Mata Pelajaran Tarikh Masa Tunjang Pembelajaran Tajuk Sub Tajuk Tahun Bilangan Murid Hasil Pembelajaran

: Pendidikan Kesihatan : 31 Julai 2012 : 9.40 a.m – 10.10 a.m : Gaya Hidup Sihat : Pemakanan : Piramid Makanan : 4 Produktif : : Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1) kognitif - Mengenalpasti 3 daripada 4 kumpulan makanan - Menyatakan jenis-jenis makanan di dalam setiap kumpulan makanan 2) Afektif - Pentingnya kesihatan diri dengan mengambil makanan yang sihat dan seimbang - Memupuk gaya hidup sihat di dalam diri melalui pemakanan

Pengetahuan sedia ada Bahan Bantu Mengajar Nilai Unsur Kemahiran Berfikir

: Setiap murid pernah mengambil makanan yang terdapat dalam piramid makanan : Piramid makanan, kotak makanan, teka silang kata : Menyayangi diri, mematuhi arahan, Tidak membazir, menghormati orang lain. :Membezakan jenis-jenis makanan di antara setiap kumpulan makanan.

Langkah/ Masa Set induksi ( 5 minit )

Strategi Pembelajaran/Aktiviti Gambar makanan Guru mengaitkan dengan topik pembelajaran

Fokus Pembelajaran -

Murid duduk dalam keadaan selesa dan bersedia untuk belajar Guru bertanyakan kesihatan murid Guru bertanya kepada beberapa orang murid mengenai makanan yang mereka makan semasa berbuka semalam. Guru menyenaraikan makanan tersebut di hadapan Murid diajukan soalan :

Catatan/ Strategi/ Sumber BBM: Gambar Pedagogi: Verbal linguistik,Ruang ,Menghubung kait Nilai murni : Tidak membazir makanan.

-

Tahukah makanan yang kamu makan tergolong dalam piramid makanan? Apakah itu piramid makanan? Langkah 1 ( 7 minit ) Piramid makanan
-

Guru menerangkan murid tentang piramid makanan serta bahagian-bahagian yang terdapat di dalam piramid makanan.

BBM : Piramid Makanan Pedagogi: Menghubung kait

Guru bertanyakan soalan : Nasi tergolong dalam kumpulan makanan ? Apakah jenis-jenis makanan di dalam setiap kumpulan makanan?
-

Murid diterangkan jenis-jenis makanan yang terdapat di dalam setiap kumpulan makanan Murid turut diterangkan bentuk piramid yang memberi simbol kadar pengambilan bagi setiap kumpulan makanan untuk pemakanan seimbang.

Langkah 2 ( 10 minit )

Kotak makanan

-

Murid diterangkan dengan permainan “kotak makanan” Guru menerangkan konsep piramid makanan kosong yang ditampal di hadapan kelas. Murid dikehendaki menyerahkan kotak makanan apabila muzik dimainkan sehingga berhenti dan mengambil kertas jawapan bagi dipadankan pada piramid makanan. Murid dan guru berbincang mengenai jawapan yang dipadankan murid pada piramid makanan. Murid diterapkan nilai murni supaya mengamalkan pemakanan seimbang. Murid diedar dengan teka silang kata. Murid diminta mencari perkataan yang berkaitan dengan piramid makanan Guru membincangkan jawapan bersama murid.

BBM: Piramid Makanan kosong Gambar. Nilai murni : menghormati idea rakan Pedagogi : Menyelesaikan masalah Menghubung kait.

-

-

-

Langkah 3 ( 4 minit )

Teka silang kata

-

ABM : Teka Silang Kata

-

Guru mengaitkan jawapan murid dengan pemakanan seimbang. Penutup ( 4 minit ) Rumusan -

Nilai : Menjaga kesihatan diri Pedagogi: Membuat rumusan

Murid disoal guru mengenai isi pelajaran yang dipelajari. Seorang murid di pilih secara rawak diminta merumuskan apa yang dipelajari dan difahami.