PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

1.0

Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 1

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

2.0

Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 2

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

3.0

Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam programprogram pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan (4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut. Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi inklusif atau badan bukan kerajaan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 3

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

4.0 4.1

Refleksi Internship Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1 sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain. Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan untuk para pelajar. Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu. Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar akan
SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 4

walaupun mereka berasa hairan dengan kehadiran saya. Setiap wakil daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru. interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di sini tidak begitu berkembang. mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman persekolahan dahulu. Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. mereka akan mengambil kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. Pada hari pertama. pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja. Apabila saya masuk untuk pemerhatian. Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. ada 4 orang pelajar. pada hari ini. Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. Selepas kelas dibuka. Ketiga-tiga SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 5 . Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung. murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing. Kelas pendidikan khas di sini adalah sebanyak 5 buah. Mereka masih kekok untuk menegur. Para pelajar kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka. hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan pelajar mengetahui tugas masing-masing. Dalam kelas ini. Namun. Saya melakukan pemerhatian di seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. 3 orang pelajar ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen. sudah menjadi rutin harian. Sebelum masuk ke kelas. cuaca tidak mengizinkan. iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Interaksi antara guru pula baik. Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masingmasing.

pelajar yang bernama Nicholas. Kebanyakan sekolah di Sarawak masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. mereka menggunakan papan putih untuk menggantikan papan hitam. Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada pengajaran yang paling asas. rak simpanan buku pelajar. mesin jahit. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan dengan guru (Lihat Lampiran A). rak simpanan buku pelajar. Ting dan Nicholas. Jadi. Di dalam kelas ini terdapat papan putih. Menurut guru yang mengajar. Mereka adalah David dan Mohd Rizal. kipas dan tempat simpanan alat SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 6 . Pelajar tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. televisyen. Di dalam kelas ini. pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar. Oleh itu. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada sekolah rendah pendengaran. menjadi satu kelainan di dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar sahaja. rak simpanan kasut. Tulisan yang ditulis di papan putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. Di dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar. Kelas ini mempunyai 5 orang pelajar yang kesemuanya lelaki. terdapat papan putih. rak simpanan kasut. televisyen dan kipas. Di dalam kelas ini. alat pemancar (LCD). pada pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011. baru memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1. Mohd Fikri. Micheal. Penggunaan papan putih ini. Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. Mereka adalah Alexander.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka mengalami masalah pendengaran. kipas dan peralatan sukan.

_____ dan ______. kipas dan OHP. Apabila saya masuk untuk memerhati. Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. Dia akan menjawab semula dalam bahasa isyarat. Afiq. Rizal tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. dia akan berperlakuan agresif seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru. rak simpanan buku. Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap. Menurut pemerhatian saya. Hazemi. namun butiran percakapannya sukar untuk dikenalpasti. Monica dan Teng. guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu mendengar. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih. Pelajar tersebut mempunyai perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan kepadanya. walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Pelajar yang bernama Teng. Dalam kelas Tingkatan 4 pula. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya yang kurus semakin kurus. terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert. mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. Hadi. Menurut guru yang mengajar. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses interaksi. Jika diperhatikan. Selain itu. pelajar tersebut kelihatan mempunyai penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. Terdapat guru yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 7 . Nabil.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM pemancar. pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai masalah pendengaran. para pelajar di dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. rak kasut. apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu. Seperti yang kita tahu. Hal tersebut kerana menurut guru yang mengajar. merupakan pelajar perempuan yang berbangsa Cina. pelajar tersebut kelihatan tidak dapat menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Alvin.

beberapa orang pelajar ditugaskan untuk mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah pendengaran yang dihadapi. Saya bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu. Pada permulaannya. Walaupun mereka berada dalam tingkatan yang berlainan. Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup. tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di kawasan yang hendak ditanam. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada mereka cara-cara untuk penanaman pokok. Aktviti yang melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang normal. Kemudian. Melalui aktiviti tersebut. Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari. Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas. Berbeza suasananya apabila dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. Walaupun sukar untuk mendengar. mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan baik. Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. Apabila melihatkan mereka melakukan tugasan yang diberi.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran tertentu. Aktiviti SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 8 . Aktiviti itu bermula pada pukul 2 petang. dapat dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang guru ajar.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar. menanam pokok di dalam pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok. perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik. Pelajarpelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah. Kesimpulannya. Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 9 .

Menurut guru yang mengajar serta melalui pemerhatian saya. mereka masih mampu untuk menyertai aktiviti sebegitu. pelajar ini boleh mendengar dengan baik. Hari sebelumnya. Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 1. membersihkan papan putih dan mengelap tingkap. Para pelajar dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti ini. Contohnya dia sering SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 10 . dia mampu mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain. seperti biasa pelajar- pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai.2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa ) Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. Hafiz dilihat gemar membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud. Hal ini kerana. Pelajar ini seolaholah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan. Mereka berjaya mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih. pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah. ada juga pelajar disuruh untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. mengemop. Pada hari ini. Aktiviti ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa. Waktu pertama sehingga keempat dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan. Selain itu. pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah pendengaran. Pelajarpelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini. Simptom-simptomnya dapat dilihat dengan jelas.

dia tidak mampu untuk membuatnya dengan baik. Apabila kita melihat padanya. pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam pembentukan bahasa. Selain itu. Seperti contoh. Seperti yang diketahui. Sekiranya guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz. Walaupun mereka hanya menyalin. Hafiz pula mempunyai masalah yang lain. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz. dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya kita tidak dapat melihatnya. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami kesalahan tatabahasa. Hafiz juga memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat dilaksanakan. Manakala. rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 11 . Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guruguru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. Hal ini kerana tahap pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah hasil campuran huruf yang berlainan. namun tidak memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang dipelajari. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. namun apa yang disalin mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan bahasa. Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya mengalami masalah dalam bahasa.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai masalah dalam bahasa. mereka juga mengalami masalah dalam menggunakan imbuhan.

Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. mereka perlu mengulangi semula tahap yang gagal. para guru telah mengambil inisiatif untuk memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz. mereka memerlukan bantuan kalkulator untuk mengira nombor yang ada. Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut. Oleh itu. Hafiz akan disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan kerja rumah yang terlalu banyak. Bagi Hafiz. guru-guru akan memberikan tugasan yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dalam menguasai pelajaran. Namun. peratus untuk tidak menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. dia akan membuat kerja yang lain. apabila rakan-rakan membuat latihan. namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-sambung. Misalnya mata pelajaran Matematik. Hafiz akan diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis. Hal ini telah menunjukkan Hafiz memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk mencapai tahap Band 1. Pemerhatian yang teliti perlu dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain. dia sukar untuk lulus Band 1 kerana masalah yang dihadapinya. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga Band 6. yang memerlukan para pelajar lulus tahap-tahap ujian yang tertentu. sekiranya gagal. Mereka boleh melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa. Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat menyalin dengan baik. Oleh itu. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 12 . Jika diberi terlalu banyak tugasan. Namun untuk membuat latihan Matematik. Hafiz dapat menyalin tugasan dengan cepat.

Guru mengatakan bahawa bacaan tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka. Hal ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru. apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini. Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. Walaupun mengalami kesalahan. Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa isyarat tersendiri. guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 13 . Guru akan menegur kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan. guru perlu banyak tahu bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. Dia melakukan bahasa isyaratnya dengan sangat jelas. Kemudian. Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah. mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. Guru-guru akan menulis nota di papan putih. ramai guru yang membantu sepanjang masa. Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah. Pelajar yang bernama Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. manakala murid akan menyalinnya ke dalam buku. guru akan menyuruh mereka membaca kembali nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah. Jadi. cara dia membaca dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selain itu. Dua lagi rakan yang lain. saya berpeluang untuk memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah pendengaran. rakan lain atau masyarakat luar.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 14 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. Selain daripada guru. Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini. saya juga mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut. saya dapat lihat banyak situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Menurut guru-guru. ada pelajar yang bernama Nicholas pula. pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan. dan tidak pernah memasuki SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 15 . Melalui pemerhatian saya. ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-perkataan yang dibaca. Fikri boleh dilatih untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan masyarakat. Manakala. walaupun tiada alat bantu pendengaran. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar jika guru bercakap dengan kuat. Fikri kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran. dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran. 4 orang antara mereka mempunyai masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. menghadapi masalah untuk membaca. Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik. kesemuanya lelaki. Guru meminta pelajar untuk membaca secara individu. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi. Di dalam kelas ini. Rakanrakan yang lain pula. Apabila saya ikuti kelas bahasa Malaysia. pelajar di dalam kelas ini hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran. dia sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu ) Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. Dalam kelas ini terdapat 5 orang pelajar. Fikri juga mampu bercakap. Hal ini kerana. namun dengan suara yang perlahan. Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-pelajar. Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa.

Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar tingkatan 5 ke dewan sekolah. Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya. Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Guru tersebut memintanya menghafal semula abjadabjad tersebut. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada dia dan guru yang mengajar. Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. Apabila mereka mengikuti aliran perdana. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. mereka lebih gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. Guru yang mengajar pula perlu membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak. Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar. Sehingga pada satu tahap. mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran. Pendidikan asas bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja. Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar dalam tingkatan 1. Hal tersebut menunjukkan bahawa para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin. mereka kurang minat akan bidang akademik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mana-mana sekolah rendah sebelumnya. Mereka juga turut serta dalam SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 16 . Selain itu. Jika dilihat. Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang diajar. minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Ada diantara mereka yang sangat minat dalam bermain bola sepak. malah semua pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan masalah pembelajaran.

apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan. para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk aktiviti seperti ini. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 17 . Adakalanya mereka tidak memerlukan penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu membuat penerangan kepada rakan-rakan. Wujudnya komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang disampaikan oleh orang luar dengan baik. Contohnya. rakan yang lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM aktiviti tersebut. Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain.

4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis ) Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. Kedua-dua mereka mempunyai masalah pendengaran. Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam. David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran. Rizal seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan. Dia sukar untuk SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 18 . dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan. dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya. mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang. Selain itu. Rizal boleh mendengar sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari. Apabila saya menyuruhnya membaca nota. kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam akademik. Guru-guru mengatakan bahawa dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu. namun bagi pelajar yang bermasalah pendengaran. dia sukar untuk mendengar bunyi. dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Apabila guru menerangkan sesuatu. Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. Walaupun mengalami masalah. iaitu David dan Rizal. dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia faham apa yang disampaikan. Oleh itu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus. Kemudian. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. Kelas ini mempunyai 2 orang pelajar sahaja. Menurut gurunya.

Amat berbeza daripada David. Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian. Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-kelas pendidikan khas ini. David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-kerja pembersihan. namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak berdaya untuk melakukan kerjakerja harian. Namun dia tidak mengalami masalah autisme. Dia boleh memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. jadi guru yang mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain. Apabila ditanya mengenai kematian. dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada kelas-kelas lain SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 19 . David dan Rizal membuat kerja masing-masing. Apabila ketiadaan guru dalam kelas. Namun. Selepas 4 hari pemerhatian. Rizal kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. Walaupun David lemah dalam akademik. Rizal bersama guru yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM faham apa yang guru ajar. David juga memerlukan panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. kesukaran yang dialaminya tidak menjadi masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin. Apabila dilihat. Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada perkara yang perlu dibualkan. Pada awal pagi tadi. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Rizal sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan. Dia sempat mengatakan kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. Manakala David pula sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain.

ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru. namun bila menemui rakan-rakan. Selain itu. Mungkin disebabkan oleh hanya dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut. ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk kegunaan Rizal di sekolah. Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah ataupun hilang.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dengan sangat baik. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk ke sekolah. Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah. Pada hari ini. Selain itu. tetapi tidak tahu jumpa atau tidak. David dilihat sebagai seorang yang suka menyendiri. Pada pandangan pertama. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 20 . Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah. Setiap kali pembelajaran dilakukan. dia kurang untuk berinteraksi sesama mereka di dalam kelas. guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di rumah. dia mempunyai banyak cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya.

Masing-masing mempunyai cara panggilan tersendiri. saya dapat lihat pelajar-pelajar sangat gembira SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 21 . Mereka juga mewakili “Sibu Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran. Sibu. Oleh itu. Namun. Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. Saya lihat ia merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja. mereka sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil jurusan tersebut. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang tersendiri.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. huruf yang melambangkan nama masing-masing. Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk Pelajar Khas”. dia mengatakan bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini. Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar bermasalah pendengaran di sini. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat ) Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby. Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut. aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada wakil-wakil yang ada. Kemudian.

tetapi wakil tersebut dapat menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh yang menarik untuk menerangkannya. saya dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Mereka tidak membiarkan pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. wakil-wakil tersebut membantu pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang. mereka membentangkan dengan sangat baik. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mengikuti aktiviti yang dijalankan. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di hadapan para pelajar. Walaupun pada mulanya ada yang masih raguragu dan malu untuk berada dihadapan. Walaupun kurang faham apa yang disampaikan. Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila menerangkan sesuatu. Hal ini kerana pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka. Amat menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Cara tersebut dapat membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada orang lain. Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Hal ini kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 22 . namun. Sewaktu pembentangan slaid oleh wakilwakil tersebut. namun mereka menerangkan dengan sangat baik. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan.

Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan. kami rehat dan makan bersama-sama tenaga pengajar yang ada. Mereka juga memaparkan golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan mereka sendiri. Kemudian. terdapat proses interaksi antara mereka. Hal ini membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. Sambil makan. Selepas rehat. mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk menulis. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk mengikuti jejak langkah senior-senior mereka. Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. Mereka memerlukan bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi dengan masyarakat. Para pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli Dhoby juga. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual bersama mereka. Mereka mengatakan bahawa pelajar khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-sungguh. hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 23 . Selepas tamat sesi pertama.

Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan. Aktiviti tersebut ditamatkan dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar. Pembalikan ayat turut berlaku. Ada pelajar yang bernama Ling. Golongan bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan harian. Saya hanya bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja. Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja. Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar. Sewaktu pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik.30 pagi. Melalui pembentangan ini. guru dan para pelajar. Tatabahasa yang mereka gunakan tunggang-langgang. Apabila melihatkan hasil kerja mereka. nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. Sesungguhnya aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan psikologi positif mereka. mereka juga boleh memperkembangkan pembelajaran mereka di luar bilik darjah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 24 . Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan. Hal ini disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul. boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-rakan dan guru. para pelajar diminta menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan. mereka sudah dapat memahami maksud yang saya cuba sampaikan. Hari motivasi bersama pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11. dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang.

dia sedaya upaya untuk berkongsi sesuatu kepada saya.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin ) Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. Namun. Dalam kelas ini terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas). Jadi. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana. Monica (Penolong). Melalui SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 25 . Teng pula boleh mendengar. seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di pita suaranya. saya boleh menangkap apa yang cuba disampaikan walaupun maklumatnya sedikit. Selain itu. mereka berdua mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang ada. dan melalui gambar yang ditunjuk. Apabila saya mendengar dia bercakap. tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan. Dia hanya menunjuk-nunjuk gambar. Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja. Hal tersebut merupakan satu kelebihan baginya. Dia juga boleh bercakap sedikit namun butiran percakapan tidak jelas. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan khas. Guru-guru juga sering meminta Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan pendidikan khas. dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. pada hari pemerhatian saya. Afiq dan Teng.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Pada mulanya Teng bukan seorang yang suka bersosial. Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. Namun butiran percakapannya tidak seperti pelajar normal.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM perbualan saya bersama PPM pendidikan khas. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan pembaca. Apabila dia cuba berbual dengan saya. Pengesanan terhadap ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. walaupun melalui pemerhatian saya. Teng baru sahaja dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. apa yang dinyanyikannya adalah salah. saya perlu memastikan dia benar-benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya. Bagi pelajar yang bernama Monica pula. Teng tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. Situasi di dalam kelas juga begitu. Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Teng hanya cuba untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Cina. Dia hanya menggerakkan mulutnya. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain. Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya. Apabila menulis. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk dan tidak boleh bertutur. Namun. Dia SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 26 . apa yang menariknya. apabila saya cuba menyampaikan sesuatu. dia tidak mampu untuk mendengar dan bertutur. dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar difahami. Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat. Afiq sangat gemar bersosial. dia akan menggunakan bahasa isyarat mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka. Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan. Oleh itu. Tetapi. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan.

Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari supaya SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 27 . dia sendiri yang mengadu bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah. Apabila berada di rumah. dia tidak akan menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya. Hal tersebut kerana dia terlalu leka dengan kemudahan komputer di rumahnya. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan kelaskelas yang lain. Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. Dia akan bertanyakan banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian. Dia juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya. Hal tersebut menjadi kesukaran kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Namun. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa Inggeris. Namun. setelah beberapa tahun. Afiq juga gemar berkomunikasi dengan orang lain. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggeris. ibunya menghantar dia ke asrama. Afiq tinggal di asrama lelaki sekolah ini. Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. dia pasti akan mengatakan dia keseorangan. Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Dahulunya. Dia akan berasa terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya. Pemikirannya seolah-olah masih sama seperti kanakkanak. Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam keluarganya. Dia menjadi leka apabila terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Setiap kali berjumpa dengan Afiq. Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain.

Mereka memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan serta memahami apa yang dipelajari.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka faham apa yang disampaikan. Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang mereka pelajari. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 28 . Para pelajar juga akan mengulang apa yang guru sampaikan. mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka.

10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 29 .9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis) 4. 4.7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu ) 4.

pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa isyarat. Selepas menyiapkan satu bahagian. Jadi. Dia boleh memahami soalan dengan baik. David boleh melakukan soalan yang ada dengan baik. Dengan SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 30 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya. saya menyuruh dia menyiapkan satu lagi bahagian dalam buku soalan tersebut. Saya membenarkan pelajar membuat tugasan masing-masing yang belum siap. Apabila diteliti. saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. dia masih memerlukan penerangan untuk setiap perkataan yang sukar. Namun. saya menyuruh David untuk menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. Hari ini saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang sakit. Inggeris dan Cina. untuk disemak. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke sekolah. Pada waktu pertama. Kemudian. David pula belajar seorang di dalam kelas. Kali ini.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin ) Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. David tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab dengan baik. Selepas menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan perkataan bahasa Melayu. Kemudian. David menyiapkannya dengan banyak kesilapan. Walaupun merujuk kepada kamus. selepas kelas tersebut. selepas membuat pembetulan. Dia akan mengulang kembali apa yang rakannya buat. David menghantarnya kepada saya. Setelah habis tugasan tersebut. untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. saya masuk ke kelas tingkatan 3. saya menyemak kembali tugasan yang dilakukannya. David masih membuat kesilapan yang sama.

saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah. Hal tersebut kerana. Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka. dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya. sukar untuk mengingatnya. Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 31 . apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM cara itu. Monica turut membantu Afiq mengajar Teng berbahasa isyarat. Pada pendapat saya. para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat. Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan. saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh para pelajar. dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Tetapi.

12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 32 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.

yang dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana tiada gunanya membalas tindakan Alvin. Selepas mencontengnya. terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain „marker‟ dan menconteng muka rakannya. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang. para pelajar diminta untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing. Tang. Jadi. Kemudian. Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. Saya mengambil kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin. Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng tangannya. dia ingin membalas kembali apa yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin. membaca buku dan sebagainya. Namun cara mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan sebuah pergaduhan yang serius. Selepas insiden itu. Namun.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu ) Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan. Kemudian. Kemudian. Hazemi mengatakan boleh. Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi. mereka boleh meneruskan tugasan masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi. Saya memerhati bagaimana mereka menyelesaikan perkara tersebut. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 33 . hasratnya dihalang oleh Hazemi. Seperti biasa mereka membuat tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah.

Hal ini akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu. para pelajar sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. Menurut cerita daripada guru Geografinya. Saya menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran seterusnya. Apabila membuat latihan Matematik. dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut. apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya. Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak memahami apa yang diajar. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa Inggeris. Selepas beberapa latihan dibuat oleh David. dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. Guru menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa ada rakan. sepuluh minit kemudian. dia perlu membuat latihan yang banyak.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Kemudian. David tidak dapat menjawab dengan baik. saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang dilakukan di dalam bilik rehat guru. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini. Apabila dia belajar subjek Matematik. Buku daripada waktu sebelumnya masih berada di atas meja. David sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. Semasa guru Matematik menyemak soalan. dia perlu bertanya semula kepada guru. David mengatakan soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab soalan sahaja SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 34 . David belajar subjek Matematik. saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil ujian Cambridge di sekolah. Pada waktu yang ke-7. Hari ini masuk hari ketiga David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah.

kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan pelajar. saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang salah sekali lagi. dia akan berfikir dan jika tidak SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 35 . Kemudian saya lihat. Ada pelajar menyuruh saya menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama. pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari. Seperti biasa saya akan masuk ke kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa tersebut bahawa untuk menjadi guru. terdapat lebihan masa untuk waktu tersebut. Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka. Hal tersebut menunjukkan mereka seperti pelajar normal. Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. Ada antara aktiviti tersebut. kerana pelajar normal juga sering mengadu mengenai guru yang mereka kurang minat. Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut. malah melakukannya berulang kali. Guru tersebut menugaskan saya untuk memainkan perisian Sejarah kepada David. Selepas memberikan kembali tugasan tersebut. Jadi. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM kepada mereka. Waktu seterusnya adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). saya dan David duduk di hadapan komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian tersebut. Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. Setelah siap. apabila dia ingin menjawab soalan. David tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya. Impak daripada tersebut. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah. Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1 markah.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 36 . dia akan menjawab sesuka hati.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tahu jawapannya. Sememangnya David memerlukan latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu.

Saya sekali lagi menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. Ternyata. Hafiz sangat gembira. Selang satu waktu. Mereka kelihatan tekun membuat tugasan subjek Matematik. Hafiz tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia.14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis ) Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5. Hafiz pula kelihatan seronok. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 37 . Hafiz ingin bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Saadiah pula cuba membina perkataan berdasarkan kamus. Hari ini pula saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas. dan apabila memenangi tahap tersebut. saya masuk ke kelas Tingkatan 5.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan bahasa Inggeris yang mudah dengan baik. saya masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik Tingkatan 5. Perisian ini sesuai untuk membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Saya membantu Hafiz mengeja. Saya memberi masa kepada mereka untuk menyiapkan tugasan mereka. Pagi-pagi saya masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. mereka bertanya kepada saya. tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca dan menulis. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan tersebut. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya.

Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains berdasarkan jawapan dalam buku teks. Kali ini. Eileen dan Saadiah sahaja. Dua waktu yang terakhir. mereka masih boleh menjawab dengan betul. Mereka kelihatan bersungguh menyiapkan tugasan. Manakala untuk Hafiz pula. Jadi saya hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka. mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang diberikan. Hafiz dapat menyiapkan nota tersebut dengan kadar yang segera. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. Semasa menyiapkan tugasan. Itulah yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 38 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selepas rehat pula. Jika saya tidak memahaminya. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa Inggeris mereka. Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. pelajar yang bernama Afiq sempat berborak bersama saya. Hal tersebut kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa isyarat secara perlahan-lahan. saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek Sains sebanyak 2 masa. saya tidak memberikan sebarang permainan kepada mereka. Seperti biasa. Saya menunjukkan muka surat yang perlu dilakukan. Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa pembelajaran. saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada mereka. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam buku teks. saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa Inggeris. Saya hanya memberikan tugasan tersebut kepada Tan. saya menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan. Saya senang berkomunikasi bersama Afiq.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 39 . mereka akan memastikan orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 40 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah.15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat ) Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas.

guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber Kebahagiaan”. Mula-mula. Fikrie disuruh menulis nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. Sememangnya peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Kemudian. Selepas rehat pula. Setelah menulis namanya. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh menulis namanya sendiri atau tidak. guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di buku latihannnya. Selepas Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Selepas itu. guru memfokuskan kepada Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1. Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian. Kemudian guru menerangkan topik SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 41 . Mata pelajaran pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia. Hafiz disuruh untuk menulis namanya di dalam borang pentaksiran PBS. terdapat kesalahan ejaan yang dilakukannya. Guru menyuruhnya cuba menulis namanya sendiri di papan putih. Kemudian.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian. saya melakukan pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Setelah itu. Minggu lepas. saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan karangan. Hafiz disuruh menulis nota. pelajar bernama Alexander telah digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan.

Dia mengatakan dia mengantuk. namun. menyebabkan dia hanya berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa isyarat. mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya. saya mengikuti kelas Geografi Tingkatan 1. Apabila dia tidak tahu jawapannya. dia masih boleh berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM hari itu. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah berdasarkan apa yang dibulat pada SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 42 . Namun. Saya duduk di sebelah Eileen. Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku. Saya turut membantunya menyiapkan tugasan tersebut. Sambil guru menerangkan. Perkara yang menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan bahasa isyarat. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap. Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan berpandukan nota di dalam buku. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia melihat Hafiz menguap di dalam kelas. Hafiz boleh mengeluarkan suara. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang lepas. Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang ada dalam buku latihan. Pertama kali saya mendengar suara Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka. Semasa membuat penerangan. Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam. Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga habis. dia sempat bertanya kepada saya bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Mereka mencari jawapan dalam buku teks. dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar memahaminya.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM jawapan sebelumnya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 43 . Hafiz sememangnya sukar untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.

17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Patrick dimarahi oleh guru kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. Hafiz tertinggal beberapa huruf dalam abjad tersebut. Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku. saya mengikuti pengajaran Pendidikan Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Awal-awal pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-abjad SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 44 . Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara biasa. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan. Bahasa isyarat yang dilakukannya masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut. Jika guru yang mengajar adalah guru kegemaran mereka. Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC. Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat. Patrick menyalin soalan ke dalam jawapannya sebagai rumusan. Dia sudah boleh mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut. Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam. Satu perkara yang saya lihat. Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya. saya berasa gembira kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama. Kali ini dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. para pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-lambat untuk menyiapkan tugasan mereka. Setelah selesai menulis.

Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah. Guru yang mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara berikut contohnya menyanyi. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 45 . Dia hanya menurut apa yang saya eja menggunakan bahasa isyarat. Selain itu. Setelah tamat waktu sekolah. Hafiz selalu tersilap menulis namanya. Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap dan memadam papan tulis. Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan sebuah lagu. Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang tidak mempunyai makna. Kemudian. Hafiz kemudiannya disuruh untuk menulis namanya sendiri. Namun.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu dengan sendirinya. menari dan sebagainya. Yang menyeronokkan. Hafiz tidak dapat mengejanya. Selepas itu. Hafiz mampu untuk menerangkan satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola dengan sendirinya. Hafiz juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca. guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku. selalu tertinggal abjad tertentu di dalam namanya. Guru mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran. meja dan kipas.

4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat ) 5.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah.3 6. Proses pengajaran dan pembelajaran 4.0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan 6. hari ini saya gunakan untuk membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 4. Agak lama kerana terdapat upacara perlantikan pengawas.1 6.2 6.4 Masalah Kekurangan Tenaga Guru Kelayakan sebenar Guru-guru Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar Bilik Rehat Guru SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 46 . Kemudian.19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis ) 4.0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru 6.

5 7.0 8.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Contoh Rancangan Pengajaran Individu Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan Lampiran SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 47 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 6.0 9.