PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

1.0

Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 1

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

2.0

Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 2

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

3.0

Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam programprogram pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan (4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut. Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi inklusif atau badan bukan kerajaan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 3

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

4.0 4.1

Refleksi Internship Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1 sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain. Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan untuk para pelajar. Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu. Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar akan
SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 4

murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing. Pada hari pertama. Para pelajar kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka. Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masingmasing. Mereka masih kekok untuk menegur. Interaksi antara guru pula baik. pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja. mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman persekolahan dahulu. Kelas pendidikan khas di sini adalah sebanyak 5 buah. Dalam kelas ini. interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di sini tidak begitu berkembang. sudah menjadi rutin harian. hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Namun. Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan pelajar mengetahui tugas masing-masing. mereka akan mengambil kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. pada hari ini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. Setiap wakil daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru. Saya melakukan pemerhatian di seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. walaupun mereka berasa hairan dengan kehadiran saya. Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. cuaca tidak mengizinkan. Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. Sebelum masuk ke kelas. Apabila saya masuk untuk pemerhatian. 3 orang pelajar ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen. ada 4 orang pelajar. Selepas kelas dibuka. Ketiga-tiga SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 5 . Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung.

pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar. Di dalam kelas ini. Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. Di dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka mengalami masalah pendengaran. rak simpanan kasut. kipas dan tempat simpanan alat SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 6 . kipas dan peralatan sukan. Mohd Fikri. Ting dan Nicholas. Tulisan yang ditulis di papan putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada sekolah rendah pendengaran. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar sahaja. rak simpanan buku pelajar. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan dengan guru (Lihat Lampiran A). Pelajar tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. televisyen dan kipas. Mereka adalah Alexander. menjadi satu kelainan di dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. Mereka adalah David dan Mohd Rizal. Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. Penggunaan papan putih ini. mesin jahit. Di dalam kelas ini. alat pemancar (LCD). rak simpanan buku pelajar. Menurut guru yang mengajar. Kebanyakan sekolah di Sarawak masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada pengajaran yang paling asas. mereka menggunakan papan putih untuk menggantikan papan hitam. pada pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. terdapat papan putih. Jadi. rak simpanan kasut. Oleh itu. Micheal. televisyen. Di dalam kelas ini terdapat papan putih. pelajar yang bernama Nicholas. Kelas ini mempunyai 5 orang pelajar yang kesemuanya lelaki. apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011. baru memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1.

Selain itu. Seperti yang kita tahu. Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. Dalam kelas Tingkatan 4 pula. Apabila saya masuk untuk memerhati. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses interaksi. namun butiran percakapannya sukar untuk dikenalpasti. Rizal tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. para pelajar di dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. merupakan pelajar perempuan yang berbangsa Cina. apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu. Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah. Pelajar yang bernama Teng. Alvin. rak simpanan buku. kipas dan OHP. pelajar tersebut kelihatan tidak dapat menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Menurut pemerhatian saya. Terdapat guru yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 7 . Pelajar tersebut mempunyai perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan kepadanya. Jika diperhatikan. pelajar tersebut kelihatan mempunyai penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. Hadi. _____ dan ______. terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert. Menurut guru yang mengajar. Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. Dia akan menjawab semula dalam bahasa isyarat. rak kasut. guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu mendengar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM pemancar. Hazemi. Nabil. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih. Hal tersebut kerana menurut guru yang mengajar. mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya yang kurus semakin kurus. Afiq. Monica dan Teng. pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai masalah pendengaran. dia akan berperlakuan agresif seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru.

Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran tertentu. dapat dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah pendengaran yang dihadapi. Pada permulaannya. Melalui aktiviti tersebut. Walaupun mereka berada dalam tingkatan yang berlainan. Saya bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu. Aktiviti SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 8 . Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang guru ajar. Apabila melihatkan mereka melakukan tugasan yang diberi. Walaupun sukar untuk mendengar. beberapa orang pelajar ditugaskan untuk mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada. Aktiviti itu bermula pada pukul 2 petang. Kemudian. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang normal. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada mereka cara-cara untuk penanaman pokok. Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup. Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas. Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari. mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan baik. tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. Aktviti yang melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di kawasan yang hendak ditanam. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Berbeza suasananya apabila dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas.

perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik. Kesimpulannya. menanam pokok di dalam pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok. Pelajarpelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 9 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar. Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut.

2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa ) Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan. Menurut guru yang mengajar serta melalui pemerhatian saya. Hari sebelumnya. seperti biasa pelajar- pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai. pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah pendengaran. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan. Contohnya dia sering SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 10 . pelajar ini boleh mendengar dengan baik. Aktiviti ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa. dia mampu mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. Waktu pertama sehingga keempat dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan. seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah. Selain itu. mengemop. Mereka berjaya mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih. Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain. Simptom-simptomnya dapat dilihat dengan jelas. Hal ini kerana. Hafiz dilihat gemar membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Pelajar ini seolaholah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme. Para pelajar dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti ini. Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 1. ada juga pelajar disuruh untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. Pada hari ini. mereka masih mampu untuk menyertai aktiviti sebegitu. Pelajarpelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini. membersihkan papan putih dan mengelap tingkap.

mereka juga mengalami masalah dalam menggunakan imbuhan. Hal ini kerana tahap pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 11 . dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya kita tidak dapat melihatnya. Hafiz pula mempunyai masalah yang lain. tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Seperti yang diketahui. Seperti contoh. Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya mengalami masalah dalam bahasa. Sekiranya guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz. Manakala. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah hasil campuran huruf yang berlainan. Walaupun mereka hanya menyalin. Hafiz juga memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat dilaksanakan. dia tidak mampu untuk membuatnya dengan baik. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih. pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam pembentukan bahasa. Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guruguru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan bahasa. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami kesalahan tatabahasa. namun apa yang disalin mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. namun tidak memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang dipelajari. Selain itu. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. Apabila kita melihat padanya. pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai masalah dalam bahasa.

peratus untuk tidak menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak. Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut. Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Mereka boleh melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat menyalin dengan baik. Jika diberi terlalu banyak tugasan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 12 . Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk mencapai tahap Band 1. Hal ini telah menunjukkan Hafiz memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. apabila rakan-rakan membuat latihan. Hafiz dapat menyalin tugasan dengan cepat. Bagi Hafiz. Hafiz akan diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis. Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan kerja rumah yang terlalu banyak. sekiranya gagal. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga Band 6. Misalnya mata pelajaran Matematik. Oleh itu. Oleh itu. dia sukar untuk lulus Band 1 kerana masalah yang dihadapinya. Namun untuk membuat latihan Matematik. Namun. namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-sambung. Pemerhatian yang teliti perlu dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain. Hafiz akan disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. guru-guru akan memberikan tugasan yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah. para guru telah mengambil inisiatif untuk memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz. mereka memerlukan bantuan kalkulator untuk mengira nombor yang ada. dia akan membuat kerja yang lain.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dalam menguasai pelajaran. yang memerlukan para pelajar lulus tahap-tahap ujian yang tertentu. mereka perlu mengulangi semula tahap yang gagal.

Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. Walaupun mengalami kesalahan. cara dia membaca dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik. Guru mengatakan bahawa bacaan tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka. Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah. ramai guru yang membantu sepanjang masa. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 13 . apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini. guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. manakala murid akan menyalinnya ke dalam buku. Kemudian. mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. saya berpeluang untuk memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah pendengaran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selain itu. Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa isyarat tersendiri. Jadi. Pelajar yang bernama Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. guru akan menyuruh mereka membaca kembali nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah. Hal ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru. guru perlu banyak tahu bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. Guru akan menegur kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan. rakan lain atau masyarakat luar. Guru-guru akan menulis nota di papan putih. Hal ini sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah. Dia melakukan bahasa isyaratnya dengan sangat jelas. Dua lagi rakan yang lain.

Selain daripada guru. Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini. saya dapat lihat banyak situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 14 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. saya juga mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut.

dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih. Menurut guru-guru. namun dengan suara yang perlahan. Rakanrakan yang lain pula.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Fikri boleh dilatih untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan masyarakat. menghadapi masalah untuk membaca. walaupun tiada alat bantu pendengaran. Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-pelajar. Melalui pemerhatian saya. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi. Fikri kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu ) Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011. dia sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. ada pelajar yang bernama Nicholas pula. Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa. Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik. Apabila saya ikuti kelas bahasa Malaysia. pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan. 4 orang antara mereka mempunyai masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. kesemuanya lelaki. Manakala. Hal ini kerana. Dalam kelas ini terdapat 5 orang pelajar. Di dalam kelas ini. dan tidak pernah memasuki SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 15 . dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran. Guru meminta pelajar untuk membaca secara individu. Fikri juga mampu bercakap. ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-perkataan yang dibaca. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar jika guru bercakap dengan kuat. pelajar di dalam kelas ini hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran.

mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada dia dan guru yang mengajar. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. Guru yang mengajar pula perlu membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. Selain itu. Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Apabila mereka mengikuti aliran perdana. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mana-mana sekolah rendah sebelumnya. minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Guru tersebut memintanya menghafal semula abjadabjad tersebut. Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya. Sehingga pada satu tahap. Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar dalam tingkatan 1. Pendidikan asas bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja. malah semua pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan masalah pembelajaran. Mereka juga turut serta dalam SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 16 . Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar tingkatan 5 ke dewan sekolah. Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang diajar. Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar. Hal tersebut menunjukkan bahawa para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin. Jika dilihat. mereka lebih gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. mereka kurang minat akan bidang akademik. Ada diantara mereka yang sangat minat dalam bermain bola sepak.

rakan yang lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka. Untuk aktiviti seperti ini. Wujudnya komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang disampaikan oleh orang luar dengan baik. apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 17 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM aktiviti tersebut. Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain. para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Adakalanya mereka tidak memerlukan penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu membuat penerangan kepada rakan-rakan.

Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran.4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis ) Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. Apabila guru menerangkan sesuatu. Selain itu. Oleh itu. Rizal boleh mendengar sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia faham apa yang disampaikan. Rizal seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan. Kemudian. Dia sukar untuk SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 18 . dia sukar untuk mendengar bunyi. dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya. dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan. kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam akademik. namun bagi pelajar yang bermasalah pendengaran. Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. iaitu David dan Rizal. Menurut gurunya. Apabila saya menyuruhnya membaca nota. David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang. Guru-guru mengatakan bahawa dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu. Kedua-dua mereka mempunyai masalah pendengaran. guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari. Kelas ini mempunyai 2 orang pelajar sahaja. mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan. Walaupun mengalami masalah. dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus.

Namun. David juga memerlukan panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. Rizal sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM faham apa yang guru ajar. Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Rizal bersama guru yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian. Pada awal pagi tadi. Apabila dilihat. Apabila ketiadaan guru dalam kelas. David dan Rizal membuat kerja masing-masing. namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. Amat berbeza daripada David. David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-kerja pembersihan. Selepas 4 hari pemerhatian. Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. jadi guru yang mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain. Apabila ditanya mengenai kematian. Dia sempat mengatakan kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain. mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak berdaya untuk melakukan kerjakerja harian. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada perkara yang perlu dibualkan. Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-kelas pendidikan khas ini. Rizal kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Namun dia tidak mengalami masalah autisme. Walaupun David lemah dalam akademik. dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada kelas-kelas lain SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 19 . Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian. Manakala David pula sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Dia boleh memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. kesukaran yang dialaminya tidak menjadi masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin.

Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 20 . namun bila menemui rakan-rakan. Pada pandangan pertama. Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah ataupun hilang. ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk kegunaan Rizal di sekolah. Pada hari ini. Selain itu. tetapi tidak tahu jumpa atau tidak. dia kurang untuk berinteraksi sesama mereka di dalam kelas. ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru. Mungkin disebabkan oleh hanya dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut. Selain itu. guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di rumah. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk ke sekolah. David dilihat sebagai seorang yang suka menyendiri. Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah. dia mempunyai banyak cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dengan sangat baik. Setiap kali pembelajaran dilakukan.

Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk Pelajar Khas”. Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut. mereka sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. Sibu. Saya lihat ia merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja. Kemudian. Masing-masing mempunyai cara panggilan tersendiri. huruf yang melambangkan nama masing-masing. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil jurusan tersebut. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari. Namun. Oleh itu.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat ) Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby. Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. saya dapat lihat pelajar-pelajar sangat gembira SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 21 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada wakil-wakil yang ada. dia mengatakan bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang tersendiri. Mereka juga mewakili “Sibu Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran. Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar bermasalah pendengaran di sini.

Hal ini kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mengikuti aktiviti yang dijalankan. Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain. mereka membentangkan dengan sangat baik. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian. saya dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Walaupun kurang faham apa yang disampaikan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan. Walaupun pada mulanya ada yang masih raguragu dan malu untuk berada dihadapan. namun mereka menerangkan dengan sangat baik. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di hadapan para pelajar. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 22 . Sewaktu pembentangan slaid oleh wakilwakil tersebut. tetapi wakil tersebut dapat menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh yang menarik untuk menerangkannya. Mereka tidak membiarkan pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila menerangkan sesuatu. namun. Amat menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Cara tersebut dapat membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada orang lain. Hal ini kerana pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka. wakil-wakil tersebut membantu pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang.

Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti tersebut. Kemudian. Hal ini membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu. Mereka memerlukan bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi dengan masyarakat. Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk mengikuti jejak langkah senior-senior mereka. Para pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Sambil makan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 23 . Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli Dhoby juga. mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan mereka sendiri. Mereka juga memaparkan golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan. hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual bersama mereka. Mereka mengatakan bahawa pelajar khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-sungguh. mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk menulis. kami rehat dan makan bersama-sama tenaga pengajar yang ada. Selepas tamat sesi pertama. terdapat proses interaksi antara mereka. Selepas rehat.

Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja. Pembalikan ayat turut berlaku. Sewaktu pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik. Aktiviti tersebut ditamatkan dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar. boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-rakan dan guru. Saya hanya bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja. Tatabahasa yang mereka gunakan tunggang-langgang. Ada pelajar yang bernama Ling. Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar. nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. Melalui pembentangan ini. Hari motivasi bersama pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11. Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 24 . mereka sudah dapat memahami maksud yang saya cuba sampaikan. Golongan bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan harian. Hal ini disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul. guru dan para pelajar. dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang. Apabila melihatkan hasil kerja mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan. Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan. para pelajar diminta menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan. Sesungguhnya aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan psikologi positif mereka.30 pagi. mereka juga boleh memperkembangkan pembelajaran mereka di luar bilik darjah.

tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan. dan melalui gambar yang ditunjuk. Monica (Penolong). Namun butiran percakapannya tidak seperti pelajar normal. Afiq dan Teng. mereka berdua mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang ada. Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja. pada hari pemerhatian saya. Pada mulanya Teng bukan seorang yang suka bersosial. Guru-guru juga sering meminta Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan pendidikan khas. Hal tersebut merupakan satu kelebihan baginya. Selain itu.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin ) Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan khas. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. Melalui SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 25 . dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Namun. Dia juga boleh bercakap sedikit namun butiran percakapan tidak jelas. seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di pita suaranya. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. dia sedaya upaya untuk berkongsi sesuatu kepada saya. Teng pula boleh mendengar. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana. Dia hanya menunjuk-nunjuk gambar. Apabila saya mendengar dia bercakap. Dalam kelas ini terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas). Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. Jadi. saya boleh menangkap apa yang cuba disampaikan walaupun maklumatnya sedikit.

namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat. apa yang dinyanyikannya adalah salah. Apabila menulis. Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka. Oleh itu. Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya. Pengesanan terhadap ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk dan tidak boleh bertutur. Situasi di dalam kelas juga begitu. Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang cuba disampaikan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM perbualan saya bersama PPM pendidikan khas. Namun. Bagi pelajar yang bernama Monica pula. walaupun melalui pemerhatian saya. dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar difahami. saya perlu memastikan dia benar-benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya. Teng tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. apabila saya cuba menyampaikan sesuatu. apa yang menariknya. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan pembaca. Tetapi. Dia SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 26 . Dia hanya menggerakkan mulutnya. dia tidak mampu untuk mendengar dan bertutur. Teng hanya cuba untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Cina. Afiq sangat gemar bersosial. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan. Teng baru sahaja dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. dia akan menggunakan bahasa isyarat mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain. Apabila dia cuba berbual dengan saya.

dia tidak akan menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya. Namun. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan kelaskelas yang lain. Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Namun. Dia juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya. dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya. Dia akan berasa terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya. Pemikirannya seolah-olah masih sama seperti kanakkanak. ibunya menghantar dia ke asrama. Setiap kali berjumpa dengan Afiq. Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali. Afiq juga gemar berkomunikasi dengan orang lain. dia sendiri yang mengadu bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. Dia akan bertanyakan banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian. Hal tersebut menjadi kesukaran kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru. dia pasti akan mengatakan dia keseorangan. Apabila berada di rumah. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggeris. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain. setelah beberapa tahun. Dia menjadi leka apabila terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Dahulunya. Hal tersebut kerana dia terlalu leka dengan kemudahan komputer di rumahnya. Afiq tinggal di asrama lelaki sekolah ini. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa Inggeris. Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari supaya SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 27 . Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam keluarganya.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka faham apa yang disampaikan. Para pelajar juga akan mengulang apa yang guru sampaikan. Mereka memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan serta memahami apa yang dipelajari. Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang mereka pelajari. mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 28 .

4.7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5.8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu ) 4.9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis) 4.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 29 .

Dia boleh memahami soalan dengan baik. David pula belajar seorang di dalam kelas. Jadi. David tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab dengan baik. Kemudian. pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa isyarat. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke sekolah. Dia akan mengulang kembali apa yang rakannya buat. David masih membuat kesilapan yang sama. selepas membuat pembetulan. Apabila diteliti. Walaupun merujuk kepada kamus. dia masih memerlukan penerangan untuk setiap perkataan yang sukar. saya menyuruh David untuk menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. Setelah habis tugasan tersebut. selepas kelas tersebut. saya menyuruh dia menyiapkan satu lagi bahagian dalam buku soalan tersebut. untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. Hari ini saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang sakit. saya menyemak kembali tugasan yang dilakukannya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. David menyiapkannya dengan banyak kesilapan. Saya membenarkan pelajar membuat tugasan masing-masing yang belum siap. Selepas menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi. Namun. David boleh melakukan soalan yang ada dengan baik. untuk disemak. David menghantarnya kepada saya. saya masuk ke kelas tingkatan 3. Inggeris dan Cina. Kali ini.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin ) Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. Pada waktu pertama. Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya. Kemudian. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan perkataan bahasa Melayu. Selepas menyiapkan satu bahagian. saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Dengan SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 30 .

dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut. saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh para pelajar. Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka. apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja. sukar untuk mengingatnya. dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM cara itu. Hal tersebut kerana. para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 31 . Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka. Tetapi. Pada pendapat saya. Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan. Monica turut membantu Afiq mengajar Teng berbahasa isyarat. saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 32 .

Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi. Selepas mencontengnya. Saya mengambil kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. Hazemi mengatakan boleh. saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin. membaca buku dan sebagainya. Namun cara mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan sebuah pergaduhan yang serius. Kemudian. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 33 . Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. yang dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya. Tang. terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain „marker‟ dan menconteng muka rakannya. Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama. Seperti biasa mereka membuat tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah. dia ingin membalas kembali apa yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana tiada gunanya membalas tindakan Alvin. Jadi. mereka boleh meneruskan tugasan masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi. Selepas insiden itu. para pelajar diminta untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang. Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng tangannya. Kemudian. Kemudian. hasratnya dihalang oleh Hazemi. Saya memerhati bagaimana mereka menyelesaikan perkara tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu ) Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan. Namun.

David mengatakan soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak memahami apa yang diajar. apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya. sepuluh minit kemudian. Apabila membuat latihan Matematik. Hal ini akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu. Hari ini masuk hari ketiga David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa Inggeris. Semasa guru Matematik menyemak soalan. dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. Pada waktu yang ke-7. Buku daripada waktu sebelumnya masih berada di atas meja. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini. David tidak dapat menjawab dengan baik. Saya menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran seterusnya. Guru menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa ada rakan. dia perlu bertanya semula kepada guru. Apabila dia belajar subjek Matematik. David belajar subjek Matematik. dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. para pelajar sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. Selepas beberapa latihan dibuat oleh David. dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut. saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang dilakukan di dalam bilik rehat guru. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. Menurut cerita daripada guru Geografinya. David sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. dia perlu membuat latihan yang banyak.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Kemudian. saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil ujian Cambridge di sekolah. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab soalan sahaja SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 34 .

malah melakukannya berulang kali. Jadi. apabila dia ingin menjawab soalan. Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka. Kemudian saya lihat. Impak daripada tersebut. Waktu seterusnya adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Setelah siap. saya dan David duduk di hadapan komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian tersebut. Hal tersebut menunjukkan mereka seperti pelajar normal. saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang salah sekali lagi. David tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya. Ada antara aktiviti tersebut. terdapat lebihan masa untuk waktu tersebut. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa tersebut bahawa untuk menjadi guru. Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1 markah. kerana pelajar normal juga sering mengadu mengenai guru yang mereka kurang minat. pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari. Seperti biasa saya akan masuk ke kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. Ada pelajar menyuruh saya menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM kepada mereka. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah. Selepas memberikan kembali tugasan tersebut. kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan pelajar. Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama. Guru tersebut menugaskan saya untuk memainkan perisian Sejarah kepada David. dia akan berfikir dan jika tidak SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 35 . Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut.

Sememangnya David memerlukan latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tahu jawapannya. dia akan menjawab sesuka hati. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 36 .

Hafiz ingin bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Hafiz tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia. saya masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik Tingkatan 5. Saya sekali lagi menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. Ternyata. mereka bertanya kepada saya. Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan bahasa Inggeris yang mudah dengan baik. dan apabila memenangi tahap tersebut. Selang satu waktu. tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca dan menulis. Mereka kelihatan tekun membuat tugasan subjek Matematik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya. Saya memberi masa kepada mereka untuk menyiapkan tugasan mereka. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan tersebut. Pagi-pagi saya masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya. Perisian ini sesuai untuk membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Saadiah pula cuba membina perkataan berdasarkan kamus. Saya membantu Hafiz mengeja. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5. saya masuk ke kelas Tingkatan 5. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 37 .14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis ) Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. Hafiz pula kelihatan seronok. Hafiz sangat gembira. Hari ini pula saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas.

Saya senang berkomunikasi bersama Afiq. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka. Itulah yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 38 . Jika saya tidak memahaminya. Dua waktu yang terakhir. mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang diberikan. Saya hanya memberikan tugasan tersebut kepada Tan. dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa isyarat secara perlahan-lahan. Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa Inggeris. Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa pembelajaran. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa Inggeris mereka. Saya menunjukkan muka surat yang perlu dilakukan. saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek Sains sebanyak 2 masa. saya menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam buku teks. Hal tersebut kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. mereka masih boleh menjawab dengan betul. Kali ini. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. saya tidak memberikan sebarang permainan kepada mereka. Mereka kelihatan bersungguh menyiapkan tugasan. Eileen dan Saadiah sahaja. saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada mereka. Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains berdasarkan jawapan dalam buku teks. Seperti biasa.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selepas rehat pula. Hafiz dapat menyiapkan nota tersebut dengan kadar yang segera. Manakala untuk Hafiz pula. Semasa menyiapkan tugasan. pelajar yang bernama Afiq sempat berborak bersama saya. Jadi saya hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka. mereka akan memastikan orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 39 .

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah.15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat ) Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 40 .

Guru menyuruhnya cuba menulis namanya sendiri di papan putih. Sememangnya peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan karangan. guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber Kebahagiaan”. Selepas rehat pula. pelajar bernama Alexander telah digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan. Setelah menulis namanya. Fikrie disuruh menulis nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. Kemudian. Kemudian guru menerangkan topik SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 41 . Hafiz disuruh untuk menulis namanya di dalam borang pentaksiran PBS. saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh menulis namanya sendiri atau tidak.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian. Minggu lepas. guru memfokuskan kepada Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1. Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie. Selepas itu. Hafiz disuruh menulis nota. Mula-mula. guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di buku latihannnya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. saya melakukan pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Setelah itu. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian. Selepas Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. terdapat kesalahan ejaan yang dilakukannya. Kemudian. Mata pelajaran pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia.

Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang ada dalam buku latihan. Mereka mencari jawapan dalam buku teks. Apabila dia tidak tahu jawapannya. Hafiz boleh mengeluarkan suara. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia melihat Hafiz menguap di dalam kelas. mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya. Perkara yang menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan bahasa isyarat. menyebabkan dia hanya berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa isyarat. Semasa membuat penerangan. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap. Saya duduk di sebelah Eileen. dia sempat bertanya kepada saya bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. Saya turut membantunya menyiapkan tugasan tersebut. saya mengikuti kelas Geografi Tingkatan 1. dia masih boleh berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru. Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan berpandukan nota di dalam buku. Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga habis. Dia mengatakan dia mengantuk. dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar memahaminya. Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam. Namun. namun. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah berdasarkan apa yang dibulat pada SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 42 . Pertama kali saya mendengar suara Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang lepas. Sambil guru menerangkan. Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM hari itu.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM jawapan sebelumnya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 43 . Hafiz sememangnya sukar untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.

17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara biasa. Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam. Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan. Jika guru yang mengajar adalah guru kegemaran mereka. mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat. Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku. Awal-awal pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat. saya berasa gembira kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama. Kali ini dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC. Dia sudah boleh mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. para pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-lambat untuk menyiapkan tugasan mereka. Patrick dimarahi oleh guru kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-abjad SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 44 . Satu perkara yang saya lihat. Bahasa isyarat yang dilakukannya masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut. Patrick menyalin soalan ke dalam jawapannya sebagai rumusan. Hafiz tertinggal beberapa huruf dalam abjad tersebut. Setelah selesai menulis. saya mengikuti pengajaran Pendidikan Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2.

Kemudian. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. menari dan sebagainya. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu dengan sendirinya. Guru yang mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara berikut contohnya menyanyi. selalu tertinggal abjad tertentu di dalam namanya. Hafiz mampu untuk menerangkan satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola dengan sendirinya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Setelah tamat waktu sekolah. Hafiz selalu tersilap menulis namanya. Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang tidak mempunyai makna. Dia hanya menurut apa yang saya eja menggunakan bahasa isyarat. Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 45 . Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap dan memadam papan tulis. Selepas itu. Namun. Yang menyeronokkan. Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan sebuah lagu. Hafiz tidak dapat mengejanya. Selain itu. Hafiz kemudiannya disuruh untuk menulis namanya sendiri. meja dan kipas. Hafiz juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca. guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku. Guru mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran.

0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan 6.1 6. hari ini saya gunakan untuk membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 4. Agak lama kerana terdapat upacara perlantikan pengawas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.2 6.4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat ) 5.0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru 6.4 Masalah Kekurangan Tenaga Guru Kelayakan sebenar Guru-guru Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar Bilik Rehat Guru SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 46 . Proses pengajaran dan pembelajaran 4.3 6.19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis ) 4. Kemudian.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 6.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Contoh Rancangan Pengajaran Individu Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan Lampiran SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 47 .5 7.0 8.0 9.