Refleksi Internship SMK Rosli Dhoby

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

1.0

Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 1

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

2.0

Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 2

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

3.0

Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam programprogram pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan (4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut. Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi inklusif atau badan bukan kerajaan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 3

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

4.0 4.1

Refleksi Internship Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1 sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain. Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan untuk para pelajar. Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu. Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar akan
SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 4

Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. mereka akan mengambil kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. Mereka masih kekok untuk menegur. Sebelum masuk ke kelas. Pada hari pertama. Ketiga-tiga SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 5 . Saya melakukan pemerhatian di seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Dalam kelas ini. cuaca tidak mengizinkan. mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman persekolahan dahulu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. sudah menjadi rutin harian. interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di sini tidak begitu berkembang. Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masingmasing. Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. ada 4 orang pelajar. Apabila saya masuk untuk pemerhatian. 3 orang pelajar ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen. Para pelajar kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka. Selepas kelas dibuka. Setiap wakil daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru. Namun. Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan pelajar mengetahui tugas masing-masing. pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja. walaupun mereka berasa hairan dengan kehadiran saya. pada hari ini. Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung. Interaksi antara guru pula baik. murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing. Kelas pendidikan khas di sini adalah sebanyak 5 buah.

apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011. baru memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1. Micheal. Kelas ini mempunyai 5 orang pelajar yang kesemuanya lelaki. Mohd Fikri. pada pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. kipas dan tempat simpanan alat SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 6 . Di dalam kelas ini terdapat papan putih. pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar. televisyen dan kipas. terdapat papan putih. Mereka adalah Alexander. Oleh itu. Menurut guru yang mengajar. rak simpanan kasut. Penggunaan papan putih ini. menjadi satu kelainan di dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. kipas dan peralatan sukan. rak simpanan kasut. Ting dan Nicholas. mereka menggunakan papan putih untuk menggantikan papan hitam. Mereka adalah David dan Mohd Rizal.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka mengalami masalah pendengaran. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar sahaja. Tulisan yang ditulis di papan putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. Jadi. Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan dengan guru (Lihat Lampiran A). Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada pengajaran yang paling asas. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada sekolah rendah pendengaran. Pelajar tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. rak simpanan buku pelajar. Di dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar. Kebanyakan sekolah di Sarawak masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. Di dalam kelas ini. Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. mesin jahit. alat pemancar (LCD). rak simpanan buku pelajar. Di dalam kelas ini. pelajar yang bernama Nicholas. televisyen.

Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah. pelajar tersebut kelihatan tidak dapat menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Selain itu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM pemancar. pelajar tersebut kelihatan mempunyai penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai masalah pendengaran. rak simpanan buku. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih. walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya yang kurus semakin kurus. terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert. Afiq. Pelajar tersebut mempunyai perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan kepadanya. Menurut pemerhatian saya. para pelajar di dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. Hadi. kipas dan OHP. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses interaksi. _____ dan ______. Nabil. Apabila saya masuk untuk memerhati. Rizal tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap. dia akan berperlakuan agresif seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru. merupakan pelajar perempuan yang berbangsa Cina. Hal tersebut kerana menurut guru yang mengajar. Menurut guru yang mengajar. guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu mendengar. namun butiran percakapannya sukar untuk dikenalpasti. Dalam kelas Tingkatan 4 pula. Monica dan Teng. Jika diperhatikan. Terdapat guru yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 7 . Dia akan menjawab semula dalam bahasa isyarat. apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu. mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. Seperti yang kita tahu. Hazemi. Pelajar yang bernama Teng. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. Alvin. rak kasut.

beberapa orang pelajar ditugaskan untuk mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada. dapat dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari. Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas. Pada permulaannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Aktiviti SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 8 . Walaupun mereka berada dalam tingkatan yang berlainan. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada mereka cara-cara untuk penanaman pokok. Walaupun sukar untuk mendengar. Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup. Berbeza suasananya apabila dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. Saya bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang normal. mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di kawasan yang hendak ditanam. Melalui aktiviti tersebut. mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan baik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran tertentu. namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang guru ajar. Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain. Kemudian. Apabila melihatkan mereka melakukan tugasan yang diberi. Aktiviti itu bermula pada pukul 2 petang. tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. Aktviti yang melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah pendengaran yang dihadapi.

Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar. perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik. Pelajarpelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah. menanam pokok di dalam pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok. Kesimpulannya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 9 .

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Aktiviti ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa.2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa ) Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan. seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah pendengaran. Simptom-simptomnya dapat dilihat dengan jelas. Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain. seperti biasa pelajar- pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai. Mereka berjaya mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih. mengemop. Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 1. ada juga pelajar disuruh untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. Hafiz dilihat gemar membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud. Contohnya dia sering SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 10 . Pelajar ini seolaholah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan. Pada hari ini. mereka masih mampu untuk menyertai aktiviti sebegitu. Hari sebelumnya. pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah. Selain itu. pelajar ini boleh mendengar dengan baik. Para pelajar dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti ini. dia mampu mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. membersihkan papan putih dan mengelap tingkap. Menurut guru yang mengajar serta melalui pemerhatian saya. Hal ini kerana. Pelajarpelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini. Waktu pertama sehingga keempat dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan.

Selain itu. tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. mereka juga mengalami masalah dalam menggunakan imbuhan. pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam pembentukan bahasa. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. namun tidak memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang dipelajari. pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai masalah dalam bahasa. namun apa yang disalin mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih. dia tidak mampu untuk membuatnya dengan baik. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. Hafiz pula mempunyai masalah yang lain. rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 11 . Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya mengalami masalah dalam bahasa. Apabila kita melihat padanya. dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya kita tidak dapat melihatnya. Manakala. Sekiranya guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz. Seperti yang diketahui. Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guruguru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. Walaupun mereka hanya menyalin. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami kesalahan tatabahasa. Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan bahasa. Hafiz juga memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat dilaksanakan. Hal ini kerana tahap pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Seperti contoh. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah hasil campuran huruf yang berlainan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 12 . Hafiz akan disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga Band 6. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat menyalin dengan baik. mereka perlu mengulangi semula tahap yang gagal. dia akan membuat kerja yang lain. Misalnya mata pelajaran Matematik. para guru telah mengambil inisiatif untuk memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz. Namun untuk membuat latihan Matematik. Mereka boleh melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa. Oleh itu. Jika diberi terlalu banyak tugasan. Bagi Hafiz. Hafiz akan diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dalam menguasai pelajaran. sekiranya gagal. Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan kerja rumah yang terlalu banyak. Oleh itu. Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk mencapai tahap Band 1. Hal ini telah menunjukkan Hafiz memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. apabila rakan-rakan membuat latihan. Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak. peratus untuk tidak menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. yang memerlukan para pelajar lulus tahap-tahap ujian yang tertentu. guru-guru akan memberikan tugasan yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah. Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut. Hafiz dapat menyalin tugasan dengan cepat. dia sukar untuk lulus Band 1 kerana masalah yang dihadapinya. namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-sambung. Namun. mereka memerlukan bantuan kalkulator untuk mengira nombor yang ada. Pemerhatian yang teliti perlu dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 13 . guru perlu banyak tahu bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. rakan lain atau masyarakat luar. cara dia membaca dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik. Guru-guru akan menulis nota di papan putih. saya berpeluang untuk memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah pendengaran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selain itu. Hal ini sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah. Kemudian. Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa isyarat tersendiri. Dia melakukan bahasa isyaratnya dengan sangat jelas. guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah. Guru akan menegur kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan. guru akan menyuruh mereka membaca kembali nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Pelajar yang bernama Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. Dua lagi rakan yang lain. Walaupun mengalami kesalahan. Jadi. mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini. manakala murid akan menyalinnya ke dalam buku. Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah. ramai guru yang membantu sepanjang masa. Hal ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru. Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. Guru mengatakan bahawa bacaan tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka.

saya juga mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut. saya dapat lihat banyak situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut. Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. Selain daripada guru. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 14 .

Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-pelajar. Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu ) Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa. dia sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. menghadapi masalah untuk membaca. Fikri kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran. walaupun tiada alat bantu pendengaran. Hal ini kerana. namun dengan suara yang perlahan. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi. kesemuanya lelaki. Guru meminta pelajar untuk membaca secara individu. Apabila saya ikuti kelas bahasa Malaysia. Rakanrakan yang lain pula. dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih. ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-perkataan yang dibaca. ada pelajar yang bernama Nicholas pula. dan tidak pernah memasuki SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 15 . Manakala. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011. Di dalam kelas ini. Dalam kelas ini terdapat 5 orang pelajar. Fikri juga mampu bercakap. Fikri boleh dilatih untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan masyarakat. pelajar di dalam kelas ini hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran. Melalui pemerhatian saya. Menurut guru-guru. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar jika guru bercakap dengan kuat. 4 orang antara mereka mempunyai masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan.

Ada diantara mereka yang sangat minat dalam bermain bola sepak. Jika dilihat. malah semua pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan masalah pembelajaran. Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Mereka juga turut serta dalam SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 16 . minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar tingkatan 5 ke dewan sekolah.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mana-mana sekolah rendah sebelumnya. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada dia dan guru yang mengajar. Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar dalam tingkatan 1. Hal tersebut menunjukkan bahawa para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak. Pendidikan asas bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja. mereka lebih gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar. Apabila mereka mengikuti aliran perdana. Guru tersebut memintanya menghafal semula abjadabjad tersebut. Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya. Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang diajar. Sehingga pada satu tahap. mereka kurang minat akan bidang akademik. mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. Guru yang mengajar pula perlu membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. Selain itu.

para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penceramah.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM aktiviti tersebut. Wujudnya komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang disampaikan oleh orang luar dengan baik. Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 17 . apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Untuk aktiviti seperti ini. Contohnya. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan. rakan yang lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka. Adakalanya mereka tidak memerlukan penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu membuat penerangan kepada rakan-rakan.

Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. Apabila guru menerangkan sesuatu. dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang. Kedua-dua mereka mempunyai masalah pendengaran. dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya. David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran. Menurut gurunya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Dia sukar untuk SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 18 . dia sukar untuk mendengar bunyi. Rizal seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan. Apabila saya menyuruhnya membaca nota. Selain itu. Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam akademik. guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari. Rizal boleh mendengar sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Walaupun mengalami masalah. Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam. Oleh itu. iaitu David dan Rizal. Kelas ini mempunyai 2 orang pelajar sahaja.4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis ) Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia faham apa yang disampaikan. mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan. Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus. Guru-guru mengatakan bahawa dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu. Kemudian. namun bagi pelajar yang bermasalah pendengaran.

Namun. namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. Apabila dilihat. Amat berbeza daripada David. Dia sempat mengatakan kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. Dia boleh memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak berdaya untuk melakukan kerjakerja harian. David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-kerja pembersihan. kesukaran yang dialaminya tidak menjadi masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin. Walaupun David lemah dalam akademik. Rizal kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Apabila ditanya mengenai kematian. David juga memerlukan panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Selepas 4 hari pemerhatian. David dan Rizal membuat kerja masing-masing. Manakala David pula sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Apabila ketiadaan guru dalam kelas. Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. jadi guru yang mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain. Namun dia tidak mengalami masalah autisme. Pada awal pagi tadi.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM faham apa yang guru ajar. Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian. Rizal sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan. dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada kelas-kelas lain SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 19 . Rizal bersama guru yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada perkara yang perlu dibualkan. Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-kelas pendidikan khas ini.

Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 20 . Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah. Setiap kali pembelajaran dilakukan. dia mempunyai banyak cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya. dia kurang untuk berinteraksi sesama mereka di dalam kelas. guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di rumah. ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk kegunaan Rizal di sekolah. ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru. Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah ataupun hilang. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk ke sekolah. Selain itu. Pada hari ini. tetapi tidak tahu jumpa atau tidak. Pada pandangan pertama. Mungkin disebabkan oleh hanya dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut. namun bila menemui rakan-rakan. Selain itu. David dilihat sebagai seorang yang suka menyendiri.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dengan sangat baik.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. saya dapat lihat pelajar-pelajar sangat gembira SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 21 . Sibu. Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk Pelajar Khas”. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang tersendiri. Saya lihat ia merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja. Mereka juga mewakili “Sibu Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil jurusan tersebut. Kemudian. Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. huruf yang melambangkan nama masing-masing. Namun. aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada wakil-wakil yang ada. mereka sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut. Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar bermasalah pendengaran di sini. Masing-masing mempunyai cara panggilan tersendiri. Oleh itu. dia mengatakan bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat ) Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby.

Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila menerangkan sesuatu. Cara tersebut dapat membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada orang lain. Amat menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka tidak membiarkan pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. wakil-wakil tersebut membantu pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang. Walaupun kurang faham apa yang disampaikan. saya dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian. Walaupun pada mulanya ada yang masih raguragu dan malu untuk berada dihadapan. namun. Sewaktu pembentangan slaid oleh wakilwakil tersebut. Hal ini kerana pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di hadapan para pelajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mengikuti aktiviti yang dijalankan. tetapi wakil tersebut dapat menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh yang menarik untuk menerangkannya. mereka membentangkan dengan sangat baik. Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan. Hal ini kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini. namun mereka menerangkan dengan sangat baik. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 22 .

Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli Dhoby juga. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 23 . Sambil makan. mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan mereka sendiri. kami rehat dan makan bersama-sama tenaga pengajar yang ada. Kemudian. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan. hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. Mereka juga memaparkan golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Selepas tamat sesi pertama. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual bersama mereka. Para pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti tersebut. mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk menulis. terdapat proses interaksi antara mereka. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. Selepas rehat. Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Hal ini membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk mengikuti jejak langkah senior-senior mereka. Mereka mengatakan bahawa pelajar khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-sungguh. Mereka memerlukan bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi dengan masyarakat. Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar.

Pembalikan ayat turut berlaku. Ada pelajar yang bernama Ling. mereka juga boleh memperkembangkan pembelajaran mereka di luar bilik darjah. Golongan bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan harian. mereka sudah dapat memahami maksud yang saya cuba sampaikan. Aktiviti tersebut ditamatkan dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar. nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. Hari motivasi bersama pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11. para pelajar diminta menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan. Hal ini disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul.30 pagi. Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. Tatabahasa yang mereka gunakan tunggang-langgang. Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan. Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan. Sewaktu pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik. Saya hanya bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja. Sesungguhnya aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan psikologi positif mereka. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan. boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-rakan dan guru. guru dan para pelajar. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 24 . dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang. Apabila melihatkan hasil kerja mereka. Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar. Melalui pembentangan ini.

Selain itu. Dia hanya menunjuk-nunjuk gambar. Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin ) Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. Guru-guru juga sering meminta Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan pendidikan khas. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Hal tersebut merupakan satu kelebihan baginya. Pada mulanya Teng bukan seorang yang suka bersosial. dia sedaya upaya untuk berkongsi sesuatu kepada saya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. pada hari pemerhatian saya. saya boleh menangkap apa yang cuba disampaikan walaupun maklumatnya sedikit. Teng pula boleh mendengar. Namun. Apabila saya mendengar dia bercakap. Namun butiran percakapannya tidak seperti pelajar normal. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana. kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan khas. Dia juga boleh bercakap sedikit namun butiran percakapan tidak jelas. Dalam kelas ini terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas). mereka berdua mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang ada. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. Melalui SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 25 . dan melalui gambar yang ditunjuk. seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di pita suaranya. Jadi. Afiq dan Teng. Monica (Penolong). tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan. dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris.

Situasi di dalam kelas juga begitu. Dia hanya menggerakkan mulutnya. Apabila menulis. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan. Pengesanan terhadap ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. Afiq sangat gemar bersosial. Bagi pelajar yang bernama Monica pula. Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan pembaca. dia tidak mampu untuk mendengar dan bertutur. apa yang dinyanyikannya adalah salah. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain. apabila saya cuba menyampaikan sesuatu. Teng tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk dan tidak boleh bertutur. Teng hanya cuba untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Cina.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM perbualan saya bersama PPM pendidikan khas. Namun. dia akan menggunakan bahasa isyarat mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar difahami. Apabila dia cuba berbual dengan saya. Oleh itu. walaupun melalui pemerhatian saya. Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya. Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Dia SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 26 . Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka. namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat. Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. Teng baru sahaja dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. apa yang menariknya. saya perlu memastikan dia benar-benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya. Tetapi.

Dia menjadi leka apabila terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Setiap kali berjumpa dengan Afiq. Dia akan berasa terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya. Afiq tinggal di asrama lelaki sekolah ini. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain. dia pasti akan mengatakan dia keseorangan. Afiq juga gemar berkomunikasi dengan orang lain. Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari supaya SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 27 . Apabila berada di rumah. setelah beberapa tahun. Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. Dahulunya. Dia akan bertanyakan banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan kelaskelas yang lain. Namun. Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam keluarganya. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa Inggeris. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggeris. Hal tersebut kerana dia terlalu leka dengan kemudahan komputer di rumahnya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya. Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali. dia sendiri yang mengadu bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. dia tidak akan menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya. Dia juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya. Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. Hal tersebut menjadi kesukaran kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Namun. dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah. ibunya menghantar dia ke asrama. Pemikirannya seolah-olah masih sama seperti kanakkanak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 28 . Mereka memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan serta memahami apa yang dipelajari. Para pelajar juga akan mengulang apa yang guru sampaikan. Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang mereka pelajari. mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka faham apa yang disampaikan.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 29 .8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu ) 4.9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis) 4. 4.7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5.

saya menyemak kembali tugasan yang dilakukannya. Dia akan mengulang kembali apa yang rakannya buat. David masih membuat kesilapan yang sama. David pula belajar seorang di dalam kelas. saya menyuruh dia menyiapkan satu lagi bahagian dalam buku soalan tersebut. Setelah habis tugasan tersebut. selepas membuat pembetulan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Hari ini saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang sakit. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan perkataan bahasa Melayu. Inggeris dan Cina. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke sekolah. David menyiapkannya dengan banyak kesilapan. untuk disemak. selepas kelas tersebut. Kemudian. Pada waktu pertama. Namun. Selepas menyiapkan satu bahagian. dia masih memerlukan penerangan untuk setiap perkataan yang sukar.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin ) Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. David menghantarnya kepada saya. saya menyuruh David untuk menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya. David tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab dengan baik. saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Apabila diteliti. Selepas menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi. Kali ini. Dengan SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 30 . Dia boleh memahami soalan dengan baik. Walaupun merujuk kepada kamus. pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa isyarat. Jadi. David boleh melakukan soalan yang ada dengan baik. saya masuk ke kelas tingkatan 3. Saya membenarkan pelajar membuat tugasan masing-masing yang belum siap. Kemudian. untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Tetapi. saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh para pelajar. Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka. para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM cara itu. Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 31 . sukar untuk mengingatnya. saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah. Pada pendapat saya. apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka. dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut. Monica turut membantu Afiq mengajar Teng berbahasa isyarat. Hal tersebut kerana. dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya. Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan.

12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 32 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.

Kemudian. Saya mengambil kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. hasratnya dihalang oleh Hazemi. dia ingin membalas kembali apa yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin. Jadi. Kemudian. mereka boleh meneruskan tugasan masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi. Tang. terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain „marker‟ dan menconteng muka rakannya. saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin. Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. Namun. Selepas insiden itu. membaca buku dan sebagainya. Kemudian. Seperti biasa mereka membuat tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 33 . Hazemi mengatakan boleh. Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi. Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng tangannya. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana tiada gunanya membalas tindakan Alvin. Saya memerhati bagaimana mereka menyelesaikan perkara tersebut. yang dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya. Selepas mencontengnya. Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang. para pelajar diminta untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu ) Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan. Namun cara mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan sebuah pergaduhan yang serius.

Pada waktu yang ke-7. Hari ini masuk hari ketiga David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa Inggeris. David mengatakan soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. Guru menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa ada rakan. dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut. David tidak dapat menjawab dengan baik. dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. Apabila dia belajar subjek Matematik. saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil ujian Cambridge di sekolah. dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak memahami apa yang diajar. apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya. David sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. sepuluh minit kemudian. dia perlu bertanya semula kepada guru. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini. saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang dilakukan di dalam bilik rehat guru. Buku daripada waktu sebelumnya masih berada di atas meja. David belajar subjek Matematik. Saya menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran seterusnya. Menurut cerita daripada guru Geografinya. Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. Semasa guru Matematik menyemak soalan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Kemudian. dia perlu membuat latihan yang banyak. para pelajar sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. Selepas beberapa latihan dibuat oleh David. Hal ini akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. Apabila membuat latihan Matematik. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab soalan sahaja SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 34 .

terdapat lebihan masa untuk waktu tersebut. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa tersebut bahawa untuk menjadi guru. Ada pelajar menyuruh saya menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. Guru tersebut menugaskan saya untuk memainkan perisian Sejarah kepada David. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut. David tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya. Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. Impak daripada tersebut. Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama. Kemudian saya lihat. Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut. Waktu seterusnya adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang salah sekali lagi. Selepas memberikan kembali tugasan tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM kepada mereka. Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. Jadi. malah melakukannya berulang kali. kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan pelajar. Setelah siap. saya dan David duduk di hadapan komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian tersebut. dia akan berfikir dan jika tidak SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 35 . Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka. Seperti biasa saya akan masuk ke kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah. Ada antara aktiviti tersebut. Hal tersebut menunjukkan mereka seperti pelajar normal. apabila dia ingin menjawab soalan. Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1 markah. kerana pelajar normal juga sering mengadu mengenai guru yang mereka kurang minat. pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari.

dia akan menjawab sesuka hati. Sememangnya David memerlukan latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 36 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tahu jawapannya.

saya masuk ke kelas Tingkatan 5. Pagi-pagi saya masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya. Hafiz pula kelihatan seronok. Hafiz tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia. Saya sekali lagi menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. Hafiz ingin bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek. Perisian ini sesuai untuk membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Saya memberi masa kepada mereka untuk menyiapkan tugasan mereka. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5. Ternyata. Mereka kelihatan tekun membuat tugasan subjek Matematik. Saadiah pula cuba membina perkataan berdasarkan kamus. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya. Hafiz sangat gembira. saya masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik Tingkatan 5. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 37 . Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan bahasa Inggeris yang mudah dengan baik. Selang satu waktu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca dan menulis. dan apabila memenangi tahap tersebut. mereka bertanya kepada saya.14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis ) Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan tersebut. Hari ini pula saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas. Saya membantu Hafiz mengeja.

Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada mereka. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. Hal tersebut kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa isyarat secara perlahan-lahan. mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam buku teks. Saya senang berkomunikasi bersama Afiq. mereka masih boleh menjawab dengan betul. mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan. pelajar yang bernama Afiq sempat berborak bersama saya. Manakala untuk Hafiz pula. Hafiz dapat menyiapkan nota tersebut dengan kadar yang segera. saya tidak memberikan sebarang permainan kepada mereka. saya menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. Seperti biasa. Saya hanya memberikan tugasan tersebut kepada Tan. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. Saya menunjukkan muka surat yang perlu dilakukan. Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains berdasarkan jawapan dalam buku teks. Jika saya tidak memahaminya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selepas rehat pula. Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa pembelajaran. Itulah yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 38 . Semasa menyiapkan tugasan. Kali ini. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa Inggeris mereka. Jadi saya hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka. saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa Inggeris. Dua waktu yang terakhir. saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek Sains sebanyak 2 masa. Eileen dan Saadiah sahaja. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang diberikan. Mereka kelihatan bersungguh menyiapkan tugasan.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka. mereka akan memastikan orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 39 .

Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 40 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat ) Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas.

Selepas rehat pula. Kemudian. saya melakukan pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. Mula-mula. Sememangnya peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Mata pelajaran pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia. Kemudian. Minggu lepas.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian. dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian. Fikrie disuruh menulis nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber Kebahagiaan”. Setelah itu. Hafiz disuruh menulis nota. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh menulis namanya sendiri atau tidak. terdapat kesalahan ejaan yang dilakukannya. Setelah menulis namanya. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan karangan. Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie. pelajar bernama Alexander telah digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan. guru memfokuskan kepada Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1. Guru menyuruhnya cuba menulis namanya sendiri di papan putih. guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di buku latihannnya. guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Hafiz disuruh untuk menulis namanya di dalam borang pentaksiran PBS. Selepas itu. saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. Selepas Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Kemudian guru menerangkan topik SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 41 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.

Mereka mencari jawapan dalam buku teks. Namun.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM hari itu. dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar memahaminya. saya mengikuti kelas Geografi Tingkatan 1. Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang ada dalam buku latihan. Saya duduk di sebelah Eileen. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang lepas. Semasa membuat penerangan. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia melihat Hafiz menguap di dalam kelas. Saya turut membantunya menyiapkan tugasan tersebut. Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap. Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan berpandukan nota di dalam buku. dia sempat bertanya kepada saya bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah berdasarkan apa yang dibulat pada SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 42 . Pertama kali saya mendengar suara Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka. Apabila dia tidak tahu jawapannya. namun. Perkara yang menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan bahasa isyarat. Sambil guru menerangkan. Dia mengatakan dia mengantuk. menyebabkan dia hanya berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa isyarat. Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku. dia masih boleh berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru. Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam. Hafiz boleh mengeluarkan suara. mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya. Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga habis.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 43 . Hafiz sememangnya sukar untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM jawapan sebelumnya.

Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam. Awal-awal pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat. mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat. Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku. para pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-lambat untuk menyiapkan tugasan mereka. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan. Kali ini dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. Patrick dimarahi oleh guru kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. Setelah selesai menulis. Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2. Dia sudah boleh mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut. Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara biasa. Hafiz tertinggal beberapa huruf dalam abjad tersebut. saya berasa gembira kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama. Satu perkara yang saya lihat. Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC.17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris. Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal. Patrick menyalin soalan ke dalam jawapannya sebagai rumusan. saya mengikuti pengajaran Pendidikan Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Jika guru yang mengajar adalah guru kegemaran mereka. Bahasa isyarat yang dilakukannya masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-abjad SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 44 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.

Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap dan memadam papan tulis. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 45 . Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan sebuah lagu. Hafiz juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca. menari dan sebagainya. Yang menyeronokkan. Guru mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran. Selepas itu. Hafiz kemudiannya disuruh untuk menulis namanya sendiri. Hafiz tidak dapat mengejanya. Hafiz selalu tersilap menulis namanya. Namun. Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang tidak mempunyai makna. meja dan kipas. Kemudian. Selain itu. Guru yang mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara berikut contohnya menyanyi. Hafiz mampu untuk menerangkan satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola dengan sendirinya. Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah. Dia hanya menurut apa yang saya eja menggunakan bahasa isyarat.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. selalu tertinggal abjad tertentu di dalam namanya. guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu dengan sendirinya. Setelah tamat waktu sekolah.

Agak lama kerana terdapat upacara perlantikan pengawas.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah.0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan 6.2 6.3 6.1 6. Kemudian. hari ini saya gunakan untuk membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 4.0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru 6.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat ) 5.4 Masalah Kekurangan Tenaga Guru Kelayakan sebenar Guru-guru Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar Bilik Rehat Guru SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 46 . Proses pengajaran dan pembelajaran 4.19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis ) 4.

0 9.5 7.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Contoh Rancangan Pengajaran Individu Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan Lampiran SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 47 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 6.0 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful