BAHASA MELAYU PEMULIHAN

Nama: Arahan:

.

Tahun:

Padankan suku kata mengikut gambar yang diberikan dan tuliskan perkataan tersebut.

bal lem bom pan kun pin

da di baldi tu ba bu ci

BAHASA MELAYU PEMULIHAN Nama: . Tahun: Arahan: Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar yang diberikan. b_l_i b_m_a k_n_ i l_m_u .

Baldi 4. Kunci 3. Bomba 6. Panda 2.BAHASA MELAYU PEMULIHAN Nama: . Pintu . Lembu 5. Tahun: Arahan: Sebutkan setiap perkataan dibawah dengan betul 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful