PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

1.0

Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 1

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

2.0

Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 2

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

3.0

Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam programprogram pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan (4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut. Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi inklusif atau badan bukan kerajaan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 3

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

4.0 4.1

Refleksi Internship Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1 sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain. Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan untuk para pelajar. Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu. Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar akan
SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 4

Kelas pendidikan khas di sini adalah sebanyak 5 buah. Setiap wakil daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru. Ketiga-tiga SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 5 . Namun. hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. Para pelajar kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka. 3 orang pelajar ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen. mereka akan mengambil kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. cuaca tidak mengizinkan. Apabila saya masuk untuk pemerhatian. sudah menjadi rutin harian. Interaksi antara guru pula baik. pada hari ini. Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masingmasing. ada 4 orang pelajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan pelajar mengetahui tugas masing-masing. Mereka masih kekok untuk menegur. murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing. interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di sini tidak begitu berkembang. pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja. Sebelum masuk ke kelas. Dalam kelas ini. Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. Pada hari pertama. Selepas kelas dibuka. iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung. Saya melakukan pemerhatian di seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman persekolahan dahulu. walaupun mereka berasa hairan dengan kehadiran saya.

Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada pengajaran yang paling asas. Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. mesin jahit. pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar. Pelajar tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. Kebanyakan sekolah di Sarawak masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. televisyen dan kipas. Kelas ini mempunyai 5 orang pelajar yang kesemuanya lelaki. Ting dan Nicholas. Mohd Fikri. mereka menggunakan papan putih untuk menggantikan papan hitam. Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. kipas dan tempat simpanan alat SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 6 . pada pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. Menurut guru yang mengajar. pelajar yang bernama Nicholas. Micheal. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar sahaja. kipas dan peralatan sukan. Mereka adalah David dan Mohd Rizal. televisyen. apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011. menjadi satu kelainan di dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. terdapat papan putih. baru memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1. Penggunaan papan putih ini. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada sekolah rendah pendengaran. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan dengan guru (Lihat Lampiran A). rak simpanan buku pelajar. Di dalam kelas ini terdapat papan putih. rak simpanan buku pelajar. Mereka adalah Alexander. alat pemancar (LCD). Tulisan yang ditulis di papan putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. Oleh itu. Di dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar. Di dalam kelas ini. rak simpanan kasut. rak simpanan kasut. Di dalam kelas ini.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka mengalami masalah pendengaran. Jadi.

namun butiran percakapannya sukar untuk dikenalpasti. Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap. apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu. Dalam kelas Tingkatan 4 pula. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya yang kurus semakin kurus. Rizal tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Terdapat guru yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 7 . Alvin. rak simpanan buku. para pelajar di dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. Apabila saya masuk untuk memerhati. dia akan berperlakuan agresif seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru. guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu mendengar. kipas dan OHP. Jika diperhatikan. pelajar tersebut kelihatan tidak dapat menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses interaksi. Seperti yang kita tahu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM pemancar. merupakan pelajar perempuan yang berbangsa Cina. Dia akan menjawab semula dalam bahasa isyarat. Nabil. mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. Pelajar tersebut mempunyai perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan kepadanya. Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah. walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih. pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai masalah pendengaran. terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. Monica dan Teng. pelajar tersebut kelihatan mempunyai penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. Menurut guru yang mengajar. rak kasut. Pelajar yang bernama Teng. Menurut pemerhatian saya. _____ dan ______. Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. Hazemi. Afiq. Hal tersebut kerana menurut guru yang mengajar. Selain itu. Hadi.

Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas. Melalui aktiviti tersebut. mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan baik. Walaupun mereka berada dalam tingkatan yang berlainan. namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang guru ajar. beberapa orang pelajar ditugaskan untuk mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada. Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah pendengaran yang dihadapi. Aktviti yang melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di kawasan yang hendak ditanam.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran tertentu. Walaupun sukar untuk mendengar. Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain. Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari. Berbeza suasananya apabila dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. Aktiviti SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 8 . Apabila melihatkan mereka melakukan tugasan yang diberi. tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada mereka cara-cara untuk penanaman pokok. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang normal. Pada permulaannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Aktiviti itu bermula pada pukul 2 petang. Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. Kemudian. dapat dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. Saya bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu.

Kesimpulannya. perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik. menanam pokok di dalam pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok. Pelajarpelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 9 . Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar.

Selain itu. Waktu pertama sehingga keempat dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan. seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. Simptom-simptomnya dapat dilihat dengan jelas. Hari sebelumnya. mengemop. mereka masih mampu untuk menyertai aktiviti sebegitu. Contohnya dia sering SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 10 . ada juga pelajar disuruh untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 1.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Pada hari ini. pelajar ini boleh mendengar dengan baik. pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah pendengaran. Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain. Menurut guru yang mengajar serta melalui pemerhatian saya. Hal ini kerana. membersihkan papan putih dan mengelap tingkap. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan. Aktiviti ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa. pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah. Pelajar ini seolaholah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme. Hafiz dilihat gemar membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud. Para pelajar dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti ini.2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa ) Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan. Pelajarpelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini. dia mampu mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. seperti biasa pelajar- pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai. Mereka berjaya mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih.

Seperti yang diketahui. Selain itu. Apabila kita melihat padanya. Hal ini kerana tahap pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Seperti contoh. Hafiz pula mempunyai masalah yang lain. Hafiz juga memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat dilaksanakan. namun apa yang disalin mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. Manakala. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih. Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan bahasa. Walaupun mereka hanya menyalin. Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya mengalami masalah dalam bahasa. mereka juga mengalami masalah dalam menggunakan imbuhan. namun tidak memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang dipelajari. tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami kesalahan tatabahasa. dia tidak mampu untuk membuatnya dengan baik. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz. Sekiranya guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz. rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 11 . Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guruguru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam pembentukan bahasa. dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya kita tidak dapat melihatnya. pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai masalah dalam bahasa.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah hasil campuran huruf yang berlainan.

Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat menyalin dengan baik. mereka memerlukan bantuan kalkulator untuk mengira nombor yang ada. dia akan membuat kerja yang lain. Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk mencapai tahap Band 1. peratus untuk tidak menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. apabila rakan-rakan membuat latihan. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga Band 6. Misalnya mata pelajaran Matematik. Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan kerja rumah yang terlalu banyak.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dalam menguasai pelajaran. mereka perlu mengulangi semula tahap yang gagal. Hal ini telah menunjukkan Hafiz memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. Oleh itu. Hafiz dapat menyalin tugasan dengan cepat. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 12 . Jika diberi terlalu banyak tugasan. Bagi Hafiz. Oleh itu. guru-guru akan memberikan tugasan yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah. para guru telah mengambil inisiatif untuk memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz. Hafiz akan diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis. Namun untuk membuat latihan Matematik. namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-sambung. Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak. Mereka boleh melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa. Pemerhatian yang teliti perlu dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain. Namun. yang memerlukan para pelajar lulus tahap-tahap ujian yang tertentu. dia sukar untuk lulus Band 1 kerana masalah yang dihadapinya. Hafiz akan disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. sekiranya gagal.

guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah. rakan lain atau masyarakat luar. Guru mengatakan bahawa bacaan tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka. guru akan menyuruh mereka membaca kembali nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Guru akan menegur kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan. Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. Hal ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru. guru perlu banyak tahu bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. Dua lagi rakan yang lain. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 13 . Dia melakukan bahasa isyaratnya dengan sangat jelas. ramai guru yang membantu sepanjang masa. manakala murid akan menyalinnya ke dalam buku. Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah. Walaupun mengalami kesalahan. Pelajar yang bernama Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. saya berpeluang untuk memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah pendengaran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selain itu. apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini. Jadi. Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa isyarat tersendiri. Kemudian. Hal ini sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah. mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. cara dia membaca dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik. Guru-guru akan menulis nota di papan putih.

saya juga mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut. saya dapat lihat banyak situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini. Selain daripada guru. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 14 .

Fikri juga mampu bercakap. Fikri boleh dilatih untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan masyarakat. Manakala. walaupun tiada alat bantu pendengaran. Fikri kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran. dia sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan. pelajar di dalam kelas ini hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011. menghadapi masalah untuk membaca.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu ) Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. Melalui pemerhatian saya. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-perkataan yang dibaca. Guru meminta pelajar untuk membaca secara individu. dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran. Apabila saya ikuti kelas bahasa Malaysia. kesemuanya lelaki. namun dengan suara yang perlahan. Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-pelajar. Rakanrakan yang lain pula. Menurut guru-guru. 4 orang antara mereka mempunyai masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. Dalam kelas ini terdapat 5 orang pelajar. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar jika guru bercakap dengan kuat. ada pelajar yang bernama Nicholas pula. dan tidak pernah memasuki SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 15 . Di dalam kelas ini. Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik. Hal ini kerana. dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih. Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa.

Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Apabila mereka mengikuti aliran perdana. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak. Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya. Selain itu. Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar. malah semua pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan masalah pembelajaran. Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. mereka lebih gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. mereka kurang minat akan bidang akademik. Guru tersebut memintanya menghafal semula abjadabjad tersebut. Jika dilihat. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada dia dan guru yang mengajar. Guru yang mengajar pula perlu membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. Ada diantara mereka yang sangat minat dalam bermain bola sepak. Sehingga pada satu tahap. mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mana-mana sekolah rendah sebelumnya. Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar tingkatan 5 ke dewan sekolah. Mereka juga turut serta dalam SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 16 . minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar dalam tingkatan 1. Hal tersebut menunjukkan bahawa para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin. Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang diajar. Pendidikan asas bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja.

para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Wujudnya komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang disampaikan oleh orang luar dengan baik. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 17 . Contohnya. Adakalanya mereka tidak memerlukan penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu membuat penerangan kepada rakan-rakan. apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Untuk aktiviti seperti ini. rakan yang lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka. Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM aktiviti tersebut.

Menurut gurunya. Walaupun mengalami masalah. Apabila saya menyuruhnya membaca nota. guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari. Kelas ini mempunyai 2 orang pelajar sahaja. Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus. dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia faham apa yang disampaikan. Kemudian. Kedua-dua mereka mempunyai masalah pendengaran. namun bagi pelajar yang bermasalah pendengaran. dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang.4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis ) Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. Guru-guru mengatakan bahawa dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya. mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan. dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan. Rizal boleh mendengar sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Dia sukar untuk SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 18 . Apabila guru menerangkan sesuatu. dia sukar untuk mendengar bunyi. Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam. Selain itu. kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam akademik. Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. Rizal seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan. Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. iaitu David dan Rizal. Oleh itu.

Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-kelas pendidikan khas ini. David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-kerja pembersihan. dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada kelas-kelas lain SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 19 . David dan Rizal membuat kerja masing-masing. Selepas 4 hari pemerhatian. Walaupun David lemah dalam akademik. Rizal sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan. David juga memerlukan panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. Dia sempat mengatakan kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain. kesukaran yang dialaminya tidak menjadi masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin. Apabila dilihat. Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Amat berbeza daripada David. namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. Dia boleh memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada perkara yang perlu dibualkan. Rizal bersama guru yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian. Namun dia tidak mengalami masalah autisme. Manakala David pula sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Rizal kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian. Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun. Pada awal pagi tadi. mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak berdaya untuk melakukan kerjakerja harian. jadi guru yang mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain. Apabila ditanya mengenai kematian. Apabila ketiadaan guru dalam kelas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM faham apa yang guru ajar.

Selain itu. Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah. namun bila menemui rakan-rakan. Pada hari ini. dia kurang untuk berinteraksi sesama mereka di dalam kelas. dia mempunyai banyak cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya. Selain itu. ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dengan sangat baik. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 20 . Setiap kali pembelajaran dilakukan. ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk kegunaan Rizal di sekolah. Mungkin disebabkan oleh hanya dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut. Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah ataupun hilang. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk ke sekolah. David dilihat sebagai seorang yang suka menyendiri. tetapi tidak tahu jumpa atau tidak. Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah. guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di rumah. Pada pandangan pertama.

huruf yang melambangkan nama masing-masing. Namun. saya dapat lihat pelajar-pelajar sangat gembira SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 21 . Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut. aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada wakil-wakil yang ada. Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk Pelajar Khas”. mereka sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil jurusan tersebut. dia mengatakan bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini. Masing-masing mempunyai cara panggilan tersendiri. Mereka juga mewakili “Sibu Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran. Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar bermasalah pendengaran di sini. Sibu. Oleh itu. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari. Saya lihat ia merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang tersendiri.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat ) Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Kemudian.

namun mereka menerangkan dengan sangat baik. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian. Amat menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Cara tersebut dapat membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada orang lain. Hal ini kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di hadapan para pelajar. saya dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Mereka tidak membiarkan pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 22 . Walaupun pada mulanya ada yang masih raguragu dan malu untuk berada dihadapan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mengikuti aktiviti yang dijalankan. Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila menerangkan sesuatu. Sewaktu pembentangan slaid oleh wakilwakil tersebut. mereka membentangkan dengan sangat baik. namun. Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain. tetapi wakil tersebut dapat menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh yang menarik untuk menerangkannya. wakil-wakil tersebut membantu pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang. Walaupun kurang faham apa yang disampaikan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan. Hal ini kerana pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka.

Mereka juga memaparkan golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Sambil makan. mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan mereka sendiri. hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan. kami rehat dan makan bersama-sama tenaga pengajar yang ada. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual bersama mereka. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk mengikuti jejak langkah senior-senior mereka. Kemudian. Mereka memerlukan bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi dengan masyarakat. Mereka mengatakan bahawa pelajar khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-sungguh. Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang dilakukan dalam kehidupan seharian.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk menulis. Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli Dhoby juga. Para pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. Hal ini membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu. Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti tersebut. Selepas tamat sesi pertama. Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar. Selepas rehat. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 23 . terdapat proses interaksi antara mereka.

dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang. Golongan bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan harian. Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan. Sewaktu pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik. guru dan para pelajar. nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja. Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar. Hal ini disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul. Ada pelajar yang bernama Ling. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 24 . mereka juga boleh memperkembangkan pembelajaran mereka di luar bilik darjah. Melalui pembentangan ini. boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-rakan dan guru. Saya hanya bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja. para pelajar diminta menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan. Pembalikan ayat turut berlaku. mereka sudah dapat memahami maksud yang saya cuba sampaikan.30 pagi. Aktiviti tersebut ditamatkan dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan. Sesungguhnya aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan psikologi positif mereka. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan. Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. Hari motivasi bersama pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11. Tatabahasa yang mereka gunakan tunggang-langgang. Apabila melihatkan hasil kerja mereka.

Hal tersebut merupakan satu kelebihan baginya. tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin ) Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. mereka berdua mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang ada. Namun butiran percakapannya tidak seperti pelajar normal. seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di pita suaranya. kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan khas. dia sedaya upaya untuk berkongsi sesuatu kepada saya. dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dia hanya menunjuk-nunjuk gambar. Teng pula boleh mendengar. Pada mulanya Teng bukan seorang yang suka bersosial. Monica (Penolong). Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. Selain itu. saya boleh menangkap apa yang cuba disampaikan walaupun maklumatnya sedikit. Namun. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. dan melalui gambar yang ditunjuk. Guru-guru juga sering meminta Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan pendidikan khas. Jadi. pada hari pemerhatian saya. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Dalam kelas ini terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas). Dia juga boleh bercakap sedikit namun butiran percakapan tidak jelas. Melalui SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 25 . Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja. Apabila saya mendengar dia bercakap.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Afiq dan Teng.

saya perlu memastikan dia benar-benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM perbualan saya bersama PPM pendidikan khas. Afiq sangat gemar bersosial. Dia hanya menggerakkan mulutnya. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain. dia tidak mampu untuk mendengar dan bertutur. Teng baru sahaja dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. apa yang dinyanyikannya adalah salah. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan pembaca. Teng tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. Namun. apa yang menariknya. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan. namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat. Pengesanan terhadap ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. Oleh itu. Apabila menulis. apabila saya cuba menyampaikan sesuatu. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk dan tidak boleh bertutur. Situasi di dalam kelas juga begitu. Tetapi. Teng hanya cuba untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Cina. Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka. Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan. Bagi pelajar yang bernama Monica pula. Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar difahami. Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya. walaupun melalui pemerhatian saya. Apabila dia cuba berbual dengan saya. Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang cuba disampaikan. dia akan menggunakan bahasa isyarat mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. Dia SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 26 .

Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain. Namun. Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan kelaskelas yang lain. Afiq tinggal di asrama lelaki sekolah ini. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggeris. Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari supaya SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 27 . ibunya menghantar dia ke asrama. Namun. Dia akan bertanyakan banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian. Hal tersebut menjadi kesukaran kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Dia menjadi leka apabila terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Pemikirannya seolah-olah masih sama seperti kanakkanak. Apabila berada di rumah. Dia akan berasa terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya. Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya. setelah beberapa tahun. Setiap kali berjumpa dengan Afiq. Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam keluarganya. Dahulunya. dia pasti akan mengatakan dia keseorangan. Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa Inggeris. Afiq juga gemar berkomunikasi dengan orang lain. dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah. Dia juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya. dia sendiri yang mengadu bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. dia tidak akan menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya. Hal tersebut kerana dia terlalu leka dengan kemudahan komputer di rumahnya.

Mereka memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan serta memahami apa yang dipelajari. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 28 . Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang mereka pelajari. Para pelajar juga akan mengulang apa yang guru sampaikan. mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka faham apa yang disampaikan.

7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5. 4.9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis) 4.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu ) 4.10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 29 .

Setelah habis tugasan tersebut. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke sekolah. Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan perkataan bahasa Melayu. Kali ini. selepas membuat pembetulan. selepas kelas tersebut. David menghantarnya kepada saya. Dengan SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 30 . Apabila diteliti. David menyiapkannya dengan banyak kesilapan. Saya membenarkan pelajar membuat tugasan masing-masing yang belum siap. untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. David pula belajar seorang di dalam kelas. pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa isyarat. Dia boleh memahami soalan dengan baik. Pada waktu pertama. untuk disemak. Dia akan mengulang kembali apa yang rakannya buat. saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Kemudian. David boleh melakukan soalan yang ada dengan baik. Hari ini saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang sakit. David masih membuat kesilapan yang sama. Selepas menyiapkan satu bahagian. David tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab dengan baik. Walaupun merujuk kepada kamus. saya menyuruh dia menyiapkan satu lagi bahagian dalam buku soalan tersebut. Jadi.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin ) Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. saya menyemak kembali tugasan yang dilakukannya. Selepas menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi. saya masuk ke kelas tingkatan 3. Inggeris dan Cina.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Namun. Kemudian. saya menyuruh David untuk menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. dia masih memerlukan penerangan untuk setiap perkataan yang sukar.

dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut. Tetapi. Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan. sukar untuk mengingatnya. Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat. dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya. Hal tersebut kerana. saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh para pelajar. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM cara itu. Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka. Monica turut membantu Afiq mengajar Teng berbahasa isyarat. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 31 . apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja. Pada pendapat saya. saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah. para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 32 .

Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng tangannya. Tang. Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. membaca buku dan sebagainya. Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi. terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain „marker‟ dan menconteng muka rakannya. saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin. Seperti biasa mereka membuat tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah. Selepas mencontengnya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 33 . Selepas insiden itu. Saya mengambil kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. Jadi. para pelajar diminta untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu ) Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan. mereka boleh meneruskan tugasan masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi. dia ingin membalas kembali apa yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin. Saya memerhati bagaimana mereka menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian. Namun cara mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan sebuah pergaduhan yang serius. Kemudian. Namun. Kemudian. hasratnya dihalang oleh Hazemi.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Hazemi mengatakan boleh. Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama. yang dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana tiada gunanya membalas tindakan Alvin.

David sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. Hal ini akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu. Pada waktu yang ke-7. apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya. Apabila dia belajar subjek Matematik. David tidak dapat menjawab dengan baik. saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil ujian Cambridge di sekolah. Hari ini masuk hari ketiga David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah. David belajar subjek Matematik. guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak memahami apa yang diajar. Selepas beberapa latihan dibuat oleh David. sepuluh minit kemudian. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa Inggeris. dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. Semasa guru Matematik menyemak soalan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Kemudian. dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut. David mengatakan soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab soalan sahaja SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 34 . dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. Apabila membuat latihan Matematik. dia perlu bertanya semula kepada guru. Buku daripada waktu sebelumnya masih berada di atas meja. para pelajar sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. Menurut cerita daripada guru Geografinya. Guru menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa ada rakan. saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang dilakukan di dalam bilik rehat guru. Saya menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran seterusnya. Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini. dia perlu membuat latihan yang banyak.

Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. Guru tersebut menugaskan saya untuk memainkan perisian Sejarah kepada David. Jadi. Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah. Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1 markah. Waktu seterusnya adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). saya dan David duduk di hadapan komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian tersebut.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM kepada mereka. Kemudian saya lihat. Hal tersebut menunjukkan mereka seperti pelajar normal. dia akan berfikir dan jika tidak SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 35 . Impak daripada tersebut. Ada antara aktiviti tersebut. Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. apabila dia ingin menjawab soalan. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa tersebut bahawa untuk menjadi guru. Seperti biasa saya akan masuk ke kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. malah melakukannya berulang kali. kerana pelajar normal juga sering mengadu mengenai guru yang mereka kurang minat. pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari. saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang salah sekali lagi. terdapat lebihan masa untuk waktu tersebut. Selepas memberikan kembali tugasan tersebut. kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan pelajar. Ada pelajar menyuruh saya menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. Setelah siap. David tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya. Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut. Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka.

dia akan menjawab sesuka hati.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tahu jawapannya. Sememangnya David memerlukan latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 36 .

Selang satu waktu. Mereka kelihatan tekun membuat tugasan subjek Matematik. Hafiz tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5. Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan bahasa Inggeris yang mudah dengan baik. Saya sekali lagi menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. Hafiz sangat gembira. tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca dan menulis.14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis ) Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya. Hari ini pula saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas. Perisian ini sesuai untuk membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya. saya masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik Tingkatan 5. Pagi-pagi saya masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Hafiz pula kelihatan seronok. Saadiah pula cuba membina perkataan berdasarkan kamus. Ternyata. saya masuk ke kelas Tingkatan 5. dan apabila memenangi tahap tersebut. Saya memberi masa kepada mereka untuk menyiapkan tugasan mereka. mereka bertanya kepada saya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 37 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan tersebut. Hafiz ingin bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Saya membantu Hafiz mengeja. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek.

mereka masih boleh menjawab dengan betul.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selepas rehat pula. Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa pembelajaran. Saya hanya memberikan tugasan tersebut kepada Tan. Hafiz dapat menyiapkan nota tersebut dengan kadar yang segera. Jika saya tidak memahaminya. Jadi saya hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka. Dua waktu yang terakhir. Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. Eileen dan Saadiah sahaja. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. Semasa menyiapkan tugasan. Seperti biasa. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang diberikan. saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek Sains sebanyak 2 masa. saya tidak memberikan sebarang permainan kepada mereka. saya menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada mereka. pelajar yang bernama Afiq sempat berborak bersama saya. Hal tersebut kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. Itulah yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 38 . Saya menunjukkan muka surat yang perlu dilakukan. Kali ini. saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa Inggeris. Mereka kelihatan bersungguh menyiapkan tugasan. dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa isyarat secara perlahan-lahan. Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains berdasarkan jawapan dalam buku teks. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam buku teks. Manakala untuk Hafiz pula. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa Inggeris mereka. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka. Saya senang berkomunikasi bersama Afiq. mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan.

mereka akan memastikan orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 39 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka.

15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat ) Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 40 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

Mata pelajaran pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia. Setelah menulis namanya. Selepas itu. Sememangnya peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Guru menyuruhnya cuba menulis namanya sendiri di papan putih. Mula-mula.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian. saya melakukan pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. Selepas rehat pula. guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber Kebahagiaan”. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh menulis namanya sendiri atau tidak. Selepas Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Kemudian. terdapat kesalahan ejaan yang dilakukannya. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan karangan. Fikrie disuruh menulis nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian. Setelah itu. Minggu lepas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di buku latihannnya. Kemudian. guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. pelajar bernama Alexander telah digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan. Hafiz disuruh menulis nota. saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. guru memfokuskan kepada Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1. Kemudian guru menerangkan topik SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 41 . Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie. Hafiz disuruh untuk menulis namanya di dalam borang pentaksiran PBS.

Pertama kali saya mendengar suara Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka. Saya turut membantunya menyiapkan tugasan tersebut. mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya. dia masih boleh berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM hari itu. Perkara yang menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan bahasa isyarat. Namun. Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku. menyebabkan dia hanya berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa isyarat. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap. Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan berpandukan nota di dalam buku. dia sempat bertanya kepada saya bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang lepas. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia melihat Hafiz menguap di dalam kelas. Apabila dia tidak tahu jawapannya. Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang ada dalam buku latihan. saya mengikuti kelas Geografi Tingkatan 1. Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah berdasarkan apa yang dibulat pada SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 42 . Mereka mencari jawapan dalam buku teks. Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga habis. Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Hafiz boleh mengeluarkan suara. Semasa membuat penerangan. Dia mengatakan dia mengantuk. Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Sambil guru menerangkan. namun. dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar memahaminya. Saya duduk di sebelah Eileen.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 43 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM jawapan sebelumnya. Hafiz sememangnya sukar untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.

saya berasa gembira kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama. saya mengikuti pengajaran Pendidikan Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan. Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya. Patrick dimarahi oleh guru kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara biasa. Bahasa isyarat yang dilakukannya masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut. Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku. para pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-lambat untuk menyiapkan tugasan mereka. Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2. Dia sudah boleh mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris. Satu perkara yang saya lihat. Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal. Patrick menyalin soalan ke dalam jawapannya sebagai rumusan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Setelah selesai menulis. Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam. Jika guru yang mengajar adalah guru kegemaran mereka.17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Hafiz tertinggal beberapa huruf dalam abjad tersebut. Kali ini dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. Awal-awal pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-abjad SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 44 . Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC. mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat.

Hafiz mampu untuk menerangkan satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola dengan sendirinya. Guru yang mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara berikut contohnya menyanyi. Hafiz tidak dapat mengejanya. guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu dengan sendirinya. Hafiz selalu tersilap menulis namanya. meja dan kipas. Selain itu. menari dan sebagainya. Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan sebuah lagu. Setelah tamat waktu sekolah. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 45 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Guru mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran. Yang menyeronokkan. selalu tertinggal abjad tertentu di dalam namanya. Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap dan memadam papan tulis. Dia hanya menurut apa yang saya eja menggunakan bahasa isyarat. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. Hafiz kemudiannya disuruh untuk menulis namanya sendiri. Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah. Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang tidak mempunyai makna. Namun. Kemudian. Selepas itu. Hafiz juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca.

4 Masalah Kekurangan Tenaga Guru Kelayakan sebenar Guru-guru Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar Bilik Rehat Guru SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 46 .2 6.0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan 6.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Proses pengajaran dan pembelajaran 4.0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru 6.1 6.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah.3 6.19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis ) 4. Agak lama kerana terdapat upacara perlantikan pengawas.4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat ) 5. hari ini saya gunakan untuk membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 4. Kemudian.

0 9.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Contoh Rancangan Pengajaran Individu Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan Lampiran SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 47 .5 7.0 8.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful