BAHASA MELAYU PEMULIHAN

Nama: Arahan:

.

Tahun:

Padankan suku kata mengikut gambar yang diberikan dan tuliskan perkataan tersebut.

bal lem bom pan kun pin

da di baldi tu ba bu ci

BAHASA MELAYU PEMULIHAN Nama: . b_l_i b_m_a k_n_ i l_m_u . Tahun: Arahan: Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar yang diberikan.

Panda 2. Pintu . Bomba 6. Baldi 4.BAHASA MELAYU PEMULIHAN Nama: . Kunci 3. Lembu 5. Tahun: Arahan: Sebutkan setiap perkataan dibawah dengan betul 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful