LAMPIRAN A

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KURIKULUM

1.

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA PENOLONG KANAN: JAWATAN HAKIKI: GRED JAWATAN : BAHAGIAN / UNIT : TARIKH MENYANDANG JAWATAN: TARIKH PENEMPATAN:

2

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KURIKULUM

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan atas perkara-perkara berikut: 2.1. PENGURUSAN KURIKULUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Program dan akiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum. Menentukan rancangan Pengajaran Harian, Mingguan, Penggal dan Tahunan Memastikan semua program panitia matapelajaran berjalan lancar. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menyediakan jadual waktu P & P dan guru ganti Menguruskan peperiksaan awam dan dalaman. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik. Memastikan program PPSMI berjalan lancar – Buddy Support System.

dibuat oleh guru.

sumber, makmal dan bengkel.

2.1.10 Memastikan Pusat Sumber digunakan semaksimum yang boleh. 2.1.11 Memastikan semua guru dan murid menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. 2.1.12 Memastikan Program KIA2M dan PROTIM dijalankan. 2.1.13 Memastikan murid-murid Prasekolah dan Pendidikan Khas menerima pelajaran. 2.1.14 Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. 2.2 PENTADBIRAN 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3 2.3.1 Membantu menentukan agihan tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengurusan peperiksaan awam/dalaman, kursus dan latihan untuk guru Membantu mengumpul data, maklumat dan sistem perangkaan. Melaksanakan pencerapan dan pemantauan – P&P guru dan buku latihan murid. Pemantauan Kelas Pemulihan/Pendidikan Khas/KIA2M/PROTIM?Prasekolah. Menyediakan Data EMIS dan Maklumat Kelas Guru(MKG). Menyediakan laporan Prestasi Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah. Memastikan program Perkembangan Staf dijalankan mengikut Takwim Sekolah.

dan kakitangan bukan guru.

BIDANG UMUM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan.1 3.10 OBJEKTIF KURIKULUM Memberi peluang pelajaran kepada semua warganegara Malaysia.8 3.6 3.Memastikan semua kelas mempunyai Jadual Waktu yang terkini. .Memastikan Pusat Sumber digunakan secara maksimum mengikut jadual. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. 3.4 3. cekap dan berkesan. .Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan.Mengamalkan system pengurusan kurikulum bedasarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang terkini dan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. 4.5 3. Melahirkan insan yang berakhlak mulia. Mengembangkan potensi individu murid melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. . . cekap dan berkesan.3 3. . OBJEKTIF PENGURUSAN KURIKULUM .7 3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua matapelajaran. . .Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. . berilmu. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.Menyediakan data dan maklumat guru yang terkini dan betul.Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden. .Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus. berketerampilan dan sejahtera.2 3. Membina hubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat. Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih inovatif.9 3.Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. .Menyediakan program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah.3.

CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH GURU BESAR PIBG Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Kurikulum Pentadbiran Panitia Bahasa Malaysia Sains Pend. Inggeris Matematik Sains Pen. Muzik Kemahiran Hidup P.5. Islam Kebudayaan Kesihatan Pengakap PBSM Tunas Puteri Puteri Islam Perkembangan Staf Bangunan & Selenggaraan Pendaftaran / Rekod Kebajikan Lawatan MSS . Malaysia B. Islam P. Seni Kajian Tempatan Pemulihan Inventori Prasekolah Bahasa Inggeris Matematik P.Jasmani Projek Khas BBM Kelas Tambahan Pusat Sumber Perpustakaan Bilik APD Peperiksaan & Penilaian Jadual Waktu Jadual Ganti Bimbingan & Kaunseling Pentadbiran Penyeliaan Projek Khas Guru RMT & Program Susu Sekolah Kebersihan & Keceriaan Maklumat Guru Pencegahan Dadah Sukan Tahunan Kantin Projek Khas Permainan Kurikulum Kewangan Bekalan Statistik / Data Perancangan /Pembangunan Sekolah Pengurusan Staff Pejabat Disiplin & Pengawas SPBT Bola sepak Bola Jaring Sepak takraw Hoki Badminton KoKurikulum Keselamatan Hal Ehwal Murid Badan Uniform Kelab & Persatuan Projek Khas B. Moral P.

CARTA ORGANISASI – KEDUDUKAN PEGAWAI Guru Besar Guru Bimbingan PK Kurikulum Pengurusan Kurikulum Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan PPSMI Pengurusan Panitia Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Prasekolah Pengurusan Pemulihan PROTIM Pengurusan Data EMIS dan MKG Pengurusan Kecemerlangan Akademik Pengurusan Pencerapan dan Pemantauan Pengurusan Prestasi Guru dan Kakitangan Pengurusan Pendidikan Khas Perkembangan Staf .

1 Memastikan pekeliling format baru peperiksaan diperolehi dan diagihkan kepada guru-guru subjek berkenaan.2 Memastikan rancangan siap dan dilaksanakan semasa pengajaran.2 Guru Matapelajaran 5 Arahan : 5.1 Memastikan sukatan pelajaran terbaru diperolehi. GB 6 Menyediakan jadual pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid Guru Besar 6.2 Ketua panitia matapelajaran 6.1 Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan buku kerja murid Tahap 2 dilaksanakan.1 Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam P&P. 4.7. 6. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Tanggungjawab 1. 3. 5.2 Menyampaikanarahan mendapatkan sukatan pelajaran kepada ketua panitia subjek. Menyampaikan kepada ketua panitia matapepajaran pekeliling format baru peperiksaan Guru Besar 2.2 Guru Matapelajaran 4 Guru Besar 4. 1. 6. Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1 Menyampaikan arahan dan bahan dari PPD/JPN tentang sukatan pelajaran Arahan : 1.3 Guru Cemerlang .2 Memastikan laporan pencerapan dan pemantauan disediakan.1 Ketua Panitia Matapelajaran 4. 3.2 Guru Matapelajaran 3 Guru Besar 3.1 Memastikan rancangan pengajaran dibuat.1 Ketua Panitia Matapelajaran 2. 2.2 Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan.2 Guru 3.2 Guru PPD Matapelajaran GB 2 Memastikan rancangan P & P dalam jangka waktu yang ditetapkan Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan murid Tahap 2 dilaksanakan Memastukan Bahan Bantu Mengajar dimanfaatkan sepenuhnya dalam P&P.1 Memastikan pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid dilaksanakan mengikut jadual. PPD matapelajaran 4. Bil SENARAI TUGAS.1 Ketua Panitia KPM Matapelajaran JPN 1.1 Ketua Panitia Matapelajaran 3.1 Semua Penolong Kanan 6.1 Ketua panitia KPM matapelajaran JPN 5. 2.

PPD 3. Guru Besar 7.2 Ketua Panitia Matapelajaran 9.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.3 Guru matapelajaran 11 11.3 Guru matapelajaran 10 Merancang dan melaksanakan program peningkatan kecemerlangan Menyampaikan arahan kepada ketua panitia matapelajaran tarikh akhir menyelesaikan sukatan pelajaran 10.3 Guru matapelajaran 9 Menyampaikan arahan dan membuat analisis Headcount Arahan : JPN 2.1 Ketua panitia matapelajaran 11.3 Memastikan laporan Headcount dihantar ke PPD. PPD 3. Guru Besar 10.1 Ketua panitia matapelajaran 10.1 Menyediakan jadual semakan Buku Rekod Mengajar Guru.2 Guru Bimbingan 10. 9. Besar 8. Guru Besar 12.2 Memastikan kerja kursus dilaksanakan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan. 9.2 Menyediakan laporan.2 Guru matapelajaran . Guru Besar 11.1 Memastikan markah dan keputusan peperiksaan diperolehi.2 Guru matapelajaran 12 Menyampaikan maklumat tentang kerja kursus PAFA dan PEKA Arahan : JPN 2.1 Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanankan oleh guruGuru guru matapelajaran.7 Memastikan semakan Buku Rekod Mengajar Guru dilaksanakan 7.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8.2 Memastikan analisis Headcount disediakan.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8 Menyediakan soalan peperiksaan 8. 7.2 Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut Takwim yang ditetapkan. 8. Guru Besar 9.1 Setiausaha Peperiksaan 8. 12. 9.1 Menyampaikan maklumat dari JPN kepada guru-guru matapelajaran 12.1 Ketua panitia matapelajaran 12.1 Setiausaha Peperiksaan 9.1 Guru Besar 7.

2 Memastikan guru yang akan menerima APC mengikut pemantauan dan pencerapan.1 Penyelaras KIA2M 17.1 Penolong Kanan 13.2 Pembantu Tadbir 14 Guru Besar 14.1 Memastikan murid tahun 1 telah melalui Ujian Penapisan.1 Memastikan setiap kelas mendapat jadual terkini.1 Penolong Kanan 18. 17.1 Memastikan Penolong Kanan melaksanakan tugas sebagai penilai pertama.1 Penyelaras Tahun 6 14. 14.2 Memastikan semua guru mendapat jadual waktu persendirian.1 Memastikan murid yang terlibat adalah benar-benar lemah.2 Guru Matapelajaran 18 Menyediakan jadual waktu kelas.2 Guru KBKK 16 Menubuhkan jawatankuasa LPNT (Laporan Penialian Prestasi Tahunan) Guru Besar 16. 18.1 Penolong Kanan 16. 17. 17.1 Memastikan semua staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing.2 Memastikan muridmurid terlibat mengikut program KIA2M. 18.2 Penyelia Petang .3 Memastikan jadual relief disediakan. 16. persendirian(guru) dan relief Guru Besar 18. 15.2 Memastikan guru telah menerima input berkaitan kelas yang akan diajar.3 Memastikan laporan KIA2M dihantar ke PPD.1 Penyelaras KBKK 15. Guru Besar 13.2 Ketua panitia Matapelajaran 14. 14. 16.1 Memastikan muridmurid dipilih melalui prosedur yang ditetapkan. 18.3 Guru Pemulihan 15 Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Khas Guru Besar 15. 15.2 Penyelia Petang 17 Menyampaikan maklumat tentang KIA2M Guru Besar 17.2 Memastikan laporan diserahkan ke PPD.13 Memastikan staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing Menyampaikan maklumat tentang program PROTIM/Pemulihan 13.

Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut Takwim.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum .8. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. Mewujudkan struktur organisasi yang menyokong pelaksanaan program. 8. Merancang aktiviti/takwim 5. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa. 2. 6. Memantau pelaksanaan aktiviti 7. SPI Bil 4/1986 SPI Bil 10/1993 SPI Bil 4/1994 PK Kurikulum Setiausaha Program 8. Melapor. Mengadakan mesyaurat jawatankuasa dan menyediakan bajet. UNDANGUNDANG/ PERATURAN Guru Besar PK Kurikulum Guru Besar/PK Kurikulum 3. SPI Bil 3/1981 SPI Bil 1/1982 PK Kurikulum Setiausaha Program PK Kurikulum Setiausaha Program Guru Besar/PK Kurikulum 4.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN PPSMI MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN JAWATAN PROSES KERJA 1.

3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum .DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN MULA 1. Ya TAMAT 7. Tidak 6. 8. 5. 2. Menubuhkan struktur organisasi. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan dan dihantar ke PPD/JPN. Memantau pelaksanaan aktiviti. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan. 4. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa 3. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet.

2 Catatan Borang laporan aktiviti tahunan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1.Sistem Bimbingan Taulan Rujukan Lampiran PK 1.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN Bil.1 Lampiran PK 1.4 Bil 1 2 3 8. September) Setahun sekali (Oktober) Catatan 6 7 Membuat analisis /post mortem Membuat laporan program dan dokumentasi 8.5 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN -SBT Nama Borang Borang laporan aktiviti bulanan – Sistem Bimbingan Taulan Borang pemantauan .3 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN . Jun. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet Merancang aktiviti/takwim/bajet Melaksanakan program Membuat pemantauan Tindakan Guru Besar Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Ahli Jawatankuasa Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Penyelaras (Ketua Panitia) Tempoh/ Tarikh November/ Disember Januari Januari Sepanjang tahun 3 kali setahun (Mac.

8. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). SPI Bil. 5. 4. 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 3/2007 Garis panduan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan. 4/1986 Panitia matapelajaran. 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. SPI Bil.1. 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (Free Period).6 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI – SBT . SPI Bil. 6. SPI Bil. 4/1994 Penilaian perkara asas fardu ’Ain (PAFA) dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). 3. 2.

Jawatankuasa Yang Dianggotai 1 Jawatankuasa Kurikulum 2 Jawatankuasa Progran Peningkatan Kecemerlangan Jawatankuasa Pencerapan dan Pemantauan 3 (guru.7 Bil. Buku Latihan) 4 Jawatankuasa Pengurusan Panitia 5 Jawatankuasa PPSMI 6 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 7 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 8 Jawatankuasa Pentadbiran Pejabat 9 Jawatankuasa Perkembangan Staf 10 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 11 Jawatankuasa Majlis Rasmi Sekolah 12 Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas 13 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Jawatan Yang Dipegang Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa 8.Bil. 1 2 3 4 5 SENARAI NORMA KERJA – SBT Jenis Kerja Mesyuarat ahli jawatankuasa Pelaksanaan aktiviti Melengkapkan borang laporan Membuat pemantauan Penulisan laporan Masa Yang Diambil 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 jam Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 3 kali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Seminggu Tiga kali setahun 9.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .

Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar 5. Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar 4. Mengedar jadual waktu kepada semua guru dan guru kelas 16. Membentuk Jawatankuasa Jadual Waktu 3. Menyusun jadual waktu 7.Guru Besar 1. Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling 2. Menandatangani jadual waktu guru dan guru kelas 15. Menilai perjalanan jadual waktu 11. Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guruguru/kelas 8. Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar/PK/Pejabat/PPD 17. Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas 13. Buku Rekod Mengajar dan bilik-bilik khas Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu Guru Matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar PK 1 PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru matapelajaran Guru kelas 9. Masuk ke kelas mengikut jadual waktu 10. Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas 9.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Menampal jadual waktu di kelas masingmasing. Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan 12. Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian 6. Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar 14.

PK menyediakan senarai nama guru mengikut opsyen matapelajaran dan darjah yang diajar 3. Jawatankuasa Penyusunan Jadual Waktu 4. Jawatankuasa menyusun Jadual Waktu 7. Pengesahan Guru Besar 6. Pejabat.MULA 1. Bilik guru. Guru Besar menyemak 5. Guru Besar menandatangani jadual waktu 11. Menyediakan jadual waktu untuk GB.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . S/U jawatankuasa jadual waktu TAMAT 12. Mengedar jadual waktu kepada semua guru darjah 9. Membentuk AJK Jadual Waktu 2. Pelaksanaan diuji/Perlu pindaan 10. PK. Lekatkan satu salinan dalam bilik Guru Besar. Menyediakan salinan secukupnya 8. Kelas dan Bilik-Bilik Khas 9. Pejabat. PK.

Bil. 1 2 3 Aktiviti Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu Guru matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9.4 Bil. 1 2 3 SENARAI NORMA KERJA – JADUAL WAKTU Jenis Kerja Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Masa Yang Diambil 40 minit 30 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 1 hari 1 hari 1 hari .

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menyediakan senarai guru dan opsyen 120 minit matapelajaran dan bilangan kelas diajar 120 minit Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu 1680 minit 2 hari 2 hari 2 minggu 2 hari 1 hari 1 waktu mengajar Setiap hari Ikut keperluan 1 hari 1 hari Menyalin/mencetak jadual waktu untuk 240 minit guru-guru/kelas 30 minit Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menandatangani jadual waktu Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru / darjah Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar.1 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan . PK dan Pejabat Meletakkan jadual waktu di kelas masing-masing/buku rekod mengajar Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI 30 minit 30 minit 240 minit 30 minit 30 minit 13 14 15 16 17 10.

Melaksanakan program 8. masa dan tempat 5.Guru Besar 1. Menentukan fasilitator 4. Membuat post-mortem / penilaian kursus 10. Mengeluarkan surat jemputan 7.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Mengadakan mesyuarat/penubuhan jawatankuasa 2. Menentukan tarikh. Mengenalpasti keperluan – laporan daripada ketua panitia 3. Membuat anggaran perbelanjaan 6. Membuat laporan tahunan 10. Menulis laporan pelaksanaan aktiviti 9.

Laporan tahunan 10. Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa 2. Laporan pelaksanaan aktiviti 9.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Mengeluarkan surat jemputan 7. Mencari Pengganti 4. masa dan tempat 5. Mengenalpasti keperluan . Post-mortem / penilaian kursus TAMAT 10. Menentukan tarikh.MULA 1.laporan ketua panitia Tidak dapat hadir Fasilitator 3. Anggaran perbelanjaan 6. Melaksanakan program 8.

4 Bil. 1 2 SENARAI NORMA KERJA – PERKEMBANGAN STAF Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Masa Yang Diambil 2 jam Seminggu Catatan .Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar Catatan 10.

masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Seminggu Sehari Sehari Dua hari Sehari Dua hari Sehari seminggu 10.3 4 5 6 7 8 9 10 Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.5 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – JAWATANKUASA Sekolah: JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 2008 Pengerusi : Guru Besar .

Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : Penolong Kanan Pentadbiran / Penyelia Petang Setiausaha Program Perkembangan Staf (Guru B&K) Setiausaha Kuriklum Semua Ketua Panitia 10.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Sekolah : ______________________________________________________________ Nama Guru : ______________________________________________________________ Perkara: ______________________________________________________________ .

2. Program / Aktiviti Tarikh : __________________________________________________ : __________________________________________________ .Penganjur : ______________________________________________________________ Tempat: ______________________________________________________________ Tarikh : ________________________ Masa : __________________________ LAPORAN _________________________________________________________________ CATATAN / TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: Tarikh Tindakan Disediakan oleh. : ___________________ ___________________________ (NAMA PENUH) 10.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN Nama Sekolah : ______________________________________________________________ 1.

4. Kekuatan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 8...3. Pengurus Nama Penilai Jawatan Penilai : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ Keberkesanan / Pencapaian Aktiviti : Matlamat/Objektif Penilaian Tercapai Tidak tercapai 7. Cadangan : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Disediakan oleh. 6. _________________ (NAMA PENILAI) 10.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 200.. . 5. Bil. Kelemahan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 9.

Penentuan objektif (adakah objektif jelas dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 4. Kekuatan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 7.8 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS MESYUARAT _____________________________ . Penentuan keperluan (adakah keperluan latihan relevan dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 2. ____________________ (NAMA SETIAUSAHA) Jawatankuasa Perkembangan Staf 10. Penentuan keutamaan (adakah sumber digunakan secara optimum?) _______________________________________________________________________________ 3. Cadangan penambahbaikan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Disediakan oleh. Kelemahan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 8. Reka bentuk dan pembinaan latihan (adakah selaras dengan pengajaran.1. pembelajaran dan pengalaman serta menepati kos?) ________________________________________________________________________________ 5. Pengukuhan pembelajaran (adakah pihak pengurusan sekolah mengukuhkan pembelajaran?) _______________________________________________________________________________ 6.

........ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. ___________________________________ 4.. SK .... ) 10........_____________________________ _____________________________ _____________________________ Tarikh : _________________ Tuan.. ___________________________________ 3..9 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF . ___________________________________ 2.............. ___________________________________ 2. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan mesyuarat seperti beikut: Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : __________________________ Agenda : 1. Sekian. _____________________ ( NAMA PENUH Guru Besar. NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas.

......... ....10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – ANGGARAN PERBELANJAAN JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN ....... ______________________ (NAMA PENUH) Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ............................ 1 2 3 4 5 6 Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara berbangkit Program / perancangan .............. MINIT MESYUARAT KALI KE................... ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 20................................ Hal-hal lain Disemak oleh....................... ANGGARAN PERUNTUKAN : RM .....SEKOLAH KEBANGSAAN ......................... Tarikh Masa Tempat: Pengerusi Kehadiran : : : : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________(bilangan) : ___________________________________(senaraikan) ____________________ Nama yang hadir Nama yang tidak hadir: ___________________________________(senaraikan) Nama yang turut hadir : ___________________________________(senaraikan) Bil.................. _________________ (NAMA PENUH) Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Staf SK . 10............ Tindakan Disediakan oleh......................

....11 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS PROGRAM Jawatankuasa Program Kemajuan Staf...Bil..... NOTIS PROGRAM / AKTIVITI KEMAJUAN STAF ...... SK ............. Sekolah Kebangsaan ____________________.......... ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha.. _____________________________________............. __________________________________________________________________________________ Tuan/Puan.. 10.. Perkara Anggaran Perbelanjaan (RM) Catatan JUMLAH Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia ______________________________ __________________________________________________________________________ Disediakan oleh... Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.....

Sekolah Kebangsaan ____________________. : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha.12 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF Sekolah : _______________________________________________________________ LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF TAHUN ______________ Hari : ____________________ Tarikh : _________________________ . 10. Sekian. sukacita dimaklumkan Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan program / aktiviti seperti berikut: Program / Aktiviti Tarikh Masa Tempat 2.Merujuk perkara di atas. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

Kehadiran Peserta (Lampirkan bersama helaian ini) Disediakan oleh. B.13 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ Tarikh Januari Bidang/Tajuk Sekolah Bestari Promod (Program Modul Semua guru Penglibatan Semua guru Penceramah Catatan . ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Perkara / Butiran / Isi : _______________________________________________ Sila lampirkan nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus. Sekolah Kebangsaan ____________________. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. 10.Masa : ____________________ Tempat : _________________________ Kumpulan Sasaran : ________________________________________________________ Tajuk/Tema : ________________________________________________________ Penceramah/Fasilitator : _______________________________________________ Penganjur A. Ringkasan Aktiviti Bil.

14 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KEHADIRAN PROGRAM KEMAJUAN STAF Sekolah __________________________________________ PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ A. M. 10. Nama Peserta Tandatangan . Peserta Yang Hadir. M. Mac Semua guru Komponen Sastera dalam B. Dll Jurulatih Utama B.I. Jurulatih Utama B. Bil.M.Pengajaran) Pembinaan Jadual Februari Spefikasi Ujian Semua guru Pensyarah Komponen Sastera dalam B.

Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. 5. Sekolah Kebangsaan ____________________. Undang-Undang / Peraturan . ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Guru Guru PAR GB/PK/GKMP Proses Kerja 1. 2. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Peserta yang Tidak Hadir Bil. 4. 3. Nama Peserta Catatan Disediakan oleh. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. sila guna helaian tambahan) B. 11. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menandatangani rekod penyerahan.(Jika tidak cukup.

GB/PK/GKMP

6. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 7. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 8. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

GB/PK/GKMP

Guru

11.2

Carta Aliran
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Kurikulum
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

MULA 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar ke pejabat setiap hujung minggu untuk disemak. Lengkapkan semula 3. Merekod penyerahan.

4. GB/PK/GKMP menyemak BRM 5. Puas hati?

6. GB/PK/GKMP menandatangani TAMAT 7. Guru mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing

11.3 Senarai Semak

Penolong Kanan Kurikulum

DOKUMEN
AKTIVITI SUBAKTIVITI

TAJUK
PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Bil. 1

Aktiviti Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Guru

Tindakan

Catatan

2 3 4

Guru Guru PAR

5

GB/PK/GKMP

6

GB/PK/GKMP

7

GB/PK/GKMP

8

Guru

11.4

SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR
MINGGUAN

Bil.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit

Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan.1 Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.1 Proses Kerja DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . 40 minit Setiap Hari 2 3 15 minit 5 minit Setiap Minggu Setiap Minggu 4 60 minit Setiap Minggu 5 40 minit Setiap Minggu 6 20 minit Setiap Minggu 7 10 minit Setiap Minggu 8 10 minit Setiap Minggu 12.

8. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. 9. 12. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan Guru Besar / GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Tingkatan Semua guru yang terlibat Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 12. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Menyediakan tugas pengawas. 6. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. 2. 5. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. 11. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. 7. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. 4. Laporan Adab Belajar. pentaksiran) 3. Memproses markah-markah. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN . Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. bapa atau penjaga. Buku Kemajuan Murid. Buku-Buku Markah.2 Proses Kerja 1. 10.

3. Melengkapkan Kad Kemajuan / ADAB 9. Mengedarkan jadual. 11. Mengurus pengiriman JAPIM/JPN/PPD 14. Menyediakan Jadual Peperiksaan dan Tugasan. 2. 7. Menandatangani Kad Kemajuan / ADAB 10. Failkan 12.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN MULA 1. Menyediakan soalan-soalan 5.3 Senarai Semak TAMAT Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT . 4. Menerima kembali kad kemajuan murid 12. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Mencatat dan memproses markah 8. Menyerah buku kemajuan kepada murid untuk tandatangan ibu bapa. Menyelia perjalanan peperiksaan 6. Mengedarkan takwim sekolah / takwim peperiksaan. Menyediakan analisis peperiksaan 13.

1 Aktiviti Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Tindakan Guru Besar Catatan 2 GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 3 4 5 6 7 8 9 Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 10 Guru Tingkatan 11 Guru Tingkatan 12 12. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Bil. SENARAI NORMA KERJA – Pengurusan Ujian/Peperiksaan Dan Pentaksiran Dalaman Bil. bapa atau penjaga. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit . Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Buku-Buku Markah.4 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan Guru Tingkatan ditandatangani oleh ibu. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Buku Kemajuan Murid. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Laporan Adab Belajar. Memproses markah-markah.

Buku Kemajuan Murid. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Laporan Adab Belajar. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Menyemak dan menandatangani buku/kad kemajuan murid 10 minit 1 Hari 2 60 minit 1 Hari 3 120 minit 2 Hari 4 5 6 30 minit 120 minit 30 minit 1 Hari 2 Hari Setiap hari peperiksaan 7 80 minit 1 Minggu 8 9 840 minit 360 minit 1 Hari 3 Hari 10 360 minit 3 Hari 11 120 minit 2 hari 12 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. 30 minit 1 Hari .1 Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Buku-Buku Markah. Memproses markah-markah. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. bapa atau penjaga dan tetapkan tarikh pemulangan. 30 minit 1Hari 13 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan.

14 Menerima kembali Buku Kemajuan Murid / Slip Keputusan Peperiksaan dan semak tandatangan ibu bapa/penjaga. 30 minit 1 Hari 18 Mengurus pengiriman ke JAPIM / JPN / PPD (jika perlu) 30 minit 1 Hari 13.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 20 minit 1 Hari 15 Menyemak bilangan buku yang dipulangkan dan menghantar kepada PK HEM untuk simpanan. 360 minit 3 Hari 17 Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan. 30 minit 1 Hari 16 Menerima dan menganalisis secara keseluruhan keputusan peperiksaan.

7. Penambahbaikan Program. 2.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . Pemantauan Program. Pelaksanaan Program. 4. 3. 6. Membentang kertas kerja perancangan program. Mesyuarat kajian semula. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. Undang-Undang / Peraturan 13. Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 8. 5.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Penyelaras Program Penyelaras Program Guru Matapelajaran PK / Ketua Panitia Guru Besar / PK Guru Matapelajaran Proses Kerja 1.

Melaksanakan program 6. Capai sasaran yang ditetapkan 13. Mesyuarat perancangan 2. Membentangkan kertas kerja perancangan program 5.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK .MULA 1. 4. Melantik jawatankuasa bertindak 3. Penambahbaikan program Tidak Ya TAMAT 8. Kajian semula 7. Mengedarkan jadual.

Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Penambahbaikan Program. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. 1 Jenis Kerja Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Pelaksanaan Program.Bil. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Mesyuarat kajian semula. Masa Yang Diambil 120 minit 1 Hari Jumlah Unit . Membentang kertas kerja perancangan program. 13. 1 Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Pemantauan Program.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil.

Berterusan Berterusan 14. Berterusan 7 Mesyuarat kajian semula. 9 Bulan 6 Pemantauan Program. 60 minit 1 Hari 8 Penambahbaikan Program. 120 minit 1 Hari 3 60 minit 1 Hari 4 60 minit Bergantung kepada program Berterusan 1 Hari 5 Pelaksanaan Program. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Membentang kertas kerja perancangan program.

Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Mengurus pembelian dan penerimaan bahanbahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Menyelaras dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan 11. 12. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. 5. Failkan.2 Proses Kerja 1. 3. 2. 7. Menyediakan laporan bertulis tentang aktivitiaktiviti. 6. 9. Menilai aktiviti-aktiviti. 4. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 10. 8. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Mengubahsuai aktiviti jika perlu.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Guru Media GB /Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media 14. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH .

Mesyuarat Jawatankuasa membuat perancangan tahunan. Menyediakan laporan bertulis 8. 3. Perpustakaan APD/BBM 4. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 2. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Guru Besar mengesahkan laporan 10. Menguruskan pembelian dan penerimaan 5. Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran 6.MULA 1. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar TAMAT 9.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Failkan 14. Menyelaras dan menjalankan aktiviti APD Penilaian Aktiviti PERPUSTAKAAN BBM 7.

1 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. 1 Aktiviti Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Masa Yang Diambil 30 minit 1 Hari Jumlah Unit . Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan Menilai aktiviti-aktiviti Mengubahsuai aktiviti jika perlu Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan aktiviti-aktiviti Failkan Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.Bil.

1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. 60 minit 1 hari 3 20 minit 1 Hari 4 5 6 7 8 9 60 minit 2 hari 120 minit 3 hari 10 11 30 minit 1 hari 12 5 minit 1 hari 15. Failkan. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menilai aktiviti-aktiviti. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan. Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti.

Menyemak borang kemasukan murid. 9. 5. 3. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. 10. 11. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. 15. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR) . 12. 14. 8. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Kurikulum . 13. 2. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. 6. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan.Pegawai Yang Dirujuk S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas S/u Peperiksaan PAR Murid S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan PK / S/usaha Peperiksaan Pengawas Luar Guru Besar/PK S/u Peperiksaan 15.2 Carta Aliran Proses Kerja 1. 7. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. 4. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Menjalankan peperiksaan. Memberi taklimat kepada semua calon. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket).

Membuat salinan secukupnya 16. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Murid mengambil keputusan di pejabat 17.1. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD 15.3 Senarai Semak . Menjalankan peperiksaan 14. Memerima semula borang 5. Murid menyemak borang 8. Failkan satu salinan 11. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan 10. Mengirimkan/faks analisis keputusan kepada JPS/PPD 19. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Failkan satu salinan rekod Penolong Kanan Kurikulum 15. Membuat analisis 18. Taklimat kepada semua calon 13. Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk 12. Menerima taklimat dan borang dari JPN 2. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Murid tandatangan borang 9. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7.

Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Mengurus pengiriman analisis keputusan ke JAPIM/JPS/PPD (jika Perlu) Tindakan( _/ ) Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 15.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menyemak borang kemasukan murid. 1 2 3 Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan.

Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Menjalankan peperiksaan. Menyemak borang kemasukan murid. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.Bil. Masa Yang Diambil 120 minit 60 minit 40 minit 60 minit 120 minit 120 minit 60 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit 60 minit 1 bulan 120 minit 120 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 16. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Memberi taklimat kepada semua calon. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan.

Merancang jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran sepanjang tahun dengan mengambil kira opsyen matapelajaran dan kekerapan dicerap. Membuat Laporan Pencerapan. 7. 2. 8. Membuat analisis prestasi pengajaran guru berdasarkan laporan yang diterima.2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Kurikulum . 6.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Menyediakan borang instrumen pencerapan. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. Penolong Kanan 4. Mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Membuat persediaan yang rapi sebelum dicerap. GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penolong Kanan Penolong Kanan 16. Mengambil tindakan terhadap teguran dan bimbingan dari pegawai pencerap. 9. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Penolong Kanan 3.Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan . 5.

Menerima dan mengedar jadual peperiksaan / borang semakan kemasukan 10. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Murid tandatangan borang 9.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum .1. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Guru Besar mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan 2. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Memerima semula borang 5. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Failkan satu salinan 16. Murid menyemak borang 8.

Mengisi borang laporan pencerapan.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. Menyerahkan laporan kepada Penolong Kanan untuk dianalisis dan difailkan. 1 Aktiviti Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan. Pencerapan dijalankan. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Pegawai pencerap memberi teguran. bimbingan dan dorongan selepas pencerapan dijalankan. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. Taklimat umum kepada pegawai pencerap mengenai kepentingan pencerapan dijalankan. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 16.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Bil.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Memaklumkan kepentingan dan keperluan pencerapan Masa Yang Diambil 30 minit Jumlah Unit Sekali setahun 2 30 minit Sekali setahun 3 Mencerap dan melapor 60 minit Sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi setiap orang guru Selepas setiap kali pencerapan dijalankan Selepas setiap kali pencerapan dijalankan 4 Berbincang dan membimbing guru yang dicerap Penyediaan laporan pencerapan untuk Guru Besar dan Penolong Kanan 30 minit 5 30 minit 17. 1 Jenis Kerja Menyediakan borang instrumen pencerapan 26.

12. Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya. Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan .2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . 9. Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan. 7. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Guru Matapelajaran Murid Ketua Kelas Guru Matapelajaran Penolong Kanan Proses Kerja 1. Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.Pengurusan Semakan Buku Latihan Murid . 2. Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran. 5. 11. Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan. 10. Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran. 3. Menyemak dan membuat pengesahan. Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran. 6. 8. Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai. Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran. 4. Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. Undang-Undang / Peraturan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penyemak Penyemak Guru Besar PAR 17.

Menyerahkan kepada penyemak dengan menggunakan borang khas 9. Latihan diberi oleh guru matapelajaran 3. Jadual agihan menyemak diagihkan 7. Failkan/dikembalikan kepada penyemak/guru matapelajaran 17. Penyemakan oleh guru matapelajaran 6. Borang (3 salinan) diserahkan kepada Guru Besar dan tandatangan 13. Guru matapelajaran memberi reaksi pada borang 12.Guru matapelajaran memilih buku latihan 8. Menyemak/memberi komen/ulasan 10. Latihan disiapkan oleh murid 4.1.3 Senarai Semak DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Guru Besar menetapkan latihan minimum murid setiap bulan 2. Mengembalikan buku latihan bersama borang kepada guru matapelajaran 11. Buku latihan dikumpulkan 5.

sederhana dan terbaik dari kelas masingmasing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Tindakan( _/ ) Catatan 7 8 9 10 11 12 17.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID .4 Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.

sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.Bil. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Masa Yang Diambil Jumlah Unit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. 1 2 3 Jenis Kerja Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .

Memberi latihan lisan dan/atau bertulis.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . 5.Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran . Masuk kelas mengikut jadual. Undang-Undang / Peraturan 18. Ucap terima kasih. 12. 6. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. 8. 9. 13. Memastikan kebersihan kelas. 10. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep. Ucap selamat dan baca doa 4. 3. 7. 14. Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Set induksi. Menyemak kehadiran murid. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid. 11.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Semua Guru Semua Guru Murid Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Murid Proses Kerja 1. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2.

Penilaian Bimbingan individu atau Ya kumpulan 9. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah 14. Murid ucap selamat dan baca doa 4.1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Ucap terima kasih 18. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid 10. Guru masuk kelas mengikut jadual 3. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan 13. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran 8. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep 11. Set induksi 7. Guru memastikan kebersihan kelas 5. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis 12. Guru menyemak kehadiran murid 6.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Tindakan( _/ ) Catatan 13 14 15 18.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Memberi latihan lisan dan/atau bertulis Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Masa Yang Diambil 30 minit 30-60 minit 1 minit 2 minit 3 minit 2 minit 2 minit 10 minit 10 minit 10 minit 5 minit 10 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 19.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .

5. 4. Menjalankan aktiviti pengajaran. 3.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. 2. Menyediakan jadual guru ganti dan menandatanganinya. 7. Mengedar slip guru ganti kepada guru yang terlibat. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Undang-Undang / Peraturan Guru Besar Penolong Kanan PAR PAR Guru Ganti Guru Ganti 19. Menyemak dan mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan dalam Buku Guru Ganti. 6. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum – Pengurusan Guru Ganti (Relief) . Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang.

1. Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran 8. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir 2. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar 9. Menerima maklumat dan tandatangan 7.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang 4. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang 3. 5. Failkan borang jadual waktu pengganti 19. Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat 6.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil. 1 Aktiviti Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Tindakan( _/ ) 5 minit Catatan 1 hari 2 2 minit 1 hari 3 10 minit 1 hari 4 2 minit 1 hari 5 6 7 8 9 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 19.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) .

Bil. SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Masa Yang Diambil 5 minit 2 minit 10 minit 2 minit 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit 20.

Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 2 3 : : : Butir-Butir Tugas Catatan Disediakan oleh. Borang Laporan Aktiviti Bulanan Sistem Taulan Tarikh Aktiviti/Program Catatan . ……………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : 21 Bil.

Disedaiakan oleh................ (Penolong Kanan) 22 Bil........ ..... (Guru Besar) Cadangan Penambahbaikan Catatan ......... .... Borang Pemantauan Sistem Bimbingan Taulan Nama Ahli / Guru Yang Dipantau Kekuatan/Kelemahan Disemak oleh..................

. ........................... (Guru Besar) Borang Laporan Aktiviti Tahunan Sistem Bimbingan Taulan Isu / Masalah Aktiviti Strategi Pelaksanaan Tarikh Mula Akhir Indikator Kejayaan ... Disemak oleh.... ........... (Penolong Kanan) 23 Bil..Disedaiakan oleh............

...... .... ....... (Penolong Kanan) Disemak oleh.. (Guru Besar) ................Disedaiakan oleh........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful