PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

1.0

Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 1

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

2.0

Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 2

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

3.0

Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam programprogram pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan (4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut. Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi inklusif atau badan bukan kerajaan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 3

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

4.0 4.1

Refleksi Internship Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1 sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain. Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan untuk para pelajar. Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu. Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar akan
SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 4

mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman persekolahan dahulu. hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Selepas kelas dibuka. Para pelajar kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka. Ketiga-tiga SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 5 . Mereka masih kekok untuk menegur. Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung. walaupun mereka berasa hairan dengan kehadiran saya. Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masingmasing. ada 4 orang pelajar. mereka akan mengambil kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. Apabila saya masuk untuk pemerhatian. interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di sini tidak begitu berkembang. Sebelum masuk ke kelas. Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. sudah menjadi rutin harian. Saya melakukan pemerhatian di seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Pada hari pertama. iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. 3 orang pelajar ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. pada hari ini. Kelas pendidikan khas di sini adalah sebanyak 5 buah. cuaca tidak mengizinkan. murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing. Setiap wakil daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru. Namun. Dalam kelas ini. Interaksi antara guru pula baik. Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan pelajar mengetahui tugas masing-masing. pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja.

terdapat papan putih. rak simpanan kasut. Jadi. Kelas ini mempunyai 5 orang pelajar yang kesemuanya lelaki. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan dengan guru (Lihat Lampiran A). Menurut guru yang mengajar. rak simpanan buku pelajar. kipas dan peralatan sukan. Tulisan yang ditulis di papan putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. Mereka adalah Alexander. Kebanyakan sekolah di Sarawak masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011. pada pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. kipas dan tempat simpanan alat SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 6 . alat pemancar (LCD). Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. pelajar yang bernama Nicholas. Mereka adalah David dan Mohd Rizal. baru memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1. Pelajar tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. mesin jahit. Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada pengajaran yang paling asas. Di dalam kelas ini. mereka menggunakan papan putih untuk menggantikan papan hitam. pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar. Micheal. Oleh itu. Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. Di dalam kelas ini terdapat papan putih. Penggunaan papan putih ini. menjadi satu kelainan di dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada sekolah rendah pendengaran. rak simpanan kasut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka mengalami masalah pendengaran. Ting dan Nicholas. televisyen dan kipas. Mohd Fikri. Di dalam kelas ini. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar sahaja. televisyen. rak simpanan buku pelajar. Di dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar.

Nabil. Jika diperhatikan. Hal tersebut kerana menurut guru yang mengajar. Hadi. pelajar tersebut kelihatan tidak dapat menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. Dia akan menjawab semula dalam bahasa isyarat. Hazemi. Alvin. Apabila saya masuk untuk memerhati. Selain itu. Menurut guru yang mengajar. pelajar tersebut kelihatan mempunyai penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu mendengar. walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih. Pelajar tersebut mempunyai perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan kepadanya. pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai masalah pendengaran. Monica dan Teng. dia akan berperlakuan agresif seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru. rak kasut. Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. Dalam kelas Tingkatan 4 pula. merupakan pelajar perempuan yang berbangsa Cina. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses interaksi. Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah. Terdapat guru yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 7 . terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert. Seperti yang kita tahu. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya yang kurus semakin kurus. Pelajar yang bernama Teng. apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu. para pelajar di dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. Menurut pemerhatian saya. namun butiran percakapannya sukar untuk dikenalpasti. _____ dan ______.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM pemancar. Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap. Rizal tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. kipas dan OHP. rak simpanan buku. Afiq.

beberapa orang pelajar ditugaskan untuk mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada. Aktiviti SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 8 . Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari. Aktviti yang melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan baik. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada mereka cara-cara untuk penanaman pokok. namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang guru ajar. Apabila melihatkan mereka melakukan tugasan yang diberi. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah pendengaran yang dihadapi. Walaupun sukar untuk mendengar. Saya bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu. dapat dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di kawasan yang hendak ditanam. Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang normal. tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. Pada permulaannya. Melalui aktiviti tersebut. Berbeza suasananya apabila dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. Walaupun mereka berada dalam tingkatan yang berlainan. Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain. Aktiviti itu bermula pada pukul 2 petang. Kemudian. Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran tertentu.

menanam pokok di dalam pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok. Pelajarpelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 9 . Kesimpulannya. Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut. perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar.

pelajar ini boleh mendengar dengan baik. Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 1. Pada hari ini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. ada juga pelajar disuruh untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. Hal ini kerana. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan. Hari sebelumnya. Hafiz dilihat gemar membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud. mengemop. pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah. Aktiviti ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa. Mereka berjaya mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih. Waktu pertama sehingga keempat dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan. pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah pendengaran. seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. Pelajar ini seolaholah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme. seperti biasa pelajar- pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai. Selain itu. Menurut guru yang mengajar serta melalui pemerhatian saya. Contohnya dia sering SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 10 . dia mampu mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. Simptom-simptomnya dapat dilihat dengan jelas.2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa ) Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan. mereka masih mampu untuk menyertai aktiviti sebegitu. Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain. Para pelajar dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti ini. membersihkan papan putih dan mengelap tingkap. Pelajarpelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini.

dia tidak mampu untuk membuatnya dengan baik. Seperti yang diketahui. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah hasil campuran huruf yang berlainan. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz. Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan bahasa. Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guruguru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami kesalahan tatabahasa. namun apa yang disalin mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. namun tidak memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang dipelajari.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai masalah dalam bahasa. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih. dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya kita tidak dapat melihatnya. tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. Walaupun mereka hanya menyalin. Sekiranya guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz. Apabila kita melihat padanya. rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 11 . Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya mengalami masalah dalam bahasa. pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam pembentukan bahasa. Seperti contoh. Selain itu. Hal ini kerana tahap pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Hafiz juga memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat dilaksanakan. Hafiz pula mempunyai masalah yang lain. Manakala. mereka juga mengalami masalah dalam menggunakan imbuhan.

Hafiz akan diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis. Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. yang memerlukan para pelajar lulus tahap-tahap ujian yang tertentu. dia sukar untuk lulus Band 1 kerana masalah yang dihadapinya. Hafiz dapat menyalin tugasan dengan cepat. namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-sambung. Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk mencapai tahap Band 1. para guru telah mengambil inisiatif untuk memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz. Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak. Oleh itu. Namun. Oleh itu. mereka memerlukan bantuan kalkulator untuk mengira nombor yang ada. guru-guru akan memberikan tugasan yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah. Misalnya mata pelajaran Matematik. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat menyalin dengan baik. mereka perlu mengulangi semula tahap yang gagal. Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan kerja rumah yang terlalu banyak. Jika diberi terlalu banyak tugasan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 12 . dia akan membuat kerja yang lain. Mereka boleh melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa. sekiranya gagal. Hal ini telah menunjukkan Hafiz memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. Pemerhatian yang teliti perlu dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain. peratus untuk tidak menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. Namun untuk membuat latihan Matematik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dalam menguasai pelajaran. Hafiz akan disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. apabila rakan-rakan membuat latihan. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga Band 6. Bagi Hafiz. Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut.

rakan lain atau masyarakat luar. Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah. Dia melakukan bahasa isyaratnya dengan sangat jelas. Pelajar yang bernama Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. cara dia membaca dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik. guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. Kemudian. Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah. saya berpeluang untuk memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah pendengaran. Guru-guru akan menulis nota di papan putih. Hal ini sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah. Hal ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru. Walaupun mengalami kesalahan. Jadi. Guru mengatakan bahawa bacaan tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka. apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selain itu. Dua lagi rakan yang lain. manakala murid akan menyalinnya ke dalam buku. guru akan menyuruh mereka membaca kembali nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 13 . ramai guru yang membantu sepanjang masa. Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. guru perlu banyak tahu bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. Guru akan menegur kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan. Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa isyarat tersendiri.

Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. saya juga mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut. saya dapat lihat banyak situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 14 . Selain daripada guru.

4 orang antara mereka mempunyai masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. menghadapi masalah untuk membaca. dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih. Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik. dia sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. dan tidak pernah memasuki SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 15 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi. dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran. Fikri juga mampu bercakap. Fikri boleh dilatih untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan masyarakat. Di dalam kelas ini. ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-perkataan yang dibaca. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar jika guru bercakap dengan kuat. Rakanrakan yang lain pula. Dalam kelas ini terdapat 5 orang pelajar. pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan. pelajar di dalam kelas ini hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran. Hal ini kerana.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu ) Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa. walaupun tiada alat bantu pendengaran. Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-pelajar. Fikri kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran. Melalui pemerhatian saya. Guru meminta pelajar untuk membaca secara individu. Apabila saya ikuti kelas bahasa Malaysia. Manakala. kesemuanya lelaki. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011. Menurut guru-guru. ada pelajar yang bernama Nicholas pula. namun dengan suara yang perlahan.

mereka lebih gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. Guru yang mengajar pula perlu membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Jika dilihat. mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran. Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Selain itu. Ada diantara mereka yang sangat minat dalam bermain bola sepak. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak. Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya. mereka kurang minat akan bidang akademik. Hal tersebut menunjukkan bahawa para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mana-mana sekolah rendah sebelumnya. Apabila mereka mengikuti aliran perdana. Mereka juga turut serta dalam SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 16 . Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar. Guru tersebut memintanya menghafal semula abjadabjad tersebut. Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar tingkatan 5 ke dewan sekolah. Pendidikan asas bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja. malah semua pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan masalah pembelajaran. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada dia dan guru yang mengajar. Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar dalam tingkatan 1. Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang diajar. Sehingga pada satu tahap.

para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Contohnya. Untuk aktiviti seperti ini. Adakalanya mereka tidak memerlukan penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu membuat penerangan kepada rakan-rakan. rakan yang lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM aktiviti tersebut. apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Wujudnya komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang disampaikan oleh orang luar dengan baik. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 17 . Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain.

Kemudian.4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis ) Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. Menurut gurunya. Dia sukar untuk SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 18 . Rizal seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang. David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran. Apabila saya menyuruhnya membaca nota. namun bagi pelajar yang bermasalah pendengaran. Kedua-dua mereka mempunyai masalah pendengaran. Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia faham apa yang disampaikan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan. dia sukar untuk mendengar bunyi. Apabila guru menerangkan sesuatu. Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam. Guru-guru mengatakan bahawa dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu. Oleh itu. Rizal boleh mendengar sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus. mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan. dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. Walaupun mengalami masalah. Selain itu. kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam akademik. iaitu David dan Rizal. Kelas ini mempunyai 2 orang pelajar sahaja. guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari.

Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-kelas pendidikan khas ini. namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. jadi guru yang mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain. Apabila ketiadaan guru dalam kelas. Rizal bersama guru yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian. Apabila dilihat. Namun dia tidak mengalami masalah autisme. Rizal sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan. Pada awal pagi tadi. Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM faham apa yang guru ajar. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada perkara yang perlu dibualkan. Dia sempat mengatakan kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. kesukaran yang dialaminya tidak menjadi masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin. Apabila ditanya mengenai kematian. Manakala David pula sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Rizal kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. David dan Rizal membuat kerja masing-masing. Dia boleh memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. David juga memerlukan panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada kelas-kelas lain SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 19 . Amat berbeza daripada David. mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak berdaya untuk melakukan kerjakerja harian. Namun. Selepas 4 hari pemerhatian. Walaupun David lemah dalam akademik. David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-kerja pembersihan. dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain.

Setiap kali pembelajaran dilakukan. Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah. namun bila menemui rakan-rakan. Mungkin disebabkan oleh hanya dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut. Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah. Selain itu. Pada hari ini. Selain itu. tetapi tidak tahu jumpa atau tidak. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 20 . dia kurang untuk berinteraksi sesama mereka di dalam kelas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dengan sangat baik. guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di rumah. ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk kegunaan Rizal di sekolah. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk ke sekolah. dia mempunyai banyak cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya. David dilihat sebagai seorang yang suka menyendiri. Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah ataupun hilang. Pada pandangan pertama. ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru.

Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. Sibu. Saya lihat ia merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja. Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk Pelajar Khas”. Oleh itu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. dia mengatakan bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini. Masing-masing mempunyai cara panggilan tersendiri. saya dapat lihat pelajar-pelajar sangat gembira SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 21 . mereka sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. Mereka juga mewakili “Sibu Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran. Kemudian. Namun. Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar bermasalah pendengaran di sini. aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada wakil-wakil yang ada. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil jurusan tersebut.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat ) Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby. huruf yang melambangkan nama masing-masing. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang tersendiri. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari. Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut.

saya dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila menerangkan sesuatu. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 22 . Walaupun kurang faham apa yang disampaikan. Mereka tidak membiarkan pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Walaupun pada mulanya ada yang masih raguragu dan malu untuk berada dihadapan. Hal ini kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di hadapan para pelajar. mereka membentangkan dengan sangat baik. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian. namun mereka menerangkan dengan sangat baik. tetapi wakil tersebut dapat menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh yang menarik untuk menerangkannya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan. namun. Cara tersebut dapat membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada orang lain. wakil-wakil tersebut membantu pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang. Hal ini kerana pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka. Sewaktu pembentangan slaid oleh wakilwakil tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mengikuti aktiviti yang dijalankan. Amat menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli Dhoby juga. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. terdapat proses interaksi antara mereka. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual bersama mereka. Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar. Mereka juga memaparkan golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Kemudian. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk mengikuti jejak langkah senior-senior mereka. Mereka memerlukan bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi dengan masyarakat. kami rehat dan makan bersama-sama tenaga pengajar yang ada.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. Selepas rehat. Mereka mengatakan bahawa pelajar khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-sungguh. mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk menulis. Hal ini membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu. Para pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan mereka sendiri. Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Selepas tamat sesi pertama. Sambil makan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 23 . Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti tersebut. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan. hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan.

Sesungguhnya aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan psikologi positif mereka. mereka juga boleh memperkembangkan pembelajaran mereka di luar bilik darjah. Golongan bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan harian.30 pagi. Hal ini disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul. nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang. Ada pelajar yang bernama Ling. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan. Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan. Pembalikan ayat turut berlaku. Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja. Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. guru dan para pelajar. Hari motivasi bersama pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11. mereka sudah dapat memahami maksud yang saya cuba sampaikan. Tatabahasa yang mereka gunakan tunggang-langgang. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 24 . Melalui pembentangan ini. Sewaktu pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik. Aktiviti tersebut ditamatkan dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar. boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-rakan dan guru. Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan. Apabila melihatkan hasil kerja mereka. Saya hanya bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja. para pelajar diminta menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan.

Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dia hanya menunjuk-nunjuk gambar. Teng pula boleh mendengar. Selain itu. Jadi. Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. Namun butiran percakapannya tidak seperti pelajar normal.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin ) Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. saya boleh menangkap apa yang cuba disampaikan walaupun maklumatnya sedikit. dia sedaya upaya untuk berkongsi sesuatu kepada saya. Melalui SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 25 . seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di pita suaranya. Monica (Penolong). tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan. Namun. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan khas. Hal tersebut merupakan satu kelebihan baginya. Guru-guru juga sering meminta Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan pendidikan khas. Dia juga boleh bercakap sedikit namun butiran percakapan tidak jelas. dan melalui gambar yang ditunjuk. Apabila saya mendengar dia bercakap. mereka berdua mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang ada. Dalam kelas ini terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas). Pada mulanya Teng bukan seorang yang suka bersosial. pada hari pemerhatian saya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Afiq dan Teng. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana.

Afiq sangat gemar bersosial. Bagi pelajar yang bernama Monica pula. Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan. apa yang menariknya. Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk dan tidak boleh bertutur. Apabila menulis. Teng baru sahaja dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain. Pengesanan terhadap ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan pembaca. saya perlu memastikan dia benar-benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya. apa yang dinyanyikannya adalah salah. Dia hanya menggerakkan mulutnya. Namun. walaupun melalui pemerhatian saya. Dia SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 26 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM perbualan saya bersama PPM pendidikan khas. apabila saya cuba menyampaikan sesuatu. Apabila dia cuba berbual dengan saya. Teng hanya cuba untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Cina. dia akan menggunakan bahasa isyarat mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. Teng tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar difahami. Situasi di dalam kelas juga begitu. Tetapi. dia tidak mampu untuk mendengar dan bertutur. namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat. Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya. Oleh itu. Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka. Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan.

Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali. Hal tersebut kerana dia terlalu leka dengan kemudahan komputer di rumahnya. Dia akan bertanyakan banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian. Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari supaya SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 27 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya. Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa Inggeris. dia pasti akan mengatakan dia keseorangan. dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah. ibunya menghantar dia ke asrama. Pemikirannya seolah-olah masih sama seperti kanakkanak. Dia juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya. Setiap kali berjumpa dengan Afiq. Dia menjadi leka apabila terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Hal tersebut menjadi kesukaran kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Dahulunya. Namun. Dia akan berasa terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya. dia tidak akan menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya. Afiq juga gemar berkomunikasi dengan orang lain. Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Apabila berada di rumah. Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam keluarganya. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggeris. Namun. dia sendiri yang mengadu bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan kelaskelas yang lain. Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. setelah beberapa tahun. Afiq tinggal di asrama lelaki sekolah ini. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain.

Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang mereka pelajari.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka faham apa yang disampaikan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 28 . mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka. Para pelajar juga akan mengulang apa yang guru sampaikan. Mereka memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan serta memahami apa yang dipelajari.

4.9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis) 4.10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 29 .8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu ) 4.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5.

Selepas menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi. saya menyuruh dia menyiapkan satu lagi bahagian dalam buku soalan tersebut. Saya membenarkan pelajar membuat tugasan masing-masing yang belum siap. saya menyuruh David untuk menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. saya masuk ke kelas tingkatan 3. David pula belajar seorang di dalam kelas. Kali ini. Dia akan mengulang kembali apa yang rakannya buat. Apabila diteliti. David tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab dengan baik. Dia boleh memahami soalan dengan baik. Inggeris dan Cina. untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. untuk disemak. Dengan SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 30 . David menghantarnya kepada saya. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke sekolah. selepas membuat pembetulan. Hari ini saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang sakit. dia masih memerlukan penerangan untuk setiap perkataan yang sukar. Selepas menyiapkan satu bahagian. Setelah habis tugasan tersebut. Kemudian. selepas kelas tersebut. Pada waktu pertama. Kemudian. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan perkataan bahasa Melayu. saya menyemak kembali tugasan yang dilakukannya. Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. David masih membuat kesilapan yang sama.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin ) Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. David menyiapkannya dengan banyak kesilapan. Jadi. Namun. pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa isyarat. David boleh melakukan soalan yang ada dengan baik. Walaupun merujuk kepada kamus.

dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya. para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat. Pada pendapat saya. saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah. dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut. sukar untuk mengingatnya. saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh para pelajar. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Monica turut membantu Afiq mengajar Teng berbahasa isyarat. Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM cara itu. Hal tersebut kerana. Tetapi. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 31 . apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja. Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat. Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 32 .

Namun cara mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan sebuah pergaduhan yang serius. para pelajar diminta untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing. Kemudian. saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin. Seperti biasa mereka membuat tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah. Kemudian. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 33 . yang dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya. Saya mengambil kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi. hasratnya dihalang oleh Hazemi. Selepas insiden itu. Selepas mencontengnya. dia ingin membalas kembali apa yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu ) Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan. Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. Kemudian. Hazemi mengatakan boleh. Tang. Jadi. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana tiada gunanya membalas tindakan Alvin. terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain „marker‟ dan menconteng muka rakannya. mereka boleh meneruskan tugasan masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi. Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama. membaca buku dan sebagainya. Namun. Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng tangannya. Saya memerhati bagaimana mereka menyelesaikan perkara tersebut.

Selepas beberapa latihan dibuat oleh David. para pelajar sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. David tidak dapat menjawab dengan baik. apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya. Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. Pada waktu yang ke-7. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa Inggeris. Buku daripada waktu sebelumnya masih berada di atas meja. saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang dilakukan di dalam bilik rehat guru. Guru menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa ada rakan. Hari ini masuk hari ketiga David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Kemudian. dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. sepuluh minit kemudian. David belajar subjek Matematik. Apabila dia belajar subjek Matematik. David mengatakan soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. dia perlu membuat latihan yang banyak. Semasa guru Matematik menyemak soalan. dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut. Hal ini akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu. guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak memahami apa yang diajar. Apabila membuat latihan Matematik. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. dia perlu bertanya semula kepada guru. David sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil ujian Cambridge di sekolah. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab soalan sahaja SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 34 . Menurut cerita daripada guru Geografinya. Saya menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran seterusnya.

Impak daripada tersebut. Ada pelajar menyuruh saya menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. saya dan David duduk di hadapan komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian tersebut. kerana pelajar normal juga sering mengadu mengenai guru yang mereka kurang minat. Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1 markah. pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari. Ada antara aktiviti tersebut. Kemudian saya lihat. Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka. dia akan berfikir dan jika tidak SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 35 . Selepas memberikan kembali tugasan tersebut. Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama. Guru tersebut menugaskan saya untuk memainkan perisian Sejarah kepada David. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah. Waktu seterusnya adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). apabila dia ingin menjawab soalan. Seperti biasa saya akan masuk ke kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. David tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya. Jadi. kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan pelajar. Hal tersebut menunjukkan mereka seperti pelajar normal. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa tersebut bahawa untuk menjadi guru.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM kepada mereka. malah melakukannya berulang kali. Setelah siap. saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang salah sekali lagi. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut. terdapat lebihan masa untuk waktu tersebut. Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut.

Sememangnya David memerlukan latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tahu jawapannya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 36 . dia akan menjawab sesuka hati.

Saadiah pula cuba membina perkataan berdasarkan kamus. Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan bahasa Inggeris yang mudah dengan baik. Hafiz sangat gembira. Hari ini pula saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas. Hafiz pula kelihatan seronok. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya. Hafiz tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia. Saya memberi masa kepada mereka untuk menyiapkan tugasan mereka. Pagi-pagi saya masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Selang satu waktu. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya. Mereka kelihatan tekun membuat tugasan subjek Matematik.14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis ) Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek. tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca dan menulis. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan tersebut. Saya membantu Hafiz mengeja. saya masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik Tingkatan 5. mereka bertanya kepada saya. saya masuk ke kelas Tingkatan 5. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5. Perisian ini sesuai untuk membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa Inggeris. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 37 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Hafiz ingin bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Saya sekali lagi menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. Ternyata. dan apabila memenangi tahap tersebut.

Eileen dan Saadiah sahaja. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam buku teks. Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. saya tidak memberikan sebarang permainan kepada mereka. saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek Sains sebanyak 2 masa. Semasa menyiapkan tugasan. Itulah yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 38 . Kali ini. Jadi saya hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. Hal tersebut kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa pembelajaran. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa Inggeris mereka. Dua waktu yang terakhir. mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan. Seperti biasa. dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa isyarat secara perlahan-lahan. saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada mereka. Saya senang berkomunikasi bersama Afiq. Mereka kelihatan bersungguh menyiapkan tugasan. Saya menunjukkan muka surat yang perlu dilakukan. saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa Inggeris. Saya hanya memberikan tugasan tersebut kepada Tan. pelajar yang bernama Afiq sempat berborak bersama saya. mereka masih boleh menjawab dengan betul.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selepas rehat pula. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang diberikan. saya menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka. Jika saya tidak memahaminya. Manakala untuk Hafiz pula. Hafiz dapat menyiapkan nota tersebut dengan kadar yang segera. Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains berdasarkan jawapan dalam buku teks.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 39 . mereka akan memastikan orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 40 .15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat ) Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas.

Setelah itu. Selepas Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Selepas itu. Mula-mula. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan karangan. Guru menyuruhnya cuba menulis namanya sendiri di papan putih.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. terdapat kesalahan ejaan yang dilakukannya. Hafiz disuruh menulis nota.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh menulis namanya sendiri atau tidak. guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di buku latihannnya. guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber Kebahagiaan”. guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. guru memfokuskan kepada Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1. Kemudian. Sememangnya peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Selepas rehat pula. Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie. saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. Setelah menulis namanya. Fikrie disuruh menulis nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. Kemudian guru menerangkan topik SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 41 . Minggu lepas. dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian. pelajar bernama Alexander telah digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan. saya melakukan pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. Hafiz disuruh untuk menulis namanya di dalam borang pentaksiran PBS. Mata pelajaran pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia. Kemudian.

Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Sambil guru menerangkan. Perkara yang menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan bahasa isyarat. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap. namun. Saya duduk di sebelah Eileen. Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Semasa membuat penerangan. Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan berpandukan nota di dalam buku. Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang ada dalam buku latihan. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia melihat Hafiz menguap di dalam kelas. Apabila dia tidak tahu jawapannya. Hafiz boleh mengeluarkan suara. saya mengikuti kelas Geografi Tingkatan 1. Pertama kali saya mendengar suara Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM hari itu. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang lepas. mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya. Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga habis. Namun. Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam. dia masih boleh berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru. dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar memahaminya. Dia mengatakan dia mengantuk. Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah berdasarkan apa yang dibulat pada SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 42 . Mereka mencari jawapan dalam buku teks. menyebabkan dia hanya berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa isyarat. dia sempat bertanya kepada saya bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. Saya turut membantunya menyiapkan tugasan tersebut.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 43 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM jawapan sebelumnya. Hafiz sememangnya sukar untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.

17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Setelah selesai menulis. Satu perkara yang saya lihat. Hafiz tertinggal beberapa huruf dalam abjad tersebut. Awal-awal pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat. saya berasa gembira kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam. Jika guru yang mengajar adalah guru kegemaran mereka. mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat. para pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-lambat untuk menyiapkan tugasan mereka. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-abjad SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 44 . Kali ini dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. Bahasa isyarat yang dilakukannya masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut. Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2. saya mengikuti pengajaran Pendidikan Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan. Patrick dimarahi oleh guru kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara biasa. Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal. Patrick menyalin soalan ke dalam jawapannya sebagai rumusan. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris. Dia sudah boleh mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut. Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya. Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC.

menari dan sebagainya. Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah. Guru yang mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara berikut contohnya menyanyi. Setelah tamat waktu sekolah. Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan sebuah lagu. Namun. selalu tertinggal abjad tertentu di dalam namanya. Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap dan memadam papan tulis.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Yang menyeronokkan. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. Guru mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran. Hafiz mampu untuk menerangkan satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola dengan sendirinya. meja dan kipas. Hafiz kemudiannya disuruh untuk menulis namanya sendiri. Selain itu. Selepas itu. Hafiz selalu tersilap menulis namanya. Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang tidak mempunyai makna. Kemudian. Hafiz juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 45 . Dia hanya menurut apa yang saya eja menggunakan bahasa isyarat. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu dengan sendirinya. Hafiz tidak dapat mengejanya. guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku.

0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru 6.19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis ) 4.4 Masalah Kekurangan Tenaga Guru Kelayakan sebenar Guru-guru Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar Bilik Rehat Guru SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 46 .3 6. Proses pengajaran dan pembelajaran 4.4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat ) 5.2 6. Kemudian.1 6. Agak lama kerana terdapat upacara perlantikan pengawas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan 6.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah. hari ini saya gunakan untuk membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 4.

0 9.5 7.0 8.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Contoh Rancangan Pengajaran Individu Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan Lampiran SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 47 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful