LAMPIRAN A

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KURIKULUM

1.

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA PENOLONG KANAN: JAWATAN HAKIKI: GRED JAWATAN : BAHAGIAN / UNIT : TARIKH MENYANDANG JAWATAN: TARIKH PENEMPATAN:

2

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KURIKULUM

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan atas perkara-perkara berikut: 2.1. PENGURUSAN KURIKULUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Program dan akiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum. Menentukan rancangan Pengajaran Harian, Mingguan, Penggal dan Tahunan Memastikan semua program panitia matapelajaran berjalan lancar. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menyediakan jadual waktu P & P dan guru ganti Menguruskan peperiksaan awam dan dalaman. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik. Memastikan program PPSMI berjalan lancar – Buddy Support System.

dibuat oleh guru.

sumber, makmal dan bengkel.

2.1.10 Memastikan Pusat Sumber digunakan semaksimum yang boleh. 2.1.11 Memastikan semua guru dan murid menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. 2.1.12 Memastikan Program KIA2M dan PROTIM dijalankan. 2.1.13 Memastikan murid-murid Prasekolah dan Pendidikan Khas menerima pelajaran. 2.1.14 Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. 2.2 PENTADBIRAN 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3 2.3.1 Membantu menentukan agihan tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengurusan peperiksaan awam/dalaman, kursus dan latihan untuk guru Membantu mengumpul data, maklumat dan sistem perangkaan. Melaksanakan pencerapan dan pemantauan – P&P guru dan buku latihan murid. Pemantauan Kelas Pemulihan/Pendidikan Khas/KIA2M/PROTIM?Prasekolah. Menyediakan Data EMIS dan Maklumat Kelas Guru(MKG). Menyediakan laporan Prestasi Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah. Memastikan program Perkembangan Staf dijalankan mengikut Takwim Sekolah.

dan kakitangan bukan guru.

BIDANG UMUM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

.6 3.Memastikan Pusat Sumber digunakan secara maksimum mengikut jadual. OBJEKTIF PENGURUSAN KURIKULUM . Membina hubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.4 3.1 3. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. . Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih inovatif. . berketerampilan dan sejahtera.Mengamalkan system pengurusan kurikulum bedasarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang terkini dan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia.8 3. Melahirkan insan yang berakhlak mulia.5 3. cekap dan berkesan. Mengembangkan potensi individu murid melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan. 3. . . cekap dan berkesan.2 3.Menyediakan data dan maklumat guru yang terkini dan betul. 4. . Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan.7 3. .Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus.Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. .3.Memastikan semua kelas mempunyai Jadual Waktu yang terkini. berilmu.Menyediakan program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah.Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua matapelajaran.Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan.9 3.3 3.10 OBJEKTIF KURIKULUM Memberi peluang pelajaran kepada semua warganegara Malaysia. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan. . .Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden.

Islam P. Seni Kajian Tempatan Pemulihan Inventori Prasekolah Bahasa Inggeris Matematik P. Moral P. Inggeris Matematik Sains Pen. Muzik Kemahiran Hidup P.Jasmani Projek Khas BBM Kelas Tambahan Pusat Sumber Perpustakaan Bilik APD Peperiksaan & Penilaian Jadual Waktu Jadual Ganti Bimbingan & Kaunseling Pentadbiran Penyeliaan Projek Khas Guru RMT & Program Susu Sekolah Kebersihan & Keceriaan Maklumat Guru Pencegahan Dadah Sukan Tahunan Kantin Projek Khas Permainan Kurikulum Kewangan Bekalan Statistik / Data Perancangan /Pembangunan Sekolah Pengurusan Staff Pejabat Disiplin & Pengawas SPBT Bola sepak Bola Jaring Sepak takraw Hoki Badminton KoKurikulum Keselamatan Hal Ehwal Murid Badan Uniform Kelab & Persatuan Projek Khas B.5. Islam Kebudayaan Kesihatan Pengakap PBSM Tunas Puteri Puteri Islam Perkembangan Staf Bangunan & Selenggaraan Pendaftaran / Rekod Kebajikan Lawatan MSS . Malaysia B. CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH GURU BESAR PIBG Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Kurikulum Pentadbiran Panitia Bahasa Malaysia Sains Pend.

CARTA ORGANISASI – KEDUDUKAN PEGAWAI Guru Besar Guru Bimbingan PK Kurikulum Pengurusan Kurikulum Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan PPSMI Pengurusan Panitia Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Prasekolah Pengurusan Pemulihan PROTIM Pengurusan Data EMIS dan MKG Pengurusan Kecemerlangan Akademik Pengurusan Pencerapan dan Pemantauan Pengurusan Prestasi Guru dan Kakitangan Pengurusan Pendidikan Khas Perkembangan Staf .

Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1 Menyampaikan arahan dan bahan dari PPD/JPN tentang sukatan pelajaran Arahan : 1. PPD matapelajaran 4. Menyampaikan kepada ketua panitia matapepajaran pekeliling format baru peperiksaan Guru Besar 2.1 Ketua Panitia Matapelajaran 3.1 Ketua Panitia Matapelajaran 2.1 Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam P&P.1 Memastikan pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid dilaksanakan mengikut jadual.2 Guru Matapelajaran 4 Guru Besar 4.2 Menyampaikanarahan mendapatkan sukatan pelajaran kepada ketua panitia subjek. 4.2 Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan.1 Memastikan rancangan pengajaran dibuat. 3. 2.2 Guru Matapelajaran 3 Guru Besar 3. 3.1 Memastikan sukatan pelajaran terbaru diperolehi. 1.1 Ketua panitia KPM matapelajaran JPN 5.1 Memastikan pekeliling format baru peperiksaan diperolehi dan diagihkan kepada guru-guru subjek berkenaan.2 Guru 3.2 Guru PPD Matapelajaran GB 2 Memastikan rancangan P & P dalam jangka waktu yang ditetapkan Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan murid Tahap 2 dilaksanakan Memastukan Bahan Bantu Mengajar dimanfaatkan sepenuhnya dalam P&P.3 Guru Cemerlang .1 Ketua Panitia Matapelajaran 4.1 Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan buku kerja murid Tahap 2 dilaksanakan.2 Ketua panitia matapelajaran 6. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Tanggungjawab 1. 5.7.2 Memastikan laporan pencerapan dan pemantauan disediakan. Bil SENARAI TUGAS.1 Semua Penolong Kanan 6. GB 6 Menyediakan jadual pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid Guru Besar 6.1 Ketua Panitia KPM Matapelajaran JPN 1. 6. 6.2 Guru Matapelajaran 5 Arahan : 5. 2.2 Memastikan rancangan siap dan dilaksanakan semasa pengajaran.

3 Guru matapelajaran 9 Menyampaikan arahan dan membuat analisis Headcount Arahan : JPN 2. 9.3 Guru matapelajaran 11 11.1 Setiausaha Peperiksaan 8. Guru Besar 9.1 Memastikan markah dan keputusan peperiksaan diperolehi.2 Ketua Panitia Matapelajaran 9.2 Memastikan kerja kursus dilaksanakan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8 Menyediakan soalan peperiksaan 8.1 Ketua panitia matapelajaran 11.3 Memastikan laporan Headcount dihantar ke PPD.7 Memastikan semakan Buku Rekod Mengajar Guru dilaksanakan 7.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.1 Guru Besar 7.3 Guru matapelajaran 10 Merancang dan melaksanakan program peningkatan kecemerlangan Menyampaikan arahan kepada ketua panitia matapelajaran tarikh akhir menyelesaikan sukatan pelajaran 10.1 Ketua panitia matapelajaran 12.2 Guru matapelajaran 12 Menyampaikan maklumat tentang kerja kursus PAFA dan PEKA Arahan : JPN 2. 9. PPD 3.1 Ketua panitia matapelajaran 10. Besar 8. Guru Besar 7.1 Setiausaha Peperiksaan 9. 7. Guru Besar 10. 12.2 Guru matapelajaran . PPD 3. Guru Besar 11.2 Guru Bimbingan 10.1 Menyediakan jadual semakan Buku Rekod Mengajar Guru. 9.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.2 Menyediakan laporan.2 Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut Takwim yang ditetapkan.1 Menyampaikan maklumat dari JPN kepada guru-guru matapelajaran 12. 8.1 Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanankan oleh guruGuru guru matapelajaran. Guru Besar 12.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8.2 Memastikan analisis Headcount disediakan.

2 Penyelia Petang .1 Penyelaras KIA2M 17.2 Memastikan semua guru mendapat jadual waktu persendirian. 14. 17.1 Memastikan semua staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing.1 Memastikan muridmurid dipilih melalui prosedur yang ditetapkan.1 Penolong Kanan 13. 18. 17.1 Memastikan murid tahun 1 telah melalui Ujian Penapisan.2 Guru KBKK 16 Menubuhkan jawatankuasa LPNT (Laporan Penialian Prestasi Tahunan) Guru Besar 16.2 Pembantu Tadbir 14 Guru Besar 14.3 Memastikan jadual relief disediakan. Guru Besar 13.13 Memastikan staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing Menyampaikan maklumat tentang program PROTIM/Pemulihan 13. 15.2 Penyelia Petang 17 Menyampaikan maklumat tentang KIA2M Guru Besar 17.2 Memastikan guru telah menerima input berkaitan kelas yang akan diajar.1 Memastikan Penolong Kanan melaksanakan tugas sebagai penilai pertama. persendirian(guru) dan relief Guru Besar 18.2 Guru Matapelajaran 18 Menyediakan jadual waktu kelas. 16.1 Memastikan setiap kelas mendapat jadual terkini.3 Guru Pemulihan 15 Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Khas Guru Besar 15.2 Ketua panitia Matapelajaran 14. 15.2 Memastikan laporan diserahkan ke PPD.1 Penyelaras KBKK 15.3 Memastikan laporan KIA2M dihantar ke PPD.1 Penolong Kanan 16.1 Penolong Kanan 18. 18.1 Memastikan murid yang terlibat adalah benar-benar lemah.2 Memastikan muridmurid terlibat mengikut program KIA2M. 17. 14. 16.2 Memastikan guru yang akan menerima APC mengikut pemantauan dan pencerapan.1 Penyelaras Tahun 6 14. 18.

Merancang aktiviti/takwim 5. UNDANGUNDANG/ PERATURAN Guru Besar PK Kurikulum Guru Besar/PK Kurikulum 3. SPI Bil 3/1981 SPI Bil 1/1982 PK Kurikulum Setiausaha Program PK Kurikulum Setiausaha Program Guru Besar/PK Kurikulum 4.8. 8. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN PPSMI MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN JAWATAN PROSES KERJA 1. Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut Takwim. 2. Mengadakan mesyaurat jawatankuasa dan menyediakan bajet. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. Memantau pelaksanaan aktiviti 7.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Mewujudkan struktur organisasi yang menyokong pelaksanaan program. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti. Melapor. SPI Bil 4/1986 SPI Bil 10/1993 SPI Bil 4/1994 PK Kurikulum Setiausaha Program 8. 6.

3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Menyediakan senarai tugas jawatankuasa 3. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet. Menubuhkan struktur organisasi. Memantau pelaksanaan aktiviti.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN MULA 1. Ya TAMAT 7. 2. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. 8. 4. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan dan dihantar ke PPD/JPN. Tidak 6. 5.

1 Lampiran PK 1. Jun. September) Setahun sekali (Oktober) Catatan 6 7 Membuat analisis /post mortem Membuat laporan program dan dokumentasi 8.2 Catatan Borang laporan aktiviti tahunan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN Bil.4 Bil 1 2 3 8.3 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN . 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet Merancang aktiviti/takwim/bajet Melaksanakan program Membuat pemantauan Tindakan Guru Besar Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Ahli Jawatankuasa Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Penyelaras (Ketua Panitia) Tempoh/ Tarikh November/ Disember Januari Januari Sepanjang tahun 3 kali setahun (Mac.5 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN -SBT Nama Borang Borang laporan aktiviti bulanan – Sistem Bimbingan Taulan Borang pemantauan .Sistem Bimbingan Taulan Rujukan Lampiran PK 1.

SPI Bil. 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. 2. 4/1994 Penilaian perkara asas fardu ’Ain (PAFA) dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). 5. 3/2007 Garis panduan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan.6 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI – SBT .1. 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. 6. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1986 Panitia matapelajaran. 8. 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (Free Period). Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). SPI Bil. 3. 4.

7 Bil. 1 2 3 4 5 SENARAI NORMA KERJA – SBT Jenis Kerja Mesyuarat ahli jawatankuasa Pelaksanaan aktiviti Melengkapkan borang laporan Membuat pemantauan Penulisan laporan Masa Yang Diambil 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 jam Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 3 kali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Seminggu Tiga kali setahun 9.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .Bil. Buku Latihan) 4 Jawatankuasa Pengurusan Panitia 5 Jawatankuasa PPSMI 6 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 7 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 8 Jawatankuasa Pentadbiran Pejabat 9 Jawatankuasa Perkembangan Staf 10 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 11 Jawatankuasa Majlis Rasmi Sekolah 12 Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas 13 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Jawatan Yang Dipegang Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa 8. Jawatankuasa Yang Dianggotai 1 Jawatankuasa Kurikulum 2 Jawatankuasa Progran Peningkatan Kecemerlangan Jawatankuasa Pencerapan dan Pemantauan 3 (guru.

Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan 12. Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar/PK/Pejabat/PPD 17. Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar 5. Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas 13. Mengedar jadual waktu kepada semua guru dan guru kelas 16. Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar 4. Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas 9.Guru Besar 1. Menampal jadual waktu di kelas masingmasing. Menandatangani jadual waktu guru dan guru kelas 15. Buku Rekod Mengajar dan bilik-bilik khas Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu Guru Matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar PK 1 PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru matapelajaran Guru kelas 9. Masuk ke kelas mengikut jadual waktu 10. Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian 6.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Menyusun jadual waktu 7. Menilai perjalanan jadual waktu 11. Membentuk Jawatankuasa Jadual Waktu 3. Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar 14. Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guruguru/kelas 8. Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling 2.

Pejabat. Menyediakan salinan secukupnya 8. Jawatankuasa Penyusunan Jadual Waktu 4. Guru Besar menandatangani jadual waktu 11. Mengedar jadual waktu kepada semua guru darjah 9. Kelas dan Bilik-Bilik Khas 9. Bilik guru. Jawatankuasa menyusun Jadual Waktu 7. Lekatkan satu salinan dalam bilik Guru Besar. PK.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU .MULA 1. PK menyediakan senarai nama guru mengikut opsyen matapelajaran dan darjah yang diajar 3. Menyediakan jadual waktu untuk GB. Pelaksanaan diuji/Perlu pindaan 10. Guru Besar menyemak 5. Pengesahan Guru Besar 6. S/U jawatankuasa jadual waktu TAMAT 12. PK. Pejabat. Membentuk AJK Jadual Waktu 2.

1 2 3 Aktiviti Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu Guru matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9.4 Bil.Bil. 1 2 3 SENARAI NORMA KERJA – JADUAL WAKTU Jenis Kerja Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Masa Yang Diambil 40 minit 30 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 1 hari 1 hari 1 hari .

PK dan Pejabat Meletakkan jadual waktu di kelas masing-masing/buku rekod mengajar Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI 30 minit 30 minit 240 minit 30 minit 30 minit 13 14 15 16 17 10.4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menyediakan senarai guru dan opsyen 120 minit matapelajaran dan bilangan kelas diajar 120 minit Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu 1680 minit 2 hari 2 hari 2 minggu 2 hari 1 hari 1 waktu mengajar Setiap hari Ikut keperluan 1 hari 1 hari Menyalin/mencetak jadual waktu untuk 240 minit guru-guru/kelas 30 minit Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menandatangani jadual waktu Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru / darjah Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar.1 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .

Membuat laporan tahunan 10. Menentukan tarikh. Mengadakan mesyuarat/penubuhan jawatankuasa 2. masa dan tempat 5. Melaksanakan program 8.Guru Besar 1. Membuat anggaran perbelanjaan 6. Membuat post-mortem / penilaian kursus 10. Menulis laporan pelaksanaan aktiviti 9.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Mengenalpasti keperluan – laporan daripada ketua panitia 3. Menentukan fasilitator 4. Mengeluarkan surat jemputan 7.

Laporan tahunan 10. Anggaran perbelanjaan 6.laporan ketua panitia Tidak dapat hadir Fasilitator 3. Post-mortem / penilaian kursus TAMAT 10. Laporan pelaksanaan aktiviti 9. Mengeluarkan surat jemputan 7. masa dan tempat 5. Menentukan tarikh.MULA 1. Mengenalpasti keperluan . Mencari Pengganti 4.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Melaksanakan program 8. Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa 2.

Bil. 1 2 SENARAI NORMA KERJA – PERKEMBANGAN STAF Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Masa Yang Diambil 2 jam Seminggu Catatan . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar Catatan 10.4 Bil.

3 4 5 6 7 8 9 10 Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Seminggu Sehari Sehari Dua hari Sehari Dua hari Sehari seminggu 10.5 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – JAWATANKUASA Sekolah: JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 2008 Pengerusi : Guru Besar .

6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Sekolah : ______________________________________________________________ Nama Guru : ______________________________________________________________ Perkara: ______________________________________________________________ .Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : Penolong Kanan Pentadbiran / Penyelia Petang Setiausaha Program Perkembangan Staf (Guru B&K) Setiausaha Kuriklum Semua Ketua Panitia 10.

: ___________________ ___________________________ (NAMA PENUH) 10. 2.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN Nama Sekolah : ______________________________________________________________ 1.Penganjur : ______________________________________________________________ Tempat: ______________________________________________________________ Tarikh : ________________________ Masa : __________________________ LAPORAN _________________________________________________________________ CATATAN / TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: Tarikh Tindakan Disediakan oleh. Program / Aktiviti Tarikh : __________________________________________________ : __________________________________________________ .

5..3.. Bil. _________________ (NAMA PENILAI) 10. Kelemahan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 9. Kekuatan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 8. 4. Cadangan : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Disediakan oleh. . Pengurus Nama Penilai Jawatan Penilai : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ Keberkesanan / Pencapaian Aktiviti : Matlamat/Objektif Penilaian Tercapai Tidak tercapai 7.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 200. 6..

Reka bentuk dan pembinaan latihan (adakah selaras dengan pengajaran. Pengukuhan pembelajaran (adakah pihak pengurusan sekolah mengukuhkan pembelajaran?) _______________________________________________________________________________ 6. Kekuatan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 7. Kelemahan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 8. Cadangan penambahbaikan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Disediakan oleh.1. ____________________ (NAMA SETIAUSAHA) Jawatankuasa Perkembangan Staf 10.8 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS MESYUARAT _____________________________ . Penentuan keutamaan (adakah sumber digunakan secara optimum?) _______________________________________________________________________________ 3. Penentuan keperluan (adakah keperluan latihan relevan dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 2. Penentuan objektif (adakah objektif jelas dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 4. pembelajaran dan pengalaman serta menepati kos?) ________________________________________________________________________________ 5.

. sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan mesyuarat seperti beikut: Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : __________________________ Agenda : 1... ) 10. Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih... NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas._____________________________ _____________________________ _____________________________ Tarikh : _________________ Tuan.... ___________________________________ 2..... SK .9 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF .... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah............ Sekian. ___________________________________ 3.... ___________________________________ 4..... ___________________________________ 2. _____________________ ( NAMA PENUH Guru Besar...

. _________________ (NAMA PENUH) Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Staf SK .......... Tarikh Masa Tempat: Pengerusi Kehadiran : : : : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________(bilangan) : ___________________________________(senaraikan) ____________________ Nama yang hadir Nama yang tidak hadir: ___________________________________(senaraikan) Nama yang turut hadir : ___________________________________(senaraikan) Bil................... Hal-hal lain Disemak oleh... Tindakan Disediakan oleh............ ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 20........................................................ 10..................10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – ANGGARAN PERBELANJAAN JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN ....... 1 2 3 4 5 6 Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara berbangkit Program / perancangan ............. ______________________ (NAMA PENUH) Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ..... ANGGARAN PERUNTUKAN : RM .....................SEKOLAH KEBANGSAAN ........ MINIT MESYUARAT KALI KE...................................... ........

... __________________________________________________________________________________ Tuan/Puan. NOTIS PROGRAM / AKTIVITI KEMAJUAN STAF .... Perkara Anggaran Perbelanjaan (RM) Catatan JUMLAH Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia ______________________________ __________________________________________________________________________ Disediakan oleh....11 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS PROGRAM Jawatankuasa Program Kemajuan Staf....Bil............ 10.... Jawatankuasa Program Kemajuan Staf....... SK .. ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha.... Sekolah Kebangsaan ____________________................... _____________________________________....

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha.Merujuk perkara di atas. Sekian. Sekolah Kebangsaan ____________________. 10.12 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF Sekolah : _______________________________________________________________ LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF TAHUN ______________ Hari : ____________________ Tarikh : _________________________ . sukacita dimaklumkan Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan program / aktiviti seperti berikut: Program / Aktiviti Tarikh Masa Tempat 2. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.

Kehadiran Peserta (Lampirkan bersama helaian ini) Disediakan oleh.Masa : ____________________ Tempat : _________________________ Kumpulan Sasaran : ________________________________________________________ Tajuk/Tema : ________________________________________________________ Penceramah/Fasilitator : _______________________________________________ Penganjur A. Sekolah Kebangsaan ____________________. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. B. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha.13 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ Tarikh Januari Bidang/Tajuk Sekolah Bestari Promod (Program Modul Semua guru Penglibatan Semua guru Penceramah Catatan . Ringkasan Aktiviti Bil. Perkara / Butiran / Isi : _______________________________________________ Sila lampirkan nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus. 10.

M. Mac Semua guru Komponen Sastera dalam B. 10.I. Bil.Pengajaran) Pembinaan Jadual Februari Spefikasi Ujian Semua guru Pensyarah Komponen Sastera dalam B. M. M.14 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KEHADIRAN PROGRAM KEMAJUAN STAF Sekolah __________________________________________ PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ A. Dll Jurulatih Utama B. Nama Peserta Tandatangan . Jurulatih Utama B. Peserta Yang Hadir.

Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Peserta yang Tidak Hadir Bil. 2. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. 5. Sekolah Kebangsaan ____________________. 11. 4.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Guru Guru PAR GB/PK/GKMP Proses Kerja 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyemak Buku Rekod Mengajar.(Jika tidak cukup. 3. Nama Peserta Catatan Disediakan oleh. Undang-Undang / Peraturan . Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. sila guna helaian tambahan) B. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.

GB/PK/GKMP

6. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 7. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 8. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

GB/PK/GKMP

Guru

11.2

Carta Aliran
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Kurikulum
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

MULA 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar ke pejabat setiap hujung minggu untuk disemak. Lengkapkan semula 3. Merekod penyerahan.

4. GB/PK/GKMP menyemak BRM 5. Puas hati?

6. GB/PK/GKMP menandatangani TAMAT 7. Guru mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing

11.3 Senarai Semak

Penolong Kanan Kurikulum

DOKUMEN
AKTIVITI SUBAKTIVITI

TAJUK
PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Bil. 1

Aktiviti Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Guru

Tindakan

Catatan

2 3 4

Guru Guru PAR

5

GB/PK/GKMP

6

GB/PK/GKMP

7

GB/PK/GKMP

8

Guru

11.4

SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR
MINGGUAN

Bil.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit

Menyemak Buku Rekod Mengajar. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan.1 Proses Kerja DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Menandatangani rekod penyerahan. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 40 minit Setiap Hari 2 3 15 minit 5 minit Setiap Minggu Setiap Minggu 4 60 minit Setiap Minggu 5 40 minit Setiap Minggu 6 20 minit Setiap Minggu 7 10 minit Setiap Minggu 8 10 minit Setiap Minggu 12.1 Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan.

Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN . Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. bapa atau penjaga. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Buku-Buku Markah.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan Guru Besar / GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Tingkatan Semua guru yang terlibat Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 12. 5.2 Proses Kerja 1. Buku Kemajuan Murid. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. 12. Memproses markah-markah. 7. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. 10. 2. Laporan Adab Belajar. pentaksiran) 3. 6. 8. Menyediakan tugas pengawas. 9. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. 4. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. 11.

3 Senarai Semak TAMAT Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT . 11. Mengedarkan takwim sekolah / takwim peperiksaan. Menyerah buku kemajuan kepada murid untuk tandatangan ibu bapa. 4. Mengurus pengiriman JAPIM/JPN/PPD 14. 2.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN MULA 1. Menyelia perjalanan peperiksaan 6. Menerima kembali kad kemajuan murid 12. 3. 7. Failkan 12. Mencatat dan memproses markah 8. Menandatangani Kad Kemajuan / ADAB 10. Melengkapkan Kad Kemajuan / ADAB 9. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Menyediakan analisis peperiksaan 13. Menyediakan Jadual Peperiksaan dan Tugasan. Menyediakan soalan-soalan 5. Mengedarkan jadual.

Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. 1 Aktiviti Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Tindakan Guru Besar Catatan 2 GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 3 4 5 6 7 8 9 Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 10 Guru Tingkatan 11 Guru Tingkatan 12 12. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. SENARAI NORMA KERJA – Pengurusan Ujian/Peperiksaan Dan Pentaksiran Dalaman Bil.4 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan Guru Tingkatan ditandatangani oleh ibu. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Buku Kemajuan Murid. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Memproses markah-markah. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit . Buku-Buku Markah. Laporan Adab Belajar. bapa atau penjaga.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Bil.

pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. 30 minit 1 Hari . Buku-Buku Markah. Menyemak dan menandatangani buku/kad kemajuan murid 10 minit 1 Hari 2 60 minit 1 Hari 3 120 minit 2 Hari 4 5 6 30 minit 120 minit 30 minit 1 Hari 2 Hari Setiap hari peperiksaan 7 80 minit 1 Minggu 8 9 840 minit 360 minit 1 Hari 3 Hari 10 360 minit 3 Hari 11 120 minit 2 hari 12 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Buku Kemajuan Murid. Laporan Adab Belajar. bapa atau penjaga dan tetapkan tarikh pemulangan. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Memproses markah-markah. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. 30 minit 1Hari 13 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu.1 Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan.

20 minit 1 Hari 15 Menyemak bilangan buku yang dipulangkan dan menghantar kepada PK HEM untuk simpanan. 30 minit 1 Hari 18 Mengurus pengiriman ke JAPIM / JPN / PPD (jika perlu) 30 minit 1 Hari 13. 30 minit 1 Hari 16 Menerima dan menganalisis secara keseluruhan keputusan peperiksaan.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 360 minit 3 Hari 17 Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan.14 Menerima kembali Buku Kemajuan Murid / Slip Keputusan Peperiksaan dan semak tandatangan ibu bapa/penjaga.

8.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 2. Pemantauan Program. 5. Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 7. 3. Undang-Undang / Peraturan 13.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Penyelaras Program Penyelaras Program Guru Matapelajaran PK / Ketua Panitia Guru Besar / PK Guru Matapelajaran Proses Kerja 1. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. Membentang kertas kerja perancangan program. Pelaksanaan Program. 4. Penambahbaikan Program. Mesyuarat kajian semula. 6.

MULA 1. Capai sasaran yang ditetapkan 13. Melantik jawatankuasa bertindak 3. Membentangkan kertas kerja perancangan program 5. Kajian semula 7.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 4. Penambahbaikan program Tidak Ya TAMAT 8. Mesyuarat perancangan 2. Melaksanakan program 6. Mengedarkan jadual.

4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil. 1 Jenis Kerja Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Penambahbaikan Program. Masa Yang Diambil 120 minit 1 Hari Jumlah Unit . 1 Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.Bil. Membentang kertas kerja perancangan program. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. Pemantauan Program. Pelaksanaan Program. Mesyuarat kajian semula. 13. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.

Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. Membentang kertas kerja perancangan program. 60 minit 1 Hari 8 Penambahbaikan Program.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Berterusan 7 Mesyuarat kajian semula. 120 minit 1 Hari 3 60 minit 1 Hari 4 60 minit Bergantung kepada program Berterusan 1 Hari 5 Pelaksanaan Program. 9 Bulan 6 Pemantauan Program. Berterusan Berterusan 14.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH .

8. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. 4. 3.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Guru Media GB /Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media 14. 12. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Failkan. 10. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. 7. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan 11. 6. 9. Menyediakan laporan bertulis tentang aktivitiaktiviti. Mengurus pembelian dan penerimaan bahanbahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. 2. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Menilai aktiviti-aktiviti. Menyelaras dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. 5.2 Proses Kerja 1.

Guru Besar mengesahkan laporan 10. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar TAMAT 9. Menyelaras dan menjalankan aktiviti APD Penilaian Aktiviti PERPUSTAKAAN BBM 7. Mesyuarat Jawatankuasa membuat perancangan tahunan. Menyediakan laporan bertulis 8. 3. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Menguruskan pembelian dan penerimaan 5. 2. Failkan 14. Perpustakaan APD/BBM 4. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran 6.MULA 1.

4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. 1 Aktiviti Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 1 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.Bil. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan Menilai aktiviti-aktiviti Mengubahsuai aktiviti jika perlu Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan aktiviti-aktiviti Failkan Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. Masa Yang Diambil 30 minit 1 Hari Jumlah Unit .

Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Menilai aktiviti-aktiviti. 60 minit 1 hari 3 20 minit 1 Hari 4 5 6 7 8 9 60 minit 2 hari 120 minit 3 hari 10 11 30 minit 1 hari 12 5 minit 1 hari 15. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Failkan. Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti.

Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. 4. Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. 2. 11. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. 3. 15. Memberi taklimat kepada semua calon.Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR) . Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Membuat analisis keputusan peperiksaan.Pegawai Yang Dirujuk S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas S/u Peperiksaan PAR Murid S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan PK / S/usaha Peperiksaan Pengawas Luar Guru Besar/PK S/u Peperiksaan 15. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. 13. 14. 12. Menyemak borang kemasukan murid. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Menjalankan peperiksaan. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. 7. 9. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Kurikulum .2 Carta Aliran Proses Kerja 1. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. 10. 8. 5. 6.

Murid tandatangan borang 9. Murid menyemak borang 8. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Murid mengambil keputusan di pejabat 17. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Membuat analisis 18. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan 10. Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk 12. Mengirimkan/faks analisis keputusan kepada JPS/PPD 19. Failkan satu salinan rekod Penolong Kanan Kurikulum 15. Menerima taklimat dan borang dari JPN 2. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD 15. Memerima semula borang 5.3 Senarai Semak . Menjalankan peperiksaan 14. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Failkan satu salinan 11.1. Taklimat kepada semua calon 13. Membuat salinan secukupnya 16.

Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. 1 2 3 Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Menyemak borang kemasukan murid. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Mengurus pengiriman analisis keputusan ke JAPIM/JPS/PPD (jika Perlu) Tindakan( _/ ) Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 15.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil.

Menyemak borang kemasukan murid. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menjalankan peperiksaan. Masa Yang Diambil 120 minit 60 minit 40 minit 60 minit 120 minit 120 minit 60 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit 60 minit 1 bulan 120 minit 120 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 16. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan.Bil. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Memberi taklimat kepada semua calon. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas.

2. Mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran. 5. 8. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Penolong Kanan 3. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. 7. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. 9. Merancang jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran sepanjang tahun dengan mengambil kira opsyen matapelajaran dan kekerapan dicerap.Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan . Penolong Kanan 4. Membuat persediaan yang rapi sebelum dicerap. Membuat Laporan Pencerapan.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penolong Kanan Penolong Kanan 16.2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Kurikulum . Menyediakan borang instrumen pencerapan. 6. Membuat analisis prestasi pengajaran guru berdasarkan laporan yang diterima. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Mengambil tindakan terhadap teguran dan bimbingan dari pegawai pencerap.

Menerima dan mengedar jadual peperiksaan / borang semakan kemasukan 10. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Memerima semula borang 5. Failkan satu salinan 16. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Murid tandatangan borang 9. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7.1. Guru Besar mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan 2. Murid menyemak borang 8.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. Menyerahkan laporan kepada Penolong Kanan untuk dianalisis dan difailkan. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Pegawai pencerap memberi teguran. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 16. bimbingan dan dorongan selepas pencerapan dijalankan. 1 Aktiviti Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan. Taklimat umum kepada pegawai pencerap mengenai kepentingan pencerapan dijalankan.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . Mengisi borang laporan pencerapan. Pencerapan dijalankan. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap.

Bil.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Memaklumkan kepentingan dan keperluan pencerapan Masa Yang Diambil 30 minit Jumlah Unit Sekali setahun 2 30 minit Sekali setahun 3 Mencerap dan melapor 60 minit Sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi setiap orang guru Selepas setiap kali pencerapan dijalankan Selepas setiap kali pencerapan dijalankan 4 Berbincang dan membimbing guru yang dicerap Penyediaan laporan pencerapan untuk Guru Besar dan Penolong Kanan 30 minit 5 30 minit 17. 1 Jenis Kerja Menyediakan borang instrumen pencerapan 26.

sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing. 12. Menyemak dan membuat pengesahan. Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki. Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran. Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran. Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. 6.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Guru Matapelajaran Murid Ketua Kelas Guru Matapelajaran Penolong Kanan Proses Kerja 1.Pengurusan Semakan Buku Latihan Murid . 5. 4. 11. Undang-Undang / Peraturan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penyemak Penyemak Guru Besar PAR 17. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan . Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran. Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran. 7. Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. 8. 9. Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan. Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan. 3. 2. 10. Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya.

Latihan disiapkan oleh murid 4. Penyemakan oleh guru matapelajaran 6. Borang (3 salinan) diserahkan kepada Guru Besar dan tandatangan 13. Latihan diberi oleh guru matapelajaran 3. Buku latihan dikumpulkan 5. Mengembalikan buku latihan bersama borang kepada guru matapelajaran 11.1. Guru Besar menetapkan latihan minimum murid setiap bulan 2.Guru matapelajaran memilih buku latihan 8.3 Senarai Semak DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Jadual agihan menyemak diagihkan 7. Menyemak/memberi komen/ulasan 10. Failkan/dikembalikan kepada penyemak/guru matapelajaran 17. Guru matapelajaran memberi reaksi pada borang 12. Menyerahkan kepada penyemak dengan menggunakan borang khas 9.

sederhana dan terbaik dari kelas masingmasing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Tindakan( _/ ) Catatan 7 8 9 10 11 12 17. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID . 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.4 Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil.

1 2 3 Jenis Kerja Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Masa Yang Diambil Jumlah Unit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18.Bil.

Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Ucap selamat dan baca doa 4. 6. 5. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid. 7. 14. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep. Set induksi. 13.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Semua Guru Semua Guru Murid Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Murid Proses Kerja 1. 3. Ucap terima kasih. Masuk kelas mengikut jadual. 10.Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran . Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Menyemak kehadiran murid. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. 11. 9. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. 8. 12. Undang-Undang / Peraturan 18. Memastikan kebersihan kelas.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum .

Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran 8. Guru masuk kelas mengikut jadual 3. Guru memastikan kebersihan kelas 5. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep 11. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Set induksi 7. Penilaian Bimbingan individu atau Ya kumpulan 9. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid 10.1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Ucap terima kasih 18. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis 12. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah 14. Guru menyemak kehadiran murid 6. Murid ucap selamat dan baca doa 4. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan 13.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Tindakan( _/ ) Catatan 13 14 15 18.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Memberi latihan lisan dan/atau bertulis Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Masa Yang Diambil 30 minit 30-60 minit 1 minit 2 minit 3 minit 2 minit 2 minit 10 minit 10 minit 10 minit 5 minit 10 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 19.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .

6. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang. Menyediakan jadual guru ganti dan menandatanganinya. 5. 2. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Mengedar slip guru ganti kepada guru yang terlibat.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum – Pengurusan Guru Ganti (Relief) . Undang-Undang / Peraturan Guru Besar Penolong Kanan PAR PAR Guru Ganti Guru Ganti 19. 4. 7. Menyemak dan mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan dalam Buku Guru Ganti. Menjalankan aktiviti pengajaran. 3. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir.

5. Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar 9. Failkan borang jadual waktu pengganti 19. Menerima maklumat dan tandatangan 7. Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang 4. Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat 6. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang 3.1. Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran 8. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir 2.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum .

4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) .DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil. 1 Aktiviti Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Tindakan( _/ ) 5 minit Catatan 1 hari 2 2 minit 1 hari 3 10 minit 1 hari 4 2 minit 1 hari 5 6 7 8 9 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 19.

SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Masa Yang Diambil 5 minit 2 minit 10 minit 2 minit 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit 20.Bil.

Borang Laporan Aktiviti Bulanan Sistem Taulan Tarikh Aktiviti/Program Catatan .Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 2 3 : : : Butir-Butir Tugas Catatan Disediakan oleh. ……………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : 21 Bil.

..... ........................ (Guru Besar) Cadangan Penambahbaikan Catatan ....Disedaiakan oleh........... ........ Borang Pemantauan Sistem Bimbingan Taulan Nama Ahli / Guru Yang Dipantau Kekuatan/Kelemahan Disemak oleh..... (Penolong Kanan) 22 Bil...

........... (Penolong Kanan) 23 Bil.................... .........Disedaiakan oleh......... (Guru Besar) Borang Laporan Aktiviti Tahunan Sistem Bimbingan Taulan Isu / Masalah Aktiviti Strategi Pelaksanaan Tarikh Mula Akhir Indikator Kejayaan .... Disemak oleh..... ..

............. (Guru Besar) ................. .. .....Disedaiakan oleh.................. (Penolong Kanan) Disemak oleh....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful