BAHASA MELAYU PEMULIHAN

Nama: Arahan:

.

Tahun:

Padankan suku kata mengikut gambar yang diberikan dan tuliskan perkataan tersebut.

bal lem bom pan kun pin

da di baldi tu ba bu ci

Tahun: Arahan: Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar yang diberikan.BAHASA MELAYU PEMULIHAN Nama: . b_l_i b_m_a k_n_ i l_m_u .

Panda 2. Baldi 4. Bomba 6. Kunci 3.BAHASA MELAYU PEMULIHAN Nama: . Pintu . Tahun: Arahan: Sebutkan setiap perkataan dibawah dengan betul 1. Lembu 5.