LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN ___________

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – PEKA SAINS DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Nama dan alamat sekolah:

Kod Sekolah : Tarikh :

Nama Pemantau : Objektif Pemantauan : 1. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar 2. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan 3. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan laporan kepada urus setia di JPN

DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: 1. Kekuatan

2. Kelemahan

3. Tindakan

4. Cadangan

Tandatangan Penyelaras Luar/Dalaman Tandatangan Guru Besar _______________________ (Nama Pemantau) Tarikh : ____________________ (Nama dan cop Guru Besar) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.