syarikat dalam pentadbiran organisasi mereka.0 PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DI ASIA TENGGARA 3. masih terdapat teknik pengurusan dan perancangan sumber manusia yang berbentuk berpusat dan piramid (umpamanya 'hongs' di HK) dengan meletakkan pengurusan tertinggi termasuk sumber manusia sebagai 'boss'. Pengurusan dan perancangan sumber manusia banyak mengalami perubahan hasil pengaruh daripada sistem dan pendekatan yang digunakan oleh Barat dan Timur termasuk negara-negara rantau Asia yang lain. organisasi di Malaysia menerima haipotesis daripada Jepun. Thailand. Contoh-contoh ini juga telah dipraktikkan oleh hampir kesemua pengamal-pengamal sumber manusia dari berbagai jenis organisasi.

US. . berpendapat tidak perlu ke tahap mengorbankan masa bersama keluarga demi kepentingan majikan semata-mata. Ini kontra dengan pengurusan mereka yang sanggup 'mati kerana kerja' atau 'dibuang kerja serta akauntabiliti jika gagal' dan sesetengahnya disusuli pula dengan 'joli bermati-matian selepas selesai sesuatu tugasan dengan jayanya'  Ada juga kakitangan Malaysia yang berpendapat bahawa pemimpin mereka perlu menjaga keseluruhan kebajikan mereka. Manakala Jepun/AS/Korea lebih mementingkan kualiti dan kuantiti kerja dalam menentukan ganjaran yang sesuai diberikan kepada kakitangannya. Pengurangan pekerja dan pemberian pampasan. Amerika Syarikat dan Malaysia pula menunjukkan bahawa :-  Organisasi Malaysia lebih menghormati hak peribadi seseorang pekerja dan keupayaan membuat keputusan sendiri dalam apa juga tugas yang dilakukan. Perbandingan rambang antara organisasi Jepun. Organisasi Jepun/Korea/AS pula lebih mementingkan keputusan yang mampu dihasilkan secara telus manakala keupayaan membuat keputusan adalah sama dengan Malaysia. 4. Organisasi Malaysia didapati lebih berani bersemuka dan mengendalikan kes sehingga ke peringkat Mahkamah. Contohnya jika suasana pasaran begitu memberangsangkan. namun ada juga organisasi yang mengadakan pelbagai skim alternatif kepada pengurangan pekerja serta memberikan pampasan yang sewajarnya kepada mereka. walaupun terpaksa bekerja keras. Korea.0 PERANCANGAN SUMBER MANUSIA YANG BERKESAN 4. Penerangan bab ini akan lebih menumpukan kepada suasana kegawatan semasa disebabkan perancangan sumber manusia berlaku secara lebih realistik. sosial.  Organisasi Jepun/AS/Korea biasanya cuba mengelakkan sebarang tindakan undang-undang dengan membayar gantirugi dan pampasan yang tinggi kepada kakitangannya. banyak organisasi yang mengamalkan dasar yang selamat seperti : a. Suasana ini yang dipengaruhi oleh keadaan politik. Semasa suasana kegawatan. organisasi terpaksa bersaing dalam konteks kadar upah dan suasana kerja yang ditawarkan.  Pekerja dan kakitangan Malaysia di organisasi Jepun/Amerika/. ekonomi dan pembangunan teknologi akan meninggalkan kesan keatas cara pengambilan pekerja yang diamalkan oleh sesebuah organisasi.4 elemen diatas telah menggantikan teknik 'purba' British seperti keturunan seseorang pekerja atau pengaruh atau hubungan dalaman (contact) dengan pengurusan yang kadangkala mempunyai hubungan persaudaraan. Walaupun tidak dinafikan bahawa terdapat juga organisasi yang membuang pekerjanya secara tidak beretika dan tidak berlandaskan undang-undang.1 Objektif Strategi pekerjaan organisasi banyak bergantung kepada suasana pasaran buruh semasa. Ini dilakukan semata-mata untuk meneruskan operasinya tanpa henti kerana kemungkinan kerugian produktiviti.

Dengan sendirinya sumber manusia dapat meningkatkan kualiti pengetahuannya selaras dengan kehendak kerajaan. melatih secara dalaman pekerja untuk melakukan kerja pelbagai dengan tawaran kadar upah yang berpatutan a. ii. Penggunaan efektif ini banyak melibatkan antara lain : i. Contohnya penumpuan penggunaan tenaga elektrik banyak ditumpukan hanya kepada kawasan-kawasan kritikal seperti pengeluaran yang memerlukan mesin. d. Walaupun demikian. pemindahan kerja sumber manusia ke unit. kemungkinan. pembayaran tuntutan perbelanjaan perubatan luar tidak akan dilayan kecuali dalam hal-hal kecemasan yang melibatkan hospital akibat kes yang kritikal dan tenat. Bagi sumber manusia bertaraf eksekutif pula. Jika dilihat hari ini. Bagi kakitangan yang telah lama bekerja dengan sesebuah organisasi. penyeliaan.b. Pengurangan ini juga berlaku apabila kakitangan hanya dibenarkan berjumpa dengan doktor panel atau yang setaraf dengannya sahaja. Bagi kakitangan yang baru. Ini telah sekaligus mengurangkan unsur-unsur penipuan yang banyak dilakukan semasa suasana ekonomi berkembang pesat. Jika tidak. sokongan dan am yang tidak mengenali apa itu Teknologi Maklumat. e. Pengurangan perbelanjaan contohnya ‘overhead’ Pengurangan perbelanjaan banyak melibatkan pengurusan sumber manusia dan cara komunikasinya dengan kakitangan. mereka akan meletakkan jawatan dan mencari kerja ditempat yang lain. jarang didapati sumber manusia samada dari peringkat pengurusan. Mencari teknik-teknik baru yang lebih menjimatkan kos Ini melibatkan tempoh jangkapanjang dan jangkapendek umpamanya :- . mereka digalakkan menggunakan peralatan komunikasi seperti telefon dan automasi pejabat seperti faks termasuk teknologi-teknologi terkini seperti e-mail yang lebih menjimatkan bagi menyampaikan maklumat. jika tidak. mereka juga tidak digalakkan melakukan perjalanan jauh dan luar kawasan apabila melibatkan urusan benar-benar penting sahaja. Pengurangan upah tambahan contohnya hasil kerja lebih masa Pengurangan kerja lebih masa juga telah meninggalkan kesan ke atas kakitangan berkenaan. kajian menunjukkan suasana kedua jarang berlaku kerana semakin ramai yang mula sedar kepayahan mencari kerja lain. Elemen disiplin juga telah berjaya diterapkan kedalam sumber manusia. Penggunaan sumber manusia dengan lebih berkesan. jabatan atau cawangan yang lain yang juga mengalami permasalahan kekurangan pekerja disebabkan kegawatan ekonomi. eksekutif. jarang antara mereka menimbulkan sebarang permasalahan dan memahami suasana semasa hasil daripada pengurusan sumber manusia yang cekap.

Antara kelebihan-kelebihannya ialah peningkatan fleksibiliti dan produktiviti dalam kerja. Hampir kesemua kakitangan dan pekerja digalakkan mencurahkan idea masing-masing bagi meningkatkan pendapatan organisasi. banyak organisasi mengamalkan falsafah pengurusan dan mematuhi keperluan perundangan kerana reputasi dalam pasaran dan rasa takut kepada pihak berkuasa dan menekan sumber manusia. kita dapati. jabatan pemasaran diberi mandat untuk mengiklankan produk dan perkhidmatan sesebuah organisasi menerusi media-massa. Jika dulu. meninggikan sumber sedia ada terhadap aktiviti utama dan mengurangkan pembuangan kerja kakitangan trampil dan sedia ada. namun ianya mampu bertukar menjadi kos jangka panjang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengambilan pekerja tetap. pengambilan sumber manusia secara kontrak dan sambilan. f. penggunaan teknologi yang direkabentuk untuk kepelbagaian kerja.pengurangan rantaian proses yang panjang dan membazir. Latihan dalaman seperti ini didapati lebih berkesan justeru pekerja telah mengenali pelatihnya dan tidak segan silu menyuarakan sebarang maklumbalas samada positif atau negatif untuk diambil tindakan bersama. kakitangan pengurusan sumber manusia sendiri akan mengatur latihan dalaman kepada pekerjanya. membabitkan diri dalam perdagangan elektronik dan sebagainya. Penumpuan kepada latihan dalaman oleh kakitangan mereka sendiri Jika terdapat teknologi atau kaedah baru yang ingin diperkenalkan. Teknik ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. Senario ini banyak menghasilkan apa yang dikatakan sebagai ‘lip service’ (cakap tidak serupa bikin) Tetapi sejak kegawatan ekonomi. Pengamalan secara realiti dasar-dasar dan falsafah pengurusan seperti TQM termasuk perundangan pekerjaan dan buruh dsb. Antara kelemahan yang dikenalpasti pula ialah : i) Kos – walaupun pengambilan sumber manusia kontrak dapat menghasilkan penjimatan jangka pendek. . g. pengurangan kos pengambilan kerja. Penumpuan lebih kepada pemasaran dan promosi formal Ini berlaku apabila keperluan meningkatkan dana kewangan syarikat diperlukan untuk menampung kos yang semakin meningkat. iv) Perhubungan Industri – bagaimanakah penggunaan pekerja kontrak berupaya meninggalkan kesan ke atas pekerja tetap dan kesatuan sekerja? h. i. Hasil yang diperolehi akan diberikan ganjaran komisyen yang sesuai. ii) Kualiti – kesukaran mengawasi standard dan keselamatan kerja keatas pekerja kontrak. kini terdapat juga organisasi yang mengambil langkah menggalakkan pekerja dan kakitangannya sendiri mencari pasaran. iii) Agensi – kesukaran untuk mengenalpasti kebolehupayaan sebenar sesebuah agensi. Selama ini.

Proses-proses yang biasanya melibatkan perancangan ialah : i) Merancang Objektif – proses ini bermula dengan menakrifkan apa yang diperlukan oleh organisasi. . 3. antara mekanisma perancangan objektif yang paling popular ialah Pengurusan Menerusi Objektif (MBO) yang diperkenalkan oleh Peter Drucker. sememangnya berkesan dalam menguruskan sumber manusia dengan lebih cekap.lebih banyak organisasi mendapati unsur TQM contohnya. buruh dan sebagainya telah mula dipatuhi demi menjimatkan kos gantirugi dan pampasan jika berlaku sebarang kerumitan dengan pihak berwajib. 2. selain Pernyataan Dasar Kualiti Organisasi. ianya akan disemak semula bagi menentukan keberkesanan pelaksanaannya. teknologi dan sebagainya. Banyak pemerhati dan pakar pengurusan sumber manusia termasuk daripada institusiinstitusi professional berpendapat bahawa tanpa disedari kegawatan telah meninggalkan impak yang begitu berkesan ke atas perancangan sumber manusia secara keseluruhan. Objektif. Aspek perundangan seperti keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Menilai Suasana Semasa – Setelah merancang objektif yang diperlukan. kewangan. Konsep ini banyak menekankan komitmen dan akauntabiliti kedua-dua pekerja dan organisasinya. Hasil Tanpa disedari oleh organisasi. ii. Organisasi perlu mendapatkan maklumat terperinci mengenai perkara ini menerusi tinjauan yang dilakukan oleh jabatan sumber manusia. Bagi organisasi yang menuju kepada persijilan ISO 9000. dalam tempoh yang ditetapkan. perancangan melibatkan pengurusan sumber manusia yang cekap bagi mencapai kedua-dua kehendak organisasi dan pekerjanya itu sendiri. Sekiranya terdapat lebih dari satu objektif. Konsep ini memberikan kelonggaran kepada keseluruhan kakitangannya untuk merancang sendiri tanggungjawab dan peranan mereka terhadap organisasi menerusi Pernyataan Misi. sebenarnya jika dilihat daripada langkah-langkah strategik yang diambil oleh mereka sebagaimana diatas telah menghasilkan perancangan sumber manusia yang lebih berkesan jika dibandingkan dengan suasana ekonomi membangun pesat. keutamaan diberikan kepada objektif yang lebih penting yang cenderung kepada meninggikan pendapatan dengan sumber yang minima. Kini konsep ini telah diperkembangkan dengan unsur-unsur TQM seperti ‘Pohon Struktur’ dan ‘QCC’. organisasi perlu memahami suasana semasa iaitu kemampuan mengukur keupayaan mereka dari segi sumbersumber seperti manusia. Sasaran dan Key Results Areas (KRA) Setelah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Perancangan Seperti yang telah dijelaskan pada awalan kertas tugasan ini.

5 Meramal Keperluan Sumber Manusia Perancangan sumber manusia juga melibatkan keupayaan meramal keperluan sumber manusia serta menilai pembekalan dan permintaan menerusi program yang berkaitan. iii. Pengurus pengeluaran akan merancang keperluan sumber manusianya bagi mencapai kehendak ini. Selain itu. Contohnya.Dalam konteks menganalisa jenis kerja.4 Kegagalan Perancangan Sumber Manusia Antara kegagalan umum yang telah dikenalpasti oleh pengamal pengurusan sumber manusia ialah kekurangan sokongan pengurusan atasan dan rakan pengurusan jabatan lain. satu inventori sumber manusia perlu diadakan yang mengandungi maklumat mengenai kemahiran pekerja. jabatan pengeluaran telah menentukan pengenalan produk baru dalam masa 3 bulan. Ini mungkin disebabkan oleh ketidakcekapan pengurusan sumber manusia untuk memberikan secukupnya maklumat yang diperlukan oleh pengurusan mereka dan rakan-rakan pengurus jabatan lain. data dan rekod yang melebihi pelaksanaan. menentukan latihan yang diperlukan menerusi analisa mengenalpasti latihan (training needs analysis) dan meningkatkan kecekapan pengurusan dalam meletakkan sumber manusia mengikut kesesuaian tugasannya. iv. Mengenali Kelemahan dan Kelebihan – Organisasi perlu mengenalpasti faktor faktor pembantu dan penghindar capaian terhadap objektif secara proaktif atau reaktif. pengurusan sumber manusia lebih cenderung kepada teknik-teknik dan metodoloji daripada memahami kebaikannya yang sebenar. kemahiran dan keupayaan seseorang pekerja yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Hasilnya akan hanya menyebabkan lebih kekeliruan dalam pelaksanaan teknik yang terlalu banyak ini yang kadangkala hanya terhad kepada penggunaan dokumen. 4. Membangunkan Rancangan Alternatif Dalam Mencapai Objektif – ini melibatkan kreativiti organisasi dalam mengadakan pilihan-pilihan ‘Plan B’ yang sesuai dalam mencapai objektif jika didapati ianya gagal atau berpotensi untuk tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Perancangan sumber manusia merupakan satu proses dinamik yang sentiasa memerlukan peningkatan berterusan dan pengemaskinian mengikut suasana dan trend semasa. Hasilnya. Setelah objektif keseluruhan sumber manusia organisasi dibangunkan. Faktor yang menentukan pembekalan dan permintaan sumber manusia pula akan bergantung kepada : . Biasanya proses ini akan dimulakan dengan menyemak kembali keterangan kerja bagi menentukan tambahan pengambilan tenaga sumber manusia jika perlu. pengurusan perlu berupaya untuk menentukan kemahiran yang diperlukan bagi menapai objektif ini. Atau jabatan sumber manusia beranggapan tugas perancangan hanya terhad kepada jabatan mereka sahaja. Analisa ini akan memaparkan pengetahuan. input sepenuhnya daripada jabatan lain seperti proses perancangan gagal diperolehi. Pengurusan akan menggunakan maklumat ini bagi mengadakan keterangan dan spesifikasi kerja (job description and specification)bagi memudahkan penilaian kerja (job evaluation) Maklumat ini juga mampu membantu pengurusan mengambil tenaga sumber manusia yang lebih berkesan. Ini akan memastikan pengambilan tenaga kerja yang kena pada tempat dan masanya. 4.

c. Dengan kenaikan taraf kesihatan dan perubatan di sesetengah negara Asia. Walaubagaimanapun. Akhirnya satu formula akhir akan diambil sebagai keputusan mengadakan sesuatu dasar atau objektif yang baru. b. ini menyebabkan lebih ramai manusia yang lebih sihat dan mampu melakukan kerja walaupun melebihi usia 50 tahun. Ini akan pula meninggalkan kesan-kesan yang telah diterangkan dalam 4.2 sebagaimana diatas.a. politik. teknik anggaran pengurusan juga digunakan dalam meramal keperluan sumber manusia. Ramalan dan tanggapan masing-masing akan dimaklumkan untuk mencari persamaan dan perbezaan serta pengemaskinian akan diperlukan. Adalah perlu untuk menganalisa jumlah sumber manusia mengikut unit atau jabatan contohnya kenaikan sumber manusia dalam jabatan tertentu mungkin menyebabkan kekurangan pula dalam jabatan yang lain. PENUTUP DAN KESIMPULAN b. perundangan. maka ramalan jualan masa hadapan akan diasaskan kepada jumlah jurujualnya. Dalam keduadua kes. sosial. Contohnya. Anggaran ini juga mungkin dicadangkan oleh pengurusan bawahan kepada pengurusan atasannya bagi tujuan semakan. organisasi yang ingin memperkenalkan produk baru atau memasuki pasaran baru akan menyebabkan pertambahan pekerja. . maka pengambilan pekerja tambahan tidak diperlukan lagi. ramalan permintaan keseluruhan dapat dicapai. c. jika organisasi masih mampu mengekal dan meningkatkan rekod jualannya dengan jumlah jurujual yang sedia ada. perubahan suasana dalaman organisasi – contohnya. d. maka organisasi perlu meningkatkan jumlah jurujual. jika volum jualan dijangkakan meningkat pada kadar 50%. Analisa Berdasarkan Pengalaman – yang juga dikenali sebagai kaedah Delphi. Analisa Kadar – teknik ramalan yang mudah bagi mengenalpasti keperluan sumber manusia yang membabitkan kadar diantara dua faktor. perubahan suasana tenaga buruh – contohnya perubahan trend demografi yang melibatkan lanjutan tempoh persaraan dan lebih ramai penyertaan buruh wanita kedalam industri. perubahan suasana luaran seperti ekonomi. Keperluan sumber manusia dianggarkan dan dimaklumkan kepada peringkat pengurusan bawahan bagi tujuan semakan. Selain itu. Analisa Trend – yang dimulakan dengan kajian perancangan sumber manusia keatas organisasinya sendiri berdasarkan pengalaman. teknologi dan persaingan pasaran. 5. Suasana kegawatan mungkin mengakibatkan penurunan dalam permintaan barangan dan perkhidmatan. Faktor peningkatan kualiti akademik juga mempengaruhi suasana tenaga buruh semasa seperti bakal pekerja mampu membuat pilihan yang bijak sesuai dengan kelayakannya dan lebih ramai wanita berpendidikan menyertai industri yang selama ini hanya melibatkan kaum lelaki sahaja.6 Teknik Ramalan Antara teknik ramalan yang popular dalam meramalkan keperluan sumber manusia ialah: a. 4. Satu lagi teknik yang mirip dengan Delphi ialah nominal dimana interaksi berkumpulan akan digunakan bagi menyelesaikan perbezaan diantara ahli kumpulan pengurusan sebelum mencapai keputusan muktamad. Ianya dimulakan dengan perbincangan berkumpulan pengurusan yang mendiskusikan keperluan sumber manusia mengikut tanggapan dan ramalan. Analisa Regresi Linear – merupakan teknik kuantititatif dan statistik berdasarkan perkaitan antara dua variabel contohnya jika perkaitan dapat diadakan antara jurujual dan volum jualan.

Pada dasarnya organisasi wujud untuk memuaskan kehendak sumber manusianya. dapatlah disimpulkan bahawa kaedah yang digunapakai oleh Malaysia tidak boleh membelakangi nilai-nilai murni yang sedia ada di Malaysia dengan mengambilkira aspek keagamaan. organisasi yang sesuai dan kod etika yang adil.Pengurusan dan perancangan sumber manusia adalah faktor yang saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Kita juga mendapati bahawa pengurusan dan perancangan sumber manusia perlu disesuaikan mengikut suasana skop industri itu sendiri. analisa tenaga kerja dan lain-lain. kepentingan konsep menang-menang. Peranan Pengurus Sumber Manusia juga semakin jelas sebagai pembantu kepada rakan penguruspengurusnya yang lain dalam menentukan penggunaan sumber manusia yang paling bekesan. Pengaruh konsep dan idea pengurusan barat dan timur umpamanya Sun Tzu dan TQM juga banyak mempengaruhi kaedah pengurusan dan perancangan sumber manusia. Kita dapati juga perubahan yang agak drastik sistem pengurusan barat daripada pemusatan kepada disentralisasi demi menjaga kepentingan dan kebajikan sumber manusia. . Kita juga dapat menyimpulkan bahawa organisasi perlu membangunkan strategi pengambilan tenaga kerja berdasarkan suasana buruh semasa seperti faktor-faktor demografi yang melibatkan peningkatan kualiti kemahiran dan akademik dan penyertaan kaum wanita dalam industri. Pengurus Sumber Manusia hari ini lebih perlu menumpukan kepada sumbangan terhadap membangunkan formula pelaksanaan strategi korporat dan sasaran perniagaan. kemahiran dan ketrampilan. kebudayaan dan adat resam setempat. Suasana kegawatan juga telah meninggalkan impak yang kuat terhadap suasana permintaan dan pembekalan sumber manusia dimana pengurusan dan perancangan dapat dilakukan secara lebih berkesan dan mampu menghasilkan keputusan yang cenderung kepada kejayaaan objektif sesebuah organisasi itu sendiri. Professionalisma pengurusan sumber manusia melibatkan pengetahuan teoritikal. Yang paling penting ialah anjakan paradigma terhadap sumber manusia daripada ‘kos’ kepada ‘aset’. Dalam konteks ini. birokrat kemanusiaan. pendidikan dan latihan. perundingan konsensus. Evolusi yang ketara dapat dilihat dalam pembangunan pengurusan dan perancangan sumber manusia yang lebih mementingkan kebajikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->