Penggunaan elemen tempat atau sumberjaya kawasan dengan sebaiknya -contoh: kolam air panas

kesedaran sosialmenjaga kemudahan yang disediakan dengan baik CARA HIDUP LESTARI DI TAMAN REKREASI

Menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung -tandas, kawasan rehat dan surau

Peka terhadap persekitaran -menjaga kebersihan kawasan tersebut

Menyediakan tong sampah kitar semula