PANDUAN UMUM PERKHEMAHAN KADET BOMBA PERINGKAT KEBANGSAAN KE 23, TAHUN 2012

Tarikh: 6 hb Mei hingga 11 hb Mei, 2012

Tempat: Kem Mutiara, Pusat Kokurikulum Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Lebuh Muhibah, Bukit Mertajam Seberang Perai, Pulau Pinang.
1

Kandungan
BIL PERKARA MUKA SURAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendahuluan Objektif Tarikh dan Tempat Perkhemahan Penganjur, Pengelola dan TEMA Syarat-syarat Am Perkhemahan Aktiviti Program Perkhemahan Majlis Perasmian dan Penutupan Perkhemahan Justifikasi Perlaksanaan Aktiviti Integrasi Pembahagian Kumpulan Program Integrasi

3 3 4 5 6 8 10 11 12 12 13 15

10 Kontingen Negeri 11 Keperluan Yang Dibawa Kontingen Negeri 12 Jadual Program

Lampiran 1 : Peraturan Pertandingan Kawad Kebombaan Lampiran 2 : Peraturan Pertandingan Kesenian

2

PERKHEMAHAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN, TAHUN 2012

1.

PENDAHULUAN

1.1

Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia, Peringkat Kebangsaan adalah merupakan program tahunan anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia.

1.2

Program ini melibatkan Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat dari Sekolah-sekolah Menengah di seluruh Malaysia yang telah didaftarkan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dari 16 buah negeri di Malaysia.

1.3

Perkhemahan Kadet Bomba Peringkat Kebangsaan bagi Tahun 2012 adalah merupakan perkhemahan kali Ke-23 dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pulau Pinang telah diberi kepercayaan untuk menganjur dan mengelolakan program ini.

2.

OBJEKTIF

2.1

Memupuk semangat 1 Malaysia dan cintakan keharmonian di kalangan ahli-ahli Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat, Malaysia
3

2.2

Mengeratkan kerjasama dan persefahaman di antara ahli-ahli Pasukan Kadet Bomba dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.3

Menghayati dan mengamalkan ilmu kebombaan.

2.4

Mengeratkan kerjasama di antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.5

Meningkatkan disiplin dan memupuk semangat yakin diri, berdedikasi serta bertanggungjawab di kalangan ahli-ahli Pasukan Kadet Bomba.

2.6

Mewujudkan integrasi di kalangan ahli-ahli Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia melalui penyertaan dalam program aktiviti yang diadakan termasuklah pertandingan kebombaan, program integrasi, kerohanian, riadah dan kesenian dan lain-lain aktiviti yang dijalankan sepanjang Perkhemahan Kadet Bomba ini berlangsung.

3.

PENGANJURAN PERKHEMAHAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA, PERINGKAT KEBANGSAAN, KALI KE 23, TAHUN 2012

3.1

TARIKH Perkhemahan ini akan berlangsung selama 6 hari 5 malam pada tarikh 6 Mei hingga 11 Mei, 2012.

4

3.2

TEMPAT Perkhemahan ini akan diadakan di tempat berikut: Kem Mutiara, Pusat Kokurikulum Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Lebuh Muhibah Bukit Mertajam, Seberang Perai, Pulau Pinang

3.3

PENGANJUR Penganjur bagi Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia Peringkat Kebangsaan, Tahun 2012 ialah:3.3.1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) 3.3.2 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

3.4

URUSETIA PENGANJUR Urusetia Penganjur ialah, 3.4.1 Bahagian Latihan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia 3.4.2 Bahagian Malaysia Kurikulum dan Sukan, Kementerian Pelajaran

3.5

PENGELOLA Pengelola bagi perkhemahan Kadet Bomba Peringkat Kebangsaan, tahun 2012 ialah:3.5.1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pulau Pinang.

3.5.2 Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.
5

3.6

URUSETIA PENGELOLA Urusetia Penganjur ialah, 3.6.1 Bahagian Latihan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia Negeri Pulau Pinang

3.6.2 Unit Kokurikulum, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4

TEMA Tema Penganjuran Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia Tahun 2012, ialah;

“KADET BOMBA Menjana TRANFORMASI, Memperkasa

INTEGRITI”

5

SYARAT-SYARAT AM PERKHEMAHAN KADET BOMBA
6

Bagi memastikan Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia Peringkat Kebangsaan kali ke 23 ini dapat berlangsung dengan jayanya, beberapa peraturan dan syarat-syarat am disediakan untuk dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, iaitu:-

5.1

Semua yang terlibat dalam perkhemahan ini, iaitu:i.
ii. iii.

Peserta Kadet Guru pengiring Jurulatih Petugas Pegawai-pegawai lain yang turut serta

iv. v.

hendaklah berurusan dengan pihak Urusetia Perkhemahan dalam apa jua perkara atau permasalahan sepanjang berlangsungnya perkhemahan ini. Perhubungan dengan pihak luar bagi penyelesaian sesuatu perkara atau permasalahan adalah tidak dibenarkan sama sekali.

5.2

Semua peserta tidak dibenarkan membawa apa-apa jua unsur yang berbentuk khurafat dan pemujaan seperti tangkal, azimat dan sebagainya kedalam tapak perkhemahan.

5.3

Semua peserta tidak dibenarkan membawa apa-apa senjata tajam untuk tujuan perlindungan diri yang boleh membahayakan pesertapeserta lain.

5.4

Semua peserta perkhemahan tidak dibenarkan membawa rokok, dadah, minuman, keras, majalah lucah, bahan dan peralatan judi,
7

barang-barang kemas dan berharga dan sebagainya kedalam kawasan tapak perkhemahan ini.

5.5

Semua peserta tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit sepanjang perkhemahan ini berlangsung. Urusetia akan menyimpan peralatan tersebut dan menyerahkan dan semula setelah tidak selesai akan perkhemahan. bimbit tersebut. Pihak penganjur pengelola

bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau kehilangan telefon

5.6

Semua

peserta

perkhemahan

tidak

dibenarkan

sama

sekali

mewujudkan isu-isu perkauman, kenegerian, politik serta provokasi yang boleh membawa kepada pertengkaran, persengketaan dan pergaduhan.

5.7

Semua peserta perempuan tidak dibenarkan membawa dan memakai pakaian yang ketat, singkat dan menjolok mata sepanjang perkhemahan berlangsung.

5.8

Pelawat-pelawat luar sama ada ibu-bapa, adik beradik, saudara-mara serta sahabat handai tidak dibenarkan melawat peserta-peserta perkhemahan. Sebarang urusan kecemasan boleh berhubung dengan pihak penganjur dan pengelola melalui Urusetia Perkhemahan.

5.9

Semua peserta perkhemahan mesti mengikuti semua jadual yang telah ditetapkan sama ada jadual pertandingan, program atau aktiviti.

8

5.10

Peserta/guru/jurulatih lelaki tidak dibenarkan berada di kawasan pekhemahan perempuan dan peserta/guru/jurulatih perempuan juga tidak dibenarkan berada di kawasan perkhemahan lelaki.

5.11

Semua

peserta/guru/pegawai

pengiring/jurulatih

mesti

menjaga

kebersihan kawasan sepanjang perkhemahan dan tidak dibenarkan membuang sampah di merata tempat.

5.12

Semua yang terlibat samada secara langsung atau sebaliknya dengan program perkhemahan ini seperti yang dinyatakan di para 5.1 adalah tertakluk kepada peraturan dan syarat-syarat am ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang selaku Jawatankuasa Pengelola.

6.

AKTIVITI DAN PROGRAM PERKHEMAHAN KADET BOMBA Aktiviti dan program yang diadakan sepanjang perkhemahan ini berlangsung dibahagikan kepada 4 bahagian utama:

6.1 AKTIVITI INTEGRASI Aktiviti ini diadakan adalah bertujuan bagi mengwujudkan semangat perpaduan, berkerjasama, tolong menolong tanpa mengira batasan kaum, etnik dan bangsa diantara sesama ahli kadet. Diantara program yang maksudkan dalam aktiviti berkonsepkan Integrasi ialah:

6.1.1 6.1.2

Prorokol Pagi Kecergasan Jasmani 6.1.2 Lawatan Sambil Belajar
9

6.1.3 6.1.4

Persembahan Kesenian (Gerak Kreatif) Program Kebudayaan dan Kesenian

6.2

AKTIVITI MOTIVASI

6.2.1
6.2.2

Ceramah Motivasi Ceramah Kerohanian (Tazkirah) /Moral Pameran Kerjaya

6.2.3

6.3

AKTIVITI KEBOMBAAN Program Pertandingan Kawad Kebombaan: 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 Kawad Kaki Kawad Operasi Kering ASPEC Challenge TALI- Ikatan dan Simpulan Brain &Brawn Challenge Cadet Challenge Kuiz (Kumpulan 31 orang) (Individu Lelaki 5 / Wanita5) (Individu Lelaki 5 / Wanita5)

(Kumpulan 10 orang)
(Individu Lelaki 5/Wanita 5) (Kumpulan 20 orang) (Kumpulan 10 orang)

Peraturan Pertandingan adalah dilampirkan.

6.4

PROGRAM AKTIVITI SELAIN PERTANDINGAN & INTEGRASI

10

6.4.1

Sepanjang perkhemahan berlangsung, didapati akan wujud ‘pengangguran’ dikalangan peserta perkhemahan yang tidak menyertai pertandingan dan tidak berbuat apa-apa.

6.4.2

Di perkhemahan kali ini akan diadakan program aktiviti khas bagi menguruskan mana-mana peserta yang tidak mengambil bahagian atau menyertai sebarang aktiviti pada setiap masa.

6.4.3

Ketua Kontingen hendaklah mengenal pasti mana-mana anggota dalam kontingennya yang tergolong dalam situasi ‘menganggur’ dengan mengemukakan nama mereka kepada Urusetia untuk dimasukkan dalam ‘program khas’.

6.4.4

Petugas

Kem

akan

menyelaraskan

kumpulan

ini

dan

menggerakkannya melakukan aktiviti/program yang disediakan oleh penganjur.

6.5

PERTANDINGAN KESENIAN “Gerak Kreatif” 6.5.1 Pertandingan ini buat pertama kalinya diperkenalkan di Perkhemahan ini adalah bertujuan memberi peluang kepada peserta kadet dengan bimbingan guru melahirkan idea kreatif melalui melodi/ lagu yang diberikan.

6.5.2

Dengan ini ia memberi ruang banyak kepada semua kontingen untuk berkarya dengan bebas dan berpeluang untuk menang.

11

6.5.3

Setiap kontingen negeri akan di beri judul lagu dan dengan lagu/melodi lagu tersebut, peserta kadet seramai 20 orang akan berkarya selama mana lagu itu kedengaran. Pemilihan lagu dan undian adalah hak penganjur. Peraturan berkaitan pertandingan ini adalah sebagaimana dilampirkan.

7.

MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN DAN MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN PERKHEMAHAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi tahun ini akan mengadakan Majlis:

7.1

MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN Tarikh Masa VVIP Tempat : 7 Mei, 2012 (Isnin) : 9.30 pagi : Kementerian Pelajaran Malaysia : Dataran

Pakaian : Celoreng Lengkap Acaranya: • • • • • Pemeriksaan Baris Nyanyian dan Doa Ucapan Perasmian Upacara ‘Naik dan Kibar’ Bendera Perkhemahan Lawatan ke Kontingen

12

7.2

MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN Tarikh Masa VVIP Tempat Pajaian Acaranya: : 11 Mei, 2012 (Jumaat) : 9.30 pagi : Ketua Pengarah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia : Dataran : Celoreng Lengkap

Pemeriksaan Baris • Nyanyian dan Doa • • • • 7.2 Ucapan Perasmian Penyampaian Hadiah Utama Turun bendera perkhemahan & Penyerahan kepada negeri penganjur tahun 2013

MAJLIS MAKAN MALAM Tarikh Masa VIP : : : 9 Mei, 2012 8.00 malam Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia Negeri Pulau Pinang

Tempat :

Dataran

Pakaian: Acaranya:

Batik / Kemeja (korporat) Kemas

13

• • •

Jamuan Makan (santai) Persembahan Kebudayaan Negeri Pulau Pinang Penyampaian hadiah/cenderahati

8.

JUSTIFIKASI PERLAKSANAAN AKTIVITI INTEGRASI 8.1 Mewujudkan semangat perpaduan dan integrasi di kalangan semua peserta pertandingan seterusnya menjadikan suasana pertandingan lebih harmoni, teratur dan mengikut perancangan.

8.2

Menjayakan Konsep ‘1 Malaysia’ sebagai wadah memupuk semangat integrasi.

8.3

Melahirkan semangat kerjasama berkumpulan di kalangan peserta pertandingan dalam menyelesaikan apa jua masalah dan tugasan yang diberikan.

8.4

Menguji ketahanan fizikal dan mental di kalangan peserta pertandingan dalam menghadapi dan menyelesaikan halangan sepanjang pertandingan.

8.5

Mengasah bakat kepimpinan di kalangan peserta pertandingan khususnya berkaitan aktiviti dan gerak kerja kumpulan.

14

9.

PEMBAHAGIAN KUMPULAN BAGI PROGRAM INTEGRASI
9.1

Bagi program integrasi, sebanyak 24 kumpulan dan diwujudkan dengan setiap kumpulan akan disetai oleh peserta perkhemahan dari pelbagai negeri.

9.2

Setiap kumpulan akan dianggotai seramai 40 kadet, 4 orang guru dan 2 orang jurulatih meliputi campuran lelaki dan perempuan.

9.3

Pembahagian peserta kadet bagi setiap kumpulan akan dikendalikan oleh urusetia pengelola.

9.4

Setiap kumpulan akan diketuai oleh seorang pegawai dari kalangan guru atau guru pengiring

9.5

Pegawai

yang

mengetuai

setiap

kumpulan

bertanggungjawab

sepenuhnya terhadap aktiviti dan program integrasi sahaja.

9.6

Program integrasi yang diadakan antaranya protokol pagi, senamrobik, lawatan dan program kemasyarakatan.

9.7

Setiap kumpulan akan ditetapkan dengan nombor kumpulan, nama dan dibekalkan dengan bendera sebagai identiti kumpulan. Urusetia pengelola akan mengurus dan menyediakan keperluan tersebut.

10.

KONTINGEN NEGERI
15

10.1

Setiap kontingen negeri akan diketuai oleh seorang Ketua Kontingen iaitu Penolong Pengarah Bahagian Latihan atau wakilnya.

10.2 Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Kontingen memberi respon

dengan mengemukakan borang keahlian peserta (Kontingen Negeri) dengan seberapa segera, pada atau sebelum 27 April, 2012 jam 12.00 tengahari.

10.3 Semua kontingen dengan bilangan sebagaimana dinyatakan di para

10.4

hendaklah

hadir

melaporkan

diri

kepada

KOMANDAN

PERKHEMAHAN di alamat sebagaimana dinyatakan dipara 3.2 pada hari Ahad bersamaan 6 Mei, 2012 jam antara 2.00 hingga 6.00 petang.

10.4 Bilangan ahli kontingen adalah seramai 73 orang kecuali Sabah dan

Wilayah.Persekutuan, Labuan. Pecahan bilangan peserta dalam kontingen adalah sebagaimana berikut: i ii iii iv v vi vii Ketua Kontingen Guru Pengiring (Lelaki) Guru Pengiring (Perempuan) Jurulatih-Bomba (Lelaki) Jurulatih-Bomba (Perempuan) Peserta Kadet (Lelaki) Peserta Kadet (Perempuan) JUMLAH AHLI KONTINGEN 1 orang (PPL) 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 31 orang 31 orang 73 orang

16

10.5

Setiap peserta sama ada lelaki ataupun perempuan hendaklah mengambil bahagian dalam PertandinganKebombaan sekurangkurangnya 1 acara tetapi tidak melebihi 2 acara.

10.6

Setiap peserta adalah digalakan menyertai semua acara dalam kategori Integrasi dan program aktiviti bukan pertandingan.

10.7 Setiap kontingen akan disediakan dengan khidmat seorang Pegawai

Perhubungan (LO). Kontingen Negeri akan diberitahu selewat-lewatnya seminggu sebelum perkhemahan berlangsung.

11.

KEPERLUAN YANG DIBAWA OLEH KONTINGEN NEGERI
11.1 Logistik: (Dibawa dengan lori, mula lapor diri pada 5 Mei, 2012 antara

jam 2.00 hingga 6.00 petang) i. Khemah untuk kegunaan peserta kadet Jenis : Doom/six-men-tent

Muatan : 5 orang /khemah Jumlah : 12 unit Bekalan: JPN (Unit Koko) ii. Khemah untuk kegunaan guru pengiring dan jurulatih Jenis : Six-men-tent

Muatan : 5 orang /khemah Jumlah : 2 unit Bekalan: Bomba
iii.

Campbed untuk kegunaan Ketua Kontingen, guru pengiring dan jurulatih Jumlah : 10 unit atau mengikut jumlah pegawai kontingen
17

Bekalan : Bomba
iv.

Bendera Negeri - 2 unit (beserta tiang bulat 7 kaki) Ukuran : Mengikut piawai

11.2

Keperluan Diri Peserta Kontingen i. ii.
iii.

Pakaian Celoreng Lengkap dengan baret & boot T’shirt Biru (Kadet) Pakaian Keagamaan (Islam) / Kemas (Lain-lain) Pakaian Sukan Lengkap dengan kasut sukan Pakaian Batik atau Kemeja(korporat) Kemas Pakaian Harian seperti selimut Kelengkapan diri &

iv. v. vi. vii.

viii. Bahan keperluan mandi ix. Ubat-ubatan (jika perlu)

PERKHEMAHAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN KALI KE 23, TAHUN 2012

JADUAL PROGRAM 5 Mei, 2012 (Sabtu)
1000-1300 1400-1700 Persiapan Akhir Jawatankuasa Pendaftaran: Pengadil (FRAM & LATIHAN IP) Logistik Negeri-negeri
18

Kem Mutiara

2030-2300

Taklimat Akhir Jawatankuasa/ Petugas

6 Mei, 2012 (Ahad)
1000-1300 Persiapan Akhir : Pendaftaran & Persiapan Tempat Taklimat & Lawatan Pengadil 1400-1800 2130-1300 PendaftaranKontingen Negeri Taklimat Kem Komandan Dataran Kem Mutiara

7 Mei, 2012 (Isnin)
0730-0800 0800-0930 1000-1230 1400-1800 Protokol Pagi Raptai Perasmian Pembukaan Majlis Perasmian Pembukaan Pertandingan Kawad Kebombaan: Acara 1 Acara 2 Acara 3 2130-2300 Kawad Kaki Kawad Operasi Kering ASPEC Challenge SMS, TSSS Dataran Dataran Dataran

Persembahan Kebudayaan: N1-N8

8 Mei, 2012 (Selasa)
0730-0745 0745-0830 0900-1800 Protokol Pagi Kecergasan / Senamrobik Pertandingan Kawad Kebombaan Acara 4 Acara 5 Tali – Ikatan & Simpulan Brain & Brawn Challenge
19

Dataran

Dataran

Acara 6 Acara 7 2130-2300

Cadet Challenge Pertandingan KUIZ

Luar Kem Dataran Dataran

Persembahan Kebudayaan: N9-N16

9 Mei, 2012 (Rabu)
0730-0745 0745-0830 0900-1800 Protokol Pagi Kecergasan / Senamrobik Program Integrasi Aktiviti 1 Kump. A Aktiviti 2 Kump. B 2000-2300 Lawatan Sambil Belajar “Game Nature” Lawatan ke FOB Program Kemasyarakatan “Kenali Budaya Setempat” Dataran Luar Kem Pulau Pinang Kebun Bunga Bertam Luar Kem Kepala Batas Dataran

Majlis Makan Malam

10 Mei, 2012 (Khamis)
0730-0745 0745-0830 0900-1800 Protokol Pagi Kecergasan / Senamrobik Program Integrasi - Hari ke2 Aktiviti 1 Kump. B Aktiviti 2 Kump. A Lawatan Sambil Belajar “Game Nature” Lawatan ke FOB Program Kemasyarakatan
20

Dataran Luar Kem Pulau Pinang Kebun Bunga Bertam Luar Kem

“Kenali Budaya Setempat” 2000-2300 Majlis Ceramah Motivasi Perdana

Kepala Batas Dataran

11 Mei, 2012 (Jumaat)
0730-0745 0745-0900 Protokol Pagi Raptai Akhir – Majlis Penutupan Majlis Perasmian Penutupan: 0930-1200 Perkhemahan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia Peringkat Kebangsaan Kali Ke 23, Tahun 2012 Perkhemahan TAMAT Dataran Dataran

1230

Dataran

Selamat Kembali Ke Destinasi # Berhati-hati Di Jalanraya

21