LAMPIRAN A

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KURIKULUM

1.

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA PENOLONG KANAN: JAWATAN HAKIKI: GRED JAWATAN : BAHAGIAN / UNIT : TARIKH MENYANDANG JAWATAN: TARIKH PENEMPATAN:

2

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KURIKULUM

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan atas perkara-perkara berikut: 2.1. PENGURUSAN KURIKULUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Program dan akiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum. Menentukan rancangan Pengajaran Harian, Mingguan, Penggal dan Tahunan Memastikan semua program panitia matapelajaran berjalan lancar. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menyediakan jadual waktu P & P dan guru ganti Menguruskan peperiksaan awam dan dalaman. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik. Memastikan program PPSMI berjalan lancar – Buddy Support System.

dibuat oleh guru.

sumber, makmal dan bengkel.

2.1.10 Memastikan Pusat Sumber digunakan semaksimum yang boleh. 2.1.11 Memastikan semua guru dan murid menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. 2.1.12 Memastikan Program KIA2M dan PROTIM dijalankan. 2.1.13 Memastikan murid-murid Prasekolah dan Pendidikan Khas menerima pelajaran. 2.1.14 Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. 2.2 PENTADBIRAN 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3 2.3.1 Membantu menentukan agihan tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengurusan peperiksaan awam/dalaman, kursus dan latihan untuk guru Membantu mengumpul data, maklumat dan sistem perangkaan. Melaksanakan pencerapan dan pemantauan – P&P guru dan buku latihan murid. Pemantauan Kelas Pemulihan/Pendidikan Khas/KIA2M/PROTIM?Prasekolah. Menyediakan Data EMIS dan Maklumat Kelas Guru(MKG). Menyediakan laporan Prestasi Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah. Memastikan program Perkembangan Staf dijalankan mengikut Takwim Sekolah.

dan kakitangan bukan guru.

BIDANG UMUM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

4 3.Menyediakan program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah.1 3. .3 3. .Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua matapelajaran. .2 3. cekap dan berkesan. Membina hubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat. . OBJEKTIF PENGURUSAN KURIKULUM . Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih inovatif. 3.5 3.7 3. .Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Memastikan Pusat Sumber digunakan secara maksimum mengikut jadual.Memastikan semua kelas mempunyai Jadual Waktu yang terkini.9 3.8 3.Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus.6 3.Mengamalkan system pengurusan kurikulum bedasarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang terkini dan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan. . . . 4. cekap dan berkesan. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan. Melahirkan insan yang berakhlak mulia.Menyediakan data dan maklumat guru yang terkini dan betul. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. Mengembangkan potensi individu murid melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan. berilmu.10 OBJEKTIF KURIKULUM Memberi peluang pelajaran kepada semua warganegara Malaysia.Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden. . berketerampilan dan sejahtera.3. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. .Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah.

Jasmani Projek Khas BBM Kelas Tambahan Pusat Sumber Perpustakaan Bilik APD Peperiksaan & Penilaian Jadual Waktu Jadual Ganti Bimbingan & Kaunseling Pentadbiran Penyeliaan Projek Khas Guru RMT & Program Susu Sekolah Kebersihan & Keceriaan Maklumat Guru Pencegahan Dadah Sukan Tahunan Kantin Projek Khas Permainan Kurikulum Kewangan Bekalan Statistik / Data Perancangan /Pembangunan Sekolah Pengurusan Staff Pejabat Disiplin & Pengawas SPBT Bola sepak Bola Jaring Sepak takraw Hoki Badminton KoKurikulum Keselamatan Hal Ehwal Murid Badan Uniform Kelab & Persatuan Projek Khas B. Inggeris Matematik Sains Pen. Islam Kebudayaan Kesihatan Pengakap PBSM Tunas Puteri Puteri Islam Perkembangan Staf Bangunan & Selenggaraan Pendaftaran / Rekod Kebajikan Lawatan MSS .5. CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH GURU BESAR PIBG Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Kurikulum Pentadbiran Panitia Bahasa Malaysia Sains Pend. Islam P. Malaysia B. Seni Kajian Tempatan Pemulihan Inventori Prasekolah Bahasa Inggeris Matematik P. Moral P. Muzik Kemahiran Hidup P.

CARTA ORGANISASI – KEDUDUKAN PEGAWAI Guru Besar Guru Bimbingan PK Kurikulum Pengurusan Kurikulum Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan PPSMI Pengurusan Panitia Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Prasekolah Pengurusan Pemulihan PROTIM Pengurusan Data EMIS dan MKG Pengurusan Kecemerlangan Akademik Pengurusan Pencerapan dan Pemantauan Pengurusan Prestasi Guru dan Kakitangan Pengurusan Pendidikan Khas Perkembangan Staf .

6.1 Memastikan pekeliling format baru peperiksaan diperolehi dan diagihkan kepada guru-guru subjek berkenaan.1 Memastikan rancangan pengajaran dibuat.1 Ketua Panitia Matapelajaran 3.2 Guru PPD Matapelajaran GB 2 Memastikan rancangan P & P dalam jangka waktu yang ditetapkan Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan murid Tahap 2 dilaksanakan Memastukan Bahan Bantu Mengajar dimanfaatkan sepenuhnya dalam P&P. Menyampaikan kepada ketua panitia matapepajaran pekeliling format baru peperiksaan Guru Besar 2.1 Ketua Panitia KPM Matapelajaran JPN 1.2 Guru Matapelajaran 5 Arahan : 5. Bil SENARAI TUGAS.1 Memastikan sukatan pelajaran terbaru diperolehi. GB 6 Menyediakan jadual pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid Guru Besar 6.7.1 Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan buku kerja murid Tahap 2 dilaksanakan.1 Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam P&P.1 Ketua Panitia Matapelajaran 2.2 Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan.2 Memastikan rancangan siap dan dilaksanakan semasa pengajaran. 2.3 Guru Cemerlang . 1.1 Semua Penolong Kanan 6. 3.2 Guru Matapelajaran 3 Guru Besar 3.1 Memastikan pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid dilaksanakan mengikut jadual.1 Ketua Panitia Matapelajaran 4. 5. 4.2 Memastikan laporan pencerapan dan pemantauan disediakan.1 Ketua panitia KPM matapelajaran JPN 5.2 Guru 3. 6. 3. 2.2 Ketua panitia matapelajaran 6.2 Guru Matapelajaran 4 Guru Besar 4. Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1 Menyampaikan arahan dan bahan dari PPD/JPN tentang sukatan pelajaran Arahan : 1.2 Menyampaikanarahan mendapatkan sukatan pelajaran kepada ketua panitia subjek. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Tanggungjawab 1. PPD matapelajaran 4.

1 Setiausaha Peperiksaan 9. PPD 3.7 Memastikan semakan Buku Rekod Mengajar Guru dilaksanakan 7.2 Memastikan kerja kursus dilaksanakan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan.1 Memastikan markah dan keputusan peperiksaan diperolehi. 8.1 Ketua panitia matapelajaran 11.2 Guru matapelajaran 12 Menyampaikan maklumat tentang kerja kursus PAFA dan PEKA Arahan : JPN 2. Guru Besar 9.1 Setiausaha Peperiksaan 8.2 Memastikan analisis Headcount disediakan. 9. PPD 3.3 Guru matapelajaran 10 Merancang dan melaksanakan program peningkatan kecemerlangan Menyampaikan arahan kepada ketua panitia matapelajaran tarikh akhir menyelesaikan sukatan pelajaran 10.1 Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanankan oleh guruGuru guru matapelajaran. 12.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan. Guru Besar 7.1 Menyampaikan maklumat dari JPN kepada guru-guru matapelajaran 12. 7.1 Guru Besar 7.2 Guru Bimbingan 10.1 Menyediakan jadual semakan Buku Rekod Mengajar Guru.1 Ketua panitia matapelajaran 12.2 Menyediakan laporan.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan. Guru Besar 11.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8.3 Guru matapelajaran 11 11.1 Ketua panitia matapelajaran 10.2 Ketua Panitia Matapelajaran 9.2 Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut Takwim yang ditetapkan. 9. 9.3 Memastikan laporan Headcount dihantar ke PPD. Guru Besar 10.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8 Menyediakan soalan peperiksaan 8. Besar 8.2 Guru matapelajaran . Guru Besar 12.3 Guru matapelajaran 9 Menyampaikan arahan dan membuat analisis Headcount Arahan : JPN 2.

1 Memastikan setiap kelas mendapat jadual terkini.1 Memastikan murid yang terlibat adalah benar-benar lemah.1 Memastikan semua staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing.1 Memastikan muridmurid dipilih melalui prosedur yang ditetapkan.2 Penyelia Petang 17 Menyampaikan maklumat tentang KIA2M Guru Besar 17.2 Memastikan semua guru mendapat jadual waktu persendirian.1 Penolong Kanan 18.2 Guru Matapelajaran 18 Menyediakan jadual waktu kelas.2 Memastikan guru yang akan menerima APC mengikut pemantauan dan pencerapan. 14. 17.1 Penolong Kanan 16. 16. Guru Besar 13.2 Ketua panitia Matapelajaran 14.3 Memastikan laporan KIA2M dihantar ke PPD.1 Penyelaras Tahun 6 14.1 Memastikan Penolong Kanan melaksanakan tugas sebagai penilai pertama.2 Memastikan guru telah menerima input berkaitan kelas yang akan diajar.1 Memastikan murid tahun 1 telah melalui Ujian Penapisan. persendirian(guru) dan relief Guru Besar 18.13 Memastikan staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing Menyampaikan maklumat tentang program PROTIM/Pemulihan 13.3 Memastikan jadual relief disediakan.2 Guru KBKK 16 Menubuhkan jawatankuasa LPNT (Laporan Penialian Prestasi Tahunan) Guru Besar 16.1 Penyelaras KBKK 15.1 Penolong Kanan 13. 18. 18. 14.2 Memastikan muridmurid terlibat mengikut program KIA2M. 18. 15.2 Memastikan laporan diserahkan ke PPD.3 Guru Pemulihan 15 Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Khas Guru Besar 15. 16.2 Pembantu Tadbir 14 Guru Besar 14. 17. 17. 15.2 Penyelia Petang .1 Penyelaras KIA2M 17.

Merancang aktiviti/takwim 5. 8.8. 6. SPI Bil 4/1986 SPI Bil 10/1993 SPI Bil 4/1994 PK Kurikulum Setiausaha Program 8.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . UNDANGUNDANG/ PERATURAN Guru Besar PK Kurikulum Guru Besar/PK Kurikulum 3. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti. 2.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN PPSMI MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN JAWATAN PROSES KERJA 1. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut Takwim. Mengadakan mesyaurat jawatankuasa dan menyediakan bajet. Memantau pelaksanaan aktiviti 7. Mewujudkan struktur organisasi yang menyokong pelaksanaan program. SPI Bil 3/1981 SPI Bil 1/1982 PK Kurikulum Setiausaha Program PK Kurikulum Setiausaha Program Guru Besar/PK Kurikulum 4. Melapor.

Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan dan dihantar ke PPD/JPN. 8. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan. Memantau pelaksanaan aktiviti. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa 3. Tidak 6.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Ya TAMAT 7. 4.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN MULA 1. 2. 5. Menubuhkan struktur organisasi.

September) Setahun sekali (Oktober) Catatan 6 7 Membuat analisis /post mortem Membuat laporan program dan dokumentasi 8.2 Catatan Borang laporan aktiviti tahunan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1. Jun.1 Lampiran PK 1. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet Merancang aktiviti/takwim/bajet Melaksanakan program Membuat pemantauan Tindakan Guru Besar Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Ahli Jawatankuasa Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Penyelaras (Ketua Panitia) Tempoh/ Tarikh November/ Disember Januari Januari Sepanjang tahun 3 kali setahun (Mac.5 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN -SBT Nama Borang Borang laporan aktiviti bulanan – Sistem Bimbingan Taulan Borang pemantauan .Sistem Bimbingan Taulan Rujukan Lampiran PK 1.3 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN .DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN Bil.4 Bil 1 2 3 8.

8. 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (Free Period). 5. 6. 2. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). SPI Bil.6 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI – SBT . SPI Bil. SPI Bil.1. SPI Bil. 4. 3. SPI Bil. SPI Bil. 4/1986 Panitia matapelajaran. 3/2007 Garis panduan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan. 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. 4/1994 Penilaian perkara asas fardu ’Ain (PAFA) dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa.

Jawatankuasa Yang Dianggotai 1 Jawatankuasa Kurikulum 2 Jawatankuasa Progran Peningkatan Kecemerlangan Jawatankuasa Pencerapan dan Pemantauan 3 (guru. 1 2 3 4 5 SENARAI NORMA KERJA – SBT Jenis Kerja Mesyuarat ahli jawatankuasa Pelaksanaan aktiviti Melengkapkan borang laporan Membuat pemantauan Penulisan laporan Masa Yang Diambil 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 jam Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 3 kali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Seminggu Tiga kali setahun 9.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .Bil. Buku Latihan) 4 Jawatankuasa Pengurusan Panitia 5 Jawatankuasa PPSMI 6 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 7 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 8 Jawatankuasa Pentadbiran Pejabat 9 Jawatankuasa Perkembangan Staf 10 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 11 Jawatankuasa Majlis Rasmi Sekolah 12 Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas 13 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Jawatan Yang Dipegang Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa 8.7 Bil.

Menilai perjalanan jadual waktu 11. Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar 5. Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar/PK/Pejabat/PPD 17. Masuk ke kelas mengikut jadual waktu 10.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Membentuk Jawatankuasa Jadual Waktu 3. Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas 9. Menampal jadual waktu di kelas masingmasing. Buku Rekod Mengajar dan bilik-bilik khas Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu Guru Matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar PK 1 PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru matapelajaran Guru kelas 9. Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas 13. Mengedar jadual waktu kepada semua guru dan guru kelas 16. Menyusun jadual waktu 7. Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guruguru/kelas 8. Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar 4. Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan 12. Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar 14. Menandatangani jadual waktu guru dan guru kelas 15.Guru Besar 1. Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling 2. Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian 6.

PK. Menyediakan salinan secukupnya 8.MULA 1. PK. Kelas dan Bilik-Bilik Khas 9. Guru Besar menyemak 5. Jawatankuasa Penyusunan Jadual Waktu 4. Menyediakan jadual waktu untuk GB. Pejabat. Bilik guru. Membentuk AJK Jadual Waktu 2. Jawatankuasa menyusun Jadual Waktu 7. Pejabat. Pengesahan Guru Besar 6. Pelaksanaan diuji/Perlu pindaan 10. S/U jawatankuasa jadual waktu TAMAT 12. PK menyediakan senarai nama guru mengikut opsyen matapelajaran dan darjah yang diajar 3. Mengedar jadual waktu kepada semua guru darjah 9.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Lekatkan satu salinan dalam bilik Guru Besar. Guru Besar menandatangani jadual waktu 11.

1 2 3 SENARAI NORMA KERJA – JADUAL WAKTU Jenis Kerja Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Masa Yang Diambil 40 minit 30 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 1 hari 1 hari 1 hari .4 Bil. 1 2 3 Aktiviti Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu Guru matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9.Bil.

PK dan Pejabat Meletakkan jadual waktu di kelas masing-masing/buku rekod mengajar Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI 30 minit 30 minit 240 minit 30 minit 30 minit 13 14 15 16 17 10.4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menyediakan senarai guru dan opsyen 120 minit matapelajaran dan bilangan kelas diajar 120 minit Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu 1680 minit 2 hari 2 hari 2 minggu 2 hari 1 hari 1 waktu mengajar Setiap hari Ikut keperluan 1 hari 1 hari Menyalin/mencetak jadual waktu untuk 240 minit guru-guru/kelas 30 minit Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menandatangani jadual waktu Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru / darjah Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar.1 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .

Membuat laporan tahunan 10. Membuat anggaran perbelanjaan 6. Menentukan tarikh.Guru Besar 1. masa dan tempat 5. Mengadakan mesyuarat/penubuhan jawatankuasa 2. Menentukan fasilitator 4. Menulis laporan pelaksanaan aktiviti 9. Mengeluarkan surat jemputan 7. Mengenalpasti keperluan – laporan daripada ketua panitia 3. Melaksanakan program 8.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Membuat post-mortem / penilaian kursus 10.

laporan ketua panitia Tidak dapat hadir Fasilitator 3.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Anggaran perbelanjaan 6. masa dan tempat 5. Laporan tahunan 10. Laporan pelaksanaan aktiviti 9.MULA 1. Post-mortem / penilaian kursus TAMAT 10. Mengeluarkan surat jemputan 7. Menentukan tarikh. Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa 2. Mengenalpasti keperluan . Melaksanakan program 8. Mencari Pengganti 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.Bil. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar Catatan 10. 1 2 SENARAI NORMA KERJA – PERKEMBANGAN STAF Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Masa Yang Diambil 2 jam Seminggu Catatan .4 Bil.

5 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – JAWATANKUASA Sekolah: JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 2008 Pengerusi : Guru Besar .3 4 5 6 7 8 9 10 Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Seminggu Sehari Sehari Dua hari Sehari Dua hari Sehari seminggu 10.

6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Sekolah : ______________________________________________________________ Nama Guru : ______________________________________________________________ Perkara: ______________________________________________________________ .Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : Penolong Kanan Pentadbiran / Penyelia Petang Setiausaha Program Perkembangan Staf (Guru B&K) Setiausaha Kuriklum Semua Ketua Panitia 10.

Penganjur : ______________________________________________________________ Tempat: ______________________________________________________________ Tarikh : ________________________ Masa : __________________________ LAPORAN _________________________________________________________________ CATATAN / TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: Tarikh Tindakan Disediakan oleh. Program / Aktiviti Tarikh : __________________________________________________ : __________________________________________________ .7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN Nama Sekolah : ______________________________________________________________ 1. 2. : ___________________ ___________________________ (NAMA PENUH) 10.

. Kekuatan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 8. 6. 5. Kelemahan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 9. Pengurus Nama Penilai Jawatan Penilai : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ Keberkesanan / Pencapaian Aktiviti : Matlamat/Objektif Penilaian Tercapai Tidak tercapai 7. Cadangan : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Disediakan oleh. .7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 200.3.. _________________ (NAMA PENILAI) 10. 4.. Bil.

____________________ (NAMA SETIAUSAHA) Jawatankuasa Perkembangan Staf 10. Penentuan keperluan (adakah keperluan latihan relevan dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 2. Reka bentuk dan pembinaan latihan (adakah selaras dengan pengajaran. Pengukuhan pembelajaran (adakah pihak pengurusan sekolah mengukuhkan pembelajaran?) _______________________________________________________________________________ 6. Kelemahan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 8. Penentuan objektif (adakah objektif jelas dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 4. Cadangan penambahbaikan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Disediakan oleh. pembelajaran dan pengalaman serta menepati kos?) ________________________________________________________________________________ 5.8 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS MESYUARAT _____________________________ . Penentuan keutamaan (adakah sumber digunakan secara optimum?) _______________________________________________________________________________ 3. Kekuatan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 7.1.

.......... ___________________________________ 4. NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas.. ) 10. ___________________________________ 2. _____________________ ( NAMA PENUH Guru Besar... Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. ___________________________________ 2. sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan mesyuarat seperti beikut: Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : __________________________ Agenda : 1._____________________________ _____________________________ _____________________________ Tarikh : _________________ Tuan..... ___________________________________ 3..... SK ..9 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF ........ Sekian... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.....

.............................. Tarikh Masa Tempat: Pengerusi Kehadiran : : : : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________(bilangan) : ___________________________________(senaraikan) ____________________ Nama yang hadir Nama yang tidak hadir: ___________________________________(senaraikan) Nama yang turut hadir : ___________________________________(senaraikan) Bil...10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – ANGGARAN PERBELANJAAN JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN .............................................. ______________________ (NAMA PENUH) Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Staf SK .... _________________ (NAMA PENUH) Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ........................................................ ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 20............... ANGGARAN PERUNTUKAN : RM ........ Tindakan Disediakan oleh......................... Hal-hal lain Disemak oleh. .......... 1 2 3 4 5 6 Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara berbangkit Program / perancangan ...... MINIT MESYUARAT KALI KE.. 10......SEKOLAH KEBANGSAAN .......

. _____________________________________.... NOTIS PROGRAM / AKTIVITI KEMAJUAN STAF ................11 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS PROGRAM Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.. Perkara Anggaran Perbelanjaan (RM) Catatan JUMLAH Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia ______________________________ __________________________________________________________________________ Disediakan oleh............... SK .. __________________________________________________________________________________ Tuan/Puan.. Sekolah Kebangsaan ____________________.....Bil.............. ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha..... 10.

______________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Sekolah Kebangsaan ____________________. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. sukacita dimaklumkan Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan program / aktiviti seperti berikut: Program / Aktiviti Tarikh Masa Tempat 2.Merujuk perkara di atas. 10. Sekian.12 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF Sekolah : _______________________________________________________________ LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF TAHUN ______________ Hari : ____________________ Tarikh : _________________________ .

Kehadiran Peserta (Lampirkan bersama helaian ini) Disediakan oleh. B.13 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ Tarikh Januari Bidang/Tajuk Sekolah Bestari Promod (Program Modul Semua guru Penglibatan Semua guru Penceramah Catatan . Sekolah Kebangsaan ____________________.Masa : ____________________ Tempat : _________________________ Kumpulan Sasaran : ________________________________________________________ Tajuk/Tema : ________________________________________________________ Penceramah/Fasilitator : _______________________________________________ Penganjur A. 10. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Ringkasan Aktiviti Bil. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Perkara / Butiran / Isi : _______________________________________________ Sila lampirkan nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus.

Nama Peserta Tandatangan .M.14 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KEHADIRAN PROGRAM KEMAJUAN STAF Sekolah __________________________________________ PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ A. M. Mac Semua guru Komponen Sastera dalam B. M. 10. Dll Jurulatih Utama B.I. Peserta Yang Hadir. Bil.Pengajaran) Pembinaan Jadual Februari Spefikasi Ujian Semua guru Pensyarah Komponen Sastera dalam B. Jurulatih Utama B.

Nama Peserta Catatan Disediakan oleh. 2. 5. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Undang-Undang / Peraturan .(Jika tidak cukup. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Guru Guru PAR GB/PK/GKMP Proses Kerja 1. Sekolah Kebangsaan ____________________. 3. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Menandatangani rekod penyerahan. Peserta yang Tidak Hadir Bil. Menyemak Buku Rekod Mengajar. sila guna helaian tambahan) B. 4. 11.

GB/PK/GKMP

6. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 7. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 8. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

GB/PK/GKMP

Guru

11.2

Carta Aliran
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Kurikulum
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

MULA 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar ke pejabat setiap hujung minggu untuk disemak. Lengkapkan semula 3. Merekod penyerahan.

4. GB/PK/GKMP menyemak BRM 5. Puas hati?

6. GB/PK/GKMP menandatangani TAMAT 7. Guru mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing

11.3 Senarai Semak

Penolong Kanan Kurikulum

DOKUMEN
AKTIVITI SUBAKTIVITI

TAJUK
PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Bil. 1

Aktiviti Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Guru

Tindakan

Catatan

2 3 4

Guru Guru PAR

5

GB/PK/GKMP

6

GB/PK/GKMP

7

GB/PK/GKMP

8

Guru

11.4

SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR
MINGGUAN

Bil.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit

Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya.1 Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan.1 Proses Kerja DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . 40 minit Setiap Hari 2 3 15 minit 5 minit Setiap Minggu Setiap Minggu 4 60 minit Setiap Minggu 5 40 minit Setiap Minggu 6 20 minit Setiap Minggu 7 10 minit Setiap Minggu 8 10 minit Setiap Minggu 12. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Menandatangani rekod penyerahan.

5. 8. 6. bapa atau penjaga. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. pentaksiran) 3. 10. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. 4. 12. 9. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Menyediakan tugas pengawas. Buku Kemajuan Murid. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. 7.2 Proses Kerja 1. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN . Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Laporan Adab Belajar. Memproses markah-markah. Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. 11. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. 2. Buku-Buku Markah. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan Guru Besar / GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Tingkatan Semua guru yang terlibat Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 12. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan.

Mengedarkan jadual.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN MULA 1. 4. Menyediakan Jadual Peperiksaan dan Tugasan. Menyediakan analisis peperiksaan 13. Mengurus pengiriman JAPIM/JPN/PPD 14. Menyediakan soalan-soalan 5. Menandatangani Kad Kemajuan / ADAB 10. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Melengkapkan Kad Kemajuan / ADAB 9. 7. 3.3 Senarai Semak TAMAT Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT . Mengedarkan takwim sekolah / takwim peperiksaan. 2. Failkan 12. 11. Menerima kembali kad kemajuan murid 12. Mencatat dan memproses markah 8. Menyerah buku kemajuan kepada murid untuk tandatangan ibu bapa. Menyelia perjalanan peperiksaan 6.

pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit . Buku-Buku Markah. bapa atau penjaga. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. Memproses markah-markah. Laporan Adab Belajar. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Tindakan Guru Besar Catatan 2 GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 3 4 5 6 7 8 9 Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 10 Guru Tingkatan 11 Guru Tingkatan 12 12.4 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan Guru Tingkatan ditandatangani oleh ibu. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. SENARAI NORMA KERJA – Pengurusan Ujian/Peperiksaan Dan Pentaksiran Dalaman Bil. Buku Kemajuan Murid. 1 Aktiviti Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Bil. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa.

1 Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. 30 minit 1Hari 13 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Buku Kemajuan Murid. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Menyemak dan menandatangani buku/kad kemajuan murid 10 minit 1 Hari 2 60 minit 1 Hari 3 120 minit 2 Hari 4 5 6 30 minit 120 minit 30 minit 1 Hari 2 Hari Setiap hari peperiksaan 7 80 minit 1 Minggu 8 9 840 minit 360 minit 1 Hari 3 Hari 10 360 minit 3 Hari 11 120 minit 2 hari 12 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Memproses markah-markah. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. Laporan Adab Belajar. bapa atau penjaga dan tetapkan tarikh pemulangan. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. 30 minit 1 Hari . Buku-Buku Markah.

20 minit 1 Hari 15 Menyemak bilangan buku yang dipulangkan dan menghantar kepada PK HEM untuk simpanan.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 30 minit 1 Hari 16 Menerima dan menganalisis secara keseluruhan keputusan peperiksaan. 360 minit 3 Hari 17 Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan.14 Menerima kembali Buku Kemajuan Murid / Slip Keputusan Peperiksaan dan semak tandatangan ibu bapa/penjaga. 30 minit 1 Hari 18 Mengurus pengiriman ke JAPIM / JPN / PPD (jika perlu) 30 minit 1 Hari 13.

5. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. 7. 2. Pelaksanaan Program. 3. Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . Penambahbaikan Program. Mesyuarat kajian semula.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Penyelaras Program Penyelaras Program Guru Matapelajaran PK / Ketua Panitia Guru Besar / PK Guru Matapelajaran Proses Kerja 1. 6. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 4. 8. Undang-Undang / Peraturan 13. Membentang kertas kerja perancangan program. Pemantauan Program.

Kajian semula 7. Membentangkan kertas kerja perancangan program 5. Melaksanakan program 6. Melantik jawatankuasa bertindak 3.MULA 1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . Mesyuarat perancangan 2. Penambahbaikan program Tidak Ya TAMAT 8. Capai sasaran yang ditetapkan 13. 4. Mengedarkan jadual.

4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil. Membentang kertas kerja perancangan program. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Penambahbaikan Program. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 1 Jenis Kerja Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Masa Yang Diambil 120 minit 1 Hari Jumlah Unit . 1 Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.Bil. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. 13. Pemantauan Program. Mesyuarat kajian semula. Pelaksanaan Program.

Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. 60 minit 1 Hari 8 Penambahbaikan Program. Berterusan Berterusan 14. Berterusan 7 Mesyuarat kajian semula.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH .2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 120 minit 1 Hari 3 60 minit 1 Hari 4 60 minit Bergantung kepada program Berterusan 1 Hari 5 Pelaksanaan Program. Membentang kertas kerja perancangan program. 9 Bulan 6 Pemantauan Program.

7.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Guru Media GB /Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media 14. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mengurus pembelian dan penerimaan bahanbahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Menyelaras dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. 5. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . 4. 6. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. 12. 3. Failkan. 9. Mengubahsuai aktiviti jika perlu.2 Proses Kerja 1. 2. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan 11. Menyediakan laporan bertulis tentang aktivitiaktiviti. 8. Menilai aktiviti-aktiviti. 10. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.

Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Mesyuarat Jawatankuasa membuat perancangan tahunan. 2.MULA 1. 3. Failkan 14. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menguruskan pembelian dan penerimaan 5. Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran 6.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Menyerahkan laporan kepada Guru Besar TAMAT 9. Menyediakan laporan bertulis 8. Menyelaras dan menjalankan aktiviti APD Penilaian Aktiviti PERPUSTAKAAN BBM 7. Guru Besar mengesahkan laporan 10. Perpustakaan APD/BBM 4.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan Menilai aktiviti-aktiviti Mengubahsuai aktiviti jika perlu Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan aktiviti-aktiviti Failkan Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. 1 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 1 Aktiviti Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Masa Yang Diambil 30 minit 1 Hari Jumlah Unit .

Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) .2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Menilai aktiviti-aktiviti. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti. Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. 60 minit 1 hari 3 20 minit 1 Hari 4 5 6 7 8 9 60 minit 2 hari 120 minit 3 hari 10 11 30 minit 1 hari 12 5 minit 1 hari 15. Failkan. Mengubahsuai aktiviti jika perlu.

7. 11. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan.2 Carta Aliran Proses Kerja 1. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD.Pegawai Yang Dirujuk S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas S/u Peperiksaan PAR Murid S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan PK / S/usaha Peperiksaan Pengawas Luar Guru Besar/PK S/u Peperiksaan 15. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Menyemak borang kemasukan murid. Menjalankan peperiksaan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. 4. 9. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Kurikulum . 10. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. 8. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Memberi taklimat kepada semua calon. 3. 2. 14. 12. Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). 13. 5. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. 15. 6.Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR) .

Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Failkan satu salinan 11. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD 15. Failkan satu salinan rekod Penolong Kanan Kurikulum 15. Menerima taklimat dan borang dari JPN 2. Murid tandatangan borang 9. Menjalankan peperiksaan 14. Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk 12. Murid menyemak borang 8. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan 10. Membuat analisis 18. Taklimat kepada semua calon 13. Murid mengambil keputusan di pejabat 17.3 Senarai Semak . Membuat salinan secukupnya 16. Memerima semula borang 5.1. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Mengirimkan/faks analisis keputusan kepada JPS/PPD 19. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3.

1 2 3 Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menyemak borang kemasukan murid. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Mengurus pengiriman analisis keputusan ke JAPIM/JPS/PPD (jika Perlu) Tindakan( _/ ) Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 15. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Memberi taklimat kepada Guru Kelas.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Memberi taklimat kepada semua calon. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Masa Yang Diambil 120 minit 60 minit 40 minit 60 minit 120 minit 120 minit 60 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit 60 minit 1 bulan 120 minit 120 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 16.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN.Bil. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Menjalankan peperiksaan. Menyemak borang kemasukan murid.

5. 6. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Merancang jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran sepanjang tahun dengan mengambil kira opsyen matapelajaran dan kekerapan dicerap. 2. 8. 9. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Penolong Kanan 3. Membuat Laporan Pencerapan. Menyediakan borang instrumen pencerapan. Mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran. GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penolong Kanan Penolong Kanan 16. 7.Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan . Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. Membuat persediaan yang rapi sebelum dicerap. Penolong Kanan 4. Membuat analisis prestasi pengajaran guru berdasarkan laporan yang diterima.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Mengambil tindakan terhadap teguran dan bimbingan dari pegawai pencerap.2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Kurikulum .

Memerima semula borang 5. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7.1. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan / borang semakan kemasukan 10. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Murid menyemak borang 8. Murid tandatangan borang 9. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Failkan satu salinan 16. Guru Besar mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan 2.

Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. Taklimat umum kepada pegawai pencerap mengenai kepentingan pencerapan dijalankan.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. Pegawai pencerap memberi teguran. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 16. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. 1 Aktiviti Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan. Mengisi borang laporan pencerapan. Pencerapan dijalankan. bimbingan dan dorongan selepas pencerapan dijalankan. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Menyerahkan laporan kepada Penolong Kanan untuk dianalisis dan difailkan.

1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .Bil. 1 Jenis Kerja Menyediakan borang instrumen pencerapan 26. Memaklumkan kepentingan dan keperluan pencerapan Masa Yang Diambil 30 minit Jumlah Unit Sekali setahun 2 30 minit Sekali setahun 3 Mencerap dan melapor 60 minit Sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi setiap orang guru Selepas setiap kali pencerapan dijalankan Selepas setiap kali pencerapan dijalankan 4 Berbincang dan membimbing guru yang dicerap Penyediaan laporan pencerapan untuk Guru Besar dan Penolong Kanan 30 minit 5 30 minit 17.

7. Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran. 9. Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan. Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran. Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. 3. 4. Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . 5. Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran. 10. Undang-Undang / Peraturan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penyemak Penyemak Guru Besar PAR 17. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan . Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki. Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan. Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Guru Matapelajaran Murid Ketua Kelas Guru Matapelajaran Penolong Kanan Proses Kerja 1. Menyemak dan membuat pengesahan. Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran. 11. 8. 6. 12.Pengurusan Semakan Buku Latihan Murid . 2.

Penyemakan oleh guru matapelajaran 6. Buku latihan dikumpulkan 5. Guru Besar menetapkan latihan minimum murid setiap bulan 2.Guru matapelajaran memilih buku latihan 8.1. Latihan diberi oleh guru matapelajaran 3. Menyemak/memberi komen/ulasan 10. Failkan/dikembalikan kepada penyemak/guru matapelajaran 17. Borang (3 salinan) diserahkan kepada Guru Besar dan tandatangan 13. Menyerahkan kepada penyemak dengan menggunakan borang khas 9. Guru matapelajaran memberi reaksi pada borang 12. Latihan disiapkan oleh murid 4. Jadual agihan menyemak diagihkan 7. Mengembalikan buku latihan bersama borang kepada guru matapelajaran 11.3 Senarai Semak DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT .

4 Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID . sederhana dan terbaik dari kelas masingmasing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Tindakan( _/ ) Catatan 7 8 9 10 11 12 17.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil. 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.

penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Masa Yang Diambil Jumlah Unit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . 1 2 3 Jenis Kerja Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.Bil.

14. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis.Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran . 3. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid. 8. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. 12. 7.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum .DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Semua Guru Semua Guru Murid Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Murid Proses Kerja 1. Menyemak kehadiran murid. Ucap terima kasih. 10. 5. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. 13. Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Masuk kelas mengikut jadual. 6. Memastikan kebersihan kelas. Undang-Undang / Peraturan 18. Ucap selamat dan baca doa 4. 9. 11. Set induksi.

Ucap terima kasih 18. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran 8. Guru masuk kelas mengikut jadual 3. Murid ucap selamat dan baca doa 4. Penilaian Bimbingan individu atau Ya kumpulan 9.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep 11.1. Set induksi 7. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid 10. Guru menyemak kehadiran murid 6. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan 13. Guru memastikan kebersihan kelas 5. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis 12. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah 14.

4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Tindakan( _/ ) Catatan 13 14 15 18.

1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Memberi latihan lisan dan/atau bertulis Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Masa Yang Diambil 30 minit 30-60 minit 1 minit 2 minit 3 minit 2 minit 2 minit 10 minit 10 minit 10 minit 5 minit 10 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 19.

2. 7.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum – Pengurusan Guru Ganti (Relief) . Menyediakan jadual guru ganti dan menandatanganinya. 4. Undang-Undang / Peraturan Guru Besar Penolong Kanan PAR PAR Guru Ganti Guru Ganti 19. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. 5. Menjalankan aktiviti pengajaran. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang. Mengedar slip guru ganti kepada guru yang terlibat.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. 3. 6. Menyemak dan mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan dalam Buku Guru Ganti. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir.

Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat 6. 5. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir 2. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang 3.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Menerima maklumat dan tandatangan 7. Failkan borang jadual waktu pengganti 19.1. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang 4. Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran 8. Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar 9.

1 Aktiviti Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Tindakan( _/ ) 5 minit Catatan 1 hari 2 2 minit 1 hari 3 10 minit 1 hari 4 2 minit 1 hari 5 6 7 8 9 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 19.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) .DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil.

Bil. SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Masa Yang Diambil 5 minit 2 minit 10 minit 2 minit 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit 20.

……………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : 21 Bil. Borang Laporan Aktiviti Bulanan Sistem Taulan Tarikh Aktiviti/Program Catatan .Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 2 3 : : : Butir-Butir Tugas Catatan Disediakan oleh.

... ........ ...........Disedaiakan oleh...... (Guru Besar) Cadangan Penambahbaikan Catatan .............. (Penolong Kanan) 22 Bil..... Borang Pemantauan Sistem Bimbingan Taulan Nama Ahli / Guru Yang Dipantau Kekuatan/Kelemahan Disemak oleh.............

... (Guru Besar) Borang Laporan Aktiviti Tahunan Sistem Bimbingan Taulan Isu / Masalah Aktiviti Strategi Pelaksanaan Tarikh Mula Akhir Indikator Kejayaan ......... ....Disedaiakan oleh........... (Penolong Kanan) 23 Bil............... Disemak oleh...... ............

........... (Guru Besar) ... . (Penolong Kanan) Disemak oleh....... .........................Disedaiakan oleh............