LAMPIRAN A

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KURIKULUM

1.

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA PENOLONG KANAN: JAWATAN HAKIKI: GRED JAWATAN : BAHAGIAN / UNIT : TARIKH MENYANDANG JAWATAN: TARIKH PENEMPATAN:

2

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KURIKULUM

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan atas perkara-perkara berikut: 2.1. PENGURUSAN KURIKULUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Program dan akiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum. Menentukan rancangan Pengajaran Harian, Mingguan, Penggal dan Tahunan Memastikan semua program panitia matapelajaran berjalan lancar. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menyediakan jadual waktu P & P dan guru ganti Menguruskan peperiksaan awam dan dalaman. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik. Memastikan program PPSMI berjalan lancar – Buddy Support System.

dibuat oleh guru.

sumber, makmal dan bengkel.

2.1.10 Memastikan Pusat Sumber digunakan semaksimum yang boleh. 2.1.11 Memastikan semua guru dan murid menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. 2.1.12 Memastikan Program KIA2M dan PROTIM dijalankan. 2.1.13 Memastikan murid-murid Prasekolah dan Pendidikan Khas menerima pelajaran. 2.1.14 Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. 2.2 PENTADBIRAN 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3 2.3.1 Membantu menentukan agihan tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengurusan peperiksaan awam/dalaman, kursus dan latihan untuk guru Membantu mengumpul data, maklumat dan sistem perangkaan. Melaksanakan pencerapan dan pemantauan – P&P guru dan buku latihan murid. Pemantauan Kelas Pemulihan/Pendidikan Khas/KIA2M/PROTIM?Prasekolah. Menyediakan Data EMIS dan Maklumat Kelas Guru(MKG). Menyediakan laporan Prestasi Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah. Memastikan program Perkembangan Staf dijalankan mengikut Takwim Sekolah.

dan kakitangan bukan guru.

BIDANG UMUM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

cekap dan berkesan. . OBJEKTIF PENGURUSAN KURIKULUM . berketerampilan dan sejahtera. Melahirkan insan yang berakhlak mulia.6 3. 3.Mengamalkan system pengurusan kurikulum bedasarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang terkini dan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. .Memastikan semua kelas mempunyai Jadual Waktu yang terkini. Membina hubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.9 3. . 4.10 OBJEKTIF KURIKULUM Memberi peluang pelajaran kepada semua warganegara Malaysia. . . .5 3.Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. . Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua matapelajaran.3. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.1 3. Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih inovatif.8 3.2 3. .Menyediakan program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah.Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan. . .Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus.Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden. cekap dan berkesan. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.4 3.Memastikan Pusat Sumber digunakan secara maksimum mengikut jadual. Mengembangkan potensi individu murid melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan.3 3.Menyediakan data dan maklumat guru yang terkini dan betul. berilmu.7 3.

Jasmani Projek Khas BBM Kelas Tambahan Pusat Sumber Perpustakaan Bilik APD Peperiksaan & Penilaian Jadual Waktu Jadual Ganti Bimbingan & Kaunseling Pentadbiran Penyeliaan Projek Khas Guru RMT & Program Susu Sekolah Kebersihan & Keceriaan Maklumat Guru Pencegahan Dadah Sukan Tahunan Kantin Projek Khas Permainan Kurikulum Kewangan Bekalan Statistik / Data Perancangan /Pembangunan Sekolah Pengurusan Staff Pejabat Disiplin & Pengawas SPBT Bola sepak Bola Jaring Sepak takraw Hoki Badminton KoKurikulum Keselamatan Hal Ehwal Murid Badan Uniform Kelab & Persatuan Projek Khas B. Malaysia B.5. Seni Kajian Tempatan Pemulihan Inventori Prasekolah Bahasa Inggeris Matematik P. Inggeris Matematik Sains Pen. CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH GURU BESAR PIBG Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Kurikulum Pentadbiran Panitia Bahasa Malaysia Sains Pend. Islam Kebudayaan Kesihatan Pengakap PBSM Tunas Puteri Puteri Islam Perkembangan Staf Bangunan & Selenggaraan Pendaftaran / Rekod Kebajikan Lawatan MSS . Islam P. Muzik Kemahiran Hidup P. Moral P.

CARTA ORGANISASI – KEDUDUKAN PEGAWAI Guru Besar Guru Bimbingan PK Kurikulum Pengurusan Kurikulum Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan PPSMI Pengurusan Panitia Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Prasekolah Pengurusan Pemulihan PROTIM Pengurusan Data EMIS dan MKG Pengurusan Kecemerlangan Akademik Pengurusan Pencerapan dan Pemantauan Pengurusan Prestasi Guru dan Kakitangan Pengurusan Pendidikan Khas Perkembangan Staf .

2.2 Guru Matapelajaran 5 Arahan : 5.2 Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan.2 Guru 3. Bil SENARAI TUGAS.2 Guru PPD Matapelajaran GB 2 Memastikan rancangan P & P dalam jangka waktu yang ditetapkan Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan murid Tahap 2 dilaksanakan Memastukan Bahan Bantu Mengajar dimanfaatkan sepenuhnya dalam P&P.3 Guru Cemerlang .1 Ketua Panitia Matapelajaran 3.1 Memastikan pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid dilaksanakan mengikut jadual.2 Guru Matapelajaran 3 Guru Besar 3. 6.1 Semua Penolong Kanan 6.1 Ketua Panitia Matapelajaran 2.1 Ketua panitia KPM matapelajaran JPN 5.2 Ketua panitia matapelajaran 6.2 Guru Matapelajaran 4 Guru Besar 4. 1.1 Ketua Panitia KPM Matapelajaran JPN 1.2 Menyampaikanarahan mendapatkan sukatan pelajaran kepada ketua panitia subjek. 6.1 Memastikan pekeliling format baru peperiksaan diperolehi dan diagihkan kepada guru-guru subjek berkenaan.2 Memastikan rancangan siap dan dilaksanakan semasa pengajaran. 5.1 Memastikan sukatan pelajaran terbaru diperolehi.7. 2. 3. Menyampaikan kepada ketua panitia matapepajaran pekeliling format baru peperiksaan Guru Besar 2.1 Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam P&P.1 Ketua Panitia Matapelajaran 4. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Tanggungjawab 1. 4. PPD matapelajaran 4. 3.1 Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan buku kerja murid Tahap 2 dilaksanakan. GB 6 Menyediakan jadual pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid Guru Besar 6.1 Memastikan rancangan pengajaran dibuat.2 Memastikan laporan pencerapan dan pemantauan disediakan. Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1 Menyampaikan arahan dan bahan dari PPD/JPN tentang sukatan pelajaran Arahan : 1.

8.2 Menyediakan laporan. PPD 3. 9.1 Menyediakan jadual semakan Buku Rekod Mengajar Guru.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.2 Memastikan kerja kursus dilaksanakan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan. Guru Besar 11.1 Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanankan oleh guruGuru guru matapelajaran.1 Ketua panitia matapelajaran 11.1 Setiausaha Peperiksaan 9.2 Ketua Panitia Matapelajaran 9.1 Ketua panitia matapelajaran 10. Guru Besar 9. Guru Besar 12. 12.3 Guru matapelajaran 9 Menyampaikan arahan dan membuat analisis Headcount Arahan : JPN 2.1 Setiausaha Peperiksaan 8.3 Guru matapelajaran 11 11.2 Memastikan analisis Headcount disediakan.3 Guru matapelajaran 10 Merancang dan melaksanakan program peningkatan kecemerlangan Menyampaikan arahan kepada ketua panitia matapelajaran tarikh akhir menyelesaikan sukatan pelajaran 10.1 Memastikan markah dan keputusan peperiksaan diperolehi.7 Memastikan semakan Buku Rekod Mengajar Guru dilaksanakan 7. PPD 3. 7.1 Guru Besar 7.3 Memastikan laporan Headcount dihantar ke PPD. Guru Besar 10.1 Memastikan program dirancang dan dilaksanakan.2 Guru matapelajaran 12 Menyampaikan maklumat tentang kerja kursus PAFA dan PEKA Arahan : JPN 2.1 Ketua panitia matapelajaran 12. Guru Besar 7. Besar 8.2 Guru matapelajaran . 9.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8.1 Menyampaikan maklumat dari JPN kepada guru-guru matapelajaran 12.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8 Menyediakan soalan peperiksaan 8.2 Guru Bimbingan 10. 9.2 Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut Takwim yang ditetapkan.

16. 17.2 Memastikan semua guru mendapat jadual waktu persendirian.1 Memastikan Penolong Kanan melaksanakan tugas sebagai penilai pertama.2 Memastikan guru telah menerima input berkaitan kelas yang akan diajar.13 Memastikan staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing Menyampaikan maklumat tentang program PROTIM/Pemulihan 13.2 Memastikan muridmurid terlibat mengikut program KIA2M.3 Memastikan jadual relief disediakan.2 Memastikan laporan diserahkan ke PPD. 18.1 Penolong Kanan 13. 17. 18.3 Guru Pemulihan 15 Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Khas Guru Besar 15.2 Penyelia Petang . 18. persendirian(guru) dan relief Guru Besar 18.1 Penolong Kanan 18.1 Memastikan murid tahun 1 telah melalui Ujian Penapisan.1 Penyelaras Tahun 6 14.2 Ketua panitia Matapelajaran 14.1 Penyelaras KBKK 15. 15.2 Guru KBKK 16 Menubuhkan jawatankuasa LPNT (Laporan Penialian Prestasi Tahunan) Guru Besar 16. Guru Besar 13.3 Memastikan laporan KIA2M dihantar ke PPD. 14.1 Memastikan murid yang terlibat adalah benar-benar lemah. 15. 16.2 Penyelia Petang 17 Menyampaikan maklumat tentang KIA2M Guru Besar 17. 17.1 Penyelaras KIA2M 17.1 Memastikan muridmurid dipilih melalui prosedur yang ditetapkan.1 Penolong Kanan 16.2 Memastikan guru yang akan menerima APC mengikut pemantauan dan pencerapan. 14.2 Pembantu Tadbir 14 Guru Besar 14.2 Guru Matapelajaran 18 Menyediakan jadual waktu kelas.1 Memastikan setiap kelas mendapat jadual terkini.1 Memastikan semua staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing.

Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa. Merancang aktiviti/takwim 5. Mengadakan mesyaurat jawatankuasa dan menyediakan bajet. Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut Takwim. 8.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . 2. SPI Bil 3/1981 SPI Bil 1/1982 PK Kurikulum Setiausaha Program PK Kurikulum Setiausaha Program Guru Besar/PK Kurikulum 4. Memantau pelaksanaan aktiviti 7. UNDANGUNDANG/ PERATURAN Guru Besar PK Kurikulum Guru Besar/PK Kurikulum 3. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti. SPI Bil 4/1986 SPI Bil 10/1993 SPI Bil 4/1994 PK Kurikulum Setiausaha Program 8.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN PPSMI MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN JAWATAN PROSES KERJA 1.8. 6. Mewujudkan struktur organisasi yang menyokong pelaksanaan program. Melapor.

Tidak 6.DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN MULA 1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . 4. 8. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan dan dihantar ke PPD/JPN. Menubuhkan struktur organisasi. 5. 2. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa 3. Ya TAMAT 7. Memantau pelaksanaan aktiviti. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet.

DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN Bil.5 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN -SBT Nama Borang Borang laporan aktiviti bulanan – Sistem Bimbingan Taulan Borang pemantauan .3 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN .2 Catatan Borang laporan aktiviti tahunan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1.1 Lampiran PK 1.4 Bil 1 2 3 8. September) Setahun sekali (Oktober) Catatan 6 7 Membuat analisis /post mortem Membuat laporan program dan dokumentasi 8. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet Merancang aktiviti/takwim/bajet Melaksanakan program Membuat pemantauan Tindakan Guru Besar Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Ahli Jawatankuasa Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Penyelaras (Ketua Panitia) Tempoh/ Tarikh November/ Disember Januari Januari Sepanjang tahun 3 kali setahun (Mac.Sistem Bimbingan Taulan Rujukan Lampiran PK 1. Jun.

2. 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (Free Period). SPI Bil. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). SPI Bil. 8.1. 4. 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. 4/1994 Penilaian perkara asas fardu ’Ain (PAFA) dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). 6. 4/1986 Panitia matapelajaran. 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/2007 Garis panduan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan. 3. SPI Bil. 5.6 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI – SBT .

1 2 3 4 5 SENARAI NORMA KERJA – SBT Jenis Kerja Mesyuarat ahli jawatankuasa Pelaksanaan aktiviti Melengkapkan borang laporan Membuat pemantauan Penulisan laporan Masa Yang Diambil 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 jam Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 3 kali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Seminggu Tiga kali setahun 9.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan . Jawatankuasa Yang Dianggotai 1 Jawatankuasa Kurikulum 2 Jawatankuasa Progran Peningkatan Kecemerlangan Jawatankuasa Pencerapan dan Pemantauan 3 (guru.7 Bil.Bil. Buku Latihan) 4 Jawatankuasa Pengurusan Panitia 5 Jawatankuasa PPSMI 6 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 7 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 8 Jawatankuasa Pentadbiran Pejabat 9 Jawatankuasa Perkembangan Staf 10 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 11 Jawatankuasa Majlis Rasmi Sekolah 12 Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas 13 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Jawatan Yang Dipegang Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa 8.

Masuk ke kelas mengikut jadual waktu 10. Menyusun jadual waktu 7. Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling 2. Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar 4. Menampal jadual waktu di kelas masingmasing. Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guruguru/kelas 8. Menilai perjalanan jadual waktu 11. Buku Rekod Mengajar dan bilik-bilik khas Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu Guru Matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar PK 1 PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru matapelajaran Guru kelas 9.Guru Besar 1.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . Membentuk Jawatankuasa Jadual Waktu 3. Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar/PK/Pejabat/PPD 17. Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian 6. Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas 13. Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan 12. Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas 9. Menandatangani jadual waktu guru dan guru kelas 15. Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar 14. Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar 5. Mengedar jadual waktu kepada semua guru dan guru kelas 16.

Guru Besar menyemak 5.MULA 1. Mengedar jadual waktu kepada semua guru darjah 9. Lekatkan satu salinan dalam bilik Guru Besar. Pelaksanaan diuji/Perlu pindaan 10.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU . PK menyediakan senarai nama guru mengikut opsyen matapelajaran dan darjah yang diajar 3. Guru Besar menandatangani jadual waktu 11. Pejabat. Pejabat. Menyediakan jadual waktu untuk GB. Jawatankuasa menyusun Jadual Waktu 7. Pengesahan Guru Besar 6. Menyediakan salinan secukupnya 8. S/U jawatankuasa jadual waktu TAMAT 12. PK. Bilik guru. Membentuk AJK Jadual Waktu 2. PK. Jawatankuasa Penyusunan Jadual Waktu 4. Kelas dan Bilik-Bilik Khas 9.

1 2 3 Aktiviti Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu Guru matapelajaran PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9.4 Bil. 1 2 3 SENARAI NORMA KERJA – JADUAL WAKTU Jenis Kerja Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Masa Yang Diambil 40 minit 30 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 1 hari 1 hari 1 hari .Bil.

PK dan Pejabat Meletakkan jadual waktu di kelas masing-masing/buku rekod mengajar Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI 30 minit 30 minit 240 minit 30 minit 30 minit 13 14 15 16 17 10.4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menyediakan senarai guru dan opsyen 120 minit matapelajaran dan bilangan kelas diajar 120 minit Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu 1680 minit 2 hari 2 hari 2 minggu 2 hari 1 hari 1 waktu mengajar Setiap hari Ikut keperluan 1 hari 1 hari Menyalin/mencetak jadual waktu untuk 240 minit guru-guru/kelas 30 minit Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menandatangani jadual waktu Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru / darjah Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar.1 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan .

Membuat anggaran perbelanjaan 6. Membuat laporan tahunan 10.Guru Besar 1. Menulis laporan pelaksanaan aktiviti 9. Mengeluarkan surat jemputan 7. masa dan tempat 5. Melaksanakan program 8. Mengenalpasti keperluan – laporan daripada ketua panitia 3. Mengadakan mesyuarat/penubuhan jawatankuasa 2. Membuat post-mortem / penilaian kursus 10. Menentukan fasilitator 4. Menentukan tarikh.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF .

masa dan tempat 5. Melaksanakan program 8. Post-mortem / penilaian kursus TAMAT 10. Laporan pelaksanaan aktiviti 9. Menentukan tarikh. Mencari Pengganti 4. Anggaran perbelanjaan 6. Laporan tahunan 10.MULA 1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF . Mengeluarkan surat jemputan 7. Mengenalpasti keperluan .laporan ketua panitia Tidak dapat hadir Fasilitator 3. Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. 1 2 SENARAI NORMA KERJA – PERKEMBANGAN STAF Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan laporan ketua panitia Masa Yang Diambil 2 jam Seminggu Catatan .Bil. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK 1 S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar Catatan 10.4 Bil.

masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Seminggu Sehari Sehari Dua hari Sehari Dua hari Sehari seminggu 10.3 4 5 6 7 8 9 10 Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.5 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – JAWATANKUASA Sekolah: JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 2008 Pengerusi : Guru Besar .

Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : Penolong Kanan Pentadbiran / Penyelia Petang Setiausaha Program Perkembangan Staf (Guru B&K) Setiausaha Kuriklum Semua Ketua Panitia 10.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Sekolah : ______________________________________________________________ Nama Guru : ______________________________________________________________ Perkara: ______________________________________________________________ .

Penganjur : ______________________________________________________________ Tempat: ______________________________________________________________ Tarikh : ________________________ Masa : __________________________ LAPORAN _________________________________________________________________ CATATAN / TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: Tarikh Tindakan Disediakan oleh. : ___________________ ___________________________ (NAMA PENUH) 10.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN Nama Sekolah : ______________________________________________________________ 1. 2. Program / Aktiviti Tarikh : __________________________________________________ : __________________________________________________ .

_________________ (NAMA PENILAI) 10.3. Bil. Kekuatan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 8. 4. Pengurus Nama Penilai Jawatan Penilai : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ Keberkesanan / Pencapaian Aktiviti : Matlamat/Objektif Penilaian Tercapai Tidak tercapai 7. 5. Kelemahan Aktiviti : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 9. 6. ..7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 200.. Cadangan : ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Disediakan oleh..

8 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS MESYUARAT _____________________________ . Kelemahan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 8. pembelajaran dan pengalaman serta menepati kos?) ________________________________________________________________________________ 5. Cadangan penambahbaikan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Disediakan oleh. Penentuan objektif (adakah objektif jelas dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 4. Pengukuhan pembelajaran (adakah pihak pengurusan sekolah mengukuhkan pembelajaran?) _______________________________________________________________________________ 6. ____________________ (NAMA SETIAUSAHA) Jawatankuasa Perkembangan Staf 10.1. Penentuan keutamaan (adakah sumber digunakan secara optimum?) _______________________________________________________________________________ 3. Penentuan keperluan (adakah keperluan latihan relevan dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 2. Reka bentuk dan pembinaan latihan (adakah selaras dengan pengajaran. Kekuatan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 7.

. SK ..... Sekian... ___________________________________ 3.. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...... ___________________________________ 4.. ) 10... NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas. ___________________________________ 2.._____________________________ _____________________________ _____________________________ Tarikh : _________________ Tuan... Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. _____________________ ( NAMA PENUH Guru Besar.......... ___________________________________ 2....9 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF .. sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan mesyuarat seperti beikut: Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : __________________________ Agenda : 1....

......... ............................. ______________________ (NAMA PENUH) Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ..................10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – ANGGARAN PERBELANJAAN JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN ......... ANGGARAN PERUNTUKAN : RM ...............SEKOLAH KEBANGSAAN ................... ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 20.. Hal-hal lain Disemak oleh..................... _________________ (NAMA PENUH) Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Staf SK . Tindakan Disediakan oleh....... 10................... 1 2 3 4 5 6 Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara berbangkit Program / perancangan ............................. MINIT MESYUARAT KALI KE...................... Tarikh Masa Tempat: Pengerusi Kehadiran : : : : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________(bilangan) : ___________________________________(senaraikan) ____________________ Nama yang hadir Nama yang tidak hadir: ___________________________________(senaraikan) Nama yang turut hadir : ___________________________________(senaraikan) Bil...................

....... SK .... Sekolah Kebangsaan ____________________...... ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha. __________________________________________________________________________________ Tuan/Puan....... NOTIS PROGRAM / AKTIVITI KEMAJUAN STAF ..... _____________________________________..... Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.Bil........ 10..................11 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS PROGRAM Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.. Perkara Anggaran Perbelanjaan (RM) Catatan JUMLAH Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia ______________________________ __________________________________________________________________________ Disediakan oleh....

10. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Sekian. ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha. sukacita dimaklumkan Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan program / aktiviti seperti berikut: Program / Aktiviti Tarikh Masa Tempat 2. : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.12 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF Sekolah : _______________________________________________________________ LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF TAHUN ______________ Hari : ____________________ Tarikh : _________________________ . ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekolah Kebangsaan ____________________.Merujuk perkara di atas.

________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Ringkasan Aktiviti Bil. Sekolah Kebangsaan ____________________. 10.13 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ Tarikh Januari Bidang/Tajuk Sekolah Bestari Promod (Program Modul Semua guru Penglibatan Semua guru Penceramah Catatan . Perkara / Butiran / Isi : _______________________________________________ Sila lampirkan nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus. Kehadiran Peserta (Lampirkan bersama helaian ini) Disediakan oleh. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. B.Masa : ____________________ Tempat : _________________________ Kumpulan Sasaran : ________________________________________________________ Tajuk/Tema : ________________________________________________________ Penceramah/Fasilitator : _______________________________________________ Penganjur A.

Nama Peserta Tandatangan .14 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KEHADIRAN PROGRAM KEMAJUAN STAF Sekolah __________________________________________ PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ A. Dll Jurulatih Utama B. Peserta Yang Hadir. M. 10.M. M.I. Bil.Pengajaran) Pembinaan Jadual Februari Spefikasi Ujian Semua guru Pensyarah Komponen Sastera dalam B. Jurulatih Utama B. Mac Semua guru Komponen Sastera dalam B.

5. 2. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha. 11. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Guru Guru PAR GB/PK/GKMP Proses Kerja 1. Sekolah Kebangsaan ____________________. 3. Nama Peserta Catatan Disediakan oleh. sila guna helaian tambahan) B. Menandatangani rekod penyerahan. Peserta yang Tidak Hadir Bil. 4. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan.(Jika tidak cukup. Undang-Undang / Peraturan . Menyemak Buku Rekod Mengajar. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.

GB/PK/GKMP

6. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 7. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 8. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

GB/PK/GKMP

Guru

11.2

Carta Aliran
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Kurikulum
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

MULA 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar ke pejabat setiap hujung minggu untuk disemak. Lengkapkan semula 3. Merekod penyerahan.

4. GB/PK/GKMP menyemak BRM 5. Puas hati?

6. GB/PK/GKMP menandatangani TAMAT 7. Guru mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing

11.3 Senarai Semak

Penolong Kanan Kurikulum

DOKUMEN
AKTIVITI SUBAKTIVITI

TAJUK
PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Bil. 1

Aktiviti Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Guru

Tindakan

Catatan

2 3 4

Guru Guru PAR

5

GB/PK/GKMP

6

GB/PK/GKMP

7

GB/PK/GKMP

8

Guru

11.4

SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR
MINGGUAN

Bil.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit

Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya.1 Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan.1 Proses Kerja DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Menandatangani rekod penyerahan. 40 minit Setiap Hari 2 3 15 minit 5 minit Setiap Minggu Setiap Minggu 4 60 minit Setiap Minggu 5 40 minit Setiap Minggu 6 20 minit Setiap Minggu 7 10 minit Setiap Minggu 8 10 minit Setiap Minggu 12.

Laporan Adab Belajar. 2. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Menyediakan tugas pengawas. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. 10. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. 5.2 Proses Kerja 1. 11. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. bapa atau penjaga. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. 9. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Buku Kemajuan Murid. 7. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. 12. 4. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN . 8.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan Guru Besar / GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Tingkatan Semua guru yang terlibat Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 12. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Buku-Buku Markah. Memproses markah-markah. 6. Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. pentaksiran) 3.

2. Melengkapkan Kad Kemajuan / ADAB 9. 11. Mencatat dan memproses markah 8. Menerima kembali kad kemajuan murid 12. Menyediakan analisis peperiksaan 13. Menyelia perjalanan peperiksaan 6. 7. Mengurus pengiriman JAPIM/JPN/PPD 14. Menyerah buku kemajuan kepada murid untuk tandatangan ibu bapa. Mengedarkan jadual. Menyediakan Jadual Peperiksaan dan Tugasan.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN MULA 1. Menyediakan soalan-soalan 5.3 Senarai Semak TAMAT Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT . Failkan 12. Mengedarkan takwim sekolah / takwim peperiksaan. 3. 4. Menandatangani Kad Kemajuan / ADAB 10. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa.

Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Laporan Adab Belajar. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. bapa atau penjaga. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Bil. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Buku-Buku Markah. Tindakan Guru Besar Catatan 2 GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 3 4 5 6 7 8 9 Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 10 Guru Tingkatan 11 Guru Tingkatan 12 12. SENARAI NORMA KERJA – Pengurusan Ujian/Peperiksaan Dan Pentaksiran Dalaman Bil. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Memproses markah-markah. Buku Kemajuan Murid. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas.4 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan Guru Tingkatan ditandatangani oleh ibu. 1 Aktiviti Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit . Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan.

Buku-Buku Markah. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Memproses markah-markah. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. Menyemak dan menandatangani buku/kad kemajuan murid 10 minit 1 Hari 2 60 minit 1 Hari 3 120 minit 2 Hari 4 5 6 30 minit 120 minit 30 minit 1 Hari 2 Hari Setiap hari peperiksaan 7 80 minit 1 Minggu 8 9 840 minit 360 minit 1 Hari 3 Hari 10 360 minit 3 Hari 11 120 minit 2 hari 12 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. 30 minit 1 Hari . Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. bapa atau penjaga dan tetapkan tarikh pemulangan. Buku Kemajuan Murid. Laporan Adab Belajar.1 Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. 30 minit 1Hari 13 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu.

360 minit 3 Hari 17 Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK .14 Menerima kembali Buku Kemajuan Murid / Slip Keputusan Peperiksaan dan semak tandatangan ibu bapa/penjaga. 30 minit 1 Hari 18 Mengurus pengiriman ke JAPIM / JPN / PPD (jika perlu) 30 minit 1 Hari 13. 20 minit 1 Hari 15 Menyemak bilangan buku yang dipulangkan dan menghantar kepada PK HEM untuk simpanan. 30 minit 1 Hari 16 Menerima dan menganalisis secara keseluruhan keputusan peperiksaan.

Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Pelaksanaan Program. Mesyuarat kajian semula. Undang-Undang / Peraturan 13. 8. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. 7.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Penyelaras Program Penyelaras Program Guru Matapelajaran PK / Ketua Panitia Guru Besar / PK Guru Matapelajaran Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Penambahbaikan Program. 4. Pemantauan Program. 6. 5. 2. Membentang kertas kerja perancangan program.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . 3.

Capai sasaran yang ditetapkan 13. Mesyuarat perancangan 2. Melantik jawatankuasa bertindak 3. 4. Penambahbaikan program Tidak Ya TAMAT 8.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK . Melaksanakan program 6. Kajian semula 7. Membentangkan kertas kerja perancangan program 5. Mengedarkan jadual.MULA 1.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 1 Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.Bil. 1 Jenis Kerja Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 13. Pemantauan Program. Membentang kertas kerja perancangan program. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil. Masa Yang Diambil 120 minit 1 Hari Jumlah Unit . Mesyuarat kajian semula. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Penambahbaikan Program. Pelaksanaan Program.

60 minit 1 Hari 8 Penambahbaikan Program. Berterusan 7 Mesyuarat kajian semula. Berterusan Berterusan 14. 9 Bulan 6 Pemantauan Program.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . 120 minit 1 Hari 3 60 minit 1 Hari 4 60 minit Bergantung kepada program Berterusan 1 Hari 5 Pelaksanaan Program. Membentang kertas kerja perancangan program.

5. 3. 4. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.2 Proses Kerja 1. Failkan. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT Undang-Undang / Peraturan Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH . 6. Menilai aktiviti-aktiviti. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan 11. 9. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran.Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Guru Media GB /Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media 14. 8. 2. 10. Mengurus pembelian dan penerimaan bahanbahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Menyediakan laporan bertulis tentang aktivitiaktiviti. 12. 7. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Menyelaras dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan.

3. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menyediakan laporan bertulis 8. Mesyuarat Jawatankuasa membuat perancangan tahunan. Menguruskan pembelian dan penerimaan 5. 2. Guru Besar mengesahkan laporan 10. Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran 6. Failkan 14. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar TAMAT 9. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Perpustakaan APD/BBM 4. Menyelaras dan menjalankan aktiviti APD Penilaian Aktiviti PERPUSTAKAAN BBM 7.MULA 1.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH .

1 Aktiviti Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. 1 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan Menilai aktiviti-aktiviti Mengubahsuai aktiviti jika perlu Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan aktiviti-aktiviti Failkan Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. Masa Yang Diambil 30 minit 1 Hari Jumlah Unit .

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan. Failkan. 60 minit 1 hari 3 20 minit 1 Hari 4 5 6 7 8 9 60 minit 2 hari 120 minit 3 hari 10 11 30 minit 1 hari 12 5 minit 1 hari 15. Mengubahsuai aktiviti jika perlu.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan. Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. Menilai aktiviti-aktiviti.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Kurikulum TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) . Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran.

Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). 5. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. 14. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Kurikulum .Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR) . 15. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. 3. 6. 12. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Menjalankan peperiksaan. 2. 8. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Memberi taklimat kepada semua calon.2 Carta Aliran Proses Kerja 1. Menyemak borang kemasukan murid. 4. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN.Pegawai Yang Dirujuk S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas S/u Peperiksaan PAR Murid S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan PK / S/usaha Peperiksaan Pengawas Luar Guru Besar/PK S/u Peperiksaan 15. 9. 13. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Membuat analisis keputusan peperiksaan. 10. 11. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. 7.

Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Memerima semula borang 5. Menerima taklimat dan borang dari JPN 2. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD 15. Failkan satu salinan rekod Penolong Kanan Kurikulum 15. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk 12.3 Senarai Semak . Mengirimkan/faks analisis keputusan kepada JPS/PPD 19. Taklimat kepada semua calon 13.1. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan 10. Membuat analisis 18. Failkan satu salinan 11. Membuat salinan secukupnya 16. Menjalankan peperiksaan 14. Murid tandatangan borang 9. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Murid menyemak borang 8. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Murid mengambil keputusan di pejabat 17.

1 2 3 Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Menyemak borang kemasukan murid. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Mengurus pengiriman analisis keputusan ke JAPIM/JPS/PPD (jika Perlu) Tindakan( _/ ) Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 15. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) .

Menjalankan peperiksaan. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Memberi taklimat kepada Guru Kelas.Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Masa Yang Diambil 120 minit 60 minit 40 minit 60 minit 120 minit 120 minit 60 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit 60 minit 1 bulan 120 minit 120 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 16. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . Menyemak borang kemasukan murid. Memberi taklimat kepada semua calon. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan.

7. 6. 5. Membuat persediaan yang rapi sebelum dicerap. Penolong Kanan 4. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. 9. Undang-Undang / Peraturan Penolong Kanan Penolong Kanan 3. Membuat analisis prestasi pengajaran guru berdasarkan laporan yang diterima.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Mengambil tindakan terhadap teguran dan bimbingan dari pegawai pencerap. Merancang jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran sepanjang tahun dengan mengambil kira opsyen matapelajaran dan kekerapan dicerap. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. Membuat Laporan Pencerapan. GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penolong Kanan Penolong Kanan 16. Menyediakan borang instrumen pencerapan. 8. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. Mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran.Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan .2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Kurikulum . 2.

Guru Besar mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan 2. Murid menyemak borang 8. Murid tandatangan borang 9.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum .1. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Failkan satu salinan 16. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Memerima semula borang 5. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan / borang semakan kemasukan 10.

Pencerapan dijalankan. 1 Aktiviti Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan. Menyerahkan laporan kepada Penolong Kanan untuk dianalisis dan difailkan. bimbingan dan dorongan selepas pencerapan dijalankan. Pegawai pencerap memberi teguran. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 16. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. Mengisi borang laporan pencerapan. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . Taklimat umum kepada pegawai pencerap mengenai kepentingan pencerapan dijalankan. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh.

Memaklumkan kepentingan dan keperluan pencerapan Masa Yang Diambil 30 minit Jumlah Unit Sekali setahun 2 30 minit Sekali setahun 3 Mencerap dan melapor 60 minit Sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi setiap orang guru Selepas setiap kali pencerapan dijalankan Selepas setiap kali pencerapan dijalankan 4 Berbincang dan membimbing guru yang dicerap Penyediaan laporan pencerapan untuk Guru Besar dan Penolong Kanan 30 minit 5 30 minit 17. 1 Jenis Kerja Menyediakan borang instrumen pencerapan 26.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .Bil.

Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran. Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing. Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. 7. 9.Pengurusan Semakan Buku Latihan Murid . penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan . Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran. 5. Undang-Undang / Peraturan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penyemak Penyemak Guru Besar PAR 17. 8. 11. Menyemak dan membuat pengesahan. Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai. Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Guru Matapelajaran Murid Ketua Kelas Guru Matapelajaran Penolong Kanan Proses Kerja 1.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan. Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki. 10. 3. Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya. 6. 4. Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran. 2. Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran. 12.

Menyerahkan kepada penyemak dengan menggunakan borang khas 9. Jadual agihan menyemak diagihkan 7. Latihan diberi oleh guru matapelajaran 3.Guru matapelajaran memilih buku latihan 8. Buku latihan dikumpulkan 5.3 Senarai Semak DOKUMEN Penolong Kanan Kurikulum TAJUK MUKA SURAT . Menyemak/memberi komen/ulasan 10. Penyemakan oleh guru matapelajaran 6. Guru Besar menetapkan latihan minimum murid setiap bulan 2. Latihan disiapkan oleh murid 4. Mengembalikan buku latihan bersama borang kepada guru matapelajaran 11.1. Borang (3 salinan) diserahkan kepada Guru Besar dan tandatangan 13. Guru matapelajaran memberi reaksi pada borang 12. Failkan/dikembalikan kepada penyemak/guru matapelajaran 17.

penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID . sederhana dan terbaik dari kelas masingmasing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Tindakan( _/ ) Catatan 7 8 9 10 11 12 17.4 Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.AKTIVITI SUBAKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil. 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.

1 2 3 Jenis Kerja Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum . penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Masa Yang Diambil Jumlah Unit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18.Bil.

13. Set induksi. Ucap terima kasih. 11. Menyemak kehadiran murid. Masuk kelas mengikut jadual. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum . Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. 5. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan. Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Memastikan kebersihan kelas. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep. 8. 9. Ucap selamat dan baca doa 4. 6. Undang-Undang / Peraturan 18. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. 7. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. 12. 10. 14.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Semua Guru Semua Guru Murid Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Murid Proses Kerja 1. 3.Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran .

Memberi latihan lisan dan/atau bertulis 12. Guru menyemak kehadiran murid 6. Murid ucap selamat dan baca doa 4. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2.1. Set induksi 7. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah 14. Guru masuk kelas mengikut jadual 3. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid 10. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan 13.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran 8. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep 11. Penilaian Bimbingan individu atau Ya kumpulan 9. Ucap terima kasih 18. Guru memastikan kebersihan kelas 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Tindakan( _/ ) Catatan 13 14 15 18.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Memberi latihan lisan dan/atau bertulis Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Masa Yang Diambil 30 minit 30-60 minit 1 minit 2 minit 3 minit 2 minit 2 minit 10 minit 10 minit 10 minit 5 minit 10 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit 19.1 Proses Kerja Penolong Kanan Kurikulum .Bil.

2. Menyediakan jadual guru ganti dan menandatanganinya. 3. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Menjalankan aktiviti pengajaran. 4. Menyemak dan mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan dalam Buku Guru Ganti.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. 6. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang. Undang-Undang / Peraturan Guru Besar Penolong Kanan PAR PAR Guru Ganti Guru Ganti 19. 5. 7.2 Carta Aliran Penolong Kanan Kurikulum – Pengurusan Guru Ganti (Relief) . Mengedar slip guru ganti kepada guru yang terlibat.

Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar 9.1. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang 3. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir 2.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum . 5. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran 8. Menerima maklumat dan tandatangan 7. Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang 4. Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat 6. Failkan borang jadual waktu pengganti 19.

1 Aktiviti Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Tindakan( _/ ) 5 minit Catatan 1 hari 2 2 minit 1 hari 3 10 minit 1 hari 4 2 minit 1 hari 5 6 7 8 9 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 19.DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) .

SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA .Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti Masa Yang Diambil 5 minit 2 minit 10 minit 2 minit 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit 20.

……………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : 21 Bil.Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 2 3 : : : Butir-Butir Tugas Catatan Disediakan oleh. Borang Laporan Aktiviti Bulanan Sistem Taulan Tarikh Aktiviti/Program Catatan .

. ................... Borang Pemantauan Sistem Bimbingan Taulan Nama Ahli / Guru Yang Dipantau Kekuatan/Kelemahan Disemak oleh....Disedaiakan oleh................... ............ (Guru Besar) Cadangan Penambahbaikan Catatan ... (Penolong Kanan) 22 Bil..

.. (Guru Besar) Borang Laporan Aktiviti Tahunan Sistem Bimbingan Taulan Isu / Masalah Aktiviti Strategi Pelaksanaan Tarikh Mula Akhir Indikator Kejayaan ... (Penolong Kanan) 23 Bil... ... Disemak oleh....................... .........................Disedaiakan oleh.

............... ......... (Penolong Kanan) Disemak oleh.............. (Guru Besar) ....Disedaiakan oleh............... ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful