PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

1.0

Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 1

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

2.0

Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 2

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

3.0

Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam programprogram pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan (4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut. Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi inklusif atau badan bukan kerajaan.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak

Page 3

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM

4.0 4.1

Refleksi Internship Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1 sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain. Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan untuk para pelajar. Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu. Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar akan
SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 4

mereka akan mengambil kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masingmasing. Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. Setiap wakil daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru. pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja. mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman persekolahan dahulu. walaupun mereka berasa hairan dengan kehadiran saya. Para pelajar kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka. Pada hari pertama. Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung. 3 orang pelajar ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen. interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di sini tidak begitu berkembang. Namun. iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Saya melakukan pemerhatian di seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Sebelum masuk ke kelas. Interaksi antara guru pula baik. Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. Mereka masih kekok untuk menegur. Kelas pendidikan khas di sini adalah sebanyak 5 buah. cuaca tidak mengizinkan. Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. ada 4 orang pelajar. Ketiga-tiga SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 5 . sudah menjadi rutin harian. murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing. Dalam kelas ini. hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila saya masuk untuk pemerhatian. Selepas kelas dibuka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. pada hari ini. Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan pelajar mengetahui tugas masing-masing.

kipas dan peralatan sukan. Di dalam kelas ini terdapat papan putih. mesin jahit. Mereka adalah David dan Mohd Rizal. rak simpanan buku pelajar. kipas dan tempat simpanan alat SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 6 . rak simpanan kasut. baru memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1. Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. Micheal. Kebanyakan sekolah di Sarawak masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. Di dalam kelas ini. apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011. Mohd Fikri. Mereka adalah Alexander. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan dengan guru (Lihat Lampiran A). alat pemancar (LCD). pelajar yang bernama Nicholas. rak simpanan kasut. pada pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. Menurut guru yang mengajar. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada sekolah rendah pendengaran. Kelas ini mempunyai 5 orang pelajar yang kesemuanya lelaki. pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar. terdapat papan putih.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka mengalami masalah pendengaran. Penggunaan papan putih ini. rak simpanan buku pelajar. Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada pengajaran yang paling asas. Ting dan Nicholas. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar sahaja. televisyen. Jadi. menjadi satu kelainan di dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. Di dalam kelas ini. Di dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar. Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. mereka menggunakan papan putih untuk menggantikan papan hitam. Tulisan yang ditulis di papan putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. Oleh itu. Pelajar tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. televisyen dan kipas.

Nabil. para pelajar di dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. namun butiran percakapannya sukar untuk dikenalpasti. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya yang kurus semakin kurus. pelajar tersebut kelihatan mempunyai penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. dia akan berperlakuan agresif seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru. mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. merupakan pelajar perempuan yang berbangsa Cina. Dalam kelas Tingkatan 4 pula. terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert. Alvin. Apabila saya masuk untuk memerhati. Pelajar yang bernama Teng. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih. Pelajar tersebut mempunyai perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan kepadanya. Seperti yang kita tahu. Monica dan Teng. Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah. Hadi. Hal tersebut kerana menurut guru yang mengajar. pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai masalah pendengaran. pelajar tersebut kelihatan tidak dapat menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Rizal tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. kipas dan OHP.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM pemancar. rak kasut. walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran yang serius. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses interaksi. Menurut guru yang mengajar. guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu mendengar. Selain itu. Afiq. Hazemi. Dia akan menjawab semula dalam bahasa isyarat. apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu. Menurut pemerhatian saya. _____ dan ______. Jika diperhatikan. Terdapat guru yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 7 . Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap. rak simpanan buku.

Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain. Kemudian. Aktviti yang melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. Berbeza suasananya apabila dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada mereka cara-cara untuk penanaman pokok. mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan baik.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran tertentu. Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah pendengaran yang dihadapi. Melalui aktiviti tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Aktiviti itu bermula pada pukul 2 petang. tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. Apabila melihatkan mereka melakukan tugasan yang diberi. Saya bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu. Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup. Walaupun sukar untuk mendengar. Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas. Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. Pada permulaannya. Aktiviti SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 8 . beberapa orang pelajar ditugaskan untuk mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada. mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di kawasan yang hendak ditanam. Walaupun mereka berada dalam tingkatan yang berlainan. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang normal. dapat dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang guru ajar.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 9 . Pelajarpelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah. perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik. menanam pokok di dalam pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok. Kesimpulannya. Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut.

Mereka berjaya mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih. pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah. Pelajar ini seolaholah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme. Selain itu. seperti biasa pelajar- pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai. Hari sebelumnya. Para pelajar dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti ini. Hafiz dilihat gemar membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud. Aktiviti ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa. Simptom-simptomnya dapat dilihat dengan jelas. dia mampu mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. membersihkan papan putih dan mengelap tingkap. Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 1. Waktu pertama sehingga keempat dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan. pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah pendengaran. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. pelajar ini boleh mendengar dengan baik. seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. Contohnya dia sering SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 10 . Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain.2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa ) Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan. Pada hari ini. mengemop. Menurut guru yang mengajar serta melalui pemerhatian saya. mereka masih mampu untuk menyertai aktiviti sebegitu. ada juga pelajar disuruh untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. Hal ini kerana. Pelajarpelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini.

Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guruguru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz. Seperti yang diketahui. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih. pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai masalah dalam bahasa. Sekiranya guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. Apabila kita melihat padanya. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah hasil campuran huruf yang berlainan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. dia tidak mampu untuk membuatnya dengan baik. dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya kita tidak dapat melihatnya. Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya mengalami masalah dalam bahasa. namun tidak memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang dipelajari. Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan bahasa. Selain itu. Hafiz pula mempunyai masalah yang lain. Seperti contoh. Hal ini kerana tahap pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Hafiz juga memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat dilaksanakan. mereka juga mengalami masalah dalam menggunakan imbuhan. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami kesalahan tatabahasa. Walaupun mereka hanya menyalin. Manakala. namun apa yang disalin mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam pembentukan bahasa. tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 11 .

peratus untuk tidak menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. Hal ini telah menunjukkan Hafiz memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 12 . Hafiz akan disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan kerja rumah yang terlalu banyak. namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-sambung. Hafiz dapat menyalin tugasan dengan cepat. Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat menyalin dengan baik. sekiranya gagal. Namun untuk membuat latihan Matematik. Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Misalnya mata pelajaran Matematik. dia akan membuat kerja yang lain. Pemerhatian yang teliti perlu dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain. Hafiz akan diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis. dia sukar untuk lulus Band 1 kerana masalah yang dihadapinya. Oleh itu. mereka perlu mengulangi semula tahap yang gagal. Namun. Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak. Jika diberi terlalu banyak tugasan. mereka memerlukan bantuan kalkulator untuk mengira nombor yang ada. guru-guru akan memberikan tugasan yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah. Oleh itu. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga Band 6. yang memerlukan para pelajar lulus tahap-tahap ujian yang tertentu. Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk mencapai tahap Band 1.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dalam menguasai pelajaran. apabila rakan-rakan membuat latihan. Bagi Hafiz. Mereka boleh melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa. para guru telah mengambil inisiatif untuk memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz.

Guru mengatakan bahawa bacaan tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka. Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa isyarat tersendiri. Hal ini sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah. Guru akan menegur kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan. mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. Guru-guru akan menulis nota di papan putih. Dua lagi rakan yang lain. guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 13 . saya berpeluang untuk memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah pendengaran. cara dia membaca dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik. guru perlu banyak tahu bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. Pelajar yang bernama Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. Dia melakukan bahasa isyaratnya dengan sangat jelas. apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini. Walaupun mengalami kesalahan. ramai guru yang membantu sepanjang masa.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selain itu. Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. manakala murid akan menyalinnya ke dalam buku. guru akan menyuruh mereka membaca kembali nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah. Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah. rakan lain atau masyarakat luar. Kemudian. Jadi. Hal ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru.

Selain daripada guru.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 14 . saya juga mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut. Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini. saya dapat lihat banyak situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut.

Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa. pelajar di dalam kelas ini hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik. Fikri kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran. menghadapi masalah untuk membaca. dan tidak pernah memasuki SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 15 . Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-pelajar. 4 orang antara mereka mempunyai masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai alat bantu pendengaran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Hal ini kerana. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi. Fikri juga mampu bercakap. Di dalam kelas ini. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar jika guru bercakap dengan kuat. Menurut guru-guru. Dalam kelas ini terdapat 5 orang pelajar. Apabila saya ikuti kelas bahasa Malaysia. Fikri boleh dilatih untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan masyarakat. Rakanrakan yang lain pula. Melalui pemerhatian saya. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011. ada pelajar yang bernama Nicholas pula. walaupun tiada alat bantu pendengaran. Guru meminta pelajar untuk membaca secara individu. kesemuanya lelaki. namun dengan suara yang perlahan. dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu ) Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih. pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan. Manakala. dia sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-perkataan yang dibaca.

minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mana-mana sekolah rendah sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahawa para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin. Guru yang mengajar pula perlu membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. Ada diantara mereka yang sangat minat dalam bermain bola sepak. Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar. Pendidikan asas bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja. Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar tingkatan 5 ke dewan sekolah. Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang diajar. Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar dalam tingkatan 1. Jika dilihat. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada dia dan guru yang mengajar. mereka lebih gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran. malah semua pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan masalah pembelajaran. Mereka juga turut serta dalam SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 16 . Apabila mereka mengikuti aliran perdana. Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya. Guru tersebut memintanya menghafal semula abjadabjad tersebut. Selain itu. Sehingga pada satu tahap. mereka kurang minat akan bidang akademik.

Adakalanya mereka tidak memerlukan penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu membuat penerangan kepada rakan-rakan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM aktiviti tersebut. Wujudnya komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang disampaikan oleh orang luar dengan baik. Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain. para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Contohnya. rakan yang lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 17 . Untuk aktiviti seperti ini. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan. apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. namun bagi pelajar yang bermasalah pendengaran. Kemudian. dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia faham apa yang disampaikan. dia sukar untuk mendengar bunyi. Rizal seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang. Apabila saya menyuruhnya membaca nota.4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis ) Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. Walaupun mengalami masalah. Oleh itu. Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam. Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran. guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari. mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan. Menurut gurunya. dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Selain itu. dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan. Rizal boleh mendengar sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam akademik. Kelas ini mempunyai 2 orang pelajar sahaja. Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus. David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran. Kedua-dua mereka mempunyai masalah pendengaran. Guru-guru mengatakan bahawa dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu. Apabila guru menerangkan sesuatu. iaitu David dan Rizal. Dia sukar untuk SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 18 .

Walaupun David lemah dalam akademik. dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada kelas-kelas lain SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 19 . dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Pada awal pagi tadi. Namun.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM faham apa yang guru ajar. mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak berdaya untuk melakukan kerjakerja harian. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada perkara yang perlu dibualkan. Manakala David pula sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Rizal bersama guru yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian. Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-kelas pendidikan khas ini. Amat berbeza daripada David. jadi guru yang mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain. David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-kerja pembersihan. Apabila ditanya mengenai kematian. Apabila dilihat. kesukaran yang dialaminya tidak menjadi masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin. Dia sempat mengatakan kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. Rizal sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan. David dan Rizal membuat kerja masing-masing. Dia boleh memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. Apabila ketiadaan guru dalam kelas. Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian. Rizal kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Selepas 4 hari pemerhatian. David juga memerlukan panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. Namun dia tidak mengalami masalah autisme. Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri.

Selain itu. Pada hari ini. guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di rumah. ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk kegunaan Rizal di sekolah. Selain itu. Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah. dia kurang untuk berinteraksi sesama mereka di dalam kelas. Setiap kali pembelajaran dilakukan. Pada pandangan pertama.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM dengan sangat baik. ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru. Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah ataupun hilang. tetapi tidak tahu jumpa atau tidak. Mungkin disebabkan oleh hanya dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut. David dilihat sebagai seorang yang suka menyendiri. dia mempunyai banyak cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 20 . Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah. namun bila menemui rakan-rakan. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk ke sekolah.

saya dapat lihat pelajar-pelajar sangat gembira SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 21 . Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk Pelajar Khas”. Masing-masing mempunyai cara panggilan tersendiri. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil jurusan tersebut. Sibu. Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar bermasalah pendengaran di sini. huruf yang melambangkan nama masing-masing.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat ) Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby. mereka sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. Mereka juga mewakili “Sibu Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya lihat ia merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja. Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang tersendiri. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari. Kemudian. Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut. dia mengatakan bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini. Oleh itu. Namun. aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada wakil-wakil yang ada.

namun mereka menerangkan dengan sangat baik. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian. Walaupun kurang faham apa yang disampaikan. Mereka tidak membiarkan pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 22 . tetapi wakil tersebut dapat menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh yang menarik untuk menerangkannya. Walaupun pada mulanya ada yang masih raguragu dan malu untuk berada dihadapan. Amat menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di hadapan para pelajar. saya dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Sewaktu pembentangan slaid oleh wakilwakil tersebut. Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mengikuti aktiviti yang dijalankan. Hal ini kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini. Hal ini kerana pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka. Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila menerangkan sesuatu. wakil-wakil tersebut membantu pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang. Cara tersebut dapat membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada orang lain. mereka membentangkan dengan sangat baik. namun. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan.

terdapat proses interaksi antara mereka. Hal ini membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu. mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan mereka sendiri. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 23 . Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti tersebut. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk mengikuti jejak langkah senior-senior mereka. Mereka mengatakan bahawa pelajar khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-sungguh. Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual bersama mereka. Kemudian. mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk menulis. hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan. kami rehat dan makan bersama-sama tenaga pengajar yang ada. Selepas tamat sesi pertama. Para pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Selepas rehat. Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. Mereka juga memaparkan golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli Dhoby juga. Sambil makan. Mereka memerlukan bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi dengan masyarakat. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan.

mereka sudah dapat memahami maksud yang saya cuba sampaikan. guru dan para pelajar. Ada pelajar yang bernama Ling. Saya hanya bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan. Hal ini disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul. Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan. Melalui pembentangan ini. Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja. Sewaktu pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik. dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan. Aktiviti tersebut ditamatkan dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar. Tatabahasa yang mereka gunakan tunggang-langgang. mereka juga boleh memperkembangkan pembelajaran mereka di luar bilik darjah. Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar. boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-rakan dan guru. Golongan bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan harian. para pelajar diminta menghantar wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan. Pembalikan ayat turut berlaku.30 pagi. Sesungguhnya aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan psikologi positif mereka. Hari motivasi bersama pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11. Apabila melihatkan hasil kerja mereka. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 24 .

dan melalui gambar yang ditunjuk. seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di pita suaranya. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana. Dalam kelas ini terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas). Selain itu. dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Hal tersebut merupakan satu kelebihan baginya. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan. Afiq dan Teng. Monica (Penolong). pada hari pemerhatian saya. Apabila saya mendengar dia bercakap. Dia juga boleh bercakap sedikit namun butiran percakapan tidak jelas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. mereka berdua mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang ada. Guru-guru juga sering meminta Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan pendidikan khas. Teng pula boleh mendengar.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin ) Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja. Namun. Pada mulanya Teng bukan seorang yang suka bersosial. saya boleh menangkap apa yang cuba disampaikan walaupun maklumatnya sedikit. Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan khas. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. dia sedaya upaya untuk berkongsi sesuatu kepada saya. Melalui SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 25 . Namun butiran percakapannya tidak seperti pelajar normal. Jadi. Dia hanya menunjuk-nunjuk gambar.

apa yang menariknya. apabila saya cuba menyampaikan sesuatu. dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar difahami. Oleh itu. walaupun melalui pemerhatian saya. Namun. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain. apa yang dinyanyikannya adalah salah. Dia SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 26 . Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang cuba disampaikan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM perbualan saya bersama PPM pendidikan khas. saya perlu memastikan dia benar-benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya. Tetapi. namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat. Teng baru sahaja dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan. Apabila menulis. Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka. Apabila dia cuba berbual dengan saya. Teng hanya cuba untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Cina. Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya. Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk dan tidak boleh bertutur. dia tidak mampu untuk mendengar dan bertutur. Dia hanya menggerakkan mulutnya. Teng tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. dia akan menggunakan bahasa isyarat mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. Bagi pelajar yang bernama Monica pula. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan pembaca. Pengesanan terhadap ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. Situasi di dalam kelas juga begitu. Afiq sangat gemar bersosial.

ibunya menghantar dia ke asrama. Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali. dia sendiri yang mengadu bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. Dahulunya. Dia akan berasa terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya. Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari supaya SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 27 . setelah beberapa tahun. Afiq tinggal di asrama lelaki sekolah ini. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan kelaskelas yang lain. Dia menjadi leka apabila terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain. Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. Setiap kali berjumpa dengan Afiq. dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah. Dia juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya. Hal tersebut menjadi kesukaran kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam keluarganya. Afiq juga gemar berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan bahasa Inggeris. dia pasti akan mengatakan dia keseorangan. dia tidak akan menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya. Apabila berada di rumah. Namun. Namun. Dia akan bertanyakan banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggeris. Pemikirannya seolah-olah masih sama seperti kanakkanak. Hal tersebut kerana dia terlalu leka dengan kemudahan komputer di rumahnya.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM mereka faham apa yang disampaikan. Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang mereka pelajari. Mereka memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan serta memahami apa yang dipelajari. Para pelajar juga akan mengulang apa yang guru sampaikan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 28 . mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka.

8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu ) 4.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 29 .9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis) 4. 4.7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5.

Kemudian. saya menyemak kembali tugasan yang dilakukannya. David pula belajar seorang di dalam kelas. untuk disemak. David boleh melakukan soalan yang ada dengan baik. Dia boleh memahami soalan dengan baik. Setelah habis tugasan tersebut. Kali ini. Saya membenarkan pelajar membuat tugasan masing-masing yang belum siap.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin ) Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. David masih membuat kesilapan yang sama. Jadi. Pada waktu pertama. saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Kemudian. pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa isyarat. David menghantarnya kepada saya. saya masuk ke kelas tingkatan 3. Inggeris dan Cina. dia masih memerlukan penerangan untuk setiap perkataan yang sukar. Walaupun merujuk kepada kamus. saya menyuruh David untuk menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. David tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab dengan baik. saya menyuruh dia menyiapkan satu lagi bahagian dalam buku soalan tersebut. Dia akan mengulang kembali apa yang rakannya buat. Selepas menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi. selepas kelas tersebut. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke sekolah. Dengan SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 30 . Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan perkataan bahasa Melayu.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. David menyiapkannya dengan banyak kesilapan. untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. Namun. Apabila diteliti. Hari ini saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang sakit. selepas membuat pembetulan. Selepas menyiapkan satu bahagian.

apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja. Monica turut membantu Afiq mengajar Teng berbahasa isyarat. saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh para pelajar. Pada pendapat saya. saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM cara itu. Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan. Hal tersebut kerana. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Tetapi. dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut. Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat. sukar untuk mengingatnya. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 31 . Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka. para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat. dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa ) SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 32 .

membaca buku dan sebagainya. Jadi. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 33 . Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama. Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi. Saya mengambil kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. hasratnya dihalang oleh Hazemi. Selepas insiden itu. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana tiada gunanya membalas tindakan Alvin. mereka boleh meneruskan tugasan masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi. dia ingin membalas kembali apa yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin. saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin. Hazemi mengatakan boleh.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Saya memerhati bagaimana mereka menyelesaikan perkara tersebut. Namun cara mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan sebuah pergaduhan yang serius. Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. Tang.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu ) Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan. Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng tangannya. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang. Kemudian. Kemudian. Namun. Selepas mencontengnya. terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain „marker‟ dan menconteng muka rakannya. para pelajar diminta untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing. Seperti biasa mereka membuat tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah. Kemudian. yang dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya.

sepuluh minit kemudian. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini. David tidak dapat menjawab dengan baik. David belajar subjek Matematik. Selepas beberapa latihan dibuat oleh David. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. David mengatakan soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. Hari ini masuk hari ketiga David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah. dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. dia perlu membuat latihan yang banyak. Pada waktu yang ke-7. Apabila dia belajar subjek Matematik. Hal ini akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu. dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut. David sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. Apabila membuat latihan Matematik. saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil ujian Cambridge di sekolah. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa Inggeris. Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak memahami apa yang diajar. Semasa guru Matematik menyemak soalan. Menurut cerita daripada guru Geografinya.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Kemudian. dia perlu bertanya semula kepada guru. para pelajar sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya. Saya menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran seterusnya. Buku daripada waktu sebelumnya masih berada di atas meja. dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang dilakukan di dalam bilik rehat guru. Guru menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa ada rakan. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab soalan sahaja SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 34 .

kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan pelajar. Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. apabila dia ingin menjawab soalan. kerana pelajar normal juga sering mengadu mengenai guru yang mereka kurang minat. Guru tersebut menugaskan saya untuk memainkan perisian Sejarah kepada David. Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut. Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama. Waktu seterusnya adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang salah sekali lagi. Jadi. Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. David tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya. Ada antara aktiviti tersebut. Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1 markah. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa tersebut bahawa untuk menjadi guru.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM kepada mereka. Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka. malah melakukannya berulang kali. Ada pelajar menyuruh saya menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. Selepas memberikan kembali tugasan tersebut. Impak daripada tersebut. Hal tersebut menunjukkan mereka seperti pelajar normal. Seperti biasa saya akan masuk ke kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. Kemudian saya lihat. dia akan berfikir dan jika tidak SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 35 . Setelah siap. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut. saya dan David duduk di hadapan komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian tersebut. terdapat lebihan masa untuk waktu tersebut. pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 36 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tahu jawapannya. Sememangnya David memerlukan latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu. dia akan menjawab sesuka hati.

Hafiz ingin bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Hafiz tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 37 . Selang satu waktu. mereka bertanya kepada saya. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5. Saya memberi masa kepada mereka untuk menyiapkan tugasan mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Hari ini pula saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan tersebut. Ternyata. saya masuk ke kelas Tingkatan 5. Pagi-pagi saya masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Mereka kelihatan tekun membuat tugasan subjek Matematik. Saya sekali lagi menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. saya masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik Tingkatan 5. tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca dan menulis. Perisian ini sesuai untuk membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya. Saya membantu Hafiz mengeja.14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis ) Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. Hafiz pula kelihatan seronok. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek. dan apabila memenangi tahap tersebut. Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan bahasa Inggeris yang mudah dengan baik. Saadiah pula cuba membina perkataan berdasarkan kamus. Hafiz sangat gembira.

mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan. Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains berdasarkan jawapan dalam buku teks. Mereka kelihatan bersungguh menyiapkan tugasan. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa isyarat secara perlahan-lahan. Saya hanya memberikan tugasan tersebut kepada Tan. saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek Sains sebanyak 2 masa. Kali ini. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam buku teks. Eileen dan Saadiah sahaja. mereka masih boleh menjawab dengan betul. saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada mereka. Jika saya tidak memahaminya. Seperti biasa. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa Inggeris mereka. saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa Inggeris. Dua waktu yang terakhir. Saya senang berkomunikasi bersama Afiq. Jadi saya hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM Selepas rehat pula. saya menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. pelajar yang bernama Afiq sempat berborak bersama saya. Semasa menyiapkan tugasan. Itulah yang SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 38 . Hafiz dapat menyiapkan nota tersebut dengan kadar yang segera. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. Saya menunjukkan muka surat yang perlu dilakukan. mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang diberikan. Hal tersebut kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. saya tidak memberikan sebarang permainan kepada mereka. Manakala untuk Hafiz pula. Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa pembelajaran.

mereka akan memastikan orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 39 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 40 . Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah.15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat ) Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.

Selepas itu. Mula-mula. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh menulis namanya sendiri atau tidak.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Setelah itu. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan karangan. saya melakukan pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian. terdapat kesalahan ejaan yang dilakukannya. Fikrie disuruh menulis nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. Kemudian. guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Setelah menulis namanya. Mata pelajaran pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia. Hafiz disuruh untuk menulis namanya di dalam borang pentaksiran PBS. dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Kemudian guru menerangkan topik SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 41 . Selepas rehat pula. pelajar bernama Alexander telah digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan. Kemudian. Guru menyuruhnya cuba menulis namanya sendiri di papan putih. Sememangnya peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Hafiz disuruh menulis nota. saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. guru memfokuskan kepada Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1. Selepas Hafiz siap menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Minggu lepas. guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di buku latihannnya. guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber Kebahagiaan”. Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian.

Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan berpandukan nota di dalam buku. mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya. Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku. Semasa membuat penerangan. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang lepas. Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang ada dalam buku latihan. Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam. Dia mengatakan dia mengantuk. dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar memahaminya. Namun. Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga habis. Saya turut membantunya menyiapkan tugasan tersebut. Apabila dia tidak tahu jawapannya. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM hari itu. Mereka mencari jawapan dalam buku teks. namun. Pertama kali saya mendengar suara Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka. menyebabkan dia hanya berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa isyarat. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah berdasarkan apa yang dibulat pada SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 42 . Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia melihat Hafiz menguap di dalam kelas. Sambil guru menerangkan. dia masih boleh berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru. Hafiz boleh mengeluarkan suara. saya mengikuti kelas Geografi Tingkatan 1. Saya duduk di sebelah Eileen. dia sempat bertanya kepada saya bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Perkara yang menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan bahasa isyarat.

SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 43 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM jawapan sebelumnya. Hafiz sememangnya sukar untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.

Jika guru yang mengajar adalah guru kegemaran mereka.17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa ) Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya. Patrick menyalin soalan ke dalam jawapannya sebagai rumusan. Kali ini dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. Dia sudah boleh mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut. Patrick dimarahi oleh guru kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. saya mengikuti pengajaran Pendidikan Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara biasa. Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal. Bahasa isyarat yang dilakukannya masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut. para pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-lambat untuk menyiapkan tugasan mereka.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4. Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2. Hafiz tertinggal beberapa huruf dalam abjad tersebut. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-abjad SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 44 . saya berasa gembira kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama. Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris. Awal-awal pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat. Setelah selesai menulis. Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam. Satu perkara yang saya lihat. Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku. mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan.

Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang tidak mempunyai makna. Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan sebuah lagu. SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 45 . Dia hanya menurut apa yang saya eja menggunakan bahasa isyarat. Hafiz mampu untuk menerangkan satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola dengan sendirinya. Hafiz juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu dengan sendirinya. meja dan kipas. Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap dan memadam papan tulis. Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah. Selain itu. Hafiz selalu tersilap menulis namanya. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. menari dan sebagainya. Guru yang mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara berikut contohnya menyanyi. Hafiz kemudiannya disuruh untuk menulis namanya sendiri. Kemudian. Namun. selalu tertinggal abjad tertentu di dalam namanya. Selepas itu. Guru mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran. guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku. Yang menyeronokkan.PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Setelah tamat waktu sekolah. Hafiz tidak dapat mengejanya.

PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 4.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu ) Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah. Agak lama kerana terdapat upacara perlantikan pengawas.4 Masalah Kekurangan Tenaga Guru Kelayakan sebenar Guru-guru Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar Bilik Rehat Guru SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 46 . Proses pengajaran dan pembelajaran 4.1 6.3 6. hari ini saya gunakan untuk membuat pemerhatian di kelas Tingkatan 4.0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru 6. Kemudian.4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat ) 5.19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis ) 4.0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan 6.2 6.

0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Contoh Rancangan Pengajaran Individu Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan Lampiran SMK Rosli Dhoby/Sibu/Sarawak Page 47 .PPK290 Internship / Pendidikan Khas Tahun 2/USM 6.0 9.0 8.5 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful