KESIMPULAN

Saya Noor Aiman Danial telah memilih Tun Dr Mahathir Mohamad (bekas Perdana Menteri Malaysia Ke. 4)sebagai tokoh pilihan saya kerana saya berasa amat kagum dengan cara Pemikiran,Idea,Cita-cita,Wawasan serta Kepimpinan beliau yang menjangkau kehendak semasa dalam membentuk dan membangunkan Malaysia menjadi sebuah negara maju dan rakyatnya mampu bersaing di peringkat global.Sumbangan Tun Dr Mahathir yang paling signifikan ialah idea dan inisiatifnya dalam membawa Malaysia melalui suatu proses transformasi yang tidak pernah dibayangkan sebelum ini. Dari sebuah negara pertanian, Malaysia telah menjadi sebuah negara perindustrian pada awal 80-an dan seterusnya berkembang menjadi sebuah negara. Sememang beliau layaklah digelar “Bapa Permodenan Malaysia” hakikatnya, Tun Dr. Mahathir merupakan'Pencetus MalaysiaNegara Maju' secara keseluruhannya. Usaha gigih beliau ini telah menggerakkan seluruh rakyat Malaysia untuk berusaha gigih membangunkan Malaysia supaya menjadi sebuah negara majudan rakyatnya mampu bersaing di peringkat global. Berbekalkan usaha gigih ini, Malaysia dipacu ke mercu kejayaan yang lebih tinggi sejajar dengan hasrat dan penyataan cita-citanya yangtermaktub dalam apa yang dinamakan“Wawasan 2020”. Ibu bapa dan rakanrakan. Saya ingin megucapkan ribuan terima kasih atas bantuan semua.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.