LAMPIRAN A

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KURIKULUM

1.

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA PENOLONG KANAN: JAWATAN HAKIKI: GRED JAWATAN : BAHAGIAN / UNIT : TARIKH MENYANDANG JAWATAN: TARIKH PENEMPATAN:

2

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KURIKULUM

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan atas perkara-perkara berikut: 2.1. PENGURUSAN KURIKULUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Program dan akiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum. Menentukan rancangan Pengajaran Harian, Mingguan, Penggal dan Tahunan Memastikan semua program panitia matapelajaran berjalan lancar. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menyediakan jadual waktu P & P dan guru ganti Menguruskan peperiksaan awam dan dalaman. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik. Memastikan program PPSMI berjalan lancar – Buddy Support System.

dibuat oleh guru.

sumber, makmal dan bengkel.

2.1.10 Memastikan Pusat Sumber digunakan semaksimum yang boleh. 2.1.11 Memastikan semua guru dan murid menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. 2.1.12 Memastikan Program KIA2M dan PROTIM dijalankan. 2.1.13 Memastikan murid-murid Prasekolah dan Pendidikan Khas menerima pelajaran. 2.1.14 Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. 2.2 PENTADBIRAN 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3 2.3.1 Membantu menentukan agihan tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengurusan peperiksaan awam/dalaman, kursus dan latihan untuk guru Membantu mengumpul data, maklumat dan sistem perangkaan. Melaksanakan pencerapan dan pemantauan – P&P guru dan buku latihan murid. Pemantauan Kelas Pemulihan/Pendidikan Khas/KIA2M/PROTIM?Prasekolah. Menyediakan Data EMIS dan Maklumat Kelas Guru(MKG). Menyediakan laporan Prestasi Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah. Memastikan program Perkembangan Staf dijalankan mengikut Takwim Sekolah.

dan kakitangan bukan guru.

BIDANG UMUM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden.1 3. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.2 3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua matapelajaran. cekap dan berkesan. OBJEKTIF PENGURUSAN KURIKULUM . . .Menyediakan data dan maklumat guru yang terkini dan betul. cekap dan berkesan. 3.6 3.3 3. .7 3. 4.Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. .Memastikan semua kelas mempunyai Jadual Waktu yang terkini. .Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah.9 3.Mengamalkan system pengurusan kurikulum bedasarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang terkini dan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia.5 3. .Menyediakan program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan. Membina hubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat. .Memastikan Pusat Sumber digunakan secara maksimum mengikut jadual.4 3. . berketerampilan dan sejahtera. .3. . Melahirkan insan yang berakhlak mulia. berilmu. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. Mengembangkan potensi individu murid melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan.8 3. Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih inovatif.Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan.Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus.10 OBJEKTIF KURIKULUM Memberi peluang pelajaran kepada semua warganegara Malaysia.

5. CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH GURU BESAR PIBG Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Kurikulum Pentadbiran Panitia Bahasa Malaysia Sains Pend. Inggeris Matematik Sains Pen. Seni Kajian Tempatan Pemulihan Inventori Prasekolah Bahasa Inggeris Matematik P. Malaysia B. Muzik Kemahiran Hidup P. Moral P. Islam Kebudayaan Kesihatan Pengakap PBSM Tunas Puteri Puteri Islam Perkembangan Staf Bangunan & Selenggaraan Pendaftaran / Rekod Kebajikan Lawatan MSS . Islam P.Jasmani Projek Khas BBM Kelas Tambahan Pusat Sumber Perpustakaan Bilik APD Peperiksaan & Penilaian Jadual Waktu Jadual Ganti Bimbingan & Kaunseling Pentadbiran Penyeliaan Projek Khas Guru RMT & Program Susu Sekolah Kebersihan & Keceriaan Maklumat Guru Pencegahan Dadah Sukan Tahunan Kantin Projek Khas Permainan Kurikulum Kewangan Bekalan Statistik / Data Perancangan /Pembangunan Sekolah Pengurusan Staff Pejabat Disiplin & Pengawas SPBT Bola sepak Bola Jaring Sepak takraw Hoki Badminton KoKurikulum Keselamatan Hal Ehwal Murid Badan Uniform Kelab & Persatuan Projek Khas B.

CARTA ORGANISASI – KEDUDUKAN PEGAWAI Guru Besar Guru Bimbingan PK Kurikulum Pengurusan Kurikulum Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan PPSMI Pengurusan Panitia Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Prasekolah Pengurusan Pemulihan PROTIM Pengurusan Data EMIS dan MKG Pengurusan Kecemerlangan Akademik Pengurusan Pencerapan dan Pemantauan Pengurusan Prestasi Guru dan Kakitangan Pengurusan Pendidikan Khas Perkembangan Staf .

1 Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan buku kerja murid Tahap 2 dilaksanakan.1 Ketua panitia KPM matapelajaran JPN 5. 3. 1.1 Memastikan sukatan pelajaran terbaru diperolehi. 3.2 Memastikan rancangan siap dan dilaksanakan semasa pengajaran.2 Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan.2 Ketua panitia matapelajaran 6.1 Ketua Panitia Matapelajaran 3. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Tanggungjawab 1.7. Menyampaikan kepada ketua panitia matapepajaran pekeliling format baru peperiksaan Guru Besar 2. Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1 Menyampaikan arahan dan bahan dari PPD/JPN tentang sukatan pelajaran Arahan : 1. 2.2 Guru PPD Matapelajaran GB 2 Memastikan rancangan P & P dalam jangka waktu yang ditetapkan Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan murid Tahap 2 dilaksanakan Memastukan Bahan Bantu Mengajar dimanfaatkan sepenuhnya dalam P&P. 6.1 Semua Penolong Kanan 6.1 Ketua Panitia Matapelajaran 2.2 Guru 3.2 Guru Matapelajaran 3 Guru Besar 3.1 Memastikan rancangan pengajaran dibuat.1 Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam P&P.2 Memastikan laporan pencerapan dan pemantauan disediakan. Bil SENARAI TUGAS.2 Menyampaikanarahan mendapatkan sukatan pelajaran kepada ketua panitia subjek.1 Memastikan pekeliling format baru peperiksaan diperolehi dan diagihkan kepada guru-guru subjek berkenaan. 4. PPD matapelajaran 4.3 Guru Cemerlang . GB 6 Menyediakan jadual pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid Guru Besar 6.1 Memastikan pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid dilaksanakan mengikut jadual.2 Guru Matapelajaran 5 Arahan : 5. 6.2 Guru Matapelajaran 4 Guru Besar 4. 2. 5.1 Ketua Panitia Matapelajaran 4.1 Ketua Panitia KPM Matapelajaran JPN 1.

1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.1 Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanankan oleh guruGuru guru matapelajaran.7 Memastikan semakan Buku Rekod Mengajar Guru dilaksanakan 7. 7. Guru Besar 9.2 Menyediakan laporan.1 Ketua panitia matapelajaran 11.1 Ketua panitia matapelajaran 12. Besar 8.1 Menyampaikan maklumat dari JPN kepada guru-guru matapelajaran 12.1 Guru Besar 7.2 Guru matapelajaran .3 Guru matapelajaran 9 Menyampaikan arahan dan membuat analisis Headcount Arahan : JPN 2.3 Guru matapelajaran 11 11.2 Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut Takwim yang ditetapkan. PPD 3.1 Menyediakan jadual semakan Buku Rekod Mengajar Guru.3 Guru matapelajaran 10 Merancang dan melaksanakan program peningkatan kecemerlangan Menyampaikan arahan kepada ketua panitia matapelajaran tarikh akhir menyelesaikan sukatan pelajaran 10.2 Ketua Panitia Matapelajaran 9. 9. Guru Besar 11.1 Ketua panitia matapelajaran 10.1 Setiausaha Peperiksaan 9.2 Guru matapelajaran 12 Menyampaikan maklumat tentang kerja kursus PAFA dan PEKA Arahan : JPN 2.1 Memastikan markah dan keputusan peperiksaan diperolehi.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan. 9. Guru Besar 12. Guru Besar 10. 9. PPD 3.2 Memastikan analisis Headcount disediakan.3 Memastikan laporan Headcount dihantar ke PPD. 12.1 Setiausaha Peperiksaan 8. 8.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8 Menyediakan soalan peperiksaan 8. Guru Besar 7.2 Memastikan kerja kursus dilaksanakan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan.2 Guru Bimbingan 10.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8.

18.2 Penyelia Petang 17 Menyampaikan maklumat tentang KIA2M Guru Besar 17.3 Guru Pemulihan 15 Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Khas Guru Besar 15.2 Memastikan laporan diserahkan ke PPD. persendirian(guru) dan relief Guru Besar 18.2 Memastikan guru yang akan menerima APC mengikut pemantauan dan pencerapan.1 Memastikan Penolong Kanan melaksanakan tugas sebagai penilai pertama.1 Penolong Kanan 13.3 Memastikan laporan KIA2M dihantar ke PPD. 14.3 Memastikan jadual relief disediakan. 14.2 Guru Matapelajaran 18 Menyediakan jadual waktu kelas. 18. 18. 17.1 Memastikan setiap kelas mendapat jadual terkini.2 Memastikan muridmurid terlibat mengikut program KIA2M.1 Memastikan semua staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing.1 Memastikan murid tahun 1 telah melalui Ujian Penapisan. 15. 15.2 Penyelia Petang .1 Penolong Kanan 16. 17. 16.1 Memastikan muridmurid dipilih melalui prosedur yang ditetapkan. Guru Besar 13.1 Penolong Kanan 18. 16.2 Memastikan semua guru mendapat jadual waktu persendirian.1 Penyelaras KBKK 15.2 Ketua panitia Matapelajaran 14.1 Memastikan murid yang terlibat adalah benar-benar lemah.13 Memastikan staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing Menyampaikan maklumat tentang program PROTIM/Pemulihan 13.1 Penyelaras KIA2M 17.1 Penyelaras Tahun 6 14.2 Pembantu Tadbir 14 Guru Besar 14.2 Memastikan guru telah menerima input berkaitan kelas yang akan diajar.2 Guru KBKK 16 Menubuhkan jawatankuasa LPNT (Laporan Penialian Prestasi Tahunan) Guru Besar 16. 17.

Mengadakan mesyaurat jawatankuasa dan menyediakan bajet. Mewujudkan struktur organisasi yang menyokong pelaksanaan program. 8.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN PPSMI MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN JAWATAN PROSES KERJA 1. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. 2.8. SPI Bil 4/1986 SPI Bil 10/1993 SPI Bil 4/1994 PK Kurikulum Setiausaha Program 8. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa. Memantau pelaksanaan aktiviti 7. 6. SPI Bil 3/1981 SPI Bil 1/1982 PK Kurikulum Setiausaha Program PK Kurikulum Setiausaha Program Guru Besar/PK Kurikulum 4.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti. Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut Takwim. UNDANGUNDANG/ PERATURAN Guru Besar PK Kurikulum Guru Besar/PK Kurikulum 3. Merancang aktiviti/takwim 5. Melapor.

Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan. Memantau pelaksanaan aktiviti. 4.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN MULA 1. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan dan dihantar ke PPD/JPN. 5. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . 8. 2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet. Menubuhkan struktur organisasi. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa 3. Ya TAMAT 7. Tidak 6.

Sistem Bimbingan Taulan Rujukan Lampiran PK 1. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet Merancang aktiviti/takwim/bajet Melaksanakan program Membuat pemantauan Tindakan Guru Besar Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Ahli Jawatankuasa Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Penyelaras (Ketua Panitia) Tempoh/ Tarikh November/ Disember Januari Januari Sepanjang tahun 3 kali setahun (Mac.5 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN -SBT Nama Borang Borang laporan aktiviti bulanan – Sistem Bimbingan Taulan Borang pemantauan . September) Setahun sekali (Oktober) Catatan 6 7 Membuat analisis /post mortem Membuat laporan program dan dokumentasi 8.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN Bil.4 Bil 1 2 3 8. Jun.3 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN .2 Catatan Borang laporan aktiviti tahunan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1.1 Lampiran PK 1.

1. 5. 3/2007 Garis panduan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan.6 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI – SBT . SPI Bil. 3. SPI Bil. 8. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 4/1994 Penilaian perkara asas fardu ’Ain (PAFA) dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). SPI Bil. 6. 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. SPI Bil. 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. SPI Bil. 4. SPI Bil. 2. 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (Free Period). 4/1986 Panitia matapelajaran.

1 2 3 4 5 SENARAI NORMA KERJA – SBT Jenis Kerja Mesyuarat ahli jawatankuasa Pelaksanaan aktiviti Melengkapkan borang laporan Membuat pemantauan Penulisan laporan Masa Yang Diambil 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 jam Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 3 kali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Seminggu Tiga kali setahun 9.7 Bil.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan . Buku Latihan) 4 Jawatankuasa Pengurusan Panitia 5 Jawatankuasa PPSMI 6 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 7 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 8 Jawatankuasa Pentadbiran Pejabat 9 Jawatankuasa Perkembangan Staf 10 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 11 Jawatankuasa Majlis Rasmi Sekolah 12 Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas 13 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Jawatan Yang Dipegang Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa 8.Bil. Jawatankuasa Yang Dianggotai 1 Jawatankuasa Kurikulum 2 Jawatankuasa Progran Peningkatan Kecemerlangan Jawatankuasa Pencerapan dan Pemantauan 3 (guru.

Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar 4.Guru Besar 1. Menilai perjalanan jadual waktu 11. Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar 14. Membentuk Jawatankuasa Jadual Waktu 3. Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas 13. Masuk ke kelas mengikut jadual waktu 10. Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar/PK/Pejabat/PPD 17. Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guruguru/kelas 8. Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar 5.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Buku Rekod Mengajar dan bilik-bilik khas Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu Guru Matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar PK 1 PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru matapelajaran Guru kelas 9. Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling 2. Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan 12. Menyusun jadual waktu 7. Menampal jadual waktu di kelas masingmasing. Menandatangani jadual waktu guru dan guru kelas 15. Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas 9. Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian 6. Mengedar jadual waktu kepada semua guru dan guru kelas 16.

Menyediakan salinan secukupnya 8. Guru Besar menandatangani jadual waktu 11. Pengesahan Guru Besar 6. Kelas dan Bilik-Bilik Khas 9. Bilik guru. Lekatkan satu salinan dalam bilik Guru Besar. Pejabat. Guru Besar menyemak 5. Pelaksanaan diuji/Perlu pindaan 10. Jawatankuasa Penyusunan Jadual Waktu 4. Mengedar jadual waktu kepada semua guru darjah 9. PK. Membentuk AJK Jadual Waktu 2. Menyediakan jadual waktu untuk GB.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . PK menyediakan senarai nama guru mengikut opsyen matapelajaran dan darjah yang diajar 3. Jawatankuasa menyusun Jadual Waktu 7. S/U jawatankuasa jadual waktu TAMAT 12. PK. Pejabat.MULA 1.

1 2 3 Aktiviti Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu Guru matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9. 1 2 3 SENARAI NORMA KERJA – JADUAL WAKTU Jenis Kerja Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Masa Yang Diambil 40 minit 30 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 1 hari 1 hari 1 hari .Bil.4 Bil.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menyediakan senarai guru dan opsyen 120 minit matapelajaran dan bilangan kelas diajar 120 minit Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu 1680 minit 2 hari 2 hari 2 minggu 2 hari 1 hari 1 waktu mengajar Setiap hari Ikut keperluan 1 hari 1 hari Menyalin/mencetak jadual waktu untuk 240 minit guru-guru/kelas 30 minit Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menandatangani jadual waktu Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru / darjah Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar.1 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan . PK dan Pejabat Meletakkan jadual waktu di kelas masing-masing/buku rekod mengajar Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI 30 minit 30 minit 240 minit 30 minit 30 minit 13 14 15 16 17 10.

Guru Besar 1. masa dan tempat 5. Membuat laporan tahunan 10. Mengenalpasti keperluan – laporan daripada ketua panitia 3. Menentukan tarikh. Membuat anggaran perbelanjaan 6. Mengadakan mesyuarat/penubuhan jawatankuasa 2. Melaksanakan program 8. Membuat post-mortem / penilaian kursus 10. Mengeluarkan surat jemputan 7. Menentukan fasilitator 4.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Menulis laporan pelaksanaan aktiviti 9.

Laporan tahunan 10. Menentukan tarikh. Mengeluarkan surat jemputan 7. Melaksanakan program 8. Post-mortem / penilaian kursus TAMAT 10. Laporan pelaksanaan aktiviti 9.laporan ketua panitia Tidak dapat hadir Fasilitator 3. Mencari Pengganti 4. Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa 2. Mengenalpasti keperluan . masa dan tempat 5.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Anggaran perbelanjaan 6.MULA 1.

masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar Catatan 10. 1 2 SENARAI NORMA KERJA – PERKEMBANGAN STAF Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Masa Yang Diambil 2 jam Seminggu Catatan .4 Bil.Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.

3 4 5 6 7 8 9 10 Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.5 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – JAWATANKUASA Sekolah: JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 2008 Pengerusi : Guru Besar . masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Seminggu Sehari Sehari Dua hari Sehari Dua hari Sehari seminggu 10.

Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : Penolong Kanan Pentadbiran / Penyelia Petang Setiausaha Program Perkembangan Staf (Guru B&K) Setiausaha Kuriklum Semua Ketua Panitia 10.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Sekolah : ______________________________________________________________ Nama Guru : ______________________________________________________________ Perkara: ______________________________________________________________ .

Penganjur : ______________________________________________________________ Tempat: ______________________________________________________________ Tarikh : ________________________ Masa : __________________________ LAPORAN _________________________________________________________________ CATATAN / TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: Tarikh Tindakan Disediakan oleh.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN Nama Sekolah : ______________________________________________________________ 1. : ___________________ ___________________________ (NAMA PENUH) 10. 2. Program / Aktiviti Tarikh : __________________________________________________ : __________________________________________________ .

6. 4. Pengurus Nama Penilai Jawatan Penilai : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ Keberkesanan / Pencapaian Aktiviti : Matlamat/Objektif Penilaian Tercapai Tidak tercapai 7. Kelemahan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 9.. _________________ (NAMA PENILAI) 10. Bil.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 200.. Kekuatan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 8. .3. Cadangan : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Disediakan oleh. 5..

Kelemahan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 8.1. Reka bentuk dan pembinaan latihan (adakah selaras dengan pengajaran.8 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS MESYUARAT _____________________________ . ____________________ (NAMA SETIAUSAHA) Jawatankuasa Perkembangan Staf 10. Penentuan objektif (adakah objektif jelas dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 4. Cadangan penambahbaikan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Disediakan oleh. Penentuan keperluan (adakah keperluan latihan relevan dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 2. Kekuatan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 7. Pengukuhan pembelajaran (adakah pihak pengurusan sekolah mengukuhkan pembelajaran?) _______________________________________________________________________________ 6. pembelajaran dan pengalaman serta menepati kos?) ________________________________________________________________________________ 5. Penentuan keutamaan (adakah sumber digunakan secara optimum?) _______________________________________________________________________________ 3.

.......... SK .. ___________________________________ 2.9 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF .. _____________________ ( NAMA PENUH Guru Besar......._____________________________ _____________________________ _____________________________ Tarikh : _________________ Tuan.... ___________________________________ 3.. ___________________________________ 4.. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.... ___________________________________ 2. ) 10..... NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas. Sekian... Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan mesyuarat seperti beikut: Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : __________________________ Agenda : 1....

.......................SEKOLAH KEBANGSAAN ....... .......... ANGGARAN PERUNTUKAN : RM ........................... ______________________ (NAMA PENUH) Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ... Tindakan Disediakan oleh....................... MINIT MESYUARAT KALI KE.................10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – ANGGARAN PERBELANJAAN JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN ....... 1 2 3 4 5 6 Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara berbangkit Program / perancangan ...... _________________ (NAMA PENUH) Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ............... ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 20............................................ Tarikh Masa Tempat: Pengerusi Kehadiran : : : : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________(bilangan) : ___________________________________(senaraikan) ____________________ Nama yang hadir Nama yang tidak hadir: ___________________________________(senaraikan) Nama yang turut hadir : ___________________________________(senaraikan) Bil....... 10................. Hal-hal lain Disemak oleh.............

10.. __________________________________________________________________________________ Tuan/Puan........... ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf..Bil..... Perkara Anggaran Perbelanjaan (RM) Catatan JUMLAH Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia ______________________________ __________________________________________________________________________ Disediakan oleh..........11 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS PROGRAM Jawatankuasa Program Kemajuan Staf............. _____________________________________. Sekolah Kebangsaan ____________________.. SK ............ NOTIS PROGRAM / AKTIVITI KEMAJUAN STAF .........

Sekian. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha.12 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF Sekolah : _______________________________________________________________ LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF TAHUN ______________ Hari : ____________________ Tarikh : _________________________ . 10. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. sukacita dimaklumkan Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan program / aktiviti seperti berikut: Program / Aktiviti Tarikh Masa Tempat 2. Sekolah Kebangsaan ____________________. : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.Merujuk perkara di atas.

Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.Masa : ____________________ Tempat : _________________________ Kumpulan Sasaran : ________________________________________________________ Tajuk/Tema : ________________________________________________________ Penceramah/Fasilitator : _______________________________________________ Penganjur A. Perkara / Butiran / Isi : _______________________________________________ Sila lampirkan nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus.13 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ Tarikh Januari Bidang/Tajuk Sekolah Bestari Promod (Program Modul Semua guru Penglibatan Semua guru Penceramah Catatan . Ringkasan Aktiviti Bil. 10. B. Kehadiran Peserta (Lampirkan bersama helaian ini) Disediakan oleh. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Sekolah Kebangsaan ____________________.

I. Dll Jurulatih Utama B. Mac Semua guru Komponen Sastera dalam B. Bil. 10.M. Nama Peserta Tandatangan . M.Pengajaran) Pembinaan Jadual Februari Spefikasi Ujian Semua guru Pensyarah Komponen Sastera dalam B. Peserta Yang Hadir.14 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KEHADIRAN PROGRAM KEMAJUAN STAF Sekolah __________________________________________ PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ A. Jurulatih Utama B. M.

Nama Peserta Catatan Disediakan oleh. 3. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Peserta yang Tidak Hadir Bil. 5. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar.(Jika tidak cukup. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. 4. Undang-Undang / Peraturan . 11. 2. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Sekolah Kebangsaan ____________________.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Guru Guru PAR GB/PK/GKMP Proses Kerja 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. sila guna helaian tambahan) B.

GB/PK/GKMP

6. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 7. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 8. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

GB/PK/GKMP

Guru

11.2

Carta Aliran
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Kurikulum
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

MULA 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar ke pejabat setiap hujung minggu untuk disemak. Lengkapkan semula 3. Merekod penyerahan.

4. GB/PK/GKMP menyemak BRM 5. Puas hati?

6. GB/PK/GKMP menandatangani TAMAT 7. Guru mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing

11.3 Senarai Semak

Penolong Kanan Kurikulum

DOKUMEN
AKTIVITI SUBAKTIVITI

TAJUK
PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Bil. 1

Aktiviti Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Guru

Tindakan

Catatan

2 3 4

Guru Guru PAR

5

GB/PK/GKMP

6

GB/PK/GKMP

7

GB/PK/GKMP

8

Guru

11.4

SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR
MINGGUAN

Bil.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit

Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar.1 Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 40 minit Setiap Hari 2 3 15 minit 5 minit Setiap Minggu Setiap Minggu 4 60 minit Setiap Minggu 5 40 minit Setiap Minggu 6 20 minit Setiap Minggu 7 10 minit Setiap Minggu 8 10 minit Setiap Minggu 12. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan.1 Proses Kerja DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Menandatangani rekod penyerahan. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Laporan Adab Belajar. 9. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. 12. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Buku Kemajuan Murid. Menyediakan tugas pengawas. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Buku-Buku Markah. Memproses markah-markah. 2. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan Guru Besar / GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Tingkatan Semua guru yang terlibat Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 12. 8. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. 4. 10. 7. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. pentaksiran) 3. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. 11. bapa atau penjaga. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan.2 Proses Kerja 1. 6. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. 5. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN .

Mencatat dan memproses markah 8. Menandatangani Kad Kemajuan / ADAB 10.3 Senarai Semak TAMAT Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT . Menerima kembali kad kemajuan murid 12. 4. Menyediakan soalan-soalan 5. Menyediakan Jadual Peperiksaan dan Tugasan. 7. Menyediakan analisis peperiksaan 13. 11. Failkan 12. Mengedarkan jadual. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN MULA 1. Mengedarkan takwim sekolah / takwim peperiksaan. Menyelia perjalanan peperiksaan 6. 2. Mengurus pengiriman JAPIM/JPN/PPD 14. 3. Melengkapkan Kad Kemajuan / ADAB 9. Menyerah buku kemajuan kepada murid untuk tandatangan ibu bapa.

1 Aktiviti Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit . Memproses markah-markah. Buku-Buku Markah. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. SENARAI NORMA KERJA – Pengurusan Ujian/Peperiksaan Dan Pentaksiran Dalaman Bil. bapa atau penjaga.4 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan Guru Tingkatan ditandatangani oleh ibu. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Buku Kemajuan Murid. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Tindakan Guru Besar Catatan 2 GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 3 4 5 6 7 8 9 Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 10 Guru Tingkatan 11 Guru Tingkatan 12 12.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Bil. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Laporan Adab Belajar.

Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. 30 minit 1 Hari . 30 minit 1Hari 13 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Laporan Adab Belajar. Memproses markah-markah. bapa atau penjaga dan tetapkan tarikh pemulangan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa.1 Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Buku Kemajuan Murid. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Buku-Buku Markah. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Menyemak dan menandatangani buku/kad kemajuan murid 10 minit 1 Hari 2 60 minit 1 Hari 3 120 minit 2 Hari 4 5 6 30 minit 120 minit 30 minit 1 Hari 2 Hari Setiap hari peperiksaan 7 80 minit 1 Minggu 8 9 840 minit 360 minit 1 Hari 3 Hari 10 360 minit 3 Hari 11 120 minit 2 hari 12 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani.

1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 30 minit 1 Hari 16 Menerima dan menganalisis secara keseluruhan keputusan peperiksaan. 360 minit 3 Hari 17 Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan. 30 minit 1 Hari 18 Mengurus pengiriman ke JAPIM / JPN / PPD (jika perlu) 30 minit 1 Hari 13.14 Menerima kembali Buku Kemajuan Murid / Slip Keputusan Peperiksaan dan semak tandatangan ibu bapa/penjaga. 20 minit 1 Hari 15 Menyemak bilangan buku yang dipulangkan dan menghantar kepada PK HEM untuk simpanan.

Membentang kertas kerja perancangan program. 6. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Pelaksanaan Program. 8. 3. 5.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 4. Penambahbaikan Program. Mesyuarat kajian semula.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Penyelaras Program Penyelaras Program Guru Matapelajaran PK / Ketua Panitia Guru Besar / PK Guru Matapelajaran Proses Kerja 1. 7. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. Pemantauan Program. Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Undang-Undang / Peraturan 13.

MULA 1. Kajian semula 7. Melantik jawatankuasa bertindak 3. Membentangkan kertas kerja perancangan program 5. Capai sasaran yang ditetapkan 13. Mengedarkan jadual. Mesyuarat perancangan 2. Melaksanakan program 6.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . Penambahbaikan program Tidak Ya TAMAT 8. 4.

Membentang kertas kerja perancangan program. Pemantauan Program. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Pelaksanaan Program. Mesyuarat kajian semula.Bil. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Penambahbaikan Program. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil. 13. 1 Jenis Kerja Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Masa Yang Diambil 120 minit 1 Hari Jumlah Unit . 1 Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.

9 Bulan 6 Pemantauan Program. Membentang kertas kerja perancangan program. Berterusan Berterusan 14.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 120 minit 1 Hari 3 60 minit 1 Hari 4 60 minit Bergantung kepada program Berterusan 1 Hari 5 Pelaksanaan Program. 60 minit 1 Hari 8 Penambahbaikan Program. Berterusan 7 Mesyuarat kajian semula.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.

Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. 7. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 6. Menyediakan laporan bertulis tentang aktivitiaktiviti. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. 3. 9. 12. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . 10. 2. Menilai aktiviti-aktiviti. Menyelaras dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Failkan. 8. 5.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Guru Media GB /Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media 14. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan 11. Mengurus pembelian dan penerimaan bahanbahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 4.2 Proses Kerja 1.

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar TAMAT 9. Perpustakaan APD/BBM 4. Mesyuarat Jawatankuasa membuat perancangan tahunan. Guru Besar mengesahkan laporan 10. 3.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . Menyelaras dan menjalankan aktiviti APD Penilaian Aktiviti PERPUSTAKAAN BBM 7. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran 6. Menyediakan laporan bertulis 8.MULA 1. 2. Failkan 14. Menguruskan pembelian dan penerimaan 5. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.

1 Aktiviti Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 1 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan Menilai aktiviti-aktiviti Mengubahsuai aktiviti jika perlu Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan aktiviti-aktiviti Failkan Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. Masa Yang Diambil 30 minit 1 Hari Jumlah Unit .

Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. Failkan. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menilai aktiviti-aktiviti.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. 60 minit 1 hari 3 20 minit 1 Hari 4 5 6 7 8 9 60 minit 2 hari 120 minit 3 hari 10 11 30 minit 1 hari 12 5 minit 1 hari 15.

13. Memberi taklimat kepada semua calon. Menyemak borang kemasukan murid. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. 2. 3. 8. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. 11. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. 7. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.Pegawai Yang Dirujuk S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas S/u Peperiksaan PAR Murid S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan PK / S/usaha Peperiksaan Pengawas Luar Guru Besar/PK S/u Peperiksaan 15. 6. 4. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. 15.2 Carta Aliran Proses Kerja 1. Menjalankan peperiksaan. Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Membuat analisis keputusan peperiksaan. 10. 5. 9. 14. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Kurikulum .Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR) . Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. 12.

Murid mengambil keputusan di pejabat 17. Taklimat kepada semua calon 13. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3.1. Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk 12. Menerima taklimat dan borang dari JPN 2. Membuat salinan secukupnya 16. Membuat analisis 18. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7.3 Senarai Semak . Murid tandatangan borang 9. Failkan satu salinan 11. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Menjalankan peperiksaan 14. Mengirimkan/faks analisis keputusan kepada JPS/PPD 19. Failkan satu salinan rekod Penolong Kanan Kurikulum 15. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Memerima semula borang 5. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD 15. Murid menyemak borang 8. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan 10.

Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Mengurus pengiriman analisis keputusan ke JAPIM/JPS/PPD (jika Perlu) Tindakan( _/ ) Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 15.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Menyemak borang kemasukan murid. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. 1 2 3 Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN.

Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Masa Yang Diambil 120 minit 60 minit 40 minit 60 minit 120 minit 120 minit 60 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit 60 minit 1 bulan 120 minit 120 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 16. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Memberi taklimat kepada semua calon.Bil. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Menyemak borang kemasukan murid. Membuat analisis keputusan peperiksaan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menjalankan peperiksaan.

2. 8.2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Kurikulum .Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan . 9. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Penolong Kanan 3. Menyediakan borang instrumen pencerapan. 7. Merancang jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran sepanjang tahun dengan mengambil kira opsyen matapelajaran dan kekerapan dicerap. Membuat Laporan Pencerapan. Membuat persediaan yang rapi sebelum dicerap. 5. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. Membuat analisis prestasi pengajaran guru berdasarkan laporan yang diterima. Penolong Kanan 4. 6. Mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran. GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penolong Kanan Penolong Kanan 16. Mengambil tindakan terhadap teguran dan bimbingan dari pegawai pencerap.

Menerima dan mengedar jadual peperiksaan / borang semakan kemasukan 10. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Failkan satu salinan 16. Guru Besar mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan 2.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Murid tandatangan borang 9. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6.1. Memerima semula borang 5. Murid menyemak borang 8.

bimbingan dan dorongan selepas pencerapan dijalankan. 1 Aktiviti Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. Pencerapan dijalankan. Pegawai pencerap memberi teguran.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Taklimat umum kepada pegawai pencerap mengenai kepentingan pencerapan dijalankan. Menyerahkan laporan kepada Penolong Kanan untuk dianalisis dan difailkan. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 16. Mengisi borang laporan pencerapan.

Memaklumkan kepentingan dan keperluan pencerapan Masa Yang Diambil 30 minit Jumlah Unit Sekali setahun 2 30 minit Sekali setahun 3 Mencerap dan melapor 60 minit Sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi setiap orang guru Selepas setiap kali pencerapan dijalankan Selepas setiap kali pencerapan dijalankan 4 Berbincang dan membimbing guru yang dicerap Penyediaan laporan pencerapan untuk Guru Besar dan Penolong Kanan 30 minit 5 30 minit 17. 1 Jenis Kerja Menyediakan borang instrumen pencerapan 26.Bil.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .

10.Pengurusan Semakan Buku Latihan Murid . 11. Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran. 3. Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . 9. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan . 4. Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki. 5. Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai. 6.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Guru Matapelajaran Murid Ketua Kelas Guru Matapelajaran Penolong Kanan Proses Kerja 1. Menyemak dan membuat pengesahan. Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran. 7. 8. 2. Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing. Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. Undang-Undang / Peraturan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penyemak Penyemak Guru Besar PAR 17. Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan. Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran. Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya. 12.

Buku latihan dikumpulkan 5. Guru matapelajaran memberi reaksi pada borang 12.1. Mengembalikan buku latihan bersama borang kepada guru matapelajaran 11. Guru Besar menetapkan latihan minimum murid setiap bulan 2. Latihan diberi oleh guru matapelajaran 3. Latihan disiapkan oleh murid 4. Penyemakan oleh guru matapelajaran 6.3 Senarai Semak DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Failkan/dikembalikan kepada penyemak/guru matapelajaran 17. Borang (3 salinan) diserahkan kepada Guru Besar dan tandatangan 13. Jadual agihan menyemak diagihkan 7. Menyemak/memberi komen/ulasan 10.Guru matapelajaran memilih buku latihan 8. Menyerahkan kepada penyemak dengan menggunakan borang khas 9.

1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.4 Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID . sederhana dan terbaik dari kelas masingmasing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Tindakan( _/ ) Catatan 7 8 9 10 11 12 17.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil.

sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. 1 2 3 Jenis Kerja Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.Bil.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Masa Yang Diambil Jumlah Unit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18.

3. 5. 13. Menyemak kehadiran murid. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep. 11. 12. Ucap selamat dan baca doa 4. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran . Memberi latihan lisan dan/atau bertulis. 10. Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid. Undang-Undang / Peraturan 18. 8. 14. 6. Memastikan kebersihan kelas. 9. Masuk kelas mengikut jadual.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Ucap terima kasih. Set induksi. 7.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Semua Guru Semua Guru Murid Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Murid Proses Kerja 1.

Murid ucap selamat dan baca doa 4. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep 11. Guru memastikan kebersihan kelas 5. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis 12. Ucap terima kasih 18. Guru menyemak kehadiran murid 6.1. Penilaian Bimbingan individu atau Ya kumpulan 9. Guru masuk kelas mengikut jadual 3. Set induksi 7. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid 10. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran 8.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah 14. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan 13.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Tindakan( _/ ) Catatan 13 14 15 18.

1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Memberi latihan lisan dan/atau bertulis Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Masa Yang Diambil 30 minit 30-60 minit 1 minit 2 minit 3 minit 2 minit 2 minit 10 minit 10 minit 10 minit 5 minit 10 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 19.Bil.

Mengedar slip guru ganti kepada guru yang terlibat. Menjalankan aktiviti pengajaran.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum – Pengurusan Guru Ganti (Relief) . Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang. 3.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Undang-Undang / Peraturan Guru Besar Penolong Kanan PAR PAR Guru Ganti Guru Ganti 19. Menyemak dan mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan dalam Buku Guru Ganti. 5. Menyediakan jadual guru ganti dan menandatanganinya. 7. 4. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. 6. 2.

Failkan borang jadual waktu pengganti 19. Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar 9. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang 3. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir 2.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum .1. Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran 8. Menerima maklumat dan tandatangan 7. Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat 6. Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang 4. 5.

DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil. 1 Aktiviti Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Tindakan( _/ ) 5 minit Catatan 1 hari 2 2 minit 1 hari 3 10 minit 1 hari 4 2 minit 1 hari 5 6 7 8 9 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 19.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) .

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Masa Yang Diambil 5 minit 2 minit 10 minit 2 minit 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit 20. SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA .

……………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : 21 Bil. Borang Laporan Aktiviti Bulanan Sistem Taulan Tarikh Aktiviti/Program Catatan .Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 2 3 : : : Butir-Butir Tugas Catatan Disediakan oleh.

......... (Penolong Kanan) 22 Bil......... (Guru Besar) Cadangan Penambahbaikan Catatan ........... ..... .................... Borang Pemantauan Sistem Bimbingan Taulan Nama Ahli / Guru Yang Dipantau Kekuatan/Kelemahan Disemak oleh.Disedaiakan oleh.....

..... Disemak oleh...................... .......... (Penolong Kanan) 23 Bil..Disedaiakan oleh....... .... (Guru Besar) Borang Laporan Aktiviti Tahunan Sistem Bimbingan Taulan Isu / Masalah Aktiviti Strategi Pelaksanaan Tarikh Mula Akhir Indikator Kejayaan ..........

............... (Penolong Kanan) Disemak oleh............. .....Disedaiakan oleh... .. (Guru Besar) .....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful