PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

1.0

Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 1

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

2.0

Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 2

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

3.0

Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam programprogram pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan (4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut. Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi inklusif atau badan bukan kerajaan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 3

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

4.0 4.1

Refleksi Internship Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1 sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain. Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan untuk para pelajar. Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu. Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar akan
SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 4

Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masingmasing. iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Mereka masih kekok untuk menegur. Para pelajar kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka. mereka akan mengambil kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. Setiap wakil daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru. 3 orang pelajar ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen. Pada hari pertama. Kelas pendidikan khas di sini adalah sebanyak 5 buah. Saya melakukan pemerhatian di seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Apabila saya masuk untuk pemerhatian. Namun. mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman persekolahan dahulu. Interaksi antara guru pula baik. hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan pelajar mengetahui tugas masing-masing. Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung. pada hari ini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. Sebelum masuk ke kelas. Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing. walaupun mereka berasa hairan dengan kehadiran saya. Ketiga-tiga SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 5 . Selepas kelas dibuka. interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di sini tidak begitu berkembang. pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja. sudah menjadi rutin harian. ada 4 orang pelajar. Dalam kelas ini. Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. cuaca tidak mengizinkan.

Di dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar. pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka mengalami masalah pendengaran. pada pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. pelajar yang bernama Nicholas. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan dengan guru (Lihat Lampiran A). menjadi satu kelainan di dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. televisyen. rak simpanan kasut. kipas dan peralatan sukan. mereka menggunakan papan putih untuk menggantikan papan hitam. Micheal. Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada pengajaran yang paling asas. Di dalam kelas ini. Penggunaan papan putih ini. Mereka adalah Alexander. Di dalam kelas ini terdapat papan putih. Jadi. Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. Kebanyakan sekolah di Sarawak masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. Oleh itu. Mereka adalah David dan Mohd Rizal. baru memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1. Kelas ini mempunyai 5 orang pelajar yang kesemuanya lelaki. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar sahaja. kipas dan tempat simpanan alat SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 6 . Pelajar tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. Mohd Fikri. rak simpanan buku pelajar. rak simpanan buku pelajar. Di dalam kelas ini. terdapat papan putih. Tulisan yang ditulis di papan putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011. Menurut guru yang mengajar. Ting dan Nicholas. mesin jahit. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada sekolah rendah pendengaran. rak simpanan kasut. televisyen dan kipas. Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. alat pemancar (LCD).

Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. kipas dan OHP. Dalam kelas Tingkatan 4 pula. walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. pelajar tersebut kelihatan tidak dapat menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Selain itu. Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah. Terdapat guru yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 7 . Afiq. Dia akan menjawab semula dalam bahasa isyarat. Jika diperhatikan. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. Monica dan Teng. Pelajar tersebut mempunyai perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan kepadanya. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih. pelajar tersebut kelihatan mempunyai penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. Seperti yang kita tahu. Hadi. Menurut guru yang mengajar. para pelajar di dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert. _____ dan ______. Apabila saya masuk untuk memerhati. Hazemi. pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai masalah pendengaran. rak kasut. mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap. Nabil. Menurut pemerhatian saya. Hal tersebut kerana menurut guru yang mengajar. rak simpanan buku. apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu. Alvin. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses interaksi.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM pemancar. dia akan berperlakuan agresif seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya yang kurus semakin kurus. merupakan pelajar perempuan yang berbangsa Cina. Pelajar yang bernama Teng. Rizal tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu mendengar. namun butiran percakapannya sukar untuk dikenalpasti.

Pada permulaannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan baik. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah pendengaran yang dihadapi. Berbeza suasananya apabila dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di kawasan yang hendak ditanam. namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang guru ajar. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada mereka cara-cara untuk penanaman pokok. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang normal. Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas. Aktiviti itu bermula pada pukul 2 petang. beberapa orang pelajar ditugaskan untuk mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran tertentu. Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain. Walaupun sukar untuk mendengar. Aktviti yang melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. Saya bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu. Kemudian. dapat dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. Melalui aktiviti tersebut. Walaupun mereka berada dalam tingkatan yang berlainan. Aktiviti SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 8 . Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup. Apabila melihatkan mereka melakukan tugasan yang diberi. Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari.

menanam pokok di dalam pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok. Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut. Pelajarpelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah. Kesimpulannya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 9 . perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik.

Pada hari ini. Waktu pertama sehingga keempat dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan. seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. Contohnya dia sering SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 10 . mengemop. pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah pendengaran. Mereka berjaya mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih. dia mampu mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. Pelajar ini seolaholah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme.2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa ) Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan. pelajar ini boleh mendengar dengan baik. membersihkan papan putih dan mengelap tingkap. Selain itu. Menurut guru yang mengajar serta melalui pemerhatian saya. Para pelajar dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti ini. Hafiz dilihat gemar membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan. Hal ini kerana. Pelajarpelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini. Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain. Simptom-simptomnya dapat dilihat dengan jelas. Hari sebelumnya. seperti biasa pelajar- pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai. ada juga pelajar disuruh untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. Aktiviti ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa. mereka masih mampu untuk menyertai aktiviti sebegitu. Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 1. pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah.

Seperti contoh. mereka juga mengalami masalah dalam menggunakan imbuhan. Walaupun mereka hanya menyalin. pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam pembentukan bahasa. namun apa yang disalin mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 11 . Hal ini kerana tahap pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Seperti yang diketahui. Manakala. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah hasil campuran huruf yang berlainan. Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guruguru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. Hafiz pula mempunyai masalah yang lain. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai masalah dalam bahasa. Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya mengalami masalah dalam bahasa. dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya kita tidak dapat melihatnya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami kesalahan tatabahasa. Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan bahasa. Apabila kita melihat padanya. Selain itu. dia tidak mampu untuk membuatnya dengan baik. Hafiz juga memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat dilaksanakan. Sekiranya guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz. namun tidak memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang dipelajari. tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris.

Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan kerja rumah yang terlalu banyak. Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk mencapai tahap Band 1. yang memerlukan para pelajar lulus tahap-tahap ujian yang tertentu. Bagi Hafiz. guru-guru akan memberikan tugasan yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah. para guru telah mengambil inisiatif untuk memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz. Hafiz akan diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis. apabila rakan-rakan membuat latihan. Pemerhatian yang teliti perlu dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain. Jika diberi terlalu banyak tugasan. peratus untuk tidak menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. Oleh itu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dalam menguasai pelajaran. Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 12 . Namun. Hal ini telah menunjukkan Hafiz memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. sekiranya gagal. dia sukar untuk lulus Band 1 kerana masalah yang dihadapinya. Mereka boleh melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa. mereka memerlukan bantuan kalkulator untuk mengira nombor yang ada. Misalnya mata pelajaran Matematik. Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut. Oleh itu. Hafiz dapat menyalin tugasan dengan cepat. Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. dia akan membuat kerja yang lain. namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-sambung. mereka perlu mengulangi semula tahap yang gagal. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga Band 6. Hafiz akan disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. Namun untuk membuat latihan Matematik. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat menyalin dengan baik.

Jadi. guru akan menyuruh mereka membaca kembali nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Guru akan menegur kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan. Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah. guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. manakala murid akan menyalinnya ke dalam buku. Guru mengatakan bahawa bacaan tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka. Pelajar yang bernama Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini. Kemudian. Dua lagi rakan yang lain. rakan lain atau masyarakat luar. cara dia membaca dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik. Hal ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru. guru perlu banyak tahu bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. Walaupun mengalami kesalahan. saya berpeluang untuk memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah pendengaran. Hal ini sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah. mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah. ramai guru yang membantu sepanjang masa. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 13 . Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. Guru-guru akan menulis nota di papan putih. Dia melakukan bahasa isyaratnya dengan sangat jelas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selain itu. Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa isyarat tersendiri.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. saya dapat lihat banyak situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut. saya juga mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut. Selain daripada guru. Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 14 .

4 orang antara mereka mempunyai masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. dan tidak pernah memasuki SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 15 . Manakala. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi. menghadapi masalah untuk membaca. walaupun tiada alat bantu pendengaran. ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-perkataan yang dibaca.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu ) Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar jika guru bercakap dengan kuat. dia sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. Hal ini kerana. dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih. Rakanrakan yang lain pula. kesemuanya lelaki.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. ada pelajar yang bernama Nicholas pula. Apabila saya ikuti kelas bahasa Malaysia. Fikri kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran. Fikri juga mampu bercakap. pelajar di dalam kelas ini hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran. dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran. Dalam kelas ini terdapat 5 orang pelajar. Melalui pemerhatian saya. Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik. Di dalam kelas ini. Menurut guru-guru. namun dengan suara yang perlahan. pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011. Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa. Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-pelajar. Fikri boleh dilatih untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan masyarakat. Guru meminta pelajar untuk membaca secara individu.

Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. malah semua pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan masalah pembelajaran. Guru yang mengajar pula perlu membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. Pendidikan asas bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja. mereka kurang minat akan bidang akademik. Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak. Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar. Apabila mereka mengikuti aliran perdana. Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar tingkatan 5 ke dewan sekolah. Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar dalam tingkatan 1. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada dia dan guru yang mengajar. Mereka juga turut serta dalam SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 16 . Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang diajar. minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Guru tersebut memintanya menghafal semula abjadabjad tersebut. Sehingga pada satu tahap. Hal tersebut menunjukkan bahawa para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mana-mana sekolah rendah sebelumnya. Ada diantara mereka yang sangat minat dalam bermain bola sepak. mereka lebih gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. Jika dilihat. mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran. Selain itu. Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya.

Wujudnya komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang disampaikan oleh orang luar dengan baik. Untuk aktiviti seperti ini. apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Contohnya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM aktiviti tersebut. rakan yang lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka. Adakalanya mereka tidak memerlukan penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu membuat penerangan kepada rakan-rakan. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 17 . para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain.

4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis ) Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang. Apabila saya menyuruhnya membaca nota. Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam. Apabila guru menerangkan sesuatu. Oleh itu. namun bagi pelajar yang bermasalah pendengaran. Kemudian. dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia faham apa yang disampaikan. Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. iaitu David dan Rizal. dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya. kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam akademik. Rizal seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan. guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari. dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan. Walaupun mengalami masalah. Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. Kelas ini mempunyai 2 orang pelajar sahaja. Kedua-dua mereka mempunyai masalah pendengaran. Guru-guru mengatakan bahawa dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Dia sukar untuk SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 18 . Rizal boleh mendengar sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan. Menurut gurunya. Selain itu. dia sukar untuk mendengar bunyi. David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran.

Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-kelas pendidikan khas ini. Amat berbeza daripada David. David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-kerja pembersihan. Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian. jadi guru yang mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain. mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak berdaya untuk melakukan kerjakerja harian. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada perkara yang perlu dibualkan. kesukaran yang dialaminya tidak menjadi masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin. David juga memerlukan panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. Rizal sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM faham apa yang guru ajar. Rizal kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Rizal bersama guru yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian. Dia boleh memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada kelas-kelas lain SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 19 . Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Namun dia tidak mengalami masalah autisme. David dan Rizal membuat kerja masing-masing. Namun. Apabila dilihat. Apabila ditanya mengenai kematian. Dia sempat mengatakan kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. Pada awal pagi tadi. Manakala David pula sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Apabila ketiadaan guru dalam kelas. Walaupun David lemah dalam akademik. Selepas 4 hari pemerhatian.

dia kurang untuk berinteraksi sesama mereka di dalam kelas. Pada pandangan pertama. Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah. Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah. Selain itu. ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk kegunaan Rizal di sekolah. guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di rumah. Setiap kali pembelajaran dilakukan. dia mempunyai banyak cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya. Mungkin disebabkan oleh hanya dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk ke sekolah. tetapi tidak tahu jumpa atau tidak. Selain itu. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 20 . David dilihat sebagai seorang yang suka menyendiri. Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah ataupun hilang.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dengan sangat baik. Pada hari ini. namun bila menemui rakan-rakan. ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru.

Masing-masing mempunyai cara panggilan tersendiri. Mereka juga mewakili “Sibu Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran. Saya lihat ia merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil jurusan tersebut.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat ) Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby. mereka sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. huruf yang melambangkan nama masing-masing. aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada wakil-wakil yang ada. Oleh itu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut. Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar bermasalah pendengaran di sini. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang tersendiri. Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. Sibu. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari. saya dapat lihat pelajar-pelajar sangat gembira SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 21 . dia mengatakan bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini. Namun. Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk Pelajar Khas”. Kemudian.

mereka membentangkan dengan sangat baik. Cara tersebut dapat membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada orang lain. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di hadapan para pelajar. tetapi wakil tersebut dapat menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh yang menarik untuk menerangkannya. namun mereka menerangkan dengan sangat baik. Hal ini kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini. Walaupun pada mulanya ada yang masih raguragu dan malu untuk berada dihadapan. wakil-wakil tersebut membantu pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang. Walaupun kurang faham apa yang disampaikan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 22 . Sewaktu pembentangan slaid oleh wakilwakil tersebut. Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain. namun. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian. Amat menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila menerangkan sesuatu. saya dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Hal ini kerana pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka. Mereka tidak membiarkan pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mengikuti aktiviti yang dijalankan.

Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli Dhoby juga. hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan. mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan mereka sendiri. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 23 . Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar. Selepas rehat. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual bersama mereka. Selepas tamat sesi pertama.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. Hal ini membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu. Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Sambil makan. Mereka memerlukan bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi dengan masyarakat. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kemudian. Mereka juga memaparkan golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Mereka mengatakan bahawa pelajar khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-sungguh. kami rehat dan makan bersama-sama tenaga pengajar yang ada. Para pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. terdapat proses interaksi antara mereka. mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk menulis. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk mengikuti jejak langkah senior-senior mereka. Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti tersebut.

mereka sudah dapat memahami maksud yang saya cuba sampaikan. nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. Melalui pembentangan ini. Sewaktu pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik. Pembalikan ayat turut berlaku. mereka juga boleh memperkembangkan pembelajaran mereka di luar bilik darjah. Golongan bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan harian. boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-rakan dan guru. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan. Hal ini disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul. guru dan para pelajar. Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. Apabila melihatkan hasil kerja mereka. Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja. Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar. dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan. Tatabahasa yang mereka gunakan tunggang-langgang. Aktiviti tersebut ditamatkan dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar. Saya hanya bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja. para pelajar diminta menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan.30 pagi. Sesungguhnya aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan psikologi positif mereka. Ada pelajar yang bernama Ling. Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 24 . Hari motivasi bersama pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11.

Namun butiran percakapannya tidak seperti pelajar normal. mereka berdua mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang ada. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. Selain itu. Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. Dia juga boleh bercakap sedikit namun butiran percakapan tidak jelas. Guru-guru juga sering meminta Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan pendidikan khas. pada hari pemerhatian saya. Pada mulanya Teng bukan seorang yang suka bersosial.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Namun. Dalam kelas ini terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas). dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan khas. tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan. Apabila saya mendengar dia bercakap. dia sedaya upaya untuk berkongsi sesuatu kepada saya. Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja. seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di pita suaranya. dan melalui gambar yang ditunjuk. Melalui SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 25 . Dia hanya menunjuk-nunjuk gambar. Hal tersebut merupakan satu kelebihan baginya. Jadi. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana. saya boleh menangkap apa yang cuba disampaikan walaupun maklumatnya sedikit. Afiq dan Teng. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Teng pula boleh mendengar.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin ) Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. Monica (Penolong).

dia akan menggunakan bahasa isyarat mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. Bagi pelajar yang bernama Monica pula.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM perbualan saya bersama PPM pendidikan khas. apa yang menariknya. walaupun melalui pemerhatian saya. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan pembaca. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk dan tidak boleh bertutur. Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain. saya perlu memastikan dia benar-benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya. Dia hanya menggerakkan mulutnya. Teng baru sahaja dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. Teng tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan. Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya. Teng hanya cuba untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Cina. Afiq sangat gemar bersosial. apa yang dinyanyikannya adalah salah. Namun. Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka. Apabila dia cuba berbual dengan saya. Tetapi. namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat. Dia SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 26 . dia tidak mampu untuk mendengar dan bertutur. Situasi di dalam kelas juga begitu. Oleh itu. Pengesanan terhadap ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. Apabila menulis. dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar difahami. apabila saya cuba menyampaikan sesuatu. Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan.

Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Hal tersebut kerana dia terlalu leka dengan kemudahan komputer di rumahnya. Setiap kali berjumpa dengan Afiq. dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah. Pemikirannya seolah-olah masih sama seperti kanakkanak. Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali. ibunya menghantar dia ke asrama. dia sendiri yang mengadu bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. Dia menjadi leka apabila terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan kelaskelas yang lain. Dia akan berasa terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa Inggeris. Dahulunya. Namun. Apabila berada di rumah. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain. Afiq tinggal di asrama lelaki sekolah ini. dia tidak akan menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya. Dia akan bertanyakan banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian. dia pasti akan mengatakan dia keseorangan. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggeris. Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam keluarganya. Namun. Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. setelah beberapa tahun. Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari supaya SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 27 . Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. Hal tersebut menjadi kesukaran kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Afiq juga gemar berkomunikasi dengan orang lain. Dia juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka faham apa yang disampaikan. mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka. Mereka memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan serta memahami apa yang dipelajari. Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang mereka pelajari. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 28 . Para pelajar juga akan mengulang apa yang guru sampaikan.

8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu ) 4.7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5.10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 29 . 4.9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis) 4.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Selepas menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke sekolah. David menyiapkannya dengan banyak kesilapan. Setelah habis tugasan tersebut. selepas membuat pembetulan. David tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab dengan baik. pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa isyarat. Inggeris dan Cina. saya menyuruh David untuk menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. David boleh melakukan soalan yang ada dengan baik. saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya. Namun. Jadi. Hari ini saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang sakit. untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan perkataan bahasa Melayu.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin ) Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. Kali ini. dia masih memerlukan penerangan untuk setiap perkataan yang sukar. David masih membuat kesilapan yang sama. selepas kelas tersebut. David menghantarnya kepada saya. Kemudian. Pada waktu pertama. Kemudian. Saya membenarkan pelajar membuat tugasan masing-masing yang belum siap. Dengan SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 30 . saya menyemak kembali tugasan yang dilakukannya. Dia boleh memahami soalan dengan baik. David pula belajar seorang di dalam kelas. Dia akan mengulang kembali apa yang rakannya buat. Selepas menyiapkan satu bahagian. untuk disemak. saya masuk ke kelas tingkatan 3. Apabila diteliti. Walaupun merujuk kepada kamus. saya menyuruh dia menyiapkan satu lagi bahagian dalam buku soalan tersebut.

saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah. Pada pendapat saya. para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat. Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka. Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan. Tetapi. apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja. Monica turut membantu Afiq mengajar Teng berbahasa isyarat. Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 31 . dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya. dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut. saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh para pelajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM cara itu. sukar untuk mengingatnya. Hal tersebut kerana.

12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 32 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.

Kemudian.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu ) Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. para pelajar diminta untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana tiada gunanya membalas tindakan Alvin. Selepas mencontengnya. Namun. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 33 . Seperti biasa mereka membuat tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah. Kemudian. Namun cara mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan sebuah pergaduhan yang serius. Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. Kemudian. Selepas insiden itu. mereka boleh meneruskan tugasan masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang. Tang. dia ingin membalas kembali apa yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin. terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain „marker‟ dan menconteng muka rakannya. membaca buku dan sebagainya. yang dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya. Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama. Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi. Jadi. hasratnya dihalang oleh Hazemi. Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng tangannya. saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin. Saya memerhati bagaimana mereka menyelesaikan perkara tersebut. Saya mengambil kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. Hazemi mengatakan boleh.

Menurut cerita daripada guru Geografinya. dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. Apabila membuat latihan Matematik. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa Inggeris. David mengatakan soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. Semasa guru Matematik menyemak soalan. Hari ini masuk hari ketiga David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah. Hal ini akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Kemudian. dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya. David tidak dapat menjawab dengan baik. David sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. Selepas beberapa latihan dibuat oleh David. guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak memahami apa yang diajar. Pada waktu yang ke-7. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini. Buku daripada waktu sebelumnya masih berada di atas meja. para pelajar sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. Guru menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa ada rakan. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut. dia perlu bertanya semula kepada guru. saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang dilakukan di dalam bilik rehat guru. Saya menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran seterusnya. Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. Apabila dia belajar subjek Matematik. dia perlu membuat latihan yang banyak. sepuluh minit kemudian. saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil ujian Cambridge di sekolah. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab soalan sahaja SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 34 . David belajar subjek Matematik.

malah melakukannya berulang kali. saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang salah sekali lagi. pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari. Jadi. kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan pelajar. saya dan David duduk di hadapan komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian tersebut. Ada antara aktiviti tersebut. Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. apabila dia ingin menjawab soalan. David tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya. dia akan berfikir dan jika tidak SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 35 . Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa tersebut bahawa untuk menjadi guru. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah. Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut. Hal tersebut menunjukkan mereka seperti pelajar normal. Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama. terdapat lebihan masa untuk waktu tersebut. Guru tersebut menugaskan saya untuk memainkan perisian Sejarah kepada David. Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1 markah. Waktu seterusnya adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Kemudian saya lihat. Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM kepada mereka. Ada pelajar menyuruh saya menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. Impak daripada tersebut. Setelah siap. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut. Selepas memberikan kembali tugasan tersebut. Seperti biasa saya akan masuk ke kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. kerana pelajar normal juga sering mengadu mengenai guru yang mereka kurang minat.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 36 . Sememangnya David memerlukan latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu. dia akan menjawab sesuka hati.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tahu jawapannya.

Saadiah pula cuba membina perkataan berdasarkan kamus. Hari ini pula saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas. dan apabila memenangi tahap tersebut.14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis ) Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. mereka bertanya kepada saya. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek. Saya membantu Hafiz mengeja. Hafiz ingin bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Perisian ini sesuai untuk membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa Inggeris. tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca dan menulis. saya masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik Tingkatan 5. Hafiz sangat gembira. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya. Selang satu waktu. Mereka kelihatan tekun membuat tugasan subjek Matematik. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 37 . Ternyata. Saya sekali lagi menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. Pagi-pagi saya masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. saya masuk ke kelas Tingkatan 5. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya. Hafiz tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan tersebut. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan bahasa Inggeris yang mudah dengan baik. Hafiz pula kelihatan seronok. Saya memberi masa kepada mereka untuk menyiapkan tugasan mereka.

saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada mereka. Jadi saya hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka. saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek Sains sebanyak 2 masa. pelajar yang bernama Afiq sempat berborak bersama saya. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang diberikan. Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains berdasarkan jawapan dalam buku teks. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam buku teks. Jika saya tidak memahaminya. Semasa menyiapkan tugasan. Saya senang berkomunikasi bersama Afiq. Hal tersebut kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. Saya menunjukkan muka surat yang perlu dilakukan. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa Inggeris mereka. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. Manakala untuk Hafiz pula. saya menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. Itulah yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 38 . Mereka kelihatan bersungguh menyiapkan tugasan. Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa pembelajaran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selepas rehat pula. Saya hanya memberikan tugasan tersebut kepada Tan. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan. dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa isyarat secara perlahan-lahan. Seperti biasa. Hafiz dapat menyiapkan nota tersebut dengan kadar yang segera. Dua waktu yang terakhir. mereka masih boleh menjawab dengan betul. saya tidak memberikan sebarang permainan kepada mereka. Eileen dan Saadiah sahaja. saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa Inggeris. Kali ini. mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka. mereka akan memastikan orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 39 .

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat ) Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas. Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 40 .

Setelah menulis namanya. guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber Kebahagiaan”.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Selepas rehat pula. Kemudian. terdapat kesalahan ejaan yang dilakukannya. Kemudian guru menerangkan topik SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 41 . saya melakukan pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian. Setelah itu. Hafiz disuruh untuk menulis namanya di dalam borang pentaksiran PBS. Mata pelajaran pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian. Fikrie disuruh menulis nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. Minggu lepas. Hafiz disuruh menulis nota. pelajar bernama Alexander telah digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan. Guru menyuruhnya cuba menulis namanya sendiri di papan putih. dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Sememangnya peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan karangan. saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Selepas Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Kemudian. Mula-mula. guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di buku latihannnya. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh menulis namanya sendiri atau tidak. Selepas itu. guru memfokuskan kepada Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1.

Sambil guru menerangkan. dia sempat bertanya kepada saya bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya. Hafiz boleh mengeluarkan suara. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia melihat Hafiz menguap di dalam kelas. Perkara yang menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan bahasa isyarat. saya mengikuti kelas Geografi Tingkatan 1. dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar memahaminya. Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan berpandukan nota di dalam buku. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap. Saya duduk di sebelah Eileen. Mereka mencari jawapan dalam buku teks. Pertama kali saya mendengar suara Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka. Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang ada dalam buku latihan. Namun. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah berdasarkan apa yang dibulat pada SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 42 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM hari itu. dia masih boleh berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru. Apabila dia tidak tahu jawapannya. namun. menyebabkan dia hanya berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa isyarat. Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam. Semasa membuat penerangan. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang lepas. Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga habis. Dia mengatakan dia mengantuk. Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Saya turut membantunya menyiapkan tugasan tersebut.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM jawapan sebelumnya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 43 . Hafiz sememangnya sukar untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.

Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris. Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya. Setelah selesai menulis. Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam.17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Kali ini dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. Dia sudah boleh mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut. saya berasa gembira kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama. Bahasa isyarat yang dilakukannya masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut. Awal-awal pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat. mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat. para pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-lambat untuk menyiapkan tugasan mereka. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-abjad SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 44 . Patrick menyalin soalan ke dalam jawapannya sebagai rumusan. Jika guru yang mengajar adalah guru kegemaran mereka. saya mengikuti pengajaran Pendidikan Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara biasa. Satu perkara yang saya lihat. Patrick dimarahi oleh guru kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. Hafiz tertinggal beberapa huruf dalam abjad tersebut. Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku.

Selain itu. guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku. Hafiz tidak dapat mengejanya. Hafiz juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca. Dia hanya menurut apa yang saya eja menggunakan bahasa isyarat. menari dan sebagainya. selalu tertinggal abjad tertentu di dalam namanya. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu dengan sendirinya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap dan memadam papan tulis. Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang tidak mempunyai makna. Kemudian. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 45 . Hafiz selalu tersilap menulis namanya. Setelah tamat waktu sekolah. Guru yang mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara berikut contohnya menyanyi. Hafiz mampu untuk menerangkan satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola dengan sendirinya. meja dan kipas. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. Guru mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran. Yang menyeronokkan. Hafiz kemudiannya disuruh untuk menulis namanya sendiri. Namun. Selepas itu. Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan sebuah lagu. Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah.

19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis ) 4.3 6. hari ini saya gunakan untuk membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 4.0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru 6. Proses pengajaran dan pembelajaran 4.4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat ) 5.2 6.0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan 6. Agak lama kerana terdapat upacara perlantikan pengawas.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.1 6.4 Masalah Kekurangan Tenaga Guru Kelayakan sebenar Guru-guru Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar Bilik Rehat Guru SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 46 . Kemudian.

5 7.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Contoh Rancangan Pengajaran Individu Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan Lampiran SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 47 .0 9.0 8.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful