LAMPIRAN A

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KURIKULUM

1.

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA PENOLONG KANAN: JAWATAN HAKIKI: GRED JAWATAN : BAHAGIAN / UNIT : TARIKH MENYANDANG JAWATAN: TARIKH PENEMPATAN:

2

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KURIKULUM

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan atas perkara-perkara berikut: 2.1. PENGURUSAN KURIKULUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Program dan akiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum. Menentukan rancangan Pengajaran Harian, Mingguan, Penggal dan Tahunan Memastikan semua program panitia matapelajaran berjalan lancar. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menyediakan jadual waktu P & P dan guru ganti Menguruskan peperiksaan awam dan dalaman. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik. Memastikan program PPSMI berjalan lancar – Buddy Support System.

dibuat oleh guru.

sumber, makmal dan bengkel.

2.1.10 Memastikan Pusat Sumber digunakan semaksimum yang boleh. 2.1.11 Memastikan semua guru dan murid menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. 2.1.12 Memastikan Program KIA2M dan PROTIM dijalankan. 2.1.13 Memastikan murid-murid Prasekolah dan Pendidikan Khas menerima pelajaran. 2.1.14 Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. 2.2 PENTADBIRAN 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3 2.3.1 Membantu menentukan agihan tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengurusan peperiksaan awam/dalaman, kursus dan latihan untuk guru Membantu mengumpul data, maklumat dan sistem perangkaan. Melaksanakan pencerapan dan pemantauan – P&P guru dan buku latihan murid. Pemantauan Kelas Pemulihan/Pendidikan Khas/KIA2M/PROTIM?Prasekolah. Menyediakan Data EMIS dan Maklumat Kelas Guru(MKG). Menyediakan laporan Prestasi Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah. Memastikan program Perkembangan Staf dijalankan mengikut Takwim Sekolah.

dan kakitangan bukan guru.

BIDANG UMUM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

10 OBJEKTIF KURIKULUM Memberi peluang pelajaran kepada semua warganegara Malaysia.Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Membina hubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.3. . OBJEKTIF PENGURUSAN KURIKULUM . .4 3. .9 3.8 3.2 3. 3.5 3. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan. cekap dan berkesan. . . 4.Menyediakan data dan maklumat guru yang terkini dan betul. . Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan. Mengembangkan potensi individu murid melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan.Mengamalkan system pengurusan kurikulum bedasarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang terkini dan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia.3 3. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.Menyediakan program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah. . Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih inovatif. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua matapelajaran.Memastikan Pusat Sumber digunakan secara maksimum mengikut jadual. cekap dan berkesan. . .Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus.1 3.7 3.6 3.Memastikan semua kelas mempunyai Jadual Waktu yang terkini.Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. berketerampilan dan sejahtera. . Melahirkan insan yang berakhlak mulia.Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan.Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden. berilmu.

Moral P. Seni Kajian Tempatan Pemulihan Inventori Prasekolah Bahasa Inggeris Matematik P. CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH GURU BESAR PIBG Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Kurikulum Pentadbiran Panitia Bahasa Malaysia Sains Pend. Muzik Kemahiran Hidup P.5. Islam Kebudayaan Kesihatan Pengakap PBSM Tunas Puteri Puteri Islam Perkembangan Staf Bangunan & Selenggaraan Pendaftaran / Rekod Kebajikan Lawatan MSS .Jasmani Projek Khas BBM Kelas Tambahan Pusat Sumber Perpustakaan Bilik APD Peperiksaan & Penilaian Jadual Waktu Jadual Ganti Bimbingan & Kaunseling Pentadbiran Penyeliaan Projek Khas Guru RMT & Program Susu Sekolah Kebersihan & Keceriaan Maklumat Guru Pencegahan Dadah Sukan Tahunan Kantin Projek Khas Permainan Kurikulum Kewangan Bekalan Statistik / Data Perancangan /Pembangunan Sekolah Pengurusan Staff Pejabat Disiplin & Pengawas SPBT Bola sepak Bola Jaring Sepak takraw Hoki Badminton KoKurikulum Keselamatan Hal Ehwal Murid Badan Uniform Kelab & Persatuan Projek Khas B. Malaysia B. Inggeris Matematik Sains Pen. Islam P.

CARTA ORGANISASI – KEDUDUKAN PEGAWAI Guru Besar Guru Bimbingan PK Kurikulum Pengurusan Kurikulum Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan PPSMI Pengurusan Panitia Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Prasekolah Pengurusan Pemulihan PROTIM Pengurusan Data EMIS dan MKG Pengurusan Kecemerlangan Akademik Pengurusan Pencerapan dan Pemantauan Pengurusan Prestasi Guru dan Kakitangan Pengurusan Pendidikan Khas Perkembangan Staf .

KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Tanggungjawab 1. 6. 5.1 Memastikan rancangan pengajaran dibuat.2 Guru Matapelajaran 5 Arahan : 5.2 Guru PPD Matapelajaran GB 2 Memastikan rancangan P & P dalam jangka waktu yang ditetapkan Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan murid Tahap 2 dilaksanakan Memastukan Bahan Bantu Mengajar dimanfaatkan sepenuhnya dalam P&P.7. 1.3 Guru Cemerlang . 2. Menyampaikan kepada ketua panitia matapepajaran pekeliling format baru peperiksaan Guru Besar 2.1 Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan buku kerja murid Tahap 2 dilaksanakan.1 Memastikan sukatan pelajaran terbaru diperolehi.1 Semua Penolong Kanan 6.1 Ketua Panitia KPM Matapelajaran JPN 1.2 Guru Matapelajaran 4 Guru Besar 4.1 Memastikan pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid dilaksanakan mengikut jadual.2 Menyampaikanarahan mendapatkan sukatan pelajaran kepada ketua panitia subjek.2 Memastikan laporan pencerapan dan pemantauan disediakan.1 Ketua panitia KPM matapelajaran JPN 5. Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1 Menyampaikan arahan dan bahan dari PPD/JPN tentang sukatan pelajaran Arahan : 1. GB 6 Menyediakan jadual pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid Guru Besar 6.2 Memastikan rancangan siap dan dilaksanakan semasa pengajaran.1 Ketua Panitia Matapelajaran 4. Bil SENARAI TUGAS. 3. PPD matapelajaran 4.1 Ketua Panitia Matapelajaran 2.2 Guru Matapelajaran 3 Guru Besar 3. 2. 4. 6.1 Memastikan pekeliling format baru peperiksaan diperolehi dan diagihkan kepada guru-guru subjek berkenaan.1 Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam P&P.1 Ketua Panitia Matapelajaran 3.2 Ketua panitia matapelajaran 6.2 Guru 3.2 Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan. 3.

3 Guru matapelajaran 10 Merancang dan melaksanakan program peningkatan kecemerlangan Menyampaikan arahan kepada ketua panitia matapelajaran tarikh akhir menyelesaikan sukatan pelajaran 10. Guru Besar 12. Guru Besar 9.1 Guru Besar 7.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8 Menyediakan soalan peperiksaan 8.1 Ketua panitia matapelajaran 11.1 Ketua panitia matapelajaran 10.1 Setiausaha Peperiksaan 9. Besar 8.2 Guru Bimbingan 10.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8.7 Memastikan semakan Buku Rekod Mengajar Guru dilaksanakan 7. 8. Guru Besar 11.2 Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut Takwim yang ditetapkan.3 Guru matapelajaran 11 11. Guru Besar 7. PPD 3.2 Memastikan kerja kursus dilaksanakan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan.2 Guru matapelajaran . 12.1 Memastikan markah dan keputusan peperiksaan diperolehi. 9. PPD 3.1 Menyampaikan maklumat dari JPN kepada guru-guru matapelajaran 12. 9.1 Menyediakan jadual semakan Buku Rekod Mengajar Guru.1 Ketua panitia matapelajaran 12.2 Memastikan analisis Headcount disediakan.3 Guru matapelajaran 9 Menyampaikan arahan dan membuat analisis Headcount Arahan : JPN 2.2 Menyediakan laporan.2 Ketua Panitia Matapelajaran 9.1 Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanankan oleh guruGuru guru matapelajaran.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan. 7. Guru Besar 10. 9.3 Memastikan laporan Headcount dihantar ke PPD.2 Guru matapelajaran 12 Menyampaikan maklumat tentang kerja kursus PAFA dan PEKA Arahan : JPN 2.1 Setiausaha Peperiksaan 8.

3 Memastikan jadual relief disediakan.1 Penyelaras KBKK 15.1 Penyelaras KIA2M 17.2 Guru KBKK 16 Menubuhkan jawatankuasa LPNT (Laporan Penialian Prestasi Tahunan) Guru Besar 16.1 Memastikan setiap kelas mendapat jadual terkini. 17. 14. 14.1 Memastikan murid tahun 1 telah melalui Ujian Penapisan.2 Penyelia Petang 17 Menyampaikan maklumat tentang KIA2M Guru Besar 17.2 Penyelia Petang .2 Guru Matapelajaran 18 Menyediakan jadual waktu kelas.2 Pembantu Tadbir 14 Guru Besar 14.2 Memastikan laporan diserahkan ke PPD.1 Memastikan murid yang terlibat adalah benar-benar lemah.1 Memastikan Penolong Kanan melaksanakan tugas sebagai penilai pertama. 18. 17.1 Penolong Kanan 18.2 Memastikan muridmurid terlibat mengikut program KIA2M. Guru Besar 13.1 Penolong Kanan 16. 16. 17.1 Penolong Kanan 13.13 Memastikan staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing Menyampaikan maklumat tentang program PROTIM/Pemulihan 13.1 Penyelaras Tahun 6 14. persendirian(guru) dan relief Guru Besar 18.2 Memastikan semua guru mendapat jadual waktu persendirian. 15.1 Memastikan semua staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing.2 Memastikan guru yang akan menerima APC mengikut pemantauan dan pencerapan.2 Memastikan guru telah menerima input berkaitan kelas yang akan diajar. 15. 18. 16.2 Ketua panitia Matapelajaran 14.3 Memastikan laporan KIA2M dihantar ke PPD. 18.3 Guru Pemulihan 15 Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Khas Guru Besar 15.1 Memastikan muridmurid dipilih melalui prosedur yang ditetapkan.

2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut Takwim. 2. SPI Bil 3/1981 SPI Bil 1/1982 PK Kurikulum Setiausaha Program PK Kurikulum Setiausaha Program Guru Besar/PK Kurikulum 4. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa. 6. 8.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN PPSMI MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN JAWATAN PROSES KERJA 1.8. Memantau pelaksanaan aktiviti 7. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti. Mengadakan mesyaurat jawatankuasa dan menyediakan bajet. SPI Bil 4/1986 SPI Bil 10/1993 SPI Bil 4/1994 PK Kurikulum Setiausaha Program 8. Mewujudkan struktur organisasi yang menyokong pelaksanaan program. UNDANGUNDANG/ PERATURAN Guru Besar PK Kurikulum Guru Besar/PK Kurikulum 3. Merancang aktiviti/takwim 5. Melapor.

Memantau pelaksanaan aktiviti. Ya TAMAT 7. Menubuhkan struktur organisasi.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN MULA 1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . 8. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Tidak 6. 5. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa 3. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan dan dihantar ke PPD/JPN. 4. 2.

1 Lampiran PK 1.Sistem Bimbingan Taulan Rujukan Lampiran PK 1.2 Catatan Borang laporan aktiviti tahunan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1.5 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN -SBT Nama Borang Borang laporan aktiviti bulanan – Sistem Bimbingan Taulan Borang pemantauan . 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet Merancang aktiviti/takwim/bajet Melaksanakan program Membuat pemantauan Tindakan Guru Besar Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Ahli Jawatankuasa Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Penyelaras (Ketua Panitia) Tempoh/ Tarikh November/ Disember Januari Januari Sepanjang tahun 3 kali setahun (Mac. September) Setahun sekali (Oktober) Catatan 6 7 Membuat analisis /post mortem Membuat laporan program dan dokumentasi 8. Jun.4 Bil 1 2 3 8.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN Bil.3 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN .

6 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI – SBT . 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (Free Period). Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 8. 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. SPI Bil. 3. SPI Bil. 4/1986 Panitia matapelajaran. 3/2007 Garis panduan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan. SPI Bil. 4. 5. SPI Bil. 6.1. 4/1994 Penilaian perkara asas fardu ’Ain (PAFA) dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). SPI Bil. 2. SPI Bil. 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah.

Buku Latihan) 4 Jawatankuasa Pengurusan Panitia 5 Jawatankuasa PPSMI 6 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 7 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 8 Jawatankuasa Pentadbiran Pejabat 9 Jawatankuasa Perkembangan Staf 10 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 11 Jawatankuasa Majlis Rasmi Sekolah 12 Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas 13 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Jawatan Yang Dipegang Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa 8. Jawatankuasa Yang Dianggotai 1 Jawatankuasa Kurikulum 2 Jawatankuasa Progran Peningkatan Kecemerlangan Jawatankuasa Pencerapan dan Pemantauan 3 (guru.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .Bil.7 Bil. 1 2 3 4 5 SENARAI NORMA KERJA – SBT Jenis Kerja Mesyuarat ahli jawatankuasa Pelaksanaan aktiviti Melengkapkan borang laporan Membuat pemantauan Penulisan laporan Masa Yang Diambil 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 jam Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 3 kali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Seminggu Tiga kali setahun 9.

Mengedar jadual waktu kepada semua guru dan guru kelas 16. Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar 4. Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling 2. Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar 14. Masuk ke kelas mengikut jadual waktu 10. Membentuk Jawatankuasa Jadual Waktu 3. Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan 12. Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas 13. Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian 6. Menampal jadual waktu di kelas masingmasing. Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar 5.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Buku Rekod Mengajar dan bilik-bilik khas Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu Guru Matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar PK 1 PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru matapelajaran Guru kelas 9. Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar/PK/Pejabat/PPD 17. Menilai perjalanan jadual waktu 11. Menandatangani jadual waktu guru dan guru kelas 15. Menyusun jadual waktu 7. Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas 9. Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guruguru/kelas 8.Guru Besar 1.

Pengesahan Guru Besar 6. Guru Besar menandatangani jadual waktu 11. Guru Besar menyemak 5. S/U jawatankuasa jadual waktu TAMAT 12. Menyediakan salinan secukupnya 8.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Pejabat. Pelaksanaan diuji/Perlu pindaan 10. Membentuk AJK Jadual Waktu 2. PK. PK menyediakan senarai nama guru mengikut opsyen matapelajaran dan darjah yang diajar 3. Menyediakan jadual waktu untuk GB. Bilik guru. Jawatankuasa Penyusunan Jadual Waktu 4. Lekatkan satu salinan dalam bilik Guru Besar. Jawatankuasa menyusun Jadual Waktu 7. PK.MULA 1. Kelas dan Bilik-Bilik Khas 9. Mengedar jadual waktu kepada semua guru darjah 9. Pejabat.

4 Bil.Bil. 1 2 3 Aktiviti Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu Guru matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9. 1 2 3 SENARAI NORMA KERJA – JADUAL WAKTU Jenis Kerja Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Masa Yang Diambil 40 minit 30 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 1 hari 1 hari 1 hari .

1 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menyediakan senarai guru dan opsyen 120 minit matapelajaran dan bilangan kelas diajar 120 minit Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu 1680 minit 2 hari 2 hari 2 minggu 2 hari 1 hari 1 waktu mengajar Setiap hari Ikut keperluan 1 hari 1 hari Menyalin/mencetak jadual waktu untuk 240 minit guru-guru/kelas 30 minit Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menandatangani jadual waktu Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru / darjah Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar. PK dan Pejabat Meletakkan jadual waktu di kelas masing-masing/buku rekod mengajar Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI 30 minit 30 minit 240 minit 30 minit 30 minit 13 14 15 16 17 10.

Menentukan fasilitator 4.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Membuat post-mortem / penilaian kursus 10. Mengeluarkan surat jemputan 7.Guru Besar 1. Mengenalpasti keperluan – laporan daripada ketua panitia 3. Mengadakan mesyuarat/penubuhan jawatankuasa 2. Melaksanakan program 8. masa dan tempat 5. Menulis laporan pelaksanaan aktiviti 9. Membuat laporan tahunan 10. Membuat anggaran perbelanjaan 6. Menentukan tarikh.

Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa 2. Melaksanakan program 8.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF .laporan ketua panitia Tidak dapat hadir Fasilitator 3. masa dan tempat 5. Post-mortem / penilaian kursus TAMAT 10. Laporan tahunan 10. Laporan pelaksanaan aktiviti 9. Mengeluarkan surat jemputan 7. Mencari Pengganti 4. Menentukan tarikh. Mengenalpasti keperluan .MULA 1. Anggaran perbelanjaan 6.

masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar Catatan 10.4 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. 1 2 SENARAI NORMA KERJA – PERKEMBANGAN STAF Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Masa Yang Diambil 2 jam Seminggu Catatan .Bil.

5 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – JAWATANKUASA Sekolah: JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 2008 Pengerusi : Guru Besar . masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Seminggu Sehari Sehari Dua hari Sehari Dua hari Sehari seminggu 10.3 4 5 6 7 8 9 10 Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.

6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Sekolah : ______________________________________________________________ Nama Guru : ______________________________________________________________ Perkara: ______________________________________________________________ .Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : Penolong Kanan Pentadbiran / Penyelia Petang Setiausaha Program Perkembangan Staf (Guru B&K) Setiausaha Kuriklum Semua Ketua Panitia 10.

: ___________________ ___________________________ (NAMA PENUH) 10.Penganjur : ______________________________________________________________ Tempat: ______________________________________________________________ Tarikh : ________________________ Masa : __________________________ LAPORAN _________________________________________________________________ CATATAN / TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: Tarikh Tindakan Disediakan oleh.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN Nama Sekolah : ______________________________________________________________ 1. Program / Aktiviti Tarikh : __________________________________________________ : __________________________________________________ . 2.

Bil. Kekuatan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 8. 5. Pengurus Nama Penilai Jawatan Penilai : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ Keberkesanan / Pencapaian Aktiviti : Matlamat/Objektif Penilaian Tercapai Tidak tercapai 7..3.. . _________________ (NAMA PENILAI) 10. Kelemahan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 9.. 4. Cadangan : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Disediakan oleh. 6.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 200.

Penentuan objektif (adakah objektif jelas dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 4. ____________________ (NAMA SETIAUSAHA) Jawatankuasa Perkembangan Staf 10. Kelemahan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 8. Kekuatan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 7. Penentuan keutamaan (adakah sumber digunakan secara optimum?) _______________________________________________________________________________ 3. Cadangan penambahbaikan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Disediakan oleh. Reka bentuk dan pembinaan latihan (adakah selaras dengan pengajaran. pembelajaran dan pengalaman serta menepati kos?) ________________________________________________________________________________ 5.1. Penentuan keperluan (adakah keperluan latihan relevan dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 2. Pengukuhan pembelajaran (adakah pihak pengurusan sekolah mengukuhkan pembelajaran?) _______________________________________________________________________________ 6.8 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS MESYUARAT _____________________________ .

_____________________ ( NAMA PENUH Guru Besar. ___________________________________ 4... Sekian. NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas. SK ... Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih......... ___________________________________ 3............ ___________________________________ 2..... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... ) 10. ___________________________________ 2. sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan mesyuarat seperti beikut: Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : __________________________ Agenda : 1....._____________________________ _____________________________ _____________________________ Tarikh : _________________ Tuan..9 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF ..

........... ANGGARAN PERUNTUKAN : RM ..SEKOLAH KEBANGSAAN ..... .................................10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – ANGGARAN PERBELANJAAN JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN ..... _________________ (NAMA PENUH) Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Staf SK .......................................................... Tindakan Disediakan oleh............. 1 2 3 4 5 6 Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara berbangkit Program / perancangan .... MINIT MESYUARAT KALI KE. 10.... ______________________ (NAMA PENUH) Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ...................................... Tarikh Masa Tempat: Pengerusi Kehadiran : : : : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________(bilangan) : ___________________________________(senaraikan) ____________________ Nama yang hadir Nama yang tidak hadir: ___________________________________(senaraikan) Nama yang turut hadir : ___________________________________(senaraikan) Bil......... ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 20........... Hal-hal lain Disemak oleh.........................

.. 10.......... ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha.11 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS PROGRAM Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.............. _____________________________________............... __________________________________________________________________________________ Tuan/Puan. SK ... Perkara Anggaran Perbelanjaan (RM) Catatan JUMLAH Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia ______________________________ __________________________________________________________________________ Disediakan oleh..... NOTIS PROGRAM / AKTIVITI KEMAJUAN STAF .......Bil....... Sekolah Kebangsaan ____________________.. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.

10. sukacita dimaklumkan Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan program / aktiviti seperti berikut: Program / Aktiviti Tarikh Masa Tempat 2.Merujuk perkara di atas.12 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF Sekolah : _______________________________________________________________ LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF TAHUN ______________ Hari : ____________________ Tarikh : _________________________ . ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha. : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekolah Kebangsaan ____________________. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Sekian.

13 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ Tarikh Januari Bidang/Tajuk Sekolah Bestari Promod (Program Modul Semua guru Penglibatan Semua guru Penceramah Catatan . Sekolah Kebangsaan ____________________. Perkara / Butiran / Isi : _______________________________________________ Sila lampirkan nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus.Masa : ____________________ Tempat : _________________________ Kumpulan Sasaran : ________________________________________________________ Tajuk/Tema : ________________________________________________________ Penceramah/Fasilitator : _______________________________________________ Penganjur A. B. Kehadiran Peserta (Lampirkan bersama helaian ini) Disediakan oleh. Ringkasan Aktiviti Bil. 10. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.

14 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KEHADIRAN PROGRAM KEMAJUAN STAF Sekolah __________________________________________ PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ A.M. Nama Peserta Tandatangan . Dll Jurulatih Utama B. Bil. M. Jurulatih Utama B. 10. M.Pengajaran) Pembinaan Jadual Februari Spefikasi Ujian Semua guru Pensyarah Komponen Sastera dalam B. Mac Semua guru Komponen Sastera dalam B. Peserta Yang Hadir.I.

1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Guru Guru PAR GB/PK/GKMP Proses Kerja 1. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. 2. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan.(Jika tidak cukup. 3. 11. 4. Menandatangani rekod penyerahan. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. sila guna helaian tambahan) B. 5. Undang-Undang / Peraturan . Nama Peserta Catatan Disediakan oleh. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Peserta yang Tidak Hadir Bil. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Sekolah Kebangsaan ____________________.

GB/PK/GKMP

6. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 7. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 8. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

GB/PK/GKMP

Guru

11.2

Carta Aliran
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Kurikulum
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

MULA 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar ke pejabat setiap hujung minggu untuk disemak. Lengkapkan semula 3. Merekod penyerahan.

4. GB/PK/GKMP menyemak BRM 5. Puas hati?

6. GB/PK/GKMP menandatangani TAMAT 7. Guru mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing

11.3 Senarai Semak

Penolong Kanan Kurikulum

DOKUMEN
AKTIVITI SUBAKTIVITI

TAJUK
PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Bil. 1

Aktiviti Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Guru

Tindakan

Catatan

2 3 4

Guru Guru PAR

5

GB/PK/GKMP

6

GB/PK/GKMP

7

GB/PK/GKMP

8

Guru

11.4

SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR
MINGGUAN

Bil.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit

1 Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 40 minit Setiap Hari 2 3 15 minit 5 minit Setiap Minggu Setiap Minggu 4 60 minit Setiap Minggu 5 40 minit Setiap Minggu 6 20 minit Setiap Minggu 7 10 minit Setiap Minggu 8 10 minit Setiap Minggu 12. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.1 Proses Kerja DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar.

penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. 7. pentaksiran) 3. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. 2. 6. 4. Menyediakan tugas pengawas. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. 5.2 Proses Kerja 1. Buku-Buku Markah. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN . Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. 9. 8. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. 11. Buku Kemajuan Murid. 12. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. bapa atau penjaga. Memproses markah-markah. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan Guru Besar / GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Tingkatan Semua guru yang terlibat Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 12. 10. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Laporan Adab Belajar.

7. Menyediakan analisis peperiksaan 13. Mengedarkan jadual. Menyediakan Jadual Peperiksaan dan Tugasan. 3. Mengedarkan takwim sekolah / takwim peperiksaan. Menandatangani Kad Kemajuan / ADAB 10. 4.3 Senarai Semak TAMAT Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT . Menyediakan soalan-soalan 5.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN MULA 1. 2. Menyelia perjalanan peperiksaan 6. Menyerah buku kemajuan kepada murid untuk tandatangan ibu bapa. Mengurus pengiriman JAPIM/JPN/PPD 14. Mencatat dan memproses markah 8. Failkan 12. 11. Menerima kembali kad kemajuan murid 12. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Melengkapkan Kad Kemajuan / ADAB 9.

Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan.4 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan Guru Tingkatan ditandatangani oleh ibu. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. 1 Aktiviti Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. bapa atau penjaga. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Memproses markah-markah. Laporan Adab Belajar. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Buku-Buku Markah. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Bil. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. SENARAI NORMA KERJA – Pengurusan Ujian/Peperiksaan Dan Pentaksiran Dalaman Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit . Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Buku Kemajuan Murid. Tindakan Guru Besar Catatan 2 GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 3 4 5 6 7 8 9 Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 10 Guru Tingkatan 11 Guru Tingkatan 12 12. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan.

Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. 30 minit 1 Hari .1 Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. bapa atau penjaga dan tetapkan tarikh pemulangan. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Memproses markah-markah. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Laporan Adab Belajar. Buku Kemajuan Murid. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. 30 minit 1Hari 13 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Menyemak dan menandatangani buku/kad kemajuan murid 10 minit 1 Hari 2 60 minit 1 Hari 3 120 minit 2 Hari 4 5 6 30 minit 120 minit 30 minit 1 Hari 2 Hari Setiap hari peperiksaan 7 80 minit 1 Minggu 8 9 840 minit 360 minit 1 Hari 3 Hari 10 360 minit 3 Hari 11 120 minit 2 hari 12 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Buku-Buku Markah. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar.

14 Menerima kembali Buku Kemajuan Murid / Slip Keputusan Peperiksaan dan semak tandatangan ibu bapa/penjaga. 20 minit 1 Hari 15 Menyemak bilangan buku yang dipulangkan dan menghantar kepada PK HEM untuk simpanan. 30 minit 1 Hari 18 Mengurus pengiriman ke JAPIM / JPN / PPD (jika perlu) 30 minit 1 Hari 13. 30 minit 1 Hari 16 Menerima dan menganalisis secara keseluruhan keputusan peperiksaan.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 360 minit 3 Hari 17 Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan.

2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 6. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 2. 3. 5. Membentang kertas kerja perancangan program.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Penyelaras Program Penyelaras Program Guru Matapelajaran PK / Ketua Panitia Guru Besar / PK Guru Matapelajaran Proses Kerja 1. Mesyuarat kajian semula. 7. 4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Pelaksanaan Program. 8. Pemantauan Program. Penambahbaikan Program. Undang-Undang / Peraturan 13.

3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . Kajian semula 7. Mesyuarat perancangan 2.MULA 1. Capai sasaran yang ditetapkan 13. Melaksanakan program 6. Membentangkan kertas kerja perancangan program 5. Melantik jawatankuasa bertindak 3. Penambahbaikan program Tidak Ya TAMAT 8. 4. Mengedarkan jadual.

1 Jenis Kerja Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Mesyuarat kajian semula. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. Membentang kertas kerja perancangan program. Masa Yang Diambil 120 minit 1 Hari Jumlah Unit .Bil. Pemantauan Program. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Penambahbaikan Program. Pelaksanaan Program. 13.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil. 1 Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.

Berterusan Berterusan 14. Membentang kertas kerja perancangan program. 9 Bulan 6 Pemantauan Program.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . 120 minit 1 Hari 3 60 minit 1 Hari 4 60 minit Bergantung kepada program Berterusan 1 Hari 5 Pelaksanaan Program. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Berterusan 7 Mesyuarat kajian semula. 60 minit 1 Hari 8 Penambahbaikan Program.

Menyelaras dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. 3. 6.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Guru Media GB /Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media 14. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Menilai aktiviti-aktiviti. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. 9.2 Proses Kerja 1. Menyediakan laporan bertulis tentang aktivitiaktiviti. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. 5. 7. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan 11. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 8. Mengurus pembelian dan penerimaan bahanbahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . 10. 2. 12. Failkan. 4.

Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran 6. Menyelaras dan menjalankan aktiviti APD Penilaian Aktiviti PERPUSTAKAAN BBM 7. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar TAMAT 9.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mesyuarat Jawatankuasa membuat perancangan tahunan. Failkan 14. Perpustakaan APD/BBM 4. Menguruskan pembelian dan penerimaan 5. Guru Besar mengesahkan laporan 10. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.MULA 1. 2. 3. Menyediakan laporan bertulis 8.

Bil. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan Menilai aktiviti-aktiviti Mengubahsuai aktiviti jika perlu Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan aktiviti-aktiviti Failkan Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. 1 Aktiviti Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 1 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Masa Yang Diambil 30 minit 1 Hari Jumlah Unit .

Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan. Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti. Failkan. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 60 minit 1 hari 3 20 minit 1 Hari 4 5 6 7 8 9 60 minit 2 hari 120 minit 3 hari 10 11 30 minit 1 hari 12 5 minit 1 hari 15. Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan. Menilai aktiviti-aktiviti.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) .

5. 14. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. 10.Pegawai Yang Dirujuk S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas S/u Peperiksaan PAR Murid S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan PK / S/usaha Peperiksaan Pengawas Luar Guru Besar/PK S/u Peperiksaan 15. Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. 2. Menyemak borang kemasukan murid.Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR) . Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Menjalankan peperiksaan. 12. 7. 6. 3. 4. 15. 13. 11. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. 9. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Kurikulum . Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.2 Carta Aliran Proses Kerja 1. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. 8. Memberi taklimat kepada semua calon.

Failkan satu salinan rekod Penolong Kanan Kurikulum 15. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Memerima semula borang 5.1. Murid menyemak borang 8. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD 15. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Mengirimkan/faks analisis keputusan kepada JPS/PPD 19. Murid mengambil keputusan di pejabat 17. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan 10. Failkan satu salinan 11. Menjalankan peperiksaan 14. Taklimat kepada semua calon 13. Murid tandatangan borang 9. Menerima taklimat dan borang dari JPN 2. Membuat salinan secukupnya 16. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7.3 Senarai Semak . Membuat analisis 18. Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk 12.

Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menyemak borang kemasukan murid. Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Mengurus pengiriman analisis keputusan ke JAPIM/JPS/PPD (jika Perlu) Tindakan( _/ ) Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 15. 1 2 3 Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan.

Membuat analisis keputusan peperiksaan. Menjalankan peperiksaan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Memberi taklimat kepada Guru Kelas.Bil.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Memberi taklimat kepada semua calon. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Masa Yang Diambil 120 minit 60 minit 40 minit 60 minit 120 minit 120 minit 60 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit 60 minit 1 bulan 120 minit 120 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 16. Menyemak borang kemasukan murid. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon.

Membuat Laporan Pencerapan. 8. Merancang jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran sepanjang tahun dengan mengambil kira opsyen matapelajaran dan kekerapan dicerap.Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan . hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Menyediakan borang instrumen pencerapan. Membuat analisis prestasi pengajaran guru berdasarkan laporan yang diterima. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. 2. GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penolong Kanan Penolong Kanan 16. 5. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Penolong Kanan 3. 7. Mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. Membuat persediaan yang rapi sebelum dicerap. 6.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Penolong Kanan 4. 9. Mengambil tindakan terhadap teguran dan bimbingan dari pegawai pencerap.2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Kurikulum .

Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Failkan satu salinan 16. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan / borang semakan kemasukan 10. Murid tandatangan borang 9. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Memerima semula borang 5.1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Murid menyemak borang 8. Guru Besar mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan 2. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3.

Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 16. Pegawai pencerap memberi teguran. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. 1 Aktiviti Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. bimbingan dan dorongan selepas pencerapan dijalankan.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . Menyerahkan laporan kepada Penolong Kanan untuk dianalisis dan difailkan. Mengisi borang laporan pencerapan. Pencerapan dijalankan. Taklimat umum kepada pegawai pencerap mengenai kepentingan pencerapan dijalankan.

1 Jenis Kerja Menyediakan borang instrumen pencerapan 26.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .Bil. Memaklumkan kepentingan dan keperluan pencerapan Masa Yang Diambil 30 minit Jumlah Unit Sekali setahun 2 30 minit Sekali setahun 3 Mencerap dan melapor 60 minit Sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi setiap orang guru Selepas setiap kali pencerapan dijalankan Selepas setiap kali pencerapan dijalankan 4 Berbincang dan membimbing guru yang dicerap Penyediaan laporan pencerapan untuk Guru Besar dan Penolong Kanan 30 minit 5 30 minit 17.

8. Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran. Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya. Undang-Undang / Peraturan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penyemak Penyemak Guru Besar PAR 17. 6. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan .2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran. 2. Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran. 3. 5.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Guru Matapelajaran Murid Ketua Kelas Guru Matapelajaran Penolong Kanan Proses Kerja 1. 10. 4. Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai. Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing. 12. Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan. 9.Pengurusan Semakan Buku Latihan Murid . 11. Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki. Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan. 7. Menyemak dan membuat pengesahan. Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran.

Guru matapelajaran memberi reaksi pada borang 12.3 Senarai Semak DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Jadual agihan menyemak diagihkan 7. Guru Besar menetapkan latihan minimum murid setiap bulan 2. Buku latihan dikumpulkan 5. Menyemak/memberi komen/ulasan 10. Latihan disiapkan oleh murid 4. Menyerahkan kepada penyemak dengan menggunakan borang khas 9.1. Latihan diberi oleh guru matapelajaran 3.Guru matapelajaran memilih buku latihan 8. Borang (3 salinan) diserahkan kepada Guru Besar dan tandatangan 13. Failkan/dikembalikan kepada penyemak/guru matapelajaran 17. Penyemakan oleh guru matapelajaran 6. Mengembalikan buku latihan bersama borang kepada guru matapelajaran 11.

penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID .AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil. sederhana dan terbaik dari kelas masingmasing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Tindakan( _/ ) Catatan 7 8 9 10 11 12 17.4 Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.

1 2 3 Jenis Kerja Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.Bil.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Masa Yang Diambil Jumlah Unit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18.

Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. 11. 8. Undang-Undang / Peraturan 18. 5. 14. Set induksi. 6. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep. 13. Ucap selamat dan baca doa 4. Memastikan kebersihan kelas. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Masuk kelas mengikut jadual.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Semua Guru Semua Guru Murid Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Murid Proses Kerja 1. 3. Ucap terima kasih. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 9. 12. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Menyemak kehadiran murid. 7. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis. 10.Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran .

Guru menyemak kehadiran murid 6. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid 10. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah 14. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran 8. Set induksi 7. Murid ucap selamat dan baca doa 4.1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan 13. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis 12. Guru memastikan kebersihan kelas 5. Guru masuk kelas mengikut jadual 3. Ucap terima kasih 18. Penilaian Bimbingan individu atau Ya kumpulan 9. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep 11.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Tindakan( _/ ) Catatan 13 14 15 18.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Bil.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Memberi latihan lisan dan/atau bertulis Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Masa Yang Diambil 30 minit 30-60 minit 1 minit 2 minit 3 minit 2 minit 2 minit 10 minit 10 minit 10 minit 5 minit 10 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 19.

Menyediakan jadual guru ganti dan menandatanganinya. Mengedar slip guru ganti kepada guru yang terlibat. 3. 4. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. 2.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. 6. Undang-Undang / Peraturan Guru Besar Penolong Kanan PAR PAR Guru Ganti Guru Ganti 19. 7.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum – Pengurusan Guru Ganti (Relief) . Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Menjalankan aktiviti pengajaran. Menyemak dan mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan dalam Buku Guru Ganti. 5.

5. Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran 8. Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat 6.1. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir 2. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang 3.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar 9. Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang 4. Menerima maklumat dan tandatangan 7. Failkan borang jadual waktu pengganti 19.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil. 1 Aktiviti Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Tindakan( _/ ) 5 minit Catatan 1 hari 2 2 minit 1 hari 3 10 minit 1 hari 4 2 minit 1 hari 5 6 7 8 9 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 19.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) .

SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Masa Yang Diambil 5 minit 2 minit 10 minit 2 minit 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit 20.Bil.

Borang Laporan Aktiviti Bulanan Sistem Taulan Tarikh Aktiviti/Program Catatan . ……………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : 21 Bil.Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 2 3 : : : Butir-Butir Tugas Catatan Disediakan oleh.

(Guru Besar) Cadangan Penambahbaikan Catatan ..... ....... (Penolong Kanan) 22 Bil....................... Borang Pemantauan Sistem Bimbingan Taulan Nama Ahli / Guru Yang Dipantau Kekuatan/Kelemahan Disemak oleh..............Disedaiakan oleh. ..........

....... ................ (Penolong Kanan) 23 Bil.... (Guru Besar) Borang Laporan Aktiviti Tahunan Sistem Bimbingan Taulan Isu / Masalah Aktiviti Strategi Pelaksanaan Tarikh Mula Akhir Indikator Kejayaan .................. Disemak oleh........ ....Disedaiakan oleh...

............... . (Penolong Kanan) Disemak oleh........Disedaiakan oleh.... (Guru Besar) ......... ......................